Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • BATI ALMANYA MÜDAFAA VEKİLİ BUGÜN GELİYOR [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,22 Dost ve müttefik Federal Almanya Millî Müdafaa Vekili Ekselans Josef Strauss beraberinde maiyeti erkânı olduğu halde yarın saat 9 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • SAADET MI,FELÂKET Ml?lennıek mümkündüricrinc göre,erkek tek hir merasimle iki kadınla da evlenebil da Singaı.ur'da hövlc bir nikâh kırılmıştır.Resimde,damat Klıor Gedc Hoııjj solda)Tan Sicw Lııg adlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • MMMiaaiiaBllWrrt^ I KEYSTONE I HIRSIZ «KRALİÇE» 18 yaşındaki Anita Maxeiner,geçen kasımda Münih'te «Modeller Kraliçesi» seçilmişti.O zaman lıer taraftan cazip iş teklifleri almağa başladı.Tam bir film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • Suriye'de Durum Karışık Saraç ve arkadaşları sürüldü.N a g u r î idareyi ele aldı.ITÜRK HABERLER AJANSI A.P.BAGDAD,22 Komünistler tarafından teçhiz edilmiş 60.000 kişilik ordunun liderliği için birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • S î HH 1 î 1 '4 J| I 'tW lî İ İ i ılı 1 1 i at "isi HI 9 [MUAMMER TAYLAK] FOTOĞRAFÇILAR BU RESMİ ÇEKTİKTEN SONRA SALONA KİMSE ALINMADI C.H.P.Meclisi dün toplandı Toplantıda bâzı üyelerin yakınlaşmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • YAKINLAŞMAYI TENKIDLER Sızan haberlere göre,gece yarısına kadar devam eden bugünkü toplantıda,bilhassa Başvekil Adnan Menderes'in İstanbul'da yaptığı beyanat müzakere konusu edilmiştir.Şimdiye kadar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERI HAKİKÎ BAHAR Şchri,nlzde «V »ündür,tam mânasiyle bir bahar havası iMmm umumu hüküm sürmektedir.Sühunet dün 18 dereceye kadar yükselmişse de bugün havanın biraz soğuması muhtemeldir.Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • Men edilen konferans dolayısiyle zafer sert bir makale yayınladı tHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.22 Zafer,bugün,İstanbul'da men edilen konferans dolayısiyle Türk İş Federasyonu ve bu Federasyonun neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • AMERİKA'DA İŞÇİ EĞİTİMİ Amerika Çalışma Vekili Yardımcısı Mr.Peterson,Ankaradaki tetkiklerini tamamlayarak şehrimize gelmiş ve gazetecilerin sordukları çeşitli sualleri cevaplandırmıştır.Mr.Peterson,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • "April'in 5'i domuzu eşinden ayırırmış,Bahar havasına inanmayan Bölükbaşı,Trakya Köylülerine böyle nasîhatta bulundu I Hususi surette giden NEDRET SELÇUKERdenl KIRKLARELİ,22 C.M.P.Genel Başkanı Bölükb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • ALDOGAN VE İŞBİRLİĞİ Diğer taraftan,Trakya seyahati boyunca konuşmalarında «Muhalif partilerin birleşmesi ve işbirliği» mevzuunu savunan C.M.P.Genel İdare Kurulu âzası Aldoğan,bugün gazetecilerle hasb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • DÜNKÜ MÜSTEMLEKECİLİK tc u af:IaimotA-'fffew^(potoNVAT0-fcp!ScK BUGUNKU MÜSTEMLEKECİLİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • Richards Heyeti ile bitti om Yayınlanan müşterek tebliğde yapılacak iktisadî ve askerî yardım mevzuunda tam bir mutabakata varıldığı bildirildi ANKARA,22 Eisenho wer Doktrinini izah maksadiyle gelen R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • Amerika,Bagdad Paktı Askerî Komitesine girdi Karar Eisenhower tarafından Bermuda9da açıklandu Türkiyeden geçecek petrol borularının derhal inşası için de anlaşmaya varıldı [ASSOCIATED PRESS RADYO] TUC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • KARARIN EHEMMİYETİ LSAMİ KOHEN] Birleşik Amerika Bağdat Paktının Askeri Komitesine girmeye karar vermekle,bu müdafaa sistemine fiilen katılmak yolunda mühim bir adım atmış bulunuyor.Bu suretle Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • 1 milyon liralık kibrit ithâl edilecek LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.22 Ticaret Vekâleti «Kibrit» ithâl talepleri için 1 milyon 161 bin 929 liralık döviz tahsis etmiştir Kibrit ithali Çekoslavakya,Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • [İLHAN DEMİREL] If FP RİYIIİI FR Ak«»ra daki Kızılay Hemşire Ul I UlUtn Okulunda.6 aylık tecrübe devresini tamamlayan 2G hemşire namzedi dün yapılan bir merasimle kep giymiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • I İLHAN DEMİRELİ TAHLİYE EDİLEN 2 POLİS,ADLİYEYE GETİRİLİYOR 25 bin liralık rüşvet dâvasına dün başlandı Sanıklar arasında bulunan ve 11 avukatın müdafaa ettiği 2 polis tahliye Aram Komparasyon adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • i t 1m*ü y jj0ğkM &Fjr J pp^*i» ^lilllr pefisp^P Ş*$ğ^tok£İ ılı v mm "%Mk:İLHAN DEMtHELj Esnafın derdi Unkapanı Balıkpazarı caddesinin açılması için yapılan istimlâkler sırasında dükkânları yıktırılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1957
  • RİCHARDS'IN Basın toplantısı 1.HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Bu sabah saat 31 de Amerikan Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı yaparak gazetecilerin sordukları sualleri cevaplandıran Eisenhovvcr'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ lu^ecuc C}kja*L FIRTINA GEÇTİ Kani Kıpçak idaresinde çevrilmiş bir Halil Kâmil Film prodüksiyonu.Oyna.vanlar:Muallâ Kaynak.Kani Kıpçak.Nezihe Becerikli.Şaziye Moral,Muzaffer Aslan r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • PazaR tir dnsifel bomba» Marilyn Monroe Up-Olûme Kafa Tutanlar 26.SAYISI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • KİIUI MUAMMER KARACA MILL!İHTİKÂR SON 2 G ü N-28 Mart Persenbeden itibaren MEDARI İFTİHAR Komedi 3 Perde Bu eter sezon sonu münasebetiyle 14 Nisana kadar temsil edilecektir.26 Çaı saunadan 14 Nisana k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • Sayın DOKTOR ve FXZACILARA ADEMİ İKTİDAR Müstahzarı VITORMON Ecza Depolarına tevzi edilmiştir.Diler Laboratuarı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • Milliue* Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN «Sfnzı İşleri Müdürü "HJK DEMİRTAŞ aldığı yer T MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1376 23 1373 Saban MART Marl 21 19 5 7 ıo VAKİT VASATİ EZANİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • J I 11 I I I I I 111 I I 11 I I 111 111 I I 11 111111.I I 1 1 111 I 1 I I 1 I 1 I İSTANBUL I 12.27 Açılış ve program 12.36 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar:Recep Birgit 13.20 Larry ğ Adler'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAfiA:1 Polka'nın bir çeşidi olan bir Amerikan dansı;Allah kimseye verip derman arat-2 masın.2 Büro.3 İzin belgesi.4 Bir ajans:Akciğer.5 Kavun içi ile pembe arası bir renk.6 Bir renk;Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • W)E İK Ml OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün bütün muvaffakiyetiniz sizin maharetinize bağlı.Nüfuzlu biri taralından destekleneceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatl Mühim İşlerinize öğleden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • amu an NİSAN 120.000 sermauesi i7.ooo.ooo.tl io sene müddetle aylık ge 6 0.00 0 İL 1957 yılında 700000 faizsiz mes 40.000 ken kreol TL poro ikramiye'en I.L 2 O.OOO TL l en îazla kazanma şans Bezeyiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • ARSALARIN TEVZİİ HAKKINDA:Denizcilik Bankası Memurlar Yapı Kooperatifi inşaat sahası yanında.50 metrelik yeni Marşal Bulvarı üzerinde,Kiiçükçekmece Memur ve Öğretmenler Sitesi içerisinde ihtiyaç sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • yarısı silâh atan bir kadın ortalığı altüst etti Sabiha'nın hırsız diye yakalattığı adam;"Beni eve kendisi çağırdı fakat anlaşamadık,diyor Feruzağa'da Güllabiyecî sokağında 7 numaralı apartmandan,gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • Altın fiatları Cumhuriyet 107.75 Reşat 125.00 İnjfiliz 131.00 Külçe 15-85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • Turfanda domates 10 lira Cenup bölgelerinden turfanda sebze sevkiyatı artmağa başlamıştır.Salatalığın perakende tanesi 2,domatesin 10,bezelye'nin 4,baklanın 2 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • Şoförlerin zam talebi incelenmeye başlandı Beş kişilik bir komisyonun hazırlayacağı rapordan sonra bir karara varılacak Dolmuş,taksi,otobüs ve kamyon ücretlerinin arttırılması hakkındaki Şoförler Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • Bekleyelim bari OCA ders lyılatn.çocuk dinler.Alâka duysun duymasın,dinler:dersi ve öğretmeni sevsin sevmesin,dinler;dikkati z başka yerlere kaçsın kaçmasın,dinler.Alâka E duymamışsa,dersten hoşlanmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • MERKEZ Bankası tarafından dün yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2.611.352.126 liradır.DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 388.476 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.TÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • ÖZDEN BAŞARIR ile SEDAT TENİK Evlenelilcr Beyoğlu 22.3.1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • VEFAT ECZACI KALFASI FEHMİ BENHÜR vefat etmiştir.Cenazesi 23.3.57 cumartesi günü Cerrahpaşa riastahânesinden alınarak,öğle namazını müteakip Fâtih Camiinde cenaze namazı kılınıp Edirnekapı mezarlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • TOP YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA BİR ÇOCUK ÖLDÜ Mehmet Fahri Tarakçı adında 9 yaşında bir çocuk,ayni yasta bir arkadaşının ölümüne sebebiyet vermiştir.Ayvansarayda Dervişzade sokağında oturan Mehmet,evinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • 40 TON KAHVE TEVZİ EDİLECEK Ramazanda ve Bayram arifesinde halkın ihtiyacının karşılanabilmesi için İstanbul Tevzi Bürosu emrine 40 ton kahve tahsis edilmiştir.Kahvelerin ne şekilde halka intikal etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • BİR İTALYAH ŞİLEBİ KARAYA OTURDU Dün sabahki sis yüzünden Kısırkaya ile Molozbıımu arasında seyretmekte olan «Arnico» adlı bir İtalyan şilebi,karaya oturmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • HÜRRİYET PARTİSİNİN Hukuk Danışma Kurulu Hürriyet Partisi Şehremini bucağı,bir hukuk danışma bürosu teşekkül ettirmiştir.Bu büroda vazifeli partili avukatlar,her çarşamba günü vatandaşların hukukî der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 O 02)1 Bataktaki Kır Turan Seyfioğlu Türl filmi.2 Ezo Gelin Hümâşah Hiçan Türk filini.ALKAZAR Tel 44 25 62)Sevimli Haydutun Dönüşü Barbara Payton Renkli İngilizce.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • Haftalık 4 üncü sayısı Bugün Çıktı Almayı un utmayınız' 16 SAYFA 25 KURUŞ İtalyada trafiği altüst eden kız ANNE HEYWOOD JAYNE MANSFİELD Sarışın Bomba Marilyn'den Daha Çok Atomik!Kerime Nadir'in Müjde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • Dünyanın en iyi,en sağlam Alman mallarını almak için acele ediniz.En pratik OPTIMA 32 santim yazı makinesi Desimal retvel Harf atlama şaryo değiştirme tertibatı En davanıklı AT ve EA elektrik sayaçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • HANNOVER FUARLARI 28 Nisan 7 Mayıs 1957 TEKNİK ve TİCARET FUARİ 4.000 den fazla Alman firmasının ve yabancı memleketlerin iştirakiyle dünya çapmda bir ehemmiyet",kazanmış olan Hannover Fuarmı siz de z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ Şehir Dram Tiyatrosunda 25 Mart Pazartesi 26 Mart Sab 15 Nisan Pazartesi 16 Nisan Sah La TRAVÎATA 5 ve 6.cı gece abonelerinin kâğıtlariyle Dram Tiyatrosu gişesinden bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • fc TAKSİTLE EVLER VİLLALAR 10.000 HANELİK ALTIN ŞEHİİ'BE FLORYA TELSİZ SEFA MAHALLESİNDE,AVCULAR LİDO MEVKİİ GÜZELYALIDA AYDA 50 LİRA TAKSİTLE 1 ODA HOL BANYO MUTFAK DAHİL 1 ci TİP AYDA 25 LİRA TAKSİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • r 1&EH/R HARYE,KÜÇÜK ZEH/R ye cîlve çmpm TABİÎ-BİRİNCİ MEVKİE KURULMUŞ,PARİS'E GİDİYORLAR.ÜÇÜ DE MÜSTERİH,UÇÜ DE MEMNUN.BİRDEN CİLVE* ZEHİR SORUYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • Çay yerine talaş satmışlar Beyoğlunda Abanoz sokağında kahvecilik yapan Fahrettin adında biri,dolandırıcılık ve fazla fiatla mal satmak suçlarından adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Fahrettinin,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • İSTİMLÂK DOLAYISİYLE—MESKENSİZ KALMIŞ VATANDAŞLARA TOPKAPI MALTEPE'SİNDE ARSA TEVZİİNE BAŞLANMIŞTIR SAYIN VATANDAŞLAR BU FIRSATI KAÇIRMIYINIZ Vatandaşlarımızın Beyazıt'tan yalnız 10 dakika mesafede bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası,A.Ş.TUMSUBANK AÇILDI ZENGİN AÇILIŞ HEDİYELERİ DAĞITMAKTA DEVAM EDİYOR TASARRUF SAHİPLERİNE BÜYÜK İMKÂNLAR!Bankaya ortak olma imkânı ir Tahsil çağındakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • tl^NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Temmuz Teıiı lortM 6 Mayıs çekilişinde M0C& cûfaMKûfefot,da,âctc f&l 75000J S Kasım u SO.OOOtl ¦m S Eylül SO.OOO 31 Aralık 75.000 Her 150 liraya bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • ıımı un mı ııı ıı ı iiHtmiifiH 11 mu ıııımı ııı m ımıııı mı.Bahar ve Kuzu GEÇEN günlerdeki o dondurucu soğuklarda mevsimlerden ve a lardan bahsediyorduk.Ekseriyet mayıs ayını tercih ediyordu.Güzel maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • Richardson Basın toplantısı t Baştaraft Birincide hakkaktir ki,kısıntı yapılacak devletler nıeyamnda Orta Doğu memleketleri yoktur ve Orta Doğu memleketleri her halde bugünkünden daha fazla bir yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • Garanti Bankası Umumi Heyeti Dün Toplandı ANKARA,22 Hususî)Garanti Bankası Umumî Hey'eti bugün Ankara'da toplanarak Yönetim Kuıoılu raporunu tetkik ve tasvip etmiştir.Raporda belirtildiğine göre,Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • 25 bin liralık rüşvet t Başlarafı Birincide teklifinde bulunmaktır.Mevkuf bulunan bütün sanıklar,haklarındaki iddiaları reddet miller ve bir tertiple karşı kargıya bulunduklarını bildirmişlerdir.Rüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • Richards heyeti ile görüşmeler bitti t Baştarajı Birincide «Türkiye ve Birleşik Amerika hükümetleri bir devletin diğer bir devletin dahili işlerine müdahale etmesine ve karışmasına an'anevi slyasetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1957
  • *"3K O TSİ e.'vj'f^i' ^t-t [RÜÇHAN ÜNVER1 7DNPIII HAIf Yfll IIMflA Ti'rki.yc Mil1' Talebe Federasyonu yıllık kongresi,Zonguldak ta toplanacaktır.Ankara,İzmir ve istanbul delegeleri dün •VUIIIIULUİIIV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • CİCİ CAH HAD'l SOYUN KGM CCN' ai-E-RlMtE TIKAMAM uAziM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • lilillijiiliiil HADİ BAST_A KAZMAĞA *EDR© MAZİNE HEY.«ceuİN olduğu TARAFTADIR.NEDEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • OEMİft YUMRUK EĞER HUSUSİ Bit?MESELE İSE «YAZMAM.TAKAT İSLE İLGİ-Lİ İSE O ZAMAN KARARI BEN VERECEĞİM NBDÎR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • İPlIilİlİllIlIİİ KİAASEVİ CASUSLUKLA İTMAM ETMEK i STEM EM AMA 8u MAL.ÛMAT NASILolur.da başka bir OCvuETİN OOSYAL.A-RİNA SEÇİVOR I 1 BU UFAK HAVA ÜSSÜNDEKİ PER.SONiEL.HARİÇ.DA.MA KİMSE METE.OR'un mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • SAHİDEN A KAZ4NDIM 1 V.Ml V mi Ap 3fl İT Ki pIAb $ş\Zt9*!K^ j^s/Ym nB ÜSTÜN vN AKıu.DAİMA GALİP v GELİR.y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • ALCAHL1K ALI BEY IK!R j^-~T KAYNANA/A rAYD;f-T BİZDE MİSAFİI£_«İTMEĞE ''OE HİC NİYETİ VDK.GAÜBA BUGÜN ^ANNENİN 3 ÎAŞ GÜNÜ.KENDİSİNE_±HEDİyE 1ı ALAYIM »1 NİCE YİLLARA.6EN APTALt DEĞİLİM.OERWAL SÎDiYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E 28 Tabiat,sırf soyun devamı için onları birbirine güzel göstermiş,birbirlerinin kollarına atmıştı.Bertha,içi alev alev arzudan tutuşmuş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • YAZAN K E F I C E V A D 182 ULUNAY Fakat Hazret-i-Peygamber Medine'ye geldiği zaman o diyarın Müslümanları Resülallah'm cemâline kemâline öyle âşık oldular ki Ebû Âmir gölgede kaldı.İlmine rağmen müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • TÜRK TÂRİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR BİZİN JANDARK LARIMIZ Derleyen:LU T Fİ ARİF KENBEB XXIII Tunah Hilmi Bey Bolu)Efendim,bendeniz ilk defa olmak üzere,Osmanlı tarihinde bir paşa hanım görmek istiyorum.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • UVUHinU*UH**VHUV BİZ KADINLAR Neyyirs BAHAR İLHAMLARI DÜN,hele evvelki gün ne tatlıydı.Özlediğimiz,beklediğimiz bahar günleri/Kedinin yavrusu sevilir;tüyleri dökülmeğe yüz tutmuş,mangalın altından kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1957
  • ^ııı mıı ı ııı ı in ıı.AŞK HİKAYESİ Garip Bir Yaz Tatili TEFRİKA NO.S ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:«Didieer'in verdiği yemek oldukça sıkıcı geçti.Ertesi giin arkadaşımı ziyarete gittim.Barcı,onu bahçede bulacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.03.1957
  • Az Emek.Tam Temizlik!Hemen bugün bir kutu FAY Temizleme Tozu alınız.Kirli ve yağlı bulaşık kaplarını,mutfağınızın fayanslarını,lavabonuzu ve banyonuzu P\AY ile temizleyiniz.FAY Temizleme Tozunun ne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • MAKARNALARI NEFİSTİR,SENELİK TECRÜBESİ VAR ı MAKARNACILIK ve TİCARET T.AŞ.SATIŞ BÜROLARI İZMİR Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 PİYALE PİYALE-Telefon 23431 İSTANBUL,YENİ ADRES Yağ İskelesi,Çarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • Nisan keşidesin K&mM Bl Bahçeli bir Ev DOGUBfVNK Acele hesap açtırınız Heri 100!liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • sipahi ŞARABI KALİTE VE NEFASET USTUNLUâU İLE Htrkısi Benim kidir MEMNUN EDECEKTİR ItMtlMi OM 'MUUMM MUHI m hılı tetiMitTtı »••il» 1 till fttM till imim Hiuırir «ti.'•II IHIMI Mitilini «ılıt •••iti mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • DİKKAT:MÜESSESEMİZ BU PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEDİK UCUZ-LUK VE KOLAYLIKLARLA ARSALARINI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITMAYA KARAR VERMİŞTİR Güngören Mahallesi Jr\J\O Jl\JL t\K.1 Yaz ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • Herkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz Her kadın saçlarım modaya,zevMrıe ve güzelliğinin farzına göre taruım eder.Kısa saçlar gayvt pratiktir.Evet,fakat uzun saçta/ise o kadar güzel kt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK YENİKÖYDE sat.ev yanında ayrıca arsası mevcut,inşaata müsadeli.Tel:63 52 64 27 21 80.T-314)KINALIADADA sat.aprt.daireleri.Tel:63 52 64 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ ^KOLONYADIR Ciid.mn wıni*l« mMameferml fiısumıkolajlajlırır.gençliğinizi ı»uhaj»ı* «ter ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • SQUIBB FELLOW'LUGU TALİPLERİNE Amerikada her sene bir doktorumuzun 1 sene müddetle tetkik ve tetebbüde bulunmasını temin maksadile ihdas edilmij olan Fcllow'luk için son müracaat tarihi 31 Mart 1957 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • T.E.MUHARİPLER BANKASI A.O,MUHABANK w|j İstanbul Şubeleri 1957 ilk HUSUSİ KEŞİDELERİ Zengin para ikramiyeleri Son para yatırma tarihi Çekiliş GALATA 30 Mart KADIKÖY 30 Mart KUZGUNCUK 23 Mart akşamı 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • ALAKA KESİLMESİ Şirketimizin Karabük Bürosu Şefi Said Yenice'nin şirketimizle olan bilûmum alâkasının 21/12/1956 tarihinden itibaren katedilmiş bulunduğu görülen lüzum üzerine ilân olunur.ANTALYA UMUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • HAYFA SEFERİ-S/S AKÇAKOCA 29 Mart cuma günü Istanbuldan lıareketle doğru HAYFAYA gidecektir.Yük içm müracaat:TITVA Ltd.Galata Kozluca Han Telefon:44 78 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • ÇEKOSLOVAK CAM BORU Muhtelif ebatlar Satış yeri:Saf Kol.Şti.Galib Dede Cad.No.126 Telefon:44 60 28 Yüksek Kaldırım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.03.1957
  • ARANIYOR Askerliğini yapmış lise mezunu hesabı kuvvetli bir memur ile bir de ikinci sınıf tecrübeli elektrikçi alınacaktır.Müracaat:Derby Plâstik Fabrikası Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.03.1957
  • BULGAR ŞAMPİYONU C.D.N.A.GELDİ Bugün İzmir'e hareket edecek Bulgar futbolcuları Sah günü Beykoz'la,Perşembe günü muhtelit ile karşılaşacak Şehrimizde biri Beykoz'la,diğeri de Beşiktaş'la olmak üzere i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • FİLA Kongresinde Türk görüşü ekseriyetle kabul edildi PARİS,22 Hususi Muhabirimizden)Beynelmilel Güreş Federasyonu Teknik Komite Başkanı Vehbi Emre,FİLA'nın Zagrep'te yaptığı toplantıya başkanlık etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • Baskelbolcu rekorunu anlatıyor "Oyun serbest oynansaydı,belki de 110'dan daha az sayı yapardık,Günlerdenberi,bütün basketbol ve spor efkârı umumiyesini haklı olarak çok meşgul eden bir hâdise mevcut:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • F.Bahçe Kulübünün 50 ci Yıl Komitesi dün toplandı Fenerbahçe Kulübünün 50 nci Yılı Kutlama Komiteleri dün akşam tekrar Kulüp Lokalinde toplanmışta-Ana Komite azaları broşür ve merasimde Fenerbahçe'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • PİSTTEN ORDUYA IA.P.1 İngiltere'nin dünya çapında şöhretli atleti Dr.Roger Bannister,askere gitmiştir.Bir mili dört dakikanın altına indiren ilk atlet olan Bannister,evli ve bir çocuk babasıdır.Dr.Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • REKTÖRLÜK KUPASI BASKETBOL TURNU-ASI DÜN BAŞLADI Rektörlük Kupası basketbol maçlarına dün akşam Spor ve Sergi Sarayında başlanmıştır.Bu turnuaya katılacak olan Romen takımı gelemeyeceğini bildirmesi ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI Türkiye voleybol şampiyonası müsabakalarına dün de devam edilmiş ve Dariişşafaka İst.Hilâl'i Ankara)Kale İstatistik de Ankara)Pamuk Mensucat'ı İzmir)aynı netice ile 3-1 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • ISAMİ ÖNEMLİI MOR ATI A kamPta hıılunan Beşiktaşlılar,lâtif bahar havasından istifâdeye çalışıyorlar,açık havada dinlcniyor-InUllA U A jar Alttaki resimde ise Siyah Beyazlı futbolculardan kaleci Büle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • I Futbol Federasyonu t yarın toplanıyor Futbol Federasyonu başkanı k Hasan Polat bu sabah şehrimize gelecek ve bâzı temaslarda bulu-J nacaktır.Hasan Polat bu haftaki lig maç-fc larını seyredecek ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • ISAMI ONEMLI1 nr Çil/T A Ç E If EIII CDw diye isimlendirilen Siyah Beyazlı Kulüp İdare Heyeti muhaliflerinin dünkü «DLalItlIlŞ I OCVCIILCn» toplantısında Futbol Federasyonu Asbaskanı Hakkı Yeten de di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • Kİ S A HABERLER TÜRKİYE liseler arası güreş birincilikleri bugün saat 14 de Galatasaray kulübü salonunda başlayacaktır,iki gün devam edecek olan müsabakaların tartısı bugün saat 10-11 arası Mithatpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • SADETTİN ARSEVEN BİR TEVBİH ALDI Beşiktaş Beykoz maçından sonra soyunma odasında hakem Sulhi Garan'a hakaret ettiği iddiasiyle Bölge Ceza Heyetine verilen Beykoz Umumî Kaptanı Sadettin Arseven hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • KADRİ TEKZİP ETTİ Kulübümü ve formamı seviyorum.Sarı-Kırmızılı Ocağı terketmek benim için imkânsızdır.Galatasaray ve Millî Takımın kıymetli elemanı Kadri Aytaç.Ordu Takımıyla İtalya'da bulunduğu sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • Tek Seçici ile Sohbet Cok sinirlendirmişlerdi onu.«Birader,sanki başka hiçbir konuda beyanı fikretmek iktidarında değilmişiz gibi,hçr merhaba diyen,arkadan,sözü futbole İntikal ettiriyor.Alkilim günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • I II.PROF.LIG I I MAÇLARI İkinci profesyonel küme Hg maçları gitgide daha kritik bir J safhaya girmektedir.Geçen haf-2 ta Hasköy,Karagümrügü 2-1 ye-5 nerek büyük bir sürpriz yapmış ve bu mağlûbiyet K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.03.1957
  • Galatasaray KASIMPAŞA karşılaşıyor Sarı-Kırmızılıların önünde Lâciveri-Beyazlılarm barınabilmesi için,kapalı müdafaa oynaması lâzım gelecek Kasımpaşa takımının son haftalarda uğradığı seri mağlubiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor