Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ OĞLUNUN AKIBETİNDEN ENDİŞE DUYARAK GÖZYAŞLARI DÖKEN BULENT'in ANNESİ KÜÇÜK KIZIYLA.İKİ ÇOCUK KAYBOLDU Vefa'da oturan çocukların,filmlerin tesiri altında maceraya atıldıkları sanılıyor m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Bir kedi sevdiği köpek için intihar etti [ANADOLU AJANSI] MURCİA,İspanya)6 Bir kedipek sevdiği bir köpeğin ölümü üzerine kederinden hayatına son vermiştir.Hayatta iken birbirlerini pek sevmekte olan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Cezadan kurtulan Kofti askere gidiyor Muhtelif dolandırıcılık hâdiselerinin faili olan Kofti Nuri,dün adliyeye verilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemelinde yapılan sorgusundan sonra delil kifayetsizliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • [A.P.Rusya,İran Şahı Rıza Pehlevl'ye «tlyişhin» tipi,2 motorlu bir uçak hediye etmiştir.Sovyet lüderleri,bundan evvel,dostluğunu kazanmak istediği bir çok devlet ricaline Ue aynı tipte uçaklar hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • FRANSA İLE TİCARÎ mübadelemiz artıyor Borçların tasfiyesi ve yeni kredi için bir anlaşma imzalandı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,6 Bir Fransız Heyeti ile yapılmakta olan malî ve iktisadî görüşmeler sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Adana faciasının kurbanları mezarlarından çıkarıldı Otopsi esnasında mezarlıkta top lanan 2ooo kişi ilâhiler söyledi [Hıuusi Muhabirimiz Hilmi KÜRKLÜ'den] ADANA,Şehrimizde işlenen ve 4 kişilik bir ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • IRÜÇHAN UNVERJ MISIRLI D A N S Ü Z «İstemem,istemem,böyle açık saçık resini çektirmem» diyen on dııkuz yaşındaki,kıvrak vücutlu,güler yüzlü Mısırlı dansöz Nailin Gamal,foto muhabirlerine karsı gelemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • şehirden ilhamlar R} pn m J»-YENİ MEYDANLAR AÇILIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • "Kahramanlık Günü,dün kutlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.G Harb Okulu talebelerinin uzun bir hazırlık devresi sonunda tertipledikleri Kahramanlık günü programı,bugün saat 15 den itibaren Reisicum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] TDACİV Trafiğin,insan hayalııMrlIV tındaki önemi sebebiyle,bu seneki Dünya Sağlık Günü,dünya vatandaşlarının trafik hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde' programlandırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Randevu evinde basılan karı-koca LBEDİRHAN ÇINAR] Evvelki gece Beyoğlundaki bir randevu evini basan Ahlâk Zabıtasının tecrübeli memurları,şimdiye kadar görüp,çahit olmadıkları bir durumla karşılaşmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Hasta Eden,[A.P.Boston'da Şiilik İngiliz Başvekili Sir Anthony ıit-ıı.evvelki gün,Yeni Zelanda'dan ayrılarak Amerika'ya hareket etmiştir.Kendisine karısı Lady Eden refakat etmektedir.Hasta olan Sir An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Başvekil "iktidarla muhalefet birbirine tahammül etmeli,dedi Menderes,Bilecik'te C.H.P.tilerle yaptığı görüşmede,demokrasimizin mutlaka en doğru istikameti bulacağını söyledi [ANADOLU AJANSI] BİLECİK,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Talihli günler GIBBS ile başlar.TRAŞ SABUNLARI ve KREMLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • IB 'iiin «niiiiiiimiiini' i1 ı ¦PI* mm V lILHAN DEMİREL] Tfipi ANHIİI AD İstanbul'u istilâ eden dilencilerle mücadele hızlandırılmıştır.Bilhassa gazetemizle polisin işbirliği sayesinde Dilenciler Kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1957
  • Kıbrıs görüşümüz açıklanacak Dün Hariciye Vekâletinde Başvekilin riyasetinde 5 saat süren bir toplantı yapıldı Resmî bir tebliğ ile [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Kıbrıs mevzuunda Türk hükümetinin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • Istanbul ¦l/apcui:'ttfi' Cevavt U&ınaa,m Seyyid Abdül Kadir Belhî Sıddıkiye sülâlesinden Özkand hükümdarı «Seyyid Burhaneddin Kılını,ahfadından Seyyid Süleyman Efendinin oğludur.1838 de Belh civarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • WW îlıKonLin devamlı müşterilerinden biri de eski şantözlerden Matmazel Aıuparitodıu Kumralı bittikten suni'a İspanya'ya donen şuııluz yine otelin daimi müşterileı-incıen bir tüccarla nişanlı olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • RADYO II.K YAYINLANACAK OLAN BÜYÜK MEVLİD i ŞERİF y.A hu »tık ATATİ'HK'ün ve-Şakır Zümre ile Nuri Pasa Fabrikalarında tutu lınl.uı infilak neticesinde şehit düsen işlilerle diğer mâden işçilerinden te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • ııııımınıminimin ISTANBUL 8.27 Açılış ve program—8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Akordeonla hafif ıııelouiler 9.45 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.15 Dinleyici istek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Vesveseli;Oy.2 Yemek;Eki olan.3 Rasathane;Bir gıda maddesi.4 Sesli İki harf;Utanç;Müeeddet.5 Molekül.6 Kör;Bir harb gemisi.7 Bir mabut;Aşağı halk;Çabuk davranan.8 Sağlamlık;Fiya-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • çinili illimin ı m umumimi mu ı ıı im umu umumu ıımmıı mim Bir Hanımefendiye cevap HANIMEFENDİNİN kocası doktor.Dayısı ec/acı.Bana kızmış.Öfkesini inci gibi satırlara dizmiş,bir zarfa koyup gazeteye İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • PİDE SATIŞLARI DA İNTİZAMA SOKULAMADI Bâzı fırınların pide çıkartmamaları veya pide İmaline geç saatlerde başlamaları fırınların önlerinde kalabalığın toplanmasına sebeb olmaktadır.Bu yüzden bâzı fırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • r SİNEMALAR Meksika Renkli Kadın Renkli BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Altı Ölü Var Lâle Oraloğlu Türk filmi.2 Yüzbaşı Tahsin Orhon Arıburnu-Türl filmi.ALKAZAR Tel 44 25 62)Fedakâr Kadın Anna Magnanl Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • 3000 liralık kolyesini baloda çaldırmış Sosyeteye mensup bir kadın,dün Müddeiumumîliğe müracaat ederek,3000 lira kıymetlndeki kolyesinin,baloda,yine sosyeteye mensup tanınmış bir kadın tarafından çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • O ŞEHRİMİZE gezmeye gelen Kıbrıslı Türklerden bir heyet,dün sabah Vilâyeti ziyaret etmiştir.9 BELEDİYE Veteriner Müdürlüğü Hayvan Hastahânesini ve Üsküdar Kuduz Müşahede yerini tevsi edecektir.DOĞAN M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • Kahve tevziatına ilk olara dün Üsküdar'da başlan Muhtarların hazırladıkları listelere göre semt bakkalları aile başına 100 gram kahve verecekler Kaymakamlıklara dağıtılan 40 ton kahvenin tevziine başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • Balıkçı sandalları kaplanlara dert oldu Alâkalıların lakaydîsi yüzünden dün de yeni bir kaza oldu.Denize dökülenler kurtarıldı Bilhassa balık akınları sırasında,Sarayburnu ünleri,Şehir hattı kaptanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • 2500 lira çalan bir yankesici kadın aranıyor Yankesicilik Bürosu memurları,adının Hatice olduğu tesbit edilen genç bir kadını aramaktadırlar.İddiaya gore Hatice,Balatta,Vodina caddesindeki bir fırında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • Gıda maddelerinin fiatları sun'î şekilde yükseliyor Gıda maddelerinin Hatlarında devamlı bir yükselme müşahede olunmakladır.Artış daha ziyade borsa dışında kalan veya henüz tescil edilmemiş maddelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • ÇAY SIKINTISI DEVAM EDİYOR Piyasada hissedilmekte olan çay sıkıntısı,bütün şiddetiyle devam etmektedir.Bilhassa sıkıntının Ramazan ayına tesadüf etmiş olması,durumu bir kat daha ehemmiyetlendirmiştlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • Civar kazaların yolları da ihale edildi İstanbulini mülhak kazalarının yolları da peyderpey ihale edilmektedir.Bu arada Silivri Sinekli Karacaköy yolu yüzde 22 eksiğine 50C.954,Çatalca Karacaköy Yalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • 72 ion tops ithal edildi Sümerljank müessesesi Amerika'dan 72 ton tops ithal etmiştir.Topslar,tevzi listesi,Türkiye Ticaret Odaları Birliği Yün Komitesi tarafından tasdik edildikten sonra dağıtılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün,hiç bir tesir ve düşünceye kapılmadan,muhitinizle işbirliği yapınız.KOVA BURCU T21 Ocak 19 Şııbatl Başkalarının hususi hayatına karşı bir merak duyuyorsunuz.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • ESRAR KAÇAKÇILIĞI YAPAN 4 KİŞİ MAHKÛM OLDU Şebeke mensuplarından 2 si on sene hapis yatacak ve 22 bin lira para ödeyecek Esrar Kaçakçılığı yapan dört kişilik bir şebekenin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.0:Sermayesini TAMAMI ÖDENMİŞ MİLYON LİRAYA YÜKSELTİYOR 1 Bir hisse senedi 500 liradır.2 500 liralık bir hisse senedine,ayrıca yarım kuruculuk senedi,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • GÜZEL ANiTA'nın KATLİ iran'ın başına dert açtı Güney İran'da 3 Amerika'lıyı Yanlışlıkla öldüren haydat Dadşah ve çetesine karşı şimdi amansız bir harb açıldı I ıanın güneyindeki Tangeorkhek Çölünde se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • rv)Ja^.^yB W Mik-s jr 1 ın*h»»ı.ud I A.P.I ÇİI Âli I I MAP A D CDİf Macaristan'da son olarak,işçilerden müteşekkil bir milis teşkilâtı kurul-OlkAlILI lîlMuMn 3y^tU&E\lı muştur.Evvelki gün,ellerinde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • Doktorlar gürültülü bir kongre yaptılar Etibba Odasının dünkü toplantısında "Hamal parasına çalışan işsiz hekimler olduğu iddia edildi [NECMİ ONUR] o İstemeye» çıksın!¦Köriiköriiıie oldu bitti mi yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • Büyük mütefekkir,Büyük şair,büyük insan MEVLÂNA CELÂLEDDİN in şimdiyedek dokunulmamış büyük eseri DİVANI KEBİR 1 ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI tarafından sade,güzel ve aslındaki bediiliğine riayet edilerek Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • Türkiye'nin neresinde okusanız olunuz 6 ayda 7 L Servisimiz beş ayda konuşturmak şartiyle mektupla İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA ve ayrıca İşletme ve Bilanço esasına göre muhasebe öğretmektedir.Ücretsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • KADİKÖYÜNDE EMLS'SSSî:YEh'İHAN YENİ PASAJ',KİRALIK DÜKKÂNLAR ve İŞYERLERİ t Yazıhane,Muayenehane,Atölye,Laboratuar v.s.Hepsi Kaloriferli Telefon Santralı vardır.Odalara arzuya göre lavabo konulabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • E V A-1 Bu zeratetin,güzelliğin ta kendisidir.EVA' yi her iyi giyinmesini bilen kadın tanır fEVA Moden Kendi kendine dikisin şaheseri Modellerin hepsi patronhı ve Türkçe izalıhdıı:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • 2 Milyonluk^ Tasarrufu plânı mJh 3Z &PARTIHAH DAİRESİ GARANTİ BANKASI m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • BUĞDAY BANKASI BEYOĞLU lâle sineması karşısı)Çok zengin açılış hatıraları Jf 30.000 liralık HUSUSİ AÇILIŞ İKRAMİYELERİ *Ayrica UMUMİ İKRAMİYE keşidelerine de iştirak hakkı BUĞDAY BANKASI Ktoçbuldo Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • HÜRRİYETİN SESİ Yeni Gun Memleketin en çok aranacak gazetesi 11 Nisan Perşembe Günü Ankara'da Çıkıyor NOT:Makinelerdeki arızalar ve montaj işleri tamamiyle bitirilmiş ve YENİ GÜN hazırlıklarını tamaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • İNGİLİZ KÜLTÜR HAFTASI SALI GÜNÜ BAŞLIYOR Açılış töreninde Kıbrıstanbiringili bulunmak üzere z bandosu gelecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,G 9 nisanda başlayacak ve İG nisandan sona erecek olan İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • BİR KİLİM SERGİSİ AÇILIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENj Türkiyede ilk defa olarak Türk Alman Dostluk Cemiyetinin teşebbüsüyle,Tünelbaşında Totonya'da 14 nisanda bir kilim sergisi açılacaktır.Sanat tarihçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • 97 şehir ve kasabaya içme suyu getiriliyor Projeler bu ay ihaleye çıkarılıyor Gebze su tesislerinin inşası Ağustos ayında tamamlanacak [ANADOLU AJANSI] ANKARA,6 97 şehir ve kasabamıza ait içme su proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • DÂHİ ÇOCUK Amerika'daki bir televizyon istasyonunun tertiplediği «G4.000 dolarlık Sual» bilmece programını bu lıafta da 10 yaşındaki dâhi çocuk Robert Strom kazanmıştır.Küçük Robert,ilmî mevzular üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • D.P.Haysiyet Divanı irfan Aksu hakkında ihraç kararı verdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 D.P.müşterek haysiyet divanı bugünkü toplantısında İsparta mebusu İrfan Aksu'nun parti tüzüğüne aykırı harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • Ürdün,Rusya ile işbirliği yapacağını resmen açıkladı Başvekil Nablusi,Eisenhower plânına şiddetle hücum ederken sâdık dostları Sovyetlerle diplomatik heyetler teati edeceklerini bildirdi [ASSOCIATED P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1957
  • Tiryakilere dair ÜTÜNE kahveye düşkün olanlara tiryaki derler.Tiryaki «tiryak» E I dan geliyor.Fakat neden bu iptilâya alem olmuş?Orasını bilmi-E I yorum.Eski tiryakiler afyon yııtarlarmış,afyonun ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • ~E.TEŞEKKÜRLER.'V Su.ŞuNu Al.W/LİAnA İVı BİR Kı2 '1 TAŞIMAKTAN oaCT Olduğunu anlA/vuş.k BilE korku-M.GEL BuRDAN VORUM r1^?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • ALLA KLİK ALI BEY C ŞAPılR.I ŞUPUR.«I InnrM ALI FAKIR ÇOCUKLAR.İÇİN S'SKÜıT PiflRDİV*.ONLARI Bİ5?PAKET YAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • I N an NiSAN OOO.OOO.TL O sene müddetle aylık gen 6 0.00 0 1.1.1957 yılında 700000 faizsiz nrıes ken kred lb l 4-0.000 TL poro ikramiyeleri;II 2 O.OOO TLen fazla kazanma şansı Bezeyiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • ÇEKİLİŞ TARİHLERİ:i^toCjr 1^/15 MAYIS 23 AĞUSTOS 31 EKİM 30 ARALIK 1957 YILINDA million a Gf Her 150 lira;Her 150 liraya 1 kur'a numarası 24 ADET APARTMAN DAİRESİ* 5 ADET BAHÇELİ EV 4 ADET DİNLENME EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • HANIMLAR KEŞİDESİ PARA APARTMAN iTiı niiı» i JÜRK EKSPRES j ŞOE EMNİYET VE SÜRAT en adil tevzi sistemi en fazla kazanma ihtimali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM 42 Ezilip büzülüyordu adam.Dilinin altında bir şey vardı.Bertha dehşet içinde ona baktı.Bayılacaktı,içi eziliyordu.Yüreği çarpmağa başladı.Ne saçma.Oturup böyle hayâller kurar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • HAZRET-I ALI YAZAN:It F İ CEVAD ULUN AY 197 Ensârdan Beşr ibni Sa'd:Yâ Ebel Hasan!Dedi,hilâfet meselesinde Yâ Ebel Hasan!Dedi,bugün izhar eyledi-oenimle müzayakada olacağını zannetmiyordum,ğin hilâfet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • MACERA ÇAĞI i AGABKYSİNİN çantasından beş lira aşırmış.Sevgilisini koluna takmış.O para ile bir lak-J siye bindirmiş.Teyzesine silmişler.Teyzeciğim.karımı getirdim,demiş.Sekiz gündür sevişiyorduk.Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ Meral Sevgilim.TEFRİKA NO.8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bar kızı Meral,Galip beyle tanışınca genç sevgilisi Cevad'ı bırakır.Fakat Galip bey kızın odasında öldürülür.Komiser,Galip Bey hanımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DİKKAT dikkat Bakırköy istasyonuna bir dakika mesafede en merkezi yerinde satılık arsa.Müracaat:Sultanhamam Çiçekpazarı Fındıklıyan han N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Tren yolculuğu esnasında PE-RE-JA RE-JAJ H$.ltı*n LİMON KOLONYASI karşı iyi gelir.I Kalbi ferahlatır,bulantıları giderir,i sinirleri teskin eder.Seyyahat çantanızda bir PE-REJA koymayı unutmayınız.Juı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Pazartesi akşamından itibaren ATLAS SİNEMASINDA İki şantözün başından geçen korkunç macera ŞÖHRET KURBANI «V İ C K İ Artistleri:JEANNE CRAİN JEAN PETERS İlâveten FOX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • W İ D O CİLASI Toptan satış yeri İstimlâk dolayjsiyle ANKARA Cad.No.74 yeni yapılan ANKARA Han kat 2 ye nakletmlstlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Mutad temizlik işlerinize günde en azından 4 saat ayırıyorsanız bunu pek alâ iki saatte başarabilirsiniz.Bunun için de bilûmum temizlik işlerinde FAY Temizleme Tozunun sağladığı kolaylıktan istifade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Stfilliıget Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Bnsıhlığı yeı MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1376 7 1373 Rama-can NİSAN Matt 6 1957 25 VAKİ!P VASATÎ KZANÎ Gilnej 5.34 10.54 Öğle 12.16 5.37 ikindi 15.55 9.16 Akşarr l 18.40 12.00 Yatsı 20.13 1.34 Inısâk 3.50 9.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • SU ÇEKTİĞİ VARİL KAFASINI KOPARDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,6 Orhaneli'nin Çıılalar krom madeni işletmelerine ait iki numaralı ocakta,bir işçi fecî şekilde ölmüştür.Ahmet Kalın adındaki bu işçi,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Mektuplaşmak isteyen Kıbrıslı ırkdaşlarımız Kıbrıslı ırkdaşlarıiTiız gazetemize gönderdikleri mektuplarda,anavatandaki Türklerle mektuplaşmak istediklerini bildirmektedirler.Bundan bir müddet evvel yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • SON FIRSAT Ayda 50,75,100,125,150 lira taksitle Kayıtlar umumî ısrar üzerine 15 Nisan 1957 tarihine kadar devam ederek kat'î kapanacaktır.İlk taksit yatıranlar ev,villâ sahibi olmak hakkını kazanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • jdohuo ve' 4omu TUVALETİNİZ İÇİN PUDRASI Vücuttaki bütün TER KOKULARINI ^idtnn jegâne pudradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • PERSONEL,OTO ELEKTRİKÇİSİ,GRADER OPERATÖRÜ VE ŞOFÖR ALINACAKTIR Tanınmış bir inşaat Şirketinin teşkilâtında çalıştırılmak üzere:seri daktilo yazan ve İngilizce bilen MUHABERE MEMURU,Akü,Dinamo,Starter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • BAYAN SEKRETER ALINACAKTIR Tanınmış büyük bir şirket,ingilizce ve Fransızca lisânlarını bihakkın bilen bayan sekreter aramaktadır.Taliplerin her gün iş saatlerinde:Tepebaşı,Meşrutiyet Caddesi,Sakarya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Sayın Tüccar,Sanayici ve Teknisyenler Sizi alâkadar eden sahalarda en son terakkiyatı öğrenmek için 27 Nisan ile 6 Mayıs 1957 Tarihleri arasında Milletlerarası LION SERGİSİNİ Ziyaret ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Kızılay 1 yılda 14 milyon liralık yardım yaptı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,6 Kızılay Cemiyetinin geçen yıl yapmış olduğu yardımların yekûnu 14.768.728 liraya baliğ olmuştur.Bu arada zelzele mıntakalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • T.Atako!Beynelmilel İmtihan Komitesinde F.İ.BA.Mart ayı içerisinde Alnıanyada bir toplantı yaparak Avrupa basketbol şampiyonasından önce bütün beynelmilel hakemlerin bir imtihana tâbi tutulmasına kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Dost başa,düşman ayağa,kundura almak için parola Beyazsaray'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Paranızı vitrinlere kaptırmayınız Beyazıtta,Beyazsaray'a ugrayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Hem zevke,hem de keseye fayda.Her istediğiniz bulunur.Beyazsaray'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • M—Mi—M Boşa gitmesin paranız hem de emeğiniz Beyazsaray'dan ayakkabı almak olsun dileğiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • iki çocuk kayboldu t Baştarajı Birincide Kardeşiyle arattırdık,bulamadık.Geç kalmak hiç âdeti değildi.Saat 22.00 ye kadar bekledik,gelmeyince polise baş vurduk.Sonradan babasından öğrendiğime göre,üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Başvekil 'iktidarla muhalefet birbirine tahammül etmeli dedi t Baştarajı Birincide C.H.P.LİLERİN MUKABELESİ Başvekile mukabelede bulunan C.H.P.İller parti olarak İktidarın sağladığı faydaları hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • ADANA ÇİMENTO FABRİKASI AÇILIYOR [ANADOLU AJANSI] ANKARA.6 Öğrendiğimize göre,senede 3 50 bin ton kapasiteli Adana Çimento fabrikası 15 nisan tarihinde işletmeye açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • NBC TELEVİZYONUNDA RAMAZAN PROGRAMI [Hususî Muhabirimiz İskender Songıır'danJ NEW-YORK Washington'dakl cislamic Center* Amerika'daki Müslümanlara,1 nisan 1957 gününü mübarek Ramazan ayı iptidası olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Dinamitle balık avlayan Yunanlılar yakalandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Kuşadası'nın Dipburnu yakınlarında Neron mevkiinde Sisam adasından sandalla gelen Andrea Marulya ve Asenaş Ordago isimli ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • İNGİLİZ LİG MAÇLARI LONDRA,G ŞARK B.B.A.Bugün İngiltere'nin muhtelif şehirlerinde oynanan birinci küme lig maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Arsenal Leeds 1—0,Birmingham Sunderland 1—2,Burnley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • B.Amerika'da düşen esrarengiz uçak [ANADOLU AJANSI] CARSON CİTY Nevada)6 Birleşik Amerika askerî makamları,dün Nevada polisine müracaat ederek muhtelif yasak bölgeler üzerinde uçan esrarlı bir uçağın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Kıbrıs görüşümüz resmî bir tebliğ ile açıklanacak t Baştarafy Birincide ki gibi,Yunanistan ve papaz Makarlos'a tâvizler vererek Rumları şımartmakla lıimıın temin edilemeyeceğini belirtmiştir.KÜÇÜK VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Mısır,Süveyş için bir konferans tertipliyor Mr.H.m riyasetinde Cenevre'de yapılması istenen konferansa 15 devlet davet edilecek.İsrail tehdit ediyor [ASSOCIATED PRESS A.A.LONDRA,6 Kahire radyosunun bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • Grev Londra limanında faaliyeti felce uğrattı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,6 Puvantörlerin grevi devam etmektedir.Londra limanı bu sabah tamamen mefluç kalmıştır.Her ne kadar liman işçileri vazife başına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • BİR URUGUAY TAKIMI GELMEK İSTİYOR 1955-56 yılı Cenubi Amerika ikincisi olan Uruguay takımı,bu mevsim içinde İtalya,Yunanistan,İsviçre,Almanya,Belçika,İngiltere,ispanya,Portekiz,Afrika ile angajmanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • BASKETBOL LİGİ ÇARŞAMBAYA BİTİYOR Basketbol birinci küme lig maçlarına dün de Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiş ve Şişli,Karagücünil 69-49,Modaspor da Beyoglusporıı 9:i-r ı mağlûp etmişlerdir.Lig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • İNGİLTERE ŞAMPİYON LONDRA.C A.P.Bugün,Wembley stadyomunda İngiliz Millî takımı.100.000 kişiyi aşan bir meraklı kitlesi toplayan temsili bir maçta İskoçya takımını 2-1 yenmiş ve B.Britanya futbol şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • ENTERNASYONAL VO-LEYBOL TURNUASINA ÇEKLER KATILIYOR İstanbul Birinci Enternasyoal Voleybol Turnuasına iştirak edecek milletlerden Çekoslovakya,dun Organizasyon Komitesine gönderdiği telgrafla kafi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • GENÇ KÜME BASKET NETİCELERİ ANKARA,C Hususî)Gene Küme Basketbol Türkiye Birinciliklerinin 2.günkü müsabakalarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Ankara Koleji 57 Konya İstasyonspor 23,İzmir Kadifekale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.04.1957
  • İki kâğıi fabrikası daha kuruluyor Yıllık istihsali 35 bin ton olan fabrikalardan biri Tarsus'ta inşa edilecek [ANADOLU AJANSI] ANKARA,6 Tarsus'ta bir kâğıt ve sellüloz fabrikası kurulmasına karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1957
  • MISIR KOÇANI HALİT KIVANÇ II İt Mısır'ı ehramların gölgesinde yenmek kolay iş değil.Hele sıfıra karşı dört golle.Nâsır'm topçularının işe yaramadığını daha önce başka sahalarda görmüştük amma,futbolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] İVİtlPİ I İl* RİRİliP1!ÇİMİP MAP Uii" *"''ne,al"'e Vefa maçından önce yapılan İkinci profesyonel küme lig karşılaşmasında Karagümrük,FelAlIlVİ L1U IJIiriiWwl İSIKV riköy'ii 3—2 yenmefre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • POLONYA Karşılaşıyoruz Genç Millî takımımız Lodz şehrinde 5 2 lik maçın revanşını oynuyor Hususî surette giden KAHRAMAN BAPÇUM'dan LODZ,6 Genç millî takımımız yarın bugün)Lodz'un 35 bin kişilik stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • 1ST.SPOR CİHADI ÇİKARDİ Genç millî takımımız Polonya'ya hareket ederken İstanbulspor kulübü antrenör Cihat Arman'a izin vermediğini bildirmiş,Cihat da «Federasyonun maddî garantisini alacağı hususunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • REVANŞ 19 MAYIS'TA Kahire'deki 4-0 lık maçın revanşı 19 mayısta memleketimizde oynanacaktır.Evvelce bu müsabaka İçin 26 mayıs tarihi düşünülmüştü.Mısırlılarla görüşülerek 19 mayıs tarihinde mutabık ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • Beşiktaş kongresi bugün toplanıyor Siyah Beyaz'lı takım dün Ankara'da Hacettepe'ye 2-0 mağlûp oldu Beşiktaş,Kulübünün beklenen kon* gresi bugün saat 9.30 da Teknik Üniversite konferans salonunda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • G.SARAY B.SPORLA OYNUYOR Lig'ln tehiri dolayısile haftayı boş geçirmek istemeyen Galatasaray da bugün Mithatpaşa stadında Beyoğluıpor'la karşılaşacaktır.Saat 16 da başlayacak bu maç «Budm i Kupası» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • Metin Bursa'ya gitti Kahire'dekl milli maçta sakatlanan •antrfor Metin'in arızasının korkulduğu kadar mühim olmadığı öğrenilmiştir.Metin'in sağ ayağında hafif bir •ertlesme vardır ve bir kaç gün lstlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • ADALET ESKİŞEHİR'DE 2-0 GALİP GELDİ ESKİŞEHİR.6 Hususi)İki mü-¦abaka yapmak üzere şehrimize gelen Adalet takımı bugün ilk karşılaşmasını Havagücüne karşı yapmıştır.ADALET:Ömer Fahri.Gökçen Ahmet,minor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • NETİCE OYUNUN İFADESİ OLDU Doğu Almanya ile istanbul'da oynamaya hazırlanan Millî Takımımızın karşısına,tesadüfler Kahire'de Mısır'ı çıkardı.Geçen sene Lizbon'da Ordu Takımlarının iki müsabakasını sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • F.Bahçe Vefa'dan Revanşı Alamadı Dünkü hususî maç 2-2 berabere neticelendi SEYİRCİ:12.357 Kişi HÂSILAT:18.106 Lira GOLLER:Erdinç Dk.17)Can Dk.70)Ergim Dk.81)İsmest Dk.82)HAKEM:Rifat Alakanı F.BAHÇE:Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.04.1957
  • Muzaffer Millî Takım dün sabah yurda dondu Üç gol kahramanı Lefter "Mısırlılar Hilmi de dördüncü golü garantilemek için çok çalım lopla kaleye yutuyor diyor,girdiğini söyledi.Mağlûbiyette yerin dibine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor