Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • Çocuğunu kesen ana mütemadiyen gülüyor Evde hindi kesildiğini söyleyen Gülten,müşahede altına alınmak üzere istanbul'a getirilecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,9 «Benim Çocuğum yok ki» «Kocamı İstiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • "2;a Sf.Ji»jk*l.IA.P.1 QIA VHDIITMA UflRTIIMII Hanımların ıslak saçları bundan sonra,pratik bir sistemle kuruttılabileıektir.OAlf iVUlİU I IflM nUnlUmU ingiltere'deki Sanayi Sergisinde teşhir edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • İTHALÂT VE İHRACATIMIZ AYNI SEVİYEDE BU yılın ilk üç ayında ithalâtımız ile ihracatımız arasında bir muvazene tesis edilmiş bulunulmaktadır.Resmî istatistiklere göre bahis konulu müddet içinde memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • Rusyadan 3 milyonluk mal ithal edilecek [ANADOLU AJANSI1 ANKARA,9 İktisat ve Ticaret Vekâletince Rıısyaclaıı iıhal edflmek üzere 3.364.000 liralık tahsis yapılmıştır.7026
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • Gülek ve iki gazeteci hakkında hapis cezası istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDKNİ ANKARA,9 Basın savcısı bugün Ulus gazetesi sahibi Kasım Gülek ile Yazı İşleri Müdürü İhsan Ada ve kar.katürist Halim Büyükbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] AKSU TENKİDLERİNİ YAPARKEN İrfan Aksu Hür.P.ne irdi Sabık D.P.I i Mebus,es ki partisini şiddetle tenkid etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 3 Nisan 1957 günü D.P.den istifa eden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • Suriye hâdiseler yaratacağımız iddiasında Şam makamları 500 millik hududun batı bölgesine devamlı şekilde kuvvet yığdığımızı söylüyor [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,9 Suriye Hariciye Vekâleti resmî şahsiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • İNGİLTERE DE TAKSİM fikri kuvvetleniyor Lord Milverton,Ada9 nın Anadolunun bir parçası bulunduğunu ve Kıbrıs'ın taksiminin tek çare olduğunu söyledi Yynan Elçiliği NATO'nun ara buluculuğunu reddediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • Dr.HEUSS İstanbul'da Alman Meclisi silâh anlaşmasına dair mukaveleyi tasdik elli DOST ve Müttefik Federal Almanya Reisicumhuru Prof.Dr.Theodor Heuss ve Reisicumhurumuz Celâl Bayar,refakatlerinde maiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • BERBAT TEKRAR BIYIK BIRAKTI BERBAT Süleyman dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde «Hapishaneye alışık hir adam olduğunu» söylemiştir.B'eyoğlunda bir barda devlet büyüklerine,kanunlara ve polislere lıakare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.05.1957
  • Son yağmurlara kuyruklu yıldız sebep olmuş [ANADOLU AJAMSI1 AMSTERDAM,9 Hollanda Meteoroloji çevreleri tarafından bildirildiğine göre,nisan ayı ortalarından itibaren dünyanın bir çok yerlerinde görüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • HAFTANIN I FİLMLERİ ua,ecuc OkjOsx SONSUZ SOKAKLAR ¦La Strada» Rejisör Federico Failini idaresinde çevrilmiş bir Pim ti De l.auıeıılıs 11 a I u 11)prodüksiyonu.Of M] anlar:Anthony Quinn,iinlietla Mess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • GRAPHO¦ENGLISH İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Uludağ ve Abanada pedegnjik eiıliyetli,en tecrübeli 30 ecnebt öğretmenle Türkiye'nin en genij kadrolu ve en ciddi eğitini kampıdır.Siz d* ücretsiz broşürümüzü is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r S.RECEP D OKSA T TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ Tansiyon yüksekliğinden pek korkulduğu için,tansiyon düşüklüğüne pek aldırış edilmez.Halbuki bu da önemlidir.Maksima tansiyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • ı milinim um ııı ı ıtı mı ı ııı ı mı um imi ı İSTANBUL ı 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karışık mü-zik 13.00 Şarkılar,Türkân Dizer 13.30 Haberler 14.00 Orkestra müziği 14.30 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • 1 SOLDAN SAĞA!1 Vekar ve onur sahibi.2 Bulaşık.3 Şey;Bir uzvumuz.4 Bir subay.5 Bir çalgıcı;Adlar.6 Sürgün kesici olarak kullanılan ve karabuğdaygiller den bir bitkinin kökü.7 Boğaz;Esasen.8 Vedia;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • K B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Orak] Sabah saatleri mühim islerinize elverişli değil.Yıldız tesiri öğleden sonra iyiliğe yüz tutacak.KOVA BURCU 121 Ocak 1» Şubat] İslerinizin üstünde dostlarınızın tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • AMERİKAN MECMUALARI Senelik abone Hatlarını TL.olarak gösteren katalogumuzu isteyiniz.Kitap Servisimiz bütün Amerikan kitaplarına ihtiyacınızı verine getirmeye amadedir.AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Dept.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • Türk Ticaret Bankasi A PARTİ MARTİ DAİRESİ Ve ayrıca 50000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Bir kiş!ye 15 o o oy İMİ ip& m t A 5 HAZİRAN KEŞİDESİNDE Her 150 liraya bjr kura numara Türk Ticaret Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • ADANA ŞUBEMİZ 3 GÜN SONRA HİZMETİNİZE GİRİYOR IHI BU ŞUBEDE HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE KIYMETLİ HATIRALAR ve UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI SUADİYE ve KALAMIŞ'da APARTIMAN DÂİRELERİ MESKEN KREDİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • İKİ DEVRİN PERDE ARKASI Türkiyenin Entelicens servisi ve M.M.Grupu Başkanı Albay HÜSAMETTİN ERTÜRK anlatıyor.SAMİH NAFİZ TANSU yazıyor.Osmanlı İmparatorluğu ile mütareke yıllarının gizli kalmış birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • Taksitle şilep almak için temas yapılıyor Deniz Nakliyat Şirketi Amerika'daki Acentasmı değiştirdi,yeni acentaya yetki verilecek Deniz Nakliyat Anonim Ortaklığının Amerika Aeentası değiştirilmiştir.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • 19 Mayıs davetiyesi yine mesele oldu Davetiyelerin karaborsaya düşmesine karşı iedirir alındı.Umumî provalar 17 May ıs'I a yapılacak Bu sene yapılacak olan 19 Mayıs Bayramının davetiyeleri,her sene ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat İngiliz Külce 100.0ü 127.50 131.50 15.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • Uygunsuz tekliflerini kabul etmiyen kadının yüzüğünü çalmışlar Zabıta bir zorbalık ve gasb hâdisesine el koymuştur.Beyoğlu'nda,Taıiabaşı'nda oturan Menıııııne Kotan adında bir kadının iddiasına göre S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • 10 yaşında bir çocuk kamyon altında kaldı Kadıköyde Ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför Orhan Erviren'in İdaresindeki Karayollarına ait kamyon,sokakta oynayan on yaşlarında Meral Karka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • 19 MAYIS'a katılacak Pakistani öğrenciler 19 Mayıs bayramına katılmaları kararlaştırılan Pakistanlı öğrencilerin cumartesi günü şehrimize gelmeleri beklenmektedir.Gelecek öğrenciler için yer ve eğlenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI koridorunda sigara yasağı Denİ7cilik Bankası daire amirliği tarafından,birkaç gün evvel çok garip bir emir yayınlanmıştır.Bu emre göre Bankadaki odacı,kapıcı ve hademelerden hiçbiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • Bahar ve Çiçek Bayramı 18 Mayısta başlıyor Bahar ve Çiçek Bayramı bu sene 18 Mayıs cumartesi günü başlayacak ve 18 ağustosa kadar devam edecektir.Bayramın geçen yıllara nisbetle daha alâka çekici olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • Bir cinayet dâvası dün yeniden başladı Metresi Fatma'ya sataşan Mustafa Ersayır adında birini Anadoluhisarında bir kahvede tabanca ile öldüren Ahmet Yavuz hakkında Birinci Ağır Ceza Makemesi tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • BELEDİYE Zabıtası ekipleri tara kontrola tâbi tutulmuş,bunlardan 971 fından son 10 gün İçinde 2360 esnaf ine ihtar,601 ine de para cezası verilmiştir.Ayrıca,22 esnaf hakkında da Millî Korunma Kanununa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Vatan İçin Cani' Irgat Türk filmi.2 Dümbüllü Macera Peşlnde İsmail Dümbüllü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 82)Beyaz Çingene İspanyol filini Türkçe.ATLAS Tel:44 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.05.1957
  • llıımllımı ı,I,I,11,I,1,111111111111111 i ı i 111¦II111111 i 1111i 111i 11111111111111 i 111 i 111111111111111111111111111111111111 111111)I •111111111111111111 I l^ı Sayın Büyük Elçilerimize BÜYÜK E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • I A.P.I İkinci Cihan Harbine takaddüm eden günlerdenberi ilk defa olarak bir İngiliz Başvekili,Alman topraklarına ayak basmıştır.Harold MacMillan,Dr.Adenauer ile görüşmek üzere hafta başında Bonn'a ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Balıkçıları seyreden bir Alman turisti parasını çarptırdı Meçhul yankesici,birkaç gün önce şehrimize gelen Hans Betsiyon adında bir Alman turistini müşkül duruma düşürmüştür.Hans Galata köprüsünde bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • BURSA ŞUBEMİZİN 10.000 uRALiK HUSUSİ KEŞİDESİ İÇİN SON PARA KABUL TARİHİ:11 MAYISTIR Bu çekilişe iştirak için en az 150 Liralık hesap açtırınız,veya mevcut hesabınızı fazlalaştırmakta acele ediniz.HER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI EMİNÖNÜ ŞUBESİNDEN:Eminönü Meydanındaki istimlâk dolayısiyle şubemiz,Divanyolunda Yeni Adliye Sarayı karşısındaki muvakkat lokaline taşınmıştır.Bu münasebetle yeniden mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • en fazla kazanma ihtimali hanımlar keşidesi en adil tevzi sistemi 1957 yılında APARTMAN ARSA PARA işde emniyet ve sûr'al gibi 3 avantajı^ birarada* istifadenize* arzetmektedir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Evli bir tacir bir bar artisti ile yakalandı istanbul piyasasının tanınmış tacirlerinden M.adında bir zat,dün Şişlideki garsoniyerinde biı bar artisti ile çirkin bir vaziyette yakalanmış ve haklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • I KEYSTONEI CPÇTIVAI U RAİ İPFÇİ Birlt"'ik Amerika'da,Virginia eyaletine tO I IWMIb IMiMUiyCOI bağlı Jamestown şehrinin kuruluşunun 150 nci yıldönümü birkaç gün evvel büyük bir festival ile kutlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • D.P.İSTANBUL kongrelerinin tehiri iddialara yol açtı [NEDRET SELÇUKEB] Demokrat Parti İstanbul teşkilâtı kongrelerinin uzun zamandır tehirli durumda bulunması,çeşitli iddialara yol açmaktadır.Parti iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Karısını öldürmeyen u$ağını vurdu Yaralanan uşak,efendisinin zengin olan karısını öldürmek için kendisine 50 bin lira teklifte bulunduğunu iddia etti [İBRAHİM ÖRS1 Rıfat Zaloğlu adında birinin,karısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • illinin.Illlll.Illlll.I,upMI CVETİUC DÜN» Sovyetler Birliği Başkanı Voroşilov,resmi «niLİTİLblVb I II1C UUn» nir ziyaret için Endonezya'nın baş şehri Cakarta'ya gelmiştir.Hava alanındaki denıerinde,Vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Bir kama iki memuru birbirine düşürdü Haczedilen evdeki 35 santimlik kamanın sonunda polise verilmesine karar verildi Polis memuru kaklarını çatarak:Bu bıçağı veremem» dedi.«Ruhsatsızdır.Ortada «Ateşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • ÇAMUZGÖZ ÇETESİNİN EEDAİSİ MİKROP.SüLÜMAN KUTUYU KAPIP KAÇARKEN HAR.VE VET/ŞT/MİKROP"U VAKALADI mssımiL SQert'S 6 İR.ATLAV/ŞLA KÛTUyu KAPAN HAFİYE* KOŞMAZA BAŞLADI VEU KÜBİK Ş£,ÇA-MURGÖZLER'.İN İLK HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Hür Rumen'lerin BAYRAMI Dünyadaki Hür Rumenler,yarın İstiklâl bayramlarını kutlıyacaklardır.Bu münasebtle sehrimizdoki hür Rumenler de.Beyoğlundaki Panagia kilisesinde,yarın saat 12 de yapılacak bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • FİTAŞ FİLİMCİLIK TA Şirketinden:1 Paramount filmlerini aldığını ve 1957-1958 senesine ait bir anlaşma imza ettiğini ilân eyleyen film yazıhanesi bu anlaşmanın Paramount Şirketi Umum Müdürlüğü tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • HUDUT DIŞI EDİLEN ATAŞE |KEYSTONE| Britanya hükümeti,Londra'daki Romen Elçiliğinde Ataşe olarak çalışan Eugen Perianu'yıı hudut dışı etmiştir.Periaııu.İngiltere'de Moskova hesabına çalışan bir casus ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Amerikalı bir gazetecilik Profesörü şehrimizde Minnesota Üniversitesi Profesörü,demokrasilerde basm hürriyetinin kanunla tahdit edilmemesi gerektiğini söylüyor [LEYLA UMAR] Orta ve Uzakdoğu'da Gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Bir kral arkasında 100 dul zevce bıraktı [ANADOLU AJANSI] PARİS,9 Afrikada Nigeriada Lagos şehrinden alınan bir lıabere göre.Kral Aladesida Ojijigogun,100 yasından fazla olduğu halde vefat etmiştir.Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • FRANSIZ FİLMLERİNE BOYKOT GENİŞLİYOR Fransızların Cannes Film Festivali'ne Türk aleyhtarı bir kordela ile katılması sebebiyle.Gençliğin Fransız Filmlerine karşı açtıkları boykot kampanyasına diğer teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • Gölbaşı'nda boğulan kızın cesedi bulundu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Bugün Çiftlik semtinde genç bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ve henüz hüviyeti tesbit edilenıiyen bir ceset bulunmuştur.İlg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.05.1957
  • 32 çocuk 53 torun sahibi olan adam Süleyman Koç'un bütün ailesi 109 kişiden müteşekkil.140 yaşında Muş'lu Rumi ise çocuklarının sayısını bilmiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MUŞ,9 Vilâyetimizin Kümüs köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • KORKUSUZ DAVUT BÜTÜN İSKELET.KELLE DAHİL HEPSİ TAMAM.ELBİSE İLE AYAKKABILA-RI BAŞKA VEgE KQ-jsobS& BİTİRİM BEN ĞİDıP PROP.KEMİKER 'LE GÖRÜŞEYİM.İSKELETE BİR GÖZ AT-MASINI İSTİYO-^y.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • AMCAMIN BU SİZLİ ANTRENMANDAN HABER[ OLURSA ÜZÜNTÜSÜNDEN KALBİ âSŞfg DuruR.JSİ?fi %r HERHALDE RlNfiTE,HANS GEÎST'E MAĞLUP OLMAKTAN!DAHA İVİ EVLADIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • 3 toûADAKlLER DB YOIZUVZ.jet'in Sasi/vi Duyu.Bu UCAK SİLAHLI BİR JET'İN SESİDİR.EĞER BİZİ SERBEST BIRAKMAZSANIZ 8u.RASl SİZE MEZAR OLACAKTIR.^OHNNY"» MMA YUTUL-MAZ BİR.YALAN ATT fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • Bu£AD/3 HADİ Bön.E 1 TOMBİK,KAU4MA-a Bl'Zi y»z.L KuRv4e.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • Margaret ismini taşıyan diğer bir Prensesin talihsizliği İsveç Kralı,güzel torununun bir İngiliz gencile evlenmesine mâni oldu Buna rağmen birbirlerini çok seven Prenses Margaretha ile Robin Douglas H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 6 Fakat kurt politikacı Başkan Roosevelt'le olan görüşmelerini bitirir bitirmez bir biçimine getirip gazetecileri atlatmış,izini kaybetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Pistte Kan Lekeleri TEFRİKA No:3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Palyaço Nick sinsi ve dedikoducu bir insandır.Birbirini pek seven genç trapezci çift,Greta ile Larsen'i kıskanır.Bir gün atlet Golo'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • UVHHUİMHU«U%İUİHiUHUHV1i İZ KADINLAR Neyyire 'mam-Boğazda su tüneli BOĞAZ'da asma köprü fikri uzun tartışmaların çenberinden geçti.Ve galiba bir yana,yorgun,düştü.Gazetelere bakılırsa bu konuda şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.05.1957
  • UCUMUZ Yazan:SERVER 6 B ED İ Başka hiç kimsem yok hayatla.Dünyalar benim oldu.Süheylâ ile dostluğunun tarihini anlattı.Eminim ki,benim gibi Güner de bu hikâyeyi dinlemiyordu.Hattâ işlediği ilk günahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • Eisenhower yardımı kıstı WASHINGTON,9 Kongre liderleri bugün Devlet Reisi Eisenhower'in 4 400.000.000 dolarlık mutasavver harici yardım programını 880.000.000 dolara indirmeye giriştiğini bildirmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • ADANA'DA DAĞITILAN BEYANNAMELER [Hususi Muhabirimi?Hilmi KÜRKLÜ'denl ADANA.9 Bugün şehrimizde dağıtılan beyannamelerde kıyamet alâmetlerinin zuhur ettiği bildirilerek müslümcmlara doğru yola gitmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • Çocuğunu kesen ana mütemadiyen gülüyor t Bastarajı Birincide di kesildiğini ve bunu alel acele ateşe koyup pişirmeye başladığını söylemiş,arkasından da heyecanla şöyle seslenmiştir:«Yemek de ateşte ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • PEREJA Tualatin!l£in en iyi kolonyadır.Banyonuzdan sonra masa] *a friksiyon Igin PE-RE-JA Limon Kolonyasını kullanımı.Sıkıntı hallerinde,sinir buhranlarında,u(ak deniz tren Seyyahetlerinizd» PE-RE-JA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • Nadide Pırlanta Sandal Bedesteninde 100 bin lira kıymet konan temiz ve lekesiz,tahminen 10 krat çift taş yüzük 10 Mayıs perşembe günü satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • NEVLOTHAN KÂNS KARACA Ev:Fatih Türbe Cad.Refah Apartmanı No.43 Daire t Tel:Ev 21 29 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini İzmirden Istanbula nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklâl end.19H Telefon 44 86 IB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • ARSALARIN TEVZİf HAKKINDA:Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi İnşaat sahası yanında,50 metrelik yeni Mar^al Bulvarı üzerinde,Küçükçekmece Memur ve Öğretmenler Sitesi içerisinde ihtiyaç sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • BELMAN 1957 model yün mayolar orijinal desen ve örgüleriyle pek yakmda piyasaya arzedilecektir.Fabrikası:Yesildirek Sultan Mektebi Sokak 10-2 Telefon:22 96 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • KIBRIS İÇİN ŞİİR MÜSABAKASI Milli Türk Talebe Birliği,Yüksek Ekonomi ve Ticaret Derneği,Kıbrıs mevzuunda bir şiir müsabakası tertip etmiştir.Müsabakaya l.ştirâk müddeti 15 mayısta nihayete erecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • PAPAZA ALTIN MADALYA Bugün Atina'da yapılan bir merasimle,papaz Makarios'a «Kıbrıs halkının kahraman müdafii sıfatiyle Yunan Akademisi tarafından altın bir şeref madalyası verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • MAKARİOS NATONUN ARA-BULUCULUĞUNA MUHALİF [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA.9 Papaz Makarios,bugün verdiği bir beyanatta,Kıbrıs meselesinin anca!İngiltere ile Kıbrıs halkı arasında halledileceğini iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • MİLLİYETÇİ ÇİN BÜYÜKELÇİ-SİNİN TOPLANTISI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.9 Milliyetçi Çin'in Ankara Büyükelçisi Ekselans Shao Yu-Lin bugün bir basın toplantısı tertip etmiş,ve Kıbrıs mevzuu hakkında ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • FRANSIZ BASININDA AKİSLER Yarı resmî Le Monde gazetesi Atina muhabirinin bir yorumunu neşretmijtir.Muhabir,cTürkiye ile Yunanistan arasındaki gergin hava» yi şu şekilde izaha çalışmaktadır:«Bütün Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • hariciyenin bir tekzibi TANADOLU AJANSI] ANKARA,d Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bildirilmiştir:Kıbrıs'ta Portekiz,İtalya ve bir İskandinav devletinden müteşekkil NA-TO âzası 3 devletin komiserl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • WASHINGTON B.Elçimiz geldi Ankara'da yapılacak Kıbrıs meselesi ile ilgili mühim toplantıda bulunmak üzere memleketimize çağrılmış olan sabık Londra,yeni Washington Büyük Elçimiz Suat Hayri Ürgüplü dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • MİLLÎ EMNİYET Teşkilâtı Tasarısı Meclis'e verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Millî Emniyet servisi teşkilât kanunu lâyihası hükümet tarafından Büyük Millet Meclisine sevkedllmiştir.Lâyihada vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • ingiltere'de taksim ikri kuvvetleniyor Baştaraft Birincide yegâne ve çaresi taksini olacaktır.YUNAN ELÇİLİĞİNİN İZAHATI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 NATO Vekiller hey'etinin Bonn'da yaptığı toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • KOK KÖMÜRÜ I TEVZİATINA I BAŞLANIYOR 1 Bu yılki kok kömürü tevziatı ile alâkalı çalışmalar devam et-8 mektedir.Dağıtıma önümüzdeki ayın ilk haftasında başlanacaktır.jE Depolarda gerektiği kadar stok v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler,bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • 'GRAF OP RE S S,Matbaa makinelerinin sahiplerine Fabrikada hususî staj görmüş teknisyenimiz gelmiştir.Makinelerinizin revizyonu için İstanbul P.K.654 veya 22 03 79 telefonla bildirmeniz menfaatiniz ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • fi EM MUZ Keşidesi Cifiehavuzlar'da 40 000 Liralık APARTMAN DAİRESİ 1 Kifiys 10.000 Lira 75 Kifiyı 10-000 Lira olmak üzer* 60.000 L*.Ayrıç» 20 ki yy e 400.000 Liralık MESKEN EDÎNME KREDİLERİ lpoi»k ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • İşçi Sigortaları Kurumu istanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 939 kalem tıbbî,cerrahî âlet ve malzeme teklif alma auretile satın alınacaktır.2 Bu işe ait dosya her gün mesai saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • İstanbul Demokrat Matbaacılar—Cemiyeti Başkanlığından Aşağıdaki gündemi görüşerek bir karara bağlamak üzere 14 Mayıs 1957 salı günü saat 13.30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde genel kurul toplanmasına lüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • Siz de rahat ediniz.«2 af&t^zy* Harika Temizleme Tozu FAY sayesinde yüzbinlerce ev kadını;rahata kavuştu.Çünkü:bıçak,çatal,kaşık,ve bulaşıkları.lavabo,banyo,ve emaye eşyayıfayans,mermer,çini ve taş pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • İNŞAAT SAHİPLERİNE VE MÜTEAHHİTLERİNE Yağmur ve rutubete en mvıkavemetli tecrit maddelerini yalni2 SAİM GÜRSES MÜESSESESİNDEN bulabilirsiniz Galata,Necatibey Caddesi No:100 Tel:44 22 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • Halis irmikten mamul mAKAMAsı TEKMİL EV HANIMLARIMA TARAFINDAN TERCİH EDİLİR NUH ESKIYAPAN ve Ort.Koll.Siist Sat.FABRİKA iskitler Cad.Ankara Tel.12395 Deposu Zmdankapı Cad.56 Tel 2210 72 Tevzi yeri Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • Milliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İsleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.05.1957
  • HİCRÎ UN Şevval 10 CUMA 10 MAYİS 1957 RUMÎ 1373 Nisan 27 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 4.48 12.10 lfi.05 19.15 21.02 2.47 9.34 4.56 8.51 12.00 1.48 7.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.05.1957
  • Varşova Radyosu Türkiye-Polonya Millî Maçı İçin Müsabaka Açtı Gazetemize gönderilen mektupta maçta ilk golü atan takımı,ilk devre neticesini ve galip takımı bilenlere hediyeler verilecek Varşova radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • TÜRKİYE BASKETBOL ŞAMPİYONASI Günün ilk karşılaşmasını Mülkiye Ankaragücü takımları yapmış ve son »âniyede M.Ali'nin yaptığı sayıyla Mülkiye 63—61 galip gelmeye muvaffak olmuştur.İkinci maçta ise Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • I İKİ EŞFAK EŞFAK AYKAÇ S^ Bir tanesi hayli zaman evvel,E ciğeri pek yeni.iki mektup al-SSS iım.Bunlardan ilkinin muhte-ŞZS vasi ezcümle şu:SZjj Sayın ı ı.ı.Bey,SZ=Bendeniz Eşfak Klerman.Hiç «p—tanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • SZEKELLY İSTİFA ETTİ Takım yapma selâhiyetinin bir Komiteye verilmesi arzusu iekrar belirdiği için Macar Antrenör bu şartlar içinde çalışamıyacağını yazılı olarak idare Hey'etine bildirdi Szekelly,Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • utta m GÜMÜŞSÜYÜ TEPESİ SEYİRCİLERİ SAYI TABELASINI İŞTE BURADA GÖRMEK İSTİYORLAR Gümüşsüyü tepesi sâkinlerinin ricası "Ne olur,şu golleri gösteren büyük bir levhayı kapalı tribünün yanındaki kuleye a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • KISA HABERLER O BUGÜN Mithatpaşa stadında 2 nci profesyonel küme lig maçlarına devam edilecektir.Saat 14.30 da hâlen puan cedvelinde averajla 3 üncü Karagümrükle,aynı puandaki Sarıyer 3 üncülük maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • TEKER KOLLU KALECİLER NEW-YORK.9 Uruguay'ın Rivero takımı 12 oyuncu ile gelmiştir.Uruguay Futbol Federasyonunun muvafakatiyle bu takım iki kaleci kullanmıştır.Bu gençlerden birinin sol,diğerinin sağ k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • GÜNDÜZ KILIÇ İstifası yalanmış.GÜNDÜZ KILIÇ İSTİFA ETMEMİŞ Takımın almış olduğu son iki mağlûbiyet dolayısiyle Galatasaray antrenörlüğünden istifa ettiği seklinde çıkan haberleri,dün kendisiyle görüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • Futbol Federasyonu Lağvedilecek Yerine rasyonel mesai ile çalışacak yüksek «Hayl» komite kuruluyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Emin bir kaynaktan öğrendiğimize göre,Futbol Federasyonu yakında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • SERBEST GÜREŞ MİLLİ 9 takımımız tesbit edildi Antrenör Celâl Atikle Yaşar Doğu arasında ihtilâf baş gösterdi.Federasyon müdahale ederek,Celâl Atik'e tam selâhiyet verdi BABAESKİ,9 Hususi)Serbest Güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • MISIR TAKIMI 14 Mayıs'ta geliyor ANKARA,9 19 Mayısta Doğu Akdeniz Kupası karşılaşmalarından revanşını oynayacağımız Mısır millî takımı 14 mayıs akşamı İstanbıılu gelmiş olacaktır.Bu müsabakayı Kahire'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.05.1957
  • [İLHAN DEMIREL] UCTİyi/ABİ Namzedlerln dün en muvaffak elemanı Altay'lı Kaya'ydı.Nitekim,bugüzel oyununu resimde görüldüğü gibi bir de güzel golle süsledi.Kaya'nın golü «Gol Kralı Metin» bakileri arat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor