Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • "ÇANAKKALE ZAFERİ SS.Sî^*-liden başka muhtelif heyetlerin de katı jrazi de hazır bul tarafından dâve bitlikleri ziyare Mehmetçikler 24 °kU,U Öğrend,Crl Wr *Österl Resim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • İRAN PETROLLERİNİ İSKENDERUN'A AKITACAK OLAN Petrol borularını AMERİKA VERİYOR İran m Kum bölgesinden İskenderuna kadar döşenecek olan Pipeline'ın hazırlıklarına yakında başlanacak [Hususî Muhabirimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • İNGİLİZCE METODU »UR HLNM.IABl.0 YEN!ÇIKTI DİL-MAN PRATİK İNGİLİZCE METODU fevkle takip edilen 30 derste Tamaaıiyle telaffuzlu İki büyük renkli tablo Türkçe izahlı ingilizce dilbilgisi Câdip ve öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • Grivas'ın Fiatı Ucuzla Atina Radyosuna göre İngiltere,tedhişçilere yeni tekliflerde bulundu [ANADOLU AJANSI] LEFKOŞE,18 Bugün Kıbrıs hükümeti,tedhişçileri yakalayanlara verilecek para miktarlarını ond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • Viyolonist vasa Prihoda geliyor Verdiği konserlerle Amerika ve Avrupa'da san'at hâdiseleri yaratan,dünyaca meşhur keman virtüözü VASA PRİHODA 25 ve 27 mart pazartesi ve çarşamba günleri SARAY sineması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • AŞK HİSLERİNİN AÇLIKLA ALÂKASI VARMIŞ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • Amerika' dan Mısır'a ihtar Kahire hükümetinin Ortadoğuda barışı tehdit edici hareketlerine son vermesi tavsiye olundu [Milliyet Kadyo Servisi ve Ajanslar] KAHİRİİ,18 Birleşik Amerika,bugün Mısır'a ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • SABIK İNGİLİZ DEVLET VEKİLİ Nutting dün Başvekil ile GÖRÜŞTÜ I [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.18 İngilterenin tanınmış politikacılarından sabık Devlet Vekili Anthony Nutting şehrimizde bulunmaktadır.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] BÖLÜKBAŞI DÜN İSTANBULDAN HAREKET EDERKEN.Bölükbaşı,Aldoğan ve Batur'un iştirak ettikleri C.MP.nin TRAKYA GEZİSİ BAŞLADI Tekirdağı'nda verilen ziyafette D.P.ve C.H.P.Başkanları da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • Maarif Şûrası dün toplandı Kız ve erkek teknik öğretimi programlarının tâdil edileceğini söyleyen Maarif Vekili,halk eğitimi meselesinin de yeni baştan ele alınacağını bildirdi.[HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] TABİU f*AMI Alini °rf,u '''cmsil Bürosu tarafından Perapalas'ta verilen kokteylde Çanakkale ımıharelAnin VMEvhAHUl belerine ve İtilâf kuvvetlerinin İstanbulu terkiyle Türk Ordusunun şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] ElSENHOWER'iN BAYAR'A HEDİYESİ TS Î2£ kan işbirliğinin 10 uncu yıldönümü lıâtırası olarak Birleşik Amerika Başkanı Eisenhower,Reisicumhur Celâl Bayar'a imzalı bir fotoğrafını göndermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1957
  • Mülteciler sür'afle işe yerleştirilecek Türkiye'ye gelmekten memnun olanlar dönmek isteyenler için "Bu akılsızları yahut ajanları Kızıl Cehenneme yollasınlar,onların hür Türkiye'de ve aramızda işi yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • 4' EMİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ!Nihat Akyunak Resim okulda öğrenilir mi?Meclisteki Resimler ve Bir Sergi HULKİ SANER Geçen sene Bııyuk Millet Meclisinin yeni binasına asılmak üzere bir mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • »Masanızdan,Bankamı* vajifasilt,gıîr.İhracat »a ithalata tavassut,bilumum kambiyo ve banka muamelâtınız Bankamız tarafından menfaatlerinize en uygun bir şekilde ifa edilir.Dünyanın her tarafında muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP DOKSAT İdrarda renk değişiklikleri 2)KIRMIZI İDRAR devam)S.331 de,kırmızı idrarın sebeplerini sayarken,idrarın kanlı olmasını yâni kan işemeyi başla saymıştık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA.1 Yeraltı barınağı;Tuzak,2 Bir gramv terimi Bir çeşit balıkçı kayığı,3 Bir tatlı;Ufak mağara.4 Er'den baş gedikliye kadar olan askerler.5 Tarihi bir keld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • föMtyiin&ü-pa£mt% OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Meselelerinizden bâzılarını halletmek imkânına sahipsiniz.Fırsattan faydalanınız.KOVA BURCU |21 Ocak m Şubat] En mühim şahsi işlerinizi bile ihmal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • fr SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48t 5 02)1 Çılgınlar Cehennemi Eşref Kolçak Türk filmi.2 ^ül Ayşe Deniz Tanyeli Türk filmi.ALKAZAK Tel:44 25 62)Kadifeden Kesesi Vahyi z Türk filmi.ATLAS Tel:418335)Tok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • İNGİLİZCE BİLENLER Bütün meslek sahipleri,Doktor,Mühendis,iş Adamı,Fabrikatör ve Teknisyenlere büyük istifadeler temin edecek Amerikan mecmualarına abone olmak ve Türk Parası ile Amerikadan kitap geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • T.M.T.Federasyonunun kongresi Zonguldak'ta toplanacak T.M.T.Federasyonunun bu seneki genel kurul toplantısı 23 martta Zonguldak'da yapılacaktır.Kongreye,federasyona bağlı İstanbulda bulunan bütün tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • KISA HABERLER DÜN* limanımıza muhtelif memleketlerden 1652 ton çeşitli ithal malı gelmiştir.Gelen mallar arasında 75 ton cam,110 ton çay,40 ton fayans,207 ton kimyevi madde.643 ton kâğıt,184 ton dinam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • 111 mu 11111 Evet,medeniyet pahalıdır BİR okuyucumuz diyor ki:«Bugünkü pahalılık medeni ihtiyaçlarımızın çoğalmasından distil,sırf para değerinin düşmesindendir.Kırk sene evvelki eşya fiatları ne kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • 200 bin dolarlık inşaat malzemesi ithal edilecek İnşaat malzemesi ithal edilecektir.200 bin dolarlık ilk parti,"Doğu Almanya'dan gelecek ve bunu diğer memleketler takip edecektir.Bu suretle yeni mevsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • Büyük bir vergi kaçakçılığı hâdisesi meydana çıkarıldı Dört büyük firmanın defterlerine el kondu.Sanıklar önümüzdeki günlerde Adliyeye sevkedilecekler Defterdarlık Kontrol Bürosu Müfettişleri,büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • Gözlükçüler para kazanamıyorlarmış Eskiden senede 3 milyon liralık ithalât yapılırken bu miktar şimdi 500 bin liraya düşmüş Gözlükçüler para kazanamamaktan şikâyet etmektedirler.Gözlükçüler Derneğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • Zeytinyağı ihracatı için hazırlık yapılıyor Zeytinyağının sabun imâlinde kullanılmaması kararı dolayisiyle halk,bir iki gündür sabun toplamaktadır.Alâkalılar,bu hareketin yanlış olduğunu,çünkü don yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • 6 bin kişi İstihsal Vergisi beyannâmesi verdi Giderler Vergisine giren İstihsâl Vergisi beyannâmelerinin Defterdarlığa verilme müddeti dün akşam sona ermiştir.Şehrimizde vergi şümulüne giren mükellef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • çfâ i iİ2nrnveıb m %10Ö ta£ r &fV^70 ¦310 kr-MÜ& 3b m 155 kr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • JH.JljL-JLwL JBL JLm.TURKAN İLÂN EDER 952 954 senelerinde Sirkeci Merkez Han 38 39 da faaliyette bulunan TURKAN İNŞAAT MÜESSESESİ ile bu müesssesenin teşekkülü ânından,faaliyetlerini terk tarihine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • ALTAN HATI ile Y.Mimar M.SALİH SİNAN Nişanlandılar 17-3-957 Kadıköy-İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1957
  • Fransa'ya 2500 ion tütün satıldı Fransa'dan tütün karşılığı çeşitli ithalât yapılacak ve bilhassa demir getirtilecektir.Verilen malûmata göre,Fransa'ya 2500 ton tütün satılmış.4 milyon dolarlık ithala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Sayın Başvekilimiz ADNAN NENDERES'in Uğurlu Elleriyle TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TÜMSUBANK Mart Perşembe Günü AÇILIYOR TASARRUF SAHİPLERİNE BÜYÜK İMKÂNLAR ir Bankaya ortak olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • aonon veli AKBABA MİZAH YAYINLARI:19 Bu kitap,evinizin en tatlı neşesi olacaktır.DİLENCİ YEMİNİ Bütiin radyo dinleyicilerini kahkahalarla güldüren «Dilenci Yemini» isimli hikâyeyi de hu kitapta okuyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • MH İ# 44 SENELİK ÇALIŞMANIN NETİCESİ [A.P.Geçenlerde Amerika'da Cam Şişelerini Şişirenler Cemiyetinin bir toplantısında,44 senelik işçi Frcd Polk,bilhassa dikkati çekmiştir.Yanakları,şişire şişire tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Britanya'nın 1926 dan beri geçirdiği en büyük kriz NGİLTERE' VAHİM BİR HAL ALDI 200.000 tersane işçisinin başladığı greve Demiryolu işçileri ile 2 milyon teknisyenin de katılması muhtemel [ANADOLU AJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Artvin de kar kırk santim İZMİR'DE İSE SICAKTAN DENİZE GİRENLER OLDU [ANADOLU AJANSI] ARTVİN,18 Şehrimizde üç güncienbevi fasılasız bir şekilde yağan şiddetli yağmurlar neticesinde,yer yer arazi kayma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • [KEYSTONE] ORİJİNAL AYAK If ARI IngUtWain meşhur ayakkabıcısı uniVIHHk M I MIVrVMDI Rayne,Regent sokağındaki salonunda Almanya ve İskandinavya memleketlerine götüreceği pabuç koleksiyonunu teshir etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • İngiltere Batı Almanya'daki kuvvetlerini azaltmak istiyor Batı Avrupa Birliğine dahil devletlerin Hariciye Vekilleri meseleyi müzakere için Londra'da toplandı [ANADOLU AJANSİ] LONDRA,18 Batı Almanya'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • İzmir'de ramazanda davul çalınması isteniyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,18 Ramazan'da davul çalınması için Vilâyete ve bilhassa D.Pye binlerce müracaat yapılmaktadır.Vaziyetin Dahiliye Vekâletine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • BİR PUL 1200 İNGİLİZ LİRASINA SATILDI [ANADOLU AJANSI] LONDRA,19 İngiltere Kralı Yedinci Edward devrinde 1906 ile 1911 seneleri arasında Detroit şehrinde biı müessese tarafından çıkarılmış olan 500 do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Abdülkadir Kara han hakkında dâva açıldı Edebiyat Fakültesi talebelerinden Kerim Öztemur,Doçent Abdülkadir Karahan hakkında 8 inci Asliye Hnkuk Mahkemesinde bir tazminat dâvası açmıst'r.Kerim Öztemur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • IT.H.A.l A FİCİ FR PaPa-k;B"n evvel verdiği bir demeçte,son zamanlarda sokaklara açık saçık IhUwI bnUbU Mriyl»tlı fj]m afişlerinin asılmasını şiddetle tenkid etmiş,bunun önüne geçilmesini istemiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • IHllllHIMIIllllllllllimtlHUtltllMltlJI Bir anma münâsebetiyle BUNDAN bir kaç gün evvel merhum Sadrâzam Talât Paşa'nın vefat günü dolayısiyle Hürriyct-i-Ebediye Tepcsi'ndeki kabrinde eski İttihad ve Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Süleymaniye Unkapanı Bulvarının plânları hazırlandı Süleymaniye Camii ile,Unkapam'm birleştirecek 70 metre genişliğindeki bulvarın plânları hazırlanmış ve bu semtte yapılan etüdler tamamlanmıştır.Bulv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Son kararname sabun imalâtçılarını müşkül duruma düşürdü 3 I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,18 Sabun imalâtında don yağının kullanılması kararı meıi)leketimizin birinci derecede sabun imâl mıntakası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • BERMUDA'DA ÜRDÜN'ÜN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK İngiltere,Ürdün'ün istiklâli tehdit edildiği takdirde Amerika'nın tutumunun ne olacağını öğrenmek istiyor I ASSOCIATED PRESS]' LONDRA,18 Başkan Eisenhower ile Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • I A.P.I Rus kadın âlimleri Afrika güneşi altında t TZhZ diyen Kutuplarda araştırmalar yapmakta ve bu arada bilhassa Kus kadın âlimleri dikkati çekmektedir.Bâzı Rus araştırma gemileri.Güney Kutbunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Amerika'da gazete fiatları arttırılıyor [ASSOCIATED PRESS1 NEW-YORK.18 Şehrin ileri gelen akkanı gazetelerinden ıNevv York World Telegram and Sun)yarından itibaren fialını 5 eent'teıı 10 cent'c çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • RUSYA,İRAN SÂHINA BİR UÇAK HEDİYE ETTİ [ASSOCIATED PRESS] TAHRAN,18 Sovyet Başvekili Nikolai Bulganin,İran Şahına yılbaşı hediyesi olarak bir Amerikan barı,mutbak,banyo dairesi ve dayalı döşeli bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • BİR HEYETİMİZ TUNUS'A GİTTİ Tunus'un istiklâle kavuşmasının birinci yıldönümü münasebetiyle 20 ınaıtta yapılacak kutlama merasiminde hükümetimizi temsil etmek üzere Çanakkale Mebusu Fatin Rügtü Zorlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • İzmir'deki sendikalar birleştiriliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,18 İzmir'deki bilûmum sendikaların birleştirilmesi için yapılan teşebbüsler neticelenmiştir.Ege İşçi Sendikaları Federasyonu ile İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1957
  • Münir Nurettin tedavi için Londra'ya gidecek Tanınmış sanatkâr Münir Nurettin Selçuk böbıeklerindekı rahatsızlığın tedavisi için Londraya gidecektir.Münir Nurettin'in ay sonunda yola çıkacağı ve İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.03.1957
  • CİCİ CAN x:x-B/SAFDa CARÎYE BülAW4A EDERSEN.SEMI KAÇ Sızi/V» 6CGAZ.İÇİNOtK!TURıÇTİK ARAp.SiNız E var.EM« buodun VATANİMA 005RI VOLAÇIKTILAg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1957
  • lI&JllİİMİİKi:itÛAR-IKA OYUNCU,M/DGEy TQPU-kOR.7/ZMADAN TAA.âfCİ.SAV/İLEIZDE OLAN.Gi/£7V_T/N V GAYRETLERİNE ZAGMEN,TOP ^MfDGE V/V EU'NE,GEÇİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1957
  • AŞ KA ŞUSÂ YAN K A DİN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E 24 T Heyecan insanından horlanan,Mis Leyi onun sabrı çileden çıkarırdı.Her şeyi tevekkülle karşılıyordu adam.İnsanların kötülüğünü,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1957
  • AŞK HİKAYESİ Garip Bir Yaz Tati TEFRİKA No:1 "Vlarika'yı Nevv-Yorkla tanıdım.Gazete beni oraya bir röportaj İçin göndermişti.Marika da öğle yemeklerini yediğim barda çalınıyordu.O.çat pat Fransızca ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1957
  • YAZAN:K E F İ CEVAD 178 ULUNAY Evet kafidir.Abdullah:O halde,dedi,ben putperestlikten geçtiğim gibi dünya malından da geçerim.Bana verdiğin bütün mal ü menalı sana iade ediyorum.Müslümanlığı mala mülk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1957
  • VUUUİHV\HVVVUHHHVİ« V» Veriniz,o da verecektir.İ BU mesleğin güzel taraflarından biri de toplumla aranıza ördüğü görünmez bağlardır.Okuyucu J sizi dost bilir.Kendinden sayar.Sizde kendini bulur.Sitemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR İZİN JANDARK LARIMIZ Derleyen:LUTFİ ARİF KEN BEK XXI Yıl:1920.Dişi kuşun yalnız yuva yaptığım zannedebilenler aldanırlar.Bu zan ve hüküm yanlıştır.Yuvasını yapan,yuvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • BilC ilûmum Temizlik İşlerinde artık fazla vakit kaybetmeyiniz Harika temizleme tozu FAY görülmemiş bir sür'at ve kolaylıkla ev kadınının bilûmum temizlik mesele» lerini kökünden halleder.Fay,bıçak,ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • FLORYA KOYUNDA TURİZM BANKASININ İNŞASINA BAŞLAMIŞ OLDUĞU SAHİL ŞEHRİNİN HUDUT KOMŞUSU FLORYA CENNET MAH.nde PEŞİNATSIZ AYLIK TAKSİTLERLE VİLLALAR s İSTANBULUN biricik sayfiye mahalli olan,içinde 800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Itflâiliııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • VAKİT VASATİ EZANÎ Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.07 12.22 15.46 18.20 19.50 4.26 11.46 6.02 9.27 12.00 1.31 10.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ KIZ VE ERKEK KISIMLARI 1957 1958 öğretim yılı giriş imtihanları aşağıda gösterilen gün ve şehirlerde yapılacaktır:ORTA HAZIRLIK SINIFLARI:19 ve 20 Haziran 1957 İstanbul Kolejl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Makine Mühendisi Aranıyor THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED tarafından istihdam edilmek üzere Bsc veya muadili dereceli bir makine mühendisi aranmaktadır.Taliplerin Türk tâbiiyetinde,26 ilâ 32 yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • MÜHİM FIRSAT Haliç Köprübaşı Halat Kaynakrı Hurdacı Tamirci Atelye Boyacı Hususî Garaj olmağa elverişli Türk Petrol karşısında bulunan Simitçi ve Makarnacı sokakları kösesini teşkil eden 9 metre cephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • ı İM İTHAL Serbest siyalı tehlike satılır.Cad.112 MALI çimento müs-Mür:Tersane Tel:44 81 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ FIRED® MARKASINI ARAYINIZ 99985
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42^10 SATILIK EMLÂK SAT.Cerrahpaşada kelepir 887 Marsa Tel:44 74 50.T-281)ACELE sat.arsa,sanayi ^bölgesinde 11760 m.Tediyatta kolaylık.Mür:27 11 06.T-289)TUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • PAMUK ELLER İÇİN PRINCE Çatlak eiletUüfi.EL LOSYONU KOMİLİ SABUNU temizliğin timsalidir VC0^NE SABUH.KOMİLİ KALİTE TIBBÎ MÜSTAHZAR İTHALÂTÇILARI CEMİYETİNDEN:Cemiyetimizin senelik umumî heyet toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • YENİ melek Prensesin Aşkı GRACE KELLY LOUİS JOURDAN Şahane ve nefis süper filmin 2 nci ve son haftası bugün başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • EPf3^ YARIN AKSAM 2 BUYUK ARTİST ff BffA cL^P y?Sürükleyici bir mevzu.Renkli)tJIStf YILDIRIM YARIŞI mSiftemuiı u dark)Tony CURTİS Piper LAURİE Don TAYLOR ÖZEN FILM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • BİR BANKA DOLANDIRILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZiVIİR,18 Bir bankanın şubelerinden sahte çekle para tahsili şeklinde yapılan cür'etkârâne bir dolandırıcılık hâdisesi,zabıtaya intikal etmiştir.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Brezilya'da 3 otobüs kazasında 57 kişi öldü [ASSOCIATED PRESS] RİO de JANEIRO.18 Vukua gelen 3 otobüs kazasında 57 kişi ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştır.Bu kazalardan en fecii Sao Paulo eyaletinde.Alto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Bir damat,kaynanasını maşa ile dövdü I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.18 Bugün Tepecik'te bir damat,kaynanasını maşa ile bayıltmcaya kadar dövmüştür.Kaynana yaralı olarak Devlet Hastahanesine kaldırılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • NATO Kumandanlığı Yanma tehlikesi atlattı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,18 Şirinyer'deki NATO Kumandanlığı yanma tehlikesi atlat-I mıştır.Dün gece karargâhınmutfak kısmında çıkan yangın,itfaiyenin sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • FRANCO,EISENHOWER PLÂNINI MÜKEMMEL BULUYOR [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,18 İspanyol Devlet Reisi General Franco,hükümetinin «hâlisine ve inşacı» tarzda tenkidi bahsinde halka daha fazla serbesti verebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Seyyar silâh deposu hâlini alan dilenci r HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,18 Ankara Polisi bugün seyyar silâh deposu halinde,iki bacağı dibinden kesik bir dilenci yakalamıştır.Satılmış Yunusgil adında ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • C.M.P.nin Trakya gezisi başladı I Baştarafı Birincide Lâstik tamir edilirken havanın güzelliğinden bahseden Bölukbaşı «Hemen tavzih edeyim,herkes siyasi havadan hahsedivorum zanneder» dedi.Tekirdağı'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Maarif Şûrası dün toplandı t Baştarafı Birincide edilmekte idi.Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin teklifi ise,lise tahsilini şart koşmakta ve teknik öğretim mevzuunun Sânuufl dışında bırakılması tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • TÜRKİYEM İLK DEFA.KURUIAN Piliç yemleri Sanayii BALERİN FABRİKASI YEM KISMI BononU Havanyun sok.Tel.487354-480305
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • TARİHİN MEŞHUR ELMASLARI 3)BÜYÜK MOĞOL ttahmineD 1CS0 yümda buluntüüjlur.Fransız cevahircisi «Teaa iB.Tavernier tarafından SGOG'âa Dditfde satın alınmıştır.{Bundan OPOtttzfc kaybedildiğine göre birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Aiom tecrübelerine Rusya devam edecek Kruşçev,İngiltere ve Amerika tecrübeleri durdurduğu takdirde aynı yolun tutulacağını söyledi [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,18 Sovyet Komünist Partisinin şefi Nikita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1957
  • Aktris Lana Turner yeniden evleniyor [ASSOCIATED NEW YORK,18 Journal American bugiın,4 hafta evvel kocası aktör Le\Barker'dan ayrılan sinema aktrisi Lana Turner'in,boşanma kararı aldıktan sonra zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.03.1957
  • FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ PAZARA KARŞILAŞIYOR ÇETİN MAÇLAR HAFTASININ DİĞER MÜSABAKALARINDA ADALET VEFA,İSTANBULSPOR BEYKOZ ÇARPIŞACAK Profesyonel Lig Tertip Komitesi dün akşamki toplantısında bu haftaki ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • İtalya'nın Millî Maç teklifini kabul edeceğiz ANKARA,18 Hususi)İtalyan Futbol Federasyonunun ve milli takımlarımızla Ordu takımımızın ayni günde üç maç yapmaları hakkında vâki teklifine ait kendisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • TFIf ftQI slailbul tak«m|a« karşısında başarılı neticeler elde eden Kskişelıir lig birincisi Dcnıirspor.nihayet pafclV r.ar günü Beşiktaş önünde mağlûbiyeti tattı.Resmimizde,Siyah Beyazlıların tek gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • ŞAMPİYON TAKIMLAR DÖMİFİNAL KARŞILAŞMALARI MADRİD.18 Şampiyon Takımlar Avrupa Kupası dömifinal karşılaşmasında Manchester United ile oynayacak olan geçen yılın Kupa galibi Real Madrid,bu yıl da kupayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • PUSKAS,FİLM VE TELE-VİZYON SAN'ATKARI LONDRA,18 Macar eski Honved takımının kaptanı meşhur futbolcu Fe'renc Puskas buraya gelmiştir Puskas,bâzı İngiliz film ve televizyon kumpanyaları tarafından yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • BOĞULUYOR MU?Resimdeki adam,boğulan bir kazazede veya çığ altında kalmış bir dağ sporcusu değil,sırıkla atlama Olimpiyat şampiyonu Bob Richards'dır.Los Angeles'teki bir müsabakada Dünya rekorunu kırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • Sofyanidis namzedi Aydemir isteğiyle takımdan ayrılırken Suat de" A dan B ye geçirildi Profesyonel Lig Tertip Komitesi to;j:ntısına katılan Tek Seçici Eşfak Aykaç bu toplantıdan sonra Milli takımı ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • İKİ GENÇ NAMZET AYRILDI ANKARA.18 Hususi)Haber aldığımıza göre.genç milli takım namzetleri arasındaki iki genç çalışmalara katılamıyacaklarıııı bildirmişler ve mazeret olarak da ders durumlarını göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI PARİS.18 1958 haziran ayında İsveç'te yapılacak.Dünya Futbol Şampiyonası Final Tuı'masının oynanacağı tarih ve yerleri tesbit edilmiştir.Finale kalacak 14 tak.ma ilaveten geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • KOLOMBİYA GALİP Gece yapılan Güney Amerika futbol şampiyonluk tunıuası maçında Kolombiya Uruguay'ı 1-0 yenmiştir.İkinci bir maçta Arjantin,Ekvator'u 3-0 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • Kol kırılır yen içinde.Ailelerin içindeki olağan geçimsizlikler gibi,cemiyetlerde,kulüplerde beliren tatsızlıklar da bence sâdece o toplulukların mensup larını alâkadar eder ve kimsenin burnunu sokmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • "BÜYÜ* BAUK KÜÇOK 6AÜ&I vutar.DiMî$VEft B.YEMİŞLER1-AK1UU HAKEM Ordo Takımımızın yecAtöi GcAün ofsi\T otı \acUtoı TELEVI2YÖN SdvesındeaıUşılelı)£9s AM£tfifC4/V-TL £/TAKIMLARI MAÇINA j55 Bin KiŞiLiK ST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • F.Bahçe'de İdealist-Gayri idealist Zümre yok Fenerbahçe Reisi son günlerde çıkan haberlere karşı izahat verdi Fenerbahçe kıılübüncleki kaynaşma Reis Zeki Rızanın Fenerbahçeliler Cemiyetini ziyaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • F.FEDERASYONU yarın Ankarada toplanacaktır.Federasyon başkanı Hasan Polat bu ayın Milli maçlarla yüklü olması sebebiyle azaları,muhtelif mevzularda görüşmek üzere acele çağırmıştır.FENERBAHÇE takımı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • Dİ ICVA DÜNYA GÜREŞ KUjTA ŞAMPİYONASINA İŞTİRAK EDECEK ŞİMDİDEN;FRANSA,FİNLANDİYA,İTALYA,İSVİÇRE DAVETİ KABUL ETTİ Haziran ayında şehrimizde yapılacak olan Dünya Serbest Güreg Şampiyonasına iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • Vefa'mn eski ve yeni İdare Heyetleri anlaştı Vefa kulübünün eski ve yeni idare hey'etleri arasındaki malî ihtilâf dün bir neticeye bağlanmış ve Bölgede biriken paranın yüzde sekseni ile umumî gelirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • MİLLİ'LER ÇALIŞMASI cB» namzetleri bugün saat II de Fenerbahçe Stadında,kendi aralarında bir antrenman maçı yapacaktır.namzetleri ise her hafta oynıyacakları bildirilen antrenman maçını yarın Emniyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • ISTANBULSPOU ESKİŞEHİR'E GİDECEK Perşembe günü Beykoz ile karşılaşacak rtlan istanbulspor.Eskişehirclen bir nvıç trVüfi bnıştır.Teklif kulüp idaresi tarafından kabul edildiğinden istanbulspor takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1957
  • TEVZİAT i v;fH J i fi v^:v:İİİP Ttıniorlar dün Kadıköy'de Riviera Otelinde kampa girdiler.Resimde,Antrenör Cihat Arman,futbolcu-'ara malzemelerini verirken görülüyor.NYORLAR DÜN PA ALINDI Bursa daki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor