Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • IRÜÇHAN UNVERİ VALİ GÖKAY,TALEBELERİN BUGÜN YAPMAYI İSTEDİKLERİ TOPLANTI İÇİN GENÇLERE «OLMAZ» DERKEN Vali,toplantıya müsaade vermedi Gökay,gençliğin gösterdiği vakar ve temkinli soğukkanlılıktan memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • Bir hükümet sözcüsü ise münasebetleri n normalleşeceğini söyledi [TÜRK HABERLER AJANSI] ATİNA,20 Yunan Kralı Paul bugün papaz Makarios'u kabul etmiş ve kendisini Kral George I nişanının en yüksek rütb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • TEMYİZ 4 üncü CEZA DAİRESİ BAŞKANI EMEKLİYE SEVKEDİLDİ THUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN7!ANKARA,20 Basın dâvalarına bakmakta olan Tenıviz 4.Ceza Dairesi Başkanı Cemal Köseoğlu.bugün Adliye Vekâleti tarafından E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • Ankara,işçi Sendikaları Birliği dün kapatıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 7 yıldanberi faaliyette bulunan ve 8 sendikayı içine alan Ankara İşçi Sendikaları Birliği,bu akşam mahkeme kararı ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • i IRÜÇHAN ÜNVERI TRAFİV UAFTAQI IIEDFIIF If Al 1119 Hanımlar hiç bu işte geri kalırlar mı?İşte bakın,birisinin kaldırdığı zincirin altından,diğeri kaşla göz arasında öte tarafa geçiveriyor.nHılIV flMr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • &âL PARİS'İN KRONİK HASTALIĞI!nız trenlerle bitse bârl.Otobüs ve metro işçileri de grev ilân ettiler.Netice:Saint Lazare tren istasyonu üstte)bomboş.Meşhur «Place de la Concorde» da altta)işlemeyen ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • Dün gelen Bevan,Papazı destekler şekilde konuştu İngiliz İşçi Partisi sol anlaşma zemini b cenah lideri,Kıbrıs ihtilâfında bir ulunacağına inandığını söyledi IRÜÇHAN ÜNVER!İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ SOL CEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • Yeşilköy'e gelen bir uçaktan yolcu uçlu 30 yaşındaki Amerikalı bir milyoner 5000 metre yükseklikte kırılan pencereden dışarı fırladı Tahran'dan İstanbul'a gelmekte olan genç bir Amerikalı milyoner,uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • I ZORLU İTALYA'YA GİTTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.20 Eski Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu bugün ânî olarak I İtalya'ya Zorlu'nun İtalya'da bâzı temaslarda bulunacağı tahinin I edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • [İLHAN DEMIRELI KARİKATÜRİSTLER MİKROFONDA olan Onlu's Günde Bir programının İm sefer iki hususiyeti bulunmaktaydı.Bunlardan birincisi Halit Kıvanç'ın yazmış olduğu «Sosyete Dedikoduları» isimli skeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • Afgan Başvekili ve Menderes bugün geliyor HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Dost Afganistan Başvekili Serdar Mahmut Davut Han ile Hariciye Nâzın Nairn Han,bu akşam Başvekil Adnan Menderes ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.04.1957
  • İnfial karşısında Harriman sustu İngiliz mebusları Validen Papazın öldürttüklerinin ailelerini davet edip etmiyeceğini soruyor Terin telgraf lan arasında Türk Amerikan Dostluk Cemiyetininki de var [Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • KADYOI AKI.A YAYINLANACAK BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Bilûmum şehitlerimizin ve vefat etmiş arkadaşlarımızın ruhlarına itnâfen 21.4.957 Pazar günü saat 13.45 de Süleymaniye camiinde memleketimizin çok kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • ®G 1 Bu sabah Afganistan Başvekili Ankara'dan şehrimize geliyor.Resmî i tarafını bırakalım,ajanslar versin.Şimdiden Ekselans Serdar Muhammet Davut Han'ın Şale köşkünde şerefine verilecek olan partiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • TEŞEKKÜR Sevgili zevcim.Sevgili babam Per*.Albayı TURHAN SÜTKEN'in ani ölümü münasebetiyle bizlere dostlukları ve yakın alâkaları İle acımızı paylaşan akraba ve arkadaşlarımıza teker teker teşekküre ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • KERVANSARAY Yeni progarmda Duo Wagner Allonzo Zaim Lolita Farres CELAL ŞAHİN ve Parisin en güzel vu.udin kadını FLORA BALMORAL Her Pazar 17-19 Matine.Telefon:47 16 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • MOfffOM ISTANBUL eÜ BANKASININ 1957 TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇlN HAZiRLADici İKRAMİYE PLÂNI tutaridir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • Eminönü iskelesinin inşaatı tamamlandı 3 25 Nisan Perşembe gününden itibaren Üsküdar,Harem vapurları yeni iskeleye yanaşacak Şehir Hatları İşletmesi tarafından çekilen iskele sıkıntısını hnfifletmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • ItfapoH:TZefc' Cevad Wuhou* Ebül Kilâb Hasan Baba İstanbul'un tanınmış meczûblarındandır.Bulgar mühtedisi olduğu rl-vayet edilir.Uzun boyiu,kahblı kıyafetli bir adamdı.Daima yanında bCf altı sokak köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • TÜMSUBA Türkiye Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası idare Meclisinden Vilâyetin tebliği üzerine,bugün yapılacak olan fevkalâde Umumî Heyet toplantısı tehir edilmiş olup 19 Mayıs 1957 pazar günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • Gam satışları serbest bırakılacak Cam satışlarının bir iki gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmektedir.Duruma muvazi olarak İstanbul Vilâyeti emrine C17 sandık cam tahsis edilmiştir.Camlar yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • FİTRE İstanbul Müftülüğü bu sene şehrimize malısus sadaka!fıtrin miktarını aşağıdaki şekilde tespit ve ilân etmiştir.Alâ Orta Aşağı Kuruş Kuruş Kuruş Buğday 108 0 0 Arpa 217 0 0 i Üzüm 617 500 4G7 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • Kuzu eti baş ve ciğersiz satılacak Kuzu eti satışlarına narh fiatı olan S liradan devam edilmektedir.Yalnız,yarından itibaren kesilen kuzuların bas ve ciğerleri ayrı olarak satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • 16 liralık malı 80 liraya salan 2 firma lesbit edildi Firma sahiplerinin evlerinde yapılan aramada stok edilmiş trikotaj iğneleri ele geçti Trikotaj makinlarına ait iğneleri karaborsa'ya süren iki fir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • vt 1111111 1111111111111111111 1111111 ¦i i 11 i 11 IIIIIHItlllHlllltllllltllllllllll(Yunan Hariciyesi de mi çıldırdı E %JP UNAN Hariciye Vekilinin ve Hariciye sözcüsünün Türkiye Başvekiline cevap te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • 0 DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 3.713.000 lira tutarında çeşit li mal İhraç olunmuştur.Bunların başında 3 milyon liralık tütün gelmek tedir.Fransa'ya da salyangoz sevkedil-mistir.BAŞKA bir va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • SABUN FİATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI Kısa süren sun'î bir darlıktan sonra piyasaya bol miktarda sabun çıkarılmıştır.Fiatlar 300 370 kyrus arasındadır.Yeni imalât arttıkça fiatlann daha da düşeceği anlaşılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • VEFAT İşkodra eşrafından tüccar Ahmet oğlu Meserret oteli sahibi İsmail Candanın sevgili annesi,Feride Vanerin annesi,Emine Candan'ın kayınvalidesi,Fırıncı Rıza ve ¦Şükrü Vaner'in büyük annesi,1ğkodra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Fakir Kızın Kısmeti Türkan Sülün Türk filmi.2 Şeyh Ahmedin Gözdesi Nazım İr.an Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Sokak Şarkıcısı Luciano Tajoll italyanca.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • CENİ ELİ ve JAK STRUGO Nişanlandılar Beyoğlu 17/4/957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • r HANIMLAR İKİ MİSLİ KAZANMA ŞANSI YALNIZ TÜRK EKSPRES BANKTADIR hanımlar arasında hususi çekilirin bu defaki ikramı* yesi 15.000 liradır,ayrıca 30.000 lira çeşitli para ikramiyeleri.1957 yılında Boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • 22 Nisan 1957 Kadıköy)YELDEĞSRMENİ Ajansımız Hizmetinize giriyor Açılış münasebetiyle Hususî keşide tertiplenmiştir ininin Ayrıca 1957 Yılının APARTIMAN DAİRELERİ ve Zengin Para İkramiyelerine İştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • B,İK OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar his hayatınızı destekliyor.Fakat maddi kazanç ümidiniz bugün İçin boşa gidecek.KOVA BURCU I im Orak 19 Şubat] Düşüncelerinizi bir mesele üzerinde toplaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir kısım giyim eşyası ve çamaşır ticareti yapan kimse.2 Peygamber Nuh'un oğullarından biri.3 Rasathane.4 Valide;Nefiy eki;Bir uzvumuz;Bir sayı.5 Kalın tüy;Yazılı hüküm.6-Yoksull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • BUĞDAY BANKASI Atılı?HATIRALARI Doğıtmağa DEVAM ^EDİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.04.1957
  • ımuMMMiHlmıtıj.my ISTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Akordeonla hafif melodiler 9.45 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.15 Dinleyici istekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Bir yıl devamlı olarak ayda en az ı Lira yatıracağınız Küçük Tasarruf Hesabı size ayda 500 Liradan sonede 20 senede 120.000ürkazandırır.Ayrıca YARIM M İ L Y 0 N liralık UMUMÎ 4 ikramiyelerden faydalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Diyarbakır'da bir arbede oldu [Hususî Muhabirimiz Nihal Çıkrıkçıoğlu'dan] DİYARBAKIR,Lice)20 Kazamızın Hani nahiyesi Zive mahallesinde bir çocuk kavgası 25 kişinin katıldığı bir arbede halini almış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • VAN'DA İLK BASIN DÂVASI AÇILDI I Hususî Muhabirimiz Fikret AKVOK'dan] VAN,20 Van'da ilk basın dâvası Kız San'at Enstitüsünün tertiplediği defile dolayısiyle «yan Postası» gazetesinde intişar eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • SEYLAN'IN «KEKAVA» İSİMLİ FİLMİNİN BÜYÜK ALÂKA GÖRECEĞİ İDDİA EDİLMEKTEDİRnes festivalinde Serilecek FRANSIZLARIN RESMEN KATILDIKLARI «ÖLMESİ ICAB EDEN» FİLMİNDE «PİERRE VANEK» «MELİNA MERCAURİ» İLE T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • İnfial karşısında Harriman sustu Baştarajı Birincide ÖRME SANAYİİ İŞÇİLERİ FEDERASYONUNUN TELGRAFI Türkiye Tekstil ve Örme Sanayi İsçileri Federasyonu ise su telgrafı çekmiştir:«Hürriyet perdesi altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • IK,ı I Küçük tasarruf la otfttA M W M.MA' fes *AVA Ava' Xvîv w.v olabileceğiniz uİîiÖîâğj^ -II BANKA TÜMSUBANK Tiimsubank mevduat kabulüne devam etmekte ve bütün banka muameleleri için emrinizdedir.ZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış A.ve H.APİKOĞLU KARDEŞLER Firmasının sucuklarını daima tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra-ekstra etlerden modem ve klimatizasyon tesislerle sıhhî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Amerikalı zenci bir Çavuş izmir'de zenci bir kızı iğfal etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Siyahi bir Amerikalı çavuşun,siyahi bir genç kızı iğfal ettiği iddia olunmaktadır.Siyahi kız,bu hususta bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Bir otobüs 150 m.lik uçuruma yuvarlandı Osmaniye'de de bir kamyon uçuruma uçtu.İki kazada 3 kişi öldü,28 yolcu yaralandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADAPAZARI,20 Dün gelirimizde müessif bir otobüs kazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Pazar yârenliği SAHAFLAR Çarşısını vakit vakit ziyaret etmeyi pek severim.Dükkânlar bâzan boşalır,bâzaıı da bir kitap meraklısının veyahut bir edibin metrûkâtı ile dolar.Ben oralarda ne eserler buldum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • KIZILAY KONGRESİ TARTIŞMALI GEÇTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDF.N1 ANKARA,20 Kızılay kongresi bugün,tartışmalı müzakerelerden sonra nihayetlenmiştir.Delegeler zaman zaman,içlerinde Meclis Reisi Refik Koraltan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Kocasının metresinin kızını iple boğdu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Manisa'nın Kocat lı köyünde korkunç bir cinayet işlenmiş,Fatma isminde bir kadın,evvelce kocasının seviştiği Zeyneb'in 2.5 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • BEREKETLİ YAĞMURLAR DEVAM EDİYOR ANKARA,20 Anadolu'da bereketli yağmurlar yağmağa devam etmektedir.Bu arada Adana'ya 20,Diyarbakır'a 15,Elâzığ'a 13,Kütahya'ya 14 Ankara'ya 12,Çorum'a 11,Trabzon'a 10,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • Amerika'dan 60 bin ton buğday alıyoruz [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Birleşik Amerika hükümeti ile memleketimiz arasında Türkiyeye 3 milyon 200 bin dolar değerinde GO bin ton buğday satılması hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.04.1957
  • URDUN KURMAY Başkanı istifa etti İstifası yeni bir buhran yaratan General Hıyarı Suriye'den siyası melce istedi [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,20 Ürdün'deki siyasî buhran General Ali Hıyari'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • DAVE T-ATLAS EVLER YAPI MÜESSESESİ TAKSİTLE EV VİLLÂ YAPTIRMAK İÇİN KAYIT OLANLARA Müessesemize ilk taksitini yatıran sayın müşterilerimiz aşağıda yazılı tarihlerde davet edilen mahallere makbuzlariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.0.MUHABAN 24 NİSAN ÇARŞAMBA BAHCEKAPI'd Hizmete Giriyor ZARİF VE DEĞERLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI HUSUS!KEŞİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • Çocuk Bayramı Münasebetiyle 24 NİSANDAN İTİBAREN TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.0.UHABAN Bütün İstanbul Şubeleri DEĞERLİ HÂTIRALAR DAĞITIYOR ACELE HESAP AÇTIRINIZ BAHÇEKAPI BEYOĞLU GALATA PANGALTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 56 Orada başka ağaç yok.Benden habersiz bir tanesinin kesilmesine bile canım sıkıldı.insan bir kere sormaz mı?Güzel kızım.Her işe başlarken ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • FRANSA'DA FARELERE KARŞI HARB AÇILDI [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Paris Emniyet Müdürlüğü 15 30 mayıs arasında «Fare Harbi» ilân etmiştir.Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara güre onkişiden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZI TEFRİKA NO.10 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Yirmi beş senelik bir ayrılıktan sonra lstanbula dönen Suzan hanım babasından kalan mağazayı,yeğeni Ferdi ile işletmeye başlar.Bir gün Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • 4:l= flWiH XAZAN KEFİ CEVAÜ 211 ULÜNAY Ordu ile beraber bulunan Mervân,başsızlığın tevlid edeceği dağılma tehlikesinin önünü almak için Talha ile Zübeyr'in yanlarına gitmiş:Ayişe emaret ve imamet edem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.04.1957
  • f.Pazarı bile unutturdu.Pazardı.Tatlı şeyler yazacaktım.Bir habeı *4 beni kendine bağladı:J «Eğede orman tahribatı artmış.Yeter.Bütün bir hafta Anadolu ormanları sanki içimizde inledi durdu.Önce Düzce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR Ocaklardan takriben vasatî 8 km.mesafede stabilize malzemesi,taş ve kum naklettirilecektir.Fiat tekliflerinin Erenköy Bağdat Caddesinde Santral Durağı yanında 293 No.ya,25 Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • Hiilliiiet ¦Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1370 21 1373 Kamaşan NİSAN Nisan İM 19 5 7 VAKH c vasat!ezan!Günea 5.12 10.18 Ogle 12.13 5.19 ikindi 16.00 9.06 Aksan 18.55 12.00 Yatsı 20.33 1.39 İmsak 3.22 8.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • keteni andıran.keten kadar sağlam.m M o ol i o Ura Yeni aFRESKOFlL„ Vakko kumaşları,piyasamızda.hanımlar arasında.ve erkekler meclisinde günün mevzularmdan oldu.Hanımlarımız,FRESKOFÎL'den diktirecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • Sayfiyeye Gideceklere Müjde Her sene olduğu gibi bu sene de sayfiyeye gideceklerin göç eşyalarını kamyonla nakletmeyi Şirketimiz organize etmiş bulun-maktadır.Nakliyat tahmil ve tahliye dahil olmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and Co.Ltd.in Hirfanlı Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 Mütercim,2 Tercüman/Daktilo.3 İngilizce bilir inşaat malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • Bir hususî fabrika Kükürt Boyası Arıyor Ellerinde kahve,lâcivert ve sair boyalar bulunanlar I 21 23 50 No.ya telefon etme-I leri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • Yılın En Heyecanlı CASUSLUK ve MACERA ROMANI MAYK HAMMER ve benzerlerini gölgede bırakacak kuvvette bir heyecan romanı.BU ROMANDA NELER VAR Marilyn Monroe'lerden güzel Bulgar kızı Maria kimdir?Kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • Tren yolculuğu esnasında PE RE JA LİMON KOLONYASI ¦3**^1 rahıttıziıklırınııı *ıf karv İyi gtilr.Kalbi ftrthlatir,t)bulantıları m sinirleri teshin tdtr Styyahat cantarwdt bir PE RE JA koymayı unutmayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • KasAiaA PUDRALAR» İle yüzünüze yepyeni bir cazibt modern bir güzellik kazandınnız.1 Yeni lead makinelerde,yeni usullerle hazırlanan HAVILLAND Pudrası tevkalâde bir inceliğe vakti olmujtur.İşle bu bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • temizliğin j m ayrı timsali Evlerde,Mekteplerde,Otellerde,Fabrikalarda,ve Lokantalarda bilûmum temizlik İşlerinde Bugünün ev kadını temizlik işlerinde kolaylık ve sür'at arıyor.aletin eo modernini.mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 Ul 10 SATILIK EMLAK CEHRİN merkezi yerinde canıekân tesisleriyle devren satılık çiçek ve sebze bahçesi.Müra.47 30 19.T-692)50.000 «enelik gelir Fatihin merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.04.1957
  • I Pazartesi akşamından itibaren ATLAS SİNEMASINDA 7 çocuklu meşhur Dansör ve şarkıcı bir artistin eğlencelğl hayatı 7 KÜÇÜK YARAMAZ «7 LUtle FOX» RENKLİ Artistleri BOB HOPE MİLLY VİTALE İlâveten FOX J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.04.1957
  • BASRİ VEFA'YA GİRECEK G.Saray maçı arifesinde cezası bitecek olan Basri'nin bu maçta oynayacağı söyleniyor İdare Heyeti tarafından bir ay ceza verilmiş bulunan Fenerbahçe'n Basri'nin cezası,Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • GENÇ MİLLÎ TAKIİMIZ BU AKŞAM GELİYOR İspanyada yapılan dünya Junior takımları turnuasına katılan ve İtalya ile 1-1 berabere kalarak finali oynamak hakkını kaybeden Genç millî takımımız bu gece saat 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] HAÇIM TflDI AMTIQI Galatasaray Kulübü Umumi Kâtibi Necdet DMaln lUrLMIIIIdl Çobanh'yı 150.000 liraya «atın alınan «Kunt Çeşme» adası üzerinde kurulacak olan modern deniz sporları tesisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] nr FENERBAHÇELİLER DÜN YAPTIKLARI ANTRENMANDA.F.Bahçe 23 ISîsanda Bursa9da oynuyor Sarı Lacivertliler Galatasaray maçına kadar muhtemelen Bursa'da kamp yapacaklar Fenerbahçe,23 Nisan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • MolAar gecikecek Adalet Kulübüne antrenör olarak getirilen Molnarın uçak bileti bir hayli zaman evvel yollanmış olmasına rağmen,henüz antrenörün eline geçmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • Beşiktaş,bu sabah antrenman yapacak Beşiktaşlılar bu sabah kendi sahalarında saat İÜ da antrenman yapacaklardır.Şeref Görkey tak um son bir defa gözden geçirecek ve tereddüt ettiği nievkller üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • Türkiye Maraton birinciliği bugün yapılıyor ESKİŞEHİR.20 Yarın bugün)fehrimizde Ankara şosesi üzerinde maraton koşusu yapılacaktır.Deplasmanlı Türkiye birinciliği maçından evvel koşuya başlanacak ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • Türkiye Liseler Voleybol ve Basketbol Şampiyonası Türkiye liseler arası voleybol ve basketbol şampiyonasında;İstanbul birincisi Galatasaray lisesi voleybol takımı.Adana Lisesini İki sette 2-0)mağlûp e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • BEYKOZ,BU GECE AHKARA'YA GİDİYOR Ankarada İki karşılaşma yapacak ofan Beykoz bu akşam saat 20 de yataklı tren ile hareket edecektir.İlkini 22 Nisanda Ankaragücü,sonuncu karşılaşmayı da Güneşspor veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • ISTANBULSPOR 2-0 GALİP ADANA,20 Istanbulspor Pak-¦oy maçı 2-0 Istanbulsporun lehine bitmiştir.Istanbulspor yarın Demirsporla karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVEKj DÜN AKŞAM ÜZERİ 16.10 DA BİR AMERİKAN UÇAĞI İLE ŞEHRİMİZE GELEN AMERİKAN ORDU BASKETBOL TAKIMI OYUNCULARI ANTRENMANA GİTMEDEN EVVEL KALDIKLARI OTELİN ÖNÜNDE İÇİNDE ŞÖHRETLİ BASKETBOLCUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • KISA HABERLER SAİMİN SAKATLIĞI İlk maçlarını Beşiktaşa karşı oynayacak olan Galatasaraylılar dün de kamp kurmuş oldukları Yeşilköyde normal antrenmanlarını yapmışlard'r.Futbolcular akşam üstü topluca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • G.Saray-Beşiktaş maçını Avusturyalı Jiranek idare edecek T.H.Ajansının verdiği bir habere göre,önümüzdeki çarşamba günü yapılacak Galatasaray Beşiktaş mnçnın İdaresine,vakî taleb üzerine,Avusturya Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • Millî Takımımızın son durumu nedir?Lig şampiyonluğu taayyün ettikten sonra futbolcuların Millî maça kadar serbest kalmaları kadromuz için önlenmesi zor zararlar doğurur Yazan:EŞFAK AYKAÇ ISIRDA başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.04.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ)Un MİT If AMDIII A It'll UflI^ACI 1 ım,a ve Olimpiyat şampiyonumuz Hamlt Kaplan Türkiye Birincilikti AIM I 9 R.AIf8rllt AK.lL nUUflOI lerinde sakatlanan Nuri Ayva'nın ayak bileğindeki sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor