Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • ÇANKAYA'DA İNŞA fcDİLECEK OTEL MUAMMER TAYLAK] İZMİR'DE FUAR SAHASINDA İNŞA EDİLECEK OTELİN MAKETİ.DÖRT BÜYÜ OTEL YÂPILIYı Ankara,İzmir ve İstanbul'da inşa edilecek üç otelden başka Çırağan Sarayı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • MÜSTAKBEL KARISI İLE KAY-NANASINI HASTANELİK ETTİ İZMİR,28 Müstakbel bir damat,bugün müstakbel kaynanasının «İnşallah damlarda çiirüyesin» sözü üzerine hem kızını ve hem de kendisini adliye koridorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • ÇANKIRI'DAKI CİNAYET ÇANKIRI,28 İstasyon caddesinde bulunan Yıldız Oteline giren meçhul bir şahıs,kâtip İsmail Korkmaz'ı tabanca ile öldürmüştür.Kaatil cinayeti herkesin gözü önünde işledikten sonra k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • D ACIM DAI OCU Anauevî basın balosu dün Rece Belediye Gazinosun-DAoIN DALUdU da verilmiştir.Şehrimiz sosyetesinin tanınmış şahsiyetlerinin de hazır bıılundu«u balo samimî bir hava ve neş'e içinde baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • Hâkimle avukat kavga etti Bakırköy adliyesinde bir hâkimle bit avukat kavga etmiştir.Hâdise Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesinin kaleminde cereyan etmiştir.İstanbul Barosu İdare Hey'etinden avukat Münir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • Bir tren devrildi 20 kişi yaralandı [Hususî Muhabirimiz AHMET SERT'ten] TURGUTLU,28 Bu sabah Salihli ile Alaşehir arasında 20 kişinin yaralanması ile neticelenen bir tren kazası olmuştur.İzmir Alaşehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • KARAHAN sudu bulundu 3 Dün toplanan İstanbul Üniversitesi Senatosu,Edebiyat Fakültesi Türkoloji Doçenti Abdülkadir Karahan'ın Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin B fıkrası gereğince tecziyesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • Baban,hakkında tahkikat açıldığı Maarif Vekâletinin İstanbul Üniversitesi Senatosundan İçtimaiyat Enstitüsü Müdürü Ord.Prof.Şükrü Baban hakkında tahkikat açılmış olmasından dolayı mütalâa sorduğu habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • MECLİS BUGÜN SEKER ZAMMINI GÖRÜŞECEK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Malatya Meb'usu Nüvit Yetkin ve 4 arkadaşı tarafından «Şeker flatlarına yapılan zam sebepleri» dolayısiyle Başvekilden istizah ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • fIRAK VE İRAN PETROLLERİ BORULAR VASITAStYLE TÜRKİYE'den GEÇECEK Gazetelerden)03 m Wu PETROOOL!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • Model Parlamento dün faaliyete geçti Türkiyede dün yeni bir Parlamento kurulmuştur.Bu,gençleri parlamanter hayata ve politika faaliyetine şimdiden alıştıracak ve onları bu sahada yetiştirecek olan,tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • mxMm ilhan demireli *AQV Dİ'IIA W\U A7Â Mehmet inal Tekin'in idaresindeki 80514 plâka sayılı kamyon,Topkapı'dan I UAltl IVA&A Şehremini istikametinde giderken,aksi istikametten gelmekte olan şoför Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • Lennox Boydun açıkladığına göre,Kıbrıs'fan başka yere gitmek sarfı ile Makarios serbest bırakıldı İngiltere Grivas dahil olmak üzere tedhişçilere serbestçe Kıbrıs'ı terk edebileceklerini bildirdi Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • ETIBANK MÜESSESELERİ müstakil hâle getiriliyor Bankaya da memleketin en büyük maden finansman müessesesi hüviyetini verecek lâyihaMeclise sevkedildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Etibank'a bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • ORD.PROF.MUSTAFA REŞİT BELGESAY'IN ESERLERİ Türk Kanunu Medenîsi Şerhi I-TV 25 L.Hukuk Usulü Kanunu Şerhi Teoriler)20 L.İcra İflâs Kanunu Şerhi I-II 24 L.Aynî Haklar 5 inci bası 1956 10 L.Türk Hukukun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • [İLHAN DEMİRELI Haydarpaşa'da yapılmakta olan yeni limanın ilk kısmı sene sonunda tamamlanacaktır,ilk kısmın inşaatı için denizden 120.000 metre karelik yer doldurulmuştur.1959 senesinde bitecek ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • HÂMİLE KARISINI DÜĞÜN EVİNDE ÖLDÜRDÜ [Hususî Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'denl SİVAS,28 Şehrimizde dün gece fecî bir cinayet işlenmiş,sabık bir astsubay,hâmile karısını düğün evinde öldürmüştür.Asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1957
  • Türk-Alman DOSTLUĞU Alman Müdafaa Vekili Başvekile gönderdiği mesajda iki memleket arasındaki dostluğun ebedî hale geldiğini bildirdi [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,28 Federal Almanya Millî Müdafaa Vekili Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ TwKOCUC BENİM ÜÇ MELEĞİM «We're No Angels,Rejisör Michael Curtiz idaresinde renkli Ve vlstavision sistemiyle çevrilini;bir Paramount Amerikan)fUmi.Oynayanlar:Humphrey Bogart,Aldo Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • M.Korunma Mahkemesine verilen 8 tacir tevkif edil 480 kuruşluk plâstik ham maddesini 17 liradan satan 3 kişi hakkında da tevkif kararı verildi Uç ayrı suçtan Toplu Millî Korunma Mahkemesine verilen 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • Boykot eden talebelere ait rapor hazırlandı Yüksek Denizcilik Okulundaki Boykot hâdisesi ile ilgili olarak,şehrimize gelen tahkik heyeti,raporunu hazırlamış ve dosyayı Vekâlete göndermiştir.Vekâlet ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • 4 KADIN YANKESİCİ YAKALANDI Emniyet 2 ncl Şube Müdürlüğü memurları,dün Perihan Bayırcık,Aliye Güngör,Müzeyyen Yeşil toprak ve Nazlı Bayırcık adında dört kadın yankesiciyi yakalamışlardır.Ayni suçtan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • SELANİK BANKASININ 20.000 Liralık Keşidesi 10.000 Lira Bir kişiye Ayrıca:S aded 1,000 Lira 10 aded 500 Lira iştirak müddeti Mart Sonudur.Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • Türk Ticaret Bankası Umumî Heyet toplandı Türk Ticaret Bankasının Umumî Heyet toplantısı dün Bankanın Ankara'da Işıklar caddesinde Merkez binasında yapılmıştır.Okunan İdare Meclisi raporu ve bilançoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • Baltalimanı cinayeti duruşması yeni safhaya girdi İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan bir cinayet dâvası dün yeni bir safhaya girmiştir.Balta limanında Emin Köse adında birini bıçaklayarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • Orta tedrisat talebelerine 24.600 defter tahsis dildi Şehrimiz Orta Tedrisat Okulu talebeleri için,Maarif Vekâleti mütedavll sermayesinden 24.600 adet iyi kaliteli defter tahsis edilmiştir.100 Hık,60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • İnhisarlar binasının tahliyesine başlandı Kabataştaki inhisarlar binasının tahliyesine başlanmıştır.Bir hafta zarfında Tepebaşındaki Etibank binasına yerleşecek.geri kalan bürolar da Tophanedeki imper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • İngiltere'ye 3 bin ton fındık satıldı İngiltere'ye 108 dolardan 3 bin ton fındık ihraç edilecektir.Satıştan elde edilecek dövizlerin yüzde 50 si eski borçlara yatırılacak,diğer yarısı ile de kamyon lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • Müfettişler peynir işini ele aldılar Çalışmalarla şehrin peynir ihtiyacının karşılanması için alınacak tedbirler tesbit edilecek Ticaret Vekâleti müfettişleri,Istanbulun peynir durumunu etüd etmeye,yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • İNGİLİZCE BİLENLER Bütün meslek sahipleri,Doktor,Mühendis,İş Adamı,Fabrikatör ve Teknisyenlere büyük istifadeler temin edecek Amerikan mecmualarına abone olmak ve Türk Parası ile Amerikadan kitap geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • U^NLİ BANKASİ OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os OSMANLİ 1 Ttıu tarlM 6 Mayıs çekilişinde 11)11 '5Temmuz iüUUUtl.S Kasım SO.OOOtl S Eylül SO.OOO s 31 Aralık 75.000' Har 150 liraya bir kur'» numarası F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • l,1',ll,m',lll,l',ll,1,mll,l,'ll,M Raduo İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.3t Küçük orkestra 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Orkestra müziği 14.30 Şarkılar:Mustafa Kovancı 15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • VJ a OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hislerinize mağlûp oluyorsunuz.İnsanlar hakkındaki hükümlerinizde tarafsız olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İyi niyetinizi anlayamayan bir insan canınızı sıkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • SOLDAN SAĞA:2*3*4-5 3 7*8*910*11*12 4 5 JLH 7 fi ~TJ I 1 9 1 İsteğe bağlı 2 Kürenin ortası;Bir memleket.3 Tat al-ı\ma;Bir edat.4 Değerli bir maden;Utanç.5 Sûre bölümlerinden her biri;İlâve.6 Tersi:Yem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • ARSALARIN TEVZİİ HAKKINDA:Denizcilik Bankası Memurlar Yapı Kooperatifi inşaat sahası yanında,50 metrelik yeni Marşal Bulvarı üzerinde,Küçükçekmere Memur ve Öğretmenler Sitesi içerisinde ihtiyaç sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • Tecrübesi yapılan kamyon adam çiğnedi Haydarpaşadaki et ve balık kurumuna ait deponun bahçesinde ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Müessese emrinde çalışan Erdoğan adında bir şoför,yeni tamir ettiA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • r SİNEMALAR J B E Y O Ğ L Ü AKIN Tel:48 C5 02)1 Beyaz Mendil Fikret Hakan Türk filmi.2 Kanlı Para Ayhan Işık Türk filmi.ALKAZAK Tel:44 25 62)Adalet Kılıcı Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)Esir Pre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • KAHVE İTHALİ Kahve ithalinin serbest bırakılması bahis konusudur.Ticaret Vekâleti bu hususta etüdler yapması için Odalar Birliğini vazifelendirmiştirithalâtın karşılığı memleketinizden yapılacak ihrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • İTHALÂTTA TALEP HADDİ KALDIRILDI KAHVE İTHALİNİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN DE İNCELEMELERE BAŞLANDI Ticaret Vekâleti ithal talep haddini kaldırmış ve bu hususta bir sirküler yayınlamıştır.Buna göre ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • KISA HABERLER VEFA Lisesinin kuruluğunun 85 in» ci yıldönümü pazar günü 14.30 da Lisede yapılacak bir törenle kutlanacaktır.Ayni gün,Vefa'dan Yetişenler Derneğinin Lise ile müştereken tertip ettiği an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1957
  • I Yerli ve yabancı ilâçlar HÜKÜMET «İspençyarî ve Tıbbî Müstahzarlar» Kanununun bâzı maddelerini değiştiren bir kanun tasarısı hazu-layıp Mecli-E se vermiş.Döviz tasarrufunu ve yerli ilâç sail nayiini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] CrnftHCOMlU 7İV ADETİ CDİ Şehrimizde bulunan Batı Almanya İİtAUOd İlli 41 T AIIC I Ltl-nl Müdafaa Vekili Josef Strauss,dün Tarabya'daki Alman Mezarlığını ziyaret etmiş,bilâhare Giresun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • Makarios serbest bırakıldı t Baştarafı Birincide Müstemlekeler Vekili,buna rağmen ıgiliz Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta takip ilikleri başarılı harekâttan sonra ark «Makarios'un mahpus bulundıırıılıasıııda f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • Casus Zartaryan Beraatini istiyor Hususî Muhabirimin FREDERTK HERGEL'den STOCKHOLM.28 Geçenlerde 10 sene hapse mahkûm edi-i len casus Zartaryan,Temyiz'e müracaat ederek beraatını istemiştir.Casusun av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • IILHAN DEMİREL] İZDİHAMI ÖNLEMEK İÇİN GENİŞLETİLECEK KADİKÖY VAPUR İSKELESİ KADIKÖY İSKELESİ GENİŞLETİLİYOR İskelenin iki yanma yedişer metrelik ilâve yapılacak,bina üstüne de merdiven konacak Gün geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • DERİŞMİŞ 41 C/l.V£-'V/SAıZıSfSf S/yAhf* SAÇLI 8uUDu Î?A/CAT s^ GERİDE c/AA VA«:TIRTIL i.MAS0m& V/r#_a/z/Âi-07EUr KADAR.TA„ KIP ETTİ VE SONRA.KUÇUK^ SEM DOĞRU VATAğA Şİ2 CİLVE l-E BİRAZ KONUŞA L-IM 40*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • İyi ışık gördüğünüz her yerde EDISON AMPULLERİ VARDIR!EDİSON istemekle,sarfettiği cereyanı size,son kuruşuna kadar,bol ışık olarak iade eden bir ampul almış olursunuz* EDISON BOL IŞIK VERİR O AZ CEREY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • ELEKTRİKLİ EL MATKAPLARI satışa arzedilmiştir.Mehmet Şerment Arapcami Nafe sokak İşçen Han No.4.Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • TÜRK-ALMAN DOSTLUĞU t Baştarajı Birincide kalkınma faaliyetini büyük hayranlıklarla müşahede ettim.İnanmaktayım ki,Türkiye parlak istikbâli olan bir memlekettir.Türkiye ve Almanya'nın müşterek faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • TÜRK YAPISI GAZ'OCAKLARI VE SAĞLAM YAPILI ÇİFTE KUVVETLİ YENİ TİP SESSİZ BAŞLIKLARI GARANTİLİDİR.HER YERDE ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • IKEYSTONEI Paris ve Londra'dan sonra Hollywood'da 1! 57 plaj kreasyonlarını takdim etmiş bulunuyor.Resimde,Amerikalı moda yaratıcılarının meydana getirdiği iki plaj kıyafeti görülmektedir.HOLLYWOOD MO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • Hariciyenin açıklaması Baştarafı Birincide mevzuubahis olmadığını söylemekle isabetli bir kararı açıklamış bulunmaktadır.Yine Mr.Lennox Boyd,ayni beyanatında,bir yandan tethişçilerin elebaşısı Grivas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • Bahçe Meraklıları 3 Villâ bahçelerinizi süslemek için çok çeşitli fidanlar,kamelyalar,manolyalar,muhtelif çamlar,süs fidanları,salon yeşillikleri,sarmaşık nevileri vesaire.Ortaköy ANKARA bahçesinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • Meksika'da bir inf ilâkte 5 0 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] MEXICO,28 Dün gece burada bir baruthanede vukua gelen infilâk sırasında ölenlerin sayısının 50 ve yaralananların adedinin de 200 den fazla oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • İTHALÂTÇI FİRMALAR İMALÂTÇILIK DA YAPABİLECEK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,28 Millî Korunma Kanunu ile alakalı olarak İktisat ve Ticaret Vekâleti bugün mühim bir tavzih yaparak,ithalâtçı firmaların d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • Fırtına dün hafifledi havalar ısınıyor RÜZGAR 60 KİLOMETRE HIZLA ESTİ.BOZU-LAN İSKELELERİN TAMİRİNE BAŞLANACAK Birkaç gündenberi devam eden şiddetli «Çaylak fırtınası» dünden itibaren hızını bir mikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • IKEYSTONEI Yİ!DIZLARIN TAKDİMİ L,0,dra'da dansız Elim Festivali,KraiiçeF.lizabcth,Ana Kraliçe ve Prenses Mar-IhHIIikHnin IMMIimi garet'ln hazır bulundukları bir gala ile başlamıştır.Bu münasebetle Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • "Oskag Bergman ve Yul kazandı EN İYİ FİLM OLARAK TA "80 GÜNDE DEVRİÂLEM,SEÇİLDİ GEORGE STEVENS DE EN İYİ REJİSÖR UNVANINI ÂLDI [ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD.28 Bir zamanlar âdeta Hollywood'dan kovulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1957
  • HM.IIMHUUHIHHIHIIIIIHHHIIMI.İlli.UU.H Şımarık Çıplaklar I GAZETELERDE bir kaç gündenberi çıplak bir dansözün vilâyetle-E rimizden birinde malıkemeye verilmesinden,tevkifinden tahliye-E sinden bahseden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1957
  • AŞK HİKAYESİ Garip Bir Yaz Tatili TEFRİKA NO.11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Bir tesâdüjle dost olduğum Greta ile kocası Hugo'yu görmeye giderken Hugo'nun ırmakta boğulduğunu gördüm,Ne yapacağımı şaşırmıştım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1957
  • XAZAN:KEFİ CEVAD'ULUNAX 188 Fahr i Kâinat'ın ağır hastalığmm netâyicini düşündü,polat gibi sert olan kalbi,teessürünü zaptedemeyecek hâle geldi,gözleri doldu,atıldı ellerini öptü,yüzünü öptü,başını Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1957
  • i Bana sır veren genç kıza HİKÂYE acı.çok acı.Beş.altı yaşlarında bir çocuğu «dedesi yerinde hir alçak» kirletmiş diyemiyorum.Kirlenen o alçak.Kirin,pisin tâ kendisi o.Ayartınıs da değil.Rüya çağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADI Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 34 Fakat Mis Ley o kadar çok netice çıkarmış,o kadar şey toplamıştı ki odasma çekilip bunları ortaya sermek ihtiyacında idi.Bertha'yı öptü.Sdwa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1957
  • Yd 1921.İstiklâl Savaşının meçhul kalmış kahramanları arasında bir hayli kadın da bulunmaktadır.Bu fedakâr Türk anaları arasında cephelerde savaşanlardan,geri hizmetlerinde ordu emrinde çalışanlardan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1957
  • liilitiliilitl BAK NE OİYOR:3ES9 WHI" •ECAP Ki SENS HAPSE MAHKÛM EDH-MİSTİR.BASKET.*«OL vitOiZi mDÖî kA ANTRENÖR.5 «M HAKiM TARAFINDAN A* v£ TA D.R EDİLİŞTİR ^ *^s3 Wtf S-^gk t/fö* jS^!Ky Wfrv.K* i ij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1957
  • İHİBHİİ yıı ş=l'fjjji ÇAMURA SAPLANMIŞ AA.ÜBA.KA2AVI/A «safe.oevAMr VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1957
  • Ev Kadınının en bliyük derdi a* ya.toA. v artık bir mesele teşkil etmiyor.Harika Temizleme Tozu FAY,is,pas,kir,yağ dinlemiyor.Bilûmum bulaşık kapları,kirli ve yağlı tencereler,çatal,bıçak,kaşık,fayans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • etek bluz elbise TOPTAN SATIŞ TAKSİM.ELMADAĞ TELEFON 47 1241
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • ¦ı marnım—tın.ihiiiiiim»—MÜMESSİLLİK VERİLECEK Yaklaşmakta olan HAC seferlerimiz için yurdun her tarafında mümessillikler verilecektir.Akdeniz Seyahat Acentesi Çarşıkapı,Baysal Saray 12-13 Telgr:ALSAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 29 uncu maddesinde yazılı Icare ve Mukataamn tahsiline ait 10 senelik müddet 13/12/955 tarihinde hitam bulmuş olduğundan bu tarihten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and.Co.Ltd.in Hirfanlı barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 İnşaat yüksek mühendisleri,2 İnşaat mühendisleri,3 İnşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • Kronik hastalıkların 70 50 sinden korunmak kabildir.Kronik hastalık,insanın maneviyatım sarsan en büyük düşmandır!İnsana senelerce çektirir Kronik hastalıklı kimselerin yarısı 45 inden gençtir.Tanıdık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • Türkiye Filimcileri,Sinemacıları ve Teknisyenleri Malzeme Temin Satış ve Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizin,yıllık âdi,umumî heyet toplantısı aşağıda gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 15 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • İstanbul Ticaret Odasından 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %S0 faziasiyle tediyesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere aid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • Hieiiitıef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer":MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • HİCRÎ 1376 Şaban 27 CUMA 29 MART 1957 rum!«73 Mart 18 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.48 1219 15.51 18.31 20.03 4.06 11.18 5.48 9.20 12.00 1.33 9.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen tîâ?ıkırtn kelimesi 50 kuruştur.Vereceğiniz ilânın diğerlerinden ayrılması için daha büyük harflerle neşrini isterseniz kelimesi 1 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • o o O r Kullanılan boya maddesi bir vitamin kaynağı olup sıhhatinize faydalıdır.I ben cûtyz&tl&iottb Ac.VİTA'nın daima yüksek olan kalitesinden emin olabilirsiniz.Böylece,pişirdiğiniz her şeye,elzem o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.03.1957
  • ŞEKERBANK 1 Nisanda İSTANBUL Aksaray Şubemiz YENİ BİNASINDA HİZMETİNİZDEDİR HUSUSİ İKRAMİYE 1 Talihliye 2.000.lira 1 Talihliye 1.000.I lira 2 Talihliye 500.er lira 3 Talihliye 200.er lira 10 Talihliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1957
  • HAKKI YETEN Hem Federasyon âzası hem de muhalif H.YETEN ŞİKÂYET EDİLDİ Beşiktaş İdare Heyeti,Federasyon Asbaşkanının,kulüp muhalifleri arasında yer aldığını,kulübün iç bünyesine karıştığını Maarif Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • BİR YIL İÇİNDE 83 Dünya rekoru kırıldı LONDRA,28 Milletlerarası Amatör Atletizm Federasyonu,1 ocak 1956 tarihinden 15 mart 1957 ye kadar geçen zaman zarfında atletizmde 83 dünya rekoru tesis edildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • Macaristan Liginde Ferençvaros Lider BUDAPEŞTE,28 Hafta arasında devam edilen karşılaşmalardan sonra Ferençvaros takımı,rakibi Dorog'u 1-0 mağlûp ederek liderliği ele geçirntjş vaziyettedir.Diğer karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • F.BAHÇENİN 50.YIL BAYRAMINA YILDIZ ATLETLER GELECEK Tertip Komitesinin muhtelif memleket atletlerine yaptığı tekliflere müsbet cevaplar geliyor Fenerbahçe Kulübünün 50.yılı kutlama programı gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • LEFTER "Ayağım kırılsa da Kahireyegidecegiınjiyor Kendisi hakkında çıkarılan söylentileri millî futbolcu bu sözlerle tekzip etmiş oldu Mısır millî maçı arifesinde Lefter'in ayağından sakatlanması,günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • SÜMERSPOR DENİZGÜCÜ KARŞILAŞIYOR.Geçen gün yapılan ve Siimerspor'un Denizgücilne 3-0 galibiyetiyle biten,amatör küme Kırmızı ve Beyaz gruplarının birincileri arasındaki «Şampiyonu» tâyin edecek maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • C.D.N.A.GİTTİ İzmir ve İstanbul'da birer karşılaşma yapıp kazanmış olan Bulgaristan lig lideri C.D.N.A.dün saat 11,25 de kalkan Simplon Ekspresi ile hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • Maçın tehiri üzerine:D.ALMANYA HAYRET İÇİNDE [ASSOCİATED PRESS] BERLİN,28 Doğu Almanya Futbol resmî şahsiyetleri,Türkiye ile Doğu Almanya arasında 7 nisanda İstanbul'da oynanacak olan milli maçın Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • IRUÇHAN UNVERI fiOK SENELERE Mİ1H Tak,mm ve Fenerbahçe'nin kalecisi Şükrü ve «fU«\«^IIKliKnii arkadaşları,geçen akşam küçük Gül'üıı 6.yıldönümünü bir lokalde samimî şekilde kutlamışlardır.Ersoy ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • KİSA HABERLER KASIMPAŞALI Metin ve Adaletli Selahattin geçen hafta ceza heyetine sevkedilmişlerdi,fakat evraklar ceza heyetine henüz gelmediğinden,dün akşamki toplantıda dinlenmeleri mümkün olamamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • KONGRE GAZETECLER AlINMIV Beşiktaşı sevenler dün bir tebliğ yayınladı.Gelen telgraflarda kulübün menfaatlerinin düşünülmesi temenni ediliyor Beşiktaş Kulübü idare hey'etK ile muhalifleri arasındaki mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • ISAMİ ÖNEMLİ] DID AD An A Pazar Sünü Mithatpaşa Stadında karşılaşacak olan Türkiye Polonya Jünyor takımları,dünkü id-DİK AnAUA n,anı takiben «kamp» yeri olarak kullanılan otelin önünde.Gençler,bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • Tek Seçiciyle Hasbıhal Bu seferki ziyaretimde Tek Seçiciyi çok neş'eslz ve düşünceli buldum.Odasından içeri girdiğim zaman mûtadı olduğu veçhile,«Vay efendim,buyursunlar» demeyerek,hafif bir gülümseme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.03.1957
  • F.Bahçe Ankara'yı Gitmekte Vazgeç!Sarı Lacivertliler kuvvetli bir ihtimâlle Bursaya gidecek Fenerbahçe Ankara seyahatinden vazgeçti.Buna sebep İstanbulsporluların ayni günlerde oynamak üzere Ankara ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor