Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • Ege'de zelzele EDİYOR Yeniden bir çok bina yıkıldı,insan kaybı 19 a yükseldi.Halk korku içinde BAYAR BUGÜN BAŞVEKİLLE BİRLİKTE ZELZELE BÖLGESİNE GİDECEK BİB HARABE HALİNE [AHMET GÜLTAŞ)GELMİŞ BULUNAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • Prof.Högg hazırladığı raporu dun a Karaköy'e yepyeni bir veçhe vermek isteyen mütehassıs Haliçte bir köprü daha kurulmasını zarurî görüyor İstanbul Merkezî Yeni İmâr Plânlarını Tetkik ve Müşavere Heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • Fuhuşla zengin olan Alman kadını randevu evinde yakalandı Fuhujj ve döviz kaçakçılığı suçlarından dolayı adliyeye sevkolunan ve yurt dışına çıkmamak şartiyle mahkemece serbest bırakılan Renete adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • Diyarbakır'da 5 kişi öldürüldü [Hususî Muhabirimi;Nihal Çıkrıkçıoğlu'dan] LİCE,26 Lice ve Bismil'de islener üç cinayette 5 kişi öldürülmüştür.Lice'deki hâdiselerin dikkati çeken tarafı hepsinin ayni g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • KÜÇÜKÇEKMECEDE 3 KiSi YANARAK ÖLDÜ t Gece çıkan yangında 1 otel,1 evve 7 dükkân kül oldu.6 ağır yaralı var [İBRAHİM ÖRS] Bakırköy itfaiyesinin telefonu evvelki gece saat 1.10 da acı acı çaldı.Küçükçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • İNGİLTERE'de AKTL HASTALARI ÇOĞALIYOR Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • Sahte pasaportla 300 kişi kapış Kaçak olarak yurt dışına çıkmak isteyenlere sahte pasaport temin eden ve son olarak da Jak Daııon adındaki bir antikacıyı İngiltereye kaçırmak isteyen şebeke hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • J* [KEYSTONE] Zina yapan Vekii karısı 52 yaşındaki İngiltere Hariciye Vekili Llo.vd'un.30 yaşındaki karısı Elisabeth aleyhinde zina dâvası açlığını bildirmiştik.Evvelce,Vekilin sekreteri «lan Elisabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • AMERIKAYA Amsterdam Özerinden KLM'ile uçunuz v» Amsterdam Hava Alanının Vergiden Muaf mağasmda %60 Tasarruf ediniz.ICLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • Ânkara'daki toplantılar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Bugün kabine iki defa toplantı yapmıştır.Birinci toplantı Riyaseticumhur köşkünde Reisicumhur Celâl Bayar'm başkanlığında saat 9 dan 11 e kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • Yeni 1 liralıklar bugün çıkıyor Darphânede yeni şekilde basılan 25 milyon lira tutarındaki «100' kuruşluklar bugün Merkez Bankasına teslim edilecek ve hemen piyasaya çıkarılacaktır.Bu suretle bir müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1957
  • GENÇLİĞİN MÜHİM KARARLAR ALDIĞI DÜNKÜ TOPLANTIDAN BİR GÖRÜNÜŞ İngiliz Hariciye Vekâleti sözcüsü hükümetinin görüşünü açıkladı İNGİLTERE KIBRIS İSINI NATO'ya getirmek istiyor Kabine dün de Bayar'm riya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • styafa* l^afc' Cevad U&chou^ Şeyh Ali Hulusi K.S.Sadi meşâyihinin büyüklerinden olan Şeyh Ali Hulusi Etyemez dergahında medfundur.Tramvay yolu üzerinde bulunan bu dergâh bugünkü haliyle bir harabedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • HAFTANIN j FİLMLERİ vTu4te xtc(Dkouı ERKEK AVCISI «Jıılictla» Rejisör Marr Allegret idaresinde çevrilmiş bir Indus.Film Fransız.prndııksivonu 0\na.anlar:Dany Kolıiıı,Jean Marais.Jeanne Morean.Denize i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • BELMAN 957 model yün mayolar orijinal desen ve örgülerile pek yakında piyasaya arxedilecektir.Fabrikacı Tesildirek Sultan Mektebi Sokak 10/2 Telefon:22 M M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • I I Kİ I I I 11 l 11 I 111 I II 11II I 11 III I I 1 rl l II 11 1 I I 11.I I I I f tl I Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 İ Şarkılar 13.20 Piyanist Jean İ August
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • m B 0 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Orak] Her hâdise arzularınızı destekliyecek.Mes'ut bir gündesiniz.KOVA BURCU 121 Ocak 19 *iııl at] Ne yapacağınızı kesiireınemenin huzursuzluğu içindesiniz.Karar vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • BULMACA 9 10 1112 SOLDAN SAĞA:1 Alâkadar olmak.2 İşveli tavır;verme.3 Bir cins ördek.4 Zarar tehli-2 kesl;Hedefi buluş.5 Şart eda-ti;İsim;Bir kaç cümlelik söz.6 Büyüklere karşı gösterilen cesaret;JJ H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • Yaşlanıp.çahşamıyacağınız günler gelince NE İLE GEÇİNECEKSİNİZ?"Allah Kerim„ diyerek har vurup harman sav ur uy orsan iz ihtiyarlık günleriniz sizin için üzüntülü olabilir.Halbuki şimdiden buna pratik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • RADYOLARIMIZLA YAYINLANACAK BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Alamız ve atalarımızın aziz şehitlerimizin teşekküllerimiz mensubininden olup iş kazası ve eceliyle vefat eden işçi,memur,iş verenlerimizin aziz ruhları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • Gümrüklerdeki mallar 31 Mayıs'a kadar çekilecek Yeni karardan sonra piyasaya bol miktarda ithâl malının çıkması bekleniyor Gümrüklerde bulunan mallara dair yeni bir sirküler yayınlanmıştır.Buna göre b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • I KIBRIS ŞİİRLER!j WLM İLLİ Türk Talebe Birliği bir «Kıbrıs şiiri I Tİ müsabakası» açtı.Aramızdaki anlaşmaya göre,bu şiirler Birliğe gönderilecek ve E benim mecmuamda neşredilecek.Birinciye be;E yüz l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • hA NU BANKASI OSMANLİ BANKASİ OSMANLI BANKASI CS Ttılı lorıhl 6 Mayıs çekilişinde mt)i S Temmuz f OUUUtl S 5 Kasım SO.OOOn.S Eylül SO.OOO M 31 Aralık 75.000» X5 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • J Gönül Bey-Çöl Aslan-Renkii İngf Sİ:JEM ALAR V_AKIN Tel:48 «5 OŞ)1 Nasreddin Hoca Halide Pişkin Türk filmi.2 İstanbul Havası Zeki Alpan Türk filmi.A L K A Z A İKTi'l:44 25 82)İntikam Yolu Burt Lancas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • TEŞEKKÜR Eşimin doğumunu ihtimamla icra ederek yuvamıza bir evlât kazandıran.Zeynep Kâmil Hastahânesi Başhekimi sayın Dr.FAHRİ ATABEY başta olmak üzere,Dr.Burhan Üstünel.Semih Geren,Cahid Koçoglu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • M BOSTON)İSTANBUL diî BANKASINI!1957 IJıCutda TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI İKRAMİYE PLÂNI TUTARIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • İnhisarlar İdaresi,kahve satış işini tesbit etti Rahvenül ithalat ve dağıtımı İnhisarlar İdaresine verilmiş ve bu husustaki bütün çalışmalar tamamlanmıştır.Kahve bundan briyle çay gibi paketlenmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1957
  • MERKEZ Bankası tarafından yayınlanan son bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2.596.517.957 Uradır.İKİ taze yumurtanın sandığı 180ufakların ise 160 liradır.Buna göre yumurtanın tanesi 11-12 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Herkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz,[Her kadın tavlanaı modaya,zcvMne »e güzelliğinin tana» gorc wnzim eder.Kısa saçlar gayet pratiktir.Evet,fakat uzun saçlar ı«e o kadar güzel Ki.RO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • FLORYâ DEMlZYURT'da YARISI PEŞİN YARIS112 AY VADE İLE 1750,2100,3500 LİRAYA VİLLÂ VE BAHÇELİ EV ARSALARI 3 Arsalar,Yeni Londra asfaltı ve Çekmece Sarayburnu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksaray'a 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • MEZAT 28/4/957 pazar saat 10 da çok temiz maun yemek ve yatak odası.Tablo,Kristaller orijinal sigara masaları v.s.1erıŞişli Sıracevizler Akşit apt.Kat 4 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • SERDENGEÇTİ Allah Millet Vatan Yolunda Başkasına bakma!Okunacak mecmua Serdengeçti'dir.23 24sayıları ayrı ayrı formalar halinde çıktı.Muhakkak görünüz!Hakikaten Serdengeçti!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • MÜHİM BİR ŞİRKET 1 Muhasebe servisinde istihdam etmek üzere,Yüksek iktisat ve Ticaret Okulundan mezun,askerlik ödevini ifa etmiş genç elemanlar ingilizce bilenler tercih edilir)ile,2 Muhaberat servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • IIIIIIIIII1IIII Ar yılı değil.MEMLEKET dışına para kaçırmaktan maznun olarak mahkemeye verilen bir Alman kızı yakalandığı zaman verdiği ifâdede iki ay zarfında fuhuş yaparak on bin dört yüz lira kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Vt7 Sanatkârına ı Ş' fe tA K P i Katibenin too,W Ml V nun ui'ni ii.tiiK.isi 'S adamının mil UMU Jlerşeıjin mürekkebi dot 'Ol Dolma kalemlerinizi bol su ile temizledikten sonra UHU mürekkebi ile doldur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • ı TU in İlli llİ IRUÇHAN UNVER| Nef'l Demirlioğlu'mın emekliye ayrılmasiyle boşalan Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğine,eski Dördüncü Ağır Ceza Reisi Atıf Varlık tâyin edilmiştir.Dördüncü Ağır Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Ege'de zelzele devam ediyor t Baştarajı Birincide ZELZELENİN BİLANÇOSU Diğer taraftan,zelzelenin yaptığı hasarın tesbitine başlanmıştır.Henüz kat'î olmamakla beraber bilanço şöyledir:MUĞLA MERKEZ:11 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • îekmece'de 3 kişi yanarak öldü Başturufı Birincide babası Musa Namlı,inşaat amelesi 25 yaşında Hüseyin Yumak ve Çekmecede bir lokantada garsonluk yapan 25 yasında Muharrem.İkinci kal pencerelerinden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • CYD CHARISSE Bale sanatkârı alarak yetişmiş,faka!beyaz perieie karar kılmış Şöhretli kir yıldızdır ESVAPLARDA KORDELA MODASI m sayfada.PAZAR'ın 31.Sayısı Yarın Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • KOMPLE Buğday Nişasta Makineleri satılıktır.Müracaat:P.K.1325 Galata.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Gemlik Eczanesine Eczacı MESUL MÜDÜR Aranmaktadır.Ücret yüksektir.Müracaat:Marmara Ecza Deposu Aşirefendi caddesi 31 Tel:22 06 91 veya 30 32 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • UÇAK TUTMALARINA KARŞI PE-RJE-JA LİMON KOLONYASI u/c qw/ls\wı r 1 Kalbi ferahlatır,O bulantıları giderir,öj sinirleri teskin dar.Sefahat çantanızda bir PE-RE-JA koymayı unutmayım;«n,1.%rv-Ulimııa irSV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Sahte pasaportla 300 kişi kacmıs t Baştarafı Birincide Bu arada ayni acentanın 1,5 2 sene içinde Bursa,Kırklareli ve bazı civar vilâyetlerden 300 den fazla pasaport çıkarttığı tesbit olunmuştur.Bu pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • KAZA KURBANLARINDAN BİRİ Evvelki gece sabaha karsı Vıııuısemre istasyonunda vııkııhıılan tren kazasında ölen 4 kişiden Demiryolları Katar Müfettişi Fikri Işıllar'ın cenazesi dün merasimle kaldırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • ÜRDÜN'DE KRAL duruma hâkim oldu Amman ve diğer büyük şehirlerde Arab Lejyonu devriye geziyor.Yeni kabine kuruldu [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,26 Yeni Ürdün kabinesi ibrahim Haşini tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Diyarbakır'da 5 kişi öldürüldü t Baştarajı Birincide dan yaralanmış olan kaatillerden Saaullah Tokur da kaldırıldığı hastahanede kan kaybından ölmüştür.Diğer hâdise kazada vukubulmuş ve Ali Tektaş,sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Harriman'a 40 bin telgraf gönderildi [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,26 Türk Haberler Bürosunun bildirdiğine göre,Türkiye'den Harriman'ın Makarios'u New York'a davet etmesini protesto eden 40000 den fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1957
  • Fethiye' de binalar t Baştarafı Birincide nişehir son 7-8 sene içinde vücut bulmuştur.Geçen eylül ayında ise,denizde şiddetini gösteren bir deprem neticesi Yenişehir'in aşağı kısımlarını su basmış fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • KORKUSUZ ÖAVUT KARARGÂHTAKİ KAYTlARJ% DA,MEVCUT BÜTÜN EŞYA I VE S İLÂMLARIN 'TESİ YAZıLl OLMALI 9 S?MUHİTİNİZDEKİI DÜKKAN SAHİPLERİ «VE TEZGÂH ItARlARlAWOOSTj'OLUN ONLAR.'ZAMANINDA SİZE A\u HAKKAK.YAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • DEMİR YUMRUK ESKİ ARKADAŞIM SPİDER SİR MAC TEKTİP EDİYOR.OMA YARDIM er.MEM LAZIM.ÜÇÜNCÜSÜ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • İllİİİİİİlİII^İİi tpATR.ON GÜRÜLTÜLERİ DUYUYOR.HARARET,FAHRENHEİT OLARAK 7i4 E ÇIKIYOR.CKA_CHA,KES ŞUNU.GUSTVVİ DERHAL Ayii_T_MAMIZ LÂZIM,ÇABUK C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • CİSCO Kİ D Z DER.HAU ÇlPTUSE DÖNMELİYİM GEÇ KALDIM.DOSTUMUZU YALNIZ SENİN KAFAN 8JRAKA-AAAYIZ DE-GÜZEL ÇİSCO YAPMA.ESER.*5 GELİRSENİZ.PAT.RON BENİ KOVAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • x^.N*mm *J m 1957'yaz tarifesini takdim eder.14 Nisandan itibaren Haftada 16 servis İstanbul'dan 6 servis Ankara'dan sizi Avrupa veya Yakın Doğu veya Uzak Doğu'ya Kuzey ve Güney Amerika'ya Afrika ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • A S K A S US AY AN KADIN Yazan:SOMERSET MAÜGHAM Çeviren:NEYYtRE jC 62 istasyon müdürü Bertha'nın yanından gecü Amirce bir selâm verdi.Mister Craddock'u gördünüz mü?Hayır.Fakat sizi bir araba bekliyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • HAZRET-İ ALİ l'AZAN İt E F İ C E V A D 217 U L U N A Y Eğer benim senin üzerinde bir hakkım varsa Abdullahı ölü veyahut yaralı benim yanıma getir,ben' onu evlâcl gibi seviyorum.Muhammed çıktı,yerlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • BEKLEYEN DERVİŞ.GÜNLÜK hayatımızın en belirli çizgisi,beklemek.Ne yana baksanız bekliycn insanlar.İskelelerde vapurları,duraklarda arabaları,vitrin önlerinde zevkimizin kapris ve nazım,doktor muayeneh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • İNŞAAT İLA TÜRKİYE JOKEY KLÜBÜNDEN:1 Ankaıada Gazi Orman Çiftliği arazisi dahilinde yaptırılacak olan 6 blok dahilinde 144 Boksluk yarış atı ahırı ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ Yalancı Güneş TEFRİKA NO.4 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Tiyatro mektebinde istidadı ç/ö:e çarpan Monik'î bir Hollywood rejisörü Hollywood'a götürür.Kum sevgilisi Bruno çok üzgündür.Hollywood.Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.04.1957
  • İFTAR ve SAHUR İÇİN MAKARNAS TERCİH EDİN Nl î£ MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 PİYALE Telefon V 23431 İSTANBUL,YENİ ADRES Yağ İskelesi,Çardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • SÜMERBANKın 1957 Yılı İkramiyelerinin 3 üncü Çekilişinde 1 İSTANBUL GÖZTEPE'DE KONFORLU APARTMAN DAİRESİNİ 2 ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNİ Kazanabilmek için en az 150 liralık bir hesap açtırmayı unutmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • mmm* ISTANBUL ŞOFÖR OKULU'nun Telefonu 22 1413 olarak değişmiştir.Bilgi edinilmesi Adres:İstanbul Sirkeci Ankara Cad.No:107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • NTIDOT POMA NEZLE GRİP,D IS AĞRISI «r ADALE RONATIIMASI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARLBÜCEK SOKMASI jg KESİK YARALAR PİŞİK KAŞINTI EKZEMA ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLARIHDA VE TRASTAH SONRA KULLANILIRA Fi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • KoiAİgA PUD R AL AR I İte yüfönftre yepyenlîblr^eaîlbe modemt bin gOreHik *kazandırınız.Yeni lead makinelerde,yeni usullerle fcajnWanan HAVILIANO Pudra» fevkalâde bir inceliğe!vakıf olmuştur.Işfe bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMIRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • HİCRİ Cumartesi RUMÎ 137» 27 1373 Rama-N t S A N Nisan 26 1957 14 VAKİI r VASATÎ ezan!Güneş 5.04 10.03 Ogle 12.12 5.12 ı ikindi 16.01 9.01 Aksan L 19.01 12.00 Yatsı 20.42 142 İmsak 3.10 fi.10 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • ETİBANK PANGALTI ŞUBESl'nin 20.000 Liralık Açılış İkramiye Keşidesi 30 Nisan Salı günü saat 10.30 da Pangaltı Şubesi binasında yapılacaktır.Sayın müşteri ve arzu edenlerin teşrifleri rica olunur.5439)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • ^gV-J ÇEKİLİŞ TARtHl-106 1^7 Bütün Piyango bayilerinde satılmaktadır.Ankara Baş Bayii:MAVİ TUNA GİŞESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • Deri ve Kösele Mütehassısı Aranıyor Eskişehirde yüksek kapasitede bir Deri ve Kösele Fabrikasında çalışmak için MÜTEHASSIS KİMYAGER USTA BAŞI aranıyor.Dolgun ücret verilir.İsteklilerin meslekî hal ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • evet FAY Temizleme Tozunun temizleme hassası •İzi hayrette bırakacaktır.Çünkü şimdiye kadar bu kadar müessir bir temizleme tozuna rastlamadım?FAY,bıçak,çatal kaşık,tencere ve bilûmum bulaşık kaplannı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • İlk f emasfan Pamuk gibi yumuşak ve bembeyaz eller EL LOSYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ECZANE sıhhi sebeplerden dolayı müsait şartlarla ehven fiat.Küçük Pazar Eczanesi.22 08 26.T-78T)KARTALDA taksitle müfrez arsalar.Tel:36 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.04.1957
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ Şehir Drain Tiyatrosunda 29 Nisan Pazartesi 30 Nisan Salı 13 Mayıs Pazartesi 14 Mayıs Salı akşamları La Traviala 9 ve 10 cu gece abonelerinin kâğıtlarıyla Dram Tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.04.1957
  • M O L N A R BU HAFTA GELİYOR Molnar,Adalet Kulübü tarafından kendisine yollanılan uçak biletini aldığını bildirmiştir.İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan antrenör,bir kaç gün Viyana'da kalacağını,sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • Coşkun,Saim ve Kâmilin F.Bahçe maçında oynamaları şüpheli Coşkun,Saim ve Kâmil'in Fenerbahçe maçında oynamaları şüphelidir.Bu haber dün Galatasarayın antrenörü Gündüz Kılıç tarafından bildirilmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • Vefa B.Spor Bugün Oynuyor Bugün Mithatpaşa stadında saat 16 da Vefa Beyoğluspor takımları husus!bir karşılaşma yapacaklardır.Bu maç ligin İkinci devresinde Vefanın 2-1 mağlubiyetiyle biten müsabakanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • MISIR NİLLI HAÇI NEREDE OYNANNALI Yazan:EŞFAK AYKAÇ 19 Mayısta,memleketimizde yapılacak Türkiye B Mısır milli malının İzmir'de oynanacağı haberleri üzerine serdettiğim mütalâanın Ege bölgesi futbolsev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • ŞİİR'İ KAYBETTİK Bir müddettenberi Siroz'dan rahatsız bulunan Refik Osman Top,dün vefat etmiştir.Futbol oynadığı devirlerde ince ve zarif oyunu ile hak ettiği «Şiir» unvaniyle spor tarihimizde mümtaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • GÜREŞÇİLERİN i 4 Alpullu kampında çalışmalar hızlandı bayramdan sonra güreşçilerin kilo durumu dikkatle takip edilecek Yavuz S.BAYRAKTAR mı,it Otuz beş gün sonra Mithatpaşa stadının yeşil zemini üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] MJUnCp İftMAMINA Öğleden sonra mutad minder İdmanına toplu minVElI IVIÜMNIHfl halde gidiir.Resimde,sodan sağa doğru:Mehmet Demir,Hamlt Kaplan,Abdurrahman Çay,İbrahim Ytırdaeriş.Hayrullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • VOLEYBOL Şampiyonası HAZIRLIĞI 3 mayıs günü başlayıp 7 mayısa kadar devam edecek olan istanbul Birinci Enternasyonal Voleybol Turnuasının hazırlıkları tamamlanmıştır.Üç gündenberi Kadıköy'de kampta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • VARŞOVA'DA NEDEN YENİLDİK?C «Varşova'da bu mevsimde böy-S le güzel hava görülmemiştir.di-yortar ve İlâve ediyorlardı:«Bu baharı siz getirdiniz.Bu,terte-miz kıyafetleri,efendi hareketle-ri,aydınlık teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • |Ahmei Beşiktaş I Kaplanı oldu Beşiktaş futbol takımı kaptanlığı Receb'in sakatlığı dolayısiyle Millî takım oyuncularından Ahmet Dermana verilmişti.Bu mevzuda fiolduğu söylenmiştir.Bu mevzuda fikirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • FENERBAHÇE BUGÜN DENIZGÜCÜ'YLE KARŞILAŞ lYOH Pendik'te kampta bulunan Feııerbahçeliler dün akşam geç vakit Kadıköy'deki Manopalas Oteline taşınmışlardır.Buna sebep,havaların şerhi gitmedi ve Pendik'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • ve MİLLÎLER beraber kampa girecek FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDAN SONRA MİLLÎ TAKIM İLAN EDİLİYOR 19 Mayısta şehrimizde oynanacak olan Türkiye B Mısır A.Millî maçına hazırlanmak mevzuunda geri kalındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • Cihat Arman Ist.Spor'la alâkasını kesti Cihat Arınan dıin İstanbulspor takımı antrenörlüğünden resmen ayrıldı.Saat 17 de Kulüp Lokalinde idarecilerle konuşan Arman,kendi durumunu anlatmış,basına intik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1957
  • İki ezelî rakibin taraftarları prim vermeğe Gazetemiz veznesinde toplanacak para Salı günü maçı kazanan Yenilen takım taraftarlarının ve beraberlik halinde her iki PRİM YARIŞINDA İLK GÜN,G.SARAY TARAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor