Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • mm RAMA7AM'IN i LK CUMAMI Ramazan'ln İ1K Cuması olması sebebiyle Kyiip camii dün büyük bir kalahaimiHllfcMH IH IL*IV WUIflMOl i!k tarafından ziyaret edilmiştir.Öğle namazı sırasında camide yer bulamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • MİLLİYET VE POLİSİN İŞBİRLİĞİYLE rlaya çıkarıldı Rüşvet atarak dilencileri serbest bırakan bir kamp memuru ile bir şoför numaralı paralarla yakalandı [İBRAHİM ÖRS] Dilencilere,güzel İstanbul'umuzun ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • i İLHAN DEMİREL] Oktem«Birleşme j degıl işbirliği olabilir» dip [NEDRET SELÇUKER] Hürriyet Partisi Genel Sekreteri İbrahim Öktem,dün basına verdiği beyanatta «Ege vilâyetlerinde muhalefete baskı yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • Yeni toplantı Kanunu Hazırlanıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,5 Adliye Encümeninin bugünkü içtimaında hükümetin yeni bir toplantı kanunu getireceği açıklanmıştır,Encümenden ayrıca D.P.Muğla Meb'usla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • TEKİR HAFİYE TEKİR HAFİYE «ZEHİR HAFİYE» yi Türkcelestiren HALİT KIVANÇ ile «CİCİCAN» ı yaratan BEDRİ KORAMAN elele verdiler ve.BÖYLECE "TEKİR HAFİYE» DOĞDU H.Kıvanç'ın yazdığı,B.Koraman'ın çizdiği TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • İTHALÂTLA İLGİLİ YENİ KARARLAR iktisat ve Ticaret Vekâletince yayınlanan sirkülerde dış ticaret rejimi esasları dahilinde verilen ithal müsaadeleri ile ilgili olarak yeni kararlar alınmıştır.İthal sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • izmir Zafer gazetesi sahibi Savcılığa verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.5 «İzmir Zafer» Razetesinin sahibi Şevket Tan.Milli Korunma müfettişleri tarafından bugün Müddeiumumiliğe sevkedilnıiştir Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • akarios'la alınan karar tanınmıyacak Birgi/IngiIizelçisineKıbrıs ihtiiafmm halli için en iyi çarenin taksim olduğunu tekrarladı Makarios sürgünden ayrıldı Kıbrıs'ta 5 Rum idama mahkûm oldu IŞARK B.B.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • Eskişehir'den Ankara'ya dönmeden evvel Başvekil C.H.P.lileri ZİYARET ETTİ îl Merkezinde samimî bir görüşme yapan Menderes,"Demokrasimizin en zor zamanları geride kaldı,dedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.04.1957
  • 'As MISIRLILARA FIRSAT YOK!Baştan sona kadar hâkim oynayan Türk millî takımı Mısırlılara tek gol fırsatı dahi vermedi.İşte burada da kaptan Turgay.nefis bir atakla bir Mısır akınını önlüyor.Köşede de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • TANBUL Sil W üttft M-t/a?a«.Cevad IMtHoy,Sünbiil Sinan İstanbul'un tanınmış velilerindendir.ismi Yusuf'tur,fakat «Sünbiil Sinan» nâmiyle şöhret almıştır.Sünbül çiçeğini çok sevdiği ve bahçesinde yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ KIRMIZI GÜL «The Rose Tattoo» Rejisör Daniel Mann idaresinde çevrilmiş bir Paramount Amerikan)filmi.Oynayanlar:Burt Lancaster,Anna Magnani,Maris» Pavaıı,Ben Cooper,Virginia Grev.YKNİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • MilBBuet Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCİMEN1 KARACAN Yazr İsleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı ye/MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 137b 6 1373 Ramazan NİSAN Mart 5 19 57 24 VAKİ!r VASAT!EZANİ Güneş 5.3G 10.57 Öğle 12.16 539 ikindi 15.55 9.17 Aksan l 18.39 12.00 Yatsı 20.12 1.34 imsak 3 52 9.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sizin için lam mânasiyle güzel bir gün.Arzularınız kolaylıkla gerçekleşmesine siz de şaşacaksınız.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubad Ayın en verimli bir günündesiniz.Mühim işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Zâlim ve gaddar kimse;Kemankeşin attığı.I 2 Bir gıda maddesi;Bir tarihçi-2 nıiz.3 Karagöz oynatan kimse;*l Yazılı hüküm.4 Zamanın kısımla-A rından;Bir ziraat âleti.5 Bir 5 İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • Belediye,1000 yataklı bir hastane yaptıracak Belediye 1000 yataklı bir hastane inşası için çalışmalara başlamıştır.Elüd ve projeler bu yıl yaptırılacaktır.Lüzumlu tahsisat Belediye bütçesine konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • Kofti Nuri'nin sabıka durumu tesbit ediliyor Kofti Nuri nâıniyle maruf dolandırıcı hakkında tahkikata devanı edilmektedir.Sabıka durumunun tesbiti için dün aksanı adliyeye getirilen.Köftenin infaz edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • Yeni bozuk paralar yakında piyasaya çıkarılacak Piyasada bozuk para sıkıntısı had bir şekil almıştır.Anadolııdan bozuk para getirildiği iddia olunmaktadır.Darphanenin bastıracağı paralar ise,bu ay içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • Kurtarma gemilerinde çalışan personelin şikâyeti Denizcilik Bankasının,Gemi Kurtarma işletmesinde çalışan personeli kanuna aykırı olarak çalıştırdığı iddia edilmektedir.İddiaya göre,Kilyos.Hora ve Ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • Doğu Almanya'dan 775 bin liralık ithalât yapıldı Doğu Almanya'dan 775 bin dolarlık mensucat ithal edilecektir.İthalât bir firma tarafından yapılacak ve mallar tahsis alanlar arasında taksim olunacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • İki ayda limanımızdan yapılan ihracat Ocak ve şubat aylarında memleketimizden 75 milyon liralık ihracat yapıl-nuştır.Sevkedilen malların basında 33 milyon liralık hububat gelmekte,bunu tütün ve madenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • İtfaiye teşkilâtı takvive ediliyor İtfaiye teşkilâtının takviyesi için noo bin liralık yangın söndürme vasıtası alınacaktır.Diğer taraftan teşkilâtın daha modern binalarda iskânı için de tahsisat ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • İSTİMLÂK ŞİİRİ Dükkânın,evin,arsan Uğrarsa islimlâk'e Yeni mülk almak için Koş git ACAR EMLÂK'e Evin yoksa aldırma Satacaksan aklanma Mülk alan,satan herkes Koşar ACAR EMLÂK'e ACAR EMLÂK Turhan ACAR R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • KERVANSARAY Yeni Programda LOLITA FARRES DUO WAGNER ALONZO ve Parisin en güzel vücutlu 2 kadını DODO VON HAMBOURG ve FLORA BALMORAL ı'Her Pazar matine Numaralarınızı evvelden ayırtınız.Tel:47 16 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 13.00 Re*at i:2.0ü İngiliz 142.50 Külçe 18.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • RADYO İLK YAYINLANACAK OLAN BÜYÜK MEVLİD 1 ŞERİF Büyük ATATÜRK'Ü!ve Sakir Zümre ile Nuri Paşa Fabrikalarında vuku bulan infilak netiecsinde şehit düşen işçilerle diğer mâden İşçilerinden şehiden vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • f si Meksika Renkli Kadın Renkli EMALAR J BEY OĞLU AKIN Tel:48 05 02)1 Altı Ölü Var Lâle Oraloğlu Türk filmi.2 Yüzbaşı Tahsin Orh'on Arıburnu-Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25C2)Fedakâr Kadın Anı\a Magnani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • HUM IH IHI ılımımı.11 mm 11 m 11 mu 11 m mı ı mlı m ı ı.ı İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo Salon Orkestrası 13.00 Şar-kılar:Ziya Taşkent 13.20 Johnny Ray'dan üç şarkı 13.30 Haberler 13.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • KANSER HASTANESİ TAMAMLANIYOR Ankara'da kurulmakta olan Kanser Hastanesi hamiyetli vatandaşlarımızın da yardıfnlarıyle ikmâl edilmek üzeredir.Bu meyanda memleketimizin tanınmış iş adamlarından,Puro Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • «»ul SALARIN TEVZİİ HAKK Denizcilik Bankası Memurlar Yapı Kooperatifi inşaat sahası yanında,50 metrelik yeni Marşal Bulvarı üzerinde.Küçükçekmece Memur ve Öğretmenler Sitesi içerisinde ihtiyaç sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • 3 kokain kaçakçısı dün tevkii edildi ALMAN MENSELİ 52 SİSE KOKAİN TAHLİL İÇİN KİMYAHANEYE GÖNDERİLDİ Edip Çelebi,Yorgi Çaliçki ve Turgu çakçılığı yaptıkları iddiasiyle dün ak t Utebaydan adında üç kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • SATIHLARI LENEMİYO Civar kazalardan devamlı olarak sevkiyat yapılıyor.Dün At eli salan 2 kişi yakalandı Koyun eti darlığı el'an devam etmekte,buna muvazi olarak yürüyen kaçak et satışları da,ilgililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • v,umumun muin.Kıbrıs meselesi 1 Kıbrıs meselesi değildir *M IBKIS için,Dr.Şükrü Torun'un kitabı ka-E VV d**1' mükemmel bir eser yazılmış mıdır,E bilmiyorum.Bu kitap,Paris Üniversitesi E Hukuk Fakültes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • Bir Macar mültecisi hakkında dâva açıldı Rus Konsolosluğunun önünde aleyhte nümayiş yapan Janos Fuchs adındaki Macar mültecisi hakkında Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde dâva açılmıştır.Rus Konsolosluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.04.1957
  • KISA HABERLER 9 MERKEZ Bankası tarafından yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2-581.865.016 liradır.9 TÜRK Hekimler Birliği İstanbul Tabib Odasının kongresi bugün 14 de Eminönü Öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • KORALTAN'm EVİ YIKILIYOR HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.5 Hâlen Büyük Millet leclisi Reisi Refik Koıaltan'ın makauna tahsis edilen ve Meclisin müştelilâtından olan ev,yarın yıkılacakr.Zira bu evin bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • IRUÇHAN UNVERI EKREM TANYEL AYHAN SELİM *CV DFVAMI iniR 'stanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertipledi-Mlflfcıllillı ı;j münazara turnuvasına dün devam edilmiştir.Orman ve Edebiyat Fakülteleri ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Giresun farelerin istilâsına uğradı [Hususi Muhabirimiz Oktay KASAP'tanJ GİRESUN,5 Son günlerde şehrimiz farelerin istilâsına uğramıştır.Güpe gündüz sokaklarda dolaşan fareler,cesaretlerini insanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Bir suiistimal ortaya çıkarıldı 4 Bastaraiı Birincide I Hasan Erman'ın derhal vazifelerine nisü de kamburdu.Hepsi de çocuk yaşta hl,vet verilmiştir.Sanıklar,bugün adaidiler.Bunlar,isimleri zapta geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Tünelin elektrikle işler hâle gelmesi işi geri kaldı [FAHİR ERSİN] 82 senedenberi buhar kuvvetiyle çalışan tarihî tünel'in elektrifikasyon işi,bir Fransız firmasına ihale edildiği halde dün birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Hapse girmemek için komşusunun çocuğunu iğreti olarak aldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,5 Bugün şehrimiz Adliyesinde enteresan bir hâdise olmuştur.Bir sene evvel hırsızlık suçundan 25 gün hapse mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • TARİŞ KÂR EDİNCE KONGRE SAKİN GEÇTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,S Her yıl hararetli ve hâdiseli geçen Tariş Pamuk Birliğinin kongresi,bu sene çok sakin bir hava içinde cereyan etmiştir.Buna sebep,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Yeni Toplantı Kanunu hazırlanıyor t Baştarajı Birincide Oya konan kanun teklifi iki C.H.P.i mebusun müsbet reyine rağmen reddedilmiştir.YENİ TOPLANTI KANUNU Diğer taraftan Komisyonun bugünkü toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • 1 IA.P.1 i mı UJ|y AÇVCDI EDÎ "'ll1 Almanya'da mecburî askerlik bizmeti kanunu 1 nisanda meriyete girmiş,İLK ALmAII Ad^tliLtnl sun 973:1 senç askere alınmıştır.Koblentz'e sevkedilen askerler hemen ert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • mm irtiiiit I.Bergmaıı,Yiil otiwina Alt Diğer ve Haberler U.Sayfada 28.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • ECZACI ARANIYOR Şark İspençiyari Laboratuarına müracaat.Telefon:27 31 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • W İ D O CİLASI Toptan satış yeri İstimlâk dolayısiyle ANKARA Cad.No.74 yeni yapılan ANKARA Han kat 2 ye nakletmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • 3 Amerikalıyı öldüren İranlı eşkiyalar sarıldı [ANADOLU AJANSI] TAHRAN.5 Üç Amerikalıyı öldüren Dad Sah ve çetesinin Amerikalıların öldürüldüğü mahallin takriben UO kilometre doğusunda hükümet kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Mişanlısını yaralayan terzi karta aynnakasla intihar etli "ekirdağ'daki hâdiseye iki sevgilinin vlenmelerinin gecikmesi sebep oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] TEKİRDAĞ,5 Terzi kalfalığı yapan 23 yaşlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • AKARIOS'LA ALINAN ARAR TANINMIYACAK t Bastarafı Birincide Diğer taraftan,verilen malûmata göe.Hükümetimiz,Yunan hükümetinin IlbriB konusunda Birleşmiş Milletlere önderdiği çürük iddialarla dolu bir ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • İki kişiyi öldüren baba ile oğul mahkûm oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA.S Geçen temmuz ayında Akaungur köyünde mer'a ihtilâfı yüzünden Saffet Altınkilit ve Mehmet Aksungur'u tabanca ile öldüren Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • IA.P.1 Fransız dansözü Noelle Adam,evvelki gün Paristen Londraya gelmiştir.Kendisi «Paris Çılgınlıkları» adlı bir temsilde,başrolde oynayacaktır.Noelle,Londraya ayak basar basmaz,ilk provalarını bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Meclise hayat pahalılığı hakkında takrir verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.5 «Pahalılığı,hiç olmazsa bugünkü seviyesinde tesbit edebilmek için Hükümet olarak ne düşünülmektedir?sualini Hürriyet P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • IKUÇHAN ÜNVKRI 430 KİLO A,llrka|.'lerindc ISO kilo ağırlığında bir Orkinos balığı yakalanmıştır.Alâkadarlar,l.ıı balı-K"1 son aylar zarfında yakalanan Orkinoslar içinde en ağırını teşkil ettiğini beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Rusya'da yeni bir Hbombası patlatıldı MOSKOVA RADYOSU DA İNGİLTERE VE HOL-LANDA'YI ATOM BOMBASI İLE TEHDİT ETTİ [ASSOCIATED PRESS A.A.LONDRA,5 Norveç ve isveç'ten sonra,ingiltere ve Hollanda'yı da ato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • a rai i Türkiye mülteci meselesini halletmiştir» On gündenberi memleketimizde bulunan ve muhtelif vilâyetlerimizde tetkikler yapan Avrupa Konseyi İskân Fonu Guvernörü Mr.Ron Plas dün bir toplantı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • I Bir İmsakiye münâsebetiyle j MASAMIN üzerinde Diyanet İsleri Riyasetinin her sene Ra-E mazanda neşreylediği ve her sene hatalı olduğu iddiasiyle E itiraz ve münakaşalara sebep olan bir İmsakiye)var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Amerika yeni yardım teşkilatı kuruyor iktisaden geri kalmış hür memleketlere 5 yıl içinde 5 milyar Dolarlık yardım yapılacak [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON 5 En ileri gelen iş adamlarından müteşekkil b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Ziraat Odaları Kanunu Mecliste görüşüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Yalnızca Ziraat Odaları Kanunu tasarısının görüşüldüğü bugünkü Mecliste,D.P.li bâzı mebusların görüşü ile,hükümetin görüşü ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.04.1957
  • Sokakları karanlıkta bırakan hırsız yakalandı Kenar seıntlerdeki bâzı sokakların sık sık karanlıkta kalmasının sebebi nihayet dün 18 yaşlarında Veli Deniz adında birinin yakalanması ile anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • BİZ KADİNLAR Neyyire Bir moda doğacak ama.Baiıar modasını bekliyorum.Seyretmek için.Başka şey için değil.Bahar modasını,tek tiik,şunun bunun üstünde görmek yetmiyor.Güzel bir gün.güneşte,topraktan fış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • A$K i-Hkâyesi Meral Sevgilim.TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Galip bey.bar kızı Meralin odasında,kafası parçalanarak Öldürülmüş bulunur.Polis,karısını arar.Komiser:«Belki.dedi.«kocasının indiği ote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • Alkl VAl^liV4IIII^ Yazan:SOMERSET MAUGHAM 41 Dostunun bu küçülüşü içine dokundu.Neden komik bulayım?Söyle.Şey.Hani hep şeyden bahsediyorsun ama acaba hazırlığın tamam mı?Bu muydu soracağın?Diye şaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • ^AZAN K E F I C E V A D 196 ÜLUNAY Ebubekir,ekseriyet tarafından kendisine biat edildikten sonra mescide geldi ve minbere çıkarak Cenâb-ı-Hakka hamd ve şükrettikten sonra şu nutku söyledi:Ey nâs!Ben i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR İZİM JANDARK LARIMIZ Derleyen:LÜTFİ ARİF K E N B E K Yıl:1921 Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa,Sakarya harbi sıralarında Garb Cephesini takviye maksadiyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • ALAT| ATTIM DAVUT.RAHAT RAHAT 8İ1 VAKAt tam Bu SS\fA O A O AVUT ÖNÜNDE BİR GÖLGE GÖRÜYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • DEMİR YUMRUK TABü SELİ.1 RIM BOLT.fl MESELE MED.R ^Hn* B R.Tik.e VVŞ ^tR5ENc.^^3f*T 1 rap «i ^H İÜ1 lt^& T J-f f vTtt'1 lö sk 41 1W Vfn JpUmL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • CİSCO Kİ aQŞİ:5«B^Şs;i©©*BE6ei;c HA9I DAHA ÇABUK BıZE ÇOK kVAKLAŞT| 1.cf Bugün V£a/fi/ vi4C£«4.J5S* öS^Rİı ¦Sî#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • ARKADAŞLARIMIN PARASı VARDI BENDE oktu Bundan UTAnivORDuM HDD u Bunun uZERİNE CAUŞ/VVAK 7^ ÇALİŞMAYA »CARAR S\V^v vER£)İM S Ayıp OEĞi'l.Mİ CANBO rıL Ş\Jfel^Sx^ Vıv î^v *r i i 1 0 IfiX ME"KTUPLAfÇl W D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.04.1957
  • ARKAQASLAf?OLACAK.BERA-BER.POKE!OVNiyACASiZ.GİDECEĞİM İŞTE.Bu Evin ERKE Ği BEN DEĞİL.MİYİM ONLARA VA-ZEfcET OLARAK NE SÖYLİYEYİM BAŞinin Y PEKi AMA AĞINDIĞINI J BAŞIM AGRIVH-SOYLE.YOR.Ki.KUSURA BAKMAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.04.1957
  • Evlerde,fabrikalarda,mekteplerde,lokantalarda pe bilûmum temizlik işlerinde FA Y,harikalaryaratan yegane temizleme tozudur herşeyI iaha iyi\TEMİZLER FAY pşsiz bir temizleme kudretini haizdir.Bıçak,çat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • ANTIDOT POMA »NEZLE GRİP,Dİ$ AĞRISI ADALE ROHATİIMASI 'YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARI.BÖCEK SOKMASI KESİK •YARALAR 'PİŞİK •KAŞINTI EK2.EMA 'ERGENLİK 'DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAM SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • MEMUR ALINACAK istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 İdaremizde münhal bulunan ve bilâhare inhilâl edecek olan maaşlı memuriyetlere kanunî imkânlar hâsıl oldukça tâyinleri yapılmak üzere,Memurin kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • DOĞU İŞ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Murahhas Âzalığmdan Sirkeci'd e eski Köprülü Han yermde inşa edilen DOGUBANK İŞ HANI'nda Ticaret Sarayı)1 Mağaza,dükkân ve yazıhaneler için 10 teminat yatıranların en geç 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • T.C.Ziraat Bankası 27 Mart talihlilerini takdim eder:lOOOOO LİRA Sıvasta 4484 No.hesap sahibi Hakkıya,50 OOO LİRA I İstanbul Beyoğlunda 6761 No.hesap sahibi Münür'e,25 OOO LİRA Ankarada Merkez)37556 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • GÜZELLİK CAZİBE BİR HUSUSİYET DEĞİL BAKIM VE İHTİMAMIN NETİCESİDİR.UFAK BİR TECRÜBE BUNU SİZE İSPAT EDECEKTİR.AKŞAMLARI nMMi YATMADAN VE KREM PERTEV SABAHLARI KALKINCA KULLANINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • 1 Df IT IT n T EL Ik A 1 MÜESSESEMİZ BU PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEDİK UCUZLUK VE KOLAYLIKLARLA ARSALARINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITMAYA KARAR VERMİŞTİR.GÜNGÖREN MAHALLESİ ARSALAR!Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • YENİ MELEK sinemas»,da 9 Nisan Salı akşamı 9.15 de Senenin en şen En zevkli ve en nefis filmi YAZ BEKÂRI Renkli Sinemaskop)The Seven Year İteli)Yaratıcısı MARILYN MONROE Şöhreti ve güzelliği dillere d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • FAMDÖŞAMBR 5 Bir otelde çalıştırılmak üzere Famdöşambr işlerinden anlayan Bayana ihtiyaç vardır.Fransızca veya ingilizce bilenler tercih edilir.Müracaat:Sirkeci Hamidiye Türbe sokak Uğurlu Han kat 2 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • PERSONEL,OTO ELEKTRİKÇİSİ,GRADER OPERATÖRÜ VE ŞOFÖR ALINACAKTIR Tanınmış bir İnşaat Şirketinin teşkilâtında çalıştırılmak üzere:seri daktilo yazan ve İngilizce bilen MUHABERE MEMURU,Akü,Dinamo,Starter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • TOPTAN SATI$İ TAKSİM.ELMADAĞ DUVARDİBİ Sok.3/5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SOĞUKSUDA göle nazır istasyona çok yakın 1162 metre arsa.Telefon:21 22 01.T-445)KAPALIÇARŞI Kalpakçılar caddesinde boş teslim satılık dükkân.Müracaat:D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • Saçlarınıza ipek yumuşaklığı verecek tabii' bir parlaklık kazandıracak ir $ampttaii »25*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • JÛFENERBMCELlLEÎf CEMİYETİ W EV v,EŞYA *îSa£~İC'feVfa ÇEKİLİŞ TARİHİ" 10 6.I9Ş7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • Yedek Parça Lisans Sahiplerine 666/2 ve 667 H.tarife 2442/47 ve 2460 istatistik numaralarına ait herhangi bir memleket için akreditifli veya kredili tahsis almış firmaların mümessilliğimize müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.04.1957
  • TAKSİTLE UCUZ ARSALAR Bostancıdan Kartala kadar her türlü vesaite yakın meskûn salialarda 36 ay taksitle birer evlik müfrez ucuz arsalar.Şirket satış bürosu:Bostancı Tramvay durağı No.538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.04.1957
  • Galatasaray Erdoğan ile Hilmi'yi istiyor San Kırmızılılar bu seneki transferde Vela ile Beykoz'un bu iki asından başka Jünyorlardan da Cengiz'i almak kararında Galatasaray Kulübüne yakın çevrelerden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • Fenerbahçe-Vefa bugün karşılaşıyor Mithatpaşa Stadında hususî müsabakadan önce Karagümrükle Feriköy lig maçı oynayacak Fenerbahçe ile Vefa bugün Mithatpaşa stadında hususî bir maç yapacaklardır.Her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • NOLNAR GELİYOR Adalet Kulübü 1e anlaşan Fenerbahçenln eski antrenörü Molnar önümüzdeki hafta İçersinde şehrimize gelecektir.i Bu haberi dün kendisi ile konuşan bir arkadaşımıza Adalet kulübü başkanı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • VEFA'LI HİLMİ Mısır maçının golcüsü BÜYÜK ERDOĞAN Beykoz verecek mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • Beşiktaş kongresi yann sabah yap.l.yor Sadri Usuuglu dün İdare Hey'eti adına muhaliflere cevap verdi Beşiktaşın büyük kongresi yarın 1 sabatı Teknik Üniversite salonunda yapılacaktır.İki taraf da hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • Puskas Hakemlik mi yapacak?VİYANA,5 Bosfor)Macar Millî takımı kaptanı Ferenc Puskas'a çok yakın bir kimsenin bildirdiğine Köre,Puskas ile İtalya'nın İnternazionale takımı arasında bundan üç hafta evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • Beykoz,Galatasaray maçına hazırlanıyor 13 Nisanda oynanacak Galatasaray Beykoz lig maçının hazırlıkları başlamıştır.Bir yandan Galatasaraylılar bu çetin maça kendi stadlarında sessizce hazırlanırlarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • Doktor bir ahbabım var.Kulak,boğaz mütehassısı.Pek can arkadaştır.Tertemiz,olgun ve kültürlü.Herkese yardıma koşar.Angaryalarımıza seve seve katlanır.Zaten mesleği icabı:«Kimsenin ağzının kokusunu çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • BEŞİKTAŞ ANKARA'DA ADALET ESKİŞEHİR'DE Güneşspor kulübünün davetlisi olarak dün Ankaraya giden Beşiktaş takımı bugün İlk karşılaşmasını Hacettepe ile yapacaktır.Yarın İse Güneş ile oynayacaktır.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • ADALETLİ SELÂHÂTTİN 2 AY CEZA ALDI Millî takım namzetlerinin Adaletle yaptığı antrenman maçında Hakem Muvahhit Afir'e hakaret ettiği iddiasiyle ceza heyetine sevkedilen Adaletli Selâhattin Torkal'ın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • İST.SPOR 17 NİSAN'DA AVRUPA'YA GİDİYOR İstanbulspor kulübü Orta Avrupa turnesine 17 nisan günü çıkacaktır.İlk maçlarını Çekoslovakyada oynayacak olan Istanbulsporlular buradan,Almanya ve Avusturyaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • BUGÜNKÜ BASKETBOL MAÇLARI Basketbol birinci küme lig maçlarına bugün de Spor ve Sergi Sarayında devam edilecek ve saat 19.30 da Şişli Karagilcü,21 de de Modaspor Beyoğluspor karşılaşacaklardır.Yarın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • GENÇLER YARIN LODZ'da Oynuyor Polonya'daki maça aynı kadro i I e çıkıyoruz Hususî Surette Giden KAHRAMAN BAPÇUM'dan LODZ,5 Varşova'da kısa bir tevakkufu takiben trenle iki saatlik bir yolculuktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • Tek secici Uykaç'a göre Haçın tahlili KAHİRE,5 Sağlam bir müdafaa taktiği üzerine müesses geri hatlarımız gayet güzel çalışarak bir tek gol fırsatı vermediler.Oyun içinde sakatlanarak bu halde maçın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.04.1957
  • fsir'a futbol dersi verdik:4 Mükemmel bir oyun çıkaran Millî lakımımızın üç golünü Lefter,birini de ilk defa millî olan Hilmi attı îlk devrede Kadrinin yerine Hilmi alındı.Metin sakat sakat oynadı Hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor