Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • ZARTARYAN 10 YIL HAPSE MAHKÛM OLDU Hususî Muhabirimiz Hepgel'âen] STOKHOLM,12 Rusya hesabına casusluk yaparken yakalanan İstanbullu Bedros Zartaryan bugün duruşması sonunda 10 yıl hapse mahkûm edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • KIBRIS MÜZAKERELERİ SİRASİNDA Yunan muhalefeti hükümete hücum etti Kapçalis,B.M.kararının Yunanistan'ın açık mağlûbiyeti olduğunu,söyledi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,12 Yunan Meclisi bugün Kıbrıs h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • İNÖNÜ'YE GÖRE HALLİ GEREKEN ALTI DERT VAR NUTUKTAN)C.H.P.NİN YENİ ALTI OK U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • Son Dakika partiler üstü olmalı,dedi C.H.P.Genel Başkanı,Marmara vapurunda yaptığı basın toplantısında Anayasanın tadilini istedi [Nedret SELÇUKER'dcn telsizle)MARMARA VAPURU,12 C.H.P.Genel Başkanı İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • BEDİİ FAİK'İN mahkûmiyet kararını TEMYİZ BOZDU Cumhurbaşkanına hakaret iddiasiyla Toplu Basın Ceza Mahkemesince 6 ay hapse mahkûm edilmiş olan Bediî Faik hakkındaki karar Temyizce esastan bozulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • İbrahim Yalçın adında bir şoförü,metresi Ayser Özbekler ile birlikte Kadıköyde Yeldeğirmenlndeki evinde tabanca ile öldüren Fatma Karasunun dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmasında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • D.P.GENEL İDARE KURULU BAŞVEKİLİN riyasetinde toplandı rilLSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 D.P.Genel İdare Heyetinden Ankarada bulunan üyeler,bu akşam saat 19 da Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • IAHMET GÜhTAŞ| İNÖNÜ,D.P.MERKEZİNİ ZİYARETTEN SONRA BELEDİYE REİSİ v« D.P.iller TARAFINDAN UĞURLAMRKEN İNÖNÜ,İZMİR D.Pmerkezini ziyaret etti Bugün gelecek olan C.H.P.Başkanı,C.M.P.ve Hür.P.ne de gitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • Truman Doktrininin yıldönümü dolayısıyla TÜRK-AMERİKAN W ı teyid edildi Bay ar'm mesajına cevap veren Eisenhower,Türkiye ile aynı safta olmaktan gurur duyduğunu bildirdi.Menderes,Amerikan yardımlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ GELİYOR insisi Amerika Deniz Kuvvetlerinin yeni Süper taşıt gemisi ve dünyanın en büyük uçak taşıt gemisi U.S.S.PORRESTAL Amerika Altıncı Filosuna bağlı iki muhriple birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • mÜÇHAN UN VER I Şehrimizde bulunan ve her dokuz kişiden birinin tam akıllı olmadığını söyleyen Amerika Akıl Sağlığı Teşkilâtı ikinci başkanı 83 yaşındaki Littlesen dün Vali Prof.Gökayı ziyaretle kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • Hayatta yabancı bir dile sahip olmak çok mühim bir şeydir,ingilizce,Fransızca,Almanca gibi esaslı yabancı dilleri,kendi kendine,zahmetsizce,kolay ve çabuk öğreten Akçit Dil Metodlarından faydalanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • JAMES RICHARDS HAREKET ETTİ [ŞARK ANADOLU AJANSI] NEW YORK,12 Ortadoğu memleketlerine Eisenhower plânını izah etmekle vazifelendirilen James Richard ile refakatindeki zevat,bu gün Beyrut'a müteveccihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • Türbe durağında bir adam kanlar içinde bulundu Dün akşam saat 18 sıralarında son günlerin en esrarlı kazası cereyan etmiştir.Türbe civarında tramvay ve otobüslerin durak mahallerine yakın bir yerde or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • Pendik'te fecî bir trafik kazası oldu Bir otobüsle çarpışan ve 30 metre sürüklenen taksi hendeğe yuvarlandı.Şoför ve yanındaki polis öldü Sür'at bir defa daha felâket ge-tirmiş ve dün saat 17 sıraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1957
  • [A.P.ClUACw TA AETVnU Dill 11111111 Ha,en Trieste limanında bulunan «Sivas» tankeri mürettebatına «dlVAd» III UrlUlı mensup dört kişi uyuşturucu madde kaçakçılığı suçu ile tevkif edilmiş bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • r İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan Dr.Halûk CILLOVI İTHALATINIZI geliştirme çareleri Bütün gayretlere rağmen dış ticaretimizde son üç yıl için" de,bir gelişme tahakkuk edememektedir.Netekim 1953 de 1109
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hamlayan:Dr,S.RECEP DOKSAT I IKINTI Ikıntı,büyük abdest ihtiyacını giderdikten sonra,artık çıkacak bir |ey olmadığı halde,abdest elme hissinin devam etmesidir.Sebepleri:Kal m bars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • mıımııııtı ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Ekrem Kongar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Küçük konser 14.20 Ev kadirliyle başbaşa 14.30 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAGA.1 Bir şeyi üç yol sudan geçirerek kirliliğini gidermek,2 Sancak,3 Yoğunluk;Eski zaman dükü.4 Bir uzvumuz;Yurtla ilgili;Kâğıt oyunlarında eldeki kâğıtların tümü.5 Bir mabut;Keşşafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • OĞLAK BURCU V3 t [22 Aralık 20 Ocak!Bâzı can sıkıcı haberler alacaksınız.Fakat tesiri çok siirmeyecek.Öğleden sonra sevineceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şııbati Bir meseleniz var.Acele çözmek lüzumun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • ÖLÜM Gümrük müdürlerinden merhum Hüseyin Âmil Altınok'un esi İzzet Altınok,Saffet Altınok,Melâhat Bilgin,Sabahat Ünal'ın anneleri,Levazım binbaşısı Emin Bilgin ve gazetemiz yazı ailesinden Ertuğrul Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • Tl ÖLÜM TÜRK MASON DERNEĞİNDEN Desneğimij asası nûtaa,SANTİAGO BUCIIHOLZ vefat etmiştir.Cenaze merasimi 13 Mart bugünkü Çarşamba günü saat 12.30 Yüksek Kaldırımdaki Musevi Eşkenazinı Sinagogunda icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • 'NİSA* İT/KEŞİDESİHDf liralık para ikramiyeleri VyVftU Bir.kişiye 15000 Lira Her 150 liraya bir kur'a numarası Türk Ticaret Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • Dün de Boğaz'dan 4 Rus gemisi geçti Dün Rogazdnn 4 Rus şilebi geçmiştir.Muhtelif eşya yüklü şileplerden ikisi Akdeniz,diğerleri de Karadeniz istikametine gitmiştir.Akdenize geçen gemilerin Port Sait v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • Emlâk Bankası,Silivrikapı'da ucuz evier yapacak Türkiye Emlak Kredi Bankası Veliefendi Sillvrikapı yolu arasındaki 'Çörekçi mesiresi» diye isimlendirilen 41378 metre karelik sahada ucuz evler inija ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • Tarsus vanuru İtalya'da tamir edilecek Denizcilik Bankasının lüks yolcu Komilerinden biri olan Tarsus gemilinin İtalya'da tamir edilmesi gerektiğindenyeminin İstinye tersanesinde devam eden tâmiratına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • FLORYA TESİSLERİ TURİZM BANKASINA DEVREDİL Belediye Meclisinin dünkü toplantısında plaj tesislerinin 30 sene müddetle Bankaya devrine karar verildi Belediye Meclisi,fevkalâde toplantılarından ikincisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • Yaşlı bir kadın kaza neticesi yanarak öldü Faciaya,sobadan çıkan bir kıvılcım sebep oldu.Evdeki eşyaların bir kısmı da yandı Dün saat 16 sıralarında Şişlide yaşlı bir kadının diri diri yanarak ölmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • I" Bir Yastıkla.Piyesi EVVELKİ gece,Devlet Tiyatrosunun Muammer Karaca salonunda verdiği «Bir Yastıkta.piyesini seyrettim.Hollandalı E Jan de Hartog'un bir komedisi.Bir karı koca-E dan başka eşhası yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • l'ÜRK kadınının Büyük Millet Meclisine iltihakının yıldönümü,Edirne Kadınlar Birliği merkezi tarafından yapılan bir merasimle kutlanmıştır.Dr ÂKİL Muhtar'ın ölümünün 8yıldönümü münasebetiyle,Tıp Tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • İnce bir tabaka ve kat'î netice;işte yapıştırma sahasmda SUPERCOLLE Mucizesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • I SİNEMALAR v.BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 03 1 Çılgınlar Cehennr nıi Eşref Kolçak Türk filmi.2 Gı Ayşe Deniz Tanyeli Türk filmi.A L K A Z A R To 44 25 62)Kadifed-Kesesi Vahyi Ö?Türk filmi.ATLAS Tel:44 83 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • TIP BAYRAMI YARIN KUTLANIYOR 14 Mart Tıp Bayramının bütün hazırlıkları tamamlanmıştır.Yarın Tıp Fakültesi kuruluşunun 752 nci yıldönümünü törenle kutlayacaklardır.Program gereğince,sabah saat 10 da Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1957
  • Belediye senede 250 bin lira kira bedeli ödüyor Üç sene evvel ihalesi yapılan Belediye Sarayı inşaatının kısa zamanda bitirilmesine çalışılacak 1953 senesinin sonunda 6.376.513 liraya ve üç yıl içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • TARİHİN MEŞHUR ELMASLARI 2)LÖ REJAN ingiltere Kralının temsilcisi Thomas Pitt tarafından 1701 tarihinde Hindistanda satın alınmıştır.17l7'de Fransa Kral Naibi due d'Orleanş tarafından »zun pazarlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • SON PARTİ KRİSTAL AVİZE TEŞHİRİ Piyasaya arzettiğimiz görülmemiş muhtelif modellerde Kristal Avizelerimiz gelmiştir.MERKEZ IŞIK İTHALÂT Galata Bankalar Okcumusa caddesi No.80/1 Telefon:44 83 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • THE SHELL COMPANY OF TURKEY LIMITED ŞİRKETİNİN BEYKOZ TENEKE FABRİKASI İŞÇİLERİNE Yukarıda adı geçen Fabrikamızdan,teneke levha yokluğu sebebiyle 14/10/1956 tarihinde işlerine nihayet verilmiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • ZEHİR MAFIYE İKİ ARKADAŞI KARA.SAKAL ÎLE KARA.BELÂ'MN ARTİK SARAYDA HAZİNEYİ BULDUKLARINDAN EMİN OLMUŞ VE GONDOLÜ SARAYA YANAŞTIRMIŞ-Tl HIC 6/R ŞEY% farketmeyen POUS„ 'DE BU ESMER GUiZELİNE YARDIMA GE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • V EVİNİZİ YAPACAĞIZ KREDİLİ YAPACAĞIZ İSTEDİĞİNİZ YERDE YAPACAĞIZ KREDİ YAPI SANDIĞI Tophane,İskele Caddesi No.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • an LIRA 20 EV vs,APARTMAN HeKfSOLttAVA BİR KUKA A/UMAKASI VlRİLİR aKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • KASAR VE BOYA SİPARİŞİ ALINACAKTIR Sünıerbank Kayseri Fabrikası için kasar ve boyası firmalar tarafından verilmek şartiyle)boya fason siparişi almacaktır.Siparişler 25.3.957 günü saat 9 dan,26.3.957 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • GaSalasaray kulübünden tebliğ edilmiştir Kulübümüz Umumî Hey'eti aşağıdaki ruznameyi görüşmek üzere 23 3 957 Cumartesi günü saat 17 de kulüp merkezinde fevkalâde olarak toplanacaktır.Mezkûr günde nisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • BU GECE Abdullah Lokanta Pavyonunda I ARMAĞAN ŞENOL KUVARTETI II Ses Sanatkârı AYNUR AKIN III SULUKULE EKİBİ Zurnacı Emin iştirakiyle IV Dansöz İNCİ ALTINTOP V Dansöz İNCİ YILDIRIM Beyazıt Beyaz Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • Avukat Resit ÜLKER EN SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE Mufassal A.'fabeiik Fihristli ve Cetveili amga Resmi Külliyatı 10 MART 1957 tarihinde mer'iyete giren 6934 sayılı kanuna göre hazırlanmış ve son zamla yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • Erkeğin Fendi AZETELERDE «alâka uyandırıcı» dememek için «entere-%Jfi san" dedikleri bir vak'a okudum:Bir adam kadın kılığını takınarak bir eve hizmetçiliğe girmiş,bir hizmetçi kızda ilk aranan haslet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • Bir Fransız Parlâmento hey'eti geldi Memleketimizde tetkikler yapmak üzere Fransız Parlamentosundan bir heyet,gece yarısından sonra uçakla ehlimize gelmiştir.Daha önce Berlin ve Prag'ı da ziyaret etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • BARO İDARE HEYETİNİN DİSİPLİN KURULUYLA DÜN YAPTIĞI MÜŞTEREK TOPLANTI.I J İ;•iv-j.1ILHAN DEMIRKL)Baro ihtilâfı hallediliyor KONGREDEN SONRA İDARE HEYETİ VE DİSİPLİN KURULU DÜN MÜŞTEREK BİR TOPLANTI YA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • İNÖNÜ,İZMİR D.P.MEHKEZM ZİYIEET ETTİ t Baştarafı Birincide bulamadığından doğruca Hür.P.il merkezine geçmiştir.İnönü burada Hür.P.il başkanı tarafından karşılanmış ve binaya girildiği sırada Genel Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • m W I A.P.I CUUİVtT İCİ Üstünde «Emniyet bizim isimizdir» ibaresi yazılı bulunan bir kamyon evvelki gün New-York'ta bir kaza yapmıştır!Emniyet maltlYimitl İdi.zemesi satan «Tarpaulin,şirketine ait kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • Erzurum'un Kurtuluşu dün kutlandı [ANADOLU AJANSI] ERZURUM,12 Erzurum'un kurtuluşunun 39 uncu yılı bugün parlak bir merasimle kutlanmıştır.Merasimde onbinlerce kişi hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • AMERİKA'LI BİR ER ANKARA'DA BİR BEKÇİYİ DÖVDÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.12 Sabaha kargı,Ulus semtinde rezalet çıkaran ve bir gece bekçisi ile kavga eden William adında ı bir Amerikalı er,bugün Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • i ürk-Amerikan işbirliği îeyid edildi Baştarajı Birincide r azim ve metanetle işbirliği yapmakıı iftihar duymaktadır.Türkiye'nin ı işbirliğine devam etmeğe azimli bıındugtraa hükümetim namına zatıilcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • ZENGİNLERE:Çift taşlı,çok temiz Pırlanta Yüzük Saraj'dan mâı-uf bir aileye ait,çok temiz,hiç görülmemiş pırlanta bir yüzük YARIN Mezat Müdürlüğü Mücevherat Şubesinde satılıyor.Bu tektaş kıtlığında fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1957
  • MISIR,GAZZE'Yİ IUIH İSTİYOR aşırın Gazze'ye bir Vali tâyin etmesi hta Doğuda çarpışma ihtimalini arttırdı [ANADOLU AJANSI ASSOCIATED PRESS] ÛNDRA,12 Mısır hükümetinin en kısa zamanda Gazze bölgesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1957
  • KORKUSUZ DAVUT BANA HEMEN BURAYA BlR.FOTOĞRAFÇI fUS 3IFÎKAÇ TANE HAVUÇ GÖNDERİN.e H e s t i S?t ı«P] H 9ü ESMADA PEDRO HARİTAYI TETKiK EDi\OR ve istikbale dair.ha. LL E/Z KUR UYO/Z İŞTE SANA İKİ MİLY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1957
  • ûUİrDGE Cook topu AWS ALA\AZ PiRLIVOJ* ve sey/kc/Lm/N GOZlSX/n/KAMASTliZASı 8'Z.OYUN CkA/ZiyOZ.m Oyunum Bİtm£sins Az ZAMAN KALDIĞI HALDE,54W ÜSTÜNS SAV YAPIYOR.AAERAK ETME A7|2ıM.OYUNUN BİTMESİNE İKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM 18 Craddock,Bertha'dan ayrılıp eve dönerken köy papazına rastladı.Mister Glower uzun boylu,kuru bir adamdı.Kız kardeşinin erkek numunesi.Craddock,ben de seni görmek istiyordum.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1957
  • YAZAN:KEF I' CEVAD ULU NAY 172 Münafıklardan Cilâs hin Süveyd adında biri vardı ki üvey oğlu Mis'ab'la birer eşeğe binip Küba'dan gelirken Müslümanları seferden alıkoymak için:Eğer,dedi,Muhammed'in ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADİN KAHRAMANLAR İZİN JANDARK'LARIMIZ Derleyen:LUTFİ AKİF KENBER XV Yıl 1919.Ufak telek yapılı,cıva gibi hareketli,her yere girip çıkan,bir erkek kadar pervasız ve bilhassa atılganlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1957
  • BİZ KADINLAR Neyyire Küçük hâdiselerin i düşündürdüğü büyük çıkmaz j i M| AFTA içinde,ev temizliğine,bir kadın J ^g çağırdım.Dört yaşında bir oğlanla geldi.4 Öbürleri az daha büyük.Akılları eri-yor.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1957
  • AŞK HİKÂYESİ İNCİ TEFRİKA Xo.7 Nigâr,odasında inci bulunduğu halde,inkârdangagmıyordu.«Ben uyuyordum,hiç bir şey duymadım.Doktorun ziline uyandım.diyor da başka şey denıiyordu.fakat şüpheler üstünde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • Rızapaşa yokuşunda,yeni betonarme binada,asansör ve kalorifer tesisatı mevcut,bütün müesseselere elverişli 300 ilâ 800 metrekarelik kat ve yarun katlar kiralıktır.Müracaat:Tel:22 48 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • BEŞİKTAşYILDIZ SİNEMASINDA Matineden itibaren Türkçe Sinemaskop Renkli AVA GARDNER HİNT GÜNEŞİ GRANGER ilâve olarak Renkli Sinemaskop Türkçe KİRK DOUGLAS ÖLÜM YARIŞI BELLA DARVİ Matine 12 de,Suare 8.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • Gördüğü rağbet üzerine SİNEMASINDA JOAN CRAWFORD ve JACK PALANCE tarafından temsil edilen ÇILDIRTIN TAKİP filmi bir HAFTA daha gösterilecektir.Sür'at Film LÜKS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • Bu akşam saat 9.15 den itibaren SARAY Sinemasında Ekranın en sempatik çifti BRIGITTE BARDOT ve DİRK BOGARDE tarafından temsil edilen ACEMİ DOKTOR DENİZDE Renkli ve vistavisyon filminde Herkes tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • ISTANBUL KOCAMUSTAFAPAŞA |JJ Jfy M İm SİNEMASINDA 2 Büyük Şaheser 1 VAHŞİ VADİLER KRALİÇESİ Renkli Türkçe Frank Lovejon Mari Blanchard Richard Denning 2-CİNAYET YOLU Türkçe)ELEANOR PARKER CHARLTON HES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • Baştanbaşa aşk ve heyecan sahnelerile dolu senenin en câzib ve müstesna bir avantürü.ÖLMEDEN EVVEL Renkli Sinemaskop)«A Kiss Before Dying» ROBERT WAGNER JEFFREY HUNTER VİRGİNİA LEİTH Yarin suareden it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • KROM MANGANEZ DEMİR KURŞUN MADENİ veyahut maden sahaları sahiplerine:İşletmek veyahut devretmek isteyenlerin İstanbul Sııltanhamam Katırcıoglu Han Telefon:27 36 51 CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • Soğuk algınlığına karşı ALMAK FAYDALIDIR!m.ı i|i soğuk algınlığından »Imlh' ileri gelen ağrıları ve sızılan derhal teskin eder.l.himim|| baş,diş,adale,sinir,ISİİlSİJ romatizma ve bayanların muayyen za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • KAYIP KÖPEK Koyu gri zemin üzerine siyah benekli tüysüz orta boyda,kuyruğu kesik brak melezi genç,dişi,bir av köpeği 10/3/957 günü Tophanede Boğazkesen civarmda kaybolmuştur.Bulanm 22 63 43 No.ya saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR Cildinizi t»mir r me»am«l?rıni açar.tenef' füsunu kolaylaştırır,gençligjnızi:]murnfaış ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • NTIDOT POMA NEZLE GRİP,01$ AĞRISI ADALE ROMATİZMASI YANIKLAR J' GÜNEŞ YANIĞI ARI pÖCEK SOKMASI KESİK KASINTI EKİEMA •jatjfl ERGENLİK donuk:S^İ ÇATLAKLARINDA VE TRAsTAN sonra kullanilir *»ATI:9S Krs.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • LÎBKA TİCARET T.A.O.E R C 0 L E M AR E LL i C.S.p.A.Fabrikalarının TÜRKİYE UMUMİ MÜMESSİLLİĞİM aldığını bildirmekle ğerof duyar Ilalyanın Şimalinde,Milano cehri yakınında 430.000 ıııetr** karelik l»ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • GÜMÜŞ SANAYİ ve TİCARET T.A.S.İDARE MECLİSİNDEN:Şirketimiz hissedarlar 1956 yılı âdi umumî heyet toplantısına ait ilâna ektir:Şirketimizin 1956 yılına ait İdare Meclisi ve Murakıp raporlarıyla bilanço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • Amerikanın ses kralı NAT KING COLE.Yılın şarkısı olmağa namzed BLUE GARDENIA.TATLI nağmelerile sizleri mestedecek hepinize unutamıyacağınız saatler yaşatacak.MAVİ BAR Orijinal Blue Gardenia)Senenin aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • ERMAN KARDEŞLER Senenin en güzel filmini takdim eder.ÂK ALTIN Artistler:ÇOLPAN İLHAN FİKRET HAKAN TURGUT ÖZATAY SE1TAR KÖRMÜKÇÜ HAYRİ ESEN OSMAN ALYANAK Rejisör:LÜTFİ Ö.AKAD Bugün Suarede İNCİ ve yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • ACENTE ve MÜŞTERİLERİMİZE 15 Mart 957 den itibaren yeni adresimizin Galata Perşembe Pazar Ömer Ağa sokak No.4/1 olarak değişeceğini saygı ile bildiririz.TÜRK ALEM KOLL.Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1376 13 1372 Şaban MART Şubat 11 19 5 7 28 VAKİ T VASATİ EZANİ Güne?Öğle İkindi Aksaır Yatsı İmsak 6.15 12.24 15.43 18.14 19.43 4.36 12.02 6.10 9.30 12.00 1.30 10.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • Millıuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN n Yazı İsleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • ¦1WMMIMM—i—I—im ğ SUMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİNDEN 1 Sümerbank Nazilli fabrikası ihtiyacı bulunan cem'an 35 adet motor ve 116 adet motor muhafaza şalteri satın alınacaktır.2 Bu işe ait evsaf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ HHmMHy^limi TELEFQN 27 U2 10 SATILIK EMLAK BEŞİKTAŞ Kılıçali Müvezzl cadsat.kat.Tam konforlu 5 oda,1 galon,1 hol,200 m.inşaatlı,üç cepheli kapanmaz deniz manzaralı,parkeli,yeni bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1957
  • N.ERDEM İSTİFA ETTİ Galatasarayın eski kalecilerinden ve umumî kaptanlarından Necdet Erdem OnlatRsaray ktıliibıi n7nlıftınH"n istifa rtmiptir.İstifa sebebi malûm değildir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • Millî basket takımı çalıştı Millî basketbol takımımızın yent ilân edilen namzet kadrosu dün Spor ve Sergi Sarayında,antrenör Samim Göreç nezaretinde çalışmıştır.Antrenmana Altan.Erdoğan.Gündüz,Metin,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • GENÇLER TURNIİASINDA İSTANBUL ŞAMPİYON HEMEN İLÂN EDİLECEK GENÇ MİLLÎ TAKIM NAMZETLERİ GELECEK HAFTA ÜÇ HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR Hususî surette giden Kahraman Bapçum'dan BURSA,12 Telefonla)FİFA Gençle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • i Bir Civanmertlik Örneği:ğ IERGUN ERCİNSI Ydzan:EŞFAK AYKAÇ Millî 'rakımımızın Polonya Millî Takımı ile yapacağı maça HjE takaddüm eden günlerde idik.Bilindiği üzere,takım,bu maç-EEE tan kusa bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • F.BAHÇE TAKIMIN!BİR HEYET TEŞKİL EDECEK Fenerbahçenin son mağlûbiyetleri İdare Heyetince de hoş karşılanmıyarak bu mevzuda İki pundenberi müzakereler cereyan etmektedir.Bir pijn evvel antrenör Szekell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • VFURİ EMRE YAWN ZAGREP'E GİDİYOR Beynelmilel Güreş Federasyonu Teknik Komite Başkanı Vehbi Emre,Teknik Komitenin cuma günü yapacağı toplantıya dün gidememiştir.Vehbi Emre 15 martta Zagrep'teld FİL.A.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • KONGRE HAZIRLIĞI r'enerbahçeli âza grupların fevkalâde kongrenin yakın tarihe için,cuma gününden itibaren imza toolamnva başlayarak'nrı söylenmektedir.Kongrenin yakın tarihe a'ınması için bugünkü l W«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • TEKSECİCİ DE ANTRENÖR DE MEMNUNDU Dün Mithatpaşa stadında Millî namzetlerin,Vefa ile yaptığı antrenman maçından sonra fikrini aldığımız tek seçici şunları söylemiştir:«Bugüne kadar yaptığımız antrenma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • Türkiye-Italya Ordu takımları karşılaşıyor Bari'deki bugünkü revanş maçma "Turgay-Rıdvan,Yaşar-Mustafa,Güngör,Akgün Mustafa,Şeref,Sami,Kadri,Nusret,tertibiyle çıkıyoruz.Maçta 2 oyuncu değişebilecek Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1957
  • İSAMI ÖNEMLİJ BİLÂRDÛVÂRİ GQL 32 ml dakikada sal,si 8av*etiyle iki Vefalı müdafii çalımlayarak attığı gutu Markuco yumrukladı,fakat top direkten dönüp tekrar kalecinin yüzüne çarparak A)NAMZETLER VEFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor