Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • ^^IHBBKk-M ¦m JV:o f ^vWH5W^ m m^ A:i.[İLHAN DEMİREL] KOFTİ NURt İKİ POLİS REFAKATİNDE ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR Kof fi Nuriye takviyeli kelepçe vuruldu KOFTİ,«POLİSİN VAZİFESİ YAKALA-MAK BENİMKİ İSE KAÇMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • KAHVE TEVZİATI BAŞLIYOR Hazırlıklarını tamamlayan her kaymakamlık kahve tevziatına başlayabilecektir.Diğer taraftan kahve ithalâtına yeni bir şekil verilmesi bahis konusudur.Buna core ithalat ikinci d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • PERON'UN GÖZDESİ IA.P.Jtıaıı Peron'ıın henüz 14 yaşında iken metresi olan Nelly Kivas.geçenlerde 18 yaşına basmıştır.Kendisi Peron'ıın hudut dışı edildiği 1955 tenberi nezaret altında bulunmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • [A P.I İngiliz Türk Cemiyeti âClldl 'ol,dra'tlaki Büyük EIçiayllUl niz jj„at jjayri Ürgüplü evvelki gün,«İncili/Türk Cemiyeti» ni merasimle açmıştır.Resimde cemiyetin açılısı esnasında,Büyük Elçi Suat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • İngiliz Yunan müzakereleri [MİLLİYET RADYO SERVİSİ)ATINA.3 Londra'daki Yunan Büyükelçisi Mostras,Selwyn Lloyd ile Kıbrıs ve Makarios hakkında görüşmeler yapmıştır.Bu görüşmelerde,Kıbrıs'ın istikbali h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • Yedinci Çimento Fabrikası Bugün Açılıyor Çimento fabrikasının açılışında ve İplik fabrikasının temel atma töreninde bulunmak üzere Başvekil bugün Eskişehir'e gidiyor [Huıuıt Muhabirimiz Erdoğan Bayrak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • Akbaba BUGÜNKÜ SAYISINDA En nükteli yazılar,en manalı karikatürler.AKBABA Türkiye'nin en çok sevilen,en çok okunan mecmuasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • BAYAR'A KIBRIS HÂDİSELERİNİ İZAH EDEN Küçük,Makarios'a DÜN CEVAP VERDİ Kıbrıs Türklerinin Lideri,"Enosis ajanı,eli kanlı baştedhişçi ile ayni masaya oturmayız,diyor NİHAT ERİM Londra'ya gidecek IHUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • I-ILHAN UEMIRELI 7İİI V İIC MAIUfFMFIlF Zi,af eecesi karısını makasla öldüren Zulküf,dün mahkemeye saçları kesik 0]arak getirildi.Duruşma sırasında yutkunup duraklayarak ifâde veren berber,annesi şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • Seçim Kanunlarına dair encümenlerin fikri istendi İhsan Baç,komisyonlardan,ellerindeki beş tasarıya dair mütalâalarını derhal Meclise göndermelerini isteyen bir maruzatı okudu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.04.1957
  • Belediye tarihinin en büyük ihalesi yapıldı İstanbul yollarından 250 kilometrelik kısmının inşası,tamiri ve asfaltlanması işi 35 milyon liraya verildi GEREK mali ve gerek sosyal şümulü bakımmdan Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • Bir hafta önceki «Diyorlar ki» sütunumuzda yüz kiloluk,melek yüzlü ^ ıı sosyete hanımımızın ttilton'daki döner kapıya sıkıştığını ve ıçeıden,dışardan gösterilen gayretlerle hole dahil olabildiğini yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • Squibb Fellow'lugu Taliplerine:Amerikan Üniversitelerinden,acceptance,teminine imkân verilmesi dileğiyle evvelce ilân edilen Fellow'luk müracaat müddetinin uzatılması alınan birçok taleplerde istenilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • E ¥f OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak)Mali durumunuz,düzelecek.Yeni yeni eşya alıyorsunuz.Mühim alışveriş de yapabilirsiniz.KOVA BURCU [2t Ocak 19 Şubalj Kendi bildiğiniz yolda yürüyünüz.Yanılmadığınızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE BANKASI paranuııu.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • SermnyeSı I7.000 000I NİSAN 120.000 io sene müddetle aylık gelir ÖO.OOOn.fa.2Sı2 mesken kredıS» 4-O.OOOn poro ikramiyeler,2 O.OOO *azla kazanma şonşj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • TEŞEKKÜR Bomonti.Birahane Sokak Doğan Laboratuarında 31-Mart-1957 ğan Laboratuarında 31-Mail 1-957 günü çıkan yangın dolayısiyle zararımızın te»bit ve tediyesi hususunda gösterdikleri Alâka.Sür'at ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • Asuman Cağlayansu ile RASIN ATAÇERİ evlendiler Ankara 1 Nisan 1957 M?Wm'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • Bir Belediye heyeti Roma'ya gidecek Roma'da imâr işleri ile alâkalı büyük bir inşaat şirketi.Vali Prof.Gökay'ı,bir heyetle birlikte tetkiklerde bulunması için Roma'ya davet etmiştir.İşlerinin çokluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • Bir adam yediği yemekten zehirlendi Fâtih'te Halıcılar caddesinde oturan Sabri Sefer adında biri,yediği yemekten sonra ıenala$nvş ve kaldırıldığı Haseki Hastahânesinde ölmüştür.Zehirlenerek öldüğü tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • MEHMET ALİ ALPSAR Adana'ya tâyin edildi Emniyet Başmüfettişi Mehmet Ali Alpsar,Adana Emniyet Müdürlüğüne,Üçüncü Şube Müdür Muavini Cemal Sanus da Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne tayin olunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • Plâslikçiler gürültülü bir kongre yaptılar İDARE HEYETİNİ METHEDER ŞEKİLDE KONUŞAN BİR ÜYE KÜRSÜDEN İNDİRİLDİ İstanbul Plâstikçileri Derneği dün Ticaret Odasında gürültülü bir toplantı yapmıştır,tik h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • t^tfa*:'&eft' Cevad U&inaa,Emir Buharı Nakşibendi şeyhlerinin büyüklerinden olan Emir Buhârf'nin türbesi tHırka-Şerif civarında Malta'dadır.Velilik şöhreti uzak memleketlere kadar yayıldığı için her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI İKRAMİYE YEREMİYOR Bayramdan önce ikramiye verileceği hakkında çıkan haberleri Yusuf Ziya Öniş yalanladı Gemi Adamları Sendikası tarafından muhtelif dertlerin bir an evvel halledilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • ANKARA VAPURU SEFERE HAZIRLANDI Tstinye tersanelerinde tamir edilen ve bütün noksanları tamamlanan lüks yolcu gemisi «Ankara» nm.26 nisandan itibaren gene eskisi gibi Batı Akdeniz hatlında çalıştırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 1.738.754 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.TİCARET Odasına kayıtlı sanayicilere boya ve ham madde tevzi olunacaktır.TANZİM ve Tahsis Dairesi son olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 111.50 R«şat 131.00 İngiliz.141.00 Külçe 16.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • İŞSİZ KALINCA HAVADAN para kazanmaya başlamış Bir çok kimseyi dolandırdığı anlaşılan Fethi ismindeki eski!memur yakalandı Beş senedenberi dolandırıcılık yaptiRi iddia edilen Fethi adında biri,dün zabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • I Avrupa gençleri ve bizimkiler E ÜRK ve İngiliz gençlerini kıyaslayan bir yazımı doğru anlayanlar arasına yanlış anlayan bir kaç okuyucumuz da karıştı.O fıkramda bir izah yetmezliğine düşmediğimi sa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • ISTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Hafif melodiler,dans ve caz miiğ ziği 13.00 Şarkılar:Ahmet Çağan E 33.30 Haberler 13.45 Oyun ha-E vaları 14.00 Öğle konseri 14.30 E Beraber şarkılar 15.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir tatlı.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bağışlama;Bayağı;Ateş.3 Başlıca.4 Uğursuz.5 Kuzey Atlantik Paktı Teş kilâtı;Hararet 6 Bir nota;Nefesli sazlardan bi-A ri;Deriyle ilgili 7 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.04.1957
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Altı Ölü Var Lâ-Je Oraloğlu Türk filmi.2 Yüzbaşı Tahsin Orhon Arıburnu-Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Fedakâr Kain Anna Magnani Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Amerika'nın Moda ELÇİSİ GELDİ Dört çocuk annesi olan Nancy Cook,Amerika'ya gidecek Türk modelini tetkik etti [LEYLA UMAR] «Yürüseydik İstanbul'a daha çabuk vâsıl olurduk!Bu sözleri iki gündenberi İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Ey Kara Papâs-ı-bed âvâz!İNGİLTERE dostumuzun bir siyaset cilvesi ile papas Makarios'a vediği paye malûmdur.Herif o hâle geldi ki yalnız bize değil,ingiltere'ye bile posta okuyor.Biz vaktiyle bunlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • IKEYSTONE1 POLİTİKACILARIN ROCK'N ROLL'U diki yıllık baloda.Hugh Gaitskell,Mrs.Morgan Phillips ile Rock'n Roll clansetnıiştir!Gaitskell,İşçi Partisi seçimleri kazandığı takdirde İngiltere'nin Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Trafik kazaları hastalıktan çok sağlığı tehdid ediyor Dünya Sağlık günü münasebetiyle bir hafta halka trafik kazalarından korunmak için bilgi verilecek 7 nisanda başlayacak ve bir hafta devanı edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • [KEYSTONE1 3500 Sterlinlik manto!Bu,dünyanın en pahalı çocuk nıantosudur!8 yaşındaki bir kız çocuğu İçin yapılan bu mantonun değeri tam 500 sterlindir!Londra'da dikilen bu vizon manto,Nevv-York'ta önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • MEMUR HİZMETİ İÇİN MEMLEKET 4 bölgeye ayrıldı [HUSUSÎ MUIIABİRİMİZDFN] ANKARA,3 Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki kanun lâyihası bu gün Dahiliye Encümeninde kabul edilmiş ve bu kanundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • İKİ ÇOCUK fecî şekilde ezildi 3 [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA,3 Şehrimiz Karaköy «emlinde feci bir trafik kazası olmuş ve 5 yaşındaki Raziye isimli bir kız çocuğu Milas 199 plâkalı kamyonun altında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • «İZMİR» DÂVASINA DÜN DEVAM EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Ağırceza Mahkemesi,İzmir vapuru faciasının mes'ulleri hakkında açılan dâvaya bugün de bakmış ve duruşmayı kalabalık bir meraklı toplul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Tevkif müzekkeresini tahrif eden polis tevkif edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Bir tevkif müzekeresinde tahrifat yapmaktan sanık Orhan Kur ismindeki polis,bugün tevkif edilmiştir.Resmi elbiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • "İngiliz'ler Türk askerini iyi tanır Edinburgh Festivalinin tertipcilerinden General Mc.Lean «Türk askeri festivalde fevkalâde sükse toplayacaktır,dedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN;ANKARA.3 16 ağustos 7 eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • ZEHİR HAFİYE i/V£w g/ç 50/V V'l-DllZtAA ASK/HA TUTULUP ıt-E C/L\Ciiipiti ile eVLSstOrtİ' V^ıuyAfZDBR.cu-ve x HAPr/EuiK VO/C 7.DEĞİLSE &A2İAROAN PAZARA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • ÖZCAN TEKGÜL'ÜN DURUŞMASI Dansöz Özcan Tekgül'ün,müstehcen resim çektirmekten ötürü yapılan duruşmasına,dün saat 11 de Toplu Basın Mahkemesinde devam edilmiştir.Koridorlarda önüne gelene oruçlu olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Orta öğretimde yeni kadrolar ihdas edildi I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Orta tedrisatta yeni kadrolar ihdasını,bütün öğretmenlerin 100 lira aslî maaşa kadar yükselebilmelerini ve alt kademedeki öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Grevden sanık 560 işçi hakkında dün karar verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Grev yaptıkları iddia edilen 560 deniz işçisi aleyhine Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dâva bugün karara bağlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Atom 20 yıla kadar günlük hayata giriyor Şehrimize gelen bir Amerikalı atom âlimi atomu günlük hayata sokmak için çalışıldığını söyledi Şehrimizde bulunan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü Rektörü Lee D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • ŞİLİ'DE KANLI NÜMAYİŞLER [ASSOCIATED PRESS] SANTIAGO,3 Halkın bir haftadanberi süratle artan hayat pahalılığına karşı giriştiği nümayişler,bugün birdenbire alevlenmiş,bir ayaklanma şeklini almıştır.Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • BİSİKLET ÖMRÜ UZATIRMIŞ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS Prof.Renneaux bir basın toplantısında bisikletin insan sağlığında muazam bir rolü olduğunu belirtmiş ve her gün 15-20 dakika bisiklet kullananları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • IKEYSTONEI M ft 7 A İ If Yİİ7' Paris'in meşhur güzellik mütehassısı Jean d'Estrce,yc-IwlUfcMIIV I Ufc« i 5jr «mozaik makiyaj» sunmuştur.Resimlerde,İspanyol kıyafeti giyen bir modele yeni makiyaj yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • AMERİKA,İRAN'A YARDIMI KESMEDİĞİNİ RESMEN AÇIKLADI 91 [AJANSLAR] LONDRA,'S Amerikan Hariciye Vekaletine mensup bir sözcü,bugün verdisi beyanatta yardım heyetinden iki Amerikalı memurla bunlardan biris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • İngiliz Kültür Haftası hazırlıkları [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.3 ingiliz Kültür Haftası 9 nisan salı günü açılacaktır.Bu münasebetle,açılışta hazır bulunmak üzere Kıbrıs'taki İngiliz Leicestershir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • İSTİKBALİN TELEFONU Ahizenin yüksekliği 25 santimdir.IKEYSTONE] New-York'ta yeni tip bir telefon cihazı imâl edilmiştir.Ericson şirketi tarafından imâl edilen bu ahizede numaralar,dipte olup,tek bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • İSVİÇRE ELÇİSİ,VALİYE VEDA ETTİ Yarın memleketimizden ayrılacak olan İsviçre Elçisi Ekselans Julien Hossat,dün Vilâyete giderek Vali Prof.Gökay'a veda etmiştir.Türkiye'de vazife gördüğü müddet zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • BAKIRKÖY HUKUK HÂKİMİNİN MEKTUBU 29 mart tarihli nüshamızda çıkan Hâkimle avukat kavga etti.başlıklı haber münasebetiyle Bakırköy Hukuk Hakimi Müeyyet Akmandan aldığımız mektupta hâdise şöyle izah edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • DEMİRYOLLARI SANATORYUMU DÜN AÇILDI Devlet Demiryolları İdaresi,personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yakacık'ta yeni ve modern bir sanatoryom vücuda getirmiştir.100 yataklı olan yeni saftaloryo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • Kars'ta bir kamyon uçuruma yuvarlandı 11 kişi öldü 20 metre derinliğe düşen kamyondaki 18 kişiden 6 sı ağır yaralandı.Şoföre bir şey olmadı IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KARS,3 Bugün Ardahan'dan Kars'a müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.04.1957
  • KOY KANUNU yakında çıkıyor Her ihtiyacı karşılayacağı bildirilen kanunda muhtarlara geniş selâhiyetler tanınıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Bir müddettenberi Dahiliye Encümeninde beklemekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • fiGİİİSİİİŞiaiİİlİlİ:'STERSE Ni SAMiL.SENıN İÇİN VARDIM İSTİYEÜM.LÜZUMU YOK YALNıZ SAHİL MunAP"ıZı_ARl ET_RAFı SARSIN BELKİ PEDROyu YAKALARLAR PEK UZAĞA GİDEMEZ 5ıRTiN0A KOCAAAAN 3iR yÜK VAR.q SıDDETL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • HANS MUHAKKAK Hi SANA YENİLİK «AKAT Bu SAYEDE OM* BıR 5ÖHRET SAsmws Oluruz KARAR.VEREMİYORUM BİR SENEOlR OOVÜŞ-XVUYORUAA S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • JOHNNY HAZARD WffiiMffifflM IZKARDEŞ|M OTO-WOBiu A2ASı GE.ÇİRMİŞ GELDİM.TE_DAVı EDEN DOKTOR* Oa burada otu RUR.VIM 4154235677
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • iQSE S&LtNAS,fijOfc REE& T *4AyıR ÇOCUKLAR 4ifc—0URAVA GELE-JflANÇO'VU' HAPtSHA-A BİLİRLER y«VE *Al KONACAKSIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • AŞKA SUSA YAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y t R E 40 Sonra fikrini değiştirdi)Beni bırakıp onunla oynadın.Bir kendine bak,bir de ona.Onu sana nasıl tercih ederim.Bertha?Aptalsın da,yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • ^rt«UWWWUWWW\8İZ KÂÖİNLAR Weyyira llillliîillilll KABAHAT KİMDE GELİN odasındaki cinayet,İstanbul'u i çok düşündürdü mü bilmem ama 4 çok söyletti.Belki tel duvak,kan tezadı dokundu.Belki,kadını,erkeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • YAZAN K E F I CEVAD 194 ULUNAY Ensârın reislerinden olan Sa"d ibni Ubâde,hasla olmasına rağmen orada bulunuyordu,bir nutuk irad etti ve muhabirinin Resûlallah'ın düşmanlarına mukabele edemediklerini,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • AŞK HİKÂYESİ |Meral Sevgilim.1 TEFRİKA NO.5 CIKAX YAZILARIN ÖZETİ:Apartmanın kapıcısı,sabah saat dokuzda bar 5 j| kızı Meralin odasında bir ölü gbrii-r.Kız ortalar-ğ da yoktur.ğs Komiserle Muavini bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • ALLAHLJK ALİ BEY F T—'k Al_l VENİ 4BA3UR ALACAĞIM.B£N«AAl_E GELSEME S^DUR SAKAy/M.BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR İZİN «ARKLARIMIZ Derleyen:LUTFİ ARİF KENBEK XXXI Iff I 11 TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR Derleyen:LUTFİ ARİF KENBEK XXXI Nûcize yaratan kadın Karısının ciddî,vakur ve cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.04.1957
  • NE O NAOSS4AD.6EME l ha;f SAKACA gie Si3Cü RARASAN m»K-'wi= 'BELKİ DE EFGND'iMiZ 6ÜU0CK CANI R4R4&ÂN E-n rSTSOt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • W İ D O CİLASI Toptan satış yeri İstimlâk dolayisiyle ANKARA Cad.No.174 yeni yapıla»)ANKARA Han kat 2 ye nakletınistirfa—l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • İşçi Sigortaları Kurumu istanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun Tepabaşı,Morali İşkur)pasajı apartmanlarında yaptırılan tamirat dolayısiyle çıkan muhtelif hurda malzeme açık arttırma suretiyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • Uçağa binerken yıantanıza bir 'E-RE-JA Limon kolonyası alınıp Uçak tutmalarına iyi gelir.PEREJA LİMON KOLONYASI O Jfcri Uûınya JjaSoraiuan Kom.Jn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • ftiiiiiuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 5.39 11.02 Ogle 12.17 5.41 ikindi 15.54 9.18 Akçam 18.37 12.00 Yatsı 20.10 1.34 Iınsâk 3.55 9.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR •«miti»' meMmtlerınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • SUPERCOLLE'le Sağlamlıkta hiç bir yapıştırıcı boy ölçüşemez.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • 5ü tonluk angrenajh ekv santrik presler,75 tonluk Friksiyon presler,marangoz plânyaları ve her türlü yedek parçalar.FERROTEKNİK Ltd.Ortaklığı,İstiklâl Caddesi No.43 Bostancı Tel:44 94 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • Şeker Sigorta Anonim Şirketinden Şirketimizin 28/3/1957 tarihinde yaptığı ikinci âdi umumî heyet toplantısında alınan karar gereğince hissedarlarımıza ödenmiş sermaye üzerinden temettü hisselerinin ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • KARDEŞLER BONMARŞESİ Bol ve zengin çeşitleriyle eskisi gibi Beyazıt'taki yeni binalarmda TAKSİTLE satışlarına devam etmektedir.Bilhassa zarif kumaşlarla ısmarlama elbise,manto,tayyörler 1 inci sınıf i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ye bayan* lann muayyen zamanlardaki eancılannı teskin için faydalıdır.GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • Belediye tarihinin en büyük ihalesi yapıldı t Baştarafı Birincide Anayol Firması sahiplerinden İsmet Üska da «Yol dâvasında hir hizmetimiz,olursa bahtiyar olacağız» demiştir.İNŞA EDİLECEK DİĞER YOLLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • Seçim Kanununa dair encümenin fikri istendi t Baştarajı Birincide 3e devam olunması ve her 50 bin nüfus için bir meb'us seçilmesi muvafık ŞTÖrülnıektedir.Teklife iştirak eden di-er iki meb'us,Muğla'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • Bir dilenci bir polisin başını yardı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Konak meydanının en kalabalık saatlerinden birinde,tek ayaklı bir dilenci,diğer ayağı yerine kullandığı koltuk değneği ile bir Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ HliiK\lLA.IiKin!TELEFON 27 «10 SATILIK EMLÂK ATATÜRK Bulvarı yanında 3 odalı,konforlu ev 35.000.Mür:51 80 01 den 479 saat 21-22 arası.T-441)SOĞUKSUDA göle nazır istasyona çok yakın 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • TARİHİN MEŞHUR ELMASLARI S)ŞAH Î%1 1 »âli wM Jk y5KH ffö Tahrandaki Rus elçisinin katli özerine Rusyada duyulan infiali yatıştırmak üzere Prens Hüsrev tarafından Çar î inci Nikola'ya hediye edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • TÜRK fici LBE T BANKASI A.S.S AKTİF 1956 fILI BİLANÇOSU lsı F link Lirası Türk Lirası KASA VE MERKEZ BANKASI 10.009.940 38 SERMAYE 11.000.000 KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI 28.831.641 15 İHTİYATLAR BANKALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.04.1957
  • BERBER ZÜLKÜF15 Yıla mahkûm oldu t Baştarajı Birincide koyduk.Ben uyudum.Sabahleyin odalarına girince Schor'i ölü bulduk.Oğlum meydanda yoktu.Zülküf'ün akrabalarından 77 yaşında Katice Şenol'un ifades
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.04.1957
  • KISA HABERLER ft MACAR FUTBOL FEDERASYONU Özel Disiplin Komitesi dün,Puşkas ile Czibor'a bir yıl boykot cezası vermiştir.Bu İki futbol yıldızı,Macaristan İhtilâlini müteakip yurtlarına dönmedikleri iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • F.Bahçeliler kongre istiyor İDEALİSTLER İMZA TOPLAMAĞA BAŞLADI.Fenerbahçe kuliibündeki kaynaşma dün birden hızlanmış ve «İdealistler» grupunun bir kongreye gitmek üzere imza toplamağa başladığı öğreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • Fenerbahçe Vefa cumartesi karşılaşıyor Millî takımımızın Mısır'da bulunması dolayısilc lig maçları tehir edilmişti.Haftayı boş geçirmek istemeyen Fenerbahçe Vefa ve Galatasaray Beyogluspor takımları c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • Fenerbahçe,mayısta Peşte'ye gidecek Mayıs ayı içersinde Peste'de yapılacak olan «Balıar Kupası» maçlarına Fenerbahçe takımı da iştirak edecektir.Bnhar Kupası maçı dört milletin dört takımı arasında oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • Doğu Almanya maçının ilerde oynanması muhtemel Doğu Almanya ile yapacağımı/millî maç amile edildikten sonra,gene Doğu Almanya'nın Dünya Güreş Şampiyonasına iştiraki için Hariciye tarafından müsaade ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • İTALYA İLE MİLLİ MAÇ YAPACAĞIZ İtalya Futbol Federasyonunun,Fe« derasyonumuza teklif ettiği A milli maç teması,miisbet karşılanmıştım Yalnız,İtalyan Federasyonu tek ma* çın İtalya'da oynanmasını istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • GENÇLER BUGÜN İYOR H.POLAT "ÜMİT-LİYİZ,İNŞALLAH KAZANIRIZ,DİYOR Bu sabah uçakla Varşova'ya müteveccihen şehrimizden ayrılacak olan Genç Milli Takım kafilesi.17 si futbolcu olmak üzere 23 ki.şiden müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • Beşiktaş kongresi bu pazar yapılıyor Sadri Usuuğlu'nun dünkü beyanatı:Kazandık demedim,kazanacağız dedim.Beşiklag kulübünün 14 nisanda evvelce yapılacağı bildirilen ikinci kongresini bu halta pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • JUNYORLAR DÖNÜŞTE PAYLAŞILACAK GENÇ FUTBOLCULARIN BİR KISMI ŞİMDİDEN TEKLİF ALDIĞINI,HATTÂ ANLAŞTIĞINI AÇIKLADI Jurıyorlann Polonya karşısında çıkardıkları güzel oyun,profesyonel •ıılüo İd* recilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • Basketbol liginde F.Bahçe şampiyon DON GECE MODASPOE'U 59 57 YENEN SABI-LÂCİVEBTLİLER,G.SARAY MAÇINI KAYBETSELER BİLE BIEÎNCI OLACAKLAB Dün gece Modaspor'u 59-57 mağlûp eden Fenerbahçe takımı istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • d ıkt girdi.Sarı Lacivertliler 11 inci dakikada friz'e başladılar.Topları Hikmet üstünde döndürürken,Hikmet üç top kaptırdı ve bu üç topu da Modaspor'lular basketle neticelendirdiler.Son üç dakikada M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • MİLLÎ TAKIM YARINKİ MAÇ İÇİN DUN DE ÇALIŞTI Evvelki gün Mısırlı Masörün yaptığı kötü masaj yüzünden futbolcularımızın adaleleri tutuldu Maça f Turgay Ahmet,Basri Mustafa,Naci,Nejat İsfendiyar,M.Ali,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.04.1957
  • ESKİŞEHİR'Lİ CEVAT Beşiktaş ile anlaştı Eskişehir Demirsporunun ortahafı Cevat Beşiktaş ile anlaştı.Siyah Beyazlı idareciler bu futbolcuya 4000 lir ı transfer ücreti vermeyi kabul etmelerdir.Bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor