Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • Ege'de Şiddetli Deprem Oldu Milas'ta bir cami çöktü,7 kişi yaralandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ÎZMİR,24 Yurdun ner tarafında hissedilen zelzelenin şiddeti,Ege bölgesinde bir panik havası yaratmıştır.Esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] C «UÇ nİYC BUMA FftEBI FR Mi,li pi anK° biletlerini çifte halılslt olarak kullanan Sahra Oteli muhase-ÇttUd III TC DURA UEnUtli ı,Sadi Özendcr rekor kırmıştır.Bu yıl başından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • arriman ağız değiştiriyor Valinin sözcüsü,davet yapılmadığını Makarios'a gelirse karşılanacağının bildirildiğini söyledi [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,24 Vali Harriman'ın bir sözcüsü,dün Başpiskopos Mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • MAKARİOS'LA YUNAN HÜKÜMETİ ARASINDA İHTİLÂF YOKMUŞ [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,24 Yunan Başvekili Karamanlis bugün,Hariciye Vekili Averof ile Tsatsos'u kabul etmiş ve kendileriyle Kıbrıs meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • MAKARİOS MISIRA DAVET EDİLDİ Gazetelerden)fâSSğ NASIR İŞTE KAHİRE MUHTEREM PEDER!mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • Merzuka Akçam 30 yıla mahkûm oldu rilLSLSI MUHABİRİMİZDEN ANKARA,24 1953 senesinin eylül ayında Beyrut'a uçakla eroin kaçırırken yakalanan Merzuka Akçam,bugün İkinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • Maaş ve ikramiyeler bayramda verilecek riHÎSUSÎ ML'IIABİRİMİZDKM İZMİR,24 Şehrimiz resmî dairelerine Maliye Vekâletinden bugün gelen bir talimatta,mayıs 1957 ayına ait memur maaşları ile ikramiyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • MACARİSTAN bize nota veriyor rŞARK,ASSOCIATED PRESS] LONDRA.24 Budapeşteden alınan haberlere Röre,Macar Hariciye Vekâleti sözcüsü,bugünlerde Türkiyeya Macar hükümeti tarafından bir nota tevdi edileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERI 7 E İM İİ7ED reşvikiye'de,ka-4.t M UCdn rıs,Şükran Özer'i bıçak vtf havaneli darbesiyle öldüren yedeksuhay Zeki Özer'in duruşmasına,dün Üçüncü Ağır Cczâ Mahkemesinde devam edilmiştir.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ I Et II fi İİII A IH I r,1'r Hatlarının iskele sıkıntılını azaltmak ve PSUUUIV Un Köpril ««Tindeki trafik sıkıntısını hafifletmek maksadı İle Kmiııriııiindcki antrepoların bulunduğu yere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • Belediye Meclisi on imâr plânı kabul etti Âbidelerin etrafı açılacak.Vilâyetin önü meydan haline getirilecek ve Beşiktaş tramvay deposu yıktırılacak [OĞUZ ONGEN] Şehrin imârı için yapılan çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • Jr%v y Afr IRÜÇHAN ÜNVERI Şeker Bayramının yaklaşması,sıın'i bir pahalılık havası İle kendini göstermektedir.Bir yandan kumaş Hatları,bir fıntları,suni bir şekilde yükselmekte,Belediye zabıtası,murakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • verildi Dahiliye Vekâleti,memleketin stratejik önemi olmıyan bölgelerinde mitina vaoılmasında mahzur olmadığını bildirdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,24 Türkiye Millî Talebe Federasyonunun bir hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • VİLÂYETTE YAPILAN Toplantılar Başvekil bugün grup toplantısında bulunmak üzere Ankaraya gidecek Vilâyet binası,son bir kaç çündenberi mühim siyasî hâdiselere sahne olmakladır.Bu hâdiselerin sıklet mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • LONDRA KALKÜTA:10.000 MİL Bir İngiliz turist acentesi,İstanbul ve Ankara'dan geçecek şekilde,yeni Londra Kalküta otobüs seferleri tertiplemiştir.10.000 mil mesafe katedecek ve 15 memleketten geçecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1957
  • Amerikalının düşüşünü aydınlatmak için Bir uçak üzerinde dün keşif yapıldı I SAMI ÖNEMLİ 1 KAZANIN VUKU BULDUĞU UÇAĞIN AYNİ OLAN UÇAKTA YAPILAN BİLİRKİŞİ TETKİKİ SIRASINDA MÜHENDİS NASHİN UÇTUĞU PrvCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Adamol M -limed Efendi ile Ebiil Kilâh Hasan Baha'dan sonra E bazı fevkalâdeliklere mâlik olan mecazîp arasında Siikûtî Dede'yi sukut ile geçiştirmek istemedim.Ona yetişenlerden dinlediğim bir kar men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Denizcilik Bankası ikramiye veremiyor UMUM MÜDÜR ÖNİŞ,DURUMDA HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADİĞİNİ DÜN TEKRAR ETTİ Denizcilik Bankası memur ve işçileri bayramdan evvel ikramiye alıp alamıyacaklarmı merakla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Bir İngiliz Profesörü şehrimizde Edinbıırg Üniversitesi İngilizce Öğretiminde Araştırma ve Eğitim İhtisas Okulu Müdürü Prof.Clıatford diin Hindistan ve Pakistan'da hu mevzuda yaptığı tetkikleri bitile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • TRAFİK MÜTEHASSISI DÜN GELDİ Şehrin trafik durumunu incelemesi ve yeni imar plânına uygun olarak bir rapor hazırlaması için dâvel edilen Alnımı Malik mütehassisi Prof.Lanberi şehrimize gelmiştir.Trafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • VEFAT Merhum Hacı Hüsnü hey mahdumu Hicaz Şimendöferi Nazırı Merhum Müşir Kâzım Paşa damadı Merhume Nazire Tokgriz'ün zevci,merhume Muallâ Tokgöz ve Belma Hamam cıoğlu'nun pederi,Nihat Hamamcıoğlu'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • HACI SEFERLERİ Hacca gidecek sayın HACI NAMZETLERİ Yolculuğunuz için elzem her türlü malûmat için HİSAR TİCARET ve TURİZM KONTUARFna veya vilâyetinizdeki mümessilimize müracaat ediniz.Hisar Ticaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • ti OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sıhhatinize çok dikkat ediniz.Hafif bir rahatsızlık ehemmiyet olabilir.İyi bir haber alacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubata Biraz sinirlisiniz.Huysuzluğunuzu bell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • ee Amerika'nın meşhur dedikodu muharrirleri Türk sosyetesi hakkında verdikleri bir haberle yerli dedikodu yazarlarını bir güzel atlattılar;büyükelçilerimizden Feridun Cemal Erkin'in otuzdört yaşında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • «II M Mil Milimin III HIM III 11 III 11III IHIM III III ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 E Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar,Tülün Korman l 13.30 Haberler 13.45 Saz Eserleri 14.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İstanbul Profesyonel birinci küme futbol takımlarından biri.2 Mükemmel;Bir nota.3 Derlenen ürünün topu;Tuzak.4 Avrupa memleketlerinden birinin başşehri.5 Bir içecek;Mercek.6 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Lisan ve Daktilografi Kurslarımızda gerçek bir başarı ile yegâne eksiğinizi en ehven şartlarla tamamlamak imkânını bulursunuz.Müracaat:Galatasaray Yeni Çarşı Türk Ekspres Havayolları üzerinde No.20/3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • VEFAT Handan Yenen'in esi İhsan Yenen'in ağabeyst ve Ali Kemal Kavrakoglu'nun ve Osman Kavrakoğlu'nun enişteleri veteriner hekim Fahri Araz'ın bacanağı ve Saliha ve Yahya Türkçenin amcaları,Emekli Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • MEVLİDE DAVET 27 nisan 19.Î7 cumartesi aksamı ı Kadir Gecesi ı teravih namazından sonra Fatih Camii Şerifinde İmam Hatip Mektebi talebeleri tarafından vaaz verilecek ve mevlidi şerif okunacaktır.Muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • M EVLİ D Oğlum FERİT GİRİTLİGİL'in Üçüncü ölüm yıl dönümüne rastlayan 26 Nisan cuma günU Şişli camiinde cuma namazını müteakip,Mevlüt'u okunacağından kendisini tanıyan ve sevenlerle din kardeşlerimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Ruben Asa hakkında venı bir tevkif kararı verildi Ruben Asa hakkında,yeni bir döviz kaçakçılığı davasiyle ilgili olarak bir tevkif karan daha verilmiştir.Böylece,Ruben aleyhinde halen açılmış bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet inn.00 Rc^at 129.00 13S.00 Külçe 15.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Normal kesim yapıldığı hal kuzu eli bulmak mesele oldu Narh kaldırıldığı takdirde et fiatlanmn 10 liraya kadar çıkacağı belirtiliyor.Balık fiatlan da çok yüksek Geçen hafta içinde şehrin bazı semtleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF 953 senesi Hac mevsiminde farizei haccı ifa ettikten sonra Cidde'de Allah in rahmetin* kavuşan merhum Hacı HAMDİ ANLAR'ın B aziz ruhuna ithaf 1 edilmek üzere m 26 nisan 1957 ya- M ıınki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • SİS,VAPUR SEFERLERİNİ AKSATTI Dün gece yarısından itibaren Boğazı kesif bir sis kaplamıştır.Saat 0.30 da Köprüden Beykoz'a kalkan vapur,Kanlıcada kalmış,diğer taraftan saat 2 den 5.30 a kadar Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Meçhul makamdan rica i JJ^fe ÜNDENBEIIİ evimin telefonu konuşmul II yor.Ri/inı semtin kablolarında bozukluk varmış,civarda bütün telefonların dili tu-E tuldü.Bu arıza düne ve bugüne mabsus değildir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • KISA HABERLER BÜYÜK Millet Meclisi Milli Saraylar İdare Hey'eti dün Vilâyette Vali Prof.Gökay'ı ziyaret etmiştir.TÜRK Bioloji Derneğinin tertip ettiği seri konferanslardan üçüncüsü 7 mayısta Süleymani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • ŞEHİR DAHİLİNDE TOPRAK HAFRİYATI VE NAKLİYATI YAPTIRILACAKTIR.Şehr dahilindeki yol inşaatlarının toprak hafriyat ve nakliyesi kısım kısım nakliyecilere verilecektir.Taliplerin Çapa Gureba Hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Gönül Bey-Çöl Aslan-Renkli İngf SİNEMALAR J AKIN Tel:48 65 02)1 Nasreddin Hoca Halide Pişkin Türk filmi.2 İstanbul Havası Zeki Alpan Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)İntikam Yolu Burt Lancaster R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • KUMAŞ FİATLARININ tetkikine devam ediliyor Kumaş fiatlarının artması ile alâkalı olarak ticaret müfettişleri tarafından piyasada yapılan tetkikler devam etmektedir.Halihazırda Merinos yününün kilosu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Bayram Gazetesini bir komite hazırlıyor Bu seneki «Rayram Ga/eipsinin» geçen yıllara nisbetle mükemmel olması için,Gazeteciler Cemiyeti tarafından «Bayram Gazetesini» çıkaracak bir «Komite» tertip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Turfanda sebze fiatlan Dün Hâl'de domates 400 700,bezelye 130 140,fasulye 270 370,kabak 160 180,İzmir çileği 750 800,salatalığın tanesi ise 200 kuruştan satılmıştır.Buna karşılık perakende fiatlar,top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • «Beyrutlu İskenderun» postası dün başladı Denizcilik Bankası tarafından dün saat 11 den itibaren «Beyrutlu İskenderun» postalarına başlanmıştır.Onbeş günde bir yapılması uygun görülen bu seferler,Kade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • SUN'I TAHTA fabrikası kurulacak Sıın'î tahta sanayii geliştirilecektir.Bu arada büyük bir fabrikanın tesisi i^in teşebbüse geçilmiştir.Fabrika,Etibank.Ziraat ve Emlâk Bankaları İle Orman Umum Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Ticaret Borsaları Umumî Kâtipleri toplanıyor ihracatımızı geliştirmek maksadıyla h»7i yeni tedbirler üzerinde durulmaktadır.Bilhassa dahili fiatların aynı seviyede tutulması için çalışılmaktadır.Durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1957
  • Yerli mamullerimiz için bir sergi açılacak Yerli mamullerimizi lâyıkı veçhile tanıtmak maksadı ile bir sergi açılmasına karar verilmiştir.Sergi,Bahar Bayramı münasebetiyle Gıillıane Parkında açılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • ^7 «HER HALDK BİR SER AB.i.hi;r halde bir skrab.ALİ ULVİ'nin AMERİKA' DAKİ MUVAFFAKİYETİ Bundan bir müddet evvel Amerika'ya gitmiş olan karikatürist Ali IJlvi'nin karikatürleri muhtelif Amerikan mecmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • WtfplAMDEVUSUNA ÇOK SAD/K olan tekir hafiye çamur,goz çetes/'m'n Bodrumundan kuz.TULUK KURTUL—ŞENDUl_ja^ TELEFONDA PALAS VJW d^l YANUŞLJKLA KEHQf&NE RANDEVU VE/ZEN DİKKAT:ÇAP.KINCA BİR SÖZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • Hamasî Şiirler 3 FIKRAMIN başlığına «hamasi» kelimesini tereddütle koydum.Çünkü mânasını anlamayanlar da olabilir.«Madem ki öyledir,neden yazdın?gibi düşünenler de olacak.İzah edeyim:Bu kelimenin ifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • IKjPjfByftWI''" ıı m—m»!IA.P.ATLI JOHNNY!Avustralya'daki bir çiftlikte çalışan Johnny Codcll,ata fevkalâde iyi binmesini bilir.Bu sayede kendisi,birdenbire artist oluvermiştir.Bir İngiliz prodüktörü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • Rusya ingiltere ile münasebetlerini düzeltmek istiyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA.24 Sovyet Rusya Başvekili Bulganin'in İngiltere Başvekili Mac Millan'a gönderdiği şalisi mektubun ana hatları Tass Ajansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • KUYRUKLU YILDIZ MANİSA'DA GÖRÜLDÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,24 Kıyruklu yıldız bugün de Manisa'nın bir kazası olan Kırkağaç semalarında görülmüştür.Semada uzun müddet kayan kuyruklu yıldız,geride
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • Bir Amerikalı Ankara'da bir şoförü sokakla vurdu Hâdise,Amerikalının şoförün yanındaki kadına çirkin bir şekilde sarkıntılık etmesinden çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Bugün hem suçlu,hem güçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • IÜSIS1 Amerikan halkının Türk halkına hediye etmekte olduğu damızlık hayvanlardan 47 danalık üçüncü ırnıp uçakla Esenboğa Hava Alanına gelmiş ve Atatürk Orman Çiftliği tarafından teslim alınmıştır.HED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • SOPIIİA İLE jayne.ve çarpışan göğüsleri HOLLYWOOD'DA VERİLEN BÜYÜK BİR PARTİDE süksesini bo Sanşm âfet,İtalyan yıldızından daha güzel g olduğunu göstermek için açık saçık bir H ollywood'da yılm en büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • SAHTE PASAPORT TANZİM EDEN ÜÇ KİŞİ TEVKİF EDİLDİ Yurt dışına kaçarken yakalanan döviz kaçakçılığından sanık Jak Danon'a sahte pasaport çıkardıkları iddia edilen üç kişi dün adliyeye verilmiş ve Nöbetç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • KARNESİNDE 11 KİRİK BULUNAN BİR LİSE TALEBESİ İNTİHAR ETTİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,24 21 yakındaki lise talebesi Hüsamettin İşık,bugün çamaşır ipi ile kendini odanın tavanına asarak öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • Belediye Meclisi on imâr plânını kabul etti Buştarajı Birincide yan binaların dn dörder metrelik kısmı istimlak edilecektirfa Nuruosmaniye semtinde istimlâkler yapılacaktır.Bu suretle Nuruosmaniye.Ati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • Ege'de şiddetli deprem t Baştarafı Birincide Geç vakit Milastan bildirildiğine göre deprem esnasında Hacı İlyas camii çökmüş ve 7 kişi yaralanmıştır.Yaralılardan 5 inin durumu tehlikelidir.Kandilliden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • Ürdün ciddî bir buhran içinde [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,24 Bugün Ürdün'ün her tarafında solcu muhalifler tarafından Dr.Halidî kabinesi aleyhinde tertiplenen nümayişler yapılırken Kral H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • HÜR.P.DE SECİM y faaliyetine başiadı Parti liderleri Mayıs'ın ikinci haftasında "Yıldırım ekibi,halinde yurt gezisine çıkacak Hürriyet Partisi de «Seçim Kampnn.vası» hazırlıklarına girişmiştir.Mebusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • KURAKLIK ENDİŞESİ nisbeten hafifledi Ziraat Vekâleti,yağış bu tempo ile devam ettiği takdirde mahsulün kurtarılabileceğini bildirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Kısa bir müddettenberi devam etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • [KEYSTONE] R All AR QADftf AQI Paris m«da yaratıcıları bugünlerde bahar krcas-DAfflAlf OWrlvMOl yonlarmi takdim etmekle meşgul.Bil şapka,meşhur Fransız şapkacısı Maud Nancy'nin en son eseridir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • SANAYİ VEKÂLETİ HAKKINDAKİ KANUN BÜTÇE ENCÜMENİN-DE KABUL EDİLDİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2A Sanayi,Enerji ve Maadin Vekâleti Kurutuş kanunu lâyihası bunun Büyük Millet Meclisi bütçe encümeninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • HEM UÇAK,HEM HELİKOPTER!IKEYSTONEI Amerikan donanmasına mensup yeni bir tip uçağın ilk uçuş tecrübeleri bir kaç Rün evvel başarı ile yapılmıştır.Bu uçağın hususiyeti,aynı zamanda hem uçak hem de helik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1957
  • Kıbrıs mifinglerine müsaade verildi t Başlarufı Birincide mentis bile çığırtkanlık yapanları yeter bir cevap teşkil edecektir.AKHİSAR'DA MİTİNG MÜRACAATI [Hususi Muhabirimiz Ahmet Cevdet Sidal'danJ AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • f EWELA ONuARt OUVAfWN ÖNÜNDE 5ü S5KİL.D2.OıZıNİZ.AYAKLAR DUVAR.DASJ UZAK OLVWL.I BİRİNCİSİNİN ÜZERİNİ KARADIKTAN SONRA,ONU I SIRANIN SONUNA GÖNDERİN.I SONRA İKİNCİSİNİ ARAyiN.SOL.AYAĞINIZI ONUN AVAĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • DEMİR YUMRUK SJAVS G&ST ŞiOOE~L£ Bolt'un euni sikiVo^Z Bolt,duyduğu aci\m/s_SETT.ffMB.UeĞe ÇALIŞIYOR «8? IK W.SEN S SlAKESAN BEN DE SAU h£v NE OL'JVOR Susıyz Çocu -LUGUNUZU MU 3 u RAYA VtMEGF ©ELDıK y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • illiiiiiilillllp j:r:v:Bu İLAÇ ŞlCAK KAHVE i E5EEHAL TESİRİNİ GÖSTERİR ŞİMDİ ONU BÜLBÜL GİBİ KONUŞTURACAĞIZ.ŞU# SES ALMA MAKİNB-ŞLET.i;j 0*7,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • ALLAHUK Alî BEY BANA yıRMi BEŞ KURUŞ v/ER.Şu MENDİd.KAYBEDE-CEĞİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • 14 yaşında Peron'a Metres olan Rivas ŞİMDİ PİŞMAN!Geçenlerde 18 yaşına basan,Arjantin'in sabık diktatörü Peron'un metresi Nelly Rivas,bugün,garip aşk macerasının kendisine sadece ıztırap verdiğini kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN A2ta Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E GO Not:Rica ederim dönmemi aklından çıkar.Böyle daha mes'uduz.sen de görüyorsun.«Sevgili Edwardim,Mektubuna sevindim.Beni görmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • YAZAN:REFİ' CEVAD ULUNA Y 215 Hattâ bir aralık muharip safların arasına girerek bu lüzumsuz kıtali durdurmayı bile düşündü.Belki bu güzel hareketi yapacaktı.Hazret-i-Ali'ye ilk biat eden o idi.Mervân,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • SUDAN UCUZ j KÖR talih,deriz.Kördür ama kırk yılda bir göreceği tular.Tam adamını bulur.lilli I'i-J yangonun 23 Nisan 100.000 liralık ikramiyele-5 rindcn biri Ankara'da 14 yasında bir köylü çocuğuna ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ Yalancı Güneş TEFRİKA No:2 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Tiyatro mekiebi müdürü Pascal,kabiliyetine hayran olduğu öğrencisi Monik'e hususîders vermek ister.Kızın sevgilisi Bruno bunu kıskanır.Moı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1957
  • whiJE mnp r% K KRALA LÂYIK GOL İILHAN DEM1REL!••Gol Krallığı» unvanına dun bir adım daha yaklaşan Metin,maçın 10 uncu dakikasında bu nefis kafa sütüyle takımını 1—0 galip duruma geçirdi.Beşiktaşlı ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • RUÇHAN UNVER] İlk devrenin bitmesine iki dakika kala Beşiktaşın genç Jtalecisi Varol.Coş' kun'ıın sert «futunu ancak yumrukla karşılayabilmişjti.Top bu defa İsfeııriivara grldi,Isfendiyarın şahane vol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • 2 puanı arı görmüştü Çeşitli «havaların» muhalefeti dolayısiyle iki kerre tehir edilen Galatasaray Beşiktaş maçı nihayet dün oynandı.G.Saraylılar,şampiyonluk maçına kendilerini daha büyük bir huzurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B I\I A Y P Galatasaray 17 13 3 1 44 16 29 Fenerbahçe 17 13 1 3 48 14 27 İstanbulpsor 18 9 e 3 32 21 24 Beşiktaş 17 B 3 6 32 28 19 Beykoz 18 8 3 7 30 25 19 Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • Dünkü maçta müessif bir kasa vukubuldu ÇİZGİ YANINDA TOP SÜREN İSFENDİYAR'LA ÇARPIŞAN FOTO MUHABİRİMİZ İLHAN DEMİREL'İN KOLU ÇIKTI Dünkü Galatasaray Beşiktaş maçının 32 nci daklkasındaki müessif bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • AMERİKA ORDU TAKIMI MİLLÎ NAMZEDLERİ 64-43 YENDİ Basketbol Milli takım namzetleri dün Amerika Ordu takımı ile yaptıkları hususi karşılaşmayı 64-4.1)kaybetmişlerdir.Birinci devresi f34-24 aleyhimize b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • ATAN.KARABACAK MİLLÎ TAKIM KAMPINA ALINMAYACAK Haziran ayında Tstanbulda yapılacak Dünya Kupası Güreşleri için milli takım kadrosuna alınan Adil Atan ve ibrahim Karabacak bugüne kadar kampa İştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • Temsilî kız voleybol takımı seçildi Mayısın İlk haftası yapılacak olan enternasyonal voleybol turnuasına katılacak temsili kız voleybol takımı seçilmiştir.Voleybolcular şunlardır:Ayten Salih.Seta Yağc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • S.KİRAZ VEFA ANTRENÖRÜ KALACAK Antrenör mevzuunda konuşan Vefa Kuhibü Umumi Kaptanı Muhteşem Kural şunları söylemiştir:¦'Antrenörümüz Sahri Kiraz gittiği takdirde Cihat Armana teklif yapılacağı şeklin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • Federasyon Kupası maçlarının tarihi belli oldu Lig maçlarının tehire uğrayarak bir hafta ileri itilmesi üzerine Federasyon Kupası maçlarının tarihinde de değişiklik olmuştur.Maçlara 4 mayıs günü başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • Şampiyon kulüpler dömif inali Manchester United ile Real Madrid arasında revanş maçı bugün Manchester ş«hrinde yapılacaktır.İngiliz takımı bu maçı ancak açık farkla kazandığı takdirde finale kalabilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1957
  • ARRİVEDERCİ JİRANEK HALİT KIVANÇ 0 «Çetin maç olacak» denildi.Hiç de çekişme görmedik.«Galatasaray zor kazanır» denildi.Gayet rahat kazandı.«Zevkli futbol seyredeceğiz» denildi.Haydi birincisinde neys
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor