Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • İNGİLTERE,KIBRIS'A dair görüşünü açıklıyor Kıbrıs Genel Valisi dün Londraya gift i.Müstemlekeler Vekili,E.O.K.A'nın mütareke teklifine cevap verecek Makarios'un serbest bırakılması muhtemel [MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • SMpP ^miH ¦IPll^ ¦W&tfifo HpI^X bBt* MÜLTECİLER KOMİTESİ PARAYI TESLİM ALIRKEN.KOMİTENİN 36 BİN LİRAYI ALDIĞINA DAİR VESİKA Macar mültecileri yardımlarınızı a Komitenin ilk iş olarak aldığı 70 çift ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • [MUAMMER TAYLAN1 ANTHONY NUTTİNG,ANKARA'DAN AYRILMAK ÜZERE UÇAĞA BİNİYOR.[Telefoto:MİLLİYET:Ankara İstanbul] Esrarengiz ziyaretçi Nutfing dün gitti Suallere kaçamak cevap veren sabık Vekil "Türkiye'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • flEPBEHCTBO no UUXMATUM I' CS35I xoaf E2ZÖ SOÎSHHHİİÎ'SÎI v.w,m.SATRANÇ I A.P.I TURNUASI Moskovadakı Çaykovski Hol'da bugünlerde Dünya Satranç turnuası cereyan etmektedir.Dünya şampiyonu Michael Botvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • Richard Hey'eti bu akşam geliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Eisenhower plânı ile Ortadoğu memleketlerine tevzi edilecek 400 milyon dolarlık iktisadî yardım mevzuunu tetkik edecek olan Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • ÇALIŞMA VEKİLİ KOMÜNİZM,TÜRK İŞÇİSİ ARASINDA BARINAMAZ,DEDİ [ANADOLU AJANSI] ANKARA.19 İstanbul'da bir ilim enstitüsünün tertip ettiği konferanslardan birine Ankara vilâyetince izin verilmediği yolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • IA.P.ç a y Çillin rriRHÇMFÇI lı;ı" ğa,u ilc KraI Suud arasında ce-OHn OUUU UUnUOmCOl rcvan eden müzakereler sona ermiş hıı hususta neşredilen tebliğde ele alınan meselelerde görüş birliğine varıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • BİR KEDİ İÇİN lİLHAN UKMIRKLI Bir kediyi kurtarmak için Cağaloğlu semti sakinleri seferber olmuştur.Burada bir evin üçüncü katında oturmakta olan bir aile 6-7 gün önce misafirliğe gitmiş,fakat hu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • Osman Bölükbaşı dün Tekirdağ'da konuştu C.M.P.Genel Başkanı Havayı bozmayınız formülünün uyuşukluk getireceğini söyledi I Hususi surette giden Nedret SKLÇUKER'denl TEKİRDAĞ,19 C.M.P.Genel Başkanı Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • ak'wf* Mi |KEYSıuı.L.VINE IIİİMAYİÇ Kıbrısta bir EOKA'cuun asılması üzerine,iW t liU in A I lO Atinada nümayişçiler,mutad gösterilerinin birini daha yapmışlardır.İngiliz ve Türk sefarethanesinin etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • Başvekil,Forrestal ile Ege'ye gidiyor Bu sabah 6.45 de hareket edecek olan Menderes,hava manevralarını takip ettikten sonra uçakla gemiden ayrılacak Başvekil,geceyi uçak gemisinde geçirecek Başvekil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1957
  • ANKARA CADDESİ GENİŞLİYOR omwini.«mm taiDummu »uidc turn m.y„,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • rf\ NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 6 Mayıs çekilişinde 1)1)1)1 5 Tammuı OuUUtl.5 Kasım «SO.OOOn.5 Eylül SO.OOO i 31 Aralık 75.000» Har 150 liraya bir kur'a numarası Fızıı izahat için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • |I|C 0 ~IX 22.500 Itol.l PARA İKRAMİYELERİ 30 MART'o kodor H»iio« i» tn at 180 l-a bulundurunuz.DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • ÎKTÎSAT ve [Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOVI Gider Vergileri Tatbikatiyle İlgili Mes'eleler 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 1 mart tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve gerek ithalatta,gerek ilk istih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • Ekmeklerin bozuk çıkma sebepleri araştırılıyor Son günlerde bâzı semtlerde ekmeklerin esmer ve hamur çıktığı yolundaki şikâyetler ilgili makamlarca tetkik edilmektedir.Belediye Sıhhî Murakabe ekipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • İmalâtçılara yapılacak tevziat Ticaret Odaları Birliği,muhtelif şehirlerdeki Ticaret Odaları emrine,saç,demir,teneke,kalay,boru,varil,plâstik,sudkostik,mantar,donyağı,kauçuk,tutkal ve fotoğraf kâğıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • ŞOFÖRLER ZAM TEKLİFİNİ DÜN RESMEN YAPTILAR Taksi,dolmuş ve otobüs ücrellerinin ortalama olarak yüzde elli artırılması talep ediliyor Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetleri taksi,dolmuş ve şehirlerarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • Dünya Ticaret Fuarına iştirak ediyoruz 14 ve 27 Nisan tarihleri arasında New York'ta açılacak Dünya Ticaret Fuarr na memleketimiz de iştirak edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • PERİHAN VARDAR ile ZAFER TANIT evlendiler İstanbul 19/3/1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çocukların okul çağına gelmeden önceki çağla rı.2 Yuva;Ayı yuvası.3 Zamanın kısımlarından;Düzenbaz.4 Dolayı;Bayağı;Bir hayvan.5 İmkânsız.6 İnanmış;Kavalyenin arkadaşı.7 Parlaklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • ^MûMftâü pbtfluufy to OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün muhitinizle zil gitmeyiniz.Büyük bir menfaatinizi kaybedecek-KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostunuz bile olsa,bu sabah,kimsenin para işine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • OBJEKTİF T-JtBM)"Halk Eğitimi,dâvası MAARİF Şûrası halk eğitimi dâvasını ele alıyor.UNESCO İdare Heyetinde bulunduğum zaman bizi çok konuşturan bu mesele dünyayı da sarmıştır.Halk eğitimi mevzuunda çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • Sayın Başvekilimiz ADNAN MENDERES'in Uğurlu Elleriyle TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ştümsubank YARIN AÇILIYOR BANKA MUAMELELERİYLE MEVDUAT KABULÜNE BAŞLANACAKTIR TASARRUF SAHİPLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • Bir şişe konyak içince evinin yolunu şaşırmış ŞİŞLİDE OTURAN KADIN SOKAKTA REZALET ÇIKARDIĞI İÇİN DÜN ADLİYE'YE VERİLDİ Şişlide oturan Arşene adında bir kadın «Fazla derecede sarhoş olup rezalet çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • EHEMMİYETLERİNE binaen yeniden ihdas euilen Beyazıt,Galata,Şehremini ve Zevtinbumu Belediye Şub« Müdürlüklerine önümüzdeki günlerd» tâyin yapılacaktır.İMAR Komisyonu ilgili daire müdürlerinin iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bataktaki Kız Turan Seyfioğlıı Türk filmi.2 Ezo Gelin Hümâşah Hiçan Türk filmi.ALKAZAK Tel.44 23 62)Sevimli Haydutun Dönüşü Bar bara Pay ton Renkli İngilizce.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1957
  • jmiimmiiiitmmiiiimimmiimii ıııı ilinin ilinin n in Istanbul E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yemek müziği 13.00 E Şarkılar:Afife Ediboğlu 13.30 Ha-berler 13.45 Saz.eserleri 14.00 E Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • İtttmmmmtiimmm IA.P.J Macaristandaki kukla hükümetin başkanı Janos Kadar,solda)15 Mart'ta,Budapeşte'de yapılan bir merasimde,Kossut Abidesine bir çelenk koymuştur.Bu merasimde,1848 ihtilâli yadedllmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • Senelerce dalı» gençl.Senelerce daha genç görünmek için ekseriya,ağız ve gözler yakınında cildi hafifçe kuvvetlendirmek kâfidir.Pembe Gece Tokalon Kremi,kısa bir istimalden sonra bile.cilde bu sağlaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • K L Ö B X Michele DUC İNDA YANİBAL NAVARRO Trio MONTODORE GAOR SARKÖZİ JOHNNY HİGSHMİTH Nişan,Kokteyl ve yemek ziyafetleri için Klöb X salonlarını tercih etfiniz.Masalarınızı evvelden temin ediniz.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • MANİFATURACILARA Bossa Basma Fabrikası'mn Bütün mamullerini her mevsim ve devamlı olarak müsait fiatlarla mağazamızdan temin edebilirsiniz.Banka ödemeli de satış yapılır.Kreton,Lüks Döşemelik,Elbiseli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • İKİ KIZ BİRBİRİNİ BIÇAKLA YARALADI LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,19 Yenibağlar semtinde iki kız birbirini bıçaklamıştır.Hâdiseye 17 yaşındaki Melâhat Bakırcı ile 27 yaşındaki arkadaşı Zehra Gölbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • Yeni Damga Harçları Yeni Damga Kanunu mucibince evraka yapıştırılacak pullar listesi bugünkü EKO-NOMİ Gazetesindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • s hazineyi Bacaya saklamak iVf BİR FİKİR.ZATEN AMCANIN FİKİRLERİ HEP OÜİNAL MÂMPRED IHI AF i VE 8A-CANIN İÇİNDE ÇAUŞ/YOR.CİLVE İLE KÜ.CÜK ZEhİH de MERAKLA BEKLİYOR,t&ILVE.ALTINLARI GÖRÜNCE HAHVENİN BO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • BU SENE adet bahçeli ev TÜRKİYE 4 adet 1 J£hH yazlık ğ dinlenme!ayrıca ^Â milyon fl cem'an A 2 milyon w liralık I her 15(P liraya 1 kur'a evi J^ lira İM ikramiyeJl numarası BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • I Konservatuar Konseri V*fe ELEDİYE Konservatuai'i Türk musiki konserlerinin yirmi jj beşincisi geçen pazar günü Yeni Tiyatro'da verildi.Klâsik ğ E olarak Neva Buselik faslını dinledik.Burada bir kadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • Mmı İCette pia&îsie torque *»8r «rwirti 't »" 1WİW» *f 5 üttü*-«r*i* »M H.T İ »»«erS* W V *#4 «i v*!iwi ti*.S* i V** 4* vV* vâriifitf ı ürk Çocuğu iarika Verda Bütün Paris Verda Erman'dan bahsediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • MISIR,GÂZZE'YE Asker göndermiyor İSRAİL HARİCİYE VEKİLİ AMERİKA'YI HAREKETE GEÇMEYE RAZI EDEMEDİ [ASSOCİATED PRESS A.A.LONDRA,19 İsrail Hariciye Vekili Golda Mayer'in Aınerikayı Gazze meselesinde hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • Ankara Tabibler Odası seçimi iptal edildi IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Ankara Tabib Odası seçimleri hakkında bir açıklama yapan Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti,seçimlerde usulsüzlük olduğunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • Ticaret Vekâleti sabun hakkında bir tebliğ yayınladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 İktisat ve Ticaret Vekâleti,sabun mevğuunda bir tebliğ yayınlamıştır.Vekâlet,zeytinyağından sabun imâlinin men ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • 3 isçi daha grevcilere katılıyor Mac Millaviin Eisenhoıver'le yapacağı bu yüzden kısa kesmesi muhtemel görüşmeleri [ŞsADOLU AJANSI] LONDRA,19 İngilteredeki grevler bütün memlekete yayılmak istidadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • BEYAZIT'TA DUN 3 DÜKKÂN YANDI Dün sabah Kapalıçarşının Beyazıt tarafındaki kapısı karşısında «İç Cebeci» handa bir yangın olmuştur.Fehmi Gsnç'e ait yorgancı dükkânından çıkan yangın,sonunda üç dükkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • omu an â NİSAN 120.000 eermauesı i7.ooo.ooo.tl O sene müddetle aylık ge 6 0.00 0.U.faksız mesken kredisi 40.000.Upara ikramiyeleri)2 O.OOO Tl n fazla kazanma şansı ?4662045147?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • ÇALIŞMA VEKİLİ "KOMÜNİZM TÜRK İSÇİSİ ARASINDA BARINAMAZ,DEDİ Başta ro/t Birincide Bu gayret,ber vesileden faydalanılarak iktidar aleybine propaganda yapmak için Ankara isçi sendikaları konfederasyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • Cadde ortasında bir cinayet islendi Bursa da bir genç karısını yaraladı.Karısının teyzesini de öldürdü LHUSUSt MUHABİRİMİZDEN] BURSA,19 Bugün şehrimizde yol itasında bir kadın öldürülmüş bir kız a ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • İKTİSAT IRUÇHAN UNVERI FAKÜLTESİ DEKANI ŞUKRU BABAN PROFESÖR SUV-LA HAKKINDA İZAHAT VERİRKEN v Şükrü Baban,Prof Suvla cezalandırılmadı,dedi İktisat Dekanı,Profesörün Üniversite dışı faaliyetlerinin ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1957
  • KARAOSMANOGLU İZMİR'DEN GELDİ Hürriyet Partisi Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoglu,dün uçakla İzmirden şehrimize gelmiştir.Karaosmanoglu,fstanbulda iki gün kaldıktan sonra Ankaraya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • inM ftiNLeK.CE KAKlSıA vAKAMŞl.ACEP &4-MA NE ZA,VUM S £A foEÜR£ dj ^PT-V.CT EMl ?BUUO H4Z£ETl££İ İCİNTOPi-A-MANÇEŞ'T ÇESjT CARİ-YELER,Bü-UDİSTANA DOĞRU vcıA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • ©YUNUN SON SAHtYELBRİNDE M/DĞE TEKRAR TOPU ALMAĞA ÇALIŞIYOR.ÛSfauAZZAM Bık AĞW DUYDUĞU HAL.DE,OLDUĞU YERDEN,TOPU SEPETE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • CISCO Kİ D jösesMnaş;rod reed 4 8AVŞERıF.PANÇO '|AMCA GİBİ SİR.YA£ "ÎDıMClNIZ.VAR.ÇOK ^"ALıHUSİNİZÎL RiCA ft EDERİM »i SESİNİZİv İÇIK^RMAVIN.SONRA-S ANLATIRIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY t KARARIMI VERMEDEN EWEL* FİNCANI VE a.falima^saktTİRDİM.GAZETEDEKİ #fi4Uf SÛ TUNLARINA 8AKTIM X* BteKAC GEÇE İSTEMAREYE İ YATTI M 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Ç e v i r e n N E Y Y İ R E 25 Craddock'un sağdıcının annesi Misis Branderton,gözlüklerini taktı,onları süzdü ve oğluna [ışıldadı:Kiliseden çıkınca gidip şu C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • YAZAN:II E F I Dün gece atımı tımar etmediğini için melekler bana itab ettiler.Müslümanlardan her kini Allah yolunda gaza irin bir al beslerse ona verdiği yemin her tanesi için bir hasene yazılır.Asha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR İN JANDARK LARIMI Yıl:1920.Gördesliler dahi bir Türk Jan Dark'ı yetiştirmekle if tihaO edebilirler.Milli Mücadelenin en nâzik ve tehlikeli devirlerinde büyük kahramanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • *UV**\U*V*UH\*UH\Uİ\VUUHV 1 Neden çalışmıyorlar y«&L kulların bir haftalık dinlenme tatili akla yine 5 I I öğretici Okul problemini getiriyor.J ^^tr Çocuklarımızın yetecek kadar çalışmadığm-dan şikay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1957
  • AŞK HİKAYESİ Garip-Bir Yaz Tatili TEFRİKA NO.2 Küçük adam adı Didler imiş—güldü:«Yoook,dedi.Ben onları göreceğim.Hepsine ayrı ayrı yardım edeceğim.Sahi.Güzel bit yet varsa söyleyin de bâr!bütün aile t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • o.TEPEBAŞI GAZİNOSU Yarın aksamdan itibaren her aksam TÜRKİYE'NİN LAHUTİ SESLİ ESSİZ BÜYÜK SAN'ATKÂRI MÜZEYYEN SENAR İftiharla takdim eder Masalarımız numaralıdır.Evvelden temini rica olunur.Her Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • SÜPÜRGELERİ Her mağazada İsrarla arayınız.Benzerlerinden sakınınız.Toptan Satış Deposu:ÜÇKEN Kollektif Şirketi Beyoğlu İstiklâl caddesi No.30 Tel:44 38 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • ANTIDOT 'POMAT •CRIP •DİŞ AĞRİSİ «ADALE ROMATİZMASI «YANIKLAR «GÜNE* YANIĞI v ARl.pÖCEK SOKMASI ¦KESİK [•YARALAR I* PİŞİK i «KAŞINTI «EKLE M A ERGENLİK •DONUK «DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRAŞTAM SONRA KULL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • VİTA 'ya renk veren madde bir vitamin kaynağı olup sıhhatinize faydalıdıryemekler VİTA ile pişirildiği zaman,içim rahattır çünkü VİTA ile herşey hafif olur,kolay hazmedilir,çok besleyicidir.Ve,VİTA'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • D.ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKİNDA 24 üncü grupa ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi Gazetesinin bugünkü nüshasında yazılıdır.3465)İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • Her yemekte bir kadeh Ailenin sıhhatidir.H CAHİT AYASKAN İÇKİ ve C/IDA SANAYİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • Ustabaşı Alınacaktır Bir ilâç fabrikasında istihdam edilmek üzere,atölye ve tamirat işlerine nezaret edecek,kamyon ve otomobil kullanma ehliyetini haiz tecrübeli bir ustabaşı aranmaktadır.Posta kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • lüâiliteet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1376 20 1373 Şaban MART Mart 18 19 5 7 7 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 6.04 12.22 13.47 l 18.21 19.51 4.24 11.43 6.00 9.26 12.00 1.31 10.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • MÜMESSİLLİK VERİLECEK Yurdun her tarafında Hac seferlerimix için Mümessillik verilecektir.Çarşıkapı,Baysal Saray 12-13 Telgraf:Asalar İstanbul,Akdeniz Seyahat Acentesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • abdullah" pavyonunda I ARMAĞAN ŞENOL II Kıymetli Ses Sanatkârları SUZAN KOKTURK AYNUR AKIN m SULUKULE EKİBİ Zurnacı Emin ile t IV Dansöz İNCİ ALTINTOP Beyazıt Beyaz Saray Tel:27 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • Fransız Tütün anlaşmasından boya için tahsis alanlarm FRANCOLOR PARİS Umumî Mümessili bulunan KOMİSYON KONTUARI ISRAEL OVADYO ve ŞkL:Barnatan Han 27/29 Tel:22 02 55 adresine müracaatları menfaatleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • KIRMIZI MARKA ITHOPONE 30% Ve her türlü Boya çeşitlerinizi Mehmet Derici Halil Pasa Sokak No.17/19 GALATA'dan temin edebilirsiniz.Telf:44 82 44 Telgraf:DEMET İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • Bu aksumdan itibaren İstanbul da LÜKS V6 îMCÎ Ankara'da PARK ve SUS SİNEMALARINDA HALİL KÂMİL FİLM Muallâ KAYNAK •Nezihe BECERİKLİ ^Şaziye MORAL Muzaffer ARSLAN •Muhip ARCIMAN •KâniAS.K I P^C A K,Zevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • İTHAL Serbest siyah tehlike satılır.Cad.112 MALI çimento müs» Mür:Tersane Tel:44 81 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • YILDIZ BEŞİKTAŞ I I li U 1 i» SİNEMASINDA Matineden itibaren AiaTîL Kara Şövalyenin İntikamı **2FS*m İlâve olarak aiİtzI gaynor ÇAPKIN KIZ S^ Renkli Seanslar:Ç.Kız:11.10 2.15 5.20 8.30 Kara Ş.İ.12.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • İSTANBUL KOCAMUSTAFAPAŞA O I M il D U L SİNEMASINDA 2 Büyük şaheser film birden 1 K A N L I OK Sinemaskop I I\rt 1\L I UR Ren]çli Türkçe)SPENCER TRACY RİCHARP İOMARK JEAN PETERS 2 DENİZDE İSYAN HUMPHR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU ÜSTAD KLARNET ŞÜKRÜ TUNAR'ı İftiharla takdim eder Masalarımız numaralıdır.Evvelden temini rica olunur.Her PAZAR Tefemil programla-içkisiz AİLE MATİNESİ Tel:44 26 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • H E R AKSAM EPEBAŞI GAZİNOSU'nda Kıymetli Genç Ses Sanatkârlarımızdan AYNUR AKIN ve SEMRA ATİLAY KEMAN ÜSTADI NECATİ TOKYAY İDARESİNDE BÜTÜN SAZ ÜSTADLARI BİR ARADA ÜSTAD AĞYAZAR VE KEMAL GÜRSES İdare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • TEPEBASI GAZİNOSU Her akşam Kıymetli Ses San'atkârımız »İHA DEMiRKWi iftiharla takdim eder Masalarımız numaralıda-evvelden temini rica olunur.Her PAZAR tekmil programla İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:44 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • HER AKSAM TEPEBAŞI GAZİNOSU'nda Sesle Çizgiler Üstadı CELÂL ŞAHİN Büyük muvaffakiyetle seanslarına devam ediyor.Masalarımız numaralıdır.Evvelden temini rica olunur.Her PAZAR tekmil programla İÇKİSİZ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • BAYAN MEMUR ALINACAK Turizm Müessesesinde çalışacak.Çarşıkapı Baysal Saray 12 13 Tel:22 26 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • Aşk,esrar ve heyecan sahneleri ile dolu.Herkesin zevkine uygun senenin en cazib ve müstesna şaheseri.SEN BENİM OLDUKÇA Orijinal)«As Long as You're Near Mc Marie Schell O.W.Fischer Briğiette Horney Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SAN'AYİ mıntakasında trifaze ceryanlı telefon ve kanalizasyonlu fabrika binası satılık veya kiralıktır.Tel:21 45 00 Muhtar Abdülsipahi.T-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] IİAVCİlfAİ d'vanlnın dünkü topnajSiyCl lantısını dışardan merakla takip eden Kozanoğlu'nun avukatı.Kozanoğlu Haysiyet Divanına Gitmedi Tezahürat yapılacağını duyduğu için gelmediğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • m B» NAMZETLERİ ttt Görkey'le soruyorsunuz.""ıı nııhiıın.[SAMİ ÖNEMLİ] Geçenlerde ilan edilen namzetleri dun toplu halde çalıştılar.Resmimizde Kahlrc'de imtihan verecek olan namzet kadroyu iki ayrı fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • bll ılUmSmgim*t^»mmmmKmm MMMIMM QFNCLER HÜCUMDA D"nku lman maçında çok baskılı oynayan grnr namzetler attıkları dört golden l a-k;ı r, kip kaleyi sık sık tchdil îttiler,iste yeni bir akın."Genç,Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • G.SARAY TAKIMINDA DEÖİŞİKLİKYAPILACAK Galatasaray profesyonel futbol takımı yaptığı bütün maçlarda hemen hemen aynı kadro ile görünüyordu.Adalet mağlûbiyeti ve bilhassa son Ankara seyahatinde takımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • I.ULUG REDDETTİ.Fenerbahçenin umumi kaptanı Osman Kavrakoğlu'nun istifasından sonra,boş kalan yere İsmet Uluğ'un geleceği tahmin ediliyordu,fakat,Fenerbahçeliler Cemiyeti bu mevkie İsmet Ulug'un getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • GENÇ MİLLÎLER BU HAFTA İKİ MAC DAHA YAPACAKLAR Yarın Genç Milli Takım Namzetleri 2 nci profesyonel küme karması ile karşılaşacaklardır.Genç milli takım komitesi gençleri,kalabalık seyirci önünde oynam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] DÜN GAZETEMİZİ ZİYARET EDEN MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ANTRE-NÖRÜ SAMİM GÖREÇ,ARKADAŞIMIZA İZAHATTA BULUNUYOR.Basketbol Millî Takım Antrenörü Göreç "Noksanlar mevcuftur„diyor 20 Haziran'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • BİRİNCİ PERDE BUGÜN AÇILIYOR ADALET VEFA KARŞI KARŞIYA Kırmızı-Beyazlıların rakibine nazaran "Favori,göründüğü haftanın bu en kritik maçına saat 16da başlanacak Liglerin en zorlu ve heyecanlı haf-i la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • M 'M M w im ¦r/f HP KW Mm |fl| pJPl i;ll^âL U f^B» «MM t r ™Sw ^^St^'3 B sş«|ğİğPf5 ilillP [SAMİ ÖNEMLİ J VII fll/A'YA ar günü Beşiktaş ile çetin lig maçı yapacak olan Fenerbahçeliler dün Yalovada kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • Türkiye Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor 1957 Türkiye voleybol şampiyonası bu akşam saat 18.00 den itibaren Teknik Üniversite spor salonunda başlayacaktır.Çek antrenörü Jiri Koble,Millî takımı,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] MUSTAFA ERTAN,KADRİ VE DİĞERLERİ UÇAKTAN İNDİKTEN SONRA ORDU TA DUN GECE GELDİ Kafilemiz mensupları italyan'lar karşısında "Şans Duvarı nı aşamadıklarını söylüyorlar.İtalya ve Almanya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • LECH BASKETBOL TAKIMI GELİYOR Polonya Basketbol şampiyonu Club Sportif Lech takımı Fenerbahçe'nin 9-11/6 tarihlerinde yapılacak olan 50.yıldönümüne iştirak edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1957
  • FENERBAHÇE genç takımı Kastamonu'dan bir maç teklifi almıştır.Teklif kabul edildiğinden gençler cuma günü otobüsle Kastamonu'ya gideceklerdir 9 KASAPOGLU:Galatasaray maçında Bacağından sakatlanan İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor