Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • ltMI!IIIMMtHMMltltfltllHHfiniMni!MÜBAREK KADİR GECESİ Kur'an-ı Kerimdeki âyeti kerimeye göre «Bin aydan daha hayırlı» olan «Kadir gecesi» münasebetiyle dün İstanbıılun camileri müminlerle dolup taşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • KIBRIS TÜRKTÜR Cemiyeü açılıyor Şehrimizde çalışmalar başladı.M.T.T.Birliği Kıbrıs'a dair görüşünü bir tebliğle bildirdi S [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Kıbrıs Türktür Cemiyeti resmen açılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • [RUÇHAN UNVER] 011*11 ED HIVII Dİ nv Bevo&lu K" Enstitüsü 1.ve 2.sınıf öğ-«UlVİLEn Ulllft-UI.rencileri tarafından dikilen çocuk çamaşırları,dün «Kasımpaşa Zincirlikuyu Kimsesiz Çocuklar Bakımevinde» 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • Süveyş meselesi yine askıda kaldı Güvenlik Konseyi bir günlük müzakerelerden sonra toplantılarına ara verdi [ASSOCIATED PRESS] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,New York,27 B.M.Güvenlik Konseyi,bugün yeniden müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • Pamuk ihracından 30 milyon dolarlık döviz temin edildi [ANADOLU AJANSİ] ADANA,27 Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,sona ermek üzere olan kampanya zarfında,Adana ve havalisinde müstahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • HARRİMAN ZOR DURUMDA [TÜRK HABERLER AJANSI] NEW YORK,27 Papaz Makarios'u New York'a davet eden Vali Harriman'ın güç durumda kaldığı bildirilmektedir.New oYrk'taki eengin Rumların tazyikiyle bir emriva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • AKIL HASTALARI BİR RESİM SERGİSİ AÇIYORLAR GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • ftS* IRÜÇHAN ÜNVERI ZENGİN DİLENCİ Dün Yenicamiin avlusunda dilenirken yakalanan 60 yaşlarında bir dilencinin üzerinde 500 liraya yakın para bulunmuştur.Hiç bir sakatlığı olmayan Ahmet Ersoy adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • 1 M0 ¦¦'HMIIfcfiss BAYRAM AUS VERİSİ IRUÇHAN UNVER| Bayram münasebetiyle piyasada müşahede olunan canlılık devamlı olarak gelişmektedir.Dün de Kapalıçarşı,Sultanhamamı gibi piyasa merkezleri çok kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • Galata köprüsünün bir ayağına yer aranıyor Prof.Högg,bu defa köprünün Karaköy ayağının sabit kalmasını,diğer ayağının Sirkeci'ye kaydırılmasını teklif etti eni İmâr Plânlarını Tetkik ve Müşavere Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • I FOTO BASINI REİSİCUMHUR CELÂL BAYAR VE BAŞVEKİL ADNAN MENDERES,REFAKATLERİNDEKİ MEBUSLARLA BİRLİKTE ZELZELE BÖLGESİNE GİTMEK ÜZERE GELDİKLERİ İZMİR HAVA ALANINDA.Bay ar ve Menderes zelzele bölgesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.04.1957
  • dâvasını ele alıyor BaşvekHin riyasetinde bîr hey'et Bonn'a gidiyor.NATO Gene!Sekreteri Spaak Konseye bir plân sunacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 NATO Konseyi'nin 4 mayısta Bonn'da yapacağı top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • ^efi% Ceimet UAchou^ BİR KERAMET Köstendilli Şeyh Ali Hazretleri hakkında bir okuyucumdan aldığım dikkate değer mektubu dereediyorum:Halk arasında Köstendi!Kadısı Ali Ef.nâmı ile mâruf olan bu zat Üsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • BİR Güzellik Kraliçemiz zayıflamağa karar verdi ve bu niyetle bir kliniğe başvurdu.Güzellik Kraliçeliğinden çok uzak kadın-1 lık numunelerinin,yağlarını eritmekten bunalmış klinik mütehassısları bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.0:TUMSUBANK İC Küçük tasarrufla ortak olmak imkânı ir Tahsil çağmdakilere kolaylık ic Ucuz ve kolay ev sahibi olmak imkanı İt Ev sanayiini geliştirere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7"8",9 10 11' 12 SOLDAN SAĞA:1 Perişan kıyafetli;Ay.2 Bir uzvumuz;Bklenmif.8 Iskandal;Su.4 Bir aayı;Vilâyet.5 Bir hayvan;Bir nida.6 Bir edat;Vakit kazanmak için aldatmak.7 Argo:faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • w,B İK] OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüz boşuna.Bir dost İmdadınıza yetişip sizi sıkıntılı durumdan kurtaracak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir İşiniz o kadar kolay yürüyecek ki,«iz de şaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • BALERİN CİVCİV ve;TAVUH YEMLERr Bomonli.HavariYun Sok No-v H TeIefoıvİ48 73 54 S İSTANBUL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • BUĞDAY BANKASI BEYOĞLU Lâle sineması karsısı)Çok zengin açılış hatıraları ^25.000 liralık HUSUSÎ AÇILIŞ İKRAMİYELERİ ^Ayrıca UMUMİ İKRAMİYE keşidelerine de iştirak hakkı BUĞDAY BANKASI JuonbuUlo t« Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • Bayramın Üçüncü günü 3 Mayıs gecesi bir aile muhiti içinde MÜZEYYEN SENAR'ı Şükrü Tunar ve arkadaşların] takdim eder.Nefis Türk yemekleri Avrıca Mısırlı Rakkase N A D İ A G A M A L Beynelmilel DansOrk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • 215 TON ÇAY gümrüklerden çekildi Dün limanımıza gelen bir Japon gemisi ile İnhisarlar İdaresi tarafından siparişi yapılan 68 ton sigara kâğıdı getirilmiştir.Ayrıca evvelki gün gelen 215 ton çay da dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • MÜBAREK RAMAZANI ŞERİF BAYRAMI 1.Şevval.1376 ve 1.Mayıs.1957 tarihine müsadif çarşamba Riinii Mübarek Ramazanı Serif Bayramı olduğu muhterem dindaşlarımıza ilân olunur.İstanbul Müftüsü İslanbul'da Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • İ BUNA TERAKKİ Mİ DİYECEĞİZ ^^TALNIZ musikide,resimde,matematikte değil,aşk meselelerinde de hârika çocuklara rastlanıyor.Çoğu seksoloji mecmua E ve kitaplarını ezber etmişler gibi,cinsi münasej bet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • BİR kaç gündenuerı şeluimizda tetkiklerde bulunan Maarif Vekili Tevfik İleri dün sabah otomobille Ankaraya dönmüştür.OKUL çağındaki çocuklar için şehrimiz Maarif Müdürlüğü tarafından önümüzdeki yaz ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • J I l I ti II] I liiri II III.I 11.I I 11 I I I 11 I III I I I I M I I 111 1111 I I 111.I.t II II I I I lifi II I 11 I III I III I JC I IIMII.IIIM I III I HM III |l I I.I J I 1 I I,I I II.11 II I 11.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • c SİNEMALAR J Gönül Bey-AKIN Tel:48 65 02)1 Nasreddin Hoca Halide Pişkin Türk filmi.2 İstanbul Havası Zeki Alpan Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25 62)İntikam Yolu Burt Lancaster Renkli İng.ATLAS Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • AMERİKAN MECMUALARI Senelik abone fiatlarmı TL.olarak gösteren katalogumuzu isteyiniz.Kitap Servisimiz bütün Amerikan kitaplarına ihtiyacınızı yerine getirmeve amadedir.AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Dept.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • MEYLÛT Aile büyüğümüz SALİH CAN'm ruhuna ithaf edilmek üzere,29 nisan pazartesi günü yassı namazın:müteakip Eyüp Sultan camiinde okunacak mevûda sayın akraba,dost ve din kardeşlerimizin teşrifini rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • Radyoda Türk bestecileri ve icracıları haftası İstanbul Radyosu 5 mayıs pazar gününden başlayan hafta zarfında bütün ciddi müzik programlarını Türk besteci ve icracılarına hasretmiştir.Bu arada 5 mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • Az balık tutulduğu için fiatlar yüksekmiş Balık fiatları yüksekliğini muhafaza etmektedir.İlgililer bu durumun,tutulan balık mikdaıının azlığı sebebiyle meydana geldiğini söylemektedir.Geçen hafta içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • ESRAR SATICISI PİRE Şemsettin yakalandı POLİSİN ÜÇ AYDANBERİ TAKİB ETTİĞİ KAÇAKÇININ EVİNDE DE ESRAR BULUNDU Tam üç aydanberi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları tarafından takip olunan tPir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • Sahte nüfusla para çekme işini bir şebeke idare efmi 118 bin lirayı Ziraat Bankasından alan Yuvanidis bulunamadı.Belediye İmar İşleri Muhasibi tevkif edildi Sahi* nüfus cüzdanı ile başkasına ait 118.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • Dün piyasaya 50 bin liralık bozuk para çıkarıldı Darphanede basılmakta olan 25 milyon lira tutarındaki 100 kuruşluğun Q bin lirası dün piyasaya çıkarılmış.İSO bin lirası ise diğer vilâyetlere gönderil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • Bir ırz düşmanı 2 sene 7 gün hapis yatacak Mehmet Rüstem adında biri dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde ırza geçmek suçundan 2 sene,7 gün hapse mahkûm olmuştur.Ayrıca,yine ırza geçmek suçundan ayni mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • RADYOLARIMIZLA YAYINLANACAK BUYUK MEVLİDİ ŞERİF Atamız ve atalarımızın aziz şehitlerimizin teşekküllerimiz ırıensubininden olup iş kazası ve eceliyle vefat eden işçi,memur,iş verenlerimizin aziz ruhla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • ŞEHİR TİYATROLARI sanatkârları endişede i Belediyenin bir sene yerine 4 aylık mukavele yapması çeşitli söylentilere yol açtı Belediye Şehir Tiyatroları Müdürlüğü,san'atkarlaıia mukaveleleri yenilemeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.04.1957
  • Altın fiatları Cumhuriyet lOfl.OO Reşat 127.00 İngiliz 1.İ2.00 K ü I ç 15.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • i ÇAKTIM:DİPLOMATI TEMİZLİyEN» LER 1Ç54 MODELİ 8İP FORD ICAMVONİLE GELMİŞ-LER Tecavüze uğrayan d/p LOMATı İÇERİ TAŞIYORLArT W/Z B/R ŞEY GÖRMÜYOR.SUNUZ AMA SEVGİLİ OKu YUCULAR.ZEHİR HAFİYE N£ İZLER GÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • Rahman ve rahim Allah adiyle 1.Şüphe yok ki biz indirdik Kur'ânı Kadir gecesi,2.Ve ne bildirdi sana,nedir Kadir gecesi?3.Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir gecesi.4.O gece melekler ve Ruh,takdir edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • Zelzeleye dayanan evler inşa ediliyor Millâttan evvel inşa edilmiş binaları tetkik eden uzmanlar bunlardan aldıkları iikirle şiddetli zelzelelerin dahi yıkamıyacağı binalar yaptılar Memleketimizin tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • Kuraklık tehlikesi ORTADAN KALKTI Meteoroloji Umum Müdürlüğü,yağışın bâzı bölgelerde normal miktarı aştığını bildirdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Son günlerde köylümüzü sevindiren bereketli yağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • DIIC IfEUAhlİCTİ Dünyaca meşhur keman virtüozlarından David nUO IVCılflAIIIO I 1 Oistrakh,dün Ankara Palas'ta bir basın toplantısı yapmış ve gazetecilerin sorduğu bir çok suali cevaplandırmıştır.Kus o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • "Üsküdaragiderken,şarkısı Kore'de yayıldı TÜRK ASKERLERİNİN VERDİKLERİ TEMSİL BÜYÜK BİR RAĞBET GÖRDÜ [ASSOCIATED PRESS] SEOUL,27 Güney Kore,Kore harbi sırasında Birleşmiş Milletler saflarında kahraman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • Bir yangında 18 kişi yandı 1000 köylü açıkta kaldı [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,27 Başkentin kuzeyine düşen El Ahraz köyünde dün gece geç vakit çıkan bir yangında 18 kişi yanarak ölmüş,gecekondu cinsinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • SAHTE PASAPORT işiyle ilgili iki kişi daha tevkif edildi Kaçak olarak yurt dışına çıkmak isteyenlere sahte pasaport temin eden şebeke hakkmdaki tahkikatla ilgili olarak dün iki kişi daha Adliyeye veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • Kuyruklu yıldızdan radyo işareti alındı Beynelmilel Astronomi Cemiyeti tetkiklere başladı.Yıldız Ege semâlarında seyrediliyor [ANADOLU AJANSI] BRUXELLES,27 Bruxelles Kraliyet Rasathanesinin bir şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • NİHAYET GÖRÜNDÜ IA.P.Arcnd Roland kuyruklu yıldızı evvelki gece dünyanın birçok bölgelerinde görülmüştür,ingiltere'de,Uaterfield rasathanesi kuyruklu yıldızın bu resmini çekmeğe muvaffak olmuştur.Yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • If AI If AMI APV Ürdün'de,lıükûmetin istifasını talep eden nümayişçiler,yukardaki resimde,el-IVMlalVMIlliMllı terinde kalkan olarak geniş sepetler ve ayrıca sopalar kullanan polisler tarafından dağıtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • İzmir'de iki kaatilin idamları istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,27 İki kaatilin idamı istenmektedir.Bunlar,vazifeli bir jandarma erini hile ve desise ile elinden aldıkları makinah tüfeği ile öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • «Bayram Gazetesi» nin hazırlıkları ilerliyor Önümüzdeki Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleri,Gazeteciler Cemiyeti tarafından çıkarılacak olan «Bayram Gazetesi» nin hazırlıklarına devam edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • GÖKAY,YENİ BİR CEMİYET KURDU İstanbul Valisi Ord.Prof.Gökay,iki profesör ve iki iş adamı ile birleşerek yeni bir cemiyet kurmuştur.Müteşebbis hey'ete dahil olan Gökay'ın kurduğu cemiyetin ismi «Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • izmirde yarım saatte bir çift evleniyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,27 İzmir'de her yarım saat içinde bir çift nikahlanmaktadır.Son günlerde şehrimizde artan izdivaçlar karşısında Belediye,nikâh mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • İZMİR VAPURU DÂVASINDA DÜN 9 ŞAHİT DİNLENDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,27 Bugün devam edilen İzmir vapuru faciası mes'ullerinin duruşması tam üç saat sürmüştür.Bu arada 9 şahidin ifadesine müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • Bir esrar satıcısı 8 sene 4 ay hapse mahkûm oldu "ÖRDEKLİ ESRARCI,ARAP TAHSİN DE 2,5 SENE HAPSE MAHKÛM EDİLDİ Istavro adında bir esrar satıcısı,dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 8 sene,4 ay hapse,833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.04.1957
  • ıınıııııiıimm Biraz da Hikmet HER pazar alaylı fıkralar yazılmaz ya.Bu pazar da hakimane sözlerden bahsedelim.Geçen gün el yazması bir kitapta hakim bir zâtın,hocasından sorduğu suallere aldığı ğ ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • HAVig.yew ELBİSE,ŞAPKA h f(f?9 W 7 1-JLEWAH ypKSA ANNEN 5^1 t^/lM 6ELDI HALİME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • ı n 'u um.in i,mn Bir yenilik:Hediye Kuponu Doğum,yıldönümü,nişan,evlenme,bir tahsil devresini bitirme gibi herhangi bir-mes'ut vesile ile vereceğiniz hediyenin rie olması lâzım geldiğini düşünmenize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • d mt 11 V-W'J:w TÜRK RANK,y.vv:en adil tevzi sistemi en fazla kazanma ihtimaii hususi hanımlar keşidesi cibl |üç ^mühim «ftvantajı »lıirarada îstifadeTifcefarzetmektedirherJM 00 itinaya ^^feu^a^nmnara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • VARNER Varner Kremîî Pudro fl02qaı ve mükemmel be ma» vaıa elverişli yegâne cnorJerıs mamuldü*.8lr flefa s9rûfmeKre temnrza ıs»rave» we Badferngı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E fi.'i Aşkı bir pırlanta idi.Edward değerini anlamamış,bir kenara atmıştı.Kaybetse de umurunda değildi.Fakat Bertha o kadar bedbahttı ki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • llll!lll!illlll!AŞK HİKAYESİ Yalancı Güneş TEFRİKA No:5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Amerikalı Rejisör Bosachet'nin beğenip Hollywood'a getirdiği Parisli Monik,sevgilisi Bntno'yu da yanına aldırdı.Fabienne.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • BİZ KADİNLAR JPîeyyire illilfflliffil BİZ NE ZAMAN,NE İLE UYANIRIZ?Fethiyede sağlam yapı bırakmayan son zelzeleden duyduğumuz aeıya bugün bir isyan hissi 7 de eklendi.İddiaya göre,yıkılan binalar dolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.04.1957
  • HAZRET-I AL YAZAN KEFİ' CEVAD 218 ÜLINAY Hazret-i-Ali'nin bu emri Emîvülmü'minin ordusunda bâzı itirazlara yol açtı.Muhariplerden:Mağlûp ettiğimiz bu âsilerin mallarını neden iade ediyormuşuz?Diyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Bir Üniversite talebesi gangsterlik yaptı Çiçekçiyi soyan gencin üzerinde tabanca,otomobilinde de bıçak,süngü ve iki muşta bulundu [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,27 20 yaşındaki Paul G.Esleırıan Jr.in gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • NATO'yu içine alacak bir Avrupa Meclisi kurulacak Amerika,Kanada ve İngiltere'yi içine alacak Meclisin teşkili için yakında müzakerelere başlanacak [ANADOLU AJANSI] LONDRA,27 ingiltere,Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Mihaliççik'de 150 çam ağacı yandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,27 Mihaliççik kasasının Sekiöıen köyünün Kumarlar mevkiinde bir orman yangını olmuştur.Bundan iki gün evvel sürülerini otlatmak maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • GANGSTERİN ÇOCUK SEVGİSİ [ASSOCIATED PRESS] CHİCAGO,27 Dün gece maskeli bir haydut,bir banka soygunculuğu sırasında dehşete kapılan 3 yaşındaki bir oğlan çocuğunu teskine çalışmışt r.3 maskeli gangste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Arjantin'de Peron'cuların bir komplosu meydana çıkarıldı T ANADOLU AJANSİ] BUENOS AİRES,27 Buenos Aires gazetelerinin bildirdiklerine göre Arjantin'in güneyinde Tierra Del Guega bölgesindeki Usulıaia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Erkin,Paris'te Protokol'a göre karşılanamadı [ASSOCIATED PRESS] PARİS,27 Türkiye'nin Paris sefiri Feridun Cemal Erkin,yeni vazifesine başlamak üzere bu gece Madrid'den buraya gelmiş fakat bir aksilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Milliyetçi Çin sahil bataryaları 4 hücumbot batırdı T ANADOLU AJANSI] TAYPEH.27 Milliyetçi Çin Müdafaa Vekâletinden yapılan bir açıklamaya göre.sahil bataryaları tarafından dört Komünist Çin hücumbotu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Galata Köprüsü'nün bir ayağına yer aranıyor f Baştarafı Birincide rüye taraftar olduğunu,fakat birbirine yakın köprüler yaptırılmasını uygun görmediğini,trafik kesafetinin tesbiti için de bir trafik s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • ingiltere için Malta da ehemmiyetini kaybetti [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,27 İngiltere bu gece,Akdeniz'de kâin Malta adasını artık «Esas hir müdafaa kalesi» telâkki etmediğini belirtmiştir.Müdafaa Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • RusyaP Batı Almanya'ya yeni bir nota verdi [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA,27 Sovyet Hariciye Vekili Andrei Gromiko.Batı Almanya maslahatgüzarına bir nota tevdi etmiştir.Notanın mâhiyeti açıklanmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Ankara'da iki küçük çocuk trafik kazasında öldü fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Bugün Bahçelievlerde ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuş,Nevzat adında 2,5 yaşında bir çocuk çiğnenmek suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Pendik'te daimî bir izci kampı kurulacak Son seneler içinde büyük bir gelişme gösteren izcilik teşkilâtının ihtiyacına cevap verebilmesi maksadı ile,Maarif Vekâleti tarafından İstanbıılda bir "daimi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Kıbrıs Türktür Cemiyeti açılıyor t Baştarafı Birincide alladığımızı belirtiriz.Milli menfaatleri peşinde inatla ve sebatla kofan asil bir milletin evlâtları olarak,Kıbrıs mevzuunda büyük bir hassasiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Anadolu yakasında otobüs seferleri takviye edildi 1 mayıstan itibaren şehrin Anadolu yakasındaki otobüs servisleri takviye edilecektir.Üsküdardan Beykoza 20.30,21,22 ve 23 de,Beykozdan Üsküdara 21.30,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Hür.P.Kıbrıs için müzakere istiyor IHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Hür.P.Meclis Grupu Reis Vekillerinden Feridun Ergin,Meclis Başkanlığına verdiği bir takrirde açık veya kapalı bir oturumda Kıbrıs m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Kaynar su ile haşlanan bir çocuk öldü Mecidiyeköyde ikâmet eden bir ailenin 2 yaşlarındaki kızı Gülter Pakın,ocakta kaynayan bir tencere kaynar suyun üzerine devrilmesiyle fecî şekilde haşlanmış,kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Emniyet Müdürlüğü,bayramla ilgili tedbirleri aldı Dün sabah Emniyet Müdürlüğünde Hayreddin Nakiboğlunun başkanlığında,müdür muavinleri,şube müdürleri ve Emniyet Âmirlerinin iştirakiyle bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Belediye otobüslerinin yaptığı kazalar artmaya başladı Son zamanlarda Belediye otobüslerinin sebep olduğu trafik kazalarının sayısı,nazarı dikkati celbedecek kadar fazlalaşmıştır.Dün de yeni bir kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Harriman,zor durumda t Başiarafı Birincide lâtına ve temsil ettiği Hür Dünya Gençligine,bu yersiz davetin küçük hesaplara dayanan kötü bir politikanın numunesi olduğunu duyurmak,bizim için bir vazifed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • İki çırak birbirini yaraladı Zabıta,Kadıköyde cereyan eden bir yaralama vak'asına el koymuştur.Semt sakinlerinden Zülfikar Gülsoy adında bir berber çırağı kavga ettiği Yusuf Kelek adındaki kahveci çır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Gemlik Eczanesine Eczacı MESUL MÜDÜR Aranmaktadır.Ücret yüksektir.Müracaat:Marmara Ecza Deposu Aşirefendi caddesi 31 Tel:22 06 91 veya 36 32 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • BOYACI USTASI ARANIYOR Madenî eşya üzerine macun,astar ve pistole ile boya tatbik etmek üzere sentetik ve sellülozik boya işlerinde tecrübe sahibi birinci ve ikinci sınıf ustalara ihtiyaç vardır.Ehliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • HAZIR FABRİKA BİNASI Boya,iplik,dokuma vesair imalâthanelerini nakil etmek isteyenlerin,Topkapı yeni Londra asfaltına yakın sanayi mıntıkasında,suyu,elektriği mevcut her türlü tesise müsait hazır fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • DİK TAŞLAMA TEZGÂHI DİK FREZE TEZGÂHI PLANYA ŞOPİNK)Satın alınacaktır.Madenî Eşya Saç ve Emaye Fabrikaları Bakırköy Telefon:71 65 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • ıııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDÎ İPEKÇİ Bastldtğı yer MİLLİYET MATBAASI HİCRİ PAZAR RUMİ 1376 28 1373 Ramazan NİSAN Nisan 27 1957 15 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneı 5.02 10.00 Öğle 12.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • MÜHİM BİR ŞİRKET 1 Muhasebe servismde istihdam etmek üzere,Yüksek iktisat ve Ticaret Okulutidan mezun,askerlik ödevini ifa etmiş genç elemanlar İngilizce bilenler tercih edilir)ile,2 Muhaberat servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • HAKİKAT/Harika FAY Temizleme TOZU herşeyi daha İYİ ve daha ÇABUK temizler jf FAY,bıçak,çatal,kaşık ve ^^ûmum bulaşık kaplarını ff^î* temizler.FAY,fayans,mermer,lavabo,banyo,madeni ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • MENKUL SATIŞ İLÂNÎ İstanbul 4.İcra Memurluğundan:957/1208 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 1 adet halı,1 adet 3,5-4 eb'admda hah,1 adet Gaz sobası,3 parça:Büfe,Masa,Vitrin,9 parça kanape,koltuk,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Denizcilik Bankası T.Â.O.Yalova Kaplıcaları İşletmesinden Kaplıcalarımız otel,büfe ve banyoları 30 Nisan 1957 salı günü öğleden sonra İşletmeye açılacaktır.Sayın halkımıza ilân olunur.5330)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Pazartesi akşamından itibaren ATLAS SİNEMASINDA Babası tarafından sevmediği bir adamla zorla evlendirilmek istenen bir Prenses'in macerası Şarkılar NAT KİNG COLE tarafından söylenmektedir.CENHET melek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • l.ll'IWJ MEŞHUR ŞEKERCİ ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR Bahçekapı Hamidiye caddesi Beyoğlu İstiklâl caddesi Karaköy Kadıköy İskele caddesindeki mağazaları da BAYRAM ŞEKERİ SATIŞLARI BAŞLADI AKİDE ŞEKERİ 320 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • MENDERES Sonbahar'da Japonyaya gidecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Başvekil Adnan Menderes Japonya'yı resmen ziyaret etmesi hakkında Japon hükümetince yapılan daveti kabul etmiştir.Ziyaret sonba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Manisa'da elektrik telleri bir gencin hayatını kurtardı Kendini apartımanm üçüncü katından atan genç elektrik tellerine takılarak ölümden kurtuldu I Hususî Muhabirimiz Ergun ONABIR'dan] MANİSA,27 Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • H yföh TM j jap p 1 Ml?7-1 J)1 v\Y il*.1 w FELÂKETZEDELER Fethiye'deki son zelzele felâketine uğrayanlar,enkaz altından çıkarabildikleri bir kaç parça esyalariyle,çadırlara veya hasırdan yuptıkları kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • OTOMOBİLİ İLE KIZINI ÇİĞNEDİ [ANADOLU AJANSI] BERN,27 Fribourg Kantonunda Vuissens şehrinde,Fablenne Fasel adında altı yaşında küçük bir kız evinin kapısı önünde oynarken sür'atle geçen bir otomobil t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • Tarsus'ta ilk arpa mahsulü alındı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] TARSUS,27 Yılın ilk arpa mahsulü 18 kiloluk bir parti halinde Kanber Höyüğü köyünden Osman Budak tarafından borsaya getirilmiş ve 50 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • LORETTA YOUNG Papa'yı ziyaret etti [ASSOCIATED PRESS] VATICAN,27 Papa Pius XII bugün,Amerikalı sinema aktrisi Loretta Young'ı Vatican sarayındaki özel dairesinde,hususî surette kabul etmiştir.Sinema y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • agassB KARŞ/PE RE JA LİMON KOLONYASI 13 «1»S«l'r/Kalbi ferahlatır.bulantıları giderir,sınırl.fı ttakin JX SV-JJ »t.jj 1*5 Uymayı uruıtmıjrınrz.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANI Ali TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SATILIK kat:Lâlelide dört oda geniş bir hol banyo,havagazı,elektrik,su mevcuttur.B05 teslim.Müracaat:22 26 81 T-802)FATİH Drağman cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.04.1957
  • İKİ EZELİ RAKİP TARAFTARLARININ "PRİM„ LİSTESİ Bugün ve yarın saat 10 dan 19' a Salı günü de saat 12' ye kadar Matbaamıza "Prim;yatırılabilir «MİLLİYET» in salı günü oynanacak «Yılın Maçı» için iki ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • BAHAR YARIŞMALARI dün Ankara'da başladı ANKARA,27 Atletizm ajanlığı çalışma programına göre bugün yapılan müsabakaların neticeleri sudur:400 Engelli:1)Fahir Özgüder 56,5/10 Gençler)400 Engelli:1)Çınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • BASKETTE AVRUPA ŞAMPİYONLARI TURNUASI YAPILIYOR Futbolde olduğu gibi basketbolde de Avrupa şampiyon takımlar turnuasının yapılmasına F.I.B.A.karar vermiş ve şimdiden sekiz devlet müracaatta bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • KOZANOĞLU'nun AKBEL'E CEVABI SERT OLDU İdare hey'eti tarafından toplantılara iştirak etmediği için müstafi addedilen.Beşiktaş kulübü idarecilerinden Danyal Akbel'in gazetelere verdiği beyanatı,dün ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • Şükrü antrenmanda sakatlandı Dün Fenerbahçe takımının yaptığı antrenmanda Canla çarpışan Şükrü baldırından sakatlanmıstır.Alâkalı şahıslar,Şükrü'nün sakatlığının mühim olmadığını,Galatasaray maçında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • İngiliz lig maçları LONDRA,27 AP)İngiltere lig maçlarına bugün devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Aston Villa:1 Luton Town:3 Birmingham City:3 Manchester City:3 Bolton Wanderers:1 Everton:1,Card
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • Eskrim müsabakaları Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü salonunda dün gece yapılan Şehit Faruk Gerede altıncı çalenç Eskrim turnuvasında aşağıdaki neticeler alınmıştır.Flöre:1 Oktay Orlon 2 Ahmet Erseven 3 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] MERHUM REFİK OSMAN TOP'un CENAZESİ,HAYRANLARININ ELLERİ ÜZERİNDE EBEDÎ İSTİRAHATGÂHINA GÖTÜRÜLÜYOR Futbolumuzun Şiir9i dün toprağa verildi Vefatını teessürle haber verdiğimiz,Türk futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • Fenerbahçe Maç biletlerini iade etti G.Saray kulübüne verilen 150 adet tribünü biletinin tevziat listesi resmî tebliğle açıklandı Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerine,salı günü oynayacakları Şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • F.BAHÇE,BAYRAMI İzmir'de geçirecek 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde iki karşılaşma yapmak üzere Fenerbahçe profesyonel takımı İzmire gidecektir.Daveti yapan İzmir Karşıyaka kulübüdür.Kırk beşinci yıldönümünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • Fenerbahçe kati olarak Budapeşte'ye gidiyor Fenerbahçe şampiyonluk maçını kazansa da,kaybetse de Macaristanda yapılacak olan «Bahar Kupası» turnuasma katılacaktır.Dün antrenör Szekelly'nin Macarislanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • F.Bahçe stadında bîr basket sahası kuruluyor Fenerbahçe Kulübü 15 bin lira sarf ile Fenerbahçe stadının arka tarafında bir basketbol açık hava sahası yaptıracaktır.Sarı Lacivertli idareciler yaz aylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • MİSİR Mİ,POLONYA MI?BÜLENT GENÇER MISIR'a A)Polonya'ya B)kadrolariyle çıkamaz mıyız?İlk maçı A)kadrosiyle yaptığımıza nazaran beynelmilel teamüle uyarak revanşı A)kadrosu veya nâmı altında oynamak lâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • ORDU BOKS TAKIMI namzetleri tesbit edildi ANKARA,27 A.A.5 Mayıs 1957 günü Münih şehrinde yapılacak olan dünya ordular arası boks şampiyoasına iştrak edecek Türk ordu takımı namzetleri aşağıdaki şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ I ÎİfMİNtMİ fafll Maçın bitmesine 2 dakika kala,İsmet'in derin bir ara pasını yakalayan Hilmi,topu avut çiz-UyUnUU UUI» gislne kadar sürerek demarke vaziyetteki Arif'e aktardı.Arif de gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • ROMANYA İKİ MİLLİ KARŞILAŞMA İSTEDİ Futbol Federasyonu,teklifi yapacağı ilk toplantıda görüşecek Romanya Futbol Federasyonu,önümüzdeki yıl içinde iki milli maç ve memleketimizin muhtelif vilâyetlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • BEŞİKTAŞ ADALET BD6DN KARŞILAŞIYOR Siyah Beyazlıların dördüncülüğe veda etmemek için puan kaybetmemesi lâzım.Aksi halde Beykoz'la yer değiştireceklerdir Profesyonel ligin son karşılaşmalarından biri,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • PROFESYONEL LİG PLAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Galatasaray 17 13 3 1 44 16 29 Fenerbahçe 17 13 1 3 48 14 27 İstanbulpsor 18 9 6 3 32 21 24 Beşiktaş 17 8 3 6 32 28 19 Beykoz 18 8 3 7 30 25 19 Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.04.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ J GALATASARAY MAÇINDA SAĞAÇIK OYNAYACAK OLAN TURHAN,DÜNKÜ ANTRENMANDA SEKİZ GOLDEN BİRİNİ YAPIYOR F.Bahçe antrenman maçında 8-3 galip SARI-LACİVERTLİLER DÜNKÜ ANTRENMANDA HALA TAKIM DENED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor