Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER)ONIŞ İZAHAT VERİRKEN Denizcilik Bankası zararı kapatmak için zam istiyor Öniş,Banka insiyatifi ile hareket etmediği için 15 milyon zarar edildiğini söyledi [NECMİ ONUR]4 Denizcilik Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • m ALMAN rtlODASI IKOTSTONEI Ifarhtenlıcri ilk Hela olarak Londra'da hir Alman ınoda gtfkteSİâi idi ıliiıi}ıiı.Defile,Bellin Moda Evleri Cemiyeti tarafından tertiplenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • İSTANBUL EVLİYALARI İstanbul bir evliyalar şehridir ve halk,her başı sıkıştıkça bunlardan yardım umar.Halkın dileğinin yerine gelmesi için mum adadığı,kabir parmaklıklarına bez bağladığı veya muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • 4denauer Sah günü geliyor Bir kaç saat kalacak olan Alman Başvekili,Menderes'le gayrı resmî görüşmeler yapacak [SAMİ KOHEN] Batı Almanya Başvekili Dr.Konrad Adenauer,önümüzdeki salı günü,öğle vakti uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • I İLHAN DEMİRELI Cehrimizde başgöstercn bozuk para sıkıntısından istifâde eden bâzı açıkgözler,hemen faaliyete geçmişlerdir.Foto muhabirimiz İlhan Dcmirel'in objektifine yakalanan bu açıkgözler,işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • ^M IRÜÇHAN ÜNVER] Askerî Tıbbiyeliler günü «İstanbul Askeri Tıbbiyeliler» günü,dün Eminönü Öğrenci Lokalinde tertip edilen bir törenle kutlanmıştır.Saat 14 de haşlayan tören,5 saat sürmüştür.Merasime,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • GREV BUYUYOR İngiltere'de grevler gittikçe büyümektedir.gün Mauchcslcr'dt-isçiler,fabrikaya giren bir kamyonu durdutmuş,fakat polis müdahale ederek grevcileri dağıtmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • Nihat Erim,İnönü'ne mektubunu açıkladı C.H.P.Meclisinde okunan mektubunun yanlış aksettirildi söyleyen Erim,metnini açıkladığı yazısında Halk Partisinin yıldır takip ettiği politikaya muarız olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • İade gazete karaborsası İade gazeteler 100 kuruştan fazlaya satılamayacak Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası idare heyeti,kâğıt karaborsasını önlemek için bir tebliğ yayınlamıştır.Bu tebliğe güre,günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • YUNANİSTAN Londra'ya tekrar ELCİ GÖNDERİYOR 3 [TÜRK HABERLER AJANSI] ATİNA,30 Makarios'un serbest bırakılması ile düzelen İngiliz Yunan münasebetlerinin ilk semeresi olarak,geçen sene Makarios'un sürg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • Makarios'a dâir aldığı son kararla ingiliz Hükümetinin DURUMU SARSILDI MacMillan için Salisbury9nin istifası hüyük bir darbe oldu Harding'le görüşen Fâzıl Küçük,tam bir anlaşmaya vardığını söyledi [AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • NASIR AMERİKA'YA KAFA TUTUYOR [ANADOLU AJANSI A.P.j KAHİRE.30 Mısır Devlet Reisi Nösır,bugün İsrail gemilerinin Süveyş kanalı ile Tiran Boğazından geçmesine müsaade edilmeyeceğini ve bu mevzuda Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1957
  • RUSYA,GÖNÜLLÜ tehdidini tekrar etti Izvestiya,bir çok memleketlerden toplanan gönüllülerin Yemen'de İngiliz'lerle çarpışmaya hazır olduğunu yazıyor [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,30 Izvestiya gazetesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • YE IE MART kapıdan baktırır,kazma kürek yaktırır.Ne doğru,Ne doğ-I ru!Bu aya bir kar fırtınasıyla girdik.Mamafih tabiatın şaşkın-lığını belirten güzel bahar günleri de oldu.Ku} bitmek üzereyken kışlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • BİR DÜZELTME »ııııku «Haftanın Filmleri» yazımızın «SİNEMA REHBERİ kısmında Kanlı Ok-ve «Denizde İsyan» adlı filmlerin İstanbul sinemasında gösterilmekte olduğu belirtilmisjti.Hakikatle bu filmler mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • PEŞİNATSIZ TAKSİTLİ SATIŞINA devam eden YENİ LALE Müessesesi ilkbaharın yeni çeşitlerini takdim eder:Tayyörlük,elbiselik,mantoluk,dokarlık ve hazır dökarlarla sair yünlü kumaşlar,ipekli,sun'i ipek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP DOKSAT M &l t 'i'C*,UKt-ILfUı AİLEN nı'/*ArSAU İLTİHABI NOR*Wı Mafsal Ağrıları ve Âfetleri Kemikler,birbirlerine mafsallarla eklenuıı-jierdir.Bunun için mafsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • minimum İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 915 Türküler 9.30 Gitar kuarteti 9.4."i Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.15 Bizimkiler Piyes)10.40 Saz eserleri 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İş ve his hayatınızda,ikisinde de daha ileri bir görüşe ihtiyacınız var.Bilhassa bugün.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Masraftan kaçınız.Yakında mühim bir yeni masraf,büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • BULMACA 1 2*3 4 5 6 7 8 9 10 11M2 6 SOLDAN SAĞA:1 Devletlerden birinin başşehri.2 Artma;Besili.3 Tutkun;Sıfatlara aşırılık veren bir kelime.4 Kırıp dökmekten hoşlanan.5 Bir kıta;Esas;Bir nota.6 Kötü;Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • VEFAT Merhum Binbaşı Mehmet Ali Beyin oğlu,merhume Behire Selçuker'in eşi,Mürvet Selçuker,İç Bankası Aksaray Şubesi muhasebecisi Nurettin Selçuker ve gazetemiz muharrirlerinden Nedret Selçuker'in baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 113.50 K«$at i:tl.oo İiikİİİs 142.0* Külçe 16.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • 2.000.000 Liralık Tasarruf Teşvik Plânının ilk çekilişi dün Noter huzurunda yapıldı.APARTINAN DAİRESİNİ Çenberlitaş Şubemiz mudilerinden ÎSMET SELIMOGLU ARSALARI:Ankara Şubemizden M.NECDET GÜNGÖR Bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • SEHER AKİNAN ile ZİYA SIRMAN Nişanlandılar Aksaray 30/3/957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • ÖLÇÜ İlim Siyaset Fikir Dergisi 2.nci Sayısı YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • frt SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Beyaz Mendil Fikret Hakan Türk filmi.2 Kanlı Para Ayhan Işık Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Adalet Kılıcı Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:41 08 35)Esir Prenses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • KISA HABERLER 0 BKVAZITTA,Valde Handa Yalçın İper'e ait ip deposunda yangın çıkmış,ateş,bina yandıktan sonra,etrafa sirayet etmeden söndürülmüştür.KASIMPASADA ikamet eden Ömer'* Köprülü adında birinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • Sabun imâlinde ayçiçeği kullanılıyormuş Sabun imâlinde ayçiçeği gibi nebati yağların ve hattâ Vita yağının kullanılmağa başlandığı iddia edilmektedir.Bu bakımdan,bahis konusu yağların fiatlannın arttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • Dünkü Telefonlar E f^ ÜN,öğle yemeğinde,bâzı okuyucularım M pirzolamı rahat yedirmediler.İkinci lokmayı ağzıma götürürken,telefon.Hayvanların en inatçısı hangisidir,söy-E 1er misiniz?Pirzolamı karda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • YÜKSEL GÖNEN İle Yüksek Mühendis TUĞRUL SEKİLİ Nişanlandılar Teşvikiye 30 Mart 1957 DÜN LİMANIMIZDAN YAPILAN İHRACAT Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 748.950 lira tutarında,çeşitli mal ihraç edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • Arsada bulunan cesedin hüviyeti tesbit edilemedi Müddeiumumîlik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Dün aksam üzeri Demirkapı'da,Gülhâne caddesinde,bir arsa civarında hüviyeti meçhul bir erkek ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • Bir inşaat sahibi rüşvet verirken suçüstü yakalandı Kaçak inşaata göz yummaları için iki memura 250 şer lira vermek isteyen Muammer Adliyeye sevkedildi Zabıta,bir rüşvet vak'asına el koymuştur.Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • YENİ SİSTEM BİR DOLANDIRICILIK RANDEVU EVİNDEN ALDIKLARI KADINLARLA BİR GAZİNOYA GİDEN 3 KAFADAR SOYULMUŞ Zabıta,garip bir dolandırıcılık hâdisesine el koymuştur.Dün sabah Emniyet Müdürlüğüne gelerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • Migros şoförlerinden şikâyetler artıyor Bâzı Migros şoförlerinin halka nâzik muamele etmedikleri hususunda şikâyetler yapılmaktadır.İlgililer de,bu hususta yapılan şikâyetlerin çok haklı olduğunu beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1957
  • Bir kaatıl dun Adliyede rezalet çıkarmak istedi Mustafa Ali Kökoğlu adında bir kaatil,dün adliyede rezalet çıkarmıştır.Aydın'da,karısının kollarını bıçakla keserek ölümüne sebebiyet veren Mustafa,muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • SUUD,500 MİLYONLUK sarayında nasıl yaşıyor?Yeni Sarayın tefrişini yaptıktan sonra şehrimize gelen dekoratörler,Kralın 3 karısı 300 nişanlısı olduğunu ve şimdilik 25 oğlu ile sayısı bilinmeyen kızı bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • ON SENE VÂDE İLE inşaat ve Arsa Kredisi Altı kişide birine DERHAL TAHSİS Acele ediniz.Kredi Yapı Sandığı Tophane İskele Caddesi No.24 Tel:44 25 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • ROCK AND ROLL'UN YAPAMADIĞINI BİR FARE YAPTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,30 Şehrimiz sinemalarında gösterilmeye başlanan Rock and Roll filmi,bütün tahminlerin hilâfına seyirciler üzerinde herhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • 60 UK BİR KADIN boğularak öldürüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MALATYA,30 İsmetpaşa nahiyesinin Molla Kasım mahallesinden 60 yaşlarında Halime Öztaş adındaki bir kadın,dün gece evinde yalnız yatmakta ike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Gözü dönen denizci komşuya merdiven kurdu Soyunurken gördüğü genç kızın aşkına duvarları aşan Erol kaçarken yakayı ele verdi Beşlktaş"ta oturan Erol adında bir denizci,evvelki gece yatmak üzere soyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • ZEHİR HAİIYE HIZLI DÜŞÜNÜYORDU Kİ JÖN ETRAFINDAKİ HER Sî ATAN CİLVE BIL.E.yAT.iKr t ^EHlR İN KAFASI PARİS N ŞEHİR ALANIYLA DOLUYDU VE Nİ HAV ET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • LIFE INTERNATIONAL Mecmuasına 2 sene müddetle 26 liraya tenzilâtlı fiatla abone olmak isteyenler 31 Mart 1957 ye kadar müracaat edebilirler.Amerikan Neşriyatı Burusu Atatürk Bul.245,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • I KEYSTONE I Bu iki sevimli Fransız çocuğu Kraliçe KRALİÇEYE TAKDİM EDİLECEKLER Klizabeth'e takdim edilmek üzere seçilmişlerdir.Yves Simon solda)Prens Charles,Silvy Bourgois da Prenses Anne ile aynı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Japonya'nın Kasukabc köyünde şapkacılar,yaz mevsimi için imâl ettikleri hasır şapkaları şimdiden piyasaya arzetmeğe başlamışlardır.Bu köy kendi başına bu sene 1.300.000 şapka imâl edecektir.Şapkalar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • BİR DÜNYA VATANDAŞI TÜRK TEBAASINA GİRDİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Vekiller Hey'eti yeniden 2290 göçmenin Türk vatandaşlı-I gına alınmasını kararlaştırmıştır.Bu göçmenlerden biri Nimetullah Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Rus kabinesinde büyük değişiklik yapılacak İktisadî sahada ademi merkeziyetçiliğin kabulü üzerine Sanayi ve İmâr Vekâletleri lâğvedilecek ASSOCIATED PRESS1 MOSKOVA,30 Nikita Kruşçev bugyn,Sovyet iktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • ÜST KATA ÇİKAN İNEK EVİ ÇÖKERTTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] B'URSA,3ü Yıldırım mahallesinde oturan Hasan Ayan adında bir şahsın ineği,evinin çökmesine sebeb olmuştur.Hasan,kepek almak üzere evinin üst ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Bir hırsız girdiği evde uyuyan karı-kocanın yorganlarını çalmak istedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Hüseyin adında bir hırsız evvelki gece Meşrutiyet caddesinde bir apartmana girmiştir.Girdiği da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Mareşal maaşı alan hamal kâhyaları Hamallar Derneği Başkanı,ihtilâfı anlatırken kâhyaların çok fazla kazandıklarını söyledi Pazar günü yapılan Yükçuler Derneği kongresinin akisleri devam etmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • İngrid Bergman'ın bir filmi beğenilmedi [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK.30 Paris tuhaf hisler uyandırır,adlı filmin dün gala gecesi yapılmış ve münekkitler "bir fiyasko» olarak vasıflandırmalardır.Filmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • BİR AÇIKLAMA [ANADOLU AJANSI] ANKARA,30 Devlet Demiryolları Basın Yayın Müdürlüğünden bildirilmiştir:Bâzı İstanbul gazetelerinde 28 Mart 1957 tarihinde Turgutlu civarında rayların kırılması yüzünden 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • •SafâSİİîğSS IRÜÇHAN ÜNVER] MII If AFAT Âl Dil AR "11 Galatasaray Lisesinde yapılan bir törenle basarı gösteren öğrencilere okul ida-WfclHfcitli resi tarafından çeşitli hediyeler verilmiştir.Bunlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • PAMUKBANK T.A.Ş.Sermayesi 17.000.000 T.L.Pangaltı Ajansı HUSUSÎ KEŞİDESİ 30 Mart 1957 Cumartesi günü Beyoğlu Birinci Noteri huzurunda Ajansımızda yapılan keşidemizde kazanan müşterilerimi zin listesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • [İLHAN DEMIRELl CAAI İVCTI CDİ ADTTI Ramazanın yaklaşmasıyla dilenciler faarAJMLI I ti «fil II liyetlerini arttırmışlardır.Bir çoğu kapı kapı dolaşırken bir çoğu da şimdiden yerleşecekleri cami kapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Radyoda şehirlerdeki imâr faaliyetine ait konuşmalar yapılacak [ANADOLU AJANSI] ANKARA.30 Radyolarımız,1 nisan pazartesi akşamından itibaren şehirlerimizdeki imâr ve kalkınma hareketlerine dair yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Bir gaz bombası öğrencileri ağlattı Hususî Muhabirimiz Erffiın ONARIR'dan] MANİSA.30 Şehrimiz ilkokullarının bâzılarında devam eden pasif korunma kurslarında,öğrencilere gös-terilmek üzere getirilen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • Rusya,Norveç'e baskıyı arttırdı Norveç hududundaki Sovyet birliklerinde hummalı bir faaliyetin olduğu bildiriliyor [ASSOCİATED PRESS ve ŞARK] OSLO,30 Norveç hududundaki Rus birlikleri arasında son gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1957
  • p ¦MIHI ı ı ııı ıııı tını ıı in ı mill in ıı ıı m um ıı mm mı i" Karagöz it GEÇENLERDE bizim nesilden bir dostla konuşurken söz «Karagöz» e intikal etti.Zamanunızda bu sanatın da bir inhitat devri geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • AÇIIC SÖVU'yEYlM SIZ BURADAKİ «SENÇlER.SE.wRDE Biü DEHŞET HAVASI YARAT.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • e*.IPCMİ* V CANA*MİS M lteeN" 1 WAKKI VAIÎ.I »OLse B''Z KİMCE fCEtCTıN y Avni hAmjs.I 4 LA V0312UL.f grS&Â p ^JsL i?3& r rl »J&^4o İV C\4& 7ir-Wins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • ny 0m 11 il Siiicük tasarruf la olabileceğiniz BANKA TÛMSUBANK ZENGİN AÇILIŞ HEDİYELERİ DAĞITMAKTA DEVAM EDİYOR EV SANAYİİNİ GELİŞTİREREK AİLE EKONOMİSİNDE İNKILAP TAHSİL ÇAĞINDAKİLERE KOLAYLIK l mum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • VAZAN;KEF I' CEVAÜ ULIMS 190 Resûlallah'ın hastalığının ilk günlerinde namaz vakitlerinde Bilâl hücrenin önüne geliyor,«Esselât Yâ Resûlallah'.diye haber veriyor,Hazret-i-Peygamber mescide çıkarak nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEÎYİRE 36 Bir kocada yalnız sağlık aransa Bertha'mn beş başı mâmurdu.Fakat Mis Ley,her meseleyi iki cepheden düşünürdü.İki yönden de aynı kuvvetle,münakaşasını yapardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • ^U***VHUiVU\Yirmi dört saat SAAT 11 i geçince kalkar.Bir fedakârlık eder gibi yürür.Banyosuna gider.Banyo-su,güzellik laboratuarıdır.Sırrını kendi bilir.Renk renk kavanozlar,şişeler,millerce uzaklarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • Meral Sevgilim.TEFRİKA NO.1 manı diye bağırdı.Babam böyle şey yapmaz.Bu yasta-boyunca kızı varken,seni aldatsın.Olmaz.Aptallıktır bu.Vlılı-Hanım içini çekti.«İnsan o yaşta aptal olur zâten.Ellisini bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR İZİM JANDARK LARIMIZ Derleyen:LUTFİ ARİF K E JN 0 E K tifiu8miB*ıitmnı&Mfi*mt«ı xxvin Yıl:1920.Bilinci Dünya Harbinden önce polislikten istifa ederek o zamanki teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Nihal Erim,İnönü'ne mektubunu açıkladı Baştarajı 1 incide lir.Bakınız,ben kimseyi suçlandırmıyorum,İftiracılara bile kötü söz söylemeye dilim varmıyor.Onlar da hiç değilse artık isnat ve iftiradan vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • BİR ROMEN GEMİSİ istanbul a bindirdi Evvelki gece limanımızdan geçen Romen bandıralı «Costanta» isimli bir gemi,İstinyede demirli bulunan «İstanbul» vapuruna kıç iskele tarafından bindirmiş ve hafifçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Gülek'in Savcılıkta ifadesi alındı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Karikatürist Halim Büyükbulut'un,14 ve 28 mart tarihlerinde Ulus gazetesinde neşredilen «Hârikalar Diyarı» ve «Kervan» adlı karikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Denizcilik Bankası zararı kapatmak için zam istiyor t Baştarafı Birincide Şahenk,Haşmet Dülge,Nejat Saner,Burhanettin Olcaytuk.Neticeden anlaşıldığı veçhile,eski idare meclisinden Necati Özdeniz,Ata N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • İLÂÇ SANAYİCİLERİ HAM MADDE TEVZİİNDEN ŞİKÂYETÇİ Türkiye Tıbbi Müstahzarlar Sanayii ve Laboratuarları Cemiyetinin yıllık kongresi dün yapılmıştır.Okunan idare hey'eti raporunda,mühim miktarda ham madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Paranızı vitrinlere kaptırmayınız Beyazıtta,Beyazsaray'a uğrayunz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Hem zevke,hem de keseye fayda.Her istediğiniz bulunur.Beyazsaray'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Mutad temizlik işlerinize günde enf azından 4 saat ayırıyorsanız bunu pekâlâ iki saatte başarabilirsiniz.Bununiçin de bilûmum temizlik işlerinde FAY;Temizleme Tozunun sağladığı kolaylıktan istifade ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Dost başa,düşman ayağa,kundura almak için parola Beyazsaray'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • SERBEST SATIŞ ÇİMENTO Toptan kâriyi* Tel:44 65 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • «e Boşa gitmesin paranız hem de emeğiniz Beyazsaray'dan ayakkabı almak olsun dileğiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Satılık Arsa Bakırköyde,Kartal tepede kâin takriben 2000 M2 bir arsa satılacaktır.Malûmat almak için if günleri zarfında her gün saat 9 dan 12.30 a ve 14 den 17.30 a kadar 44 49 00 numaraya telefon ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • SPORCU DİKKAT Sahaya çıkmadan evvel Ayakkabını ve topunu W DO ile cilalamayı ihmal etme.1 Ayakkabılarının,mukavemetini arttırır.2 Su geçirmez,çamur yapışmaz,3 Nasır yapmasına mani olur,Gol şansın arta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • SEKERBANK İSTANBUL Aksaray Şubemiz YARIN YENİ BİNASINDA HİZMETİNİZDEDİR HUSUSÎ İKRAMİYE 1 Talihliye 1 Talihliye 2 Talihliye 3 Talihliye 10 Talihliye 10 Talihliye 10 Talihliye 2.000.1.000.500.200.100.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • TÜRK YAPISI GAZ OCAKLARI VE SAĞLAM YAPILI ÇİFTE KUVVETLİ YENİ TİP SESSİZ BAŞLIKLARI GARANTİLİDİR.HER YERDE ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • İngiliz hükümetinin durumu sarsıldı t Baştarufı Birincide medir.Bu hadisenin ehemmiyeti aynı görüşün hir çok Muhafazakârlar tarafından paylaşılmasındaıulır» demektedir.Nüfuzlu Times ise,hükümetin karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • HİCRÎ PAZAR RUMİ 1376 31 1373 Sahan MART Mart 29 1957 18 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Günej 5.45 11.13 Ogle 12.18 5.45 İkindi 15.52 9.19 Akşaır t 18.33 12.00 Yatsı 20.05 1.33 İmsak 4.02 9.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Milliyet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA BUGÜN Türkçe Sinemaskop Renkli GRACE KELLY PRENSESİN ASKI 5 LOUIS JORDAN ALEC GUINESS Ayrıca M I K I ve JOURNAL Sear ıslar:11 1.30 A 6.30 9 Tel:43 01 4S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Pazartesi aksamından itibaren ATLAS SİNEMASINDA STEWART GRANGER JEAN SIMMONS gibi iki büyük artistin çevirdiği RENKLİ ve heyecanlı macera filmi CİNAYET İZLERİ «Footsteps In The Fog» SB İlâveten FOX JU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • Nisan keşidesinde Ö Bahçeli bir Ev Acele hesap açtırınız Her 100 liraya bir kur'a numarası İHRACAT ve İTHALÂTA TAVASSUT Dünyanın her tarafında muhabirlerimiz mevcuttur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATİLİK EMLAK ŞİŞLİ Halâskârgazi caddesinde satılık dükkân.Tel:44 77 76 T-432)750 Bin liraya Nişantaşında 75 bin lira iratlı kaloriferli,asansörlü 7 şer odalı apartm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • TAKSİTLE EVLER VİLLALAR 10.000 HANELİK ALTIN ŞEHİRDE Florya,Avcılar Vesair Mevkilerde AYDA 50,75,100,125,150 LİRA GİBİ Ç" "ksi"fe a,r* 1 olanlara ve olmayanlara 5 tipten beğenecekleri şık evler ve vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • [Geceleri yatmadan evvel HAVILLAND COLD CREAMile yüzünüz» i bol masaj yap.n.z.HAVILLAND CREAM'inin yumuşatıcı ve besle,fyici hassaları sayesinde cildiniz yumuşar,temizlenir ve beslenir.Ertesi sabah ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1957
  • ORTA ŞARK TİCARET T.A.Ş.25.3.1957 tarihinde yapılacağı ilân olunan adî umumî hey'et toplantısı,o gün nisap sağlanamadığından 25 Nisan 1957 günü saat 15 e bırakılmıştır.Şirket Meclisi İdare ve Murakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.03.1957
  • G.SARAY KONGRESİ DÜN TOPLANDI Galatasaray Kulübü-umumî hey'eti dün kulüp lokalinde toplanmıştır.Nizamnamenin 69 uncu maddesi için getirilen tâdil teklifi kabul edildikten sonra 50.yıl komitesinin faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • Evvelki gece Tek Seçicilikten İstifa eden Eşfnk Aykaç'ın bu İstifası Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmemiştir.Nitekim dün şehrimize gelen Federasyon Başkanı Hasan Polat diğer üyelerle yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • Rusya ile temsili maca izin verildi HASAN POLAT HABERİ TEYİD EDİYOR Rusya ile önümüzdeki sezonda Türkiye Rusya karması nâmı altında temsilî maçlar yapılacaktır.Mütekabiliyet esasına göre prensip itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • KIS A HABERLER I'I Mf İNGİLTERE LİG maçlarında şu neticeler alınmıştır:Aston Villa Preston North End 2—0,Blackpool Portsmouth 5—0,Bolton Arsenal 2—1,Charlton Birmingham 1—0,Everton Newcastle U.2—1,Lee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • İsf.SPOR ANKARA'DA 1-0 GALİP GELDİ Sarı Siyahlılar iyi bir oyun çıkarmamalarına rağmen Yolspor'u yenmeğe muvaffak oldular ANKARA,30 Hususî)Istanbulspor takımı bugün şehıimizde ilk maçını Yolsporla oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • Lig'in 23 Nisanda bitmesi istendi Fakat Galatasaray hazırlanan programı kabul etmeyeceğini bildirdi.Pazartesi günü karar verilecek Futbol Federasyonu dün İstanbul Profesyonel Tertip Komitesi'ne bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • Genç Millîlerimiz ilk imtihanı veriyor "FIFA JÜNYORLAR ŞAMPİYONASI,NA HAZIRLANAN GENÇLERİMİZ ÎCİN BUGÜN SAAT 16 DA MİTHATPAŞA STADINDA OYNANACAK POLONYA KARŞILAŞMASI SIKI BÎR HAZIRLIK VE İYİ BİR ÖLÇÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • GOL KRALLİĞİ 16 GOL Metin G.S.11 GOL Can F.B.B.Erdoğan Beykoz)10 GOL Aydemir İ.Spor)9 GOL Lef ter F.B.8 GOL Kccep B.J.K.7 GOL Ergun F.B.İbrahim i.Spor)Nazmı B.J.K.Burhan Ad)İsmet Vefa)6 GOL İsrcndiyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • Millî kadroda bulunan üç futbolcu sakatlandı Dün yapılan Galatasaray Vefa maçında Millî kadroda bulunan üç futbolcu sakatlanmıslardır.Bu futbolcular şunlardır:Galatasaraydan Kadri.İsfendiyar,Vefa'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 15 12 2 1 42 16 26 Fenerbahçe 15 12 3 43 12 24 Istanbulspor 17 9 5 3 31 20 23 Beşiktaş 16 8 3 5 32 26 19 Beykoz 17 8 2 7 30 25 13 Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • G.SARAY'IM BİRİNCİ,METİN'İN ONBEŞİNCİ COLÜ ara pasiyle Metiıı'e yuvarladı,Galatasaray'ın golcüsü de iki müdafiden sıyrıldı*ve Özcan'ı da üzerine çekip plase bir [SAMİ ÖNEMLİ] vuruşla ilk golü çıkardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • Matthews sakatlandı [ŞARK B.B.A.JLACKPOOL,İngiltere,30 İngiliz futbol üstadı Stanley Matthews'ün ayak bileği incindiğinden 6 nisanda İskoçya'ya karşı İngiliz Millî Takımında yer alması şüpheli duruma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1957
  • Beşiktaş kongresi bugün yapılıyor Dün bir basın toplantısı yapan Beşiktaş'ı Sevenler seçimi kazanacaklarını söylediler Beşiktaş Kulübünün günlerdenberi merak ve alâka ile beklenen kongresi,bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor