Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • IRÜÇHAN UNVER I Lâleli t-duvarı kısa bir müddet «ince restore edilmişti.Baştan itibaren uzanan İki rengin ilerde beyazlaştığının görülmesi üzerine,tuğla kısmın hizasındaki taşlar oyularak renklerin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • i.M PASKALYA YUMURTASI!Paris'in tanınmış bir şapkacısı.Paskalya miinasebctile,orijinal bir şapka modeli yaratmıştır.Şapka,bir yarım yumurta şeklindedir.Sarı satenden bir riiban ile elmas bir broş şapk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • Çocuklariyle bir olan kad.n kocasını boğdu Niğde'de 4,5 ay önce işlenen cinayet,mezarlığı eşen bir köpek tarafından meydana çıkarıldı I Hususî Muhabirimiz Mithat özdoğan'âari] NİĞDE.19 Bir kadın,çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • RUBEN ASA hakkında 5 tevkif kararı daha verildi Ruben Asa ve arkadaşları hakkında Müddeiumumilik,ayrı ayrı beş dâva dalıa ağmaktadır.Bu suretle maznunlar aleyhinde açılmış olan dâvaların sayısı 36 yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • Bakırköy hâkiminin açıklaması s 29 Mart 957 tarihli nüshanızda «Hâkimle Avukat Kavga Etti» başlığı ile çıkan haber hakikate aykırıdır.Hâkimliğin aldığı karara uymayarak 'kalem odasında mevcut bankın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • AFGAN BAŞVEKİLİ'NİN ZİYARETİ SONA ERİYOR [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]-ANKARA,1!Afganistan Başvekili Serdar Muhammet Davut Han ile Hariciye Nâzın Muhammet Nairn Han bugün Harita Okulu ile Harb Okulunu ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • IA.P-1 Leslie Caron,si/c baltalık okIii Christnplier'i takdim eder.Bu,küçük Christopher'ln ilk resmidir.Film ve bale yıldızı Leslie Caron bilindiği sibi prodüktör Peter Hail ile evlidir.KÜL KEDİSİNİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • [İLHAN DEMİREL] İstanbul'da film çevirecek Istanhıılda bir filin çevirmek iicrc tetkik ve temaslar yapmak için İtalyan film rejisörü Alfredo Medori şehrimize gelmiştir.Türk milletinin yaşayışını akset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • MÜDAFAALARINDAN DOLAYI AVUKATLAR tevkif edilemiyecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Mahkemenin mahabetini bozduğu iddiası ile avukatları tevkif eden hakimlerin bu yetkileri bugün Adalet komisyonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.04.1957
  • Menderes'in eli kanlı Papazla ortaklıklarını yüzlerine vurması üzerine sinirlenen Yunanlılar Küstahlaştı Av er off,dün gece Başvekilimiz hakkında çirkin bir kelime kullanarak 1 ürk'Yunan münasebatının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • it ISTANBUL EVLİYALARI l^efc' C&trâcC U4uhou~ Şeyh Hasan Efendi K.S.Haliçte Balat Camiinde yaptığı vaaz ve nasihatlerin,halk Üzerinde büyük tesiri olduğu ve her vaazında cami tıklım tıklım dolduğu içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ ÇOL ASLANI «The Searchers» Rejisör John Ford idaresinde renkli e Vistavision «istemiyle çevm I m bir Warner Bros Amerikan)filmi.Oynayanlar:John Wayne,Jeffrey Hunter,Vera Miles,Ward B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • İstanbul Muallimleri ve Memurları Yapı Kooperatifinden:Vilayetin tebliği üzerine,bugün yapılacak olan genel kurul toplantısı tehir edilmiş olup,19 Mayıs 1957 Pazar günü saat 13 de Beyoğlunda Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • DİKKAT DİKKAT Anadolu yakası.Kadıköyii Kiracılar Koruma Cemiyetinden:İlân ediliyor.Evi olmayanlara Cemiyetimiz metre karesini S liradan İS ay taksitle arsa vefiyor.Aza kaydolmak için Kadıköyii Sğütlüç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • İLÂN Büroda daimi ve muntazam çalınacak Mimarlara ihtiyaç vardır.Dolgun ııcret verilecektir.Tel:44 00 95.ADRf i Y.Iftmar Bülent Serbeı ve Y.Mimar Orhan Çakmakçıoglu İstiklâl Caddemi Demir Han 344 22-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • I 1)I 1 I I I I M Tl 111 t I I M I I I II J 1 I M 11 IfI 1 I I I III 1 I I I J I I I I 1 1 1 I I 11 t III11 I I I 1 t I t I If»t If 1 I I t 1 IIfI I I I I I I 111 IrI I I 1 I I II r II I I II II.1 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • BULMACA "6.7 8%9-10ilU2 SOLDAN SAĞA:1 Omurgalıların beş sınıfından biri;Sefil.2 Keçilik;Büyük kö tülükçü.3 Bir Cnota;Lider.4 Eski konakların «3 erkek hizmetçile-a rinden biri;Fiyaka.5 Zamanın e kısıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Orakl Hastalığa karşı çok korununuz.Sıhhatinizin zayıf bir gününde sayılırsınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar hayatınızda bâzı karışıklıklara sebep olacak.BALIK BUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • ŞUBEMİZİN LİRALIK İKRAMİYE KEŞİDESİ 30 NİSANDA ÇEKİLİYOR SON PARA YATIRMA TARİHİ:20 NİSAN HESAP AÇTIRMAKTA ACELE €OİNÎ2L.HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • Sayın Başbakanın büyük kalkınma ve imâr hamleleriyle güzellemen İstanbul'un Boğaziçi eski Boğaziçi değildir.ASMA KÖPRÜ ve Üsküdar Beykoz yolunun Etüdleri tamamlanmak üzeredir.Dünyanın bütün güzellikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Fakir Kızın Kısmeti Türkân Sülün Türk filmi.2 Şeyh Ahmedin Gözdesi Nazım İnan Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Sokak Şarkıcısı Luciano Tajoli italyanca.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • FLORYA DENİZYÜRT'da-YARISI PEŞİN YARIS112 AY VADE İLE 1750 ve 2100 LİRAYA VİLLA ve BAHÇELİ EV ARSALARI Arsalar,Yeni Londra asfaltı ve Çekmece Saraybumu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksaray'a 15 dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Ul.50 Reşat 123.30 İngiliz 140.00 K ü 1 ç e 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • FİL HAMDİ,2 AY HAPSE MAHKÛM OLDU Fi!Hanıdi dün 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda 6 ay hapse 300 lira para cezasına mahkûm edilmiş,fakat bu ceza hafifletici sebepler dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • RUMEÜKAVAĞI'nda BİR MOTOR BATTI Evvelki Rece Boğazda ucuz atlatılan bir deniz kazası olmuştur.Rumeli Kavağından hareket eden kaptan Mustafa Çolakoğlunun idaresindeki 54 numaralı «İnbisat» vapuru,bu sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • 9 Bill ithalatçının getirttiği toplu iğne ve fotoğraf kâğıtlarına tevzi edilmek üzere el konmuştur.Piyasada kilosu 40 lira olan iğneler 7 liraya satılacaktır.0 LOKANTA ve gazinolarda verilecek turfand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • Biraz daha sabır I U New York Valisinin yediği haltı gö-^fr rüyor muşunu/Ortadoğu hakkında S Amerikan bilgisizliği ve saflığı bu zaval-E linin serte kafasında en ahmak temsilcisini E buluyor.Durup dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • Yenikap.'da bir Luna Park kurulacak Eski Boğaziçi lisesi de yıktırılıp kayan rıhtım tamir edilecek Vilâyet İmar Komisyonu dün toplanmıştır.Toplantıda.Kadıköydeki Hal binasında Et ve Balık Kurumunun aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • YIKILAN DUVAR ALTINDA KALDI Dün sabah Çemberlitaşla,İmarethane sokağındaki bir kunduracı dükkânının zemin kısmı birdenbire çökmüş bu arada çalışmakta olan Selim Yılmaz ve Cömert Gezer adında iki işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • Fazla fiatla mal satan bir bakkal tevkif edildi Taksimde bakkallık yapan Boris Mihas adında biri dün Milli Korunma Kanununa muhalif hareket suçundan adliyeye verilmiştir.Dükkanındaki yumurta ve kaşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • İKİ POLİS ŞEFİMİZ Amerika'ya gidiyor İki Polis Şefimiz 7 ay İçin muhtelif eyaletlerde mesleki tetkiklerde bulunmak üzere Amerikan Hükümeti tarafından davet edilmiştir.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • 60 ev için 700 kişi müracaat etti Belediyenin Floryadaki yazlık evlerini kiralamak için-bugüne kadar 700 e yakın müracaat yapılmıştır.60 yazlık evin hangi şartlarla kiraya verileceği henüz belli değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • w Haziran çekilişinde YÜZ EVLER MAHAİLESİNDF 2 BAHÇELİ EV f/Ayrıca MÜŞTERİYE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ HER 150 LİRAYA 8IR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • Metresini bıçaklayan bir harakiri yapmak i Kovboy filmi seyretmekte olan bir seyirci de sinemada heyecandan düşüp öldü Evvelki gece Taksimde kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise cereyan etmiştir.Ferid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • Gazetemiz Yazı İsleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ ile esi SİBEL İPEKÇİ'nin dün sabah bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Arkadaşımızı ve eşini tebrik eder.NÜKHET ismi verilen yavruya mes'ut ve uzun bir ömür di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.04.1957
  • Belediye Meclisinin toplantısı 7 dakika sürdü Belediye Meclisi fevkalâde toplantılarından ilkini dün akdetmiştir.İmar Müdürlüğü tekliflerinin komisyonlara havalesinden sonra Florya İmar plânı,Şişli Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • [Bu yazı serisinin Türkiyedc nesir hakkı Türk Haberler Ajansı tarafından yalnız MİLLİYET gazetesine satılmıştır.J Yazan:Ferenç PUŞKAŞ Macar futbolu artık çökecek.Çünkü bize zaferler kazandıran büyük m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • HAF/YE TELEFONLA KONUŞURKEN TEKİR I DE FARE LB.I ÇOK ACELE 1 MEKTUPLAR OA/SESlif.11.I P* BURAS f HALİS SÜT YAPIM EVİ. KAÇ ŞİŞE ISTIVORSU NUZ.5EN MISIN CİCİM TAM SAAT BEŞDE GEL.MAÇKA-ŞENDUL.PALAS KAT 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • tTALTHMLAniK BOMBASI:LYLA ROCCO 30.SAYI YARIK ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Ne olur sanki %W IISKIS meselesinde İngiltere,dostumuz,müttefikimiz oldu-i E W\ğunu söylemesine rağmen bize mükemmel bir oyun oynadı.e Bir Makarios'un dahi bileğini bükemeyeceğini anlayınca he-e E men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Bir sarhoş gazinoda Strip tease yapmak istedi Kendisini itidale davet edenlere hakaret eden sarhoş Adliyeye verildi Mehmet Çalyaka iadında biri,evvelki gece Taksim Belediye Gazinosundan dışarıya atılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • OYUNU BAŞKAN AÇTI Wasltington'cla Griffith stadyomımda evvelki gün lıeyzbol lip matları,Balkan Kisenhower'in ilk topu atmasilc başlamıştır.Başkan fîihi bey/bol meraklısı olan Başkan yardımcısı Nixon v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • İÖNESİZ ARILAR YETİŞTİRİLDİ [ANADOLU AJANSI] MUNICH,19 20 senelik bir çalışmadan sonra iki Alman âlimi,laboratuarlarında iğnesiz arılar yetiştirmeğe muvaffak olmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • 101 yaşında bir ihtiyar şoförlük vesikası aldı 9 [ANADOLU AJANSİ] NEW-YORK,19 Baltimore şehrinde 101 yaşında Donald Brown adında zengiıt bir ihtiyar,şoförlük vesikası almak için trafik memurları huzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Atina Papazla ortaklığını itiraf etti Baştarafı Birincide rak yeniden herzeler karıştırmaktadır.Bu gazeteye göre,İstanbul ve İzmir'de bulunan Rumlar büyük bir endişe içindedirler.Ve her an barbar Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Afgan Başvekilinin ziyareti sona eriyor t Baştaralı Birincide ŞEHRİMİZDE YAPILACAK TATBİKAT Afgan Başvekili ve Hariciye Vekili şerefine şehrimizde 22 nisan pazartesi günü Receptepe ile Baştabya bölges
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Moskova Çanakkale'de yapılan manevraları da tenkid etti [ASSOCIATED LONDRA,19 Moskova radyosu bugün,NATO devletleri ve bilhassa B.Amcrikayı tenkitle,batılı müttefiklerin,bundan bir müddet evvel Arab m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Yunanlılar küstahlaştı 5 t Baştaraft Birincide kilde itimat edemiyeceği ifâde edilmekte,İngiltere'nin «EOKA gangsterlerinin hatırı için Türkiye ile silâhlı bir •atışmaya girmesi ihtimalinin hile gülün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • BEYNELMİLEL PAMUK İSTİŞARE KOMİTESİ Istanbulda Toplanıyor IASSOCİATKD WASHİNGTON,19 Beynelmilel Pamuk İstişare Komitesi 16 ncı toplantısını 20 Mayıs 1 Haziran arasında Istanbulda yapacağını dün açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Gençlik Kıbrıs görüşünü açıkladı t Baştarafı Birincide KIBRIS GÜNÜ Federasyon ikinci Başkanı,müteakiben,sorulan suallere cevaben Kıbrıs Tiirktiir Cemiyeti» nitl yeniden açılması için Hükümete müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Harriman'a telin telgrafları yağıyor Baştarafı Birincide telgrafta.«llarriman'dnn sulh uğrunda Kore'de omu/omu/a çarpışmış olan Amerikan askerlerinin kıymetli hâtıralarına hürmetkar olması» istenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • Tito,Rusya'ya hücum elti Yugoslav Cumhurreisi memleketinin Doğu blokuna iltihak etmeyeceğini söyledi [ASSOCIATED A.A.J BELGRAD,19 Mareşal Tito,Kremimin,Yugoslavya'yı Doğu Blokuna çekme teşebbüslerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.04.1957
  • y AMERIKA'D4 lurk san'atu Gazeteler Türk sergisinden sitayişle bahsediyor ve eserlerin derin köklere yaslandığı belirtiliyor [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,19 Türk tarihinin 1200 ile 1700 arasındaki 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • 33*13 D\GiDi ©İDİ.rHBH HE-SlNUN,SIKAR.SUNU!ZAHMAT KAFl,'ŞOK i^TAŞUVlM BUSUN.HAVDI JANtMl JEU.ATÜ!'JELL&T!YETİŞ SABUK!vv« ı?fcj MAHVOIOUM!E^raıauB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • r-IKI MİLYON I DOLARLİK BlR SERVET r ÇIKTI VERGİ DAİRESİ TAM METİNİ BfÇMELİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • EHMİfc YUMRUK 1&&ST,SuRATLE "AREKETE GEÇE.REK RAKİBİNİ ADAMAKILLI HHLv PALIVOR.WoL7,R/N3E DÖNÜP DÖNMEMEK HUSUSUNDA KARAR VERMEK İÇİN ^ANS GE-ST'/'sı MAZINI GÖRMEĞE G/'DıyoR.VAZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • CİSCO Kİ D İK'Zl 8İR OAHA GOR- 7\»MESE DAWA iyi.BENCE 7 150 kötü efe ^y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • HALl'AAECİM,TATE* BlSKuİT PİŞİRDİM.VELİ BİZE YOLLA DA BİR«TABAK GÖNDEREYİM.m m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • Bir yemlik:Hediye Kuponu Doğum,yıldönümü,nişan,evlenme,bir tahsil devresini bitirme gibi herhangi bir mes'ut vesile ile vereceğiniz hediyenin ne olması lâzım geldiğini düşünmenize lüzum kalmamıştır.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • BİR KÖPEK BİR KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARDI [BOSFORİ MİLANO,19 Ovado'da bir köpek,aynı evin sa-ğır olan kedisini muhakkak bir ölümden kurtarmıştır.Fido adındaki bu köpek,küçüklüğündenberi birlikte oynadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • Hintliler yağmur duası için soyunuyorlar Lahor ilahiyat Fakültesi Dekanı bu şekilde kat'î netice alındığını ileri sürdü [TÜRKTEL] LAHOR,19 Lahor Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Rjapad Valkor,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZI TEFRİKA NO.9 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Suzan hanım,yirmi beş yıllık bir ayrı-hktan sonra İstanbula döner.Babasından kalan j=mağazayı yeğeni Ferdi ile işletir.Bir gün Nuri adında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • vuw««w* w y Bu alınganlık boş şey ECZANEDEN bir şeyler alıyordum.Yerli i bir firma üzerinde tereddüt ettim.Eczacı,s nedense,alındı.Veya alınmış görünmek t lüzumunu duydu.Sizinle bu tereddüdün ve bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • HAZRET-İ ALİ YAZAN:R E F I C E V A D ÜLUNAY 210 Bu diyarın ahalisi bu sözde sizinle beraber midir,yoksa bunu yalnız siz mi söylüyorsunuz?Bu memleketin ahalisi tamamiyle benim söylediğim gibi düşünür.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.04.1957
  • AŞK A S US AY Al* K A D IN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E İlk zamanlar malikânenin idaresini daima Bertha'ya sorardı.Fakat Bertha kendi evinde gölgede kalmaktan zevk duyduğundan her şeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.04.1957
  • 20 NİSAN 1957' MİLLİYET SAYFA:B Türkiye Nato kuvvetlerinin azaltılmasına taraftar değil Paris'te yapılan toplantılarda Nato'nun Atom silâhlariyle teçhizine karar verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] CAAnFTI CD V'efa'nın kaptanı ve Milli futbolcularımızdan İsmet YavHHUl.1 Lblı maımeln dün Beyoğlu F,vlendlrme Dairesinde «Dünya Evine» «irdi.Re&imde.Nükhet ve İsmet Vamanogltı nikâh mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • BİRMİNGHAM GALİP:LONDRA,19,İngiltere 1.küme takımların» dan Birmingham City,İtalya birinci liginden İnternazionale takımını 2-1 mağlûp etmiştir.Avrupa fuarları kupası maçlarına dahil olan bu maç netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • ATATÜRK KUPASI FİKSTÜRU ÇEKİLDİ 5 mayısta başlanacak turnuvanın finali 14 mayısta oynanacak Millî Türk Talebe Birliğinin geçen yıl tertiplemiş olduğu «Atatürk Ku« pası» maçları bu yıl da,dört kulüp ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • Atatürk Kupası Maçları Mithatpaşa Stadında)5 Mayıs Pazar İ.Spor Beykoz 5 Mayıs Pazar F.Bahçe Vefa 8 Mayıs Çarşamba Vefa İ.Spor 8 Mayıs Çarşamba F.Bahçe Beykoz 14 Mayıs Salı Vefa Beykoz 14 Mayıs Salı F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • Bahar Yarışları 27 NİSAN'DA YAPILACAK Bahar yarışmaları atletizm müsabakaları 27-28 nisan tarihlerinde Fenerbahçe Stadında yapılacaktır.Büyükler,Gençler.Kızlar ve Yıldızlar olmak üzere dört gnıpta yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • PASKALYA MAÇLARI LONDRA,19 ŞARK B.B.A.Bugün İngilterenin muhtelif şehirlerinde paskalya münasebetiyle aşağıdaki maçlar yapılmıştır.Takımlar pazartesi günü rakiplerinin sahalarında oynayacaklardır.Arse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • Istanbulspor Adana'da [ANADOLU AJANSI] ADANA,19 istanbulspor futbol takımı,iki maç yapmak üzere yarm Adana'ya gelecek ve öğleden sonra Paksoy'la,21 Nisanda da Demirspor'la karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • GALATASARAY DÜN YİNE ÇALIŞTI Galatasaraylılar Yeşilköydeki kamplarına devam etmektedirler.Dün kendi sahalarında bir antrenman yapan Sarı kırmızılılar akşam Yeşilköydeki otellerine dönmüşlerdir.SÂDIK G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • F.Bahçe'nin 50.yıldönümüne M.CAMPBELL Getiriliyor 100 metre rekortmeni Morrow imtihanları sebebiyle gelemeyeceğini bildirdi.«Milton Campbell Melbouı-nc Olimpiyatlarında dekatlon şampiyonluğunu kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • Futbol karşılaşmalarının iptal edilmesinden sonra Ordulararası basket turnuası tehir edildi Tarihleri değişen Dünya Ordulararası Basketbol Şampiyonası programı bugün açıklanacak.Bugün başlayıp 23 Nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • î s* Telefoto:MİLLİYET A.P.GİJON LONDRA İSTANBUL)C01 KİN KAHRAMANI Tek K°,umuzun kahramanı Şencan,İtalyan kalecisi Vieri'yi tekrar müşkül duruma sokuyor.İtalyan kalecisi güzel oyunu HUkUn IVHiinHIIIHI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • GÜREŞÇİLERİMİZ MOSKOVA'YA DAVET EDİLDİ Güreş kampında Dünya Şampiyonası için çalışmalara başlandı Dünya Serbest Güreş Şampiyonasına hazırlanan Güreş Milli Takımımız Alpulludaki hazırlık kampında çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • BEŞİKTAŞ'A AĞLI DEĞİLİM,Diyen Meşaroş bir çok yerden teklif almakla beraber İsianbulda kalmayı arzu ediyor 1 Ağustos 1956 tarihindenberi Beşiktaş'ı çalıştıran ve yeni idare Heyeti tarafından;31 Mayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.04.1957
  • Kongreye 2,5 ay kalmasına rağmen hçe'de kulis faaliyeti artıyor K.Fikret her iki grup tarafından U.Kaptanlığa getirilmek isteniyor idare Heyetini destekleyen ve İstanbul grupu ile birleşerek müşterek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor