Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • B^i.iiiKWflpWg i fi" 1 ili 111 t i|İİ $V '%SA iğ $$ ği$ [RUÇHAN UN VER Türkiye Muallimler Birliğinin teşebbüsüyle,bütün Türkiye öğretmenlerinin yurdumuzdaki Macar meslekdaşlarına dağıtılmak üzere yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • m/H SAF BENZİN İÇEN BİR ŞEKER HASTASI İYİLEŞTİ Gazetelerden)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • E DEN BUGÜN ameliyat olacak [ANADOLU AJANSI 1 BOSTON.12 Eski İngiliz Başvekili Sir Anthony Eden'ın yatmakta olduğu hastahaneden bildirildiğine göre.Eden yarın Dr.Richard Cattell tarafından ameliyat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • TÜRK KARİKATÜRİST-LERİNE BAYRAM Şehrimizde İniltin.m tanınmış Amerikalı karikatürist Al Capp'ın kardeşi Klliot Cnplin,dün Türk karikatüristleri ile tanışmıştır.Aynı zamanda «Halktan Halk'a» Komitesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • Maarif Vekili dün istifa etti Şahsî sebeplerden çekilen Prof.Ahmet Özelin yerine eski Vekil Tevfik İleri tâyin edildi [HUSL'Sİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Maarif Vekili Prof.Ahmet Özel bugün kabinedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • IMUAMMER TAYLAK)AXKARAYI BİRBİRİNE KATAN SARHOŞ GENÇ Bir genç Ankara'yı birbirine kattı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Bir gangster mukallidi bugün Ankarayı birbirine katmıştır.24 yaşında Vedat adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • ABANA DA Kaza oluyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün,bütçe müzakereleri sırasında Kırşehir'in vilâyet,Abana'nın da kaza olması için yaptığı konuşmadan sonra Kırşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • ingiltere'nin bize gemi vermekten vazgeçtiği haberi yalanlandı [ANADOLU AJANSİ] ANKARA.12 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bildirilmiştir:İngiltere hükümeti tarafından bâzı harb gemilerinin Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • CENEVRE* 6 Saatten daha az direkt uçuş HER PAZAR GÜNÜ 4M KLM v/M M M-Â^ rem*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • Fransa 100 milyon liralık kredi açıyor Tütün,fındık ve krom karşılığı açılan kredi ile,ilâç,yedek parça ve ham medde getirtilecek [ERTUĞRUL ÜNAL] FRANSA memleketimize 100 milyon liralık kredi açacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • Höggf Istanburun alacağı şekli anlattı Şehircilik mütehassısı gazetemize verdiği beyanatta istanbul'un kısa zamanda bambaşka bir veçhe alacağını söyledi Prof.Högg,Köprü'nüR ı Ortaköy Beylerbeyi arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • Makarios'un serbest bırakılmasıyla doğan son durum karşısında Kıbrıs görüşümüzü bildirdik Hariciye Vekilinin,İngiliz elçisine izah ettiği görüşümüzü Pazarfesi günü Başvekil Mecliste açıklayacak ingili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • «MİLLİYET» bir futbolcunun ifsaatma neden bu kadar ehemmiyet veriyor?ÇÜNKÜ FERENÇ PUŞKAŞ herhangi bir futbolcu değildir.PUŞKAŞ,komünist âlemde krallar gibi yaşayan taçsız futbol krallarından biri iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1957
  • 1ÎUCHAN UNVERI SİMSARLARIN DÖVÜŞÜ D KAVGA BAŞLIYOR:Dövüşmeğe hazırlanan bu şahısları,kafayı adamakıllı çekip,pusulayı şaşıran iki sarhoş zannetmeyin.Bunlar doktor simsarıdırlar.Hani,doktorlarımızın ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • STANBUL EVLİYALARI ^L^x^oh:T^efc* C&tretd K Abdül Mecîd i Sivâsî K.S.Maişeti Se\İlletinin hüyüklerindeudir.Keşif ve kerameti zahir evli\adandır.Eyüp Nisancasında medfun olan şeyh Abdül Abadım Nuri'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • KADIKOYİNDE ALTIYOLDAN 130 METRE MESAFEDE BOSTANCI TRAM YAY CADDESİNDE YKNİ HAN ve altındaki YENİ PASAJ'da KİRALIK DÜKKÂNLAR ve İŞYERLERİ Yazıhane.Muayenehane,Atölye,Laboratuar v.s.Hepsi Kalo iift-ı l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • TÜRK DİŞ TABİBLERİ CEMİYETİNDEN Yeniderı eı emrine tahsis edilen Carpule)tevzi edileceğinden,Sayın kı.ve rrıeslekdasjar muza yirmi gün zarfında Pazartesi,Çarşamba,Cuma günleri SAAT 'J 1-ye kadar Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Tasarladığınızın aynını başkası da düşünüyor.Orijlnal bir şey yapmak İçin erken davranınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir vefasızlık göreceksiniz.Anlamazlıktan gelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Balık ağlarının alt ve üst taraflarına gerilen keçi kılından İp;İşaret sıfatı.2 Rahat;Bir gıda maddesi.3 Erkeklik;Bir mabut.4 Dilbilgisi.5 Perdeayaklılardan b i r kuş;Beyan edatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • Radyolarla Yayınlanacak Büyük MEVLİDİ ŞERİF 14/4/1957 pazar günü aramızdan ebediyen ayrılmış şoför ve otomobilci arkadaşlarımızın ruhlarına ithafen Süleymaniye camii Şerifinde saat 13.45 de İstanbul v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ luttüaıc Qk»Cut,i ilgisini çekebiliyor.Bunun haricinde kalan kısımlar oldukça ağır ve sıkıcı.Savaş sahnelerinin fevkalâde başarılı kadı lana kameraya tesbit edilmiş olması dikkate de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • Elektriği,Telefonu,Belediye Terkos suyu bulunan civarında 50.000 100.000 200.000 liralık muhtelif evler,villâlar 1.000.000 liralık muhtelif fabrikalar bulunan,Belediye otobüsleri işleyen,Bakırköy Bahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • VEFAT Meclisi Tetkikatı Şer'lye azasından merhum Mehmet Şaklr Balı ve merhume Ratlbe Batı'nın oğlu,esbak Washington Büyük Elçisi merhum Ahmet Muhtar Beyin damadı,Feriha Batı'nın eşi.Nedime Batı'nın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • Sirkeci İskelesine Araba vapurları yanaşmıyacak Şehir hatlarındaki mevcut iskele darlığını önlemek gayesiyle Sirkecideki araba vapuru iskelesinin vapur iskelesi haline getirilmesine karar verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • ı/I z n m# KLOB-X EŞSİZ MUAZZAM ATRAKSİYONLAR Hârika Afro Küben dans çifti İNDA ve ANİBAL NAVARRO Ultra Modern Dansöz LİLİANE VACAVANT Müzikal Sow ve Dansları THE HAGEN'S Çok sevilen TRİO MONTODORİ Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • Altın fiatları Cumhuriyet 112.2» Reçat 131.00 İngiliz 142.00 K U 1 ç e 16.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • Kahve İthalâtını İnhisarlar İdaresi yapacak Kahve ithal hakkının İnhisarlar Vekaletine verilmesi uygun Kurulmuştur.Bu husustaki gerekli hazırlıklar son seklini almak üzeredir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • İki Müddeiumumi Muavininin yeri değiştirildi İstanbul Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde çalışan Müddeiumumi muavinlerinin dünden İtibaren yerleri değiştirilmiştir.Alâkalılar bu değişikliğin «gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • FAZLA FİATLA KÂĞIT SATAN 4 TACİR DÜN TEVKİF EDİLDİ Dört kâğıt taciri,Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgularını müteakip tevkif edilmiş ve cezaevine gönderilmişlerdir.Moiz Bahar,Nusret Bora,Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • DOĞU ALMANYA TİCARİ ANLAŞMALARA RİAYET ETMİYOR Doğu Almanya'nın memleket im İzle olan ticarî anlaşmalara riayet etmediği ifade olunmaktadır.Belirtildiğine göre Doğu Almanya firmaları anlaşma gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • 19 GÜNLÜK ZEHİRLENEREK Müddeiumumîliğe yapılan kançlık neticesi öldürülı Yaman Onur adında 19 günlük bir çocuğun zehirlenerek öl kağında 10 numarada oturan Rıza Güvenç İle Ahu Güvenç'ir BİR ÇOCUK ÖLDÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • 0 DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 619.&1 Ura tutarında geçitli mal İhraç edilmiştirt BİR müddettenberi revizyonda bulunan Tarsus vapuru,bir aya kadar İtalya'ya götürülecek ve tâmiratına orada d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • mı II nıllını.ııııııııuMUKMiMnııııhiıııııuııılıın.ıımiHiıiNMiıifluıınıı.JiılMlıııiMHH.ınııullllıını l .ıımılıı İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo Salon Orkestrası 13.00 Şar-kılar:Emin Gündüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • M EV LI D Trabzon eşrafından ve Kemal Aybay Şirketi kurucusu kıymetli eşim ve babamız MERHUM KEMAL AYBAY'uı ulûlünün 40 inci gününe rastlayan 14/Nisan/1957 pazar günü mübarek ruhuna ithaf olunmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • ŞARDON—BATTANİYE ve FANELA KUMAŞ TÜYLENDİRİLİR BELMAN TRİKOTAJ ve FANELA FABRİKASI İstanbul:Yeşil Direk Sultanhamarn Mektep Sokak No.10/2 Telefon:22 96 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1957
  • Ill IIIllllllllllllllIII III IlllillII lllllllllIII I Ml I III III11 İli I III III 11 Mill II Mill IIII i III III III I Kahraman millete kahraman hükümet I Hi ÜRKİYE,yakın tarihinin hiç bir devrinde,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • temizliği ayrı timsali Evlerde,Mekteplerde-Otellerde,Fabrikalarda,te Lokantalarda bilûmum temizlik iflerlnda Bugünün ev kadını temizlik işlerinde kolaylık ve sür'at arıyor.aletin en modernim.malzemeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ ŞEHİR DRAM TİYATROSUNDA 15 Nisan Pazartesi 16 Nisan Salı 29 Nisan Pazartesi 30 Nisan Salı aksamları LA TRAVİATA 7 v« 8 act geo* abonelerinin kağıtlariyle Dram Tiyatrosu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • {kNLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 6 Mayıs çekilişinde 1)1)1)1 t 75000 l S Kasım SO.OOOtl j S Eylül SO.OOO 31 Aralık 7S.OOO* E S H*r 150 liraya bir kur'a numarası Fada bahat İçin ajansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • YÜKSEK ELEKTRİK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSİ ALINACAKTIR İ.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Silâhtarağa Santralında kurulacak olan yük tevzi ofisinde enterkönnetke şebeke mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • i-FLORYA DENİZYURT'da—1 YARISI PEŞİN YARIS112 AY VADE İLE 1750 ve 2100 LİRAYA VİLLA ve BAHÇELİ EV ARSALARI Arsalar,Yeni Londra asfaltı ve Çekmece Sarayburnu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksaray'a 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • VûAf/ye'yJ haklamak ist/yen söröR DÜNKÜ TRAFİK KAZASI BAŞLIKLI B/R GA.ZETE hAB£RjN/'n KAHRAMANI OLUN.C4 HAFıYE BUN-DAN LAF AUNMAZ" HÜKMÜNÜ VERDİ VE B DOLMUŞ DEĞİŞTİREREK S/R„ KEÇİYE GELDİ TEKİR.HAFİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • •I »I fef V V W ı V V w V FATİH AJANSIMIZ 15 Nisan Pazartesi günâ h ı z uae t mız J e dw 0 ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Haziran çekilirinde 48.000 l.tfalik Umumî keşidelere iştirak hakka Her 150 liraya Dip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • Bu Mevsimin Şapkaları Çok Güzel '11.Saglada.SU ÜZERİNDE YÜRÜYEN SARISIN GENÇLER "ı sofad*.29.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • DALILAH life Teninize dahi bir güzellik kazandırınız.Fevkalâde ince olan DALİLAH pud rası cildin üzerioe tamamen intibak eder,yüzünüze v kadifemsi «e sıcak bi* tuşe bağışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • KAÇIRILMAYACAK FIRSAT Kıymetli bir arsanın satışına nihayet karar verildi:Ankara'nın en işlek yeri Rüzgârlı sokakta Zafer matbaası ve D.P.Genel Merkez binası önünde 722 ada 1 parsel 744 metrekare arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • İŞTE/ğğjS22k kaynağı ANKARA MAKARNASI ÇİUH ESKIYAPAN Orl Koli Şn f ABRIKA tılutl.Ctodes,ANKARA Tel:12395 lit Sat.j Depoıu:Zmdar.Vao,Cıd 56 Tel:221072 Tev*.yer!Tel 27 3658
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • KONGRE İLÂNI Sendikamızın normal kongresi 17/4/1M7 Çarşamba günü saat 17 de Kazlıçesrne Demirhane Caddesi 126 4 de-kurulu Derby Lâstik Fabrikası Lokalinde ekseriyet olmadığı takdirde*20/4/1957 Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • TUVALETİNİZ İÇİN PaWfellTALK PUDRASI Vücuttaki bütün TER KOKULARINI ^idmn yegâne pudradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • WluAiki nağmeleri oik faik sözler.Uzun zamandan beri teniniz hakkında nazikane sözler saıfeditmiyorsa,evvelce olduğu gibi halen cildinizin tazeliğini muhafaza edip etmediğini görmek için kendinizi ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • iran Türk demiryolu projesi hazırlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 221 kilometre uzunlusunda olacağı tahmin edilen Elâzığ Van İran demiryolu hattı tesisi için Türk ve İran Hükümetleri arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • Nato Red Pivot tatbikatı başladı [ANADOLU AJANSI] GELİBOLU,12 NATO deniz kuvvetlerinin katıldığı Red Pivot müşterek tatbikatı dün gece başlamıştır.Kara,deniz ve hava kuvvetlerimizin işbirliği yapmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • "Z Kirli Çıkılar DİLENCİLERLE mücadele bütün şiddetiyle devanı ediyor.Ha gayret!Elimiz değmişken memleketi 5u mikroplardan kurtaralım.Şimdiki halde tutum iyi gidiyor.Böyle devam edecek olursa dilencil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • ARSALARIN TEVZİİ HAKKINDA:Denizcilik Bankası Memurlar Yapı Kooperatifi inşaat sahası yanında,50 metrelik yeni Marşal Bulvarı üzerinde,Küçükçekmece Memur ve Öğretmenler Sitesi içerisinde ihtiyaç sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • ŞUBEMİZİN 20000 LİRALIK İKRAMİYE IffŞJDESİ 30 NİSANDA ÇüdİVOR SON PARA YATIRMA TARİHİ:20NİSAN HESAP AÇTIRMAKTA ACELE €DİNÎ2L-HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • Kıbrıs görüşümüzü ingiltere'ye bildirdik ğ Baştarafı Birincide LONDRA.12 İngiliz hükümeti Makarios'un Kıbrıslıların temsilcisi olarak Londraya davet edilmiyeceğini açıklamıştır.Loıdlar Kamarasında dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • MEVSİMSİZ SICAKLAR Şehrimizde suhıînet dün 22 dereceye kadar yükselmiş;lodos fırtınası da havada mevcut sıkıntının artmasına sebep olmuştur.Bu yüzden henüz mevsimi olmamasına rağmen,bir çok kimse ceke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • Prof.Ş.Suvla ek vazifelerini bıraktı Öğrendiğimize göre.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi profesörlerinden Refii Şükrü Suvla'mn.Merkez Bankası idare hey'etindeki görevine son verilmiştir.Profesö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1957
  • Högg,istanbul' alacağı şeklî anlattı ğ Baştarajı Birincide Şehir dağıtmalı mı,dağılmamalı mı?İstanbul bir sanayi mı,olmamalı mı?Tarihi âbidelerin v liklerin muhafazası.Şehrin trafik durumu ve yollarş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • «öftllllllliiiltt »KıSıNi DE Buldum.DAvuT iv ı D İR.PAKAT PEDRO BAŞ-AŞAGl SUVUN DİBİNE SAPLANMIŞ VAZİYETTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • ALLAHLIK ALI BEY BABA.SANAA ARKADAŞIM AAETl'lN'l TAK-OİAA EDEYÎM.BU ÇOCgKTA KARAKTER VAR.ZEKı.ATILGAN BİR T/R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • CISCO Kİ D NiyE SORDU 3 PEKİ SENORiTA ARKADAŞIM pANCO SIZE Bu ADAMLARI Nıygr TAKİP ETTİĞİNİZİ,KÖTÜ BlR.NiYETLE SORMADI W.J&f*7^ EĞER ONLAR SİZE KÖTÜLÜK ETMİŞSE SİZE VARDIM tÇfN.İSTEMEM.Bü ŞAMSÎ BİR tT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • İHHÜH rT«j:fl:rzt ERKESİN İŞİNE BÖYLE KARı$|^_SAN BAŞ IN DEZ-DE GİRER.~7 DOHNNY.BıUYORUM FAKAT MECBU-RUM DESS ÇÜNKÜ VAZİFEM BuDUR.METEOR HAKKINDAKİ SıRLAR DÜŞMA-NIN ELİNE GET.MEK7E W3d ŞİMDİyE KA-DAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • DEMİR YUMRUK TEYZEN Bu GÜNLERDE" ÇOK ÜZ-GÜN,SOLT.BENİM YÜZÜMDEN OLDU ELLİ YILLIK AilE SAA.OETıNİ VıKTıAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • HAV ffW w AV L 'WAY ı ^WAvı ir/S^'U NE Yİ SOĞUK GÜNLERDE BÖyı_E ISINAAAU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • milyon ADET APARTMAN DAİRESİ 5 ADET BAHÇELİ EV JL ADET DİNLENME EVİ 1 MİLYON URA 3M Çekiliş Tarihleri:15 Mayıs,23 Ağustos,31 Ekim,30 Aralık İKİ MİLYON liranın tamamı ikramiye olup KREDİ ı/ani BORÇ değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM 48 Kendi hayatı,ümitleri,arzuları,hayal ve rüyaları için gözyaşı döküyordu.Kalbi parçalanır gibi oluyordu.Elleri ile yüzünü kapadı:Boşuna o kadar acı çekmişim demek.Bütün gece s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • ^HHHHVUiVMVVU^MUHMHHHUi'iMİUV Buna sandviç,süt,tereyağı derler.SANDVİÇCİLEK de zam istiyormuş.İstesinler,bakalım.25 kuruşa kalori olmazmış.Artsın da görelim şu kaloriyi.Bugü»1 için sandviç piyasasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • HAZRET-I ALI YAZAN İt E F İ C V A O 203 U L ü N A Y Bunu tahkik için Muhammed bin Mesleme,Usâme Arur'ın oğlu Abdullah,Ammar bin Yasir gibi zevat tâyin edildi,bu haberlerin yalan olduğu anlaşıldı.Bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ 1 ASK ÇIKMAZI TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ S uzan Hanım yirmi beş sene sonra memlej=kete,babasının mirasını almak üzere döner.No-ter Remzi,onunla,ikinci vâris,yeğeninin ara-sim bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • CANNES FİLM FESTİVALİ rANADOLU AJANSI1 CANNES.12 2 ilâ 17 mayıs arasında burada yapılarak olan film festivali için hazırlıklara büyüK bir faaliyetle devam edilmektedir.Bu sene festivale 31 memleket ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1957
  • İngiliz Kraliçesi Charles Boyerin filminde rol aldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Brigitte Bardot ile Charles Boyer'e cParisli Kız» filmini çevirten Fransız film stüdyosu,Kraliçe Eliza-beth'in Paris'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1957
  • İyi ışık gördüğünüz her yerde EDISON AMPULLERİ VARDIR!EDİSON istemekle,sarfetriği cereyanı size,son kuruşuna kadar,bol ışık olarak iade eden.bir ampul almış olursunuz.EDISON BOL IŞIK VERİR O AZ CEREYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • NİSAN KEŞİDESİNDE 24.999 Lira BAHÇELİ BİR ev 19 NİSAN CUMA AKŞAMINA KADAR HESAP AÇARAK İŞTİRAK EDİNİZ.DOĞUBAN K BÜTÜN BANKA MUAMELÂTINIZ İÇİN EMRİNİZDEDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • TeninU" Daima* Bakıma Muhtaçdv «nm ^Perteıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • G Ö 2 e CO GÖMLEKLE Rî Nî »TERCİH EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • 125.000 LİRAYA SATILIK 4 katlı Apartman 1 katı boş)3 oda her katta,gömme banyo,havagazı,terkos ve saire Müracaat:Harbiye,Kaya Sokak No.21 kat 4 Harbiye,Tramvay durağının 1 alt sokağında 75.000 LİRAYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • Kazan Nakli ve Yerine Oturtma İşi Fabrikamızın eski kazan dairesinde mevcut 8 metre boyunda,3 metre kutrunda ve 20 ton ağırlığında bir kazanı,yine Fabrikamız dahilinde 400 metre ileride bulunan yeni k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • DİKKAT Müessesemiz şimdiye kadar görülmedik ucuzluk ve kolaylıklarla arsalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya karar vermiştir.Güngören Mahallesi Arsaları Yaz ve kış oturulacak yegâne mahalledir.Topkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • KAYIP ÇOCUK rafta bulunan bir ¦Hk müddet evvel İz-^Bf nıir'dekl evinden İğ.çıkarak geri dön-jw;m iyen Muzaffer Dündar'ı gören jjj».ve yerini bllen-leıin İnsaniyet k& ÜMİ nâmına aşağıda-He?¦«3ffl ki ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • NTIDOT POM A DİS AĞRISI ADALE ROMATİZMASI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARI.BÖCEK SQKMASI KESİK YARALAR PİŞİK KASINTI.EKXEMA ERGENLİK DONUK v WW ÇATLAKLARINDA VE THA$TAN SONRA KULLANILIR iwm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • mensucat fabrikası 16 Nisan Salı gününden itibaren YÜNLÜ PAMUKLU KUMAŞLAR ve ORİJİNAL EL ÖRGÜSÜ HALILAR Perakende satışına başlanacağını Sayın halkımıza bildiririz.Kula Mensucat Fabrikası T.A.Ş.Perake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • İSTİMLÂK DOLAYISİYLE-MESKENSİZ KALMIŞ VATANDAŞLARA TOPKAPI MALTEPE'SİNDE ARSA TEVZİİNE BAŞLANMIŞTIR SAYIN VATANDAŞLAR BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ Vatandaşlarımızın Beyazıt'tan yalnız 10 dakika mesafede bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • Piîilâuef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • HİCRÎ 1376 Kamaşan 12 CUMARTESİ 13 NİSAN 1957 rum!1373 Mart 21 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.24 12.15 15.58 18.47 20.22 3.38 10.38 5.29 9.12 12.00 1.36 8.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • DOMUZ YETİŞTİRMEK Yüksek Ziraat Mühendisi Vedad Pınar Ön Söz Dünya et durumu Yetiştirme metodları Türkiye'de yapılan domuzculuk Pratik bilgiler 24 Resim.İstanbul P.K.1129 a mektupla 140 kuruşluk posta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • YÜKSEK MÜHENDİS ALINACAKTIR I.E.T.T.işletmeleri Umum Müdürlüğünden İşletmemizin,elektrik teknik dairesi fabrika müdürlüğü kadrosunda bulunan barem dışı 625 lira kadrolu 2 adet nöbetçi mühendisliğine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • TA İM KM »OMATE s ı Minen SAlÇAS,yemeklerinize lezzet ve vitamin ilave eder.TA M EK KONSERVELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesinden Sosyetemizin 29 Mart 1957 günü akdettiği alelade Umumî Hey'et toplantısında Sosyetemiz murakıplığına Bay Cevat Taşçı ile Bay Bedrettin Arkonaç'ın tekrar seçilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • BUGÜN ÇIKAN YENİ HALK'la RATIP TAHtR Nasıl tevkif edildi.Okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen ilânların kelimesi 50 kuruştur.Vereceğiniz ilânın diğerlerinden ayrılması için daha büyük harflerle neşrini isterseniz kelimesi 1 liradan hesaplanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1957
  • BEYKOZ,G.SARAY İÇİN TEHLİKEDİR Metinin oynayıp oynamayacağı bu sabah yapılacak denemeden sonra belli olacak.Melin oynamadığı takdirde forvetle Coşkun yer alacak Maçtan evvel antrenörler ve idareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Mecburî istirahat MEŞAROŞ'a İST.SPOR TALİP Cihat Arman'ın tekrar İstanbulspor'a dönmesi mümkün değil İstanbulspor,hâlen Vefa antrenörü bulunan eski antrenörleri Sabrl Kiraz'ı,kulübüyle olan kontratı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Federasyon Kupası maçları için kulüp temsilcileri Ankarada toplanıyor.Federasyon KupAai mallarının fikstürü tesbıt edilmek üzere pazartesi günü kupaya dahil olan kulüplerin temsilcileri Ankaraya Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • G.SARAY BEBEK LOKALİNİ TAHLİYE EDİYOR Galatasarayın Bebekteki Denizcilik şubesi lokalinin tahliyesi hakkında umum!kâtip Necdet Çobanlı şöyle demiştir:İstimlâk bahis mevzuu değildir.Maili inhidam,çökme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • İs!Spor Prag seyahatinden vazgeçecek Istanbulspor takımının 19 nisanda Çekoslovakya'nın Prag şehrindeki Dörtlü Turnuaya katılabilmesi için,kulübe Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden gerekli müsaade gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Hilmi için 40 bin lira teklif i edildiği katiyetle reddedildi Horhor eczanesi sahibi,vâki olan görüşmede böyle bir rakam konuşulmadığım söylüyor Hilmi'nin ağabeysi Hüseyin Kiremitçi'nin dünkü beyanatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Salı günü Oviedoda yapılacak maçı d üş ün er ek bu teklifi reddettik Hususî Surette giden KAHRAMAN BAPCUM'dan MADRİD,12 Uçağımız rötar yaparak trenimizi kaçırmaya sebep oldu.Bu suretle Madrid'e ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • MACAR'LAR SPORTİF TEMASLARIN YENİDEN BAŞLAMASINI İSTİYOR 3 Macar Sportif Oyunlar Federasyonu.Spor Oyunları Federasyonumuza gönderdiği bir mektupla,kız ve erkek voleybol takımlarıyla müsabakalar yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • ALTIN ÇİVİ MÜSABAKA-LARI BUGÜN BAŞLIYOR Altın Çivi Atletizm Müsabakaları bugün saat 14 de Fenerbahçe Stadında başlayacaktır.İki gün devam edecek olan müsabakalara atletizmle meşgul olan bütün kulüpler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasına 30 Bölgeden 172 Güreşçi katılıyor BUGÜN SAAT 14 TE BAŞLAYACAK OLAN MÜSABAKALAR ÜÇ GÜN DEVAM EDECEK Türkiye Serbest Güreş Birincilikleri bugün saat 14 te Spor ve Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Esfafc AYKAC'a eza VERİLDİĞİ YALAN!Haberin malûm müfterilerin asılsız yaygarasından ibaret olduğu bizzat Umum Müdür Muavininin beyanatiyle anlaşıldı Eşfak Aykaç ve Adnan Akın'a ceza verildiği yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Bir Macar antrenör gelmek arzusunda «Toldl Geza senelerce Ferenç Varoş takımında santrfor oynamış şöhretli bir Macar futbolcusudur.Hâlen 4C yaşında bulunan dünün şöhreti,Kahire'de antrenörlük yapmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Basketbolcuiarımız Bulgaristan ve Avusiuryaya Gidiyor Bulgaristan ve Avusturyada millî ve temsilî maçlar yapacak olan Basketbol kadrosu 14 Mayısta açıklanacaktır.Programa göre 18 mayısta Türkiye Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • if)[T.C.ORDUSU FOTO F.MERKEZİ] S*AI IÇIYDRI AR 24 naziran{la Spor v î Sergi Sarayında yapılarak Dünya Ordnlamrası Basketbol Snmpiyo-MlifcüH nasına hazırlanan elemanlar M.Ali Yalım'ın nezaretinde yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] geUE ŞÜPHELİ!Fenerbahçenin ileri geri top taşıyan futbolcusu Şerefin pazar günkü İstanbulspor maçında da oynayamayacağı sanılıyor.Şeref simdi sakat ayağına bakıp bakıp Nezaman meşin top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • VEFA ANKARA'DA Vefa futbol takımı iki maç yapmak üzere dün motorlu trenle Ankaraya gitmiştir.Kafile Muhteşem Kuralın başkanlığında 1 antrenör ve 15 futbolcudan müteşekkildir.Vefa bugün Ankaragücü,yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • x—i Tekseçiciyle Hasbıhâl I-ARAMIZA GİRDİ GİRELİ O DA DEĞİŞMİŞTİ.Yazan:EŞFAK ÂYKAÇ Mısırdan döndüğü güııdenberi «Yorgunluk» mazeretiyle konuşmak istemeyen Tek Seçiciyi dün,dairesinde gene ziyaret etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • Ordulararası Basketbol şampiyonası hazırlığı bitti 24 nisanda şehrimizde yapılacak Dünya Ordulararası Basketbol Şampiyonasının hazırlıkları tamamlanmıştır.Şampiyonaya İştirak edecek olan kafileler 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1957
  • İKOZANOĞLUl İD O ST LU Kİ İPAKTIN Al MUHALİFİ ğE Abdullah Ziya Kozanoğlu,üç S kulüp arasında evvelce imza edil-jjEJ i miş olan Dostluk Paktının fut-bolcuların aleyhinde olduğu ka-S naatinde.Dun bu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor