Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • Kıbrıs'ta Büyük bir Temizlik Başladı Adada tedhişçiliğe son verilmesine çalışılıyor [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE,17 Kıbrıs'ta tedhiş hareketlerine son vermek ve geri kalan EOKA liderlerinin yakalanmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • inönü kızı ile birlikte hapishanedeki damadını dün ziyaret etti THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,17 Bu sabah istanbul'dan şehrimize dönen C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü garda kendisini karşılayan Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • iJgKulfffrfri UÇAN PLÂTFORM Amerikan ordusunun «Uçan plâtformunun» Kaliforniya'daki Hiller Helicopter üssünde dayanıklılık denemesi yapılmıştır.İlk defa 1955 de İmâl edilmiş olan bu plâtformun daha so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • maammmumsmmmsmmmmammmmom [İLHAN DEMİREL] MACAR MÜLTECİLERİ İÇİN YAPILAN AYNİ YARDIM TESLİM EDİLİRKEN YARDIMLARINIZ mültecilere veriliyor Kampanyamızla toplanan 36 bin lirayı memleketimizdeki mültecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • İBRAHİM ÖKTEM'İN AÇIKLAMASI İbrahim Öktem dün şu açıklamayı yapmıştır:t Bugün Bursa menşeli bir haberde bana atfedilen bâzı sözler çıkmıştır.Halk ve Hürriyet Partisine mensup bâzı dostlarımla beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • IRUÇHAN UNVERJ MASLAK'(aki KAZADA OTOMOBİLİN HALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • PENDIK'DE ÖLEN:Evceğizli 45 yaşında tüccar İhsan Elialtı.YARALILAR:Ayni kazada otomobil ve otobüste bulunan yolculardan 16 kişi de muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır.MASLAK'DA ÖLEN:Defterdarda otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • MENDERES'İN BASIN TOPLANTISINA CEVAP VEREN Hür.P.C.M.P.görüşlerini Karaosmanoğlu,Çelikbaş,Bölükbaşı "tatlı eda„ nin "Rejim Buhranlını halledemiyeceği kanaatinde Çelikbaş'ın "Samimî bulduğu» İnönü'nün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • Karaosmanoğlu'nun Izmirdeki konuşması [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.17 «Sözlerim son derece objektif olacak,realist konuşacağım ve hiçbir mugalataya sapmaya lüzum görmeden fikirlerimi izah edeceğimi H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • Habeşistan'da kediler miyavlamazmış [ANADOLU AJANSI] PARİS,17 Hayvanları koruma cemiyeti müntesiblerinden biri tarafından açıklandığına göre,Habeşistan kedileri hiç miyavlamazlarmış,Rose Meyer adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1957
  • 4^!ğlj| iP^U ^t"1» ISEZAI YALGINI PENDİK'teki KAZA:1 İzmit'e düğüne giderken virajı alamayarak devrilen otomobil.2 Otobüsün sadmesiyle yuvarlanan Adana plakalı araba.3 Yine otobüsün devirdiği oto ve 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • AYLA ZIRH ve OĞUZ AKTULGA Nişanlandılar İstanbul 17.3.1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA ASYA'DA KOMÜNİST TEHLİKESİ Eylül 1954 te,sekiz Batılı ve Asyalı devlet temsilcileri Manilla'da toplanarak,NATO' ya benzer bir güvenlik paktının temelini atmışlardı.SE-ATO adı verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • ÖLÜM Ankara eşrafından eski Ankara Belediye Reisi Hacı Ziya Ankaralı 17 3.19.17 urihinde vefat etmısiıi Cenazesi 18 mart pazartesi günü Kadıköy Osmanağa Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • 2.000.000 TL Tasarrufu teşvik planının ilk çekilişi 29 MARTTIR GARFUITİ Acele hesap açtırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan O r RECEP DOKSAT idrarda renk değişiklikleri 1)İdrarın tabiî rengi,açık limon renginden koyu sarıya kadar değişebilir,idrar miktarı az olursa,kesafeti yüksek ve rengi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Radyo bağlama ekibinden oyun havaları 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 İyice esmer;Cü7.'î.2 B;i.hğı.3 Boru seji;Eskiden sünger kâğıdı yerine kullanılan kumun 2 konulduğu k a b.4 Ameliye;Atesli silâhların uzun maden kısmı.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • B ¥t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sabahleyin bütün hâdise ve islerde şansınıza güvenebilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Size pek dürüst veya vefalı görünen bir insan hakkındaki kanaatiniz değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Gemi kaptanları balıkçılardan şikâyetçi Balık tutmak maksadiyle limanı dolduran ve bu suretle seyrüseferi aksatan balıkçılara mâni olunamamaktadır.Bu arada,bâzı olaylar da vııkııbıılmak'ı ve zaman zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Dün de Boğaz'dan 2 Rus tankeri geçti Düh de Boğaz'dan.akaryakıt yüklü iki Rus tankeri geçmiştir.Akdeniz istikametine giden gemilerin.Romanya'dan yükledikleri akaryakıtı.Port Sait ve İskenderiye limanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Kimsesiz çocuklar için yeni yurt binası yapılacak Kimsesiz çocukların eğitimi işi yeniden ele alınmıştır.Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,bu hususta geniş etüdler yapılmaktadır.Bu arada,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Yüksek Ticaret talebesini şaşırtan bir karar Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Yönetmeliğine konan yeni bir hüküm,talebeleri müşkül duruma düşürmüştür.Devam müddetini doldurup vize aldığı halde bir veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • rtP^NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os î«ti« tarihi 6 Mayıs çekilişinde 1)11)1 5 Tammuz OUUUil:5 Kasım SO.OOOtl 5 Eylül 50.000 31 Aralık n 75.000 Fazla Har 150 liraya bir kur'a numarası iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • İtalya'ya Stajyer Gönderilecek BANKO Dİ ROMA TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA İLÂNI Türkiyedeki Şubelerimizde yüksek evsafı haiz eleman istihdamını sağlamak,Türk İtalyan işbirliğini ve kültür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Bir kadın nikâhlı ol ilk kocasından iki zamandan beri heray 80 lira da nafaka almış İki evli olduğu tesbit edilen bir kadın hakkında,ilk kocası tavafından dâva açılmıştır.N.adındaki kadın,950 senesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • I Nillî hava ve w illi W marş zuğurllugu WLM ARŞ bakımından bi/iın kadar fakir millet,Yİ belki yalnız Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da bulunur.Büyük millî günlerde radyo E millî havalarımızı çaldığı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Kaçak et satışları yine artmaya başladı Küçükpazar semti kaçakçılığın merkezi haline getirilmiş.Yapılan mücadele kifayetsiz görülüyor Şehirde kaçak et satışlarının arttığı iddia olunmaktadır.Belirtild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • BELEDİYE,muhtelif bankalardan ödünç aldığı paraların taksit ve tahvillerin faizi olarak bu yıl 6.208.211 lira ödeyecektir.0 1957 YILI Belediye bütçesine muhtelif sebeplerle top atımı için 30 bin liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Migros idarecileri,basına izahat verecekler Migros teşkilâtı idarecileri,hafta içinde sapacakları basın toplantısında teşkilâtın bugüne kadarki faaliyeti,kahve j tevziatı meselesinin esasları ve teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Lâstik tevziatı şimdilik durduruldu Otomobil lâstiği tevziatı durdurulmuştur.Bundan böyle şimdiye kadar dağıtımdan istifâde etmemiş olanlara ikişer lâstik verilecektir.Buna karşılık,şehrimizde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Üsküdar Kadıköy arası tramvay seferleri arttırılıyor İ.E.T.T.Umum Müdürlüğü,Anadolu yakasında sefer yapan tramvayların plantoiiluklarda bekletilniemesine karar vermiştir.Bu suretle Üsküdar ve Kadıköy'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • MS on LİRA utfo^ri 20 EV APARTMAN PAİIUH' HE*150 Ü*AYA BİR KU& A/UMAXASI VİRİLİR AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • f SİNEMALAR J B E Y O Ğ L U r TİYATROLAR Vw.J İngilizce.Altın SARAY Tel:Doktor Denizde Dirk Bogarde TAKSİM Tel.AKIN Tel:48 ö5 02)1 Çılgınlar Cehennemi Eşref Kolçak Türk filmi.2 Gül Ayşe Deniz Tanyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • İstanbul yolları için 35 milyon lira ayrıldı Şehrin muhtelif senitlerinde inşaatlarına karar verilen yolların yaptırılması İçin 88 milyon lira ayrılmıştır.Bunun 20 milyon lirası Fâtih,Eminönü.Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1957
  • Röntgencilik yaparken hastahanelik oldu Ahmçt Karatay adında bir röntgenci,dün hastahanelik olmuştur.Üsküdar'da.Selimiye semtinde oturan Ahmet,evinin terasına çıkarak karşı evde ikamet eden genç bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • 3ERMUDA jörüşmeleri lac Millan Eisenhower ile dünyanın omünist tecavüzünden masun tutulması çini ele alacaklarını söyledi [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,17 Başbakan Harold MacMillan bugün,Başkan Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • IP [A.P.Hindistan'ın en çok sevilen film artisti Kaj Kaponr.secim kampanyası sırasında Hindistan'ın sandalyasız Nazırı Krişna Mrnnn'u desteklemiştir.Mennıı.Xehm'mııı Kongre Partisi tarafından Kurucu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • doktrini'ne muarız Hindistan Başvekili Oriadoğuda askerî bir müdahalenin komünizmin cesaretini arttıracağını ileri sürdü [ASSOCIATED PRESS] YENİ DELHİ,17 Hindistan Başvekili Nehru,Ortadoğu'nun ko-nüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • I ERDOĞAN BAYRAKTARI Amerika'dan alınan jet inaklarını kullanan pilotların lıemcn lıemcn her gün ses duvarını aşmaları karşısında,Eskişehir'deki ilgili makamlar bu tecrübelerin meskun yerler üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • i Siiley maniy e'deki Me vlid i Şerif j MÜBAREK Berat)Kandili münasebetiyle Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından Sülcymaniye Camiinde bir Mevlid-i-f Şerif okutturuldu.Kanunî Süleyman'ın ihtişamı ile Sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ GÜRÜLTÜLÜ KONGRELERİNDEN SONRA KAHVECİLER REY VERİRKEN Kahvecilerin ateşini hazır kuvvet bastırdı GÜRÜLTÜLÜ GECEN KONGREDE BİR ARA ÇIKAN KAVGAYA POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ Kahveci gazino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • IIMIMİÎİİ {EHIR TAM SAS/DlCl GONDOLA KOyARKEN hayout^ LA(Z DA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • MANİSA'DA SICAKTAN BAYILANLAR OLDU [Hususî Muhabirimiz Erguıı ONARIR'danl MANİSA.17 Bugün Manisa tam mânasiyle yazdan kalma bir gün yaşamıştır.Hararet gölgede 23 dereceyi bulmuş halk mesirelere akın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • 18 senedir Hukuku bitiremeyen talebeler varmış Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinde dün bir toplantı yapılmıştır.İmtihan yönetmeliğinin kifayetsiz oluşu sebebiyle verim nisbetinin gayet düşük olduğunu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Bölükbaşı t Baştarafı Birincide HÜR.P.İLE BİRLEŞME Hür.P.ile birleşme dedikodularına gelince,bunu Hür.P.sayın lideri Karaosnıanoğlu,bu mevzudaki haberleri yalanladı.Buna ilâve edecek sözümüz yok.Bölük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Tatil günü üç kaza ile bitti t Baştarafı Birincide ile 51826 plâka sayılı taksi çarpışmışlardır.Kazada ölen olmamışsa da otomobilde bulunan bir kişi heyecandan bayılmıştır.«ARRİVEDERCİ ROMA» BİR KA-ZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • DEVLET TİYATROSU TEMSİLLERİ HAFTADA UÇE ÇIKARILDI Devlet Tiyatrosunun şehrimizde vermeğe başladığı temsiller,büyük alâka uyandırmıştır."Bir Yastıkta» temsilinin gördüğü rağbet üzerine,yarından itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • IA.P.J Budapeşte mahkemesi,silâh tasıma yasağına riâyet etmeyen yedi genç mukavemetçiyi 18 ayla 5 sene arasında değişen muhtelif hapis cezalarına çarptırmıştır.Resimde soldan sağa)görülen Mikloa ve Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Boykot dün SONA ERDİ OKULA DÖNMEYEN SADECE 15 TALEBE KALDI.ONLARA DA BU SABAHA KADAR MÜHLETVERİLDİ Dört gündenberi boykot yapan Yük-sek Denizcilik Okulu talebelerinden 139 u,dün akşam saat 17 ye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Efelik taslayan iki grup birbirine girdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.17 Bu sabaha karsı Efelik taslıyan iki grup arasında kadın ve haraç alma meselesinden bir kumarhanede çıkan kavga cinayetle bitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Subayların tâyin üsteleri hazırlanıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,17 Millî Müdafaa Vekâletince bu yıl tâyinleri yapılacak olan subay ve assubaylarm listelerinin hazırlanmasına başlanmıştır.Bu senek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • n k a r a Belediyesi jkanta yemek cretlerine zam yaptı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Belediye Meclisi Lonta yemek i'iatlarına büyük mikyaszam yapmıştır.Et yemekleri fiatlal',60,sebze yemekleri fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • KADIN ÇAMAŞIRLARIN!ERKEKLER SATACAK [ANADOLU AJANSI] ZÜRİCH.17 Burada büyük bir tuhafiye mağazası,kadınlara ait çamaşırları,bundan böyle yakışıklı delikanlılara sattırmayı kararlaştırmıştır.Bu sayede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Halit Kıvanç,en iyi muharrir seçildi s İstanbul'daki Günlük Gazete Teknisyenleri arasında tertiplenen anket sonunda,«105B yılının en iyi muharriri» olarak «Milliyet)ten Halit Kıvanç seçilmiştir.Günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Milletleri es'ul tutuyor İsrail Hariciye Vekili Mısır'ın Gazze'ye girmesi üzerine bâzı tedbirler alabileceklerini söyledi [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA.17 Mısır birliklerinin Gazze'ye girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Bir kadın,dedikoducu erkeği vurmak istedi ARADIĞI ADAMI BULAMAYINCA KAPIYA İKİ EL ATEŞ EDEN ŞERİFE YAKALANDI Üsküdar'da oturan Şerife Yıldırım adında genç bir kadın,dedikodu yüzünden silâha sarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • Filipin Cumhurbaşkanı uçak kazasında öldü 3 MANILLA,17 Filipin Cumhurbaşkanı Ramon Magsaysay bir uçak kazası neticesinde ölmüştür.Cumhurbaşkanı Magsaysay'ı ve misafirlerini götüren uçağın enkazı Cebu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1957
  • KaraosmanoğlıT nun izmir'deki konuşması 9 t Baştarajı Birincide dılar.Biz de bu parti içinde çalıştık.Bugün hürriyeti kısılmış matbuat D.P.nin özlediği matbuat mı idi.Ya D.Puiu programı tâdil edildi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • p CAN OZON'UN İLK* KARISIYDI.EFENDİM.ONUNLA VAl_MIZ Mil_^ONLARiNi ELDC Etme lÇİNj|EvuENDİ 5U CAN f ONA KARŞİ DEDİĞİNİZ MÜRMET.KADIN «O-KÂRDI ı CASiNl SEVE?EFENDİM.MİYDİ ACABA CAN İLE GÖRÜSEBİ-LİR MİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • i TBMkaç saat S0M24 i f f YİNE KAZANDIK 1 CHA CHA.1 BİR.AYL.IK.MAAŞIM.ÇIKTI j AAÜKEMMEL.A HAOİ VETER.Öyi-E İSE.BIRAK ŞU OOU.NU DA GEL.BlRAZ ONU-ı ŞALIM.«4 Pöİliİ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • ALLAH UK ALI BEY Jj.lf PALTO vg ŞAPKA ORAYA VERME.AS,ŞU AYAKKABILARINI 6İY.çok eiçiM^fz i oluyor.KABA I DAVRANDIM.KUSURA BAKMA-BENİM DE KUSUR-LARIM VAR TABİİ YAA.ÖYLE Mİ SAVSANA ONLARI 8A«ıiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:N E Y Y İ R E 23 Çok eğlendik,dedi.Tiyatroların hiç birini kaçırmadık.Mis Glower evliliğin Bertha'yı değiştirdiğini sezdi.Sezdiğine huylandı.Evlenen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • YAZAN KEFI C E V A D 177 ÜLUNAY Beni Şam'a göndermezsen müsaade et Irak'a gideyim.Olmaz.Irak'ta da aleyhime fitne çıkarıp 0 vilâyetin ahalisini üzerime tahrik edeceksin.Ebûzer düşündü.Tamamiyle nüfuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR M JANDARK'LARIMIZ Derleyen:LUTFİ ARİF KOBER XX Yıl:1920.Eski milletvekillerindersayın Orhan Fikri Mutlu Bey,Milli Mücadele sırasında Mersin Müdafaaı Millîye Grupunun H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • UV\UV\VV%UUU%V\HİUİUUUUUHW;BİZ KAOINLÂB Neyyire DİLENCİLERE DAİR 3 GÜNEŞ sırlımdan içime işliyordu.Kaldırımlara vurmuştu.Sanki mart ortasında,sürü-lü tarla gibi,taşların arasından hayat fış-i kırcaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1957
  • llll!AŞK HİKÂYESİ NC TEFRİKA NO.12 Bu iki hikaye doğru olabilirdi.Nigâr'la Turgut belki yalan söylememişlerdi ama hâdise esrarını muhafaza ediyordu.Komiser,bir kaç gün boş yere arandı,düşündü durdu.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • ÜHYAYI YENİ bir dans sarıyor Kalipso dansını beğenenlerin başında Prenses Margaret var [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,17 Rock and Roll dansı itibarını kaybetmeğe başlamıştır.Yerini «Kalipso» olarak adlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • ^C\P A*l * S harikalar yaratan kırmızı kutu.Kısa zamanda bütün ev kadınlarının benimsediği,vitrinleri renklendiren,bilûmum temizlik işlerinde harikalar yaratan bu kutudur.Çünkü bu kutunun içinde kalit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Muayyen zamanlardaki rahatsızlıklarda ve baş ağrılarına kar OPO rAYDALBDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Pamuklu Bez Satışı Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Nazilli Fabrikasında bulunan 13.780.metre hatalı hambez ve 160.690.metre 3-5 metrelik temiz parça bez,mevcut şartnamede yazılı esaslar dahilinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI Beykoz Ajansı Bugün Hizmete Girmiştir.10.000 urai,k Hususî açılış keşidesi Her "J 50 Liraya bir kur'a numarası 3337)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Mâlliııeft Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇt Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Şaban 16 Pazartesi 18 MART 19 57 RUMÎ 1373 Mart S VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.07 12.22 15.46 18.19 19.49 4.28 11.49 6.03 9.27 12.00 1.31 10.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış A.ve H.APİKOĞLU KARDEŞLER Firmasının sucuklarını daima tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra-ekstra etlerden modern ve klimatizasyon tesislerle sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • «açsa—î.ÎLE UÇUNUZ Ayazpaşa KunpaJas No:1 Parkotel karsısında)Tel:482982 483331 Istanbul Hilton Şubesi,Harbiye,Tel:484265 Ankara.Zdfer meydanı,Yenişehir,Tel:28402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Makine Mühendisi Aranıyor THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED tarafından istihdam edilmek üzere Bsc veya muadili dereceli bir makine mühendisi aranmaktadır.Taliplerin Türk tâbiiyetinde,26 ilâ 32 yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • KASAR VE BOYA SİPARİŞİ ALINACAKTIR Sümerbank Kayseri Fabrikası için kasar ve boyası firmalar tarafından verilmek şartiyle)boya fason siparişi alınacaktır.Siparişler 25.3.957 günü saat 9 dan,26.3.957 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Bu aksamdan itibaren ATLAS SİNEMASINDA Bir Japon kızının TOKYO'da Gangsterlerle korkunç mücadelesi TOKYO GANGSTERLERİ *HOUSE OF BAMBOO Renkli SİNEMASKOP Artistleri:ROBERT RYAN ROBERT STACK SHIRLEY YAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Squibb Araştırma Fonu'Taliplerine 10S7 vencsı için araştırma konusu «Tir k iyede yetişen tıbbî ne* batlardan biri üzerinde.i!ç İstihsal indeki değerini de ihtiva etmek üzere ilmî hiretüd"» dür Bu mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • DEMİRLE İLGİLİ OLANLARA 1 Karabük Demir Çelik Fabrikalarından demir vesair malzeme tahsisi bulunan is sahiplerinin demirlerini istedikleri yere sür'atle ve garantili olarak naklettirmek isteyenlerin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Dr.SUPHİ ŞEMSES idrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postahane sırası Tel:44 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Kazaya uğrayan bir âmâ kötürüm oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.17 En büyük zevki gürel havalarda güneşlenmek olan Nevruz adında genç bir âmâ bugün de Hergele meydanında güzel havanın tadını çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • Traş olması için suçluya para veren hâkim [ANADOLU AJANSI] LAUSANNE.17 Locle şehri Ceza Mahkemesi Reisi M.Beguelin,geçen hafta işlediği bir cürümden dolayı mahkeme huzuruna çıkarılan 58 yaşında bir ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • AMERİKA'LI BİR ER HİZMETÇİSİNE TECAVÜZE KALKIŞTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 William adında Amerikalı bir er,dün gece hizmetçisine tasallut ederken yakalanmıştır.William,genç ve güzel bir kız ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇİK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KULAKSIZDA 3 kata müsaadeli 10X11 arsa 7.500 lira Tel:27 33 61 T-251)KADIKÖYDE 170.000 lira üç kat 6 daire aylık gelir.1.400 lira tedlyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1957
  • Mustafa Ertan golle neticelenen tutunu çekerken Coşkun üzerinden' atlayarak topa mâni olmamaya çalışıyor.Telefoto MİLLİYET A.P:Nümberg Frankfurt İstanbul Giriş bedava olduğu halde iki bin seyirciyi zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1957
  • SAĞDA SUAT,TOPUN GİRİŞİNİ TAKİP ETMEKTEDİRLER Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul)G.Saray Ankara Giicii'nii 3-1 yendi Sarı Kırmızılılar,düzgün oynayarak galibiyeti son yarım saat içinde elde ettiler [HU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1957
  • KADRİ AYTAÇ İtalya caziptir.Kadri diyor ki "Mukaveleme göre harice çıkabilirim.NURNBERG.17 Namık Sevik telefonla bildiriyor^ İtalya'da aldığı teklifler üzerinde ciddi surette düşünen Galatasaraylı Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1957
  • Basketbol lig maçları Basketbol lip maçlarında şu neticeler alınmıştır:Fenerbahçe:88 Darüsşafaka:68 Vefa:50 Mndaspor:43,Vefa bu galibiyetten sonra lig üçüncülüğünü elde etmişin ŞİŞLİNİN GALİBİYETİ Evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1957
  • KISA HABERLER 3 HASKOY,KARAGUMRUK'İİ 2—1 YENDİ:II.profesyonel lig maçlarına dün devam edilmiş ve büyük bir sürpriz yapan Hasköylüler,Karagümrük'ü 2—1 yenmeğe muvaffak olmuşlardır.İkinci maçta Galata,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1957
  • IB E S î K T A Ş1 dünde galip ı Demirspor istanbul takımlarından i 1 k mağlûbiyeti tattı:1-0 ESKİŞEHİR,17 Hususî)Bugünkü maça 15.30 da D.sporun vurusu ile başlandı.Jlüzgârı ar-kasına alan Beşiktaşlıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1957
  • e-PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 14 11 3 39 10 22 Galatasaray 13 10 2 1 34 14 22 Istanbulspor 16 8 5 3 29 19 21 Beşiktaş 15 8 3 4 30 22 19 Beykoz 16 8 2 6 29 23 18 Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1957
  • TAYYAR,KENDİ KALESİNİN DİREKLERİNİ BİLE,ATTIĞI SÜTLE Zor,fakat net galibiyet 1st.Spor:4 K.Pa$a:2 Sarı Siyahlılar maçı kendi oyunlarından ziyade rakiplerinin hatalarıyla kazanabildiler [SAMI ONEMU] SAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor