Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • AMERWAYA Amsterdam üzerinden KLM'ile uçunuz ve Amsterdam Hava Alanının jf Vergiden Muaf magasında re» *53sy o i r« Tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • İTALYAN KABİNESİ İSTİFA ETTİ [ASSOCIATED PRESS] ROMA,8 İtalyan Başbakanı Antonio Segni,pazartesi günü Cumhurbaşkanı Giovanni Gronchi'yl ziyaret ederek istifasını takdinv etmiştir.Başbakanın istifası,ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • Tokat'tan Harriman'a telefon edildi [Hususî Muhabirimiz Ahmet Turan Giirel'den] SİVAS,6 Bugün Tokat'tan verilen bir haberde,New York Valisi Harriman'm kızıl papaz Makarios'u New York'a dâvetine karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • CMP Seçim Kampanyası gelecek hafta açılıyor Genel idare Kurulu çalışmalarını bitirdi.İzmir teşkilâtında geniş çapta istifalar oldu [NEDRET SELÇUKER] a C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dün akşam Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • I İLHAN DKMİRELI Küçiiksu'yıı KandlUl'ye bağlayan yolun gayretli çöpçüsü,burayı İstanbul'un en temiz yolu yapmağa a/mctnıiş çörünüyor.En ufak kAftlt parçalarını,kibrit çüpl-rini bile yen1" bıraknıamağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • izmir vapurunun satışından vazgeçildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Bir Amerikan şilebi ile çarpışarak Narlıdere önlerinde batan İzmir vapurunun bugün satılması icap ediyordu.Bilindiği gibi,bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • Macar mültecileri isterlerse başka yere gidebilecekler Emniyet Müdürlüğü,dün şehrimizdeki Macar mültecilerine diledikleri takdirde,Türkiyeyi terk edip,demokrat memleketlerden birine serbestçe gidebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • 40 senedir sevişen bir çift evlendi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.6 Birinci Cihan Harbinde sevlgen,fakat birbirlerinden ayrılmak zaruretinde kalan bir çift,ancak busun Söke'de evlenerek dünya evine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • HIDRELLEZ SÖNÜK GEÇTİ Hıdırellez bu sene şehrimizde sönük geçmiştir.Dün sühunetin 18 dereceye yükselmesine rağmen,sabah havanın kapalı olması dolayısiyle halk mesire yerlerine gidememiştir.Öğleden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • YAŞ GÜNÜ PASTASI inci yaş gününü kutlamıştır.Bu münasebetle,halen Amsterdam'da bulunan Macar mültecilerinden iki ocuk.Kraliçeye,hususi surette huzııiammş bir pasta hediye etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • Zorba bir dilenci MEMURLARI ISIRDI Güçlükle yakalanan 60 yaşındaki dilenci bugün müddeiumumiliğe verilecek Zorba bir dilenci,dün Sirkeci'de kendisini yakalayan Belediye Zabıta memurlarına saldırmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • AVRUPA MÜKAFATI «KETHLY» YE VERİLDİ Bu seneki «Avrupa Mükâfatı»,Avrupa Konseyi İstişari Meclis toplantısında,Meclis Başkanı Fernand Dehoıısse tarafından,eski Macar Vekillerinden Madam Anna Kethly'ye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • Kıbrıs Türktür Merkezi Ankara'ya Naklediliyor Gençlik 15 Mayısta Kıbrıs için büyük bir Akademik toplantı yapacak [FAHİR ERSİNİ »Kıbrıs Türktür Cemiyeti,merkezinin Ankara'ya nakline karar verilmiştir.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • ı ıııı ı m ntıını ı m ı ninni imi jııllllllll IMI İlli I İlli İlli I III I III IIIJIIIIIll I 1.1111II11111IIII İlli IIII u I il 11 ı,11.11 Ilım Dili IHI ll.l ıı ı II ılı 11IIII 11 Fâzıl Küçük ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • $3i& 1 İLHAN DEMIRELj Tuzla göçmen misafirhanesinin temeli,dün törenle atılmıştır.Modern tesisleriyle,içerisinde 1000 kişiyi barındıracak olan misafirhanenin,kısa zamanda Vali Muavini Hadi Sağnak,civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • ttwtoto iste dun ser tartışmalar oldu $çf/er için tertiplenmiş konferansların men'ine dair suâl takririni Çalışma Vekili cevaplandırdı.Turan Güneş VekiYe sert cevaplar verdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.05.1957
  • BATİ ALMANYA REİSİCUMHURU ANIT KABRE GİDİYOR Türk Alman görüşmeleri Çankaya'da dün bir toplantı yapıldı.Bayar ve Dr.Heuss verdikleri nutuklarda iki memleket arasındaki sıkı işbirliğini belirttiler [HU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • 'tk x r/rT,rs'^ EHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ HULKİ SANER Van Gogh Operası Hakkında Geçen pazar günü öğleden sonra radyolarını açanlar kulaklarına modern olduğu kadar tatlı ve ifadeli bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Eminönü Şubesinden:Eminönü Meydanındaki istimlâk dolayısiyle şubemiz,Divanyolunda YENİ ADLÎYE SARAYI karşısındaki muvakkat lokaline taşınmıştır.Bu münasebetle yeniden mevdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • AMERİKAN MECMUALARI Senelik abone Hatlarını TL.olarak gösteren katalogumuzu isteyiniz.Kitap Servisimiz bütün Amerikan kitaplarına ihtiyacınızı verine eetirmeve amadedir.AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Dept.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • III Mil III I IH IMII.mill III mı İlli 111.1111 11 111111 11 i li 11 111 I III11 III llll II 111 111111)11IIII 111II111111 HI ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra,İdare eden:Orhan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hesaplarınızı gizil tutunuz.İşiniz o zaman daha İyi yürüyecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntünüzü kimseye açmayınız.Hakkınızda dedikodu olacak.Bugün yalnızlığı ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • BULMACA 1w2»3w4*5T6WIİBy9TîÖ11Jfl2 SOLDAN SAĞA.1 Taşıma İşleri;Hisse.2 Hayatı yatakta geçen hasta.3 Pek büyük bir hızla ve döne döne yürüyen şiddetli kasırga.Bıçak bilemeğe yarayan demirden çomak biçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • SİNEMALAR Santiago Henkll Son Kah-İng.AKIN Tel:48 65 02)Hayırsız Evlât Neriman Köksal-Türk filmi ALKAZAR Tel:44 25 62)Babil Melikesi Linda Christian Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Sonsuz Sokaklar Anhony Qu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • im.i ııırıtr Toplantı yasağı sebebiyle tehir olunan KONSERVATUAR TALEBE DERNEĞİ YEMEKLİ BALOSU 10 Mayıs 1957 Cuma saat 21 den sabaha kadar KERVANSARAY'DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Dr.Hüsameddin Kerim Gökay Beyin ve Sinir hastalıkları Cerrahisi Mütehassısı hastalarını Çarşamba,Cumartesi ve Pazar'dan başka her gün saat 16 dan sonra kabul etmeğe başladığını bildirir.Muayenehane:Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • 0 MUHTELİF vilâyetler emrine yeniden 86G oto lâstiği.2973 metrekare cam ve 11.5 ton kabara çivisi verilmiştir.0 DÜN limanımızdan 1.262,593 liralık İhracat yapılmıştır.0 KUVEYT'ten bir firma battaniye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • AMERİKADAN 150 TON DONDURULMUŞ ET GELDİ önümüzdeki günlerde istihsâl bölgelerinden kesilmiş koyun ve sığır eti getirtilecek Et ve Balık Kurumunun Amerikadan satın aldığı 8 bin ton dondurulmuş sığır et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Ratip Tâhir hakkında açılan dâvanın duruşması Bir karikatüründen dolavı İG ay hapse mahkûm edilen ve bir av müddetle gazetesi kapatılan C.H.P.Meclis üyesi ve Halk Gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • İstanbul Hemşehriler Cemiyeti beyanname neşretti İstanbul Hemşehriler Cemiyeti tarafından «İstanbulun güzelleşmesi» ile ilgili bir beyanname yayınlanmıştır.«İmâr hareketleri ile güzelleşmekte olan İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Üç armatör,iç hatlarda vapur işletmek istiyor Şehrimizde üç armatör bir müddet önce Denizcilik Bankasına müracaat ederek iç hatlarda vapur isletme teklifinde bulunmuş ve bu teklif,ihtiva ettiği mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Bir kamyon sahibi,araba altında kalıp öldü Şoför Hüseyin Özsoyun idaresindeki kum yüklü kamyon,fazla sür'at yüzünden Çatalca İle Çekmetv yolu arasında devrilmiş ve kaza sonunda kamyonda bulunan mal sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • BİR İSÇİ KIZ,FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ Bakırköyde İG yaslarında bir kızın ölümü ile neticelenen fecî bir kaza olmuştur.Bu semtte.Aksu İsimli iplik fabrikasında çalışan Faniye Erkek adında bir kız,makinada çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Denizcilik Bankasının iç hatlarda zam yapması muhtemel Denizcilik Bankası İç hat acentaları İle,Denizcilik Bankası Umum Müdürü,dün Umum Müdürün evinde uzun süren bir toplantı yapmışlardır.Bu toplantın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Gümrüklerden 100 bin metre çeşitli mensucat çekil Memurlar Kooperatifinin ithâl ettiği 50 bin metre tutarındaki poplinlerin tevziatına bugün başlanıyor Gümrüklerde bulunan 100 bin metre tutarındaki çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • ıı 1 111 I I III i M 11 illi li!11 l IIJ III 11 III 111 IIIII11 III Mill I Geriliğimiz ve mucizelerimiz GERİLİĞİMİZİ en çok haykuanlardan biri de benim.Osmanlı şâir ve muharrirlerinin de ıztırabı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • «Anneler Günü» haftaya kutlanacak Dün bâzı gazeteler tarafından «Anneler Günü» nün törenlerle kutlandığı yazılmışsa da.ilgililer dün bu haberleri yalanlamışlardır.Esasen evlerde çekilen resimlerden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • FetMve felaketzedelerine Mi^ros'un yardımı Fethiye ve havalisi zelzele felâketzedelerine Migros teşkilâtı bir kamyon ile 12 bin liralık zaruri gıda maddesi göndermiştir.Diğer taraftan,İş Bankasında aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Belediye Zabıtasının ikinci kursu dün açıldı Belediye Zabıta Müdürlüğü kadrosunu takviye maksadiyie alınacak memurlar için ikinci kurs dün açılmıştır.Eminönü Öğrenci Lokalinde açılan kursa katılan 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • ADANA ŞUBEMİZ MAYİS PAZARTESİ SABAHİ AÇILIYOR BU ŞUBEDE HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE KIYMETLİ HATIRALAR UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI SUADİYE ve KALAMIŞ'da APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİLERİ ve ZENG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • TEŞEKKÜR Memleket ve ilim yolunda ifâ ettiği şerefli hizmetlerle geçen bir ömürden sonra,mübarek Ramazan Bayramı arefesinde Allahın rahmetine tevdi ettiğimiz aile büyüğümüz,Afyon eski Meb'nslnrından P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • ALTIN FUTLARI Cumhuriyet 109.90 Reşat 127.50 ingiliz.132.00 Külçe 16.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Komşusunun 26 adet tavuğunu zehirlemiş Dün Adliyeye verilen Hacı Ahmet'in duruşmasına önümüzdeki günlerde başlanacak Hasköyde oturan Hacı Alımet adında biri,komşusu Mürteza Öksüze alt 26 adet tavuğu z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Kız kaçırmak isteyen bir zorba yakalandı Zabıta.Eyiipte cereyan etmiş olan bir zorbalık vak'asına el kovmuştur.Sağmalcılar mevkiinde oturan Zeki Acıkkan adında biri,ayni somtte ikamet eden bir ailenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Pis görülen 12 ıs yen kapatıldı Beyoğlu Belediye Şube Müdürlümü ekipleri son bir hafta içinde 842 müesseseyi kontrol etmişlerdir.Bu müesseselerden 483 üne ihtar,54 üne para cezası verilmiştir.Ayrıca s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Şehir dışında yeni benzin istasyonları yapılacak Şehre giriş yerlerinde knllektif benzin ve servis istasyonlarının tesisi istenmektedir.İstasyonların otel ve lokantaları da olacaktır.Teklif,Akaryakıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Milli Piyangonun 7 mayıs çekilişi bugün saat 33.30 da Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar saat 23 1e Ankara Radyosu İle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı seminerler açacak Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Prodüktivite Kurulu şehrimizde seminerler açacaktır.Seminerlerde ziraî mahsul,tıbbî müstahzarat ve inhisar mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.05.1957
  • OKULLARDA İMTİHAN HAZIRLIKLARI İLERLEDİ İlk,orta ve liselerle bütün teknik tedrisat okullarında 25 mayıs cumartesi günü derslere son verilecektir.Bu münasebetle,okullardaki imtihan hazırlıkları ilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.05.1957
  • 7 MAYIS 1957' milliyet* l Sulaması vmumi vaziyet-ptânt m Adını Atatürk'ün koyduğu santral ikmâl ediliyor Hazer gölünün sularını santrala akıtacak olan 4453 metrelik Türkiyenin en büyük tüneli 6 senede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.05.1957
  • SAYFA:4milliye T MAYIS 1337 CİCİ CAN ONAVET ıŞLEM,Çİ eN UCUMUZ Yazan:SERVER BEDİ ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Altı senelik bir Avrupa seyalıatından ttonra Islanbula dönen Erol,bir alcşam genç bir kadın olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Suriye'de seçimleri solcular kazandı Muhalif partiler hükümetin seçimlerdeki müdahalesini protesto etti.Şam ve diğer Suriye şehirlerinde Türk ye aleyhinde nümayişler oldu.[ŞARK B.B.A.ŞAM,6 İdam cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • LİSTE DÜN SERT TSSMALAR OLDU t Baştarafî Birincide Şimdi suallerin birer birer,cevaplandırılmasına geçiyorum:İstanbul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsli tarafından tertip edilen konferansla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • BİR KADIN TÜFEKLE kendini öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Ödemiş'te Hatice Gökten isminde bir kadın,tüfekle kendi kendini öldürmüştür.İntiharın sebebi bilinmemektedir.Diğer taraftan E'ergama'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Bagdad Paktı Askeri Komitesi 6 Haziran'da Karaşi'de toplanacak [ASSOCIATED PRESS] KARAŞİ,6 Güvenilir kaynakların pazartesi günü bildirdiğine göre.Bagdad Paktının Askeri Komitesi.6 haziranda burada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • ANTALYA'DA DOLU HASARA YAPTI [ANADOLU AJANSI] ANTALYA,6 Vilâyetimizin Aksu nahiyesinde yasan İri taneli ve şiddetli dolu yüzünden ekinleri ve bilhassa sıcak İklim nebatları İstasyonunun buğday ekili t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Amerika Ordu Vekâleti Müsteşarı geldi rŞARK B.B.A.ANKARA,6 Amerika Ordu Vekâleti Müsteşarı Berles C.Flnucane,bugün öğleden sonra özel uçağı ile Ankara'ya gelmiştir.Ordu Vekâleti Müsteşarı,Esenboğa Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Endonezya'da Voroşilof aleyhinde nümayişler [ANADOLU AJANSI] CAKARTA.6 Komünist aleyhtarları,Endonezyayı resmen ziyaret etmek maksadiyle bugün buraya gelen Mareşal Voroşilof aleyhine nümayişler tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • 19 Mayıs gösterilerinin provaları başladı 17-19 mayısta Mithatpaşa ve Fenerbahçe Stadlarında yapılacak olan Spor ve Gençlik Bayramı güsterileri için okullar yarın toplu çalışmalarına başlayacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • NATO'nun «Yeşil Kilit» manevraları dün başladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 NATO teşkilâtının büyük manevralarından biri olan Green Pivot Yeşil Kilit)tatbikatının bugün Kuzey İtalya'da başladığı İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • TÜRK ALMAN GÖRÜŞMELERİ t Baştarafı Birincide mimiyete teşekkür etmiş ve uzun zamandanberi arzuladığı Türkiye seyahatini yapabildiği için derin bir memnunluk duyduğunu kaydetmiştir.İstanbul'a ait eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • ALMANYA'NIN BİRLEŞMESİ Reisicumhur Heuss,Türkiye'nin,Almanya'nın birleşmesi hususunda gösterdiği alâkaya müteşekkir olduğunu belirterek,bu düşüncenin Alman milleti için bir teselli kaynağı olduğunu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • THEODOR HEUSS ANIT KABRİ ZİYARET ETTİ Tlıeodor Heııss bugün saat 16.30 da beraberinde Hariciye Vekili Von Bren-1ano olduğu halde Anıt Kabre giderek Atatürk'ün manevî huzurunda saygı duruşunda bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Halis irmikten mamul mflKARnflsı TEKMİL EV HANIMLARIMIZ TARAFINDAN TERCİH EDİLİR NUH ESKIYAPAN ve Ort.Koll.Şt.1st Safı FABRİKA iskitler Cad.Ankara tel.12395 Deposu Zmdankapı Cad.56 Tel 2210 72 Tevzi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • ItfâliîBief Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI I HİCRÎ 1376 Şevval 7 SALİ 7 MAYIS 19 5 7 RUMÎ 1373 Nisan 24 VAKİT vasati ezani Güneş Öğle İkindi Akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Yarın Matinelerden itibaren Renkli SON ÜMİT NEHRİ Smoke Signal)DANA PİPER R E X WILLIAM ANDREWS LAURİE REASON TALMAN Ölüme mahkûm ettikleri şahsuı kendilerini kurtarmasını bekliyen 4 erkek ve 1 kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • evet FAY Temizleme Tozunun temizleme hassası sizi hayrette bırakacaktır.Çünkü şimdiye kadar bu kadar müessir bir temizleme tozuna rastlamadınız FAY,bıçak,çatal kaşık,tencere ve bilûmum bulaşık kapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • SÜMERBANK'ın 1957 Yılı İkramiyelerinin 3 üncü Çekilişinde 1 İSTANBUL GÖZTEPE'DE KONFORLU APARTMAN DAİRESİNİ 2 ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNİ Kazanabilmek için en az 150 liralık bir hesap açtırmayı unutmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • gw—im ıı nı NEVLOTHAN Hafız KÂNI KARACA Ev:Fatih Türbe Cad.Refah Apartmanı No.43 Daire 2 Tel:Ev 21 29 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • KELİMESİ 50* KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KYÜP Alibey köyünde hertürlü inıalâtlıane olmaya müsait 9X22 ebadında beton döşeme kârgir bina 1000 m2 arsasiyle acele satılık.Müracaat:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Bir köylü eşeğini sırtında taşıdı Ayağı kırılan hayvanını bu suretle veterinere getiren adam,«Eşeklik zor şeymiş» diye dert yandı [Hususî muhabirimiz Abdullah Satoğlu'dan] KAYSERİ,6 Şehrimizde garip b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • ORDUDA ŞARK HİZMETİ KALKIYOR Ordu mensuplarının tâyin ve nakillerine ait tasarının birinci müzakeresi tamamlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkında hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • BURSA'NIN İMAR!İÇİN BİR ŞİRKET KURULDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 BURSA,G Şehrimizin imârı ile ilgili olarak Emlâk Kredi.Vakıflar Bankaları ile Emekli Sandığı,İşçi Sigortaları Kurumu ve Bursa Belediyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Çin komünistlerinin eziyet usulleri hakkında bir açıklama fASSOCİATED PRESS] SAN FRANCİSCO.6 Çin komünistleri tarafından casuslukla itham edilerek 6 sene hapsedildikten sonra biıbuçuk ay önce serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • İSVİÇRE POLİS MÜFETTİŞİNİN CASUS OLDUĞU AÇIKLANDI [ASSOCIATED PRESS] BERN.G İsviçre resmî şahsiyetleri dün federal polis müfettişi Max Ulrich'in casuslukla itham edilerek tevkif edildiğini açıklamışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Fâzıl Küçük İngiliz Elçisi ile görüştü ğ Baştarafı Birincide Fâzıl Küçük,yarın muhtemelen Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Melih Esenbel'le bir görüşme yapacak ve çarşamba günü uçakla Adana'ya hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • YUNAN HÜKÜMETİNİN TOPLANTISI [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,6 Başvekil Karamanlis bugün,NATO toplantılarından dönen Hariciye Vekili Averof'u ve diğer Vekilleri bir fevkalâde toplantıya çağırmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Kabafaş-Kadıköy arasında vapur işletilmesi muhtemel Şehir hatları işletmesi tarafından Kabataş ile Kadıköy arasında yolcu vapuru işletilmesi meselesi tetkik edilmektedir.Tetkikler müsbet netice verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Temizleme ve Aydınlatma vergilerinin tahsiline başlandı Belediye Temizleme ve Aydınlatma resminin birinci taksitlerinin kabulüne başlanmıştır.Vergi.Belediye Tahsil Şubelerince kabul edilmektedir.Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.05.1957
  • Hem komşusunu,hem de araya gireni bıçakladı Fatihte kanlı bir hâdise olmuştur.Semt sakinlerinden Hasan Kopagan adında biri,küçük bir alacak meselesi yüzünden Hüsmen Can adındaki komşusu ile kavgaya tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.05.1957
  • HAFTANIN I PROGRAMI 7 Mayıs Salı Saat 16.Beşiktaş Recife 8 Mayıs Çarşamha Atatürk Kupası)Saat 14.45 Vefa 1st.Spor Saat 16.30 F.Bahçe Beykoz 9 Mayıs Perşembe Saat 16.Millî Namzetler 2.Prof.Karma.11 May
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • tSm TAS& Alısın PENSgBAHÇS Ş^MPİV(PN T OLDü Bü haftaki maçları yertı'ler idire ettiler Vi Vıe^sİ 4 e b&rbatîl CGAZETBLERD£IM ÖZET.Jv YERli MAU HAO'v gpN TUTüVORU M.CEK SÛTÛmD TEK DMıOıMlZ $ü DteiN 4£D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • Beşiktaş'ın Ankara'dan alacağı futbolcular belli oldu Beşiktaş takımının önümüzdeki sezonda Ankaradan alacağı futbolcuların İsimleri günün mevzuu olmuştur.Transfer yıprna selâhiyeti kendilerine verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • [AHMET GÜLTAŞI ALTAY'a 2—0 MAĞLUP OLDUKTAN SONRA GALATASARAYLI FUTBOLCULAR SAHAYI TERKEDİYORLAR SON İKİ MAĞLÛBİYETTEN SONRA Galatasaray İdare Heyeti yeni tedbirler alacak Futbolcuların durumunu gözden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • G.SARAY,ALTAY'LI BAYRAM'Ia ANLAŞTI MI?İZMİR,6 ŞARK-B.B.A.Burada ısrarla dolaşan bir şayiaya göre,İzmir'in Gol Kralı bulunan Altaylı Bayram,Galatasaray Kulübüne mensup bir idareci ile anlaşmış olup önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • N A C t Oynaması şüpheli Naci iyileşmezse,ortahaf'ta Nejat oynayacak Millî Takımın en güvenilir elemanlarından olan Naci Erdem'in sakatlığı bütün ihtimamlara rağmen hâlâ devam etmektedir.Alâkalı şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] 3—0 MAĞLUBİYETİMİZLE NETİCELENEN TÜRKİYE ROMANYA MAÇINDAN HEYECANLI BİR AN VOLEYBOL TURNUASINDA ÇEKOSLOVAK TAKIMI şampiyonluk yolunda Çek'ler dün çetin bir maçtan sonra Bulgarları da yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • Ordıılararası Futbol Turnuasının yarı final karşılaşmaları programı [ANADOLU A.TANSI1 PARİS,6 Ordıılararası futbol tıırnuasının yarı final karşılaşmaları programı belli olmuştur.Yarı finale kalmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • Adana Millî Mensucat fakımı dün geldi Ankarada Beşiktaş'a Federasyon Kupasında 2—1 mağlup olan Adapa Millî Mensucat takımı,dün hususî bir otobüsle şehrimize gelmiştir.Milli Mensucat takımı Kadıköy'dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • Yunanistan île Yugoslavya yenişemedi ATİNA,G Bosfor)Dünya Futbol Kupası 7nci grupuna dahil bulunan Yunanistan ile Yugoslavya millî futbol takımları arasında yapılan eleme maçı 0-0 berabere bitmiştir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • VEFA'DA TRANSFER KOMİTESİ KURULDU Her kulüpte olduğu gibi,Vefa'da da Iransfer hareketleri başlamıştır.Vefa transfere cem'an 50.000 lira sarfedecektlr.Kulübe alınacak oyuncular bir komite tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • İngiliz millî takımının Rusya'ya gideceği bildiriliyor MOSKOVA,6 ŞARK B.B.A.Sovyet Futbol Federasyonuna mensup bir sözcünün bildirdiğine göre.İngiliz Sovyet milli futbol-karşılaşması İçin iki federasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • VEFA'DA BOKS ŞUBESİ KURULDU Vefa'da yeni kurulan Boks Şubesi faaliyete geçmiştir.Çalışmalar her hafta pazartesi ve çarşamba günleridir.Antrenör Ali Yılmaz'ın çalıştırdığı takıma Vefalı eski şöhretli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • İstanbulspor,İsveç'e Hilmi'yi götürecek İstanbulspor'un haziran ayında yapacağı İsveç seyahati için Beden Terbiyesince,verilmesi gereken müsaade henüz verilmemiştir.Seyahat kat'ileştiği takdirde İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • F.Bahçe,Beykoz maçı için istirahat ediyor Bir hafta içerisinde peşpeşe dört maç oynayan Fenerbahçe takımı,yarın Beykoz'la oynayacağı Atatürk Kupası karşılaşmasına hazırlanmak üzere mutlak bir istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • Güreş Takımının esası belli oldu Âlpalludaki kampta yapılan elemeler sonunda yenilen güreşçiler kamptan çıkartılacak Haziran ayı içersinde şehrimizde yapılacak Dünya Güreş Kupası karşılaşmalarına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • Beşiktaş Bugün Recife ile Oynuyor Bir müddettenberi şehrimizde misafir bulunan Brezilya'nın şöhretli takımlarından Recife,dördüncü maçını,bugün profesyonel lig beşincisi Beşiktaş ile yapacaktır.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • ABDULLAH Yeni solacık ÖZ CÂN Genç Millî'den ye yükseldi A V N İ takımında vazifeli NİYAZİ Talih güldü TAKIMIN AveB Kadroları DÜN İLÂN EDİLDİ AYHAN Hem pasör,hem şütör A TAKIMA BEYKOZ'DAN ABDULLAH,İZMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.05.1957
  • KISA HABERLER İNGİLİZ GENÇ MİLLÎ TAKIMI A TAKIMINI YENDİ:Londra,6 T.H.A.Highbury stadında 30.795 seyirci önünde yapılan temsilî karşılaşmada 23 yaşından aşağı olan futbolculardan kurulu millî takım,es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor