Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • Ürdün'de Durum Karışık 9 Kral,yeni Başvekili de azletti.Solcular karışıklık çıkardı.Genel Kurmay Başkanı Suriyeye kaçtı.[Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,14 Ürdünde Nablusî'nin istifası üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • IİLHAN DEMİREL] İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti tarafından dün,vefad eden arkadaşlarının ruhuna ithafen Süleynıaıüye Camiinde bir nıevlid okutulnıustur.BUyiik bir kalabalık tarafından dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • Adapazarındaki fırtına elektrik arızası yaptı Havaî hattın kısa devresinden şehrimizde cereyan kesildi.Adapazarı ormanları yanıyor Adapazarı bölgesinde hüküm süren şiddetli fırtına,şehrimizde elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • «YILAN DANSI» NDAN SONRA 3±5 "K2 Dansı» nı bitiren Sııkımıa kabilesine mensup bir dansör,kendini arkadaşının kucağına atmıştır.Sukııma,Tanganyika'nın «Bentu» ca konuşan,içinde yılan cemiyetleri do-dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • it .i m W SİRKEC İ-FLORYA YOLU kısmı tamamlanacaktır [RUÇHAN UNVERI Açılmasına başlanan Sirkeci Florya yolu üzerindeki çalışmalar siir'atle devam etmektedir.İlk olarak yolun Saraybıırnımdan Yenıkapıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • Makarios Dini siyasete Âlei ediyor Papaz,Kıbrıs dâvasının b i r H ı ristiyanlık mücadelesi olduğunu söyledi [ASSOCIATED PRESS] NAİROBİ,14 Pazar günü Başpiskopos Makarios tarafından idare edilecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • NOEL BAKER'LE GÖRÜŞECEK IA.P.1 Papaz Makarios'la Nairobi'de yaptığı müzakerelerden sonra Kıbrıs'a gelen İngiliz İşçi Partisi Mebuslarından Noel Baker'le görüşecek olan Ada Genel Valisi Mareşal Sir Joh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • Patrikhane dün bir tebliğ yayınladı Patrik Vekilinin imzasiyle yayınlanan tebliğde Kıbrıs meselesinin Patrikhanenin sıfatı haricinde kaldığı ve memlekete sadakatle bağlı bulunulduğu belirtiliyor Patri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • SÜHUNET DÜN 30 dereceye kadar çıktı Halk mesirelere hücum etti.Pek çok yerde denize girenler görüldü Bütün yurtta olduğu gibi,şehrimizde de «Yağmur sıkıntısı» dün de bütün şiddetiyle devam etmiş,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • Gülek dün seçim kampanyasını açtı Seçim beyannamesi mahiyetinde konuşan C.H.P.Sekreteri,iktidara gelirlerse modern Anayasa hazırlayacaklarını,grev hakkını tanıyacaklarını ve mesken meselesini halledec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • ANKARA'DAKİ TOPLANTILAR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14'—Pazar olmasına rağmen bugün de Hariciye Vekâletinde Kıbrıs meselesi ile ilgili toplantılara devam edilmiştir.Bugünkü toplantıda,Başvekil Adna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1957
  • BAŞVEKİL ŞEHRİMİZDE Başvekil Adnan Menderes dün Rece saat 20 de uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir.Hava alanında Vali Gökay ve Emniyet Müdürü tarafından karsı kınan Menderes doğruca vilâyete giderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • İSTANBUL I^afa*:1£efc' Cevad Uûınaa,HAZRET İ SARİH İsmail i Ankaravî K.S.Mesnevi-i-Şeıifi altı cilt üzerine bütün inceliği ile şerheylediği için «Mazret-i-Şârih» unvaniyle anılan büyük veliyullahdır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA HAKARtOS İŞ BAŞINDA!Birkaç gün evvel Makarios.kendisini Madagaskardan Najrobiye getiren uçaktan indikten sonra gazetecilere Kıbrısta evvelce alınan tedbirlerin hafifletilmesini "gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • DİKKAT DİKKAT Anadolu yakası Kadıküyü Kiracılar Koruma Cemiyetinden ilân ediliyor evi olmıyanlara cemiyetimiz metrekaresini 5 liradan 18 ay taksitle arsa vniyw âza kaydolmak istiyenler bu adrese îsinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • BULMACA ıcfıinâ SOLDAN SAĞA:I Bozguna uğratılmış;Harman kaldırıldıktan son ra yerde kalan toz toprakla karışık taneler.2 Yedi tane küçük deniz hayvanı kavkısı atılarak oynanan bir çeşit oyun.3 Bayağı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • K M OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Birteviyelik sinirlerinizi bozuyor.Siz de bunu başka sebeplere atfediyorsunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Can sıkıntınızı dökecek insan arıyorsunuz.Halbuki eğlene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • gene birinci İSTANBUL VARŞOVA seyahatinizi 18 Nisandan itibaren SAS'ın dillere destan olan misafirperverliği ve konforu içinde lüks SAS uçakları ile yapabilirsiniz.Seyahat acentenize veya SAS büroları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • Sayın Doktor ve Eczacıları TIC ARDA damla NOVALGIN tablet İSTANBUL ve ANADOLU Ecza Depolarına tevzi edildiğini arzederiz.TÜRK HOECHST SANAYİ v» TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış A.ve H.APİKOGLU KARDEŞLER Firmasının sucuklarını daima tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra-ekstra etlerden modern ve klimatizasvon tesislerle sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • ayırova tersanesinde büyük gemiler de inşa edilecek 6 sene sonra faaliyete geçecek olan tersanenin plânları İngiliz mütehassıslar tarafından hazırlanıyor.Çayırovada inşa edilmesi kararlaştırılan ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • I Sonumuza dair endişeler EVVELKİ akşam,saat sekizi yirmi geçe evime dönerken,baktım ki,bizim sokak bir hava hücumu bekliyormuş gibi,simsi-yalı.Cereyan yok.Evde,masanın üstüne kon-muş bir mum,son nefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • TOPKAI'l,Edirnekapı ve Yedikule Bahçekapı hattında İşleyen tramvayların sayısı arttırılacaktır.En maksatla Beyazıttaki tramvay tali elektrik merkezinin takati 400 KW.daha yükselecektir.ZAM talebinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • ÇİMENTO Serbest Satış Toptancı kâriyle Nordştern Han No:7,Kaıaküy Telg:VV a k a r s İstanbul Telefon:44 C5 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • ŞEHİR HATTI VAPURLARI İHTİYACI KARŞILAYAMIYOR 12 Haziran'da başlayacak olan yaz tarifesi de geçen yılların hemen hemen aynı 12 hazirandan itibaren başlayacak olan Şehir Hatları İşletmesi ya?tarifesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkıİar:Recep Birgit 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • SİNEMALAR J Her Yerde Abdurrahman Palay Türk BEYOĞLU AKIN Tel:48 05 02)1 Beş Hasta Var Nedret Güvenç Türl filmi.2 Nllgün Erika Ramberg Türk filmi.ALKAZAR Tel.44 25 62)Karnındaki Şeytan Eleanora Rossi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • İşçi Sigortaları,iki hastahâne daha yaptırıyor İşçi Sigortaları Kurumu Göztepe İle Mecidiyeküyünde ilki 500,ikincisi 401)yataklı iki yeni hnstahane yaptıracaktır.Maltepede inşa edilen 350 yataklı sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • Sahrayicedit Camii hâlâ minaresiz 6 aydanberi minaresiz bulunan Sahrayicedit camlinin hali,civar sakinlerine üzüntü veren bir durum arzetmektedir.Vali Gökayın emirlerine ragmen minarenin hâlâ yapılmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1957
  • Kızkardeşini bıçakladı Kartalda kanlı bir aile kavgası olmuştur.Semt sakinlerinden Sami Geçim adında biri,küçük bir mesele yüzünden kız kardeşi Gülserenle Kavgaya tutuşmuş ve bir ara bıçağını çekerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • T1 On binlerce Amerikalı askerin Japon kadınları ile evlenmek için memleketlerini neden terkettiklerini,bu büyük aşkı tatmak pahasına ne fedakârlıklara katlandıklarını biliyormusunuz?S^YONARA YARIN ÇI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • Gülek dün seçim kampanyasını açtı t Baştarajı Birincille H İçtimai emniyet.Yani fertlerin ve ailelerinin geçim,söz ve toplanma emniyet ve hürriyetlerini biıtün şartları ile getireceğiz.El Modern bir A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • BARO JKİNCİ REİSİ DE İSTİFA ETTİ Baro ikinci Başkanı Sami Sırmalı istifa etmiştir.Sami Sırmalı bu mevzuda şu beyanatı vermiştir:«Baro Keisi baroya riyaset etmiyor.Mazeretleri olup da gelcmiyen arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • EGE'DE YAĞMUR BAŞLADI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,14 Endişe verici bir kuraklıktan sonra nihayet bugün şehrimize ve Eğenin muhtelif bölgelerine yağmur yağmaya başlamıştır.Müstahsilin yüzünü güldüren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • SÂDIK ALDOĞAN "Birleşmeye imkân YOKTUR,DEDİ C.M.P.Eyüp İlçesi Merkez Ocağının kongresi dün sabalı yapılmıştır.Sakin geçen toplantıda konuşan hatipler,umumiyetle «Bahar havası» tâbiri üzerinde durmuşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • 6 YENİ SU DEPOS İNŞÂ EDiLiYO 127 bin metre mikâbı su alacak depolar bir arıza vukuunda şehrin günlük ihtiyacını karşılayacak [OĞUZ ONGEN] Isâle hatlarında veya tesislerde bir arıza vukubulduğu takdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • I KEYSTONE I Joy Webster adında bir yıldız namzedi,metroda verilen bir partide Roek'n Boll yaparken yolcular kendisini hayretle seyretmişlerdir.29 yaşındaki Jonaltan Koııthıın verdiği bu 75 kişilik pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • NİSAN KEŞİDESİNDE 24.999 Lira BAHÇELİ BİR EV 19 NİSAN CUMA AKŞAMINA KADAR HESAP AÇARAK İŞTİRAK EDİNİZ.DOĞU BANK BÜTÜN BANKA MUAMELÂTINIZ İÇİN EMRİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN ^KOLONYADIR Cildinizi umızler *Ç»r-tenet» fiMituüjıolpylusurır,«ndı^iznimutı^fâi^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • Françoise Sağan bir kazada ağır surette yaralandı [ANADOLU AJAXSI] PARİS,14 Fransa'nın en meşhur genç romancılarından Françoise Sağan,bir otomobil kazası geçirmiştir.«Bonjour Tristesse» ve tUn Certain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • 30 kişi bir köy halkı üzerine yaylım ateş açtı Adana'da su yüzünden vukubulan arbedede bir kişi öldü.11 kişi yaralandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN'] ADANA,14 Mersin'in Kale köyünde su bendi meselesinden çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • Cizre'de Petrol Aranacak Arsuz mıntakasındaki petrol sondajları arıza sebebiyle durduruldu.I III SİM MUHABİRİMİZDEN] İSKENDERUN,14 İskenderunda Arsuz mıntakasında Gilland şirketi tarafından yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • Burslu talebeler mecburî hizmeti tamamlayacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Üniversite ve Yüksek Okullarda Devlet hesabına,burslu olarak okuyan öğrencilerin mecburi hizmetlerini yapmadan başka vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • I Bu yazı serisinin Türkiye'de neşir hakkı Türk Haberler Ajansı tarafından yalnız MİLLİYET Gazetesine satılmıştır.Yazan:Ferenç PUŞKAŞ 2 Mayıs 1954 te Budapeşte'de ingiltere'ye karşı elde ettiğimiz zaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • Tenasül uzvu arkasında olan çocuk [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,14 Akseki kazasına bağlı Dopran köyünde onbeş yaşlarındaki bir erkek çocuğunun makatının üst kısmında tahminen yirmi santim uzunluğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • 'i Bir ukalâlık numunesi EVVELKİ gün bana orta yaşlı bir adanı geldi.Ben,dedi,filân kız lisesinde talısil etmekte olan bir çocuğun babasıyım.Evveldenberi çocuklarımın dini terbiyelerine ehemmiyet verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • illliilliiillWi HARMS'.A/A/TAŞiOtĞt bavulda ÇEŞİTLİ HAWAN POSTLA/U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1957
  • Ürdün'de durum karışık Baştaralı Birincidebesi teşebbüsünden bahsedilmekte ve bunun akim kaldığı bildirilmektedir.Kral Hüseyin,bu akşam radyo ile orduya hitap ederek,kendisine sâdık kalan subaylara te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • llipillllliillili r^T™-^i HELİKOPTER.UZAKLAŞ-1 VNA5IN P.CESED)TAŞIMAK ÇlN ONA I'WTiyAClMIZ tjtfte~~-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • DEMEK Şimd:ğuSTV'.NlN PEŞİNDESİN AL.L.AH KOLAY.LtK VERSİN ]OH\y.3ES3 B4NA VARDIM ETMEK.'STER.MİSİN |E3/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • 5iZ Ni_E Bütün Gun Burada OTUfcUP GEVEZEi-IK EDECEK OEGİ-GİLIAA.BEL-Kf SİZ DE ONLARIN JL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • Seş?w KLM 1057 yaz tarifesini takdim eder.14 Nisandan itibaren Haftada 16 servis İstanbul'dan 6 servis Ankara'dan sizi Avrupa veya Yakın Ooğu veya Uzak Dogu'ya Kuzey ve Güney Amerika'ya Afrika ve Avus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • BELMAN 957 model yün mayolar orijinal desen ve örgü leriyle pek yakında piyasaya arzedilecektir.Fabrikası Ye-jildirek Sultan Mektebi sokak 10/2 Telefon:22 İHÎ 9«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM 50 Nasıl indim bilsen.Az kaldı,merdivenden yuvarlanıyordum.Ama ne yapayım,sen yalnızdın burada.Yatak odasından da nefret ediyorsun.Edward şefkatle:Doğru yapmadın.Yeniden hastala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • HAZRET-I ALI YAZAN:KEFİ C E V A D 205 U L U M A i7 İçlerinden biri ihtilâlcilerden Sevdan)ı öldürdü.Kuteyre de onu öldürdü.Kapıdaki kölelerden biri de Kuteyre'yi öldürdü.Kapıdakiler,Osman'ın bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZI TEFRİKA NO.4 ÇIKAN YAZILARIN OZETI Yirmi beş sene yabancı memleketlerde do-E sonra babasından kalan miras için 3 memlekete dönen Suzan lıanım,ikinci vâris ve E yeğeni Ferdi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1957
  • k VWiUiWWWWUMWWWWWUWWV)BİZ KADINLAR Neyyire BU PAZARDAN H B U pazar amma da azizlik etti.Sabahleyin bir de haktik pencerede,yollarda yaz.Artık yerinde dur durahilirsen.Sırtta ince bir bluzayakta sanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1957
  • SWISSAIR YAZ TARİFESİ 14 Nisan 1957 Tarihinden itibaren Svvissair'in uçan otelleriyle her zaman gibi İstanbul'dan îsviçreye haftada üç sefer yapılmaktadır.Beyrut'a ve Şam'a haftada bir servis mevcuttu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • AKBANK TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 1956 BİLANÇOSU AKTİF PASİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE KASA ve MERKEZ BANKASI Kasa 11.534.307.21 Merkez Bankas"ı 12.630.593.03 KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALAR SENEDAT C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • 18/4/957 Perşembe akşamı saat 21,30 dan sahura kadar Spor ve Sergi Saraymda RAMAZAN EĞLENCELERİ ORTAOYUNU Perihan Sözeri Millî Oyunlar Kars.Trabzon.Konya.Siirt ekipleri)Dansözler Türkân Şâmil.Semirami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • mensucat falrikast Yarınki SALI gününden itibaren Avrupa Topsundan yapılmış ÜSTÜN KALİTELİ KADIN ERKEK YÜNLÜ KUMAŞLAR BATTANİYE ve DÖŞEMELİKLER Her nevi Pamuklu Mensucat Orijinal el örgüsü Kula İspart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • AKÜMÜLATÖR SATIŞLARINA BAŞLANIYOR AMERİKAN TÜRK İŞBİRLİGİLE KURULAN FABRİKAMIZIN M A D A S marka AKÜMÜLATÖR SATIŞLARI aşağıdaki acentelerimizde başlamıştır.1 AKÜMÜLATÖR TİCARET Cumhuriyet caddesi No.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • KAÇIRILMAYACAK FIRSAT Kıymetli bir arsanın satışına nihayet karar verildi:Ankara'nın en işlek yeri Rüzgârlı sokakta Zafer matbaası ve D.P.Genel Merkez önünde 722 ada 1 parsel 744 metrekare arsanın sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • Millitıet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDt İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • HİCRİ Pazartesi RUMÎ 1376 Rama-can 14 15 NİSAN 1957 1373 Nisan 2 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.21 12.14 15.58 İR.49 20.25 3.34 10.33 5.27 9.11 12.00 1.37 8.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • ağrılarını OPOIM TESKİN EDER!OPON baş,vdiş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrılara karşı faydalıdır.OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdırft-sr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • YENİ MELEK yarın akşam 21.15 de SİNEMASINDA Bütün kadınları bütün erkekleri ilgilendiren nefis film KADINLAR DÜNYASI Women's World)başlıca yaratıcıları CLİFTON WEBB CORNEL WILDE JUNE ALLYSON VAN HEFLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • 125.000 LİRAYA SATILIK 4 katlı Apartman 1 katı boş)3 oda her katta,gömme banyo,havagazı,terkos ve saire Müracaat:Harbiye,Kaya Sokak No.21 kat 4 Harbiye,Tramvay durağının 1 alt sokağında Tel:22 50 69 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK OKTAKÖYDE imar durumu ve projesi hazır 80 m.arsa acele sat.Tel:36 91 97 T-573)135.000 liraya 15.000 iratlı apr.44 92 37 T-585)400.000 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] Mİİİf FP'MFI ftHI Itfter dun sahanın yıldızıydı.Bilhassa durmak İtilmeden,dinamo gibi çalışmasiyle dik-PVRiMU UUk kati çekti.Fenerbahçe'yi 4—0 galip duruma geçiren,attığı gole ise «mükem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 17 13 1 3 48 14 27 Galatasaray ıc 12 3 1 42 16 27 İstan bu Ispor ıs 9 t;3 32 21 24 Beşiktaş L6 K 3 5 32 26 19 Beykoz 18 X 3 7 30 25 19 Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • İtalya D.Almanya'yı 2-0 mağlûp efü GENÇLERİMİZ GÜNÜ İSTİRAHATLE GEÇİRDİLER.GRUPUMUZUN EN KUVVETLİ TAKIMI İTALYA.Hususî surette giden KAHRAMAN BAPÇUM'dan GLJON,14 1957 Dünya Jünyorlar Şampiyonası bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • Puşkas Milano ile mukavele imzaladı MİLANO.14 Macar ihtilâlindenberl diğer arkadaşları ile beraber vatanını terketmiş bulunan Macar Milli Futbol Takımının Kaptanı Ferenc Puşkas.nihayet tanınmış İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • ALTIN ÇİVİLİ ATLETİZM müsabakaları bitti Altın Çivili Atletizm müsabakaları dün,uzun atlamada Fenerbahçeli Cem Cökçen'in gençler yeni Türkiye rekorunu kırmasiyle bitti.Müsabakalarda derece alanlara mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • I İLHAN DEMİREL] YH7î^ Kİ BAYILMADI A t,cmir'in att,I efter'in golü gibi uynı nefasetteki bu golü,bakem muteber ad-I *eff,lrı fV* »DH I RPr-FlMul u tmerii.Rivayete göre,Aydemir topa vururken «Bırak»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • Vefa Hacettepe yenişemediler:3-3 ANKARA,14 Vefa bugün Hacettepe ile yaptığı karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.Faik Gökayın idaresinde Yeşil Beyazlılar maçı şu kadro ile oynadılar:Markuço Ahmet,Kalımı Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • KISA HABERLER SÜMERSPOR BARBAROS'U MAĞLP ETTİ ANKARA,14 İstanbul amatör küme lig şampiyonu Sümerspor takımı bugün Ankaragücü Stadında Barbarosla yaptığı müsabakayı 3-1 kazanmıştır.A.A.AVUSTURYA B)İSVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • BAĞIEÂNA GOL YOK!HAIJT KIVANÇ Evet,eski tas eski hamam,yalnız puanlar değişti.Fakat «ezelî rekabet» in bu kadarı görülmemiştir.Galatasaray İstanbulsporla iki defa berabere kalıp iki puan kaybediyor.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • F.Bahçe ile l-l berabere kalan I.Spor 3 uncu ofcfu Sarı Lacivertliler böylece G.Saray karşısında üçüncü defa kazandıkları avantajı 1 günden fazla muhafaza edemediler İialyan hakem maçı kötü idare etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] Bir gün evvel «fevkalâde» idare tarzı gösteren hakemin sağında ve solundu İki takımın kaptanı,Nâei ve Aydemir.Kaptanlar hu mükemmel hakemin idaresinde güzel hir maç çıkaracaklarından emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1957
  • Türkiye Serbest Güreş o» Birincilikleri Türkiye Sarbest Güreş Birinciliklerine dün de iki seans halinde gündüz ve gece devam edilmiştir.Kalabalık bir meraklının takip ettiği müsabakaların teknik netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor