Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • Kırşehir tasarısı Vekâletlere verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Kırşehir'i tekrar vilâyet haline getirecek olan kanun lâyihasının Dahiliye Vekâleti tarafından yapılmakta olan hazırlığı bitmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • SOVYET TEKLİFİ REDDEDİLİRKEN TÜRKİYE İLE istişare yapılmış [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA.13 Eski Hariciye Vekili Sepilov tarafından Sovyet Şûrasında açıklanan,Orta Doğu hakkındaki Rus tekliflerine B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • unm—m w»—«^womwi 1RÜÇHAN ÜNVERİ ATATÜRK DERNEĞİ BAŞKANI MUHTAR KUMSAL,ATA HAKKINDA YA-PILAN İNCELEMELERİ ANLATIRKEN.YANINDA DURAN ÇOCUK «ATATÜRK MARŞI» nın BESTEKÂRI «HÂRİKA ÇOCUK BERİL METO» dur Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • I KEYSTONE] Üstüsle binmiş iki ıırak mı?Değil.Bu,Amerikan Hav;Kuvvetlerine katılan B—58 tipi Hustler jet açığıdır.Altındaki «kapsül» takma olup,ııç:ı£a nııılıtelif vazifeler «ürmek imkânını vermektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • Zukov,Batılıları harble tehdit etti Sovyet Tümenlerinin Doğu Almanya'da kalmasını temin için bir anlaşma imzalayan Ruslar,iki Almanya'nın birleşmesi için Batı Almanya'nın askerî ittifaklarını fesheder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • llfej İA.P.1 tîA77F'HF nilRIIM f'az/c meselesi dolayısiyle Ortadoğu'da durum vehamctini muhafaza etmektedir.Bir-UUnUHl leşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Ralph Bunche,Nâsır'la yaptığı görüşmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • BERAAT EDEN KIBRISLI TÜRK GENCİ lâdc Ahval Kanunlarına öre,üzerinde tabanca bulunduğu için idama mahkûm olan 18 yaşındaki Türk genci Hüseyin Ahmet Küçük,geçen cuma günü İstinaf Mahkemesi tarafından be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • 40 ton kahve daha tahsis edildi Kaymakamlıklar emrine verilen kahvenin tevziine devam edilmektedir.Bu defaki tevziat,muhtarlıkların verdikleri listelere göre yapılmadığından kahve dağıtılan yerlerin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • Kral Suud Bağdad'ı Ziyaret Edecek C.Şamoun da Mart sonunda Riyad'a gidiyor [TÜRK HABERLER AJANSI A.A.BAĞDAD,13 Hükümete yakın çev-relerden bildirildiğine göre,Suudi Arabistan Kralı Suud,mayıs ayının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • ANİTA EKBERG KOCASINDAN KAÇTI [ASSOCIATED PRESS RİO de JANEIRO.13 İsveçli film aktrisi Anita Ekberg.makyaj yapmağa bile vakit bulamadan bugün,kocasının yanından kaçarcasına İsveç'e hareket etmiştir.Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • ATİNA.KIBRIS İÇİN istemiyor Karaman tek şahsın is,müzakereye Makarios olduğu âhiyetli nu söyledi [MİLLİYET KAÜVO SERVİSİ] ATİNA,13 Kıbrıs müzakerelerine devam eden Yunan Meclisinde bugün,eski Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • inönü,"Kalkınmayı takdir ediyoruz,dedi Demokrat iktidardan mühim ve kıymetli eserler kalacağını söyleyen C.H.P.Genel Başkanı,"Kalkınma mes'elesinde usul üzerinde münakaşadayız diyor [NEDRET SELÇUKER]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • Bir Amerikan firması T.H.Y.na Helikopter satmak istiyor Philadelphia Helikopter fabrikası müdür muavinlerinden Harry Peck,altı haftalık Avrupa turnesinden sonra memleketimize gelmiştir.Dünyanın en büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Vali Dolmabahçe Stadyomuna Helikopterle inecek Amerikan Deniz Kuvvetlerinin yeni süper taşıt gemisi ve dünyanın en büyük uçak gemisi olan FORRESTAL'ın memleketimize ilk gelişi münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Uzun zamundanberi Yeni Melek prömiyerlerinden bahsetmez olduk.Halbuki ne hanımlar güzelliklerini,ne de moda gösterileri hararetini kaybetti.Yalnız son salı gecesi göze çarpan birşey vardı:birçok hanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • EVİNİZİ YAPACAĞIZ KREDİLİ YAPACAĞIZ İSTEDİĞİNİZ YERDE YAPACAĞIZ KREDİ YAPI SANDIĞI Tophane,iskele Caddesi No.24 BUGÜN HİZMETE GİRDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT İDRAR VE HASTALIKLAR 2)İDRAR MİKTARININ' ARTMASI POLİÜRI)İdrar miktarının artmasının ı Poliüri'nin)gelip geçici şekilleri ı Bk:S:327)yanında,devamlı şekilleri ayrı bir öne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar.Tülün Kormaıı 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14 30 Beraber şarkılar.Çalanlar:Hakkı Derman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • r SİNEMALAR TİYATROLAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Çılgınlar Cehennemi Eşref Kolçak Türk filmi.2 Gü Ayşe Deniz Tanyeli Türk filmi.A L K fi Z A R Tel 44 25 02)Kadifede Kesesi Vahyi Öz Türk filmi.ATLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAGA:1 Temize çıkarma;Dize gelme.2 Yakışıklı genç.3 Dişçi âletlerinden biri;Bir çeşit cila.4 Tarihi bir devlet;Bir nota;Cet.5 Tel.6 Ücret mukabilinde eşyamızı bir müddet için saklayan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • E w* İK tâ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Belki yardım göreceksiniz ama bütün sıkıntınızı üstüne alacak kimseyi bulamayacaksınız.KOVA BURCU [21 Omk 19 Şubat] Bugün için bir kararını/varmış ama hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • ÜÜ HİZMETİNDEDİR UUSLK?&UBFTTF îuil rTTIDJI tJK-ffVavar ouKtllc İm AL.ti IIKİLMIŞ T' KIYMETLİ UflLİf HEDİYELERİ j f ^Ikişiye 500 liralık AYLIK GELİR 1 50.000 liralık on sene vadeli FAIZSI/MESKEN KREOl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • ÖKSÜRÜĞÜ KESER "Makyajlı manzarası göstermeden" ŞAYANI HAYRET BİR TEN ı'aze ve cazip harikulade bir ten Makiyajı hatırlatan hiç bir şey olmadan O kadar ince ve hafif bir pudradır ki hakikaten cild üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Şehir hattı vapurları iskele sıkıntısı çekiyor YAZ TARİFELERİ BAŞLADIKTAN SONRA SIKIN-TININ DAHA DA ARTACAĞI BELİRTİLİYOR Şehir Hattı vapurları için bilhassa yaz programının tatbikine başlandığı takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • 9 LİMANIMIZDA misafir bulunan Amerikan Filosu Kumandanı Amiral Mac Manes şerefine Vali Prof.Gökay dün bir öğle yemeği vermiştir.Yemekte Türk ve Amerikan Amiral ve Generalleri de hazır bulunmuşlardır.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • ^NLf BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI öS i 3 5 Mayıs çekilişinde 11 mı 5 Temmuz I oUUUtl.5Kmiid 50.000tl 5 Eylül 50.000 31 Aralık 75.000-Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat için ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Akaryakıt işimizde alaturkalık GEÇEN* gün bir yazımda,«Her isimi/alaturka» sözünün,«Her işimiz hesapsız,düşes,ne çıkarsa bahtına,her işimiz tesadüfe bağlı» mânasına geldiğini yazmıştım.Bu alaturkalığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Baro Umumî Hey'eti tekrar toplanacak İki gün evvel verdiğimiz haber^ tahakikuk etmiş *e Baro İkinci Başkanı Muin Külety'le Genel Sekreteri Nfuri Tüzel istifalarını Baro'ya bildirmişlerdir.Baro idare H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Kasım Gülek bugün Karamürsel'e gidiyor C.H.P Genel Sekreteri Kasım Gülek,Karamürsel mahkemesindeki duruşmasında bulunmak üzere bu sabah Karamürsele gidecektir.Gülek'le.C.H.P.Meclis grubu başkan vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Dün limanınıza gelen ithal malları Dün limanımıza gelen iki İtalyan gemisi ile 680 ton tutarında çeşitli ithal malı getirilmiştir.Gelen malların arasında 462 ton sudkostik,65 ton mantar tapa,28 ton ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Belediyenin yeni yıl bütçesi tasdik edildi 1957 yılı Belediye bütçesi Dahiliye Vekâletince tasdik edilmiştir Hükümet,Belediye Meclisince 18fi milyon lira olarak kabul edilen İstanbul Belediyesinin büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • LİMANDAKİ sandallar KONTROL EDİLİYOR Deniz trafik polisi tarafından bilhassa köprü önünü kapayan balıkçılar şiddetle takibe tâbi tutulmuş ve neticede Deniz Trafik Kanununa aykırı hareket edenlerden bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • Sivas tanken cumartesi günü geliyor Trieste limanında iken.içinde kaçak afyon bııhınan Sivas tankeri,cumartesi günü cehrimize gelecektir.Tankerin,hamulesini tahliye sebebile ilk defa Derinceye uğramas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • ACAR EMLÂK Hasan Rasih Han Kat 4 Cağaloğlu Hürriyet Gazetesinin karsı sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1957
  • ÖLÜM Kırklareli Valisi Alâettin Eriş'in kayınpederi,Anadolu Sigorta Şirketi müfettişlerinden Suphi Şenbark'ın babası.Dürdane Şenbark'ın kayınpederi ve Birsen Eriş'in büyük babası,Zehra Şenocak'ın eşi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Ateş alan Jet makineli tüfeği üç Assubayı yaraladı [Hususi Muhabirimiz Erdoğan Ba.raktaı'dan| ESKİŞEHİR.13 Bugün saat 15 ularında pist kenarında bir jet uçaklım bakımı yapıldığı sırada üç assuayımız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Tunus'un istiklâl günü törenine bir hey'etle katılacağız I HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,U 16 nıart'ta Tunus'ta yapılacak "İstiklâl günü" törenlerine Hariciye Vekaletinden bir heyet Türkiyeyi temsilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Fransız Parlâmento heybetinin temasları B.M.TVT.'ııin davetlisi olarak şehrimize gelen Fransız Parlâmentosu Sivil Havacılık Komitesine mensub 20 kişilik hey'et,Vali Gökav'ı ziyaret etmiştir.Gökay.hey'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • »MC1IWIIIWII»!WPO—OTIEL—n KARA ÇAM NEZLE İLACI l_uj_m.I11BWMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Yurdun her yerinde Mümessil Aranıyor Hac seferlerimiz için mektupla posta kutusu 1252 Istanbula müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • •V.v-İyi ışık gördüğünüz her yerde EDISON AMPULLERİ VARDIR!EDİSON istemekle,sarferriği cereyan» size,son kuruşuna kadar,bol ışık olarak iade eden,bir ampul almış olursunuzfiOl IŞIK VERİR O AZ CEREYAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Evinin erkeği eşyasını bizzat tamir eder.SUPERCOLLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • 1İİİ1I1IİÎIğ İS&JIR UYKUDA DA ÇAK/YOR AMMA RÜYASI OKUNAMtYOR m^%EWR*f İSTİRAHATA TERKBT f] tiler.zehİr Burada 37 SAAT UYUDU TAM 57 SAATt 'E^ıR.HAFİYE GANGSTERLERİM ELİNE İ DÜŞTÜĞÜNE MEMy MUNOu f GANGS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • m KARACA TİYATRO MİLLİ İHTİKÂR SONİO GUN Gelecek Temsil MEDARI İFTİHAR Karaca tipi yeni bir komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • TİCARET VEKİLİ VALİ İLE GÖRÜŞTÜ Dün sabah şehrimize gelen İktisat ve Ticaret Vekili Abdullah Aker.Vilâyete giderek şehri alâkadar eden mevzular üzerinde Vali Prof.Gökay'la ohsnat kadar konuşmuştur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Amerikan Radyoları Türkiye'yi tanıtıyor Washington Büyükelçimizin bir konuşması 450 istasyonu olan bir şebeke tarafından yayınlandı [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,13 Washington Büyük Elçimiz Haydar Görk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Vali,Dolmabahçe Stadına Helikopterle inecek t Baştarajı Birincide rak katılmaktadır.Festivalde,Amerikalıların millî sporu olan Baseball gösterisinden başka,Amerika harb kuvvetleri arasında en mükemmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Edlremît ve Kemalpaşa'da iki secimi D.P.kaıandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,13 Edremit kazasında yapılan Belediye Meclisi seçimini D.Padayları kazanmışlardır.Ayrıca Kemalpaşa kazasının Sinancıiar kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Parlayan benzin bir faciaya sebep oldu [Hususi Muhabirimiz Ahmet Cevdet Sidal'dan] AKHİSAR.13 Şehrimiz Cumhuriyet mahallesinde Elif isimli bir kadın,sobaya doldurduğu odunları bir an evvel yakmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Amerika Habeşistan'da hava üssü kuracak [ASSOCIATED PRESS] ADİSABABA,13 Birleşik Amerika,Habeşistan'da hava kuvvetleri için irtibat merkezi kurmak üzere istediği müsaadeyi almıştır.Amerikan Stratejik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • ORDU'DA KUDUZ VAKALARI ARTTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ORDU,13 Son günlerde vilâyetimizde kuduz vak'aları görülmüştür.Bugüne kadar kuduz köpekler tarafından ışınlan otuza yakın kimse tedavi altına alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • MII(I Devlet Tiyatrosunun Temsili j I ıı FTADENE göster yüzünü ayda bir olsun El Kabilinden Ankara Devlet Tiyatrosu İstanbul'da «la hafla-da bir olsun temsiller vermeğe başladı.İlk piyes olarak pa-E E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • k Atatürk'ün doğum yıldönümüydü t Baştarajı Birincide rıız.Başka l ir delille başka bir tarihi ispat eden ı;ıkarsa,onu da dinler,tetkike girişiriz.Mustafa Kental Derneği diğer taraftan Atatürk'ün «'Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • JÜT MAMULLERİ İTHALÂTÇI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN Ana nizamnamenin 13.maddesi mucibince mart ayında toplanılması gereken adî umumi lıey'et içtimai 28 Mart 1957 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • iKEYSTONEI Satranç meraklısı mısınız.Değilseniz dahi,böyle güzel bir hanımla,taşıdığı ufak atraııç talıtası üzerinde oynamayı herhalde hir zevk bileceksiniz,fanta şeklindeki bu portatif satranç masası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • İGİLİZ AMERİ görülmeleri besi 'isenhower,Bermuda'da Mc Millan'la buluşmaları önce bugün bir harb gemisi ile geziye çıkacak [Anadolu Ajansı Associated Press] WASHINGTON.13 Birleşik Amerika Reisicumhuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • YARGILANAN MAfîAR If 171 Macaristan'daki İhtilâl hareketine iştirak eden tıp NiiuibMiiwii İVİCİ talebesi İlona Toth solda)ile Gyula Obersovsky*nin muhakemesine Budapeşte'de devam edilmektedir.İkisi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Ellerinde film bulunduranlar bunları bildirmeye mecbur [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Önümüzdeki Cuma günü sabah saat 8 e kadar sinema filmi âmilleri,film tacirleri veya tacir olmadıkları halde ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • Şimdiye kadar erişilemiyen bir kaliteye sahiptir!Bıçak,çatal,kaşık,fayans,mermer,çini,emaye ve madeni eşya temizliğinde ve bilûmum temizlik işlerinde Fay harikalar yaratır.Harika temizleme tozu FAY'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1957
  • inönü Kalkınmayı takdir ediyoruz,dedi t Başiarajı Birincide peçen Hür.P.Genel Sekreteri Dr.İbrahim Öktem gazetecilere,İnönü'nün nutku hakkında şunları söylemiştir:Muhterem İnönü'nün İzmir'de verdiği n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • DuR iAHU AN-LATANIMI MSRAK ED VOR SUN 8AK.6EN KUDRETLİ BUUO HAZRETLERİNİM S-PS TIN'ALMA KOMCSYÜNÜ RAS^ KANI OLARAK-DİNLEMEM!i EFENDİME 8URA0AN CARİYE Al-MA-GELDİM» EFENOTM BlR RESİM GÖR-MUŞ,ÇOK 8EGENM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR İZİM JANDARK LARIMIZ Derleyen:LUTFİ ARİF KEN BEK XVI Yıl 1919.Aydın muharebesine İştirak eden yiğitlerin arasında bilhassa Balta köylü ve Umurlulu kadınların gösterdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • ¦KÖRKtfi&Illlilll TAM HARİTADAKİ ĞlBl İŞTE TEPE.ARTIK ÇAN'A İHTİYACIM YOK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • fa* fc* liui *G/ffj huMUN BlT/Ş/M 9İL.DIKCN SİLÂH SESiVLE BERABER roPu SEPETE ATU. o/z.Bu Suretle overtavm oujvo. z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • TUHAF DESS BELKİ KASA_SlNDA GİZLİ ŞEYLER OE SAKUYOR.HEPlAAİZ SİNİRLİ-1 Viz İSTİRAHATA İHTİyACtAAİZ v/AR.GELİN BİRAZ GEV_ŞİVELİM.J SIZI OASIS CLUB'E GÖTÜREYİM DE BİP GÖRÜN UÇAKLA VARIM SAATLİK ME-SAFED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • CİSCO Kj D KAÇMAĞA ÇALI-ŞIYORUM.SERİP-'N BUİ2ADA OL-OUĞUNU SÖYLEDİM YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • AŞKA SUSAYAN KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 19 Sadeliğine,tabiiliğine hayran oluyordu.Yıllarca içinde yaşadığı hisleri,yıpranmış bir ipek manto gibi çıkarıp atmış,erkeğine ve efendisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • AŞK HİKÂYESİ İNC TEFRİKA No.8 Komiser,kırk seki/saat sonra,'I"ıırjT ıt'uıı kim olduğunu,nerede oturduğunu ve nasıl bir bayat yaşadığını öğrenmiş bulunuyordu.Ev sahibinin ağzını arayınca delikanlının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • 4 IDEALIST KADIN ğk-YLARCA evveldi.Bir yerden zarf kâğıt UL almıştım.Dükkâncı bunları bir dergi S yaprağına sarmış.Açarken bir yazı ilişti jj gözüme.Başı,sonu yoktu ama enteresan bir i şey söylüyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1957
  • HAZRET-I ALİ YAZAN:KEFİ CEVAD ULUNAY 173 Onun hakkında nazil olan Âyet-i-Kerime de şu mealde idi:«Onlardan bâzısı bana izin ver de beni fitneye düşürme diyor,halbuki onlar zâten fitneye düşmüşlerdir.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • T.E.MUHARİPLER BANKASI A.0.MUHABANK İstanbul Şubeleri 1957 ilk HUSUSÎ KEŞİDELERİ PANGALTI GALATA Zengin para ikramiyeleri Son para yatırma tarihi Çekiliş 18 Mart 16 Mart akşamı 30 Mart KADIKÖY 16 Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • Nisan keşidesinde Acele hesap açtırınız Her 100 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • VSESfUUZNOJE MOSCOW OBJEDINENUE U.S.S.R.CHINOE ihraç efffç/i mal far:un SONDAJ MAKİNALARI DERİN KUYU SONDAJ MAKİNALARI KABLO SİSTEMLİ SONDAJ CİHAZLARI SONDAJ TAKIMLARI ALETLERİ)TRAKTÖR VİNÇLERİ YIKAMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • SQUIBB FELLOW'LUGU TALİPLERİNE Amerikada her sene bir doktorumuzun 1 sene müddetle tetkik ve tetcbbüde bulunmasını temin maksadile ihdas edilmiğ olan Fellow'luk için son müracaat tarihi 31 Mart 1957 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • Milliııetf Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlen Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • r HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1376 14 1372 Şaban MART Mart 12 19 5 7 1 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneg 6.14 11.59 Öğle 12.23 6.09 ikindi 15.44 9.29 Aksan 1 18.15 12.00 Yatsı 19.45 1.30 İmsak ı_4.35 10.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • VİLİ MÜESSESESİ Erkek berber salonunun 15 mart 1957 cuma günü kıymetli müşterilerinin hizmetine âmâde bulunduğunu iftiharla bildirir.Azamî Konfor ve Temizlik Kusursuz Servis VİLİ MÜESSESESİ SAHİBİ VEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • Motorlu Vasıtalar Bonmarşesi T.A.Ş.den 1.Mart.1957 tarihli 2441 sayılı Milliyet gazetesi île yapılan ilânımıza ektir 1956 yılına ait İdare Meclisi ve Murakıp raporu ile bilanço ve Kâru Zarar hesabının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • Herkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz.Her kadın taçlarını modaya,zevkine ft güzelliğinin tarzına gore tanrım eder.Ktta taçlar gayet pratiktir.Evet,takat uzun taçlar ise o kadar güzel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • IftJKARfl MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Mamulleri daima üstündür NUH ESKİYAPANve Ort.Koll.Ştİ İV FABRİKA iskitler Cad.Ankara Tel.12395 1st 5atı$ #lm J':'J?â Deposu Zmdankapı Cad.56 Tel.22 10 72 Tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATİLİK EMLAK KURTULUŞ'ta sat.kelepir ev,İkişer oda,müştemilâtı haiz üç kat 32 bin lira Mür:Dülgeroğlu sok.2,Fatih Emlâk.Fatih.T-224)SAT.daireler.Kınal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1957
  • v»—ı.ı'.n.i\mummmmm*miuim,m*.mmm!İTALYAN ORDU TAKIMINDA İZMİRDEKİ KADROSU.OKLA GÖSTERİLEN,İTALYANLARIN GOLÜNÜ ATAN SANTRFOR PİVATELLİDİR.RAKİP AYNI NETİCE AYNİ YALNIZ SAHA DEĞİŞTİ İtalya Ordu Takımı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1957
  • GAZETECİ EŞFAK AYK Tek Seçici Aykaç'la konuştu Arkadaşımız Eşfak Aykaç,millî takım tek seçicisi Eşfak Aykaç'la görüştüğü muhtelif mevzuları bundan böyle her hafta bu sütunlarda yazacaktır Önümüzdeki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1957
  • F.BAHÇE BU HAFTA İSTİRAHAT EDECEK Galatasaray bu haftayı Ankarada geçirirken,Beşiktaş Eskişehirden,Adalet AlpuUudan maç teklifleri almıştır.Fenerbahçe ise muhtemelen haftayı istirahat ile geçirecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1957
  • VEFA BUGÜN BEYOĞLUSPOR İLE OYNUYOR Profesyonel ligin tehirden kurtulan üç maçından ilki bugün saat 15.30 da Mithatpaşa stadında yapılacaktır.Bu maç pazar günü Fenerbahçeyl yenen Vefa ile sonunculuk na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1957
  • OSMAN KAVRAKOĞLU İSTİFASINI VERDİ F.Bahçeliler kongre için imza topluyor.İdealistler grupunun sayısı her an biraz daha artıyor.Fenerbahçe kulübündeki kaynaşma dün bir sürpriz yaratmış ve İkinci Reis U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1957
  • KADRİ VE NACİ'YE ihtar verildi Geçen hafta yapılan Fenerbahçe Vefa maçında hakemi tartaklayan Naci ile Adalet maçının sonunda hakem Zülbahar Sağnak'a sözle sportmenliğe aykırı hareket ettiği sabit ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1957
  • GENÇ tahım seçildi ilk maçımızı Liiksemburg'la,ikinci maçı Doğu Almanya'yla son maçı da İtalya ile yapacağız Dünya Juniorlar Şampiyonasına iştirak edecek olan Genç Milli takımımız dün ilân edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.03.1957
  • A ve B kadroları Mart'in son haftası kampa girecek [Hususî Muhabirimi)Veli Necdet Arığ'dan] ANKARA.13 Futbol Federasyonu Reisi Hasan Polat bugün şehrimize dönmüş ve son milli maçlar üzerinde çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor