Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • KBABA BUGÜNKÜ SAYISI Evinizin Bir Haftalık NEŞESİDİR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • Dr.Heuss Bugün İstanbul'a Geliyor Bonn'a dönen Brentano görüşmelerin müs bet neticelendiğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,8 Dün Ankara Belediye Reisi Orhan Eren tarafından,Ankara hemşehrili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • DUN BİRDENBİRE PATLIYAN ŞİDDETLİ FIRTINA EGE VE Marmara'yı alt üst etti Kartal açıklarında bir motor battı 2 kişi boğuldu.Fırtına izmir,Balıkesir ve Bandırma'da hasar yaptı.Bursa'ya kar yağıyor.Elâzığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • 10 UNCU KARISI!1A.P.63 yaşındaki Tommy Manville,10 uncu defa olarak evlenmek sıırctile,dünya evlenme rekorunu kırmıştır.Maııville'in 10 No.lı karısı 27 yaşındaki,Teksaslı artist Patricia Gaston'dur.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • Bir oğlunu öldüren anne diğerini helaya attı r.Çıldıran annenin parçaladığı çocuk 3 yaşında,kurtarılan ise 7 günlük [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,8 Tepecik semtinde bugün eşine ender rastlanan bir cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • mm^Â KZjİ İ^i^Bİİfl [RÜÇHAN ÜNVER ÜÇ METRELİK DİLEKÇE Şehrimizdeki Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu öğrencilerinden üç kişilik bir heyet dün akşam Ankaraya gitmiştir.cBelge» nin kaldırılmasını isteyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • D.P.NSN ADINI KULLANAN 4 DOLANDIRICI YAKALANDI Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube memurları,hiç bir resmî sıfatları olmadığı halde kendilerine mümessil süsü vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia olunan C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • Wah LUIKENZ KOLTUK KLÂSİK KOLTUK A TtflÛfcE HALİNDE KEMERLERİ BAĞLAYINIZ İNDE I H MODERN KOLTUK POLİTİK KOLTUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • Deniz Ticaretten boykotla ilgili 3 talebe kovuldu [NECMİ ONUR] 14 mart 1957 tarihinde Yüksek Denizcilik Okulunda vukûbulan fasulya ve pilâva boykot» hâdisesi,okul öğrencilerinden üç kişinin kovulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • KÜÇHAN UNVER I KARİKATÜRİST SANIK Bir karikatüründen ötürü 10 aya mahkûm olan Halk Gazetesi sahibi Hatip Tabir Burak dün de başka bir dâvadan ötürü Toplu Basın Mahkemesinde yargılanmıştır.Ratip Ta İmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • BURSA'LI BİR Bakterioloğun keşfi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA.8 Erken gebeliğin teşhisi hususunda kurbağa usulü ile 24 saat içinde teşhis mümkün idi.Şehrimizde Mehmet Yalınalp adında bir bakieı ioloğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • Ercüment Çiftçi yeni ithamlara uğradı Müdahil avukatların cezalandırılmasını istedikleri Ercüment'in duruşmasında söz düelloları oldu [İBRAHİM ÖRS] Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle nişanlısı Işık Berkay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • IRÜÇHAN UNVERI ADLİYE KORİDORUNDA ŞAKALAŞMA ŞSS re™ neşretmekten sanık dansöz Özcan Tekgül'iin duruşmasına dün Toplu Basın Mahkemesinde devam edilmiştir.Mahkeme,sanık Vekilinin talebine uyarak yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • BAŞVEKİLİN VERDİĞİ RESMİ KABULDE BAYAN MENDERES,DU.HEL'SS,BAYAR VE MENDERES GÖRÜŞÜRLERKEN Telefoto MİLLİYET Muammer Taylak:Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.05.1957
  • KIBRIS İÇİN TOPLANTI ANKARA'DA YAPILACAK Washington,Atina ve Roma Elçilerimiz Başvekilin riyasetinde Kıbrıs işini görüşecek Küçük,Kıbrıs'a dönmek üzere Adana'ya gitti [ŞARK B.B.A.ANKARA,8 İnanılır bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Şimdi size çok üzüleceğiniz bir haber vereceğiz!Uzaktan görünce,«Aman ne ideal çift» dediğimiz bir çiftin ayrılacağı haberleri kat'ileşiyor.Memleketimizin tanınmış ailelerinden Dr.Ali Eşref Gürselin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • ÖSTAŞ ÖRME SANAYİİ T.A.Ş.den,Z*ytirıburnundaki yeni fabrikamızın telefon numaraları:71 61 08 71 66 75 71 67 22 dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • İstanbul 6.Noterinin huzurunda yapılan çekilişte Göztepedeki Apartman dairesi Adana şubesi müşterilerinden 5905 numaralı cüzdan sahibi BAY İHSAN AYHAN'A isabet etmiştirııiıııı İzmir Şubesi Müşterileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • j ı.minimi.ı.iiiiiiiiiiiimiiiiiimnimi.ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar.Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • B #1 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Her jeyi gözünüzde büyütüyorsunuz.Buna sinirlerinizin yorgunluğu sebep oluyor.Dinleniniz.KOVA BURCU r-'l Ocak 19 Şubat] Rahat,sftküı bir gün geçireceksiniz.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • BULMACA 12 3 4 5 6 7r8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Şen,şakacı ve güldürücü;Bir unvan.2 Bir nota;Avrupa mil-İdlerinden birinin cferdi.3 Baştan n sonuna kadar oku-3 yup bitirmek.4 Müterakki.5 Yapı İşleri.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • ESNAF KREDİ BANKASI İşinize ve Tasorrufunuzo yeni imkânlar getiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • ADANA ŞUBEMİZ 13 MAYIS PAZARTESİ SABAHI AÇILIYOR BU ŞUBEDE HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE KIYMETLİ HATIRALAR ve UMUMÎ KEŞİPELERE İŞTİRAK HAKKI İtti!SUADJYE ve KALAMIS'da APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • ÖSTAŞ ÖRME SANAYİİ T.A,Ş.den,M A H M U T P A Ş A 13.5.1957 Pazartesinden itibaren Telefon numaramız:22 49 38 İKİ HAT)olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • ıı t III I MI I İlli 11II III I III11II11IIII III IIII mu m ılı mı I tut mı m mini İKİ TÜRKÇE i f% ÖLGE dillerinin dışında,bugün,kaç çe-3 S't Türkçe konuşuyor ve yazıyoruz?Dilimizi öğrenmek isteyen ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • BAŞ SAĞLIĞI Şirketimiz kurucularından Murahhas âzâ Bay Emin Aktar'm valideleri,İdare Meclisi Reisi Bay Vehbi Koç'un kayınvalkitleri salihaü nisvandan Nadire Aktar Hanımefendi nin vefatı dolayısiyle ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Vatan İçin Cahit Irgat Türk filmi.2.Dümbüllü Macera Peşinde İsmail Dümbüllü Türk filmi.A I,K A Z A R Tel:44 25 tt)Beyaz Çingene İspanyol filmi Türkçe.ATLAS Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • BÜYÜK.KAYIBIMIZ Ankaralıların çok sevdiği Büyük Annemiz 6aym Bayan NADİRE AKTAR dün gece Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 9/5/1957 bugünkü perşembe günü Fâtilı Camii Şerifinde öğle namazını mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • İRTİHAL Ankaralı merhum Sadullah Aktar refikası.Bay Emin Aktar,Bayan Âdile Mermerci,Satberk Koç ve Melâhat Çubukçu'nun sevgili anneleri.Bayan Hiisniye Aktar,Bay Vehbi Koç,İhsan Mermerci ve Prof.Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • KUMAŞ HATLARININ TAHDİDİ MUHTEMEL MİLLÎ KORUNMA MÜFETTİŞLERİ MERİNOS FABRİKASINDA TETKİKLER YAPIYORLAR.Kumaş Hatlarında müşahade edilen pahalılıkla alâkalı olarak yapılan çalışmalar son şeklini almışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Gemi adamlarının fazla mesai ücretleri ödenmiyor Aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen Şehir Hatları İşletmesinde çalışan memurların fazla mesai meselesi hal çaresine bağlanamamıştır.Bu işletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • 15 bin tonluk yüzer havuz yakında tamamlanıyor Orta Şarkın en büyük yüzer havuzu.Denizcilik Bankası tarafından in$a edilmektedir.15 bin tonluk olan yüzer havuzun önümüzdeki aylar içinde tamamlanacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 400.G31 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.BUNDAN bir müddet önce hafit bir kaza geçiren ve bu sebeple Camtaltı tersanesinde tamir edilmekte olan cAdana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Şehrin imâr plânları dünkü toplantıda tetkik edildi Alman Mütehassısı Dr.Dietrich Kerr'in de iştirak ettiği toplantıda kanalizasyon durumu da görüşüldü.Şehrin imar durumu ile alâkalı olarak dün bir to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Bir kişi daha.karışma kızıp evi ateşe verdi itfaiyenin müdahalesine rağmen evin 2 katı yandı.Suçlu Nâzım henüz bulunamadı Ayrı yaşadığı karısının barışma teklifini reddetmesine sinirlenerek kasten yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Reşat İngiliz Külçe 108.00 120.00 i3o.no 15.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Ölü soyan hastabakıcı yakalandı Hediye Ö/kurşunlu adında bir hastabakıcı kadın,hırsızlık yaptığı iddiasiyle dün adliyeye verilmiştir.Haseki'de oturan Mehmet Peker adında birinin İddiasına göre,bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Tütünlerimiz dış piyasalarda kıymetlendirilecek Tütünlerimi/dış piyasalarda kıymetlendirilecektir.Hıınun için Odalar Birliğince hazırlanan rapor Vekâlete verilmiştir.Raporda,durumla alâkalı bütün ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Düşük evsaflı krom ihracına izin verildi Düşük evsaflı krom ve manganezin İhracatına yeniden müsaade edilmiştir.Esaslar 612 ve G2Iİ sayılı sirkülerlerde tesbit edilmiştir.İhracat üç ay içinde yapıİRca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Gümrüklerden 3129 kilo ilâç çekildi Dün piyasaya yeniden 312!kilo çeşitli ilâç çıkarılmıştır.Gümrüklerden çekilen diğer mallar şunlardır:40 ton sıın'î ipek İpliği,43 ton makine,48 ton canı,6 ton oto a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.05.1957
  • Silindir arasına sıkışan bir işçi öldü Kartal'da ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Bu semtteki bir fabrikada çalışan AH Kılıç adında bir İsçi,pres makinesinin teknesine koyduğu ayağının kayması net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • izmir borsasında pamuk fiatları yükseliyor İZMİR,8 Pamuk fiatları son iki gün içinde tahminlerin üstünde bir yükselme göstermiş,fiatlar 10 kuruş birden fırlamıştır.Piyasanın hararetlenmesine sebep ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • BAYRAĞA HÜRMET [RÜÇHAN ÜNVER] Şehrimizde yapılan Milletlerarası Voleybol Şampiyonasında biriıuiliKİ kazanan Çekoslovak takımının bayrağını taşıyan sporcu,herhalde eli yorulmuş olsa gerek,elindeki bayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • HIRSIZLAR YEŞİLKÖY'LE telefon irtibatını kestiler Kırk metrelik kablonun çalınması üzerine İstanbul'la Yeşilköy arasında muhavere yapılamadı istanbul zabıtası yeni tip bir hırsızlık vak'asına elkoyara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • ZİRAÎ KREDİLERİN TECİLİ MÜZAKERESİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Köylüye verilmekte olan krediler sebebiyle yapılan borçların tecili hakkında hazırlanan oir kanun teklifi bugün bütçe encümenince mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • KERVANSARAY'da Zengin Programa ilâveten bu akşamdan itibaren YALNIZ 4 GÜN ve PAZAR MATINE'de İSMAİL DÜMBÜLLÜ VE ARKADAŞLARI Masaların evvelden ayrılması mercudur.Tel:47 16 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • IKEYSTONE] GANNES'DA JAPON VII III7I ADI JaP°n yıldızları I ILUl&LMrtl Cannes Film Festivalinde bu sene de büyük rağbet görmektedir.Resimde,hâlen Cannes'da bulunan Japon aktrislerinden K.Kumakita sold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • Ruslar Baltık donanmasını PASİFİK'E KAYDIRIYOR Sovyetler bir harb vukuunda gemilerinin kolaylıkla sıkıştırılmasından korkuyor [ASSOCIATED OSLO,8 Selâhiyetli Norveç kaynakları,dün Sovyetler Birliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • YOBAZ BİR VAİZ CAMİDEN ATILDI [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,8 Bir vaiz cemaat tarafından camiden yakapaca edilerek dışarıya atılmıştır.Manisa'nın Karaoğlanlı camiinde geçen bu hâdiseye sebep vaizin cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • Fransız filmlerine girişilen boykot Yüksek tahsil gençliği,Fransız filmlerine karşı açılan boykot kampanyasına dünden itibaren başlamıştır.İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği bu maksatla yayınladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • Meteoroloji Umum Müdürlüğü Ziraat Vekâletine bağlanıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Meteoroloji Umum Müdürlüğünün,Başvekâletten alınarak Zirâat Vekâletine bağlanması hakkındaki kanun tasarısı,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • OLUM Merhum Cemile Sultan'ın torunu,merhum Mahmut Celâleddin Beyin kerimesi,merhum Amiral Ertuğrul'un eşi ve merhum Mevhibe Celâleddin'in kardeşi,Sara Korle'nin annesi.Naile Uralman'ın ve Behremen Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • y£KtRyıHAPh/er I İLE VELİ**} PEŞINC takip Kuruyu dUL,Dugu ys/ZE v*W KULEM/KJ İÇİNE GETİROİ M-r^o^^m V£ KUTU MEÇHUL ELLERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • ÖZEL KADIKÖY KOLEJİ İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI İstanbul'un en güzel sayfiye yerinde,Sokullu Köşkünde,deniz,daha bol gıda,daha fazla konfor içinde,daiıa çok sayıda ve kaliteli Amerikan ve İngiliz hoca ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • E s k i s e h i r'd e bir gazeteci mahkûm oldu [RttIUll Muhabirimiz Erdoğan Hayraktar'daıı ESKİŞEHİR,8 Şehrimiz Toplu Basın mahkemesi bugün üç dâvaya bakmıştır.Porsuk gazetesi sahibi Feyyaz Arsezen,ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • Marmara işçi Sendikaları kapatma kararını dün temyiz etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,8 Kanunî sebepler dolayısiyle Sulh Hukuk Hakimliği tarafından kapatılmasına karar verilen Martılara Bölgesi İşçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • *v K v y^ [KEYSTONE] Aiyiy CİRİ A 1*17 f S1"ll«;ul 1;li Wilhelma hayvanat bahçesinde,yANfiR.UlDI ttUlt.en büyük agıza sahip hayvan «Rose» adlı Pelikandır.«Rose» çanak uilıi kocaman ağzını her an,sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • II.I.I.mu.mm.Hâlâ o kala!İ ÜN Londra'dan şu mektubu aldım ^M Dertleşmek için siz aklıma geldiniz.Buralarda dilimin dön-düğü kadar Türkiye'yi v« istanbul'u anlatmağa çalışıyorum.I Yanımda getirdiğim me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • C.H.P.de seçim için hazırlık hızlandı Dün İl Merkezinde fevkalâde bir toplantı yapılarak hazırlıklar gözden geçirildi,kararlar alındı [NEDRET SELÇUKER] CH.P.Meclisi üyelerinden Şemsettin Günaltay,İlha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • iki günlük gelin cip kazasında öldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADIYAMAN,8 Adıyaman Maarif Müdürü Emin Devrim ile,iki günlük karısı,balaylarını geçirmek üzere bir ciple Adana'ya giderlerken,İslahiye yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • N A T O generallerinden birinin uçağı soyuldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,8 İzmir NATO Hava Taktik Kumandanı General Russendorf'un Cunıaovası sivil alandaki uçağı soyulmuştur.Tayyarenin kapısının ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • İ mm i A.P.İsrail'in kuruluşunun 9 uncu yıldönümü münasebetile geçen pazartesi günü Tel Aviv'de büyük bir resmi geçit yapılmıştır.Bu geçide,İsrail'in son zamanlarda Fransızlardan satın aldığı radyo il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • NATO tatbikatında TELEVİZYON KULLANILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,8 İzmir NATO karargâhından aldığımız malûmata göre,muharebe sahasında ve dünyada ilk defa olarak televizyon,hâlen Akdeniz'de devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • Avrupa'da Güdümlü Mermiler İmâl edilecek Uç aya kadar müşterek imalât başlıyacak [ANADOLU AJANSI] STRASBURG,8 Batı Avrupa Birliği Meclisi WEU)dün ittifakla Vekiller Konseyinden gecikmeden güdümlü merm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • Düşük dereceli krom ihracı ile ilgili sirküler Düşük tenörlü krom ve manganez ihracatından tahassül edecek dövizlerin,maden ve ziraat İstihsalini arttıracak makin» ve yedek parçalarla,sanayie yarıyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.05.1957
  • TÜRKİYENİN BÜYÜK ZENGİN B U G V N ÇIKTI BİR YAYINEVİ İstanbul 10 Renkli Resimli Romanı bir arada veren,bütün resimleri ftalyada çizilen,Sinema,Spor,Eğlence sayfaJarile süslenen,Hediye olarak her hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmenİ2 kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler,bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Siz de rahat ediniz.Harika Temizleme Tozu FAY sayesinde yüzbinlerce ev kadını rahata kavuştu.Çünkü:bıçak,çatal,kaşık,ve bulaşıkları.lavabo,banyo,ve emaye eşyayı.fayans,mermer,çini ve taş parkeleri.en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • MATBAACILARA GRAFOPRESS MAXIMA FRONT MAXIMA 24X35 m 56X72 m BIÇAKLARI Matbaa makine ve bıçaklan için münferit sipariş kabul etmekteyiz.İhtiyaçlarınızı P.K.654 e veya 220379 telefona bildiriniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • FEMEPBAUCEillEP CEMİYETİ Bütün Piyango bayilerinde ve otomobillerle satılmaktadır.Ankara Baş bayii:MAVİ TUNA GİŞESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Kasar Siparişi Alınacaktır.Bakırköy fabrikası için kasar siparişi alınacaktır.Siparişler 23/5/957 günü saat 9 dan,24/5/957 günü saat 16 ya kadar kabul edilecektir.Şartname Bahçekapı Sümerhan'da kâin M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • L E D A Şirketinin YENİ TELEFON NUMARASI 47,21 92 olduğu bildirilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • KİRALIK Galata'da,4 katlı Betonarme bina fabrika veya depo İçin kullanılmağa elverişli olup kiralıktır.Beher katı 550 metrekare,telefon,su,elektrik tesisleri komple olarak-mevcut.Müracaat:Saatleri:Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • MEVLÛTHAN Hafız KÂNI KARACA Ev:Fatih Türbe Cad.Refah Apartmanı No.43 Daire 2 Tel:Ev 21 29 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • I USTA İŞÇİ ARANIYOR Pompalı gazocağı fabrikasında çalışmak üzere 3 lehimci ustası,2 pres isçisi,2 polisajcı,2 makasta çalışacak çırağa ihtiyaç vardır.İsteklilerin P.K.749 Galata adresine yazı ile mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • SATILIK 955 model 88 Oldsmobil,10000 milde ve çift renktir.Beyoğlu İstiklâl cad.Elhamra Pasajı kat 1 No.16 Hergün 9 dan sonra.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • MiBliuef Hotih q&p&C&u Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • HİCRÎ Perspmbe RUMİ 1376 9 1373 Şevval MAYIS Nisan i 19 57 26 VAKİ!1 VASATİ EZANÎ Güne} 4.49 9.36 Öğle 12.1Ü 4.57 ikindi 16.05 8.51 Aksam 19.14 12.00 Yatsı 21.00 1.47 İmsak 2.4» 7.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • HALI YIKAMA FABRİKASI KiRUv.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİM BİR TILEFON KÂFİDİR.YEDiKULE TELı Fabrika»212818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI 30 Nisan 1957 tarihinde yapılan çekilişte BÜYÜKADA'DA APARTMAN KATINI BEYLERBEYİ AJANSIMIZDA 1109 NUMARALI HESAP SAHİBİ KAZANMIŞTIR Çeşitli ikramiyeler kazanan diğer talihli müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • F.Bahçe Beykoz'la da berabere kaldı:1 1 Bastarajx Altıncıda AkRün'le çok fena şakalaştı.Hakem Erdoğan'ı da dışarı çıkardı.Bu sırada Ekerbiçer de yaptığı hareketle sahadan çıkarılmayı haketmişti ya.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • DÜNYA FUTBOL KUPASI ELEMELERİ GLASCOW,8 İskoçya millî takımı bugün,Dünya Futbol Kupası eleme turu karşılaşmalarından birinde İspanyol millî takımını 4-2 yenmiştir.89.000 meraklının seyrettiiğ bu maç i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • İNGİLTERE İRLANDA FUTBOL MAÇI LONDRA,8 İngiliz millî futbol takımı bugün,Dünya Futbol Kupası eleme karşılaşmalarının birinde İrlanda takımını 5-1 mağlûp etmiştiringiltere'nin gollerinden üçünü Tommy T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • BİR SÖZ DÜELLOSU Bu sırada avukat Yılmaz Dereli,söz istedi.Hâkim vermedi.Bu,aralarında şöyle bir münakaşanın cereyanına sebebiyet verdi AVUKAT Bizi tehdit mi ediyorsunuz?HÂKİM Her sözden' tehdit mânas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Ercüment Çiftçi yeni ithamlara uğradı t Bastarajı Birincide cek mahiyette olmadığını söyledikten sonra:Biz» dedi «İntikam almAğa gelmedik.Gayemiz,adaletin tecellisidir.Ercüment,kendi İfâdesine güre,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • ÇELİKBAŞ'IN SORUSU ANKARA,8 Burdur Meb'usu Fethi Çelikbaş,Başvekil Adnan Menderes tarafından cevaplandırılmasını istediği bir sözlü soru hazırlamıştır.Sual takririne göre,Çelikbaş,Bursa'da Kıbrıs mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Dr.Heuss bugün İstanbul'a geliyor t Bastarajı Birincide RESMİ KABUL Gece,saat 20 de,Başvekil Adnan Menderes ve Bayan Menderes tarafından,Ankara Palas salonlarında,Alman Reisicumhuru şerefine bir resmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Kıbrıs için Ankara'da yapılacak toplantı ğ Baştarap Birincide Konuşması esnasında Türk)kelimesi yerine,daima «Muhammedin talikle* ri,müsl Umanlar» kelimelerini küstah bir ifade kullanan sözcü,Kıbrıs T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Köprü dün 35 dakika geç açıldı Emektar Galata köprüsü,dün sabah 35 dakika rötarla açılmış ve bu sebeple köprünün iki yanında vasıtalar birikmiştir.Geç açılmadan mütevellit aksayan trafik,bir müddet de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Bir D.P.Başkanı öldürülmek istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.8 Alaşehir D.P.İlçe Başkanı bu akşam öldürülmek İstenmiştir.İlçe başkanı yolda giderken Hasan isminde bir şahsın arkadan bıçaklı hücumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • Şiddetli fırtına Ege ve Marmara'yı altüst etti t Baştarafı Biriîicide derecesi düştüğünden Uludağ bölgesine ve şehrin yakınlarına kar düşmeye başlamıştır.Şehirde de şiddetli ve sağanak halinde yağan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • BABAESKİ' U E BABAESKİ.8 Bir haftadanberi çlddetU yağan yağmurlar bugün öğlende nihayete ermişse de öğleden sonra jiddetll fırtına ve soğuk hüküm sürmeye başlamıştır.Fırtına neticesinde •kin ve meyva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • ESKİŞEHİR'DE SAUOiAiv ESKİŞEHİR,8 Yağmur duasına çıkan Eskişehirlilerin duaları kabul olmuş,dün ve bugün saat 14 ile 18 aracında sağnaklı yağışlar başlamıştır.Çiftçi,bu yağışlar deva'n ettiği takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • AUlIAMAINi"» MALATYA,8 Adıyaman vilâyetine bağlı Savsak nahiyesinin 6 köyü İle Adıyaman kaza merkezine bağlı bir köyd» üç gündenberi devamlı olarak yağan yağmur ve dolu,bir âfet halini almıştır.Gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • ELÂZIĞ'DA SFX [Hususî Muhabirimiz REFİK ERFN'denl ELÂZIĞ.8 Bir haftadanberi devamlı surette yağan şiddetli yağmurlar bugün de sabahtan akşama kadar sağnak halinde devam etmiştir.Bu sebepten şehrin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.05.1957
  • YILDIRIMDAN BIK UK umju Yine yağan şiddetli yağmurlar yüzünden mühimmat deposunda bir arkadaşının yerine nöbet bekleyen Konyalı bir ere yıldırım çarpmış,er derhal ölmüştür Nöbeti arkadaşından devralma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.05.1957
  • II.Prof.Karma ile MİLLİ Namzedler BUGÜN OYNUYOR Naci'nin sakatlığının geçmeyeceği düşünülerek Adaletli Güngör kadroya alındı 19 Mayısda Varşova'da Polonya milli takımı İle karşılaşacak olan Millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • BEŞİKTAŞ SELÂMI İLE ANLAŞTI ADANA,8 Hususi)Beşiktaş kulübü adına bazı transferlerde bulunmak üzere AH Haydar Cilasun dün cehrimize gelmiş ve temaslara başlamıştır.Ali Haydar,İlk teklifi Demirspor kulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • TÜRKİYE BASKETBOL BİRİNCİLİĞİ 957 Türkiye Basketbol Birinciliği dün gece Spor ve Sergi Sarayında başlamıştır.Günün ilk maçında Ankaragücü Altinordu'yu 67-39 yenmiştir.Maçın birinci devresi 35-16 Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • 5 sıkletin güreşçisi belli oldu BABAESKİ.8 Hususî)2 haziran tarihinde yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonasına iştirak edecek olan Güreş Milli takımımızın seçmelerine devam edilmektedir.Bugüne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • G.Saray İdare heyeti kadrodan memnun olduğunu açıkladı Galatasaray İdare Heyeti dün akjam beklenen toplantısını yaptı.Fenerbahçe ve Altay mağlûbiyetinin sebepleri üzerinde duran idareciler,bu arada an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • ATATÜRK KUPASI PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Beykoz 2 11—323 İstanbulspor 2 1 15 3 2 Fenerbahçe 2—2—332 Vefa 2 1—13 6 2 fc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • KISA HABERLER MİLLİ KASKI THOı TAKIMIMIZIN İti MAYISTA Daşlayacak olan Avrupa turnesine mazereti dolayısı ile Yalçın Granit katılamayacaktır.Diğer taraftan imtahanları dolayısı İle Batur ve Şevket de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • DUNKU MAÇIN ^YILDIZI BOŞ Fenerbahçe İle Beykoz'un hususi de olsa—bir Kupa şampiyonluğu İçin çarpıştıkları İddialı maça Feridun Kılıç gibi iddiasız bir hakemi koymak,hatâydı.Feridun Kılıç sahalarda yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • isi.Sporlu İhsan Vefayı hezimete uğrattı:4-1 Fevkalâde oynayan 1st Sporlu!ar farklı galibiyete ulaşırken,İhsan şahane bir futbol gösterdi Istanbulspor,lig maçları boyunca çıkardığı en güzel oyunlar ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.05.1957
  • İKİYE RİR Be 'koz Umumî IIVI I E.Dili takımı oyundan key vaziyete hâkim oluyor.Şeref sahada kalmıştır.ISAMI ONKML1J Kaptanı Sadettin Arseven ile Fahrettin,çekmek için diretirken,antrenör Şeref Görin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor