Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • y,¦IIHIHIIIIIIIIIIIHIWHM İSTANBUL t/afa«:^efi' Ceveuf UAihou,"Hazrei-i-Hüdâyî„nin Kerametleri Bir hanını okuyucumdan aldığım mektup,geçenlerde bu sütunda yazdığım Aziz Mahmut Müdavi Hazretleri hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • İKTİSÂT ve ÎİC [Hazırlayan:Or.Halûk CILLOV Avrupa Müşterek Pazarı Bilindiği üzere 1948 yılında teessüs eden Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı azaları olan Almanya,Avusturya,Belçika,Danimarka,Fransa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • İSTANBUL İ 12.27 Açılış ve program 12.30 İ Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar:Afife Ediboğlu 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Küçük konser 14.20 Ev ka-I diniyle başbaşa 14.30 Şarkılar:ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzülmeyiniz.IVlerak ettiğiniz şey miisbet netice atacak.*OVA BURCU [21 Ocak 19 Şuhat] Ehemmiyet vermediğiniz bir mesele bugün birden ehemmiyet alabilir,şaşırmayınız.BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fO'lî'lî SOLDAN SAĞA:1 Bir çeşit iskambil oyunu.2 İsim;Bir renk;Bir edat.3 Bir çiçek;Utanç.4 Meydan;Tenazur.5 Zeyreklik;Zari edatı.6 Bir hayvan;Nefer;Çağlar.7 Bir hükümdar;Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • AÇIK TEŞEKKÜR Rahmete kavuşmuş arkadaşlarımızın aziz ruhlarına ithaf edilmek üzere 14.IV.1957 pazar giinil Süleymaniye camiinde okunan Mevlidin Radyo ile neşri müsaadesini lütfeden pek sayın Başvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • DİN DERSLERİ Birinci kitap Abdurrahman Şeref «üzelyazıcı Vaiz ve lıademei hayrat murakıbı ve İst.Çapa Öğretmen Okulu Din Bilgisi Öğretmeni.Fiatı 350 kuruştur.İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd:Sahaflar çarşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.O:Sermayesini TAMAMI ÖDENMİŞ 10 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİYOR Bankaya her vatandaş ortak olabilir.TÛMSI Umum Müdürlük ve Merkez Şubesi:Sirkeci Tel:Santı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ Kız Ve Erkek Kısımları 1957 1958 öğretim yılı Kolejimiz Orta Hazırlık sınıfı ile Lise ve Teknik Okul Hazırlık ve Aslî sınıflarına gireceklerin nüfus cüzdanı sureti,öğrenim bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02,1 Fakir Kızın Kısmeti Türkân Sülün Türk filmi,2 Şeyh Ahmedin Gözdesi Nazım İnan Türk filmi.AI.KAZAR:Tel:44 25 C2)Sokak Şarkıcısı Luciano TajoV İtalyanca.ATLAS Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • YILDIZ Beşiktaş A &M 23 A iâ Sinemasında Matineden itibaren Renkli Sinemaskop Orijinal astaİre SIHIKLI dAIAKLAK terry moore Türkçe Sinemaskop Renkli gS& ESİR PRENSES joandru Seanslar:Sihirli B.12,35 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • Bugün Suareden İtibaren İNCİ Sinemasında ÇAĞLAYAN FİLM takdim eder GÜN DOĞARKEN Düğüşmesini öğrenirken insanlığını unutan bir erkeğin hikâyesi Orhon Arıburnu-Nedret Güvenç-Kenan Pars-Reşit Gürzap Rt'f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • BU AKŞAM LÜKS Sinemasında Büyük bir aşkın ve ihtirasın dramı.Heyecan getiren tarihî bir nakış.Alexandr Luma'nın romanından filme alınan ve JEANNE MOREAU ile ARMANDO FRANCİOLİ tarafından yaratılan KRAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • Fındıklı'da deniz sahilindeki binalar yıkılacak Tophane ile Kabataş arasındaki yolun inşaası iffn yapılan çalışmalara devanı edilmektedir Fındıklıda deniz tarafındaki 30 parselin daha istimlâki kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • Peyami Safa'nın verdiği konferans Komünizmle Mücadele Derneğinin tertiplediği konferanslardan biri dün muharrir Peyami Safa tarafından «Türklyeıte Komünizmle mücadelenin tarihi» mevzuunda verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • $ehirde yeniden 12 milyon liralık yol yaplırılaca İki ecnebi firma inşaat işlerini deruhte etmek üzere Belediyeye müracaat etti Dün,Belediye Fen İşleri bütçesinin tatbikatı ile alâkalı bir toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • 0.»u III İHI i m i ilini.ui i ı inhlilliilinniii.iiiiiihinuh in.I Türk milletinin kararı NGİLTERE hükümeti,Hariciyemize ver-I diği yeni bir muhtırada «Kıbrıs Türklerinin haklarının müdafaası için İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • 0 BEYOĞLU semtinde yedi ev ve dükkân soymuş olan Ali Demir adında bir hırsız zabıtaca yakalanmış ve adliyeye verilmiştir.ÜSKÜDARDA Selâmsız caddesinde Mozaikçilik yapan Hurrem Navarasar adında biri,be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • Topal bir dilenci 13 yaşında kız kaçırdı Sevdiği dilencinin tevkifi üzerine kız "Beni ondan ayırmayın,diye ağladı İki ayağı olmayan İsmail Koç adında bir dilenci,Eminönünde arpa satan A.adında 13 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • İthalâtçıya tanınan 60 günlük mühlet kaldırıldı İktisat ve Ticaret Vekâletince hususî sektöre ait İCA tesislerinin firma,memleket ve mal değişikliği için tanınan 60 günlük müracaat müddeti kaldırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.04.1957
  • NİŞ KOZ DEK S T R İNİ HER ŞEYİ YAPIŞTIRIR ADRCS İPÇİLCR Ho.43 IİNDANKAPI TUKFONl 28 78 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.04.1957
  • W NİSAN 19:•MİLLİYET SAYFA:5 AVA GARDNER M.G.M/in sîhîrlî sinemcfyıldızı diyar kiri ^en' LÜKS tuvalet sabununu kullanırım Sinema yıldızlarının tavsiyelerini yerine getiraıgınız laKaırae,tonıntsı onlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5