Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • it'İHII'HHH Ü GİMA» MAĞAZALARININ İLKİ AÇILDI batı anlayışı ve itınıaı esası üzerine satış yapacan olan «GİMA» umumi mağazalarından ilki dün Ankara'da Yenişehir'de açılmıştır.Reisicumhur Celâl Bayar'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • Kıbrıs'ta Rumlar dün karışıklık çıkardılar Türk mahallelerine ilerliyen nümayişçilere polis gaz bombaları attı.Makarios,bâzı şartlar ileri sürüyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ A.P.LONDRA,25 İngiliz kabines
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • Pi İ r:*9&9r I İLHAN DEMIRELI PARKA GİREN OTûMflRİL KrdoBan Vatman adında bir işçi,evvelki gece çaldığı otomobille Bevazıtta Winfall UlVIIIUUlli giderken,polis tarafından görülmüş,böylece heyecanlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • 24 gün süren tatil devresinden sonra MECLİS,DÜN II n ti çalışmaya başladı Dahiliye Vekili menedilen konferans kararının kanunî olduğunu söyledi.Bir idam kararı tasdik,bir ceza affedildi [HUSUSİ MUHABİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • GÖRÜNÜŞ İLMÎ,NETİCE SİYASI Namık Gedik,ikinci defa söz alarak,Ankara vilâyetinin bu tasarrufunun kanunî olduğunu,konferansı meneden kanunun dayandığı esbabı mucibenin sarih bulunduğunu,bir ilim müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • bir idam tasdik edildi,bir ceza affedildi Sözlü sorunun bu şekilde müzakeresinden sonra üstünü öldürmekten maznun 'A.üncü Korugan Taburundan er t Devamı Sa.3,Sü.3 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Karakolda dayak yemiş Şehreminindc oturan evli ve iki çocuk annesi bir kadın Müddeiumumiliğe müracaat ederek,Beyazıt Kmniyet Başkomiscrliğindc dayak yediğini iddia etmiştir.Kadın müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • 8 YAŞINDA BİR KIZ KOCAYA KACT!5 [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,25 Vilâyetimizin Kepsüt_kazasında enteresan bir kocaya kaçma vak'ası olmuştur.Kazanın Eşeler köyünde 8 yaşında E.K.adında bir kız çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • İLHAN DEMİRELI Defterdarlık Memurları Yardımlaşma Derneği yararına dün,viyolonist Vana Prihoda ve talebesi Franco Navello tarafından bir konser verilmiştir.Konserin sonunda Vali Prof.Gökay mâruf viyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • İV4/V4 DİN Tevkif edildi Adana'da müstehcen dans ettiği iddiasiyle sevkedildiği Adliyede polislere hakaret eden Nana Cezaevine gönderilirken ağladı IHususî Muhabirimiz HİLMİ KÜRKÇÜden] ADANA,25 Bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • BİR MOTOR BÂTTI 5 TAYFA BOĞULDU Küçükçekmece açıklarında batan motörden sadece 1 kişi kurtarıldı.Fırtına Bandırma ve Akhisar'da zarara sebep oldu [BEDİRHAN ÇINAR] Küçükçekmece açıklarında Avcılar mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • [İLHAN DEMİREL] 46 ncı kuruluş yılı Türk Ocaklarının kurulusunun 46 ncı yıldönümü dün Aksaray'daki Ocak lokalinde bir törenle kutlanmıştır.Törene Şehir bandosunun çaldığı istiklâl marşıyle başlanmış,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • Alman Müdafaa Vekili şerefine Jet gösterisi yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,25 Bugün Eskişehirde jet uçaklarımızın şerefine bir gösteri yaptığı Alman Müdafaa Vekili Josef Strauss,Kırıkkale f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • 1 MUAMMER TAYLAK I MUZAFFER TİMUR,İDDİALARINI İLERİ SÜRERKEN.[Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul] Timur,Hür.P.den 5 kişiyi itham elti Urfa Mebusu ismini açıklamadığı bu beş kişinin idare heyetini hiçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • DANS EDEN KRAL lA.P.I Kılıçla dans ederken gördüğünüz bu zat,Suudi Arabistan Kralı Suud'dur.Geçen hafta İran Şahının Suudi Arabistanı ziyareti miinasehetlle yer yer merasimler ve eğlenceler tertip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • ÖMRÜ UZATAN İLAÇ KEŞFEDİLDİ GAZETELERDEN)İVPJUN OMRU UZATAN İLÂÇ SATILIR sa YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1957
  • C.H.P TEBLİĞİNİN AKİSLERİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 C.H.P.Meclisinin dün yayınlanmış olan tebliği,iktidar çevrelerinde memnuniyet uyandırmış,buna mukabil C.H.P.teşkilâtının bîr kısmı da dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • G.Saray Kulübünden tebliğ edilmiştir:23 Mart 1957 Cumartesi günü yapılacağı evvelce ilân edilen Kulübümüz umumî heyeti,ekseriyet temin edilemediğinden toplanamamıştır.Umumi heyet aşağıda yazılı ııızna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan I)KECEP DOKSAT KARIN AĞRILARI 1)Bir çok önemli uzuvları İçinde toplayan karın,ağrıdığı zaman,bu ağrının neden ileri geldiğini hemen anlamak,çok defa bir hekim için bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • ^RyUCfMnâü f-^aÂfu^ B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Orak] Dalgınlığınızın yüzünden maddi bir zarara uğrayacaksınız.Gözünüzü açı-KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Ağır jeyler yemeyiniz.Hazım cihazınız itina İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞAı 1 Gül fidanlarında meydana gelen ur,2 Duman lekesi,3 Sulh sembolU,4 Müteehhü;iki taraftan biri.5 Bir meyva,6 Kullanılmaktan kullanılanı)yacak hale gelmiş şeyler;Bir nota 7 Bir sıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • GÜZEL GİDEN HAYAL DÜN BİRDENBİRE BOZDU Sühunet 5 dereceye kadar düştü.Karadenize çıkacak gemiler Boğaz'da fırtınanın dinmesini bekliyor.Dün akşamdan itibaren havalar birdenbire soğumuş ve yakın zamana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • Hürriyet Partisinin balosu dün verildi Hürriyet Partisinin senelik balosu dün aksam,Taksim Gazinosunda verilmiştir.Baloda,muhalif muvafık bütün partililerin kaynaşmasına şahit olanlar,havanın dün bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • EVLENME Cece Postası ve Son Telgraf gazeteleri muharrirlerinden arkadaşımız Ziyaattin Atatüre İle Suna Saygılı'nın nikâh törenleri dün saat 17 de Beyoğlu Evlendirme Dairesinde güzide bir davetli toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • Dostunu tabanca ile vuran Zekiye suçsuzmuş Evli ve 5 evlât anası olan kadın dünkü duruşmaya hapishanede doğurduğu çocuğu ile geldi Kendisini terkeden dostu Bayram'ı Fatih'te Kıztaşmda tabanca ile öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • BİR GENELEV KADINI BIÇAKLANDI Beyoğlu'nda,genelevlerin bulunduğu Abanoz sokağında kanlı bir hâdise olmuştur.İlhan Özge adında biri,evlerden birinde çalışan Riişen Aykut adındaki dostu ile kıskançlık y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • Kadında doğurganlık ve kısırlık «Kadında doğurganlık ve kısırlık» mevzuunda tertib edilen seri konferansların İlki bugün saat 10 da Haseki Hastahanesindeki Üniversite Kliniğinde Dr.Halûk Cillov tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • ûM-em Hayır.PRINCESSE EL LOSYONU sayesinde siz de güzel ellere malik olabilirsiniz,t Türkiye toptan satış yeri:İNCİ ITRİYAT DEPOSU İstanbul Marpuççular,Çarşılı Gürün Han,No.29 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • Ap.Nl BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 6 Mayıs çekilişinde İlli 5 Temmuz f üUUUtl S Kasım SO.OOOtl S Eylül SO.QOO 31 Aralık 75.000» Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat İçin ajansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • Yılın en sürprizli balosunun tafsilâtını Bu akşam saat 20.30 da istanbul Radyosunda dinleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • TEŞEKKÜR Ablamız ve ailemizin manevî İstinatgahı Halet Ekrem Koçu Hanımefendinin bize pek ağır bir darbe olan ölümü karşısında acımızı paylaşan dostlarımıza,gösterdiği yakın alâka İle ve cenazeye bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • Akçakoca bir savfiye yeri hâline getiriliyor Karadenizln plâ] ve sayfiye kasabası olan Akçakoca bu sene «Akçakoca Turizm Derneği» tarafından yapılan faaliyetler sonunda tam bir tatil yeri haline sokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • Teminata rağmen piyasada çay bulmak mesele oldu Rize rekoltesi çıkıncaya kadar çayın vesikaya bağlanacağı da söyleniyor Gümrük ve inhisarlar Vekilinin teminatına rağmen,piyasada çay sıkıntısı devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • v,ıII 1 Sahte yabancı mallar f% İR okuyucumuz yazıyor:Jj «Mektubumun içine koyarak göndermiş olduğum traş kremini parfümeri satan bir ğ mağazadan almış bulunuyorum.«Ambalajı,üzerindeki yazılardan da a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • 0 İM.Au Komisyonunun üunkü toplantısında İmar mevzuunda görüşmeler yapılmış,bu arada satışa çıkartılacak Belediye arsalarının kıymetlendirilmesi mevzuu üzerinde durulmuştur.CERRAHPAŞA Hastahânesi Sini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • 1600 lirasını yankesiciye ç a r p f ı r m ı ş Zabıta,iki yankesicilik hâdisesine el koymuş,Osman Mor adında biri Kazlıçeşmt istasyonunda trene binerken içinde 1600 lira bulunan para çantasını meçhul b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • AVRUPA'YA 6 TALERE GÖNDERİLECEK Maarif Vekâleti tarafından paraları devletçe ödenmek üzere ingiltere,Fransa,Almanya ve İsvlçreye terbiye doktorası yapmak üzere 6 öğrenci gönderilmesi kararlaştırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • MESUT BİR DOĞUM Müberra ve Nejat Çetiner'-In J4 mart pazar günü bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Genç anne babayı tebrik eder,yavruya uzun ve mes'ut bir ömür dileriz.r r SİNEMALAR b ı:y o o l ı AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • m".mini.mn.mmim.Mn.M.m.ımıg ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük Orkestra.İdare eden:Orhan Borar 13.00 Şarkılar.Şükran Özer 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri,Enise Can Fulya Akaydın 14.00 Karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1957
  • EHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADA*" SANAT HABERLERİ' Selma Emiroglu Resitali HULKI SANER Gür sesli sopranoların iri yarı,şişman ve göbekli olduğunu bilenler Selma Emiroğlu'nu sahnede görünce biraz şaşırdılar.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • I A.P.I EDJHICI7 VII It 171 ADI I ft IIIID A'li A İngiltere'de bu hafta «Fransız Film Festivali» tertip edilmekternArSolft.I ILUlfcLAIll LUHIInA UA dir.Bu münasebetle Fransız filmlerinin takdiminde ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • baş,diş,adale ve sinir ağrılarını teskin için İİ0N*%_FAYDALIDIR f«-37 OPON,baş,diş,adale,sinir ve soğuk algırvdan mütevellit ağrıları teskin için faydalıdır.OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • Mîiliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • HİCRÎ SALI RUMİ 1376 26 1373 Şaban MART Mart 24 19 5 7 13 VAKİ r VASATÎ EZANÎ Güneş 5.54 11.27 Öğle 12.20 5.52 İkindi' 15.50 9.22 Akşam 18.28 12.00 Yatsı 19.59 1.32 Imsâk 4.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • Timur,Hür.P.den 5 kişiyi itham etti BaşUırajı Birincide larda Karaosmanoğlu'nun,kendi evinde Bölükbaşı ile bu meseleyi uzun uzadıya müzakere ettiklerini,fakat bir karara varamadıklarını iddia etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • Meclis dün çalışmaya başladı t Baştarafı Birincide Ali Kınalı'nın idam kararının müzakeresine geçildi.Daha evvel de bu mevzu Mecliste uzun uzadıya müzakere edilmiş,fakat yeniden tetkik edilmek üzere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • Bir mol 5 tayfa t Baştarajı Birincide masın» demişlerse de o,bu ihtara aldırmamıştır.Nihayet beklenen ka:â Ambarlı mevkiinde cereyan etmiş ve denize dökülen kaptan Mehmet Ali ile tayfalardan Basri Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • MÜŞTEREK AVRUPA PAZARI ve EURATOM anlaşmaları imzalandı [ASSOCIATED PRESS A.A.I ROMA.6 Batı Avrupa devletinin temsilcileri bugün,Capilole sarayında 160 milyon Avrupalıyı iktisadî bir birlik içinde kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • AMERİKA BAGDAD PAKTININ FİİLEN ÜYESİ OLUYOR [ANADOLU AJANSI] ANKARA,25 Hariciye Vekâleü Vekili Ethem Menderes Bağdat Paktının askeri komitesine iltihakla Amerikanın fiilen paktın bir üyesi halini alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • ÖLÜME RAMAK KALDI!IA.P.Madrid'de geçen gün iki boğa güreşçisi,arena'da az kalsın can veriyorlardı!Seyirciler her iki «matador» un ağır surette yaralandığını sanmışlardır.İlk hâdisede üstte)boğanın Pup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • RAHA T EDİNİZ dünyanın en tecrübeli havayolu ile gidiyonuntu Radar!Clipper yolunun daha sakin olmasının işfe diğer bir sebebi Gece veya gündüz olsun,Pan American Clipper* uçaklarındaki kudretli radar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • İQ)8UR HATTAKI TREN GEÇERKEN 8 İR KADIN ŞAR.KASI GÖRDÜ ^EH/R HAFİYE EŞİ OUNVADA GÖRÜLMİYEN BİR ATtAYIŞt-A HE.MEN ÖBÜR TRENE GEÇTİ.C/İL-E VE KÜÇÜK KORKU İÇİNDEYDİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • II III I III I I Mill I I Mill II III III III I I llll I I llll I I II Hill I ll III IIII III HIKI I I llll HUM III I I Hilionomani STANBUL'da 411 «Hilton Otel» ini kuranlara durup durup hayır dııâ-Il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • SÜVEYŞ İÇİN şmaya KANAL MESELESİ HALLEDİLİRKEN,GAZZE MESELESİ YENİ BİR ÇIKMAZA GİRDİ [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,25 Bugün B.M.Genel Sekreteri Dag Hammarskjold'un Mısu:görüşmeleri sonuna yaklaşırken,Süve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • Dansa gidebilmek için çorap çaldı Arkadaşları ile birlikte danslı bir çaya gitmek isteyen Narin Yatman adında genç bir kız.en az allı ay hapis yatacaktır.Üsküdarda ikamet eden Narin,parası olmadığı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • Strad iovîus'un bir kemanı İzmir'de bulundu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR.25 Meşhur keman yapıcısı İtalyan Antonius Stradiovius'un yeryüzünde aranmakta olan yedinci kemanının İzmir'de oturan Asım bey i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • Hastahanelerdeki yatak sayısı 33 bini buldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Tepecik Göğüs Hastalıkları Sitesine ilâve edilen,125 yataklı pavyon,bugün Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.Nafiz Körez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1957
  • SOĞUKSU' YENİDEN ARSA SATIŞINA BAŞLANDI Soğuksuyun kıymetli arsalarmı gördükten sonra ASLA başka yerde arsa aramayacaksınız.Çünkü:İstimlâk edilmiş ve edilecek gayrimenkul sahipleri Soğuksu arsalarmı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • İİIİİİPİİ1İİİİ11:jSİİISİİSiŞSİföSiBHi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • BENİM İÇİN MJSUSİ YAPTILAR.BAAK in5^^ j^BAUj^ DEVAM)VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • VA SOĞUTMA TER-TİBATI ORADA İŞ.TA/WAM DAHA ASAĞı İRTİFALARDA CELİSİ ERİTEN SÜRATİ ORADA TECRÜBE EDECEĞİZ BunDA ŞAŞILACAK nE VAR BİR SUN nASil OLSA ASAĞiDA VUKARDA KEBAP OLA CAS İZ «f.^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • BAK CISCO ÇOCUKLAR.SUKUTU WAVAı_E UĞRAMASIN OlyE PANÇO'VU «ODESTEN ÇIKARDIM PAkAT TEK-AR.ONUNm^mmmm^&mm SAGA,SOLA ATEŞ ETMESİNE MÜS4Â7 OE E7MEM B'R FİKRİM vWR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN 5 Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 31 Ne kadar manıksızsın,Bertha!İşim var,görmüyor musun?Durup yollarda yârenlik edemem.Araba ile gidelim,peki.Olmaz.At keyifsiz.Midilli de ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • AŞK HİKAYESİ Garip Bir Yaz Tatili TEFRİKA NO:8 ÇIKAN KISMTN ÖZETİ:Yol arkadaşım Didier,Eldewei** otelinde E esrarlı bir şekilde öldürülmüştü.Yeni ahbap-lanın Greta ile kocası Hugo'ları ziyaretten dö~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • ±W UWHUUVf BİZ KADİNLAR Neyyire wsm UMUM!MAĞAZALAR ZİRAAT ve İş Bankaları ile belediyeler ve hususî firmalar tarafından kurulan «Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Anonim Ortaklığı».Ankara'da,bugün yedi umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • HAZRET-I AL ÎAZAN REFT CEVAD 185 U L U N A Y Yâ Ali!Dedi,şimdi benim devem Gudbâya bineceksin,Ebûbekir'e yetişeceksin,ondan Berâe)sûresini alarak halka sen okuyacaksın ve halka şu dört şeyi tebliğ ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • 6B* SANA SONDEfcO'lGi tfr« O KADINA MİN-NETXARlM.HAREMDE WL tOZjJERCe KAOı^ ÖR.GÛN ARAMIZA m ERKEĞİN ©akçesi ûMİ-ÜİLfc VA$A-DlKI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1957
  • İZİN jandark larimiz Derleyen:LUTFİ AKİF K E N İS E K XXIII EN HEYECANLI GÜNÜ NEREDE GEÇMİŞTİ?Müteaddit harblerde,takiplerde,isyan bastırmalarında bulunmuş olan Nezahat Onbaşı'ya sordum:En heyecanlı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1957
  • Evinizde ampul değiştirmek mevzu bahis olacağı zaman ampulünü deneyiniz!Sadece "ampul,demektense,EDISON isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • TÜRK EKSPRES BANK A.Ş AKTİF 31.12 1956 Tarihli Bilançosu PASİF Ödenmemiş sermaye Kasa ve Merkez Bankası Kasa Merbank «Serbest» «Bloke» «Döviz» Kanuni karşılıklar kasası Bankalar Dahildeki Bankalar Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • AVA GARDNER if Hüii M.G.M.'in sihirli sinema yıldızı diyor kî:"Ben,LIIKS tuvalet sabununu kullanırım':Sinema yıldızlarının tavsiyelerini yerine getirdiğiniz takdirde,teniniz;onlarınki kadar harikulade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • sipcihi ŞARABI KALİTE VE NEFASET ÜSTÜNLÜĞÜ İLE Herkesi Benim kadar MEMNUN EDECEKTİR tVMifiıi» ta tul mu HNU tt,UtMUU MÜ lfj«Ut lltl »İtli fili isilikti» iu »•İlli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • NAZARI DİKKATE Ecza Dolabı,Eczane ve Hastahane Sahiplerine İstanbul Sıhhat Müdürlüğünce tevzie tâbi ilâçlardan hissenize düşecek miktarı hangi ecza deposu kanalı ile istediğinizin en geç Mart sonuna k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • ŞEHİR tiyatrosu İSTANBUL BÖLÜMÜ Aksaray Türk Ocağı Binasında)27/3/957 Çarşamba akşamından itibaren BU GECE BAŞKA GECE Komedi 3 Perde 6 Tablo Yazan:Reşat Nuri Güntekin Sahneye koyan:Raşit Rıza Samako D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • PLAK MERAKLILARINA SAHİBİNİN SESİ ODEON VE COLUMBIA Plâklarının zengin çeşidini ENDER mağazasında bulabilirsiniz.Adres:Galatasaray Mektebi yanı,Yeniçarşt No.64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ ^KOLONYADIR Cildinizi lern'ulet mesamelerini açan teneC* u.sıjijukola Uîtırır.gençlıgjnizı^nuha/^m eder ıı^n_H_r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • Galatasaray Kulübünden Tebliğ Edilmiştir An'anevî senelik Galatasaray balosu 6 Nisan 1957 cumartesi günü akşamı Hilton Oteli üst salonlarında verilecektir.Baloya teşrif etmek için muhterem Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 26.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 9 EHVEN liatla acele sat.fabrika binası.Sanayi bölgesinde 2Ü.400 lira i tatlı bof da tealim edilebilir.Müri Balat Vodina Cad.No:139 T-365
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1957
  • D.ALMANYA MAÇI SAÜ İPTAL EDİLDİ 7 Nisanda Kahire'de yapılması kararlaştırılan temsilî maç Mısırlılar tarafından anüle edildi ANKARA,25 7 nisanda İstanbul'da yapılması icabeden Türkiye Doğu Almanya mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • F.Bahçe'ye tebrik telgrafları geliyor Fenerbahçelilerin zorlu rakipleri Beşiktaşı pazar günü 4-2 yenişleri kulüp camiasında büyük bir memnunluk yaratmıştır.Yurdun muhtelif yerlerinden kulübe tebrik te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • VEHBİ EMRE DÜN GELDİ Vehbi Emre,Zagreb'deki F.İ.L.A.Teknik Komitesi toplantısından dönmüştür.Komitenin bundan evvel bildirmiş olduğumuz kararların' etraflıca izah eden Vehbi Emre,güreşte «beraberliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • Basket ve Voleybolde)hareketli bir hafta geçti Martın üçüncü haftası futbolde Fenerbahçe Beşiktaş maçı bir ya-S I na,hem basketbolde,hem de voleybolde sporseverlerimiz için hayli tat-şş minkâr ve heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ I CIDA DCIfl CVCII IIIIIVnDI AD Bu hafta İstanbul'da,öbür hafta OlnA DLİVLLTEI1 JUI11 UlfLAn Varşova'da Polonya İle oynadıktan sonra İspanya'deki Dünya Şampiyonasına iştirak edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • İ.SPOR 14 NİSANDA GİDİYOR 4 maç yapmak üzere Çekoslovakya'ya gidecek olan Istanbulspor takımı 17 nisanda hareket edecektir.Kafile 17 futbolcu,5 idareciden müteşekkildir.İlk maç 19 nisanda oynanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • BUGÜN İKİ MAÇ YAPILACAK Saat 14'te namzedleri Adalet;16 da CDNA Beykoz'la oynuyor Millî takım namzetleri bugün snat 14 de hazırlık maçlarından birini daha Adalete karcı yapacaklara r.Kasımpaşa ve Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • rM*Wi Dayton takımının ası Carmen Rlazzi potaya yaklaştı,turnikeye Kirdi,topu sepete koydu,ama öyle sUr'atle gelmişti ki,Madison Square Garden'in tribünlerine uçuverdi.O,başlarının üzerinden geçerken,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • G.SARAY VEFA CUMARTESİ GÜNÜ KAR5ILÂ$ACA Türkiye Polonya millî maçı münasebetiyle II.Prof.maçları tehir edildi Birinci profesyonel lig tertip komitesi dün akşam bölgede mûtad toplantısını yapmıştır.Alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • SERACETTÎN BU HAFTA OYNAYACAK Eskişehlrde Demirsporla yapılan maçta eli kırılan Seracetfinin sakatlığı geçmiştir.İdareciler,istanbul» spor maçında Seracettinin oynayabileceğini söylemektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Millî takımı renkli gözlükle seyredenler GEÇEN haftanın ortasında yapılan Millî takım namzetleri Emniyet maçı beni adamakıllı üzdü ve asabımı da perişan etti.Bütün bunlara sebeb,ne oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • y m I SAMI ÖNEMLİ I fil PİİI PDİ Al INni Ama lnı ölçü,elbise ölçüsU idi,yoksa boylarının hakikî ölçüsünü önümüzdeki pazar günü dar «büyük» çıksınlar.Polonyalı rakipleri karsısında gösterecekler.Temenn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1957
  • I KEYSTONE] 280 flta Mort|ake He Putney fcwv İlin arasındaki dört buçuk millik nehir yarışma 280 fi ta iştirak etmiş ve böylece «örülmemiş bir rekor kırılmıştır.Resini,müsabıkların start verilecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor