Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • AKBABA Bugünkü Sayısında Bu da Geçer Yahu!Akbaba Türkiyenin En Çok Okunan Mecmuasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • IRUÇHAN UNVERI n H Cl/CIr'İl ETIDDECTAI İl E ÇİTTİ BaSveku" Adnan Menderes,Atlantik ve Akdeniz Donanması Kumandanı Amerika Büyükelçisi Fletcheu uAoVLıVİL rUnliCwIAL ILL III III Amiral Bonnc'un,davetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • "Türkiye Kıbrıs'taki Hakkını Alacak,Nihat Erim,Türk tezinin hukukî esaslara dayandığını söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Prof.Nihat Erim bugün Hukuk Fakültesi konferans salonunda «Kıbrıs mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • İngiltere,ihtilâfın halli için yapılan teklifi kabul etti NATO» Kıbrıs için arabuluculuk yapacak Boyd,tedhişin durdurulacağını garanti ederseMakarios9 un serbest bırakılacağını,üçlü görüşme yapılacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • IRUÇIIAN UNVERI Binbirdirektc bir evin üst katında yapılan tâmirat sırasında,sol taraftaki duvar dün aniden çökmüştür.Bu esnada iskele üzerinde çalışmakta olan Hasan Kızıltan adında bir usta enkaz alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • Tarkan'ın sözleri akisler uyandırdı Bâzı işçi teşekkülleri Çalışma Vekilini tamamiyle tasvip ederken bâzıları sözlerinin tavzihini istiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.20—Çalışma Vekili Mümtaz Tarha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • Zukov,Amerika'yı bombası ile tehdit etti [ASSOCIATED PRESS A.A.LOltfDRA,20 Sovyet Müdafaa Vekili Mareşal Zukov,Amerika ile bir harb vukuunda Sovyetler Birliğinin «başlıca taarruz silâhı» olarak,atom v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • KADAR MOSKOVA'DA [ASSOCIATED PRESS A.A.MOSKOVA,20 Macar Başbakanı Janos Kadar,bugün refakatindeki sekiz kişilik heyet olduğu halde,bir Rus jet uçağı ile Moskova'ya gelmiştir.Hava alanında Bulganin,Vor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • RICHARDS HEY'ETİ Ankara'ya geldi Eisenhower plânı etrafında tetkikler yapan heyetin başkanı,programın Orta Doğu'da emniyet ve refahı temine matuf olduğunu söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Eis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] EISENHOWER'in ÖZEL HEYETİ,ESENBOĞA HAVA ALANİNDA ITelefoto MİLLİYET:Ankara—İstanbul]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • Başvekil'in bastn toplantısı için gönderilen BİR DAVETİYENİN sebep olduğu hâdise Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürünün,Gazete Sahipleri Sendikası tarafından toplantı kapısından döndürülmesi üzerine İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER I EMİNÖNÜ İSTİMLÂKİ Eminönü Unkapanı yolunun açılması için başlanan istimlak hareketine sür'atle devam edilmekte ve muamelesi tekâmül ettirilerek binalar yıktırılmaktadır.Açılacak yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1957
  • iRÜÇHAN ÜNVER I ERCÜMENT ÇİFTÇİ,MÜDAHİL AVUKATIN KENDİNİ İTHAM EDEN SÖZLERİNİ,BU ŞEKİLDE DİNLEDİ Işıkm ailesi Ercüment ÇiftçVyi itham ediyor Müdahil Avukat,kazanın Be tahsis hazırlandığını söyledi.Şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • oo Dedikoduluk hâdiseler hep başkalarına olacak değil ya,dün de bu sütunun yazarının başına bir iş geldi.Seyirci sıfatiyla Toplu Basın Mahkemesinde bir hakaret dâvasını dinlerken maznunun avukatı bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • KISA HABERLER ISKLDAR Çarşı Esnafını Kalkındırnıa ve Yardımlaşma Cemiyetinin ilk kongresi pazar Rumi 10.30 da Üsküdardaki Sunar Sineması salonunda yapılacaktır.VALİ Prof.Gökay,İran Büyükelçiline bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • Davetiyeler Gazeteciler Cemiyetinden temin edilebilir.Tel:22 12 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT idrar tahlili ve hastalıklar Vücudunuza zararlı maddeler idrarla dışarı atılır.Bu maddelerin ck-»ilmeıi,azalma veya çoğalması vücutta bir aksaklığa de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Kanı dindirdiğine inanılan bir çeşit akik;Ayı 1 yuvası.2 Emme.3 Yüzü gül-5 nıez zâlim;Bir ırmağımız.4 O Bir kısım halk sazlarının genel a-A 8 9 10 11 12 di.5 Bir memleket;Değerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İyi niyetlerle başlad ısınız bir işin yanlı?anlaşılması sizi biraz üzecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir şüphe içindesiniz.Rahat etmek için hakikati arayınız.Gerçekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • Sayın Başvekilimiz ADNAN MENDERES'in Uğurlu Elleriyle TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TUMSUBANK BUGÜN AÇILIYOR BANKA MUAMELELERİYLE MEVDUAT KABULÜNE BAŞLANACAKTIK TASARRUF SAHİPLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • TÜMSUBANK BUGÜN AÇILIYOR Tümsubank «Türkiye Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası» bugün saat 11 de açılacaktır.Durumla alâkalı olarak Banka idare meclisi dün bir basın toplantısı yapmıştır.Toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • Polisi aldatmak isterken yakayı ele verdi Şişli'de Halâskârga/i caddesinde bir pastahânede çalışan Kâmil Harmancı adında biri polise müracaat ederek,patronu tarafından evine götürülmek üzere kendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • İthalâtçıların vesikaları yenileniyor Dış ticaret rejimi talimatnamesi gereğince ithalâtçı vesikaları yenilenmektedir.Ticaret Odası dün akçama kadar 1025 firmanın muamelesini tamamlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • TEŞEKKÜR Ölümüyle bizleri acılarına Carkeden sevgili annemiz FATMA KÖKTÜRK'ün cenazesine bizzat iştirak eden,gerek telgraf,gerek telefon ve gerekse şahsen taziyede bulunmak suretiyle,acılarımızı payla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • 4 ayda 12 milyon liralık torik satıldı Balık ihracatımızda geniş çapta bir artış müşahede olunmaktadır.Sâdece son 4 ay zarfında 12 milyon lira tutarında 20 milyon kilo torik ihraç olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • Amerika'dan teneke ithal edilecek Et ve Balık Kurumu ile piyasanın ihtiyacı için Amerika'dan teneke ithal edilecektir.Durumla alâkalı olarak Et ve Balık Kurumu İstanbul Müdürü Amerika'ya gitmiştir.Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • r SİNEMALAR J s.BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bataktaki Kız Tu ran Seyfioğlu Türi filmi.2 Ezo Gelin Hümâşah Hiçan Tür filmi.ALRAZAR Tel 44 25 62)Sevimi' Hay dutun Dönüşü Bar bara Payton Renkli İngilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • j ı mu 11 tın mu 11 u hum i hi i ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 E Hafif melodiler,dans ve caz müziği I 13.00 Şarkılar:Ahmet Çağarı i 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri E 14.00 Öğle konseri 14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • I İngiliz ve Türk gençleri NGİLİZ gençliğinin ahlakı hesabına Daily Express gazetesi telâştadır.İki vak'a anlatıyor ve bunları çok kötü işaretler telâkki E ediyor.Bu vak'aları tahmin edebilir misiniz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • Münir Nurettin-Ayla Doğanay dâvası nihayet dün düştü Doğanay'm dâvadan feragati üzerine mahkeme masraflarının kendisi tarafından ödenmesine karar verildi Münir Nurettin Ayla Doğanay dâvası,dün tarafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • Kahveciler de kahve tevziatından şikâyetçi Dün yapılan toplantıda bâzı iddialar ortaya atıldı.Pazar günü yapılan kongreye de itiraz edildi Kahveciler,kahve dağıtımında yolsuzluk olduğunu iddia etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.03.1957
  • Baro Umumî heyetinin m toplanması muhtemel İkinci Reis ve Umumî Kâtipten sonra diğer azaların da istifa edecekleri söyleniyor istanbul Barosu Reisi ile İdare Heyeti arasındaki ihtilâf devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1957
  • II MAET 1957 MİLLİYET SAYFA:2 Suriye'de durum yeniden karıştı Saraç'la Şükrü El Kuvvetli'nin arası açıldı.Şam'da çarpışmalar olduğu bildiriliyor YILDIZ VE ŞAMPİYON [T.H.A.Hâlen İsveç'te bulunan Anita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1957
  • SAYFA:4 ı MİLLİYET" 21 MART 1957 GUZELS'.M,StöNSİN» SAKA HKLK ÖLfiCAN Al LAA.hERıFİM YÜZÜMÜ Çi L£M©ÖRNıi SU KADIN AHL4KS» KZIN 6İRİL.ŞUNCWN B'lK KURTUL&4M BEM BU ıŞLERi M-VPT İYİ ©LİRİM.SEVÖİüNi OOANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • PERE ı su s MASAJ ve FRİKSYON için PEREdA 80 derece)İLERİ KİMYA LABORATUARI KOMANDİT Şti.Yeni Telefon No.47 39 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU ÜSTAD KLARNET ŞÜKMÜ TUNAK'ı İftiharla takdim eder Masalarımız numaralıdır.Evvelden temini rica olunur.Her PAZAR Tekmil programla içkisiz AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • PAMUKLU BEZ SATİŞİ Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Nazilli Fabrikasında bulunan 13.780.metre hatalı ham bez ve 160:690.metre 3-5 metrelik temiz parça bez,mevcut şartnamede yazılı esaslar dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • KIRMIZI MARKA LITHOPONE 30% Ve her türlü Boya çeşitlerinizi Mehmet Derici Halil Paşa Sokak No.17/19 GALATA'dan temin edebilirsiniz.Telf:44 82 44 Telgraf:DEMET İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • Nisan keşidesinde 3 Bahçeli bir Ev ¦Mm.DOGUBANK Acele hesap açtırınız Her,100 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • HER AKŞAM TEPEBAŞI GAZINOSUnda Kıymetli Genç Ses Sanatkârlarımızdan AYNUR AKIN ve SEMRA ATILAY KEMAN ÜSTADI NECATİ TOKYAY İDARESİNDE BÜTÜN SAZ ÜSTADLARI BİR ARADA USTAD AGYAZAR VE KEMAL GURSES İdaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • rEPEBASI GAZİNOSU Her akşam Kıymetli Ses San'atkârımız »HA DEMİRKSBAN'ı İftiharla takdim eder Masalarımız numaralıdır,evvelden temini rica olunur.Her PAZAR tekmil programla İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • HER AKŞAM TEPEBAŞI GAZİNOSU'nda Sesle Çizgiler Üstadı CELAL ŞAHİN Büyük muvaffakiyetle seanslarına devam ediyor.Masalarımız numaralıdır.Evvelden temini rica olunur.Her PAZAR tekmil programla İÇKİSİZ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • Saçlarınıza ipek yumuşaklığı verecek,tabiî bir parlaklık kazandıracak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • ZAYİ İstanbul 32446 hususî plâkalı otomun,trafik ve sicil cüzdanları ile.radyo ve sigorta poliçeleri bir arada zayi olmuştur.Yenileri alınacağından hükümleri olmamakla beraber,bulup getiren memnun edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • KARDEŞLER BONMARŞESİ Bol ve zengin çeşitleriyle eskisi gibi Beyazıt'taki yeni binalarında TAKSİTLE satışlarına devanı etmektedir.Bilhassa zarif kumaşlarla ısmarlama elbise,manto,tayyörler 1 inci sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • Şimdiye kadar eşine rastlamadığınız bir artık gerçek oldu.Harika temizleme tozu FAY sayesinde,temizlik işleriniz eskisine nazaran yarıyarıya çabuk bitmektedir.Çünkü FAY herşeyi daha iyi ve k daha çabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • SONKU FİLM Ölmez eserini sayın sinemaseverlere iftiharla takdim eder.KARA ÇALI Senaryo:Yaşar KEMAL Reji:Sami AYANOĞLU Nedret GÜVENÇ Suavi TEDÜ Cahit IRGAT Şaziye MORAL İ.DELİDENİZ Nezahat TANYERİ-Sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • Doğubank Türk Anonim Şirketi Umum Müdürlüğünden Tophane Ajansımız binasının istimlâki dolayısiyle muamelât muvakkaten Galata Şubemize nakledilmiştir.Muhterem müşterilerimizin mezkûr Ajansla olan işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinden:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.İdare Meclisi,Hissedarlar Umumi Heyetini 25 nisan 1957 Perşembe günü saat 14.30 da Ankara'da Bankanın Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • BİRLİK LOKANTASI AÇILDI ADRES:Aşirefcndi cad.Hanımeli sokak No.11 Sultanhamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • Miilğueff Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • HİCRÎ 1376 Şaban 10 Perşembe RUMÎ 21 1373 MART Mart 1957 H VAKİT VASATI EZANÎ 6.02 12.21 15.47 18.22 19.52 4.22 11.40 5.59 9.26 12.00 1.31 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Bu aksamdan itibaren her aksam TÜRKİYE'NİN LÂHUTI SESLİ ESSİZ BÜYÜK SAN'ATKÂRI MÜZEYYEN SINAR İftiharla takdim eder Masalarımız numaralıdır.Evvelden temini rica olunur.Her Pazar tekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KINALIADADA sat.apr.daireleri.Tel:63 52 64 27 21 80.T-313)YENİKÖYDE sat.ev.yanında ayrıca arsası mevcut inşaata müsaadeli.Tel:63 52 64 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1957
  • İst.Spor Beykoz Oynuyor İki Sarı Siyahlı takım arasındaki bugünkü maç lig üçüncülüğünü tâyinde rol oynayacak Hâlen 16 maçta topladığı 21 puanla üçüncülük mevkiini işgal eden Istanbulspor bugünkü çetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • Dünya şampiyonu Çekoslavakya geliyor İstanbulda,3 ve 7 nisan tarihleri arnsında yapılacak olan enternasyonal voleybol turnuasına,seçen senenin dünya şampiyonu Çekoslovak takımının iştiraki kat'ilcsıni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • CEZA HEY'ETİ TOPLANIYOR Bölge Ceza Heyetinin Beykoz Idarecisi Sadettin Arseven hakkında bugün karar vereceği tahmin ediliyor.Ancak Ceza Heyeti üç defa resmen müşahit raporunu istemesine rağmen rapor g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • NAT HOLMAN'DAN MEKTUP GELDİ Memleketimizi ziyaret edip in illi ba ketbol takımımızı on beş gün çalıştırmış bulunan,dünyanın sayılı basketbol otoritelerinden Nat Holman,Samim Göreç'e dönderdiği bir mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • Duisburg'a 6 kişi gidiyor Duisburg'da yapılan Beden Terbiyesi ve Hakemlik Kursuna iştirak edecek olan bes hakem ve bir antrenör'e döviz çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • 8İS3 i m.»hi Maç golsüz berabere devam ederke Burhan,üzerine K [SAMİ ÖNEMLİ] ikan Özcan'ı da geçerek topu ka-DİREKTEN DÛNDU leye gönderdi.Fakat top direk üstüne çarparak geri dondu.Hakem,Burhan'm topu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • KISA HABERLER MİLLÎ BASKETBOL takımı namzetleri dün Spor ve Sergi Sarayında saat 19.30 da haftalık antrenmanlarını yapmışlardır.Çalışmaya yalnız Batur mazereti dolayısıyle gelmemiştir.İNGİLTERE LİG şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI Türkiye Voleybol Şampiyonasında dün Hilâl Ankara)Yün Mensucatı İzmir)2-1,Galatasaray Karaistaüstiği Ankara)3-0 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • 7.Rektörlük Kupası basketbol maçları Yedinci Rektörlük Kupası basketbol maçları cuma,cumartesi ve pazar günleri Spor ve Sergi Sarayında oynanacaktır.Millî takım basketbol antrenörü Samim Göreç,federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • MMIMMIIIiniuMltfcJUIH.Namzedleri Emniyet'e galip Bundan evvelki antrenmanda namzed kadro daha olgun görünmüştü.Gollerin ikisini de Kadri attı.[SAMİ ÖNEMLİJ If ADTANI lif RfİYI E fil IIP Milli Takım ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • r.BAHÇE ECNEBİ HAKEM İSTİYOR İki taraf bugün sıkı bir antrenman yapacak.Beşiktaşlılar sakatlar yüzünden üzüntülü Haftanın en çetin maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasına 3 gün kala taraflar cidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • DÜNYA KUPASINDA FİKSTÜR DIŞI KALDIK "Rakibimizin,değişmesi için Futbol Federasyonu tarafından F.İ.F A.'ya gönderilen telgraf yanlış tefsir edildi ANKARA,20 Hususî)Haber aldığımıza göre,cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • Ordu Basket takımını Amerikalı çalıştıracak 15 nisanda başlayacak olan Dünya Ordulararası basketbol şampiyonasına Ordu basketbol takımımızın hazırlanması için şimdiden tedbirler alınmağa başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • ara r-«çr fer,i MÜKEMMEL PAS,MÜKEMMEL GOL SAMİ ÖNEMLİ1 Adalet golü,yapılısı itibariyle hayli zevkliydi.Hüsamettin'in taç çizgisi üzerinden güzel bir çalımla geçip yaptığı nefis ortayı solaçık Salim ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.03.1957
  • Masaroş fVadeş kıymetli futbol hocasıdır,diyor Kalmam karşılıklı anlaşmalara bağlıdır.Türk futboluna faydalı olacağımı sanıyorum «Türk futbolu hakkındaki bilgim,duyduklarımdan ibarettir.Ancak fut* bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor