Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • T*e/r«*K'i ye URDUN BAĞDAT o VlMo Tffl MtilvAH inn nnir/t!olri4a««9İS ttni'llior İran'da Kum.Irak'da da Kerkük ve Musul petrollerinin,Türkiye'den geciriıe-11103 fU iTlİIyOn lull pcirOl DOrillar t.ek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • Umumî mağazaların 7 si bugün Ankara'da açılıyor Bu mağazalarda halk kendi kendine aldığı malın parasını kapıdan çıkarken ödeyecek LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN].ANKARA,24 50 milyon lira sermayeli Gıda ve iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • 3s IKKYSTONEl çrevl devam etmektedir.Evvelki gün New-Castî'deki işçiler,evvelâ bir yürüyüş,sonra da bir nümayiş tertip etmişlerdir.Grevcilerin başında bulunan Dr.Dan McGarvey,bu münasebetle heyecanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • IA.P.Bermuda Konferansı neticelenmiş,hu münasebetle dün bir resmi tebliğ;yayınlanmıştır.Resimde,konferansa katılan soldan sağa)Selwyn I.loyd,Başkan Eisenhower,Harold Mac Millan ve John Foster Dulles g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • IA.P.NİUAYFT FVI FNİYflDI IID olinıPi 'at,a,da Çekoslovak Disk Şamllir.MIILI Klktni I UnLHIlpiyonu olan Olga Fikatova sağda)İle çekiç atma şampiyonluğunu kazanan Amerikalı Harold Connolly,solda)Çek Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • Başvekile cevap olarak beklenen tebliğ yayınlandı CHP Meclisi,İnönünün politikasını tasvip etti Tebliğde,C.H.Pnin rejim dâvalarının halli için sebatla çalışacağı bildirildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • [İLHAN DEMİRELI HAMALLAR KONGRESİNDE BÖYLE HAREKETLER ÇOKTU,BİR TARAF ALKIŞLIYOR DİĞERLERİ YUHALIYORDU kongresi polis altında yapıldı Çıkan gürültüyü yatıştırmak için müdahale eden bir Belediye Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • Bir oto hırsızı ağaç devirip parka girdi Polisin takibine uğrayan hırsız yakalanacağını anlayınca direksiyona hâkim olamadı Dün gece Sultanahmette bir otomobil kazası olmuş,bir genç çaldığı otomobille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • NEHRU'YU TOZLADIURÎ Hindistan'da geçen halta an'aıu-vi Mukaddes Festival yapılmıştır.Baharın gelişini müjdeleyen hu festivalde kadın ve erkeklerin birbirlerine renkli to/lar atması âdettir.Başvekil J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • îal'M günler GIBBS ile başlarsic TRAŞ SABUNLARI ve KREMLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1957
  • eclis bugün toplanıyor Yakınlaşma meselesinin,Meclisteki partilerin iki grupa ayrılmasına sebep olacağı anlaşılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 25 günlük tatili müteakip Büyük Millet Meclisi yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA KIBRIS İÇİN Geçen aralık ayında Paris'te toplanan NATO Konseyi,azalar arasındaki ihtilâfların dostça halli için icabında pakta tavassut etmesi hususunda bir karar vermişti.Bir kaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • a ını ca mıssar T f Kalb sektesinden ölen Kâzım'ın ailesi Müddeiumumîliğe müracaat ederek hırsızın bulunmasını istediler Bir ölünün ağzındaki altın dişlerin kim tarafından söküldüğü araştırılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Micros,yağ ve makarna fabrikaları kurmak istiyor Migros,yağ,yoğurt,makarna ve margarin yağı fabrikası kurmak üzere teşebbüslere girişmiştir.Gecen mevsim 109 bin dolar ve 112 bin İsviçre Frangı kıymeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • İnhisarlar İdaresi Sitesi Maltepe'de kurulacak İnhisarlar İdaresinin fabrika,atölye ve işyerleri Mallepede toplanacaktır.İlk olarak bir sigara fabrikası tesis edilmektedir.Bunu takiben Likör fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Halicin temizlenmesine bir türlü başlanamıyor ŞİMDİKİ HALDE MEZBAHA ÖNÜNDEKİ DOLGU VAZİYETİNİN TESBİTİNE ÇALIŞILIYOR Bir müddet evvel,Halic'in temizlenmek mevzuunu etüd etmek üzere Ankara'da toplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Gazoz ve şerbet satışları semtlere göre değişiyor Çeker fiatlarına yapılan zan»dan sonra mamul şeker,şerbet ve gazoz fiatleu da yükseltilmiştir.Ancak bu artışın şehrin her semtinde ayrı ayrı tatbik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Peynir hırsızının üzerinde bıçak ve esrar bulundu Suç üstüne suç isleyen Sevindik Orgun adında biri dün geç vakit adliyeye verilmiş ve tevkif olunmuştur.Unkapanındaki bir arsada duran peynir yüklü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Ay sonunda bol miktarda oto yedek parçası geliyor İthali kararlaştırılan 800 bin dolarlık otomobil yedek parçası bu ay içinde memleketimize gelmiş olacaktır.Tevziattan «Türkpar» Federasyonuna bağlı fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • MANİFATURACILARA Bossa Basma Fabrikası'nm Büuın mamullerini her mevsim ve devamlı olarak müsait fiatlarla mağazamızdan temin edebilirsiniz.Banka ödemeli de satış yapılır.Kreton,Lüks Döşemelik,Elbiseli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr S RECEP ÜORSAT KAN İŞEMEK Bk.idrarda Renk Değişiklikleri.S:3.11-332)KAN TÜKÜRMEK Bk.Ağızdan Kan Gelmesi.S:48)KAN VE HASTALIKLAR Kan,içinde hücreler yüzen bir hayat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • W)OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kendinizi değmez şeylerle yorduğunuzu farkedeceksiniz.Bu uyanış olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İdinizde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz.Çok isabetli olacak.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • umu inilin.1 II II1111 I I 1 III I ti 111111111 M I ti 1111 111.1111111111 111111 1111111111111 1111 111 i 11111111 11111.1111)1 11111111 II İlli 11111 İlli İlli 111IIII11 İlli I İlli I İlli 1111II11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hazreti Muhammedin üçüncü kızı.2 Açık mor.3 Deniz trafiği İşleri;Yemek.4 Şu ve bu;Su.5 Eski harflerden birinin okunuşu;Rir erkek adı;Yokluk anlatan bir önekü Frenk asillerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • SÜHEYLA TAN ile FİKRET TAT nişanlandılar.İstanbul 24/3/957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 e 1 02)1 Bataktaki Kız Turan Seyfioğlu 'Türfc filmi.2 Ezo Gelin Hümâgah Htçon Tür1 filmi.ALKAZAR Tel.44 25 02)Sevimli Haydutun Dönüşü Earbara Payton Renkli İngilizce.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Şehrimizdeki Kıbrıslı talebeler için yurt yapılacak Şehrimiz okullarında ve Üniversitenin çeşitli fakültelerinde okumakta olan,200 e yakın Kıbrıslı talebe dün T.M.T.Federasyonu merkezinde bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Yemeklik yağlar da ortadan kayboluyor Piyasada Urfa,Trabzon gibi yemeklik yağlar bulunamaz olmuştur.Tüccar istihsal bölgelerinden mal gelmediğini ifâde etmektedir.Bir kısım lokantaların kullandığı yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • 9 DOLMUŞ tarifelerinin tesbiti ile vazifeli komisyonun hafta sonuna katlar çalışmalarını tamamlaması muhtemeldir.BELEDİYE Zabıta Müdürlüğü kadrosu,bu yıl da 300 memur ile takviye edileceğinden başlanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Lâleli Baha'dan Kerim Baha'ya ÂLELİ Camisine ve Lâleli semtine kendi adını verdiren evliyanın sokakta kalan kemiklerini sürünmekten kim kurtaracak?E sorusuna dün şu cevabı vermiştim:«Siz deyiniz:E All
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Kumaş iiatları hergün bir az daha yükseliyor PİYASA HARARETLİ GEÇMESİNE RAĞMEN İYİ KALİTE KUMAŞ BULUNAMIYOR Kumaş liatlarında umumî bir artış müşahede olunmakta,fiat etiketleri her gün değişmektedir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • BUBİ 15 MAYIS ÇEKİLİŞİNDE 6 1029 KİŞİYE 243.750 LİRA 2 adet Bahçeli EV 2 adet 10.0ÜÜ lira 50 adet 1.000 lira ve 975 kişiye zengin ve çeşitli para ikramiyeleri her 150 liraya 1 kur'a numarası.TÜRKİYE 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1957
  • Sayfiyelere göç hazırlığı başladı Dün sabah sisli olan hava öğleden sonra açılmışsa da akşama doğru yeniden kapamıştır.Sühunet 12 derece olarak tesbit edilmiştir.Havanın bugün de ayni şekilde geçeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • MACARİSTAN'DAN Ruslar çekilmiyor yiacar devlet Vekili Amerikan kuvvetleri Avrupa9da kaldığı müddetçe Rusların da kalacağını söyledi [ANADOLU AJANSI] LONDRA,24 Dün gece bir işçi toplantısında söz alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • YILIN EH KOTU Yıldızları seçildi în kötü film "Evamiri Aşere,^artistler ise lerogory Peckjennifer Jones,Anita Ekberg [ANADOLU AJANSI] CAMBRIDGE Massachusetts)24 Harvard Üniversitesinin mizah mecmuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • San Fransisco'da zelzeleler devam ediyor [ŞARK ANADOLU AJANSI] SAN FRANSİSKO,24 Bugün San Fransisko'da yeni yer sarsıntıları vuku bulmuştur.Bu suretle 3 gündenberi San Fransisko'da halkı paniğe uğrata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • Manisa D.P.il kongresi müddetsiz olarak tehir edileli IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA,24 Bugün yapılması icap eden D.P.II Kongresi,genel kurul tarafından üçüncü defa olarak tehir edilmiştir.Bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • Çiftetelli'den Rock'n and Roll yapıldı![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ^RİS Paristeki Şark Dilleri Mekebi» nin geçen cumartesi gecesi ver-ligi yıllık baloda Çiftetelli.den Rock ınd Roll yapılmış ve büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • 1 «an** 3 AYDA BULUNAN CESETLER lA.P.j Geçen Noel'de Alp dağlarındaki Mont Blanc tepesine tırmanmağa uğraşırken karlar arasında can veren Henry Vincendon ile Francois Ilenry'nin cesetleri uzun araştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • Ana oğul bir olup gelini öldürdüler Kaatiller altı aylık hâmile gelini,ağzına paçavra tıkayarak boğdular LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,24 Tirebolu kazasının Kumyalı nahiyesinde vahşiyâne bir cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • AMERİKA'DA KAR FIRTINASI [ANADOLU AJANSI] KANSA9 CİTY,24 Dün öğleden sonra başlayan şiddetli kar neticesinde Dakota,Nebraska,Kansas,Oklahoma ve Kuzey Teksas eyaletleri yollarında yüzlerce otomobil yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • Baro idare heyetinde ihtilâf devam ediyor Bir üye Başkanın fuzulî konuşması ve münakaşalardan gündemi görüşemiyoruz dedi [NFXMI ONUR] Geçen perşembe günü Baro'da bulunan,İdare Heyetinin toplantı odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • KÖPEĞİNİ KISKANDI,KARISINI VURDU [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] PARİS Köpeğini kendinden çok sevmesine tahammül edemeyen bir Fransız çiftçisi.Bernard Dııvivier,karısını bıçaklayarak öldürmüştür.Sekiz senedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • EN BÜYÜK FINDIK fabrikası Akçakoca'da LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 AKÇAKOCA Dünya fındık piyasasının fv 20 sini dolduran,başlıbaşına Amerika Birleşik Devletleri kadar fındık yetiştiren ve Türkiye fındık r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • Türk gazeteleri İrak'ta 75 kuruşa satılıyor [TÜRK HABERLKR AJANSI] BAĞDAD,24 Türkiye'de harice gönderilmekte olan matbuat için konan son tahditler,Türkiye ile sıkı kültür bağları kurmuş olan Irak'ta ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • Manisa'nın mesir bayramı kutlandı Yılan ve haşere zehirine iyi gelen mesir'in toplanması sırasında 12 kişi bayıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA,24 Günlerdenberi dedikodusu yapılan Manisa'nın tarihî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • italya Reisicumhurunun memleketimize yapacağı seyahat tehir edildi TANADOLU AJANSI!ANKARA,24 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bildirilmiştir:İtalya Reisicumhuru Ekselans Giovanni Gronchi'nin,refik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • ipek böceklerine de kredi açdacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,24 İpek böcekçiliği kongresi bu gün de toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.Çalışmalar komisyon raporu üzerinde olmuş,tohum istihsali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • MADRID SCHMOT ^EH/R,HAFİYE MA/KAFASINDA F'KİRLER.BİRBİRİYLE C Mşıyo/z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TUMSUBANK AÇILDI ZENGİN AÇILIŞ HEDİYELERİ DAĞITMAKTA DEVAM EDİYOR t TASARRUF SAHİPLERİNE BÜYÜK İMKÂNLAR!ir Bankaya ortak olma imkânı *k Tahsil çağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • Kör,sağır ve topal üç kişi define arıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,24 Urla'dan Kemalpaşa'ya garip bir defineci grupu gelmiştir.Bunlar üç kişiden müteşekkil olup biri kor,biri topal diğeri de sağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • w İSRAİL'DE FESTİVAL I KEYSTONE] İsrail'de Keçen hafta «Pıırim» Bahar Festivali yapılmıştır.Tel Aviv'de,bu münasebetle hir resmi geçit tertiplenmiş,arabalar üstünde muhtelif devlet adamlarının karikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • ORTA DOĞUDA sulh ihtimali artıyor B.M.Genel Sekreteri ile Nasır arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta sonunda müsbet bir sonuç doğuracağı anlaşılıyor [Anadolu Ajansı Ajanslar] KAHİRE,24 Birkaç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • I Bir okuyucuma teşekkür I OKUYUCULARIMDAN aldığım mektuplarda isim tasrih et-f mem.Bence okuyucumu bana mektup yazmağa sevkeden E sebep ve mevzu ne ise onu birinci piâna almayı daha doğ-E ru bulurum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • mü«* 45T I KEYSTONE)U.TFCRÜBELERİ İSTEMİYORLAR Tok °'da «ecen balta,İngiltere'nin Pasifik'te yakında yapacağı tml I UnLHrt hidrojen bombası denemelerine karşı bir protesto gösterisi yapılmıştır.Tokyo'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1957
  • UZUN YAŞAMA İLÂCI BULUNDU OTTAWA,24 Gayri resmî surette verilen bir habere göre.Kanadalı bir doktor,bir nevi tırtılın midesinden elde edilen bir hormon sayesinde insanlarrn ömürlerinin uzatılmasının i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • AÜ DÖNMÜŞ.BıR_ŞEV VURABİLMİŞ Mİ ACABA'GİDİP 59^TT BAKAYIM fJC-'S 7ST77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • m®m Cisco m& ŞERİF KÛM SİC İj^ii^iii^iiiilğl KATİLLER.DAhA BÜyÜK hapishaneye götürülür:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • ÇOCUKLAR COK NÂZİK.ONLARA BEN DE BİRŞEV ISMARLA.MAK İSTi'-i YORUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • HAZRET-I ALI ÎAZAN KEFİ C E V A D 184 U L U N A Y Tebük seferine iştirak etmeyen ve iştirak etmediklerini Resûlallah'a açıktan açığa söylemek suretiyle Hazret-i-Peygamberin haklarında verdiği hükme sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • JGarip Bir Yaz Tai| TEFRİKA NO.7 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Dostum Didier'in öldürülmesi Üzerine po-E s iara/mda.Ti sorguya çekilirken,Sylvestre'nin E ıramızda bulunmadığını jarkettim.Bu üzüntü î içerisinde z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan.SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 30 Bertha tekrar baktı.Bu sefer gözleri dolu idi.Hıçkırığını tutamadı:Oh Eddie,ne olur beni kırma.Söyle,neyin var?Sarıldı,dudaklarından öptü.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • PENCEREDEN.CADDEDEN çoeıık sesleri geliyordu.Tatlı bir iddia vardı.Uzun sürünce merak ettim,baktım.Dört küçük oğlan bir kadının kollarına çifter çifter girmiş,yürütmeğe çalışıyorlardı.Kadın diyorum.Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • Bu takip harekâtında yine Nezahat Hanımı bölüğünün ön sallarında görüyoruz.Onun alaydaki varlığı bütün efrat ve zabıtanın maneviyatını takviye ediyor,millî imanlarını genişletiyordu.Nezahat Hanım bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • «59-lfi B ÜSTÜNDEKİ İZt-ER AyiMEN» BunlAR.P-^j O OA HE£HAl-DE CANA VERMİŞTİR CAN CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA TABAN.CAVI TANIMADIĞI BİRİSİNİN MEZARINA ATMIŞTIR DAVUT'LA BİTİRİM CİNAYE-TİN İÇYÜZÜNÜ ÇÖZERK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • CİCİ CAN MEKHASA,CaN!M.'ho$6euOin!İ hû-ho$ JBEKÜY XDUM y BENl,BEK-y r r^rm L'lV0R ^uy-OEVflivt.v/4*2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1957
  • KiSACA Aml-AtAvi/VS:MİDGE İLE BEN BAZI DlŞ t£ SİLERE DAVANAMı VA-RAK AZ KALSIN ı LEKÂR İNSANt-AR.L* sınıfına geçiyorduk 3e5s vvhitecap adu herİf,ewela Bana geldi ve bahis,LEKDE PAfcA KAZANMAK İÇİ:M.'D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • WMui çünkü FAY miktar itaba*" riyle daha fazladır,kalite bakımından daha üstündür.dolayısıyle fiat bakımından çok daha ucuza gelir.Harika temizleme tozu FAY'ın,bıçak,çatal,kaşık,fayans,emaye ve madeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Nisan keşidesinde Bahçeli bir Ev i DOGUBANK Acele hesap açtırınız Her 100 liraya bir kur'a numarası 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • ÇOK-*tVl?DciMKcmkcı,name e Jjw)ı Teşkilâtımız sayesinde size çabuk ve kusursuz 1 hizmet ederiz.İ BANKAMIZ 1914 YILINDA KURULMUŞ OLUP ISTANBULDA 1921 den BERİ FAALİYETTEDİR HOLANTSE BANKÜNİ NV j L GALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • YENİ MELEK Sinemasında Yarın akşam saat 21,15 te Bu mevsim Şehir Tiyatrosunda büyük başarı kazanan,seyrine doyulmıyacak fevkalâde bir komedi BENİN ÜÇ MELEĞİM We're no AngeLs)Filmi vücude getiren artis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Bu aksamdan itibaren ATLAS SİNEMASINDA 600 sene evvel ingilizlerin Fransa'ya hücumu esnasında Kralın oğlu Prens Edward'in göstermiş olduğu kahramanlıklar ESİR PRENSES Dark Avanger)Renkli Sinemaskop Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • MilBiııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi *dınn ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Ram I dini up)MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • rtİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1376 25 1373 Sahan MART Marl 23 19 57 12 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 15.5C 11.30 Ogle r.vio r,M ikindi 15.49 9.23 Aksan 1 18.27 12.00 Yatsı 19.5S 1.32 Inısık 4.14 9.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • TUrkiyeda ilk defa AT0Mİ2ASYON usulü ile imal edilen bu BANYO SABUNU çocuğunuzun cildini temizlerken onu krem gibi yumuşatır ve korur.Bol köpüklü ve nelis kokulu bu sabun sizi daima ve her bakımdan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Giyim Derdiniz Kalmadı GI'l-CK konfeksiy onu yüzlerce model ETEK,BLUZ,ELBİSEleri sizi kumaş almak,model seçmek,dikiş ve prova derdinden kurtarır Beğendiğinizi derhal giyebilirsiniz III MaSa/a,ar(a ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ARAZİ İstanbul'a 22 Kim.mesafede 25ü dekar arazi,binaları ve suyu mevcut.Mür:22 43 35 den 15 numara.T-361)ACELE sat.Halice nazır 9 oda.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Hür.P.den ilk istifanın akisleri IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.24 Hür.P.kurucularından Urfa Mebusu Muzaffer Timur'un partinin kuruluş gayelerinden ayrıldığı ve bir zümre tahakkümünün yaratıldığı iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • C.H.P.Meclisi inönü'nün politikasını tasvip etti Baştarafı Birincide seselcrin bir an evvel kurulması ve gerçekleştirilmesidir.Buna kavuştuğumuz gün içeride tanı bir huzurun teessüs edeceğine ve dışar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Bir C.H.P.kongresi dün dağıtıldı C.H.P.Zeytinburnu Yeşiltepe Ocak kongresi emniyet komiseri tarafından dağıtılmış,kongre başkanı da durumu Başvekil'e bildirmiştir.Kongre açıldıktan ve idare heyeti rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Türkiye'den geçecek petrol boruları t Baştarajı Birincide bulunacak olurlarsa imzalayan taraflar,şimdilik tesVÎIt edilmemiş olan bâzı mukabil tedbirleri alabileceklerdir.Yeni pipe-line sistemi kurulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Squibb Araştırma Fonu Taliplerine l^W Kenesi ıcin arnşnrma konusu «Türkiyede yetişen tıbbî ne* batlardan biri üzerinde.ililç "utihsalindcki değerini de ihtiva ermek üzere,ilmî bircimi-dür Bu mevzu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Suriye'de Solculara karşı harekete geçildi Suriye Reisicumhuru,Kral Suud'un bir mesajı üzerine solcuları işbaşından uzaklaştırıyor [ŞARK B.B.A.j BEYRUT,24 Kahire Ateşemiliterliğine tâyin edildiği hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • Hamallar kongresi polis kordonu altında yapıldı t Baştarajı Birincide den bahsedildiği üyelerin büyük bir ekseriyeti tarafından anlaşılamamıştır.Başkanın söylediği sözlerin duyulmadığından şikâyet ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1957
  • FENERBAHÇE:4,BEŞİKTAŞ:2 t Ba.şfarn/t 6 7ict da da kaleci Şükrü seyrettiler.Güneş de seyretse idi mesele yoktu.Fakat o kata vurmayı seyretmeye tercih etti ve top manalı bakışlar arasında ağları buluver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1957
  • Rektörlük Kupasını Sofya Akademisi Kazandı Rektörlük Kupası Basketbol maçları dün gece yapılmış,İstanbul lig lideri Fenerbahçeyi 66-65 yenen Sofya Akademik,ortaya konan birincilik mükâfatını kazanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • MİLLÎ MAÇLAR 5 Lizbon'da yapılan millî maçta Portekiz takımı bilhassa birinci devrede sür'atli ve Ahenkli oyun çıkarmakla beraber Fransız takımına 1—0 yenilmekten kurtulamamıştır.Nantes'de yapılan B t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • İTALYA LİG MAÇLARI İtalya lie ınaçlaruıda şu neticeler alınmıştır:Udinese Milan:2—1,Triestina Genoa:i—1.Sııınp-Doria Lanerossi:5—0,Padova Palermo:1—0,Juvenilis Atalanta:2—2,inter Torino:3—0,Roma Fiore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • PROFESYONEL LİG I PUAN CETVELİ Takımlar O.t;B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 15 12 3 43 12 24 Galatasaray 14 11 2 1 40 15 24 İ.Spor 17 9 5 3 31 20 23 Beşiktaş it;8 3 5 32 26 1!Beykoz 17 8 2 7 30 25 18 Adalet İfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • Galatasaray Türkiye Voleybol birincisi oldu Bir kaç gündenberi İstanbul Teknik Üniversitesi salonunda devam etmekte olan Türkiye Voleybol Birincilikleri neticelenmiştir.Dün yapılan maçlarda Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • D.Almanya MAÇI Yapılamıyor Hükümet nezdinde yapılacak teşebbüslerin netice vereceği sanılmıyor 7 Nisanda Mithatpaşa Stadında yapılması kararlaştırılan Türkiye Doğu Almanya Millî futbol maçının yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • Junyor'lar "Eksiksiz,Adaleti yendi:3-2 Junyor takım,hazırlık maçlarından birini dün eksiksiz Adalet'le yaptı ve 3 2 kazanmaya muvaffak oldu.On beşinci dakikada Ertan'ın 18 içinden çektiği şüt müdafile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • GOL KRALLIĞI 14 GOL Metin G.S.11 GOL Can F.B.B.Erdoğan Beykoz)10 GOL Aydemir İ.Spor)9 GOL Lefter F.B.8 GOL Recep BJK)7 GOL Ergun F.B.Nazmi BJK)Burhan Ad.ibrahim İ.Spor)6 GOL Isfendiyar G.S.Kasapoğlu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • Türkiye Kros birinciliğini Ekrem Koçak kazandı Adana'da yapılan Türkiye Kros Birinciliğini büyüklerde E.Koçak kazanmış,H.Topsakal ikinci,S.Algül üçüncü olmuştur.Gençlerde de Ankara Bölgesinden Tecelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • C.D.N.A.İSTANBUL'DA MAÇ YAPMAK NİYETİNDE DEĞİL [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,24 Bulgar C.D.N.Afutbolcuları,şehrimizdeki tek maçını bugün Alsancak Stadında Bedri Çakır'ın idaresinde lig dördüncüsü İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1957
  • F.BAHÇE:4 BEŞİKTAŞ:2 İkinci devrede Lefterin NÂZIM OYUNUYLA TOPARLANAN Kaçırdığı muhakkak GOLLERLE KENDİ KENDİNİ YENEN Karşılıklı gollerle zevkli geçen maçın son yarım saatinde Sarı-Lacivertliler 2-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor