Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • MAÇLAR VE TOPLANTILAR DÜN TEHİR EDİLDİ Vilâyet makamı,görülen lüzum üzerine,dün ve bugün yapılacak maçlarla,bilûmum toplantıları tehir etmiştir.Kararın ilk tatbikatı olarak.Eminönü öğrenci lokalinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • MARTİNE YARALANDI [KEYSTONE1 Fransız yıldızı Martine Carol,Paristcki bir stüdyoda film çevirirken düşmüş ve boyun kemiği kırılmıştır.Kaza,Martine aktör Michel Plceoll İle Japon stili güreşirken vtıkub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • Patrikten Makariosu afaroz etmesi istendi Millî Türk Talebe Birliği Athenegoras'a bir telgraf gönderdi.Gençler,Patrikhane tebliğinin tavzihini bekliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Nairobi'de yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • nın 1ICCCC1X MefljUI Amcrika'lı aktör William Holden,39 uncu yas gününü dün bir evde şerefine vcrileı DİK C partide kutlamıştır.William Holden daha evvel camileri gezmiş ve öğle yemeğini Boğaz'da bi l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • Kastamonu'da 37 orman yangını birden çıktı 20 Kilometrelik çevredeki ormanın kül olmasına sebep olan yangınlarda 396 bina da yandı.Kasil ihtimali üzerinde duruluyor.Can kaybı var [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • Bediî Faik hakkındaki karar gizli tefhim edildi Cumhurbaşkanına hakaret ettiği lddiasiyle Toplu Basın Mahkemesinde 6 ay hapse mahkûm edilmiş olan Bediî Faik hakkındaki karar Temyizce esastan bozulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • TÜRK PAYİYONU [A.P.New York'ta acılan Milletlerarası Fuardaki Türk Pavyonu evvelki gün Vali Robert F.Wagner arafından ziyaret edilmiştir.Pavyonda hosteslik vazifesini Alev Ersoy solia)İle Firıuan Ergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • 'till.IF.111 If 1111 till IK 11 m I 111 111 tll 11111II till 11 11 It 11 m 1111 iril I III 11 till.II IIIIIIMf ir.1111 It!111 III 11III III 11.Illlll.Hava alanında muazzam bir förenle karşılanan ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • I MUAMMER TAYLAK AFGAN BAŞVEKİLİ,MENDERES TARAFINDAN KARŞILANIRKEN AFGANİSTAN Başvekili geldi Misafir dost Başvekili hava alanında karşılayan Menderes,Davut Han şerefine bir kabul resmi tertip etti [A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1957
  • Makarios Yunanistan İçin bir belâ Olabilir Papaz,halk nazarında hükû metten çok üstün duruma geçiyor [Yazan:Faruk DEMİRTAŞ] ATİNA,Atina'da siyasi faaliyet Makarios'un gelişi ile bir kat daha artmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • Itfafcut:l£eft' Covad UAinay,YAHYA EFENDİ K.S.Kcı un.ılı dillere destan olan Yahya Efendinin Amasya'da doğduğuna dair bir rivayet vardır.Hazret,İstanbul'a Trabzon Kadılığından geldiği için Trabzonlu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • BUL M AC A SOLDAN SAĞA:1 2 3 4 5 6 7 8 1 Yaşamayı zahmetsiz kılan t şey;Anıt.2 Hakka uygun.3 O Bir edat;Yemiş sıkmalarının kay-O natılıp dövülmesiyle elde edilen koyu pekmez.4 Terzi mal/e-meşinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • Radyo I İlli Mill llllIHMIMIMHİllIİİM'MIHı d^Tl'MimiMIIHHl İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar:Ahmet Çağan E 13.30 Haberler 13.45 Türküler:E Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • I SİNEMALAR J B E Y O Ğ L U AKIN Tel:48 fi5 02)1 Fakir Kızın Kısmeti Türkân Sülün Türk filmi,2 Şeyh Ahnıedin Gözdesi Nazını İnan Türk filmi.ALKAZAR:Tel:44 25 82)Sokak Şarkıcısı Luciano Tajoli italyanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • G.SarayBeşiktaş maçına büel bulamayan sporseverler,kulüplere ve Stada telefon ederlerken İstanbul'da yüksek iratlı MÜLK almak isteyen vatandaşlar da ısrarla ACAR EMLÂK'e telefon ediyorlar.TEL:22 48 83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • PİYASAYA 147 KILO SULFADİAZİN ÇIKARILDI Dün piyasaya 147 kilo Sulfadiyazin çıkarılmıştır.Gümrüklerden çekilen diuer mallar şunlardır:6 ton buz dolabı yedek parçası,2.5 ton oto vedek parçası,1,5 ton tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • M EV Lİ D Çok muhterem aile büyüğümüz Temyiz âzalığmdan mütekait ve Beyoğlu Üçüncü Noterliğinden ayrılma M.RAŞİD KONUK un ebediyete intikalinin 40 inci günü olan 19 nisan 1957 yarınki cuma günü öğle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • Elektriği,telefonu,Belediye ^terkos suyu bulunan,civarında 50.0(H)100.000 200.000 liralık muhtelif evler,villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye otobüsleri isleyen Bakırköy Bahçelikler Yanında Topkapı'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • İspanyollar Ege'den epey tütün alacak İspanyollar Ege bölgesinden mühim miktarda tütün mubayaa edeceklerdir.İspanyol hükümeti tütünlerin başka memleketlere satılmayacağı hususunda garanti vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • Bir,yıl devamlı olarak ayda en az ı lira yatıracağımı Küçük Tasarruf Hesabı size ayda 500 Liradan senede 1 Urai:20 senede S 120.000l.ra kazandırır.Aynco YARIM M İ L Y 0 N'iirohk UMUMÎ A İkramiyelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir yalan söylemek mecburiyetinde kalacaksınız.Fakat böylece çapraşık bir hâdiseyi önleyeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldız tesiri çok iyi.Hangi İşi isters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • BU hafta sosyete hanımlarımız için sukutu hayallerle başladı.Bu sukutu hayallere sebep de William Holden'dı.İlk üzüntüyü salı gecesi Yeni Melek prömiyerine yakışıklı artistin geleceğini haber alıp her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • Bir ayda boğazdan 416 GEMİ GEÇTİ 1.968.251 ton tutarındaki geminin 106 sı Rus,85 i de İtalyan bandıralı Yapılan son istatistiklerden öğrendiğimize göre,1957 mart ayı içersinde Boğaz'dan cenran 1.968.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • «ANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os fe\T ılı lorihl 6 Mayıs çekilişinde I lit 1 &Aa£(A ûfoıcmjUfefoı daâc&fot m 5 Temmuz 75000 tl.5 Kasım SO.OOOtl 5 Eylül 50.000 I 31 Aralık 75.000» Her 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • ANITA AZUZ ve HENRY İNSELBERG Nişanlandılar.16 1 957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • İsmail Kahrarqan adında biri dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde hırsızlık suçundan bir sene,4 ay hapls-cezasına mahkûm olmuştur.AYVAXSARAY önünde demirli bulunan Kemaloğlu motöründen iki bavul eşya,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • Tevfik İleri E flP"|ı U memleketi felâkete sürükleyenlerin hep-E si gevşek,felâketten kurtaranların hepsi de sıkı devlet adamları olmuştur.Gevşek E Hariciye,gevşek Ekonomi,gevşek Maarif.Sı-E ki adamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • Bir kadın iki komşusunu bıçakla yaraladı EYÜP'TE ÇIKAN KAVGAYA BEKÇİ PARASININ TAKSİMİ SEBEP OLDU Bekçi parası yüzünden Eyüp'te çıkan kavgada bir kadın,İki komşusunu ekmek bıçağı ile yaralamıştır.Hadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1957
  • HAM MADDE TAHSİSİ YENİ BİR SEKLE BAĞLANIYOR îki binden fazla firmanın kapasitesi tesbit edildi.Tahsisler hazırlanan listeye göre yapılacak Ticaret Odasına kayıtlı sanayicilerin ham madde tahsisi işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • [T.H.A.I Pıışkaş,kaptanı bulunduğu Homed kulübünün kapısında.Puşkas'ı üniforma ile gören biç olmamıştı.İFŞAATI [Bu yazı serisinin Tiirkiyede nefix hakkı Türk Haberler Ajansı tarafından yalnız MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • ^Ek/k,YE YARDIM POSTAHANE.DOLAŞ/İZKEN.]ok acele mektuplar.Üresinde s/ra beküyen mektuplar/FARELER Y/yO/Z.^ı&*M^!E Kediden korktuğundan değil.AŞK MEKTUBU YEDİĞİ İÇİN AG.Liyo/z Vf/f/yÇ AŞK MEK-TUBU Y/YE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • RUS G A S U SU İsveç Atom Enerjisi Komisyonu Sekreter yardımcısı 20 yağındaki Hobert Folke Damstedt,Rusya hesabına casusluk suçu ile Slockholm'da tevkif edilmiştir.Bu,liarbtcnberi,İsvcçte bir yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • Patrikten,Makarios'u aforoz etmesi istendi Baştarajı Birincide yayınladığı tebliği büyük bir dikkatle okuduk.Bu tebliğde Patrikhane,vatana ve memlekete karşı olan bağlılığından bahsetmekte ve CAziz va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • Afganistan Başvekili geldi t Baştarajı Birincide fillerimizin Ankara'da ikametlerine tahsis edilmiş olan Hariciye köşküne kadar kendilerine refakat etmişlerdir.Mümtaz misafirlerimize şu zevat refakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • BİR İNGİLİZ YOLCU UÇAĞI SİVAS'A MECBURÎ İNİŞ YAPTI [ANADOLU AJANSI] SİVAS,17 Bağdat'tan Londra'ya transit olarak gitmekte olan 4 motorlu bir İngiliz yolcu uçağı,Yozgat üzerinde fırtınaya tutulmuş ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • Papaz,bir kral t Baştarafı Birincide getirilmişti.Saat 10 da gelmesi icabeden ıcak bir saat rötarla piste indi.Kendisi ile birlikte sürgünden dönen ki papaz ile birlikte uçaktan inen Ma-arios,evvelâ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • I KEYSTONEI Linda'mn yeni sevgilisi Tyrone Power'in eski karısı sinema yıldızı Linda Christian,evvelki gün Londraya,yeni sevgilisi Portago Markizi ile gelmiştir.İspanyol olan Marki bir Amerikalı kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • C.H.P.İL TEŞKİLÂTI başkanları toplandı VİLÂYET MERKEZİNDEKİ İCTİMADA SECİM HAZIRLIĞI MESELESİ ELE ALINDI [NEDRET SELÇUKER] C.H.P.Ocak,Bucak ve İlçe Başkanları dün,İl başkanı Fazıl Şerafettin Bürge'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • Telgrafçı Manastırlı Hamdi kaza geçirdi İstanbulini işgalinde büyük kahramanlığı görülen ve «Büyük nutuk» ta adı geçen Telgrafçı Manastırlı Hamdi,arşıkapı'da bir otomobil kazası geçirmiş ve yaralanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • 162 bin dolarlık ilâç ham maddesi getirtiliyor 162.500 dolarlık ilâç ham maddesi ithâl olunacaktır.I.C.A.yardımından temin edilen tahsislerin müsaadeleri çıkmış ve" şehrimiz Ticaret Odasınca tevziine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • Eskişehir Şeker Fabrikası fideleri harap oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,17 Şeker fabrikasının Almanya'dan getirttiği hususî pancar tohumu ekildiği arazide fideler dünkü fırtına esnasında yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • ŞEHRİMİZDE SÜHUNET 4 DERECEYE DÜŞTÜ Son yağmurlardan sonra şehrimizde havalar soğumuş ve sühunet dün 4 dereceye kadar düşmüştür.İki gündenberi İstanbula yağan yağmur miktarı Anadolu yakasında 3 kilo 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • EZİNEPAZAR'DA TOPRAK ALTINDA KALAN 4 KİŞİ ÖLDÜ [HUSUSİ Muhabirimiz Namık KİTAPÇI'dan] AMASYA,17 Eziııepazar'da 3 kadın ve 1 çocuk toprak,altında kalarak ölmüş tür.Hâdise Elte köyünde vukııbulımıs Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • Atatürk Çiftliğinin bir kısmı satılacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Meclisin bugünkü toplantısında,Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 1950 dekarının satılmasına dair kanun tasarısı kabul edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • ıilhak uemireli PROST.GÖK AY'LA Evvc,ki şehrimize gelen Prof.Prost dün m saat n de Belediyede Prof.Gökay'ı ziyaret etmiştir.Uzun müddet İstanbullu imâr plânları üzerinde çalışan şehircilik mütehassısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • Elganislan ve biz ÜN,Efganistan kardeşimizin Başveziri ile Hariciye Nâzın M memleketimizi şereflendirdiler.Kendilerine ruhumuzun de-E rinllğinden taşan bir samimiyetle «Sefa geldiniz,sefalar ge-E E ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • KAMPTA PİŞİRİLEN YEMEKLER 217 Macar mültecisi yemeği boykot etti Mültecilerin,yemeklerin iyi olmadığı iddiası ilgililerce kabul edilmiyor [FAHİR ERSİN] Sirkeci göçmen misafirhanesinde bulunan 217 Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • RUBEN ASA YENİDEN TEVKİF EDİLDİ Evvelki gün Birinci Ağır Ceza Mahkemesince 300.000 lira malî kefaletle tahliyesi kararlaştırılan Ruben Asadün tekrar tevkif edilmiştir.Tevkif kararı 7 nci Sulh Ceza Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1957
  • YE MERİN unulmazlıkları KALDIRILMA Teşriî masuniyetinin kaldırılması teklifi Meclisçe reddedilen C.H.P.Genel Sekreter Yardımcısı içtimadan sonra Emin Kalafat'ı ziyaret etti S [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.04.1957
  • ŞU YAKIŞIKLI ADAM HAYDUTLARIN BANA TuZAK KURACAKLARINI SÖY-LEMİŞTİ HALBUKİ KURMADILAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1957
  • VfcU ı KAPIYA PENA ÇARPTI.ONU DOKTORA GÖTÜR.»ÇATLI OLSANAaVEUS^ t f* YÜRÜRKEN Hl*çf9ÖNÜNE ŞAioyvıyoRSuN Oaha/JJOİic j c İBuj^USuSTA'îsOAİ/vvA BABAM.t OAN-OERSrf»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1957
  • yeryüzünde' 6 kıt'ada yuvaların en güvenilen ışık kaynağı GENERAL® ELECTRIC BOL IŞIK VERİR TAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADI Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİBE 53 İnekler de güç doğumlardan sonra bir zaman değişirlerdi.Dünyanın en yumuşak,uysal hayvanı ikon birdenbire aksi,musibet bir şey olurlardı.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1957
  • ıM«VH*HUHWWWHHVH««Hİ\«V\U*V1 BİZ KADİNLAR Neyyire ı 39 YAŞ «Sacları san,gözleri mavi».«Koyu kumral sacları,acık mavi gözleri».î «Lâcivert gözleri bronz rengi ile tezat eskil ediyor.Bir artistin üç ari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1957
  • YAZAN:K E F İ C E V A D 2(18 ILUNAY Seninle istişare ettiğim meselelerde senin reyini kabul etmesem dahi sen yine benimle berabersinibni Abbas Bunda hiç şüphe etme.Dedi.Hazret-i-Ali'ye gerek Mugire bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZI TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:yi)iıi beş senelik bir ayrılıktan sonra,babasından kalan miras için Istanbula dönen Suzan hanım,yeğeni Ferdi ile,babadan kalma müesseseyi yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • Fransa'da işçiler greve başladı Bâzı tren seferleri hariç trafik durdu.Uçak ve gemi personeli de grevcilere katılacak [ANADOLU AJANSI A.P.PARİS,17 Demiryolu,metro ve otobüs işçileri,dün gece yarısı gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • imnnwiwii NİSAN KEŞİDESİNDE 24.999 Lire v e BAHÇELİ BİR EV YARIN AKŞAMA KADAR HESAP AÇARAK İŞTİRAK EDİNİZ.DOĞUBANK BÜTÜN BANKA MUAMELÂTINIZ İÇİN EMRİNİZDEDİR.RRHKUffiKWu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • RCKKAL Briyantininin yeri tutulamaz.Her kadın saçlarını modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına gere tanzim eder.K.ı a »avlar yayc[ pratiktir.Evet,fakat uzun saçlar ise o kadar güzel ki.ROJA olduktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.0.MUHABAN 24 NİSAN ÇARŞAMBA H(EKAPh Hizmeie Giriyor ZARİF VE DEĞERLİ AÇILIŞ HÂTIRALARI HUSUS!KEŞİDE JOHUMS.tuıriSâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR ıjiMinİM İnmişte mesamelerini scat tener* İMüııu Kolaylaştırır.gençlıgınızcmuh«ia»n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası En az iki milyon liralık zengin İkramiye plânının 27 mayıs çekilişini takdim eder lO ADET 5 OOO LİRA 25 ADET 1 OOO LİRA IOO ADET 500 LİRA 400 ADET IOO LİRA LİRA 1788
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • Hiâliiuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • HİCRİ 1376 Ramazan 17 Perşembe 18 NİSAN 19 5 7 Nisan 5 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.17 12.14 15.59 18.52 20.28 3.28 10.25 5.23 9.09 12.00 1.38 8.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • D.ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKINDA 1,5,20,26,32,33 üncü gruplara ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi Gazetesinin bugünkü nüshasında yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • BURSA-ULUDAĞ 3 gün 3 gecelik gezi 20 Nisandan 23 Nisana kadar)Yol Otel yemek dahil 125.T.L.Müracaat:İSTANBUL EKSPRES SEYAHAT ACENTESİ Beyoğlu Lâle Sineması yanmda Mim Han Telefon:44 64 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • Ortak Aranıyor Divanyolunda işler vaziyette içkili yeni DİVAN LO-KANTASI için sermayedar işin ehli bir ortak aranıyor.Tel:22 30 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ i UÇ UK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SANAYİ mıntakasında Topçularda satılık üç katlı fabrika binası.Tel:21 46 50.T-654)SATILIK apt.malsahibi elinden.Senelik geliri 11.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • ÜRDÜN KRALİ KOMÜNİSTLERLE MÜCADELE EDECEK lMilliyet Radyo Servisi Ajanslar] Londra,17 Ürdün'ün takip edeceği harici siyasetin ana hatları bugün,Kral Hüseyin'in radyoda yaptığı konuşma ve Başvekil Dr.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • GÖSTERİ YAPAN BİR MOTOSİKLETLİ HALKIN ÜZERİNE DÜŞTÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,17 Orhangazi'de kurulan panayırda gösteriler yapmakta olan ölüm üstüvanesinde feci şekilde bir ölüm hâdisesi olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • İSPARTA TELEFON SANTRALI AÇILDI l ANADOLU AJANSI] İSPARTA,17 500 abonelik İsparta otomatik telefon santralı bugün saat 15 de P.T.T."Umum Müdürü tarafından hizmete açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.04.1957
  • MÜSTEHCEN RESİM ÇEKTİRMEKTEN SANIK DANSÖZ Dansöz Türkân Şâmil,müstehcen resim çektirmekten sanık olarak dün Toplu Basın Mahkemesinde yargılanmıştır.Dansöz ifâdesinde,resimlerini neşreden mecmuanın dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.04.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ] Kar yoktu.Yağmur dineli de epey olmuştu.Maç tehir edildi dediler.Kim inanır ki?Doğru sUdyoma.Fakat kapılar duvar.Maçlar hakikaten tehir edilmişti.Fakat,inanamayanlar resimde görüldüğü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • ""ww.ııı.mm.»nnııiLijHiummıımmuı 5-HİI W:iAI İRİYFT fifll İİ DnKU A,n,an-vayı gençlerimizin 2-1 yendiği maçın 75 inci dakikasında UHblOIIBI UUkU galibiyet golümüzü boyla attı.Telefoto MİLLİYET A.P.Ovi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • İtalyanların 3 lü maç teklifi dörde çıktı İtalyan Federasyonu Â)B)Ordu maçlarından başka bir de Jünyor maçı yapma teklifini tekrarladı GIJON,17 Hususî surette giden KAHRAMAN BAPÇUM'dan)Ordu takımımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • BASKET ANTRENMANI YAPILMADI Dün Ordu takımı ile Millî takım namzedleri arasında yapılması gereken Basketbol antrenman maçı,vilâyetçe görülen lüzum üzerine tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • R.GİJON'UN 50.YILDÖNÜMÜNE ADAI ET GİTMEK İSTİYOR I Hususî surette siden Kahraman BAPÇUM'danl GİJON,17 Adalet takımının oyuncularından Oskar'm son takın olan Real Gijon haziran atında 50 nci yıldönümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • [İLHAN DEMİKELI DÜN GELEN İRAN ORDU BASKETBOL TAKIMI KENDİLERİNİ ŞEHİRE GETİREN OTOBÜSTE.Ordulararası şampiyonaya katılacak BASKETBOL EKİPLERİ GELMEYE BAŞLADI 1 Dün bir basın toplantısı yapan Ordu Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • BEYKOZ,ANKARA'YA GİTMİYOR Bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri iki maç için Ankaraya davet edilen Beykoz,İsveç Demiryolları takımının gelmesi üzerine bu seyahatini önümüzdeki hafta yanmak zorunda kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • TÜRKİYE 8)MISIR A)MAÇI İSTANBUL'DA OYNANACAK Polonya Milli takımı ile 19 mayısta Varşova'da yapacağımız revanş maçına bir aylık bir zaman kaldı.Üst üste yığılan lig maçları heyecanlı bir safhaya girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • MİLLÎ GÜREŞ KAMPI BUGÜN AÇILIYOR Ti ırk iye Serbest Güreş Şampiyonasında derece alan ve Federasyonca faydalı görülen güreşlerden müteşekkil 33 kişilik bir kadro bugün Alpullu şeker fabrikası tesisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.04.1957
  • F.KUPASI HKSTÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK BEKLE Liglerin ileri atılması üzerine F.K.Maçları,A.ve B Millî kadroların yapacakları hazırlık tarihiyle çatışacak Lig maçlarının tehir edilmesi ve ileri bir tarihe atıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor