Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • Gecekondu Sahiplerine Tapuları Verilecek Ankara'da tap u la n acak gecekonduların sayısı 20 bini buluyor LHUSLSİ MUHASİBİMİZDEN] ANKARA,13 Binlerce gecekondu sahibine tapuları verilecektir.Yıktırılmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • İA.P.I Geçen kasıımlunheri Süveyş Kanalından ilk drfa olarak geçen gün bir yolcu gemisi geçmiştir.Gemi 12.000 tonluk italyan bandıralı «Oceania» olup,Avustralya'ya İtalyan göçmenlerini götürmekledir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • MEVZUUNDA dünde görüşmeler yapıldı Başvekilin riyasetindeki müzakereler geç vakte kadar devam etti Görüşümüz Çarşamba günü açıklanacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,13 Kıbrıs meselesi ile ilgili son o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • Başvekil Tunus'u ziyaret edecek [ANADOLU AJANSI 1 ANKARA.13 Hariciye Vekâleti Matbuat bürosundan bildirilmiştir;Tunus Başveziri ekselans Habib Buıgiba.Başvekil Adnan Menderes'i Tunus'u resmen ziyarete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • Amerikalı bir Çavuş Ankara'da yandı ANKARA,13 Alwin R.Bohrer adında,Amerikan Yardım Heyetinde vazifeli bir Amerikalı çavuş,bu sabaha karşı Kavaklıdere'deki evi ile beraber diri diri yanmıştır.Çavuşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • SOVYET ELÇİLİĞİ BAHÇELERİNİN istimlâkine itiraz etti [HUSUSİ MUHASİBİMİZDE?ANKARA,13 Ankara'da yapılan imâr faaliyetleri meyanında,Atatürk bulvarının genişletilmesi için Belediye'nin yol üzerinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • PATRİKHANENİN YIKTIRILACAĞI HABERİ TEYİD EDİLMEDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.13 İstanbul'da,Fener'de yapılacak imâr hareketleri için Rum patrikhanesi binasının istimlâk edileceği hakkındaki haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • m l A.P.J ÜZÜMLER HAKİKÎ jg kcninc bir arkadaşı,hediye olarak,Keçen hafta,kendi bağından kopardığı bir kaç salkım üzüm göndermiş.Sylvia da bunları yemeden evvel onları başka şekilde kullanmayı düşünmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • OTOPARK ÜCRETİ alınması başlıyor Vasıtalar için tesbit edilen tarife Vekâletçe tasdik olundu Umuma mahsus mey-darılarla,otopark olarak kullanılacak yol fazlalıklarını işgal eden hususî motorlu nakil v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • 1 1 RADYOLU HAP Amerika'da imal edilen Radyo Hapı,yutulduktan sonra midede ve bilhassa vücut içindeki umumi durumu,arızaları,mide ondülâsyoıılarınıkan akımını tesbit etmekledir.Yeni buluş,Rockfeller E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • Hapishanede doğan çocuk Fatih'te,dostu Bayram Özgü ner'i tabanca ile öldürmeğe teşebbüsten sanık olarak yargılanan Zekiye Omay adındaki kadının duruşmasına dün de devam edilmiştir.Cezaevinde dünyaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • Ürdünde Krala karşı harekete Suriye ve Mısır'dan yardım gören sabık solcu Başvekil Nablusî karışıklıklar çıkardı Suriye,Ürdün'e bir Alay şevketti MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,13 Ürdün'de şiddetli ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] GOG BAŞLADI "ava'an" ls'»mas' birlikte,basık apartmanlarda sıkılan İstanbullular,saMiwse göçe bas-lamalardır.Bu sene de,geçen yıllarda olduğu gibi,Adalar ve Kadıköy,revaçta olan «vaalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • C.H.P.nin SEÇİM faaliyeti başlıyor Kampanya bugün gelecek olan Gülek'in konuşmasiyle açılacak C.M.P.de hazırlıklarım tamamladı NEDRET SKLÇUKERJv CH.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,bu sabah Ankara'dan uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • HIRCI7 Ktm,1,l° '»"habiri mn«?IC olarak «nstcrcıı Ökkeş Ademoğlu adında biri.Taksim'dc.bir otodan efy» çalarken yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • Sahte fatura kesen bir şebeke ortaya çıkarıldı Milyonlarca liralık sahte fatura tanzim eden şebeke mensupları tevkif edildi Piyasada sahte fatura¦ kesen ve bu suretle Hatları sun'î olarak yükselten bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1957
  • [A.P.TAI İHI İ Holl.vwood'da bir film çevirmek üzere evvelki gfifl ywUUIV Los Angeles'c gelen Sophia Loren,hava alanında Kaiiforniya'daki İtalyan kolonisi nâmına 4 yaşındaki bir çocuk larafından karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • Irfafo* i 'iZefi' LUuhou,Aziz Mahmud Hüdâyî K.S.Kerametleri zahir olan Hazret-i-Hüdâyi 1541 senesinde Koçhisarda doğmustuı İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra ilmini ilerletmek iızere İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • »Diyorlar Ki» sütunumuzda müteaddit defalar Ender Fıırlıın'un sinemaya olan aşırı zaafından bahsetmiştik.Hattâ hır seferinde Ankara'dan ne martlar itinde İstanbul'a,ve sırf bir filmin son gecesini kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • Radyolarla Yayınlanacak Büyük MEVLİDİ ŞERİF 14 H."ı7 pazar günü aramızdan ebediyen ayrılmış şoför ve otoııobilcı aı kndaşlaı ımızın ruhlarına ithafen Süleymaniye camii Şerifin-Je HM de İstanbul ve Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • 11 ı 11 11 r 11111 r I 11111 III ı.II Hill Mil Mill II İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Ta lil sabahı için müzik 900 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Gitaı kuarteti 9.45 Sevilmiş sesler Se vilmls şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • OĞLAK BURCU |22 Aralık 2(1 Ocak)Birine sürpriz yerine gedecek bir iyilik edeceksiniz.Çok makbule geçecek.KOVA BURCU 121 Ocak 1!Şubat] İçinize doğan şey olacak İ$ hayatınızda beklemediğiniz bir yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • TEŞEKKÜR Srvjiili babamız İrfSAN GÜNAY'ın cenaze merasiminde bulunan akraba,komşu ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre acımız imkân vermediğinden gazetenizin tavassutunu rica ederiz.JÜNAY Ailesi Çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • VEFAT Trabzon eşrafından inerinim Nemlizâde Hacı Mahmut kızı ve merhum Nemlizâde Mehmet Salih eşi ve Fuat Nernlioğiu,Nedime Pirselimoğlu,Nesime Serdar,Mukime Hatihoğlu ve Naime oğlu'nun anneleri,Cemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.0.Sermayesini TAMAMI ÖDENMİŞ LİRAYA YÜKSELTİYOR Bankaya her vatandaş ortak olabilir 1 Bir hisse senedi 50(1 liradır.2 500 liralık bir hisse senedine,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • Bir ırz düşmanı 8 seneye mahkûm oldu Borlfl ır/a ueaııpk sucundan İkinci Ağır C'e/n Mahkemesinde yargılanmakta olan Mehmet Şaban adında birinin duruşması dün neticelenmiştir.Suçlu.8 sone,10 ay Hapla c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • Migros,dün 12 bin paket et sattı Migros teşkilâtı paketler idinde koyun eti satışına devanı etmektedir.Dün de birer kiloluk 12.000 paket et sut ısa aı^.edilmiştir.Önümüzdeki hafta i(i!ul" 15.000 paket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • HİNDİSTAN'DAN 283 ton ithâl çayı geldi ALÂKALILARIN İFADESİNE GÖRE YAKINDA ÇAY SIKINTISI TAMAMEN GİDERİLECEK inhisarlar idaresi tarafından Seylân ve Hindistan'a sipariş edilmiş olan çaydan 283 tonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • "Telefonlu deli,dün Haslahanesine sev Sabahlan akşama kadar sağı solu lehdil eden Mehmet Ayda 400 lira telefon ücreti ödüyormus Gedikpaşada ikamet eden ve semt sakinleri arasında «Telefonlu deli» diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • BAYANLAR Bu gece saat 21 de İstanbul Radyosunu dinleyin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • I "Papaz kaçlı,oyunu SKAMBİI.DK bir papaz katil oyunu vardır.I Destede tek papaz bırakılır.Kâğıtlar dağıldıktan sonra,papazı alan oyuncu onu sezdirmeden başkasına aktarmağa çalışır.I.ldcıı ele dolaşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • t YIKILMASI kararlaştırılan Kabataş'taki tnhlsarlai live edilmiştir.İs sahiplerinin eski binaya gelmeleri tlöbeiçi ıneımır bırakılmış olan binanın vıkıhuasma.Vahinda başlanacaktır.il;'K\hafta İÇİ O ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • P E Y A M!SAFA'n in KONFERANSI Türkiye Komünizmle Mücadele Derneğinin tertiplediği seri konferanslardan ikisi,16 nisan saat 16.30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde Peyanıi Safa tarafından «Komünizmle mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • levels 10 dershaneli bir okul yanılıyor Tanınmış is adamlarımızdan Necip Akar,gehrimiz Maarif Müdürlüğüne müracaai ederek Lcvenlte okul yapılmak üzere ayrılmış bulunan arsaya 10 dershaneli bir okul in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • SİSLİ'PE m RANDEVU EVİ BASILDI Evvelki gece Şişlide yeni bir randevıı ovi basmış olan memurlar,çirkin vaziy tte beş cifi yakalamış ve evi rriühürlemişlerdir Yakalanan uifilerden gehç bir kadınla genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • Bu BAYANLAR gece saat 21 de İstanbul Radyosunu dinleyin.«MBJ.IUİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • r* SİNEMALAR J B E Y O Ğ L U AKIN Tel:48 06 02)1 Beş Hasta Var Nedret Güvenç Turk filmi.2 Nilgiin Erika Ranıborg Türk filini.AI.KAZAll Tel:41 25 İ2)Karnındaki Şeytan Eleanora Rossi Drago Fransızca.ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1957
  • Son iki gün içinde gümrüklerden çekilen maİiar Son İki gün zarfında aşağıdaki inallar gümrüklerden çekilerek piyasaya sürülmüştür.101604 kilo ham kauçuk.211860 kilo köşebent demir,jG2 kilo pencere cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • ¦ÜMHIÜ MAMPRID PENCEREDEN OLANLAR/GÖRÜYOR MARKETTİNİZ Mİ,Wtfl IZEH/R MÜ7EBESSfw V HZ/LVE YAHUT ZEHİR.YENGE HAFİ.i YE'Y/NE TATLI ÇAĞlRJVOK.JŞ'LVE DE ZEhİR'İn HAREKETSİZLİK TÇN Nl GÖRL/P PARAYLA tuttu Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • Tasarrufunuzu bankaya yatırırken size EN FAZLA KAZANMA İHTİMALİNİ veren ven ad sistemini tatbik öden.ve daima orijinal ikramiyeler dağıtan TÜRK EKSPRES BANK'ı tercih ediniz.Hanımlar için 15.000 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • BU PARLAK FIRSATI KAÇIRMAYINIZ Sizi Selâmlayan bu fırsat,kendinizin ve sizden sonrakilerin ayağına gerçek menfaatleri getirmiştir.Ödeyeceğiniz her 500)lira ile,bir müessis hisse senedi ve ayrıca 2000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • TAKSİTLE UCUZ ARSALAR Bostancıdan Kartala kadar her türlü vesaite yakın meskûn sahalarda 36 ay taksitle birer evlik müfrez ucuz arsalar.Şirket satış bürosu:Bostancı Tramvay durağı No.538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • MUHASEBECİ YARDIMCISI ALINACAK Orta Okul mezunu,muhasebe işlerine yardım edebilecek bay veya bayan memur alınacaktır.Taliplerin hergün saat 12 ile 13 arası,Yenicami No.44 de bizzat müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • Yul Modası Fransa'yı istilâ etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Paris'in lüks erkek berberleri son ay içinde 150 kadar erkeği «Yul biçimi» ustura ilft traş ettiklerini bildirmişlerdir.Bu yıl Oscar kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • Kilis'te bir kaçakçı öldürüldü 108 kilo afyon ele geçirildi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,13 Jandarma Umum Kumandanlığından aldığımız malûmata göre,10 nisan çarşamba gecesi saat 23 sıralarında.Kilis'in Şimş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • İki meb'usun Teşriî Masuniyeti Kaldırılıyor Muhtelit Komisyonun Turgut Göle ve S.Toker hakkındaki kararı Meclisin yarınki içtimaında görüşülecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN} ANKARA,13 Kars Mebusu Turgut Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • Bir kac Fıkra RAMAZAN,keyifli,ncs'eli bir aydır.Mii'nıinlerin Allalıa çok yakınlaştıkları bu zevkli günlerde onları bir kaç menkıbe ile eğlendireyim,dedim:Eski Türk hükümdarlarından Mirza Şâhruh'un Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • BULGARİSTAN'DAN PENCERE CAMI İTHÂL EDİLECEK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Bulgaristan'dan tutkal,banyo,kurna,pencere camı,sud kostik,sodyum,karpit ve bikarbonat de sud ithali için 1.853.000 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • 500 bin dolarlık teneke ithal edilecek Amerika'dan 500 bin dolar lutarında levha teneke ithal edilecektir.Tenekelerin tahsis listesi Ticaret Vekaleti tarafından hazırlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • i 'tâ:m J mm**-1 IKEYSTONEJ Londra'da evvelki nün bir Fotoğraf Fuarı açılmıştır.Fuarın en enteresan tarafını büyük bir su tankı içinde iki modelin resim çekmesi teşkil ediyordu.Genç kızlar,ziyaretçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • İzmir'de esrarengiz bir cisim görüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.13 Bugün saat 11.30 sularında İzmir semalarında acaip bir cisim görülmüştür.Manisa'ya doğru seyreden bu cisim,uçan dairo veya kuyruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • İRUÇHAN ÜNVERİ T.T.Federasyonu tarafından her sene açılan «Rehber Kursları.na devam edilmektedir.Resimde,görülen rehber talebeler,dün Topkapı Müzesine giderek ameli eğitim yapmış ve burada turistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1957
  • İFŞAATI I Bıı yazı serisinin Tiirki.vcde neşir hakkı Türk Halterler Ajansı tarafından yalnil MİLLİYET gazetesine satılmıştır.Yazan:FERENÇ PUŞKAŞ 1 Vatanımda kan dökülmeğe,binlerce kardeşimin ölmeğe ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • SAÇMALAMA TONV.BANGKOK'.A AZ KALDI l GAVKET.BÜYÜK I SERVET BİZİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • Kazan Nakli ve Yerine Oturtma İşi Fabrikamızın eski kazan dairesinde mevcut 8 metre boyunda,3 metre kutrunda ve 20 ton ağırlığında bir kazanı,yine Fabrikamız dahilinde 400 metre ileride bulunan yeni k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • YÜKSEK MÜHENDİS ALINACAKTIR İ.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden İşletmemizin,elektrik teknik dairesi fabrika müdürlüğü kadrosunda bulunan barem dışı 625 lira kadrolu 2 adet nöbetçi mühendisliğine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZ!TEFRİKA NO 3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Ailesinin rızası hilâfına evlenip yirmi beğ sene memleketten uzakta kalan Suzan Hanım,babasının mirasını almak üzere döner.Yeğeni Ferdi ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • BİR KADIN K İM demiş,zarafet para işi değildir,diye.Züğürt tesellisi.Veya züğürde teselli.Bal gibi bir para işidir bu.Zevkin enirinde para.Ha,bakınız,zarafet yaşla değildir sözü var £ya.O doğru.Dünya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası En az iki milyon liralık zengin ikramiye plânının mayiS çekilişini Idkdim eder 1 ADET lOO 004 2 ADET 25 000 LİRA LİRA lO ADET 5 OOO LİRA 25 ADET 1 OOO LİRA IOO ADET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E 1!Ne günahım var da aİ isteyecekmişim.O benden istesin.Mis Glower,ciddi,mahzun;Sen ne söylediğini bilmiyorsun,deyip sustu.Bcrtha hâlâ o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1957
  • YAZAN:R E F I CEVAD 204 ULUNAY Fakat bu,Mervan'ın işine geliniyordu.Heyet Medine'den üç konak ayrıldılar.Siyahi bir kölenin,yürük bir deveyi yıldırım gibi sür'atle sürerek gittiği görüldü,köleyi durdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • mensucat fabrikası T.A.Ş 16 Nisan SALI gününden itibaren Avrupa Topsundan yapılmış ÜSTÜN KALİTELİ KADIN ERKEK YÜNLÜ KUMAŞLAR BATTANİYE ve DÖŞEMELİKLER Her nevi Pamuklu Mensucat Orijinal el örgüsü Kula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • KARŞJ PERE JA LİMON KOLONYASI tt{i gelir/m Kalbi ferahlatır,bulantıları giderir,teslln ıdır.RE-JA İ Seyyal çantama bir PERE JA kaymayı uruılmayınız.Mi 0&*lVi'ünym JSafor-oluar* IHtajL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Türkiye Eski Muharipler Bankası A.0.Mobabank 13 Nisan Cumartesi günü Noter ve halk huzurunda yapılan BEYOĞLU ŞUBESİNİN Mahallî keşidesinde 38 müşteriye Mabet vaki olmuş ve kendilerine bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • BALERİN Kesif yemleri i ^W0 m Hububat Nebatî Protein Hayvani Proteinler Vitaminli vfe Mineralli maddelerle kompoze ve ekonomik bir yemdir.Bir günlük civcivlerden itibaren kullanılır.Nifrofurazone ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • BURSA ULUDAĞ 3 gün 3 gecelik gezi 20 Nisandan 23 Nisana kadar)Yol,Otel,Yemek dahil 125.T.L.Müracaat:İSTANBUL EKSPRES SEYAHAT ACENTESİ Beyoğlu Lâle Sineması yanında Mim Han Telefon:44 64 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • LEVEND LIMITED ŞİRKETİ İstimlâk dolayısiyle yazıhanesini Galata Rıhtım Caddesi Veli Alemdar Han 2.Kat 13/15 17 No.ya naklettiğini sayın müşterilerine saygı ile bildirir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Piilliııetf Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • HİCRİ PAZAR BUM* 1376 14 1373 Rama-NİSAN Nisan tan 13 1957 1 VAKİ r VASATÎ EZANÎ GUntj 5.23 10.30 Oglt 12.14 5.28 İkindi 15.58 9.11 Akşam 18.48 12.00 Yatsı 20.23 1.37 8.49 j imsak 3.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • YÜKSEK ELEKTRİK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSİ ALINACAKTIR İ.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Silâhtarağa Santralında kurulacak olan yük tevzi ofisinde enterkönnetke şebeke mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • mir'e Emniyet Müdürü lan Necdet Uğur,Aksu ile gitti izmir Emniyet Müdürlüğüne tâyin olufln İstanbul Emniyet Müdür Muavinlendpıı Necdet Uğur,dün saat 11 de Aku vapuru ile İzmir'e hareket etmiştir.Uğur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • ardaki erkek arslana bir dişi seçiliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MİR,13 Fuar Hayvanat Bahçeeki erkek aıslanın hâli,yalnızlıkberbatlaşmıştır.Ona eş olarak Anadan dişi nrslan talebine gelen cevap nine Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • EDEN'e DÜN MİDE AMELİYATI YAPILDI [ŞARK B.B.A.BOSTON,13 Sabık ingiltere Başvekili Sir Anthony Eden bugün Boston'da kalmakta olduğu hnstahanede muvaffakiyetli bir ameliyat geçirmiştir.İki buçuk saat sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Düşük kaliteli kromlarla ilgili sirküler yürürlükten kaldırıldı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,13 İktisat ve Ticaret Vekaletinden bildirilmiştir:Düşük tenörlü krom ve manganezlerin istihsâl ve İhracatını teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Alakant D.P.liderlerini münazaraya davet etti [Hususî Muhabirimiz Ahmet Cevdet Sidal'dan] AKHİSAR,13 Hür P.nin Efendi Ocağı kongresi bir kahvehanede yapılını?ve polisin her hangi bir müdahalesine maru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Sivas'ta bir kuyruk su ile koparıldı [Hususi Muhabirimiz AHMET GÜRELden| SİVAS,19 Bugün şehrimizde enteresan bir hadise cereyan etmiş,İş Bulma Kurumu önünde vücuda gelen uzunca bir kuyruk tazyikli su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Teşvikiye ve Maçka dün gece karanlıkta kaldı Dün Rece Magka,Teşvikiye ve semtleri,vuku bulan bir arıza yüzünden karanlıkla kalmıştır.Akşam üzeri saat 19.15 te umumi kabloda vuku bulan ârızâ neticesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Nasır Süveyş mevzuunda yumuşamıya başladı Mısır Reisicumhuru Kanalın işletilmesine dair eski tekliflerini Batılıların arzusuna uyarak değiştirmeye karar verdi [ASSOCIATED PRESS A.A] LONDRA.13 Mısır Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Bir mahkemede dilenciler şahit olarak dinlendi Hakim bey.Ben bir komplo karşısındayım.Dilenci puhunu olmadığımı her aman isbata hazırım.Dilenci patronluğu yapmaktan sanık olarak dün öğleden soma I!ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • taaft Pazartesi aksamından itibaren BSft 3 ATLAS SİNEMASINDA iS-Mif.ve nıes'ut yaşayan bir ailenin evlerine giren bir belâdan dolayı çektikleri korku ve heyecanı gösteren muazzam film.ÜMİTSİZ SAATLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • BİNA VEYA ARSA ARANIYOR Alibey köyünde Silâhtarağa'da Kartal'da sanayi mıntakalarında iğinde kuyusu 80 beygir kuvvetinde cereyanı olan bir bina veya arsa aranmaktadır.Müracaat telefon No.22 19 31.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Ürdün'de Krala karsı s harekete geçildi t Baştürüfi Birincide gün şiddetli bir hal almış ve Amman'da,Ürdün'ün muhtelif bölgelerinde Batılı devletler aleyhinde büyük nümayişler tertiplenmiştir.Nablusi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • 108 KİŞİ TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İSKAT EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Resmî müsaade almaksızın,ecnebi tâbiyetine kendi arzuları ile girdikleri tesbit edilen 108 kişinin Türk vatandaşlığından ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • ALBAYLARIN KIDEM VE TERFİ DURUMLARI ISLÂH EDİLİYOR [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Albayların terfi ve kıdem durumlarında ıslahat yapan bakamın teklifi,Milli Müdafaa Encümeninde kabul edilmiştir.Erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • Soğuksu'da Yeniden Arsa Satışına Banşlandı!Soğuksu'yun kıymetli arsalarını gördükten sonra ASLA başka yerde arsa aramıyacaksmız.Çünkü:İstimlâk edilmiş ve edilecek gayrimenkul sahipleri Soğuksu arsalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • BİR GÜN KALDI Ayda 50,75,100,125,150 Ura taksitle ALTINŞEHİR FLORYA AVCILAR Kayıtlar umumî ısrar üzerine 15 Nisan 1957 tarihine kadar devam ederek kat'î kapanacaktır.İlk taksit yatıranlar ev,villâ sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN:Şirketimizin 27 Mart 1957 tarihinde âdiyen toplanan Hissedarlar Umumî Hey'etinde 1957 senesi için Baylar Ethem İzzet Orsal,Mithat Eriş ve Ahmet Hidayet Reel'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and Co.Ltd.in Hirfanh Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır:1 ingilizce bilir inşaat makineleri yedek parça ambar memuru,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • İp ftSh'â&B Y-fl-etrirrril"':P.3.HERŞEYI TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • NİSAN KEŞİDESİNDE 24.999 Lira ve BAHGELI BİR EV 19 NİSAN CUMA AKŞAMINA KADAR HESAP AÇARAK İŞTİRAK EDİNİZ.D 0 Ğ U B A N K BÜTÜN BANKA MUAMELÂTINIZ İÇİN EMRİNİZDEDİR.M ıı ıı—nwiwm mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DEVREN sat.şekerci ve pastacı,üç bozdolabı ve tekmil teferruatiyle.Bakırköy İstasyon cad.34.T-572)HEYBELİADADA sat.köşk 60.000 lira.Berbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.04.1957
  • 1 URKi YE Serbest Güreş Birincilikleri Çekişmeli ve zevkli gecen müsabakalarda sürprizler oldu.Millî güreşçilerin birbirleriyle karşılaşmaları enteresan geçti Türkiye Serbest Güreş Bölge birincilikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • SPARTAK 27 Eylülde geliyor Galatasaray futbol takımının hazi* rantın son haftasında yapacağı Rusya seyahatini iade etmek üzere Moskova'nın Spartak takımının 27 eylülde İstanbul'a geleceği kafi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • HAKKI YETEN FEDE-RASYONDA KALACAK Beşiktaş İdare Heyetine seçilen Hakkı Yeten'in aynı zamanda Futbol Federasyonu Asbaşkanı olduğu ve bu vazifelerden birini tercih etmesi lâzım geldiğine dair dolasan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • VEFA ANKARA'DA 3-2 MAĞLÛP OLDU Yeşil Beyazlılar bugün Hacettepe ile karşılaşacak [ANADOLU AJANSI] ANKARA,13 iki maç yapmak üzere şehrimizde misafir bulunan istanbul Profesyonel lig yedincisi Vefa futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • GOL KRALLIĞI M GOL:Metin G.S.13 GOL:Can F.B.11 GOL:B.Erdoğan Bcyk.10 GOL:Lefter F.B.Aydemir I.Spor)8 GOL:Ergun F.B.Recep B.J.K.fl GOL:İbralıim İ.Spor)Nazmı B.J.K.Burhan Ad.İsmet Vefa)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Fenerbahçeliler kamp yerinin bahçesinde.Soldan itibaren Lefter,Akgün,Nedim,Orhan,sopası ile Antrenör Szekelly,Şükrü,Niyazi,Serâcettin,Necdet,Avni,Can ve Ergun.Fenerbahçe en kritik maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Galatasaray lfi 12 3 1 42 16 27 Fenerbahçe 16 13 3 47 13 26 istanbulspor 17 9 S 3 31 20 23 Beşiktaş 16 8 3 S 32 26 19 Beykoz 18 8 3 7 30 25 19 Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • ALTIN ÇİVİLİ ATLETİZM MÜSABAKALARI Senenin ilk pist müsabakaları olan «Altın Çivili» atletizm müsabakaları dun Fenerbahçe Stadında 300 atletin kiyle başlamıştır.Dün yapılan •Yıldızlar» 600 metre yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • Metin'siz Galatasaray Beykoz'u yenemedi 0-0 Sarı-Kırmızılılar böylece çok üç büyükler karşısındaki SEYİRCİ:24 689 Kişi HÂSILAT:43.447 Lira HAKEMLER:Guarnaschelli GALATASARAY:Turgay Saim İsmail Kâmil E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • İst.Spor Vadeş ile görüşüyor Istanbulspor Kulübü İdare Hey'eli yarın akşam toplanarak antrenör mevzuunda nihaî karara varacaktır.Eski Istanbulspor antrenörü,balen Vefayı çalıştıran Sabri Kirazın trans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.04.1957
  • İST.SPOR PRAG SEYAHATİNDEN VAZGEÇTİ İstanbulsporun Çekoslovakya seyahatine çıkabilmesi için Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden verilmesi pereken müsaade henüz kulübe tebliğ edilmemiştir.Bu sebeple Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor