Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • e^ t)£Ni UZAK DOĞU" HİNDİSTAN PAKİSTAN ENDONCIYA JAPONYA j* AVUSTRALYA 4\Haftada W Sert/is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • İXMİ« y.i AHMET CULTAŞj II1II il.II 51 MUHARRİR ZİYA HANHAN HAPSEDİLDİ yaşındaki Zija Hanlıan,«Yabancı bir hayata girmiyorum.Çünki Hukuktan mezun olduktan sonra bir müddet Edirne ve İmralı'da hapishan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • 2 D.P.li mebus tarafından hazırlanan Basın Kanunu teklifinin müzakeresi başlıyor Basın suçlarının umumî hükümler meyanında mütalâası isteniyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Yarın Adalet-Komisyonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • Denizcilik Bankası 50 milyon lira kredi istedi Öniş,hükümetten istenen para alındığı takdirde ikramiyelerin verileceğini söyledi İ KRUPP FABRİKASINA «İZMİR» VAPURUNUN E Ş 1 YAPTIRILACAK LNECMI ONUR] D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • KRUPP FABRİKALARI SAHİBİ GELİYOR [İZZET S.SEDKS1 İzmir limanında bir Amerikan şilebi ile çarpışarak batan İzmir vapurunun eşinin yaptırılması İçin teşebbüse geçilmiştir.Dünyaca tanınmış Alınan Krupp f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER I f DUMLUPINAR ŞEHİTLERİNİN HÂTIRASINA TÂZİMEN DENİZE ÇELENK ATILIYOR yukarıda)GÖZYAŞLARINI TUTAMAYAN BİR ŞEHİT AİLESİ altta)DUMLUPINAR ŞEHİTLERİ ANILDI 4 sene önce Çanakkale'de Nâra Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • ihtiyaç harici camlar tevzie tâbi tutuldu ANKARA,4 Ticaret Vekâleti bugün yayınladığı bir sirkülerle,müteahhit,sanayici ve tamircilerin beyan ettikleri camları münhasıran kendi ihtiyaçlarında kullanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • Kanada'nın Mısır Elçisi intihar etti KAHİRE,4 Kanada'nın Mısır Büyükelçisi Herbert Norman,bu sabah kendisini bir apartımanın en üst katından atmak sureti ile intihar etmiştir.Bir zamanlar Amerikan Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • I II.HAN DEMİRKI.I FLOEVA i-OLLXLN AÇİLMASİ SIRASLNDA,SAMATVA'dn YIKILAN SURLARIN ALTINDA KALAN İKİ İŞÇİ AFECî KAZA Florya sahil yolunda yıkılan surların altında kalan 2 işçi ve Haydarpaşa iskelesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • Bir rivayete göre "Paskalya'yı geçirmek için,diğer bir rivayete göre "Kıbrıs mevzuunda istişarede bulunmak üzere,YUNAN ATİNA'YA GİTTİ Kıbrıs Genel Valisi Harding E.O.K.Ayayeni tavizler verdi Cezalar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] ESKİŞEHİR ÇİMENTO FABRİKASININ AÇILIŞINDA MENDERES,KONUŞMASINI YAPARKEN Eskişehir Çimento Fabrikası açıldı Başvekil Menderes,fabrikaların makinelerinin yüzde SO inin dahilde imâl edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • NATO'nun Sekizinci Yıldönümü Menderes,NATO'nun sulh ve adalet uğrunda teşkilâtlanmanın mektebi olarak tarihe geçeceğini söyledi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,4 NATO'nun 8 inci yıldönümü münasebetiyle Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • Hür.P.ye göre bahar havası bozuluyor Hürriyet Partisinin İstanbul ve Trakya mümessili İzmir mebusu Cihad Baban,Hürriyet Partisine bazı çevrelerden yapılan hücumları cevaplandırmak üzere dün şu beyanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.04.1957
  • GARİP BİR HÂDİSE Dün geceki Radyo Gazetesinde,Adnan Menderes'in NATO'nun 8 inci yıldönümü münasebetiyle verdiği beyanat yayınlanırken,garip bir hâdise olmuş ve telefon memurelerlnln muhaveresi de isit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • HAFTANIN I FİLMLERİ KADER DEĞİŞMEZ "İUrif-t-Kai)Uİn» Rejisör M ante idaresinde çevrilmiş bir Pari» Film-Lux Kilin Fraıı-U İtalyan)müşterek proiIuKm onu.Uynayanlar:Siııvone Signoret,Kaf Valloııe,Kuland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • I ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karışık müzik 13.00 Şarkılar:Râdife Erten 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Orkestra müziği 14.30 Şarkılar:Mustafa Kovancı 15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sıkıntılı bir gün.İçinizde bir kararsızlık duyacaksınız.Sevdiğiniz İnsanla beraber olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Biri ile açık konuşma ihtiyacını duyuyorsunuz.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Devletlerden birinin başşehri.2 Hareket mer-kezi;Nefiy eki;Bir hayvan.3 B 1 r şekerleme.4 Bir renk;U-«3 zak işareti;Bir sayı.5 Ufak mağara;Sersem,c 6 Bir nota;Tersi:beyan edâ-ti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Yarın akşam 20.30 da İSTANBUL Radyosunda Halide Pişkin ve Reşit Baran'ı dinlemeyi unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • TÜNEL,ELEKTRİKLE ÇALIŞTIRILACAK Tünel'in elektrikle çalıştırılmasına üniimüzdeki hafta başlanacaktır.Bu hususta uzun zamandanberi devam eden faaliyet sona ermiş ve gerekli tadilât tamamlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Kahve ve lokantalar sahura kadar açık kalacak Ramazan dolayıslyla oruç tutan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesiyle kahvehane,lokanta,muhallebisi,pastacı ve dondurmacı gibi umuma mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • EMNİYET MÜDÜRÜ TERFİ ETTİ Emniyet Müdürü Hayrettin Naklpoğlu Merkez V.fllliği kadrosuna terfi ettirilmiştir.Ancak,Nakipoğlu Emniyet Müdürlüğü vazifesi uhdesinde kalmak üzere şehrimizde vazife görecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Kok kömürü tevziine haziranda başlanacak Yeni kok kömürü tevziatına ait hazırlıklara başlanmıştır.Halihazırdaki stok durumu geçen yılın oynı devresinden yüzde 125 daha fazladır.Umum Müdür Avnl Akman ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Balıkhâne'ye 1 ayda 2257 ton balık geldi Mart ayı içinde Balıkhaneye 117 ton çeşitli.10 ton palamut,1930 ton torik olmak üzere cem'an 2257 ton balık gelerek satışa arzedilmiştlr.Satış tutarı 1 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Bakımevinde on üç çocuk yemekten zehirlendi Müddeiumumîlik ve zabıta bir zehirlenme hâdisesine el koymuştur.Hâdise Galata'daki Çocuk Esirgeme Kurumuna ait Gündüz Bakımevinde cereyan etmiş,burada barın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • i styıfa*:l£efc' Cevad UAuuz^ "Adam ol„ Mehmed Efendi Daima herkese «Adam ol» dediği için,bu lâkabla anılan Mehmed Efendi hakikatin ağırlığına tahammül edemeyerek cezbe hâlinde bulunan meczuplardandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Şehrimizde bu yıl 13 ilkokul inşa edilecek İNŞASINA BAŞLANMIŞ OLAN 10 İLK OKUL DA BU YIL TEDRİSATA AÇILACAK Vilâyet Umumi Meclisince hazırlanan 4 yıllık okul İmar programının,1957 yılına ait olanı tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • İthal edilen çaylar piyasaya çıkarılıyor Evvelki gün limanımıza gelen 85 ton çayın piyasaya şevkine başlanmıştır.Parti parti gümrükten çekilen çaylar,ramazan ayı boyunca peyderpey ihtiyaç sahiplerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Esnaf bayram için şimdiden bozuk para iopluyor Bayram hazırlıklarına,bilhassa bozuk para bakımından şimdiden başlanılmıştır.Dün bütün gün muhtelit esnaf,bayram günleri için şoför ve biletçllerden bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • Mezarlıktan çiçek çalan biri yakalandı İsmail Ek adında biri,çiçek hırsızlığı iddiası ile bugün adliyeye verilecektir.Ortakoydeki Yahyaefendi Mezarlığı bekçisi Ahmet Çetinefenln bildirdiğine göre,meza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • TEŞEKKÜR Ebediyen aramızdan ayrılan aziz va kıymetli annemiz FATMA ZEHRA DEMİRDEN'in cenaze merasimine iştirak eden sayın büyüklerimize,akraba ve dostlarımıza,anneciğimizin son nefesine kadar yanından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • TEŞEKKÜR Çok aziz ve kıymetli annem,FATMA NURİYE ÜNAL'ın ebediyete intikali dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden bizzat gelerek,telefonla,telgrafla,mektupla taziyede bulunup büyük acımızı paylaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • f.Tahammülümüz sonuna gelmiştir!E %M IBRIS'la tedhişçilerin başı Grivas'ı cinâ-W\yellere teşvik eden Makarios'tur;ona silah,cephane,para tedârik eden Makarios'tur;Kıbrıs'ın başına gelen felâketlerin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • KISA HABERLER ARİF Cılız ve Ali Biçer adında iki kişi Sislide Moiz Katbeaz'ın hususi otosunu çalarken yakalanmışlardır.ONBEŞ gün içinde 8 ev soyan Şerafettin Ak ve kardeşi Mustafa Ak'la,bunlara yatakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • SİNEMALAR J Türk filmi.Kader De-Fransızca BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Altı Ölü Var Lâle Oraloğlu Türk filmi.2 Yüzbaşı Tahsin Orhon Arıburnu-Türk filmi.Al.KAZ AK Tel:44 2S62)Fedakâr Kadın Anna Magnanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • RAMAZAN WMEKLtRiNl'Zi TANLEK DOMATES SALÇASI İU YARINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • HANIMLAR KEŞİDESİ 1 ARSA APARTMAN î PARA l t i_J JÜRK EKSPRES BANK İŞDE EMNİYET VE SÜRAT en adil tevzi sistemi en fazla kazanma ihtimali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.04.1957
  • «aradenizde turistik seferler yapılacak Yaz aylarında istanbul'dan kalkacak vapurlar Zonguldak'a kadar gidip dönecekler Karadeniz sahillerinin yaz aylarında turistik bakımdan önem kazanması sebebiyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • [MUAMMER TAYLAK I Al AV KIŞLASI Va/ife oda,al"1 er koğuşları,dershaneler,sıhhî tesisler,cami ve spor sahaları ile geniş tâlim IViaUM^I yerlerini irine alan kışlalar ikişer katlı ve II harfi biçiminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • 1 İLHAN DEMIRELI VIC A I* ÜN ÜN VARI lti,"la/an münasebetiyle şehrimiz dilenci istilâ-ADA UUHUIl sına uğramıştır.Ekseriya cami civarlarında dilenmekte olan merhamet simsarlarının günlük kazançlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • ŞİLİ'DE NÜMAYİŞ DEVAM EDİYOR Halk ile polis arasındaki çarpışmalar sonunda 500 den fazla nümayişçi tevkif edildi [Assıciated Press,Anadolu Ajansı]' SANTİAGO.4 Hayat pahalılığından dolayı Şili'de çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • KADAR'A GÖRE MACARLARIN Mindzenty'ye ihtiyacı yokmuş [ANADOLU AJANSI ŞARK] BUDAPEŞTE,4 Dün gece Budapeşte operasında Budapeşte savaşının sona erişinin onikinci yıldönümü dolayısiyle tertip edilen gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • *v:W:Wx 0 1 10 Sene Vade ile İNŞAAT ve ARSA KREDİSİ Her 6 kişiden birine mutlak isabet 15 Nisana kadar devam edecek 2 milyon liralık mesken kredisi FIRSATINI KAÇIRMAYINIZ KREDİ YAPI SANDIĞI Tophane İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • Çepilof'a göre Rock and Roll:"Vahşi mağara adamlarından gelen,aşağılık hisleri ve cinsî arzuları iahrik eden dans,Çepilof,«Sulh içinde bir arada yaşama» yi da şu şekilde izah etti:«Komünizmdin Emperya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • A.P.H Tecrübelerine Karşı İngiltere önümüzdeki ay,Pasifik'te yapacağı hidrojen bombası tecrübelerine hazırlanmaktadır.Japonya hu tecrübelerin o bölgedeki balıkçılığa zarar verebileceğinden endişe etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • Bursa'da dondan meyva ağaçları zarar gördü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,4 Bir kaç gündenberi Bursa'da sühunet derecesinin düşmesi ve geceleri yağan kırağının dona çevirmesi yüzünden merkeze bağlı köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • BİR KIZI ÖLDÜRMEKLE İTHAM EDİLEN İKİ SUBAYIN İZMİR'DE duruşmasına başlandı İdam talebi ile mahkemeye verilen sanıklar maktulenin erkek kardeşlerinin hücumuna uğradı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,4 Adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • HASARA UĞRAYAN ÜLEV 1RUÇHAN UNVERİ Evvelki aksam saat 19 sularında köprüye yanaşmak üzere olan Ülev vapuru.Heybeliada vapuruna bindirmiş ve bu sebeple Ülev,burnundan hafif basara uğramış,Heybeliada va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • İddia üzerine minareye tırmanan bir genç öldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,4 Merkeze bağlı Kazıklı köyünde,lüzumsuz bir iddia,ölüme sebebiyet vermiştir.İbrahim Sevinç adında biri,köyün tamir edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • GEÇEN gün yazdığım bir fıkrada Ramazan münasebetiyle İstanbul'u istilâya gelen dilenci sürülerinden bahsetmiştim.Bunlar hususî teşebbüsle çalışan dilencilerdir.Camilere I civar caddelerde sokaklarda,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • Pek ince,fevkalâde tetredicı bir hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascination pudrası •sizi daha genç,daha güzel va hakikaten daha cazibeli gösterecektir.dip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • İRAN'DA YENİ KABİNE KURULDU Dahiliye Vekâleti,Anita CarolPun kaatilinin öldürüldüğünü açıkladı [ASSOCİATED PRESS A.A.TAHRAN,4 Dr.Menucehr İkbal'in başkanlığındaki yeni İran kabinesi kurulmuştur.Yeni B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.04.1957
  • General Moşe Dayan Hukuk imtihanlarına giriyor [ANADOLU AJANSI] TEL-AVİV.4 İsrail Orduları Erkânı Harbiye!Umumiye Reisi General Moşe Dayan,Hukuk Fakültesi imtihanlarına iştirak etmektedir.Bundan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • İsi'u AIZKADAŞ OlAUM AMA ÇOK YAKIN ARKA-OAŞ OLMiYAUftA E/W OEvami vARL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • T^SS Düşünmek teTİvoss mr.UTl_Ey BU MANS MAKIHA.TEN* ZAVıF MIDflt TABİt BEN BİLMEZ MİVİM T.BOLT ONU BİR VUMRUKTA VERE SERE^_Bu «ecE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • CİSCO Kİ D JOSE SAUNAS,R«?©JtEB& Î^AMço v£V«/V FlftLAKKEH TABANCASI KIUPINOAN OUŞUVOH-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • FERlDE HA MIAA GEL.İVOR.Şu KüKKılİNE 3AK.ÖS)KORKUNÇ m 4 vEi_l BEN ÇAy yARARKEN SEM MİSAFİRİMİ EĞLENDİR-il hi/am.8eni hiç korkutmuyoR.Anne T HANİ,KÜRKÜ KORKUNÇ OEMIŞTİN VA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 40 Güzel değil mi,bak?Hem de çok ucuz.Hemen ahıra koyup geleyim.Bir kaç dakika sonra karısının yanında idi.Bu kıyafetle her zamandan daha yakışıklı görünüyordu.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • AŞK HİKAYESİ Meral Sevgilim.TEFRİKA NO.6 K8U3.O dakikada kapı açıldı.Meral girdi.Yüzü yorgun gözlerinin altı mordu.Uykusuz bir gece geçirdiği anlaşılıyordu.Yabancıları görünce irkildi.Sonra birden yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • YAZAN:RE Fi CEVAD ULUNAY 195 Sa'd:Evet,işittim.Burada ensârdan Zeyd ibni Sabit,ayağa kalktı.Allanın Resulünün kavmi muhacirîndendir,onun halîfesinin de ancak muhacirlerden olması lâzım gelir,biz nasıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • VU«HiUU\UİUHVVUnuUMiUVUUWHV iş üstüne bir kaç söz İsin gidişi,havası,verimi bizim davranışımıza göre nekadar değişiyor.Bu sabah iki geriç maniküre bakarken bunu düşündüm.Biri sanki il tırnağına hizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • Yıl:1922.Yunanlılar Bursa'yı tahliyeye hazırlanıyorlardı.11 inci ve 6 ncı Yunan Fırkaları Üçüncü Kolordumuzun önünden mütemadiyen kaçmakta ve her geçtikleri kasaba ve köyleri yakmaktaydılar.Bursa'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • kadar:VlİruDum AI?TıK IE7KELİ GÖ?EV\iy R_ AV HELİKOPTER uzun BıR.halat almağa I GİTTİ BİR I SAATE kaDAJ L DONER PEKı.O HALDE BEN DE SAhilE DûĞRu yuRüve.©a ES/V/104 PEDRO YO-LUNU BÜSBuTÜN ŞAŞlRj^ YOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.04.1957
  • eter c At* NIÜSUKP.İNSANIM gpo İNSAN» ATALARIMIZ ^SÖCüNûŞE AlOANM AN14U.OEMıŞ' ISR.SEK PAPAgANr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • Eskişehir Çimento Fabrikası açıldı ğ Baştaraft Birincide ettiğini,diğer çimento fabrikalariyle birlikte,bunun 70 milyon doları bulacağını söylemiştir.Burun bu alışmalarımız devam •darken,acaba bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • Satılık AĞAÇ PARKE BIÇAKLARI Müracaat Tel:44 36 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • W 1 D O CİLASI Toptan satış yeri latiml&k dolayııiyle ANKARA Cad.No.74 yenl yapüaa ANKARA Han kat 2 ye nakletznistir.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • ROCK and ROLL Dansı âşıkları Çarşamba akşamı Yeni AR Sinemasında Biletler şimdiden atılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ MARKASINI ARAYINIZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • DAKTİLO ARANIYOR Makinede seri yazan bir daktiloya ihtiyaç vardır.Müracaat:İleri Kimya Lâbarotuarı Kotu.Şti.Bomonti Fırın So.No.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • Z A Y t Sen Jozef Lisesinden almış'olduğum pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Okay Murtezaoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • JÜT MAMULLERİ İTHALÂTÇILARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN Derneğimizin 30/Mart '1957 günü yapılan Umumi Hey'et toplantısında İdare Hey'etlne aşağıda isimleri yazılı zevat seçilmişlerdir.REtS Rızâ Hasim Leki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • TRİKOTAJ MAKlNALARI ARANIYOR Temiz ve çalışır vaziyette her çeşit Trikotaj makLnası satın alınacaktır.Makinaların evsafını ve bütün teferrüatlariyle birlikte İstanbul 176 Posta kutusuna «TRİKOTAJ» ı-u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • BUHAR KAZANI ALINACAKTIR 10 Atü,200 250 C* lık Ton/saatlik bir adet veya 10 Atü,200 n-250 C* lık,3 Ton/saatlik iki adet iyi vaziyette Buhar kazanma ihtiyaç vardır.Satmak istevenlerin B 0 S S A T.A.0.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • Şeker Sigorta Anonim Şirketinden Şirketimizin 28/3/1957 tarihinde yaptığı ikinci âdi umumi heyet toplantısında alınan karar gereğince hissedarlarımıza ödenmiş sermaye üzerinden temettü hisselerinin ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • PMIitıef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yeı MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • HİCRÎ CUMA R!MÎ 137» 5 ma Ramacan NİSAN Mart 4 19 5 7 23 VAKİ!P VASATİ 1 ezan!Güneş 5.37 noo Öğle 12.17 5.40 ikindi 15.54 9.17 Akşam 18.38 12.00 Yatsı 20.11 1.34 İmsak 3.53 9.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • Baruthane Mevkiinde Kurulacak 60.000 NÜFUSLU SİTENİN TAM KARSISINDA İNCİ PINAR SİTESİNDE Fevkalâde deniz manzaralı,KADASTRO GÖRMÜŞ;mahdut miktarda parseller satışa çıkarılmıştır.Çok yakın gelecekte M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • Ev Kadınının en büyük derdi A*CA/artık bir mesele teşkil etmiyor.Harika Temizleme Tozu FAY,is,pas,kir,yağ dinlemiyor Bilûmum bulaşık kapları,kirli ve yağlı tencereler,çatal,A bıçak,kaşık,fayans,mermer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • kâüKdâl ANKARA MAKARNASI UCttAMN m On a)f/t H&UH* ANKARA,«i.I239İ la.Di;cmi ZiMtnii* C.A M Tali 221072 Iartf»«ri Ta!273S58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 1*2 10 SATILIK EMLÂK SATILIK bahçeli av.Beşiktaş,Kılıcali cami sok.9.Kuyulu.3 katlı,su,havagazı,elektrikli bos teslim.T-461)DEVREN satılık nastahane Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • BAYAN ASCI ARANIYOR Az nüfuslu bir aile alaturka veya alafranga yemek yapmasını bilen tecrübeli bayan aşçı arıyor.Ücret dolgundur.Müracaat:Nişantaşı,Vali Kouağı caddesi Çiftçiler apkapıcısı Murat Ef.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • NATO'nun sekizinci yıldönümü t Baştarajt Birincide MenderM beyanatına süyle devam etmi;tlr:sulha ve adalete karsı açıkça meydan okumanın,sulhsever milletleri birbirine yaklaştırıp onların kötülüğe kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.04.1957
  • Yunan Elçisi Atina'ya gitti t Baştarajı Birincide vam eden fevkalâde hal dolayısile tatbik edilen cezaların hafifletildlğlnl bildirmiştir.Şimdiye kadar mahkemelerin idam eezasile cezalandırdıkları bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.04.1957
  • [SAMt ÖNEMLİ I genç Beşiktaş kalecisi Varol,dünkü antrenmanda en fazla çalışandı.Bilindiği gibi,son maçta Varol «form dUşüklliğii» gösterdiği gerekçesiyle kampa dahi alınmamıştı.Bealktaı takımı bu haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • Arjantin Güney Amerika şampiyonu LİMA,4 Dün gece Brezilya'yı 3—yençn Arjantin,Güney Amerika Futbol Şampiyonluğunu kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • Orhan TUŞ F.Bahçede Hâlen Ankara'da vatanî vazifesini yapmakta olan millî boksörlerimizden Orhan Tuş.önümüzdeki yaz transferinde Fenerbahçeye girecektir.Evvelce Galatasaray boks şubesinde dövügen Orha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • VEFALI GARBİS ÜÇ TEKLİF ALDI İdare hey'eti tarafından serbest bırakılan Vefalı Garbis,Galatasaray,Adalet ve İzmirspor kulüplerinden birine girecektir.Garbis dün kendisi ile konuşan bir arkadaşımda şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • KÜÇÜK FİKRET BABA OLDU i!li Takım ve Fenerbahçe'nin S S eski sağaçığı Küçük Fikret'in S dün bir kız evlâdı dünyaya gel-Er ŞE mistirg Nur ve Fikret Kırcan'ı tebrik J eder,yavruya uzun ve mesut bir HŞ ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • BEŞİKTAŞ KONGRESİ çok hararetli olacak Muhalifler dün bir basın toplantısı yaptı ve Hakkımızı koruyacağız dediler Beşiktaş kongresi yaklaştıkça İki taraf da faaliyetini hızlandırmaktadır.Nitekim dün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • BASKETBOL VE VOLEYBOL PROGRAMIMIZ Spor Oyunları Federasyonunca Erkek,Kız Basketbol Millî Takım çalışma programı aşağıdaki şekilde tesblt edilmiştir:1 Erkek Voleybol Millî Takım çalışma programı:a)Evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • F.Bahçe idarecileri "Bu ne acele?diyor MUHALİFLER TOPLANAN İMZA ADEDİ-NiN 200'ü BULDUĞUNU HABER VERİYOR Rüştü Dağlaroğlu'nun kulüpten ihracı hakkında Haysiyet Divanının vermiş olduğu karar ve muhalifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ1 «BUDURİ KUPASI» NA HA7IRI lif Galatasaraylılar dün dında sıkı bir antrenman yaparak pazar günü Beyoğluspor'la oynayacakları «Buduri Kupası» na hazırlandılar.Bu hazırlık aynı zamanda ligd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • RİMİZI DUN VAYA UĞURLADIK Antrenör Cihat Arman İstanbulspor'un müsaade etmeyişine rağmen Federasyonun maddî garantisiyle yola çıktı Pazar günü Varsovada,Polonya Millî takımı ile karşılaşacak ve oradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • MISIR'LA Kahirede ZamalekStadının kumlu sahasındaki bugünkü maçta Mısırlılar galibiyetten emin ANKARA'dakl 3—1 İlk MAÇTA İKİ GOLÜMÜZÜN KAHRAMANI BÜLENT ESEL'ln BİR ATAĞINDA,MISIR KALECİSİ TOPU KURTARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • "MİLLİYET,GENÇLERLE BERABER «Spor hâdiselerini yerinde takip» kaidesinden şaşmayan «MİLLİYET» Genç Millî takımımızın maçlarını en iyi şekilde vermek için Spor Servisinden KAHRAMAN BAPÇUM'u kafile ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.04.1957
  • CİHAT GİTTİ FAKAT.Millî takım antrenörlüğünü takımının çalışmasını aksattıracağı sebebi İle kabul etmeyen Cihat Arman,Genç Millî takını antrenörlüğe getirilmişti.Ancak Arman Genç Millî takım mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor