Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • Atatürk heykeline taş atan yobaz IHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] rEKİROAĞ,7 Tekirdağ Hükümet konağı önündeki Alatürk heykeline bir yobaz taş atarak hafif bir hasar yaptı-Bugün saat İS de Konyalı olup amelelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • Mevcut olmayai bir mezar11 tamirine kalkışıld Tarihi eserleri koruma ve büyüklerin mezarlarını onarma işleri ile uğraşan ve resmi olmayan bir teşekkül,bir müddet evvel ilgili makamlara bir müracaatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • Prost,imâra dâir görüşünü açıkladı Raporunu Başvekile veren şehircilik mütehassısı,Boğaz'da köprü yerine lünel inşasını teklif ediyor I LEYLA UMAR] Başvekil Adnan Menderes'in daveti üzerine memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • 1. ll"HUı ı,11 MIIIDIIIIIIIIIIWIKIIUfniW RÜÇHAN ÜNVER] MİTHAT PAŞA ANILDI Sadrazam Mithat Paşanın şehadctinin 73 üncü yıldönümü münasebeti İIr dün merhumun Hürriyet Âbidctindeki mezarı basında bir mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • Dr.Heuss Ankara fahrî hemşehrisi Alman Reisicumhuru da,siyaset ve ilim adamlarımıza nişan verdi I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,7 Batı Almanya Reisicumhuru Thcodor Hems'a bu sabah Hariciye Köşkünde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • 'i:w^ İLHAN DfiMIRELl ıı,ıtiu*u ııcv/biri de çöplerin sokak fİAFAKALAKINI ortalarında kAmMl ve çöpçülerin bunları vaktinde kaldırınamasıdır Fakat sokak köpekleriyle kedileri bundan pek memnundur.Nafak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • I' TAHITI Yll I1I7I Cannes-bugünlerde Film Festivali münaschctilc adc-I Mill I I I ILUIfcl Babil Kulesine dönmüştür.Evvelki gece,Fliza-Taylor'un kocası Mike Todd'un verdiği partiye gelenler arasında,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • Selçuk Çakıroğlu Hür.P.ye girdi ANKARA,7 D.P.den evvelâ istifa eden,bilâhare de ihraç edilmiş olan Bilecik Mebusu İsmail Selçuk Çakıroğlu,bugün Hürriyet Partisine intisap etmiştir.Bu münasebetle bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • Üç Amerikan şirketi daha petrol a riyaca k Sondajlar için lüzumlu malzeme yakında geliyor.İlk kuyu Mardin'de açılacak [ASSOCIATED I'RLSS] NEW-YORK,7 Üç Amerikan petro] kumpanyası yakında Türkiye'de mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • İLHAN DEMİRELI ALÇILARI ÖLDÜRÜP YAKAN FIRINCI ALİ ÜNVER Beşiktaş cinayeti faili müşahede altına alınıyor İBRAHİM ÖRS] Seyit Ahmet ve Hasan Tahsin adındaki iki çuvalcıyı,Beşiktaş'taki börekçi fırınında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • Urdun uçağının enkazında yeni cesetler bulundu Enkazdan bir kadınla iki çocuğa ait elbiselerle,Ürdün Kralmm düğün resimleri bulunan bir albüm çıkarıldı.Adana'daki kazada i yaralanan pilot Erdoğan Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • [MUAMMER TAYLAK!Ankara Tıp Fakültesi Psikiatıi Kliniğinin u/ıın amaudanbcri hazırlamakta olduğu «Ruh hastaları sulııhoya resim sergisi» Türk Amerikan Derneğinde açılmıştır,ti.ı suluboya resmin teshir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.05.1957
  • MAKARIOS YUNANİSTAN'A HAKIM OLUYOR Yunan hariciyesi Papazın elinde Makarios,dış siyasetin kendi çizdiği yolda gittiğini söyledi Kıbrıs'tı Rumlar TÜRKLERE TECAVÜZ ETTİ IMİLLİYKT RADYO SERVİSİ] ATİNA,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr Halûk CILLÖVI Ucuzluk temini için yapılan çalışmalar Taze patatesin 200 kuruş,zeytinyağının 500,kuzu etinin 600,kuru barbunya fasulyanın 250 ve pirincin 300 kuruştan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:SOLDAN SAĞA:1 Tat alma;Bir ölçü.2 İdari bölümlerden biri.3 Gözleri fırlak.4 Bir coğrafiya terimi;Taharri.5 Yönetmelik.6 Bir nota.7 Bitki;Mail.8 İnsan vücudunda bir kemik.9 Tokat;Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • ADANA ŞUBEMİZ 13 MAYIS PAZARTESİ SABAHİ AÇILIYOR um BU ŞUBEDE HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE KIYMETLİ HATIRALAR UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI lllt!SUADİYE ve KALAMlŞ'da APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • KERVANSARÂY'da Her akşam Paris'in en güzel vücutlu kadım FLORA BALMORAL Yarın akşamdan itibaren yalnız dört gün ve Pazar Matinede İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve Arkadaşları Masaların evvelden ayrılması mercudur.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Pek ince,fevkalâde tctrcciıcı bir hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascination pudrası ¦sizi daha genç,daha güzel va hakikaten daha cazibeli gösterecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Ercüment Çiftçi'nin duruşmasına bugün devam edilecek Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle nişanlısı Işık Berkay'm ölümüne sebebiyet vermekten sanık olarak Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Atatürk Kız Lisesinde «Beslenme» kursu açılıyor Atatürk Kız Lisesinde bugünden itibaren bir hafta devam edecek «Beslenme* kursu açılacaktır.Kursa.ÜNİCEF teşkilâtı yardımından olan süt,tereyağ ve peyni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Çay sıkıntısı bu ay içinde tamamen giderilecek Umum Müdür,bu sene Rize rekoltesinden iki milyon kilo çay elde edileceğini belirtti İnhisarlar Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya,«Çay» meselesi ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • İtalyanlar,Denizcilik Bankası ile rekabet yapıyor Yaz aylarının yaklaşması sebebilt İtalyan firmaları Akdeniz bölgesindeki programlarını yeniden tanzim etmiş ve bu arada gemi sayısını arttırmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • 20 GÜNDÜR YERİNE GİDEMEYEN EŞYA Çarşıkapıdaki uir ticarethanenin sahibi bulunan Said Kassar,Türk Hava Yolları Umum Müdürlüğüne bir telgraf çekmiştir.Bu telgrafında,36 nisan günü Diyarbakıra gönderilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • REKTÖRLER DÜN ANKARA'YA GİTTİLER İstanbul Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Fehim Fırat ile Teknik Üniversite rektörü Prof.İlhami Cıvaoğlu dün aksam Ankaraya gitmişlerdir.Her İki rektör,Ankara Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • En nezih Mizah Mecmuası 3.ncü sayısı çıktı.P.K.1085 Galata İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • BİR DENİZCİNİN CESEDİ BULUNDU Dün sabah Küçükçekmece sahilinde bir erkek cesedi bulunmuştur.Yapılan tahkikat sonunda cesedin,bir müddet önce fırtına sebebiyle o civarda batmış olan Kara Mustafa motörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Bir Amerikalı,süt tozu tevziatını inceliyor UNİCEF teşkilâtına mensup Miss Wandam isimli bir Amerikalı bayan bir miiddettenberi şehrimiz okullarını dolaşmaktadır.Okullarda bilhassa süt tozu tevziatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • 0 BL seııeKi Vilâyet Dütçesine köy okulları için konan 100 bin liralık tahsisat,Vekâletçe 250 bin liraya çıkarılmıştır.ÇAMLICALILAR adına bir heyet dün sabah Vilâyette Vali Prof Gökay'l ziyaret ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • M IMItllllllllintt I I M III M II I I I I I HHH I II' MU 1 M I!I [HI 1 III I I III I l mil t 1 MHHII ı I ti' I I t Bâzı hezeyanlara adir %M IBItIS'ın kayıtsız şartsız ve tastamam Türk E JV olduğuna,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Vatan İçin Cahit Irgat Türk filmi.2 Dümbüllü Macera Peşinde İsmail Dümbül lü Türk filmi.ALKAZAR Tel 44 25 62)Beyaz Çingene İspanyol filmi Türkçe.ATLAS Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • I I I I 1 I I I I J I I I.Ml I 1 I II 1 1 I t I I 1 I II I I I t 1 t I 1 I I 1 I f 1 I I f I I İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.HO Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Rıza Rit 13.30 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Eminönü Şubesinden:Eminönü Meydanındaki istimlâk dolayısiyle şubemiz,Divanyolunda YENİ ADLÎYE SARAYI karşısındaki muvakkat lokaline taşınmıştır.Bu münasebetle yeniden mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT TANSİYON Tansiyon,kelime mânasiyle gerginlik denıekuir.Tıpta ise,damarlar içinde dolaşan kanın,damar duvarına yaptığı basınç yani kan basıncı mânasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Fuhuştan zengin olan kadının duruşması Evvelâ resim çektirmek istemeyen Renate sonradan çeşit çeşit poz verdi Yurt dışına çıkması mahkemece meııedilen ve iki ay içinde fuhuş yapmak suretiyle 10.500 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • Meyva ve sebzenin hâldeki saf iş sekli kontrol edildi Bugün de 60 murakıb şehrin muhtelif yerlerindeki satışları esaslı şekilde tetkik edecekler Meyva ve «ebzelerin Hal'deki tootan satış fiatiyle,seb'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.05.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sosyal durumunuzda enteresan bir şey yok.Fakat meslek hayatınız büyük ehemmiyet alıyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞıılıatJ Yüzünüze gülen insanlara inanmayınız.Menfaat peşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.05.1957
  • 8 MAYIS 1957 milliyet-SAYFA:3 62 LİK DELİKANLI 70 lik kızla evlendi 50 yıl sevgilisini aradıktan sonra bulan zenci damat en büyük arzusu Hilton da balayı geçirmekti ama sevda uğruna paraları bitirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.05.1957
  • BAXFA:4 MİLLİYET' "ı=»TE.KEu SüfcüN-ONUNLA BtRAZ^HAVlRRBI.YEK!S'SAZ VO-K KOMJc,A-b MEVKUFTUK RüuAAUŞ DA "ı=V B'u'R.MvYl-M^/"HTİU.ÂTTAM •^RArtATE &iD V v_NicA VOK» a [v 1 'vSI 1,vlEtMEO'ıuMİŞTK? ORT 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • Yunan Hariciyesi papazın elinde t Baştaraft Birincide istiharelerde bulunmuştur.Yapılan görüsmelerde*,Kıbrıs hakkında takip edilecek hareket tarzının müzakere edildiği anlaşılmaktadır.Papazın yeni dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • Dr.Heuss Ankara fahrî hemşehrisi t Baştarajı Birincide I?adamları ile orduya mensup bâzı şahsiyetleri davet etmiş ve Türk Alman mUnaseebtlerinin inkişafında hizmeti dokunan bu Dilara muhtelif deı pred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • Beşiktaş cinayeti faili müşahede altına alınıyor t Baştarafı Birincide duruşmayı takip eden Ali Ünver gençliğinde çekilmiş bu resmi,yuvasından uğramış gözlerle bir müddet seyrettikten sonra sırtındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • MİLLİ PİYANGODA Kazanan Numaralar Milli Piyangonun 7 mayıs 1957 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz.310759 numara 200.000 Lira 000901 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • evet FAY Temizleme Tozunun temjzleme hâssası sizi hayrette bırakacaktır.Çünkü şimdiye kadar bu kadar müessir bir temizleme tozuna rastlamadınız FAY,bıçak,çatal kaçık,tencere ve bilûmum bulaşık kapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • İZMİR SEMALARINDA GÖRÜLEN UCAN DJVIBELEH OT mm ^lİMılirıiMlıMgi'^l l^mm İstanbul'da TEPEBAŞI GAZlNOSU'nun Sahnesine kondular Her Pazar tam kadro ile içkisiz aile matinesi.Telefon:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • akşamdan itibaren SARAY Sinemasında Shakespeare'in Ölmez şaheseri ve rolünde Marchel Simon ile Andree Debar ve Massiino Serrato tarafından yaratılan VENEDİK TACİRİ Fransızca sözlü filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • KARŞI—PE REJA LİMON KOLONYASI I Kalbi ferahlatır,bulantıları teskin »dır.Seyyahat çantamıda bir PE REJA »oymayı urtutmiyınrL'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • LİBA KORUR YAĞMUR ve RUTUBETTEN KORUR.SAİM GÜRSES MÜESSESESİ Galata Necatibey caddesi No:100 Tel:44 22 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • İşyerleri İstimlâk Edilenlerin Nazarı Dikkatine Dolapdere caddesinde,sanayi ve imalât idlerine yahut depo,büro,stüdyo,atölye,teşhir salonu olarak kullanılmağa elverişli her biri 522 m2 üç kat boş tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • MilSioıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ BastJdığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • hicri Çarşamba 1376 8 Şevval MAYIS 8 1957 RUMİ 1373 Nisan 25 VAKİT VASATI EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.50 12.10 16.05 19.13 20.59 2.51 9.38 4.58 8.52 12.00 1.47 7.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • Bankamıza Biitiin dünya itimat ediyor.^ik de,itimat ediniz:Bankamızın Sermaye ve ihtiyatlar 60.000.000 Helanda Florinidir.Dünyanın 8 muhtelif memleketinde yerleşmiş ve milletlerarası ticarette ihtisas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • m Geceleri yatmadan evvel HAVILLAND COLO CREAM'ite yüzünüz* bol masaj yapınız.HAVILLAND CREAM'inin yumuşatıcı ve besleyici hassaları sayesinde cildiniz yumuşar,temizlenir ve beslenir.Erfesi sabah ayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • CM MUZ Keşidesi Çifiehavuzlar'da 40 000 Liralık APARTMAN DAİRESİ I m 1 Kişiyt 10.000 lira 75 Kiıiye 10-000 Lira olmak üz*tq 60.000 Ura Ayrıca 20 kişiym 400.000 kN* ili İ I ı İİ MESKEN EDİNME KREDİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 939 kalem tıbbî,cerrahî âlet ve malzeme teklif alma suretile satın alınacaktır.2 Bu işe ait dosya her gün mesai saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler,bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • AYAK BASTI I I PARASI İÇİN I j ARBEDE ÇIKTI j [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]:İZMİR,7 Bir gelin alayından j ayak bastı parası istenmesi yü-zünden Foça'da halk birbirine girmiştir.Bu kanlı arbede neti-I ceslnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • Bursa' da iki işçi teşekkülü kapatıldı [TÜRK HABERLER AJANSI] BURSA,7 Bursa İşçi Sendikaları Birliği ile Bursa Marmara Bölgesi işçi Sendikaları Federasyonu,Birinci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • NEVLOTHAN Hafız KÂNI KARACA Ev:Fatih Türbe Cad.Refah Apartmanı No.43 Daire 2 Tel:Ev 21 29 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • KİRALIK Beyoğlu cihetinde bahçeli KÂRGİR EV ARANIYOR Tel:44 18 97 44 60 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • Türk Atom Enerjisi Komisyonu toplandı Ankara'da yapılan içtimada,atom enerjisinden istifade için girişilecek teşebbüsler gözden geçiriliyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA,7 Atom Enerjisi Komisyonu,bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • Beşiktaş YILDIZ Sinemasında Matineden itibaren RENKLİ MARİLYN MONROE TÜRKÇE FREDERİCK MARSH MARY MURPHY Seanslar:Yar B.11-2.40-6.30 Sabah saat 11.45 de Yerlerimiz numaralıdır evvelden aldırınız SİNEMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.05.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Mevcut muazzam programa ilâveten BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM Memleketimizin büyük ses san'atkârı HAMİYET YUCESES'İ iftiharla takdim eder Her Paz^r tam kadro ile içkisiz aile matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.05.1957
  • İZMİR MARŞI HALİT KIVANÇ Vaktiyle «Milli küme» maçları oynandığı devirde İstanbul takımları İzmirde yenilince,mazeret hazırdı:«Hakem!Ah İzmir hakemleri!Aradan yıllar geçti.«Millî küme» tarihe karıştı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • FENERBAHÇELİLERİN GALİBİYET PRİMİ Zelzele felâketzedelerine in yatırıldı tYılın maçı dolayısiyle taraftarlarının gazetemiz veznesine yatırdıkları galibiyet primleri» ni Fenerbahçeli futbolcular Fethiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • FENERBAHÇE MACAR MİLLÎ TAKIMİYLE OYNAYACAK Fenerbahçe 23 Mayıs'ta Budapeşte'de Macar Nep Stadında Macar millî takımı ile oynayacaktır.Macar Milli takımı Almanya ile yapacağı son Mili!maçtan evvel Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • BASKET ŞAMPİYONASI Türkiye Basketbol şampiyonası bugün Spor ve Sergi Sarayında başlayacaktır.Maçların saati şudur:19.30 Ankaragücü Altınordu 21.00 Mülkiye Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • m IKEYSTONE)Umulmadık netice ile lig şampiyonu Manchester Unitcd'i 2-1 mağlûp eden Aston sonra bir sene müddetle kulüplerini süsleyecek olan Federasyon Kupasını Kral Kupası)Kraliçe Elizabeth'in elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • 20Mayısta "B,takımımızla oynayacak MISIR MİLLİ TAKIMI SEÇİLDİ Kahire de millî {akımımıza 4-0 yenilen kadrodan 9 oyuncu var 20 Mayıs tarihinde İstanbulda «Akdeniz Kupası» futbol karşılaşmalarından biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • ^'Atatürk Kupası,nın ikinci gününde F.Bahçe Beykoz'la Oynuyor Bu maçtan evvel Vefa 1st.Spor karşılaşması 14.45 te başlayacak Atatürk Kupası maçlarının ikinci turuna bugün devam edilecektir.Günün ilk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • ft ATATÜRK KUPASI PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Beykoz 1 1-2 1 2 Fenerbahçe 1—1—221 Vefa 1—1—221 Istanbulspor 1-112 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • Galibiyet Altay idare heyetine tesir etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 Pazar günü yapılan Galatasaray Altay maçının neticesi İzmir'de çok dikkate şayan bâzı olaylara sebep olmuştur.Bu cümleden olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • Sepp Herberger Dünya Kupası için futbolcular hazırlıyor [ANADOLU AJANSI] FRANKFURT.7 Batı Almanya milli antrenörü Sepp Herberger,Dünya Kupası için futbolcular hazırlamak plânını basına bildirmiştir.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • PUAN Takımlar Çekoslovakya Romanya Bulgaristan Fransa Türkiye Lübnan CEDVELÎ O G M A1.S.V.S.Y.S.Y.S.5 5 15 2 251 128 5 4 1 14 3 235 154 5 3 2 9 7 206 202 5 2 3 7 9 189 188 5 1 4 3 13 133 208 5 53 15 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • [RUÇHAN UNVER] FENA BİR OYUN ÇIKARARAK FRANSAYA MAĞLUP OLDUK.RESİMDE BU MAÇTA FİLE ÖNÜ GÖZÜKÜYOR.I.Beynelmilel Voleybol turnuası bitti.ÇEKOSLOVAKYA ŞAMPİYON OLDU Takımımız Fransaya da yenilerek beşinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • Önümüzdeki sezon üç takım II.kümeye düşecek BU SURETLE I.PROFESYONEL LİG,II.PROFESYONEL LİG ŞAMPİYO-NUNUN TER Fİ IY LE 8 TAKIMA İNMİŞ OLACAK P Önümüzdeki sezonda üç profesyonel takım 2 nci kümeye düşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.05.1957
  • *r**Mto« Va**MXSi)f,i 8.Wm8&*?«MM l samİ önemli BERABERLİK GOL!I Bre,rilya,lli,r beraberliğe Beşiklaşın K.Ahmet vasitasiyle attığı gnldrıı bir dakika soma kavuştular.Ofsayt sistemi ile Recife «WkW »kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor