Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • BAŞVEKİL,TÜRK LİDERLERİYLE Soldan sağa doğru)FAİZ KAYMAK,BAŞVEKİL ADNAN MENDERES.YENİ LONDRA BÜYÜKELÇİMİZ MUHARREM NURİ BİRGİ VE Dr.FAZIL KÜÇÜK [Telefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul:MUAMMER TAYLAK] Son h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • İngiltere Atina'dan NATO'nun teklifini incelemesini istedi [ASSOCIATED PRESS1 LONDRA,9 İngiltere.Yunanistan'a müracaat ederek NATO'nun Kıbrıs meselesinde aracılık yapmak hususundaki teklifine karşı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • PAPAZ/N RÜYASI Afrika'ya çıkan Makarios Kıbns'Iı Rumların Yunanistan'la birleşme arzularının çok geçmeden tatmin edileceğini,söyledi [ASSOCIATED PRESSJ TANNARIVE Madagaskar)9 Bugün Madagaskar'ın merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • Migros,yağ ve makarna fabrikaları kuracak Dutteweiler,sabit mağazalarda sandviç ve meşrubat satılacağını bildirdi [OĞUZ ONGENİ BİR kaç gün evvel memleketimize gelerek,ilgili makamlarla temaslarda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • ANKARA KAN BANKASI AÇILDI I MUAMMER TAYLAK Ankara Kan Bankası dün açılmış ve ilk olarak Reisicumhur Celâl Bayar 100 gram kan bağışlamıştır.Reisicumhuru,merasimde bulunan mebuslar takip etmiştir.Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • ERZURUM'DA ZELZELE [ANADOLU AJANSI] ERZURUM,9 Erzurum'da bugün saat 21.46 da 3 saniye devam eden orta şiddette ikinci bir deprem olmuştur.Deprem neticesinde bâzı evlerin duvarları çatlamış ve mailî in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • Otobüsle Ankara'dan gelen bir kız kaçırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİ/DEN] ANKARA,9 Bir otobüsle Ankaradan İstanbula gitmekte olan N.Gadında 18 yaşında çok güzel bir kız yol üzerinde yemek yemek için,otobüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • KARABÜK DEMİR fabrikasının istihsali 700 bin tona çıkıyor 230 bin ton kapasiteli haddehanenin kurulması için bir Alman firması ile mukavele imzalandı.Üçüncü yüksek fırının ihalesi de bu ay yapılacak [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • Akdeniz'de Nat o tatbikatı yapılacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.9 İzmir NATO karargâhından açıklandığına göre,12 nisanda Akdenizde mühim bir tatbikata başlanacaktır.Bu manevralara Türk kara ve hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • Gulek in duruşmasına dün devam edildi Karadeniz seyahatine çıkmadan evvel Erzurum vapurunda yaptığı basın toplantısında "Büyük Millet Meclisinin meşruiyetini suizan altında bulunduracak» şekilde konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • mm 'i i;W [RÜÇHAN ÜNVER] OKUMA YAZMA ÖĞRENDİLER ST^JŞ5JSİ İt yenler için.açtığı kurs dün bitmiş ve mezun olan 32 kişiye diplomaları meresimle verilmiştir.Okuma yazma öğrenenlerin 18 i kadın,14 ü de er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • T.İLHAN DEMİRELJ BERBAT SÜLEYMAN KENDİNİ METHEDERKEN BerbatHolly woodda Oscar alırdım dedi Kelliğin rağbette olduğunu söyleyen Berbat Süleyman,"Bıyıklarımı kazısam 18 yaşında gözükürüm,diyor Otelci Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • [İLHAN DEMİREL] DAVACI KERİM Ö25DEMİR Doçent Karahan aleyhine açılan dâva dün başladı Diş tabibi ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kerim Öztemur tarafından Doçent Abdülkadir Karahan aleyhine açılan haka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1957
  • Demokrasilerde muhalefetin rolü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyoloji kürsüsü Ord.Prof.Dr.Hans Friyer bugün Fakülte salonunda «Demokrasi ve kitle» mevzuunda verdiği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • styıfa*:'ttfi' Ceveut U4uhou,Girid'Ii Ali Dede Yakın bir mazide Hakka yürüyen ve sütunumda «Bir derviş göçtü» baslığı ile vefatını yazdığım Giritli Ali Dede kendini Mevlânâ'ya vakfetme velayet mertebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • İKTİSAT ve fîCARET Hazır lay ah:Dr.Halûk CILLOV MİLLÎ KORUNMA KANUNUNDA TADİLÂT Milli Korunma Kanununun bâzı hükümlerinin tâdil edileceği yolundaki haberler,hemen her yerde geni?bir alâka toplamış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • Tersane için bir İngiliz heyeti geldi Çayırovada inşa edilmesi kararlaştırılan «Gemi Jnşa Tersanesi» nin hazırlıkları ile ilgili olarak Ulaştırma Vekilinin Londrada iken davet ettiği İngiliz mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • Pasif korunma eğitimi sona erdi Bir miiddettenberi devam etmekte olan Pasif Korunma eğitimi nihayete ermiştir,ilgililerin verdiği bilgiye göre,pasif korunma eğitimi devam ettiği müddetçe,şehrimizde yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • İnhisarlar Aksaray deposunda suiistimal İnhisarlar idaresinin Aksaraydaki deposunda suiistimal olduğu iddiası üzerine tahkikata başlanmıştır.Hâlen birkaç müfettişin takip etmekte oldukları hâdise hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • ARABA VAPURU İNŞÂ EDİLECEK Denizcilik Bankası bilhassa araba vapurlarının geçen yıl içinde getirdiği kar miktarını nazar)dikkate alarak,bundan böyle tersanelerinde araba vapuru inşa etmeyi uygun bulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • ithalâtçıları levzî Ol işinden şikâyet etti Dünkü kongrede,Türkiyenin yılda 45 milyon liralık ilâca ihtiyacı olduğu belirtildi Tıbbi Müstahzar İthalâtçılar Cemiyetinin kongresi dün Cağaloğlundaki Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • 3 KADIN ARASINDA KANLI BİR KAVGA OL Kıskançlıktan çıkan hâdisede kadınlardan biri çakı ile kendisine hücum eden rakibelerini yaraladı Dün sabah Kumkapıda üç kadın arasında kıskançlık yüzünden kanlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • SELANİK BANKASININ 31 Mayıs keşidesi TL.20.000.Bir kişiye TL.10.000.Tafsilât gişelerimizdeı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • ŞEHRE DÜN 9 BİN kuzu daha geldi Et ve Balık Kurumu Migros vasıtasiyle yaptırdığı et satışını arttıracak Kuzu eline konulan narh tatbik edilmektedir.Dün mezbahada kesim günü olmadığından,kesim yapılmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • AÇILAN meydan ve caddelere yeni tenvirat lâmbaları konulacaktır.BELEDİYE Müzesinde «Lski İstanbulini temasa hayatı» ve «Türk Folkloru» ile alâkalı iki köşe tanzim edilmiştir.SAHAFLAR Çarşısının Beyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • TEŞEKKÜR Bay Nikola Tripo.Bay ve Bayan Kosta Tripo,sevgili esi ve anneleri ANNA TRİPO'nun vefatı dolayısiyle,cenaze merasimine bizzat iştirak eden,çelenk gönderen,çelenk yerine hayır kurumlarına teber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • I Enerjik politika ne demektir E WJF IBRIS dâvasında,enerjik politika şu dej% mektir:1.Türkiye hükümeti,bugüne kadar,ken-E dişi için her bakımdan hayatî bir ehemmiyet ar-E zeden Kıbrıs meselesini dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TOPLANIYOR 19 nisanda Ankara'da toplanacak olan «Üniversiteler arası kurula» İstanbııldan Teknik ve İstanbul Üniversitesi Rektör,birer temsilci ve fakülte dekanları iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Bir hastalığın halk dilindeki adı;Fasıla.2 7 8 9 10 11 12 Mükemmel;Nefesli sazlardan bi ri.3 Sokak soy Kiınculuğu.Tahıl ambarı;A-iki ııcu;Bina bölümlerinden biri.5 Meşhm bir sirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Çeşitli işler sizi bekliyor.Fakat tanışma yer veya iş değiştirme gibi hareket leri başka güne bırakınız.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şul.atl İj veya ev,her günkü muhitinizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • HÜRRİYETİN SESİ Yetti Gun Memleketin en çok aranacak gazetesi YARIN ANKARA'DA ÇIKIYOR NOT:Makinelerdeki arızalar ve montaj işleri tamamiyle bitirilmiş ve YENİ GÜN hazırlıklarını tamamlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • 10 Sene Vade ile İNŞAAT ve ARSA KREDİSİ Her 6 kişiden birine mutlak isabet 15 Nisana kadar devam edecek 2 milyon liralık mesken kredisi FIRSATINI KAÇIRMAYINIZ KREDİ YAPI SANDİĞİ Tophane İskele Cad.No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • r SİNEMALAR Kader De-Fransızca BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 02)1 Beş Hasta Var Nedret Güvenç Türk filmi,2 Nilgün Erika Bamberg Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Karartıdaki Şeytan Eleannra Rossi Drago Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1957
  • 'illininim.İSTANBUL 3 2.27 Açılı?ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Gülseren Güvenli 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Küçük konser 14.20 Ev Kadıniyle Başbaşa 14.30 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • İzmir'de bulunan ADİVARİUS Kayıp yedinci keman olduğu sanılan 300 gramlık keman"Konsültasyon,için İstanbul'a getirilecek Alsancak'ta oturan musikiye füşkün iki İtalyan.Asım beyin cemanı için bir kaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • ŞUBEMİZİN 2QOOO LİRALIK.MM KEŞİDESİ 30 NİSANDA-ÇEKİLİYOR SON PARA YATIRMA TARİHİ:20.NİSAN HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EDİNİZ HER İSO LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • ÇİMENTO Serbest Satış Toptancı kâriyle Nordştern Han No:7,Karaköy Telg:W a k a r s İstanbul Telefon:44 65 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • if İs*!â „y 0H\Z vt .I İLHAN DEMİREL1 Cngaloğlıı Ak$am Kız San'at talebeleri okulda kendi aralarında hlr defllp yapmışlardır.Bu defilede genç kızlarımız kendi el emeklerinin mahsulü olan kadın çamaşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • Bursa'da Çivi Gazetesi hakkındaki mahkûmiyet kararı bozuldu BURSA,9 «Kalmaz ya» başlığı altında yazdıkları fıkra dolayısiyle,şehrimiz toplu b;ısın mahkemesi tarafından 100 bin liraya mahkûm olan mizah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • MİMAR SİNAN'IN 369 UNCU ÜLÜM YILI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] EDİRNE.9 Mimar Sinan'ın 369 uncu ölüm yıldönümü münasebetiyle bugün bir anma töreni yapılmıştır.Mimar Sinanın hayatı ve eserlerinden bahseden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • 1Fek/R hap/ye Gümrükten ÇIKINCA KAPIDA BEKÜYEN İLK ÖTOMOB'LE YAnAŞT/FAKAT TEKİR KUYRUĞU DİKMİŞTİ.ACABA NE VAR Hû AFİYE TEKİR* I GO-RUNCE^ DERHAL ÖN KAPAĞI AÇTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • SÜVEYŞ MESELESİ tekrar çıkmasa girdi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,9 Mısır hükümetinin görüşlerini aksettirmekte olan gazetelerin bu sabahki nüshalarında belirtildiğine göre.Süveyş Kanalı meselesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • l mu KURUMU 1 I MUAMMER TAYLAK] Et ve Balık Kurumu.Ankaradaki Mtl| marazalarının önündeki kalabalığı azaltmak maksadı ile kamyonlar ile şehrin muhtelif yerlerinde satışlara başlamıştır.Ancak kamyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • I Muammer ve köpeği E WLğk UAMMER Karaca'nın köpeği kaybolmuş.Gazetede verilen E E ilân üzerine bulan adam köpeği getirmiş.Muammer de onu izzet-i-ikrâm ile salonda oturtmuş,ondan sonra iceriki E E oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • lA.P.j 7 a W AI I JITf Amerika'nın bâzı eyaletlerinde halen şiddetli bir kış AVALLI Alı havası hüküm sürmektedir.Wyoming eyaletinde,saatte 80 km.hızla esen rüzgâr etrafı kasıp kavurmuş,büyük zararlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • C.H.P.seçime hazırlanıyor Genel Sekreterlik,teşkilâta yapılacak işler hakkında bir tamim gönderdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]' ANKARA,9 C.H.P.Genel Sekreterliği,parti teşkilâtına bir tamim yaparak «Seçime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • Kuyruklu yıldız bu ay görülecek Haley'den çok büyük ve parlak olan yıldız memleketimizde kolaylıkla seyredilecek [FAIIİR ERSİN] İçinde bulunduğumuz nisan ayının ikinci yarısında büyük bir «Kuyruklu Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • İNGİLİZCE BİLEN Resiml e ilgili bir bayan aranıyor.Amerikan Haberler Merkezi Sergiler kısmına müracaa istiklâl cad.134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • Garplılaşma mevzuunda yuvarlak masa toplantısı Robert Kolejde yapılan konferansta Üniversite öğretim üyeleri,meseleyi münakaşa etti lEKREM ALTINKAYNAK İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fikir kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • Askerlik zamanı kıdeme eklenecek Maliye Komisyonu,askerlik müddetinin kıdemden sayılması hakkındaki tasarıyı makable şâmil olmak üzere kabul etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Maliye Komisyonu,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • LİYON'DAN İSTANBUL'A BAYRAK IRÜÇHAN UNVERI Dünya turuna çıkmış olan bir Fransız gazetesinin iki muhabiri Jacques Cornet ve Georges Kilim,18 memleket dolaştıktan sonra şehrimize gelmişlerdir.Küçük lıir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • Migros yağ ve makarna fabrikaları kuracak t Başlarajı Birincide gım sürmüştür.Maliye ve Ziraat Vekilleri ile de görüştük.Bunlar da teşkilâtın fiatlar üzerinde nazını bir rol oynayabileceğine kanidirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • Tarsus Belediye Reisi döğüldü I Hususî Muhabirimiz Mehmet FENK'den] TARSUS.9 Şehrimiz Belediye Reisi Sait Polat bugün dövülmüştür.Bu sabah dairesine gitmekte olan Belediye Reisi,eski Adliye binası önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1957
  • CARYL CHESSMAN yeniden dinlenecek Chessman,"Yüksek mahkeme talebimi bu defa da reddederse artık müracaat etmiyeceğim„dedi WASHINGTON,9 Amerika yüksek mahkemesi dün dokuz senedenberi idamdan kurtulmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.04.1957
  • İHHHHİ FAKAT AŞAĞIYA İN.D İRDİĞİMİZ.HALAT ÇOK SAĞLAM m.W ZDENBİRE MALAT KOPuyOSZ.VE OEvA/vu vAlî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1957
  • r«0:ı?DESS*IN Bu SIRRINI BEnj OE CASUSLU-ĞA ATFETMİŞTİM.UIH BEN NE APtAl.ADAMMi-Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1957
  • BUCKINGHAM SARAYINDA SÖYLENEMİYEN İSİM:ÇİĞDEM MESERRETÇiOĞLU KRALİÇEYE TAKDİM EDİLEN GENÇ TÜRK KIZININ ADINI İNGİLİZ GAZETELERİ BİLE DOĞRU YAZAMADILAR Geçen Cuma günü Buckingham Birinci Kâtibinin ekiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Y a z h n SOMERSET MAUGHAM 45 Size şunu sormaya geldim.Renim oturup beklememe lüzum var mı?Yoksa eğer,gidip yatayım.Evet,doğrusu da bu.Git.yat.Lâzım olursan çağırtırım.Gel,şimdi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1957
  • V A Z A N K E F 1 C 21 Ali:Hakkı ihtiyar edeceğine,hısım akrabanı tercih etmeyeceğine,ümmetin hayrını aramakta kusur eylemeyeceğine beni ahd-ü-misâk ile temin et.Ben de razı olurum.Abdurrahman Siz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1957
  • ORİJİNAL BUHRAN Bahar modası,bahar modası derken selmiş bili.Bugün sıra,sıva gördüm:NO:1:Bir eşaıpııı ucunda koca bir Hilton vardı.Tepesinden doğru bir Otomobil,çekmiş gidiyordu.İlanını,rüyasını cşnrp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Meral Sevgilim.TEFRİKA No:11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Bar kızı Meralin,yeni tanıştığı Galip bey,kızın odasında öldürülmüş olarak bulununca,bir gün evvel Merale ayda bin liralık gelir' bıraka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.04.1957
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN SARAY SİNEMASINDA Alman GRAF SPEE Korsan zırhlısının fevkalâde maceralarını tasvir eden ve JOHN GREGSON ve ANTONY QUAYLE tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan River Plata Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • YILDIZ BEŞİKTAŞ J l Ââ SLS k £m Sinemasında Matineden itibaren Türkçe Sinemaskop Renkli "S T0KY0 GANGSTERLERİ »£KT Marilyn TEHLİKELİ OYUN GARYGRAND MONROE fcl w w ıv GINGER ROGERS Seanslar:T.Oyun:1.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • FABRİKA VE DEPO ARSASİ Gayrettepede 2799 metre arsa 45 liradan.Acele satılıktır.Her inşaat yapılır.Mecidiyeköy Suhulet Emlâk.Telefon:63 62 51-48 37 29.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • Bursa Dokumacılık ve Trikotaj T.A.Şi PEK İŞ'ten:1956 yılı kârından hissedarlara,sermayenin %10 u nisbetinde temettü dağıtılmasına U.Heyetçe karar verildiğinden,hisse senetlerimizin 27)No.lu kuponları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • PEŞİN VE İKİ SENE TAKSİTLE UCUZ ARSALAR Şişliden 15 dakikalık mesafede Kâğıthane Köyü içinde AR İNŞAAT MAHALLESİ ARSALARI satışa başladı.260 metre kareden aşağı parselimiz yoktur.SU ve ELEKTRİK vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • inizumkamOıob name edûîti I I Teşkilâtımız sayesinde size çabuk ve kusursuz hizmet ederiz.İ BANKAMIZ 1914 YILINDA KURULMUŞ OLUP İSTANBULDA 1921 den BERİ FAALİYETTEDİR HOLANTSE BANK ÜNI GALATA» KARAKÖV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • Milliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • HtCR!Çarşamba RUMİ 1376 10 1373 Rama-NİSAN Mart 9 1957 28 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güne?5.29 10.46 Öğle 12.15 5.33 ikindi 15.57 9.15 ı Aksan ı 18.43 12.00 Yatsı 20.18 1.35 9.01 Imsâk 3.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • AFŞAROĞLU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRli v.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDİKULE TEL:robrika£12818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • OTO SAHİPLERİNE MÜJDE En son sistem Rot ve i Eksantrik ayar makinemiz gelmiştir.On takım ve lâstiklerinizi korumak istiyorsanız Moper servisine bir kere uğramanız menfaatınızdır.Adres:Dolapdere Derebo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • OLYMPIC AIRWAYS OLİMPİK HAVA YOLLARİ Yunan Hava Yollarının i İÇ ve DIŞ Hatlardaki Servislerini 6 Nisan 1957 tarihinden itibaren deruhte ettiğimizi memnuniyetle ilân ederiz PEK YAKINDA LÜKS DOUGLAS DC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 Ki 10 SATILIK EMLÂK BARUTHANE kargısında parsel ve geniş arazi Tel:22 27 58.K-287)FABRİKA Arsası.6.000 metre Londra asfaltında ağır.hafif sanayi bölgesinde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • SUPERCOLLE'le Sağlamlıkta bir yapıştırıcı boy ölcüşemez.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • teüdfoıtd Gündüz ve Gece kremleriyle güzelliğinizi muhafaza ediniz.Teninizin faravefini,Geceleri HAVIUANO COLD kremi Gündüzleri HAVILLAND VANISHING kremi kullanmakla idame ettiriniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.04.1957
  • ARANIYOR Bir lâboratuvarda bütün gün çalışmak şartiyle bir muhasebeci ve iki hesap yardımcısı lâzımdır.Talipler Bayan veya Bay olabilir.Ancak tecrübeli olmaları ve referans vermeleri şarttır.Verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.04.1957
  • Mısır' da dostluk ve sevgi gördük Milli takımımızın Mısır seyahati,bilindiği üzere,galibiyetimizle kapandı.Bizatihi müsabakaya ait bütün teferruatı matbuata intikal etmiş bulunan bu seyahatin matbuata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • AVCILIK Turhan TAMERLER Av mevsimi 31 martta lona ermiş bulunmaktadır.Av tezkerelerinin müddeti ise,28 şubatta bitmişti.Bunları vakit ve zamaniyle yenilemek icab ermektedir.Bundan sonra ve 1 ağustos t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • Karaçymrük Bulgaristan ve Romanya'ya gidiyor ikinci Profesyonel ligin kuvvetli takımlarından Karagümrük 4 maç için Bulgaristan ve Romaııyava gidecektir.25 Haziranda İstanbuldan hareket edecek olan Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • BASKETBOL LİGİ SONA ERERKEN İKİ EZELÎ RAKİP BU GELİYOR Şampiyonluğu garantilemiş F.Bahçe,Galatasaray'ı da yenerek "Nâmağlûp,unvanını korumaya,Sarı-Kırmızılılar ise bir prestij-galibiyeti elde etmeğe ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • SAYI KRALLIĞI Basketbol lig sayı krallığında Kadıköyspor'lu Ömer 502 sayı ile baştadır.Ömer'i Beşiktaş'lı Hüdai 468,Fenerbahçe'li Altan 43İ sayı ile takip etmektedirler.BASKETBOL I.KÜME ptjAN DURUMU T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • CELALATİKMİLLÎ takım antrenörü DÜN TOPLANAN GÜREŞ FEDERASYONU MÜHİM KARARLARA VARDI Güreş Federasyonu dün Seyfi Cenap Berksoy'un başkanlığında toplanarak bâzı mühim kararlar almıştır.Bu kararlar arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • F.BAHÇE'NİN ORTA AVRUPA SEYAHATİ Fenerbahçenin Budaneştede katılacağı Bahar turnuası 23 mayısta başlıyacaktır.19 Mayısta Polonyadaki Türkiye Polonya fylillî maçında yer alacak olan Fenerbahçe futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • LOKOMOTİF DAVET EDİLDİ Fenerbahçe kulübü 28 30 nisan tarihlerinde iki maç yapmak üzere,Bulgaristan'ın Lokomotif takımım davet etmiştir.Fenerbahçe gençleri bu yıl Bulgaristan'da aynı takımın gençleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • GENÇLER TURNUASI Diğer taraftan 8-9 Haziran tarihinden evvel Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş,Vefa genç takımları arasında bir futbol turnuası tertiplenecektir.Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • 50.YILDÖNÜMÜNDE MA-CAR KOCSİS'İN GELMESİ MUHTEMEL Fenerbahçe idare heyeti 50 nci yıl bayramında iki Macar takımının teşkil edeceği muhteliti getirmeğe karar vermiştir.Bilhassa Koçsis'in getirilmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • F.BAHÇE STADININ DURUMU DEĞİŞİYOR Fenerbahçe stadının bugünkü durumu Kadıköyün yeni imâr plânına uyarak değiştirilecektir.Stadın cadde üzerinde bulunan bölümünün bir kitonj yola gittiğinden istimlâke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • PROFFSVONKL LİG PUAN CETVELİ takımlar O.G.B.M.A.Y.V.Galatasaray 15 12 2 1 42 16 28 Fenerbahçe 15 2 3 43 12 24 İstanbıılspor 17 9 5 3 31 20 23 Beşik t a.16 8 3 5 32 28 1!Beykoz 17 8 2 7 30 25 18 Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • GOL KRALLİĞİ IS GOL Metin G.S.11 GOL Can F.B.B.Erdoğan Beykoz)10 GOL Aydemir İ.Spor)9 GOL Lefter F.B.R GOL B.J.K.7 GOL Lrgun F.B.İbrahim İ.Spor)Nazmı B.J.K.Burhan Ad.İsmet Vefa)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • ÛİINÜlS BANYOSU Ij'B nla ''lar,içm Yalova'da kampa girmiş bulunan Fenerbahçeliler dün sabah otelin balkonunda güneş banyosu yaptı,bol bol *aW,lt,T *#UU İstirahat ettiler.Futbolcular sohbet sırasında e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • F.Bahçeliler nizâmnâme değişikliği istiyor Fenerbahçe kulübünde idare heyetini destekleyen bir âza gurupu kulübün nizamnamesini değiştirmek için bir müddettenberi toplantılar yapmaktadır.Bu toplulukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • Eski Santrfor Kemal Beşiktaş'a menacer oldu Beşiktaş,yeni idare iıeyeti dün öğleden sonra kulüp binasında bir toplantı yapmıştır.Reis Nuri Togay.H„kkı Yeten ve Selâhattin Akel futbolculara iyi temenni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • ISTANBUL ANKARA ÜNİVERSİTELER MAÇ!Yarın Mithat^aşa Stadında İstanbul Ankara Üniversiteleri arasında oynanacak maç için iki Üniversite de gayet sıkı hazırlanmışlardır.Ankara,takımını,«Ankara karması» ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • İTALYANLAR F.BAHÇE9 LİER5UN İLE G.SARAY' Ll KADRİLE TALİPMİŞ ROMA,9 fTiııktel)Burada dolaman bazı söylentilere göre İtalyan kuliıpleri bu seneki transferlerini iki memleketlen yapacaklardır.Torino tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • MîTHATPAŞA'DA b L b t MAyLAKE YAPILACAK istanbul Valisi Prof.Gökay*ın riyasetinde Beden Terbiyesi istişare Heyetinin yaptığı toplantıda kabul edilen Beden Terbiyesi bütçesi tasdik olunmak üzere dün An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1957
  • GENÇLER İSPANYA'YA Gidebiliyor Uçak temin edildiğinden kafilemiz bugün Varşova'dan ayrılacak VARŞOVA,9 Hususî surette jrHen KAHRMVTAN BAPCIIM bildiriyor)Gençlerimiz bugün şehri dolaştı,sonra da antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor