Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • ençler miting izni aya çalışıyor Talebe Teşekkülleri Başkanları dün Dr.Küçük ile bîr toplantı yaptı.Dâvayı tanıtmak üzere üç dilde mecmua çıkarılacak Dün sabah Kıbrıs Türklerinin lideri Dr.Fâzıl Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • Birecik'te dolu hasara sebep oldu BİRECİK,5 Dün saat 16 da başlavan sağnak hâlinde ve ceviz büyüklüğündeki dolu,kazamızın cenup ve şark taraflarındaki köylerde oldukça hasara sebebiyet vermiştir.Halfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • L^J ^m^Mmı^ «ıçmsr5*ıfe c—a İHI uritotf BİR NEW YORK GAZETESİ ORTA DOĞUDA SULHU BOZMAK İSTEYENLER.TÜRK ORDUSUNU HESABA KATMAK MECBURİYETİNDE KALACAKLARDIR.DİYOR tBg—Bl.W HIIWIMJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • BİR FİLM DAHA BİTTİ [KEYSTONE I İngilizlerin Sarısın Bombası Diana Dors «The Long Haul» adlı yeni filmini bitirjBlstir.Bu filmde,8 tekerlekli büyük bir kamyon da rol almaktadır.Filmin tamamlanması mii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • SURİYE'DE Seçim kavgaları [ŞARK B.B.A.A.P.BEYRUT,5 Bazı Suriyeli vatanperverlerin,hükümeti devirmek suçundan idam ve müebbet hapis cezalarına çarptırılması üzerine Suriye Parlâmentosunda boşalan dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • İki kamyon Devrildi 44 Kişi yaralandı Kazalardan birine,şoförün uyuması sebep oldu,iki çocuk da öldü IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,5 İki kamyon kazasında iki çocuk ölmüş,44 kişi de yaralanmıştır.Manis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • C.H.P.SECİM HİLELERİNE DAİR KİTAP BASTIRIYOR Hususî surette giden NEDRET SELÇUKER'denl EDİRNE,5 C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,II Kongresinde Bayar ve Menderes'in Bursa nutukları ile seçim kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • Alman Devlet Reisi dün Ankara' Heuss,hava alanında Bayar ve tarafından karşılandı.Merasi Mend enaeres m yapıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,5 Batı Almanya Devlet Reisi Dr.Theodor Heuss ve Hariciye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • acarmiiltecileri ile gelen ajanlar Siyasî polis,peyk devlet konsolosluklarından para yardımı gören ve Bulgar vizesi alan 40 Macar Mültecisini tesbit etti IFAHİR MİSİM Siyasi Polis,mülteci Macarlarla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • aTOM SIĞINAKLARI Kiı İsviçre lirnıası,ordu İçin niıınune.olarak bu atom sığınaklarını imal etmiştir.Firma bunları seri hâlinde imal ederek sivillere de satmak niyetindedir.Sığınaklar fıçı şeklinde olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.05.1957
  • şvekil Mecliste hoklnİo «ahat verecek Menderes'in Çarşamba günü konuşması bekleniyor.Bölükbaşı partisinin taksime razı olmadığını,Gülek ise dâvanın iç politika meselesi yapılmaması gerektiğini söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA ou**t* Köfte*-RUS TAKTİKLERİ KARŞISINDA NATO NATO'nun daimi karargâhı Paristedir.15 üye devletin Hariciye Vekilleri de Konsey toplantılarını hep Fransız başkentinde yaparlar.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • TEVZİ VE TAHSİS İSLERİNE YENİ BİR ŞEKİL VERİLİYOR Bir Amerikalı uzman tarafından hazırlanan rapora göre tevzi ve tahsis işleri tek sisteme bağlanacak Tevzi ve tahsis işlerine yeni bir şekil verilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Fatih'teki hırsızlık hâdisesinin tahkikatı Çalındığı iddia edilen çantayı çocuklar bulmuş Fatihte,Sinanağa mahallesinde cereyan ettiği bildirilen hırsızlık hâdisesinin tahkikatına Fatih Emniyet Amirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Mühendislik Kanunu ile Mimar ve Mühendis Odaları Kanunu tâdil ediliyor Mıihendislik kanunu ile Mimar ve Mühendis Odaları kanununun lâdili ve bu kanunun mevzuu ile ilgili mesleki cemiyetlerin bir feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Çalınan bir otomobil,Fatih'te bulundu Nisan ayının 27 sinde çalınmış hunisi bir otomobil dün Fatihte Çiftek um nil arda bulunmuştur.30847 plâkalı otomobilin hiç bir parçasının çalınmadıcı ve herseyini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Şehir Hatları için yeni vanurlar alınacak Şehir Hatları işletmesi tarafından çekilen vapur sıkıntısı,bayram ve tatil günlerinde daha çok hissedilmiş ve mevcut gemilerin yolcu naklinde beliren ihtiyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Bir hademenin ölümü şüpheli görüldü Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Cerrahpaşa Hastahanesinde hademe olarak çalışan 'Mustafa Kılıç adında biri.evvelki Rece saat 2:i sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • "AMERICAN MINING FIRM considering establishment in Turkeyrequires young Turk age 30-35)with Lycee education,completed military service,knowledge of mining and mining people speaking preferably English
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • BURSA ŞUBEMİZİN 10*000 LİRAL,K HUSUS] KEŞİDESİ İÇİN SON PARA KABUL TARİHİ:11 MAYISTIR Bu çekilişe iştirak için en az 150 Liralık hesap açtırınız veya mevcut hesabınızı fazlalastırmakta acele ediniz.HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Hazırlayan:Dr.S.RECEP DüKSAT SAYIKLAMAK Şiddetli ateşli hastalıklarda,bilhassa tifo,lekeli humma,zatimle v* menenjitte hastalar «ayıklarlar.Önemi yoktur.Ateş düşünce geçer.Nöbet yapan hastalıklarda,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • gllllimillllllHIIMII umumilini N.I.I.Hill.ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Beraber şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Şarkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Hakimiyet.2 Bir oyun;Cimri.3 Vedia;Duman lekesi;İşa-Bâ.9 10 11 12 2 ret sıfatı.4 zan yüzünden pa halı olan şey.5 Bir deniz yük ta-şıdı;Tekin tıpkı-a sı.6 Bayram;İhtiyar;Gelenek.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sizi çok seven bir insandan büyük iyilik göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞııhalJ Bir yolculuk ümidi belirecek.Hayırlı olacak.Gitmeye çalışınız.BALIK BURCU [20 Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • *»NU BANKASI OSMANLI BANKASİ OSMANLI BANKASI Os 5 5 Temmuz çekilişinde 50.000 S Eylül Fazla S Kasım.SO.OOOtl TL 31 Aralık.75.000" Her 150 liraya bîr kura numarası şiarımızın gişelerine müracaat aji ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • ADANA ŞUBEMİZ 13 MAYIS PAZARTESİ SABAHI AÇILIYOR BU ŞUBEDE HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE KIYMETLİ HATIRALAR I ve UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI mıı SUADİYE ve KALAMIŞ'da APARTIMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • SİNEMALAR AKIN Tel:48 63 02)Hayırsız Evlât Neriman Köksal-Türk filmi A L K A Z A R Tel:41 25 02)Babil Melikesi Linda Christian Türkçe.ATLAS Tel:44 8:S5)İlacı Babanın Maceraları John Derek Renkli İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • ÖLÜM Ünye eşrafından Üçel Ltd.Şirketinin müessisleriııricn Emine Ün"ün zevci Sabire Gençsoy,Nihal Erkmen,Ayla Ün'ün babaları.Yüksek Mimar Necati Gençsoy,Orhan Erkmen'in kayınbabatarı ve Nejat ile Zeyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • ACI BİR KAYIP Sabık Trabzon Valisi ve Şûrayı Devlet âzalığından emekli Bay Naci Akbay ve eski İstinaf mahkemesi Müddeiumumilerinden Mehmet Celal kerimesi Bayan Belkıs Gücar'ın mahdumu,Türkiye'nin Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • SARAYBURNU'NDAKİ ANTREPOLAR YIKILIYOR Denizcilik Bankası tarafından,çekilen iskele sıkıntısını tamamile gidermek maksadı ile,Sarayburnundaki depoların yıktırılması ve buraya genis iskeleler vapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • BUGÜN HIDRELLEZ Bugün Hıdrellezdir.Bir kısım vatandaşlar bugünü kırlarda kutlamak için dünden hazırlıklar yapmışlardır Meteoroloji istasyonu tarafından verilen malumata göre hava bugün bulutlu olacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • KISA HABERLER O MITHATPAŞA'mn şehâdetinin yıldönümü münasebetiyle yarın Hürriyeti Ebediye Tepesinde bir tören yapılacaktır.Hürriyet kahramanlarından Niyazi Bey de aynı gün anılacaktır.0 BİR müddeltenb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Anneler Günü gelecek hafta kutlanacak ilgililer tarafından anneler gününün larihi hakkında bir açıklamada bulunulmuştur.Bize verilen bilgiye göremayıs ayının ilk pazarları yapılacağı söylenen bugün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Sarhoş bir arabacı,arabasından düşüp öldü Fazla içki,Dimitri Seloğlu adında bir arabacının hayalına malolmuştur.Son derece sarhoş bir nalde tek atlı yük arabasına binen ve arabayı delice bir hızla sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Hela çukuruna düşen bir çocuk boğuldu Dolapderede ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Semt sakinlerinden Hüseyin Aksıva adında birinin küçük kızı Selma,evin bahçesinde oynarken hela çukuruna düşmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Şimdiye kadar 218 dilenci yakalandı İstanbulu dilencilerin istilâsından kurtarmak için başlanılan mücadeleye devam olunmaktadır.Bu işle vazifelendirilen Belediye Zabıtası ekipleri topladıkları dilenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • Gureba Hastahânesinde yeni klinikler açılacak Gureba Hastahanesi bir araştırma merkezi haline getirilecektir.Bilhassa kanser hastalığı üzerinde durulmaktadır.Ayrıca kanserli ve Çocuk felçli hastalar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.05.1957
  • v,ı.ııııııııııııııııııııııııllıııılllllllltl.ii um in i it m.itiiiimmiiiiiimiiiini Söz götürmeyen hakikailar SULH büyük bir nimettir,fakat bir milletin hayat hakkı kadar büyük değildir.Bu hakkın müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • I Yağma Hasanın böreği I AKAT burada yağma edilen «Hasanın böreği» değildir.Ta-E rihimizdir,millî mefalıirimizdir,benliğimizdir.Eğer bu yağmaya son verilmezse bütün servetini ağyare kaptıran şaşkın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Bu AĞAÇ BEYAZlTTAKİ EN YÜKSEK YERİ GÖSTE_RjVO*.KÖPEĞİN BAŞKA Bfe MANASI M4 M lYl AvA BEYAZrV'lN EN YÜKSEK YERİNE GEL.MİYDİK?evet.buranin EN YÜKSEK yERı ÜNİVERSİTE 'DıR.İLİMDEN YÜK-SEK SEV Oi-MA'Z,1 UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • *1 m »*5r*t IA.P.nUIIDPIIİI I 'İU Londia'daki Ku.val Güzel San'atlar Akademisinde evvelki gün bir resim VHUKİIİIILL III r UK lltOl ergisi açılmıştır.Sergide Sir Winston Churchill'in yeni bir portresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Karaköse'de kuyruklu yıldız yine görüldü I Hususi Muhabirimiz CELÂL ERGİN'denJ KARAKÖSE.O Kuyruklu yıldız dün gece dördüncü defa olarak görülmüş ve semalarda uzun müddet kaldıktan sonra kaybolmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • BİR ESRARKEŞ ARKADAŞININ BARSAKLARINI DEŞTİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.5 İki esrar tiryakisi arasında esrar yüzünden çıkan münakaşa kanlı bir şekilde bitmiştir.Yılmaz Çıtırlı.arkadaşı İsmail Özcan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • KIZKARDESf İLE SEVİŞEN GENCİ ÖLDÜRDÜ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.5 Urla'da bir genç.kız kardeşi ile sevişen bir delikanlıyı öldatrmüştür.19 yaşındaki Mustafa Erden,bir bahane ile evden çıkarılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • ECLİS BU TOPLANIYO GÜNDEMDE ORDU MENSUPLARININ TÂYİN VE NAKİLLERİNE AİT TASARI DA BULUNUYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,5 B.M.Meclisi bayram tatili yarın sona erecektir.Meclisin yaruıki gündeminde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Fethiye'nin imarı için bir tasarı hazırlanacak [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,5 Fethiye'nin imârına yakında başlanacaktır.Öğrenildiğine göre bununla ilgili olarak bir kanun taasrısı hazırlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • İZMİR'DE DÜSEN YILDIRIMLAR HALKI HEYECANA VERDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,5 İzmir ve çevresine bu sabaha karşı saat dört ile beş arası devamlı olarak yıldırımlar düşmüştür.Bardaktan boşanırcasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • LAURENE BACALL İZMİR'E GELİYOR Iiıususî muhabirimizden] İZMİR,5 Şehrimizde kurulmak üzere bulunan Humphery Bogart Derneği müteveffa büyük artist için tertip edilen gün münasebetiyle meşhur sanatkârın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Llfakparayine bulunamıyor PİYASAYA SÜRÜLEN YENİ BİR LİRALIKLAR DA İHTİYACI "KARŞILAMAYA KÂFİ GELMEDİ Bütün çalışmalara rağmen piyasadaki ufak para sıkıntısı henüz önlenememiştir.Şimdiye kadar piyasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • BELGRAD'DA 1 MAYIS 1 mayıs münasebetiyle Belgrad'da bıı ük bir geçit resmi tertip edilmiştir.i saat süren bu geçide,Yugoslav ordusuna mensup muhtelif birlikler katılmıştır.Tribünde,Mareşal Tito ve di«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • SUDAN'DAKİ MISIR BASIN ATAŞESİ DE HUDUT DIŞI EDİLİYOR |TÜRK HABERLER AJANSI] HARTUM,5 Sfadan polisi bugün,üzerlerinde hükümet aleyhtarı broşürler bulunan 4 kişiyi Mısır elcilisinden yıkarken tevkif et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • BİR FARENİN SEBEP OLDUĞU KAZA [ANADOLU AJANSI] GIRNATA,S Bu akşam bu civarca bir otomobil kazası vııkubulmuş ve buna bir fare sebep olmuştur.Hâdise,beş kişinin bulunduğu bir otomobil içinde vukubulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Atatürk Üniversitesi hazırlıkları ilerliyor Üniversitede çalışacak bütün öğretim üyeleri,1,5 yıl Amerika'da kalacaklar [NECMİ ONUR] Şehrimize geldiği gün ilk iş olarak «Atatürk Üniversitesinin ikmâli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Nana Elâzığ'da da mahkemeye verildi [Hususî Muhabirimiz REFİK ERE N'den] ELAZIĞ.S Dün Erzurum'dan şehrimize gelen Dansöz Nana Saray Sinemasında açık saçık dans ettiği iddiası ile suçüstü mahkemesine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Dostunu keserle öldüren kadın durmadan ağlıyor Rakip kadının da hâmile olduğu anlaşıldı.Maktulün ailesi 30 bin lira tazminat istiyor [HUSUSİ MUHAHİRİMİZDEN] İZMİR,5 Sevdiği adamı,su içerken,başına kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Dünyanın sakin ilkesi:Sikkim Az kimsenin ismini bildiği Asya'daki bu ufak devletin Başvekili,Yeşilköy Hava alanına birkaç saat misafir oldu SAMİ KOHEN YERYÜZÜNDE Sikkim adında bir devletin mevcut oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • liralık kredi açıyor Ticaret anlaşmasının tatbikine başlandı.Sanayi ihtiyaçlarının çoğu Fransa'dan karşılanacak Memleketimiz ile Fransa arasında imzalanmış olan yeni ticaret anlaşmasının tatbikine baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • Suudî Arabistan Mısır Ataşesini hudut dışı etti [ANADOLU AJANSI] BEYRUT.5 Beyrutlaki Suudî Arabistan çevrelerinden öğrenildiğine göre,Riyad'daki Mısır ataşemiliteri albay Ali Hasabi ve yardımcıları Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.05.1957
  • ingiltere Kraliçesinden hortlaklarla savaşması istendi [ASSOCIATED PRESS] DUDLEY,İngiltere 5 Westwood ailesi İngiltere Kraliçesine bir istida göndererek,evlerini basan udokuz pis hortlaktan» kurtulmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • CİCİ CAN 7 gTR POÜ.S Su S'3\HALLERDS Pü&UDA Oi-MAU.SjMOf KARSIMIZDA 8"R KATİl NAMZEDİ VAR!Nf YA,HEMEN.YAKALAYALIM!L ADAMA ÖLDÜRECEK!CAH MEKTEPu.AH!Dİ3ŞDM BİR KeR&C $M0i BÜAftAMl YAKALARSAK,6ü î$ «ARA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • mfâm%mimim& Burada esrarengiz bir hâdise olmuş.şep aceue çağırdı s\v^ BAKALIM NEDİR i.BIKTIM ARTflC.Y-sj DUVARIN İÇİNDE BlR,PAnjTAlON Bı'R ÇİFT AYAK KABl v/E BÎR İSKELET T7X.V-AR-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • &EM1R YUMRUK AWW Bu AMCAMI THADDEuS'-TÜZ ANTENORUM.VAı_l_A AÇIK konuşayım hiç de.haya tini Ringde GEÇİRMİŞ 3if?ADAMA BEN.DEMİYORSU-NUZ!DOĞRU YAı».NiZ.ESKİLE-RİN OE 8AZAN* İSE YARADIĞINI İSPAT ETMEK İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • ŞEHIRE OONMEK IVİ BİR.PIRSAT DEĞİL.M!TOMB İK d fe «S ŞEHİRDE DEĞİŞİKLİK-LER.VAR.AAt ACABA CANBO?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • ROCK'N ROLL'dan BIKANLARIN TUTULDUĞU YENİ HASTALIK CALYPSO SALGINI EĞLENCE dünyası ve dolayıaiyle hafif müzikte son senelerdeki gelişmelere şöyle bir göz atacak olursak,samba,mambo ile henüz yeni orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • Yazan:E L S A MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 2 Müzik hayatımın en büyük zevklerinden biridir.Fakat daha evvelce 5000 doları bir arada görmek hiç de nasib olmamıştı.Strassburger vasıtasıyla elime böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • ¦ut Yazan:SERVER BEDI İkinci katın bir küçük salonunda,birbirimize müşterek alâka noktaları aramaktan ve lâf kıtlığını önlemeğe çalışmaktan başka mânası olmayan bir hesap verdik.Hulâsası:O altı sene i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • AŞK HİKAYESİ Yalancı Güneş TEFRİKA NO:11 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Yıldız namzedi Mona Dane ilk balosunda zehirlenerek öldürülür.Hizmetçisi,aynı filmin baş artisti Viviane'ın o yece koynundan bir tüp çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.05.1957
  • ^rtwwvuw«mu«wnH«\ww«w\7 BİZ KADINLAR Neyyire Bir çift mektuba cevap Jk YNI günde,aynı postadan çıkan S J \bir çift mektup benden bir bilme-t ce soruyor:i Erkek mi,kadın mi vefasız?Mektubun biri istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 v Burada neşredilen küçük SATILIK EŞYA EŞYA ARAYANLAR i Ş Ç t A R A Y A N L A R YABANCİ bir bayan nezdinde içlerini görmek üzere haftada İki için bir bayan aranıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • ipi im «h ^L ^y Y j F:s il 4 T 4^ İP'iyu]!Zevkin şahikasına ulaşmak için.Saatte 482 km.yolalırken ahenkli bir kokteyl salonunun neş'eli tekli/sizliğinden zevk almak üzere işte böylece ali kata ineceks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • 6 »A av ^A Siz de rahat ediniz.Harika Temizleme Tozu FAY sayesinde yüzbinlerce ev kadını rahata kavuştu.Çünkü:bıçak,çatal,kaşık,ve bulaşıkları.lavabo,banyo,ve HtJ emaye eşyayı.fayans,mermer,çini ve fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • RUTUBETTEN KORKMAYINİZ En mukavemetli tecrit maddelerini yalnız SAİM GURSES Müessesesinden temin edebilirsiniz.Galata Neaıübey Cad.No.1(H)Tel:44 22 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • NTIDOT NEZLE G.RİP.Dl$ AĞRISI ADALE RON ATILMASI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARI.pÖCEK SOKMASI KESİK YARALAR PİŞİK KASINTI EKZEMA ERGENLİK DONUK OERİ ÇATLAKLARINDA VE pöha;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • SÜMERBANK'ın 1 İSTANBUL GÖZTEPE'DE KONFORLU APARTMAN DAİRESİNİ 2 ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNİ Kazanabilmek için en az 150 liralık bir hesap açtırmayı unutmayınız.Bu keşide için son para kabul tarihi 13.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • İNŞAAT SAHİP VE MÜTEAHHİTLERİNE Sıcak ve soğuk hava ve bilûmum sınaî ve sıhhî tesisat etüdleri,projeleri ve montajlarının taahhüdü için emrinizdeyizs s s4.'KotnciKcttt ŞinÂetC Galata,Perşembepazarı ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • YENİ MELEK'te PİER ANGELİ PHİL CAREY tarafından harikulade bir surette yaratılan MEÇHUL KATİL Renkli Port Afrique)Renkli Büyük Aşk ve Macera şaheseri takdim edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • üfilliıı®* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yaz» İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • HİCRÎ Pazartesi RUMİ 1376 6 1378 Şevval MAYIS Nisan 1957 23 VAKİ1 c vasat!EZANİ Güneş 4.51 9.42 Öğle 12.10 5.00 ikindi 16.04 8.54 Aksan 19.10 12.00 Yatsı 20.56 1.46 İmsak 2.54 7.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • Suriye'de seçim kavgaları t Baştamjı Birincide smda cereyan ettiği haber verilmektedir.Komünistlerle milliyetçiler arasında vuku bulan çarpışmalar,her iki 1arafın iddiasına göre.diğer tarafa mensup se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • CEBEL EL DURUZ'DA MİLLİYETÇİLER KAZANDI Şam,Humus ve Süveyde'de Milliyetçiler seçimi boykot ederken Cebel El Duruz'da seçim neticeleri ilan edilmiştir.Cebel El Düruz seçimini,yüzde doksan bir ekseriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • DOKTOR HEUSS'A REFAKAT EDENLER Alman Reisicumhuru Dr.Heuss'a bu ziyareti sırasında şu zevat refakat etmektedir Federal Almanya Hariciye Nazırı Ekselans M.Von Brentano.Riyaset icumluır Umumi Kâtibi Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • BAŞVEKİL MECLİSTE KIBRIS hakkında izahaf verecek Baştarafı Birincide sa konulmasında da aynı zihniyetin yeni bir tezahürüne şahit olmuş bulunuyoruz.Bu memleket için hayati ehemmiyeti hâiz milli bir dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • LONDRA KALKÜTA otobüsünün Türkiye'de kaybolduğu şayiası [TÜRK HABERLER AJANSI] LONDRA,5 Kara yolu ile Londra'dan Kalkuta'ya gitmekte olan ve içinde 20 yolcu bulunan bir otobüsün Türkiye'nin dağlık böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • Alman Devlet Reisi dün Ankara'ya geldi t Başlarafı Birincide müfrezeleri tarafından karşılanmış ve süvariler alaya,yeni Meclis binası önüne kadar refakat etmiştir.Nlh%vet saat 10.20 de iki devlet reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.05.1957
  • TAKSİM KRİSTAL SALONUNDA Her aksanı Perihan Altındağ Sözeri ve muazzam programa ilâveten Bugünkü HIDRELLEZ münasebetiyle SULUKULE GECESİ Masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:48 26 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.05.1957
  • ATATÜRK KUPASI PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Beykoz 1 1-2 12 Fenerbahçe 1—1—221 Vefa 1—1—221 İstanbtüspor ı-i ı 2 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • FEDERASYON KUPA-SI PUAN DURUMU Takımlar 0 G B M A V P Beşiktaş Altay Galatasaray MIHI Mensıı.GciKİfM'biıligi Kültürspor A-2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 o 0 3 o 4 2 0 0 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • ATATÜRK KUPASI MAÇLARININ İLK GÜNÜNDE SÜRPRİZ «ııı mı Millini ininin 11 mini.ııııııııııııınnıınıını.ııt ki ı ıı ı ıı ıtı ıtı ı ıı.m im m nıııı ihiii mı ı ıı ıtı ıı ılı.ııı m ııı ııı.ı ııı ııı ıı ı ııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • BEYKOZ İST.SPORU YENMEK BAŞARISINI GÖSTERDİ:2-1 tAtatüık Kupası» ilin ilk maçı lig Üçüncüsü Istanbulspor ile dördünciısiı Beykoz arasında yapıldı.Hakem Feridun Kılıç'ın idare ettiği bu maçı takımlar ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • FEDERASYON KUPASININ İKİNCİ GÜNÜNDE SÜRPRİZ I—i Galatasaray Alt aya son 3 dakikada 2-0 mağf ûp Sarı Kırmızılılar maçın sonuna doğru tamamen dağıldılar.89 uncu dakikada Turgay'in kolluk allından kaçırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • Beynelmilel Voleybol Turnuasında Çekoslovakya'ya 3-0 mağlûp Takımımız güzel oynadı fakat Dünya Şampiyonuna 15-5,15-9,15-5 yenilmekten kurtulamadı I.Beynelmilel Voleybol Turnuasının üçüncü gün müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • iiii.i,Hjyr I i.iıiıTiTîijtnTiT ITelefoto:MİLLİYET Ankara Istanbul İİYAH BEYAZ FORVETİNİN TEHLİKELİ BİR AKINI G.BİRLİĞİ KALECİSİNİN KURTARIŞI İLE NETİCELENİYOR.Beşiktaş Gençierbirli de aynı netice ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • GÜREŞ SEÇMELERİ DÜN YAPILDI ALPULLU.S Kampta bulunan Milli Takım güreşçileri arasında ilk seçme müsabakası bugün yapılmıştır.Fakat ilgililer neticeyi açıklamaktan sarfınazar etmişler,bu açıklama vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.05.1957
  • TÜRKİYE BASKETBOL B İ it İ N C İ L İĞ İ Türkiye Basketbol birinciliği İstanbul Şampiyonu Fenerbahçe,Ankara Şampiyonu AnkaraRücü.İzmir Şampiyonu Altınordıı.Federasyon Kupası birincileri Vefa ve Mülkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor