Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • «AM6RİKAYA AfflSterı!jm*0îğrmdefrKLW,nraçunu2 v» Amsterdam Hav» Alanının Vergiden Muaf mağâsında Tasarruf edinizkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • 1 [MUAMMER T.DR.FAZIL KÜÇÜK,TALEBE BİRLİĞİNİ ZİYARETİ SIRASINDA GENÇLERLE KONUŞURKEN H Dr.Küçük Tek çare Taksimdir Diyor Kıbrıslı Lider,tedhiş başlarsa kendilerini müdafaa edeceklerini söyledi LHUSUSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • HARRİMAH,MAKARİOSU NEW-YORK'fl DAVET Eni Atina'da siyasî faaliyetlerine devam eden eli kanlı papaz,bugün Yunan Kralı tarafından kabul edilecek.[Hususî surette giden arkada-şımız Faruk DEMİRTAŞ'tan] AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • [MUAMMER TAYLAK I KASTAMONUDAKI MUAZZAM ORMAN YANGINI [Telefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul] Kaslamomıda 70 saat süren orman yangınları önlendi 100 bin dekar ormanın kül olduğu arazide 545 ev yandı,6 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • Toker'in duruşmasına dün de devam edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Adnan Menderes.Nihat Erim ve Safa Kılıclıoğlu taralından Metin Toker aleyhine müştereken açılan dâvanın duruşmasına bugün Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • w İNGİLTERE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ YAKINLIK!mammm—«yum ı—wwnwioii ıııı,jw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • mâ l ILMAN DEMIREL] fiffl p AD lif IİPRFTİ es,il edilmiş mahallerde park yapan vasıtalı I U"r MilIV UUnE I I ardan otopark ücreti alınmasına dünden itibaren başlanmıştır.Belediyece vazifelendirilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] AFGAN ELÇILİĞİNDEKİ KABUL RESMİNDE MENDERES VE GÜLEK HARARETLE EL SIKIŞIYOR [Telefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul] TÜRK-AFGAN görüşmeleri Gece Afganistan Elçiliğinde verilen resmi kabuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • Menderes,eli kanlı Papaza Atina'da yapılan merasim üzerine açıklamada bulundu Yunanistan Makarios'un ortağıdır Hakkımızdan emin olduğumuzu söyliyen Başvekil "Hadiseleri asim ve vakarla yakından takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • IRUÇHAN ÜNVEHİ TEDBİRLER T°P,ant,a.rln vilâyetçe tehiri kararı il*-ilgili olarak Belediye Zabıta Teşkilâtı da.dükkânların vitrinlerine asılan gazeteleri indirtmiştir.istanbul Üniversitesi Talebe Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • Harrimanın hareketi TAKBİH EDİLİYOR Yüzlerce protesto telgrafı çekilen Valiye,kaatiliR elini nasıl sıkabileceği soruluyor New York Valisi Harriman'm papaz Makarios'a gönderdiği davet ve tebrik telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • Bir kamyon köprü ile birlikte 25 metreden dereye uçtu IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,18 Bugün Çanakçı pazarından Görele'ye gelmekte olan yolcu yüklü bir kamyon,Kidir köprüsünden geçmekte iken,köprünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • Komünist propagandası yapmaktan sanık 5 kişi yakalandı Emniyet 1 nci Şube Müdürlüğü memurları dün,komünizm propagandası yaptıkları iddia olunan beş kişiyi yakalamış,nezaret,altına almışlardır.Bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1957
  • İZMİR'DE PAMUK FİATLARI YÜKSELİYOR İzmlrde pamuk fiatları yükselmektedir.Bu arada Akala I pamukları 340 kuruşa kadar çıkmıştır.İzmirde ihracata ayrılan pamuk miktarının azalmış olması ve dahili talepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • İSTANBUL 1 İVÜYAIARI styıfaH:l&fi' Cevaet UAuta^ Celâliiddin Mahmud-u-Halvi K.S.I Helvacıbaşı Ahmet Ağa'nın oğludur.1578 de doğdu,on ya-şında iken habasiyle Hicaz'a gitti.Avdette Şam tarikiyle gelirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • W B İK m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Paranızı israf ediyorsunuz.Daha tutumlu olmak elinizde.Yakında mühim bir masraf var.KOVA BURCU 121 Ocak İM Şubat] İhmalleriniz var.Hayatınıza biraz çeki düzen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • ACI BİR KAYIP Merhum Binbaşı İbrahim Resit ve Afife Hanımın oğlu,Türkan Sütken'in sevgili zevci ve Ören'in sevgili babası,Nuriye Tuncay'ın atabeyi.Saadet,Safiye ve Zehra Hanımların kardeşleri,Turgut v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • HAFTANIN j FİLMLERİ «Dead End»,Wuthering Aşkı,«The Little Foxes* of Our Lives» Gu/el L'MITSIZ SAATLER •The Desperate Hours» Rejisör William Wyler idaresinde çevrilmiş hir Paramount Amerikan)filmi.Oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • KISA HABERLER KL'ÇUKYAIJDAKI Pansiyonlu ilk okul evvelki gece bıiyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Atej.bir gaz ocağının Ani olarak patlaması sonunda cilamı,yangın,bir miktar yatak,yorgan ve battan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Hayatta en büyük zevk çocukları sevindirmektir.Çocuk Esirgeme Kurumu 23 Nisan'da hepimize bu imkânı sağlıyor.Anneler ve babalar çocuklarınıza balolarımıza iştirak etmek fırsatını veriniz.İstanbul Hllt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Sirkeci Florya arasında doğru seferler yapılacak Sirkeci Halkalı elektrikli trenlerinde yaz tarifesinin tatbikine önümüzdeki ay içinde başlanacaktır.Yeni tarifede cumartesi pazar günlerine mahsus olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • ALTIK FİATLARI ıımhtırivet 111.SO Rejat 130.000 130.50 K ıı 1 ç 16.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Üniversitelerarası Kurul bugün toplanıyor Bugün Ankarada toplanacak olan üniversiteler arası kurula katılmak üzere İstanbul ve Teknik Üniversite rektör,senato temsilcileri ve fakülte dekanları dün har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Sanayicilere aleminyum levha tevzi edilecek Ticaret Odasına kayıtlı ihtiyaç sahiplerine muhtelif ebatta aleminyum levha tevzi edilecektir.Tevziat is yerlerinin kapasitelerine göre yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • İnşaat faaliyeti durgun gidiyor İnşaat faaliyeti bu yıl şehrimizde durgun gitmektedir.Buna inşaat malzemesi fiatiarının artışı kadar,istimlâklerin de sebep olduğu söylenmektedir.İnşaatçılar artık bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Çocuk Bayramı hazırlıkları tamamlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.Bu münasebetle teşekkül eden ckutlama komitesi» merasim programını hazırlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • 1 1.r HANIMLARA 15.000 LİRA ıjalnız TÜRK EKSPRES BANK'™ çekiliş 29 HAZİRAN ayrıca:30.000 TL.422391 4479999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Bir evin bahçesinde çocuk cesedi bulundu Balatta Kızılçavug mahallesinde Âyan caddesinde 14 numarada oturanlar,dün sabah evlerinin bahçesinde yeni doğmuş ölü bir erkek çocuğu bulmuşlardır.Bahçe duvarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • 11111.IIMIIIIiil.il iiillllilllllllllllllllllilll.III111IIII11111 III II¦111II III 11111 III I III 111II11 İlli 111111II III ¦IIIII11II1111111.İstanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • sinemalar BEYOĞLU AKIN Tel:48 «5 02,1 Fakir Kırın Kısmeti Türkân Sulun Türk filmi,2 Şeyi.Ahmedin Gözdesi Nazım İnan Türk filmi ALKAZAR:Tel;44 25 62)Sokak Şarkıcısı Luciano Tajol' İtalyanca.ATLAS Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Döviz kaçakçılığından 14 kişi mahkûm oldu ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANAN SANIKLAR 2 İLE 15 AY ARASINDA HAPİS YATACAKLAR Döviz suçlarına bakan Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde son bir hafta içinde 14 dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • İlli HIM III III III I IH MIHIM 1111)11 İMİ III11II 11 HI I III!I HI I!Bir haydudun peşine takılan Yunanistan ÜN,Türkleri kahbece öldürmek ve mâ-BjE sum insanları dehşete düşürmek yoluyla,mevcut olmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • İzmit'te modern bir liman kurulacak Körfez büyük gemilerin yanaşmasına elverişli hâle getirilecek,hava alanı sahasında da antrepolar yapılacak Bugünkü İzmit limanının bulunduğu yerde,modern bir liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • ÖLÜM Merhum Germenşah Şehbenderi Mehmet Kâmil bey eal Gazeteci arkadaşlarımızdan Alâettin Erginin,Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden Nurettin Ergin'in.Yüksek Mimar Fahrettin Ergin'in biricik sevgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • Civarı 50.000 100.000-200.000 Liralık Ev ve Villâlarla meskûn BAKIRKÖY BAHCELIEVLERDE Asfalt yol üzerinde.Elektriği,Telefonu.300 metre mesafede Belediye terkos suyu bulunan.Belediye otobüs durağı yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1957
  • ARSALARIN TEVZİİ HAKKINDA:Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi inşaat sahası yanında,50 metrelik yeni Marşal Bulvarı üzerinde.Küçükçekmere Memur ve Öğretmenler Sitesi içerisinde ihtiyaç sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.04.1957
  • 1» MSAx\irs,M İLLİYET SAYFA:3 IBıı yazı serisinin Tiırkiyede neşir hakkı Türk Haberler Ajansı tarafından •valııız MİLLİYET gazetesine satılmıştır] Yazan:Ferenç PUŞKAŞ Budapeşte'nin 60 km.ötesindeki Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • İFTAR ve SAHUR Mwwmrai PfiVAlE MAKARNAS TERCİH EDİN Nl MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 PİYALE Telefon 23431 İSTANBUL,YENİ ADRES Yağ iskelesi,Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Doğu Almanyadan ithal Edilecek Radyatörler,Doğu Almanyadan ithâl olunacak 325.000 lık kalorifer rad-t* yatörleri 599 sayılı sirkülerin 6 ncı maddesine tevfikan bu memle-I ket için müddeti içinde talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • MilBiısef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • IIİCI HİCRİ 1376 Ramazan 18 CUMA 19 NİSAN 19 5 7 RUMÎ 1373 Nisan VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatst İmsak l-5.15 12.13 16.00 18.53 20.30 n.26 10.23 5.22 9.08 12.00 J.38 8.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • NİSAN KEŞİDESİNDE 24.999 Lira BAHÇELİ BİR ev BUGÜN AKŞAMA KADAR HESAP AÇARAK İŞTİRAK EDİNİZ.DOĞUBANK BÜTÜN BANKA MUAMELÂTINIZ İÇİN EMRİNIZDEDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • £2-tf Şilili»^ x-TN Yi ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ MARKASINI APAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Ortak Aranıyor Divanyolunda işler vaziyette içkili yeni DİVAN LO-KANTASI için sermayedar işin ehli bir ortak aranıyor.Tel:22 30 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • TAKSİTLE SATILIK İstanbulun incisi.Adalara karsı Maltepede denize,plajlara ve bü-•ün nakil vasıtalarına yakın GÜLSUYU mahallesinden siz de bir arsa ı.vırınız.Parseller bir taraftan Kadıköy Pendik ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun Sağlık Tesisleri ihtiyacı bulunan 67 kalem sıhhi malzeme teklif alma suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait malzeme listeleri her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • UÇAK TUTMALARINA KARŞI PE-RE-JA LİMON KOLONYASI I Kalbi İti bulıntılırı giderir,0 sinirlen iejVın tdtı.cjntını/da bit HMCJA keymıp unutmjyımt.IJjabmaiuort KOM 5U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun Sultanahmet Hastahanesinde yaptırılacak tadilât ile yeni poliklinik binasında ameliyathane tesisi işi birim fiat esası ile ve 7999,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden Müzemiz ihtisas kütüphanesinde münhal bulunan 50 lira aslî maaşlı kütüphane memurluğu için aşağıdaki şartlar dahilinde bir memur alınacaktır:1 Talip olanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Şimdiya kadar aşina rastlamadığınız bir O 0 artık gerçek oldu.Harika temizleme tozu FAY sayesinde temizlik işleriniz eskisine nazaran yan yarıya çabuk "bitmektedir.Çünkü FAY herşeyi daha iyi ve daha ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK DEVREN satılık diş muayenehanesi.Komple klinik,röntgen,protez atölyesi.Müracaat:Matbaacı Osman bey sok.Gülsen apt.28/1 Tel:48 26 81.T-639
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Harriman,Makarios'u New-York'a davet eSii Baştarajı Birincide onu azami şekilde İstismara çalışmaktadır.Hangi gayeye hizmet ettiği malûm olmayan Yunan basını,Türkiye aleyhine akla hayale geimiyecek ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Kastamonu'da 70 saat süren orman yangınları önlendi Başiarafı Birincide mistir.İnebolu'nun Meset köyünde 65 ev,Kirazdüzü'nde 71 ev,ve Akgüney köyünde de 18 ev tamamen yanmıştır.ÖLENLER YA YÜKSELDİ Kür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Bir hocayı protesto için halk camiyi terketti I'¦'MİR,1S Turgutlu'dan bildirildiğine göre.fiO lık bir hoca.19 yaşındaki vaizi camiye kabul etmemiş,bunun üzerine de halk toplu halde camiyi boşaltmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Dr.Küçük tek çare taksimdir diyor t Bavlarajı Birincide yaralandığını açıklamış ve junları ilAve etıni«tir:Türk Hükümeti He ile anlaşmış olduğumuz L-ıiıi,Yunanistan lehine hir ilhakı kafiyen kabul etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • KANALDAN İLK TÜRK GEMİSİ GEÇTİ [ŞARK B.B.A.PORT SAID,18 Süveyş kanalının yeniden seyrüsefere açılısından bflri ilk Turk gemisi,bugün kanaldan geçmiştir.Kanaldan geçen gemi Kuveyt'ten Anvers için/maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • BATI ALMANYA REİSİCUMHURU 6 MAYISTA GELİYOR [ASSOCIATED PRESS 1 BONN.İS Ri yaseti Cumhur dairesinden haber verildiğine göre,Batı Almanya Cumhurbaşkanının Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret 6 mayısta ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Yunanistan Makariosun ortağıdır t Bastarajı Birincide ce,hakkından emin,azimli ve kararlı olanların vekar ve sükûneti içinde hâdiselerin inkişafını çok yakından ve büyük bir dikkatle takip etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • AKHİSAR'DA KAR YAĞIYOR Huıuıi Muhabirimiz Ahmet Cevdet Sidal'dan] AKHİSAR,18 Mevsim yağmurlarını müteakip havalar soğumuş ve Akhisar Sındırgı arasında Kertil yaylası ile Gördes ve Demirci dağlarına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.04.1957
  • Harriman'ın hareketi takbih ediliyor t Baştarafı Birincide durumunda bulunmaktan bilhassa tenzih clınck isteriz.Sizin seviyenizdek!insanların Türk Amerikan milletleri arasında samimi surette ve mertçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.04.1957
  • FA|/i"|ni| CDFICU yarın haşlayacak olan Dünya Ordulararası Basketbol Şampiyonasının favorilerinden gör A VUIıILCtflICIl rülen Fransız Ordu takımı.Soldan sağa doğru Ayak takiler Hemmerlin,Souchal,Baltz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • KISA HABERLER NURİ BOYTORUN:ROMA:18 Türkiye'nin en kıymetli güreş antrenörü Nuri Boytorun,İtalyan Güreş Federasyonunun devamlı İsrarları üzerine İtalyan millî güreş takımının antrenörlüğünü yapmayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • [A.P.Amerika'da Amatör Boks Şampiyonası finallerinde Simpson Smith karşılaşması,çok çetin cereyan etmiştir.Nitekim müsabakayı kpzanan Simpson dahi maçtan sonra tanınmaz hale erimiştir.Resmimiz,galip S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • "Atatürk Kupası,Maçları fikstürü bugün belli oluyor Milli Türk Talebe Birliği tarafından bu yıl da tertip edilecek olan Atatürk Kupası» maçlarının fikstürü bugün saat 17 de Fenerbahçe Kulübünde tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • F.Bahçe Bugün kampa Son veriyor Lokomotiv takımının seyahati geri kaldı 23 Nisanda Galatasaıayla oynayacakları şampiyonluk maçının 30 Nisan tarihine tehir edilmesi üzerine Fenerbahçeli idareciler bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • GÜREŞ KAMP ÂCİL Karabacak,Atlı,Atan Dağıstanlı birkaç gün sonra arkadaşlarına katılacaklar Türkiye Güreş Birinciliklerinde derece alan ve Federasyonun limitli gördüğü güreşçiler dün Alpullu Seker Fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • FEDERASYON KUPASI BASKETBOL MAÇLARI [ANADOLU AJANSI] ANKARA,18 İstanbul ve Ankarada yapılacak Federasyon kupası basketbol maçlarının programı «sağıda gösterilmiştir:İstanbul:30 nisan 1957 salı:Vefa Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • Galatasaray İdare Heyeti bugün toplanıyor Galatasaray Kulübü Reisi Sadık Giz'in de iştiraki ile yarın idareciler bir toplantı yapacaklar ve Bebekte yıktırılan lokalleri yerine kendilerine verilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • Beşiktaş transferini H.Yeten yapacak ANTRENÖR MEŞAROŞ MAYIS SONUNDA SERBEST.0 TARİHE KADAR DA BİRİNCİ TAKIMI ÇALIŞTIRAMIYACAK Bir nıüddettenberi hakkında çeşitli sözler söylenen ve vazifesine son veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • GENÇLER İTALYA İLE 1 BERABERE KALDI Bu suretle Grup Birinciliğini ve finale iştirak hakkını gol averajı ile kaybettik Hususi surette giden KAHRAMAN BAPÇUM'dan GIJON,18 Genç millî takımımız bugün dün)E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • GENÇLER ŞAMPİYONASINDA BİRİNCİ GRUP ŞAMPİYON:İTALYA Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.İtalya 2 11-313 TÜRKİYE 2 11-323 D.Almanya 2 2 1 4 0 İKİNCİ GRUP ŞAMPİYON:İSPANYA Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.İspanya 3 2 1 13 2 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.04.1957
  • ISAMİ ÖNEMLİ] BEŞİKTAŞLILAR dl",^U idmanda 'ok s,k' Çalıştılar.Sanki ayni saatte celin Galatasaray nıaeı ovnansavdı US t,r V,kİ bu kadar yorulacaklardı.Şeref Görkey ciddiyet ve inUzam içinde antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor