Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • Zamlı akaryakıt satışlarına bugün başlanıyor Hazine Hissesi Kanununun tatbikatiyle alakalı olarak gaz,benzin ve mazot bu sabahtan itibaren zamlı satılacaktır.Bir litre gazın yeni fiatı 34.mazotun 35-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • BERBERLER ZAMMI â Z BULUYOR Dünkü kongrelerinde berberler sakalların sertleşmesinden de şikâyet ettiler Berberler dün yaptıkları kongrede son yapılan 25 kuruşluk zammı az bulmuşlar ve bu arada sakalla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • ^¦fj V [SAMİ ÖNEMLİ] Yeni Washington Elçimiz tâyin edilen Suat Hayri Ürgüplü,dün Londra'ya müteveccihen memleketimizden ayrılmıştır.Büyük Eh i Londra'da Kraliçe Elizabeth'e veda ettikten sonra tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • ISAMİ ÖNEMLİ] «ROCK'N ROLL» ÇALMADILAR Limanımızda bulunan Amerikan filosu orkestrası,dün gece Spor ve Sergi Sarayında bir konser vermiştir.Konserden evvel,salonda bulunan gençlerin ayakla Rock and Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • Koraltan ve Sabiha Gökçen gözlerini teberru ettiler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ile Atatürk'ün kızı tayyareci Sabiha Gökçen ile kırk kadar kadın ve erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • MARMARİS'E OH SAAT DOLU YAĞDI Yerdeyarım metrelik birtabaka meydana getiren dolu sebze ve meyva bahçelerini harap etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,10 Marmaris,şiddetli yağmur ve seylâbı müteakip,şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • Bir grup Macar mültecisi nümayişe teşebbüs etti Dün gece Rus Konsolosluğu önünde yapılmak istenen nümayiş kısa zamanda önlendi Şehrimize gelen Macar mültecilerinden küçük bir grup,dün akşam İstiklâl c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • Kıbrıs ihtilâfı üçler arasında halledilecek İngiliz Başdelegesi Yunan iddiaları hilâfına B.M.de belirtilen "tarafların» üç devlet olduğunu söyledi [Milliyet Radyo Servisi ŞarkK NEW YORK,10 Kıbrıs mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • PRATİK İNGİLİZCE] METODU TEIÂFFUZLU Î.ÜIIJK RENKLİ.TABLO,YENİ ÇIKTI DİL-MAN PRATİK İNGİLİZCE METODU Zevkle takip edilen 30 derste Tamamiyle telâffuzlu İki büyük^rnkli tablo Türkçe izahlı ingilizce dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • ANKARA,10 CM.P.bugün yayınladığı bir tebliğle iktidara karşı tam bir cephe almış ve iktidar muhalefet yakınlaşmasından uzak kalacağını bildirmiştir.CJW.P.ni çok sert ve çok kat'i bir inanç ve kanaate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • İKTİDAR-MUHALEFET YAKINLAŞMASI MEVZUUNDA PARTİLER İKİYE AYRILDI D.P.ve C.H.P.hatipleri yakınlaşmaya taraftar olduklarını söylediler.Hür.P.veC.M.P.ise dostluğu samimî bulmuyor inönü,İzmir'de D.P.îl Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1957
  • SİNEMALARA 12 YAŞINDAN AŞAĞI ÇOCUKLAR ALINMIYORLAR GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA €5ou+«L4 «pne** SÜVEYŞ İHTİLÂFI HORTLUYOR Orta Doğunun siyasi manzarası bugünlerde,Süveyş meselesi dolayısiyle,tekrar eski karışık ve buhranlı haline dönmek üzeredir.Bir mııddet iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Bu Kuş,size hayalinizdeki yuvanın anahtarını getiriyor KREDİ YAPI SANDIĞI 14 Martta hizmetinizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Hazırlayan Dr.S RECEP DOKSAT Heyecan ve Teessür Bozuklukları Hepimizin hayatında heyecan ve teessür anları vardır.Zaten bunlarsız yaşamak mümkün değildir.Fakat bâzı insanlar çok çabuk heyecanlanır vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Y d '01 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızların tesiri para işlerinizi istediğiniz gibi idare imkânı verecek.Memnun ve rahatsınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Beklemediğiniz bir hâdise bugüne âit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • BULMACA "Mut 1 2 3 4 5 6 7*8 910 11 12 1 Muvahhit.2 Zarf edatı Bir nota.3 Meşhur bir minyatürcümüz Nikâh.4 Çok eski zamanlar Mağlûbiyet.5 Parmak tokadı Bir paramızın kısa yazılışı.6 Sefil Parlak.7 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • I MIHI lillllllllllllllllllllllllllMIIIIIIII HUH ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Beraber şarkılar.Çalanlar:Sadi lşılay,Feyzi Aslangil,Yorgo Bacanos,Burhanet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • filmi hadise yapan roman l.'ll UŞAKLA» YA SADIKÇA KİTAP HALİN DE ÇIKTI 5 lira ALTIN KİTAPLAR Tevzi ve Sipariş yeri:SABRİ OZAKAR Ankara Caddesi No.42/1 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Bir yankesici kadın suçüstü yakalandı Zehra Mahizar adında genç bir kadın,yankesicilik suçundan dolayı bugün adliyeye verilecektir.Zehra,Üsküdar P.T.T.binasında mektup atmakta olan Tevfik Yıldırım adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Maarif Müdürlüğü kâğıt sıkıntısı çekiyor Maarif Müdürlüğü şiddetli bir kâğıt sıkıntısı çekmektedir.Bu sebeple gerek okullar ve gerekse Maarif Memurluklarına tamimler günderilememekte ve bu tamimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • NEVİN TÜZÜNER İle Avukat Nusret Okdemir Evlendiler Kadıköy 10.Martl957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Koyun eti varken satmayan kasap yakalandı Mısırçarşısı'ndaki 23 numaralı kasap dükkânında dün bâzı müşterilere koyun eti bulunmadığı bildirilerek dana satışı yapılmıştır.Bu arada,hastası olduğu için k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • 105 memlekef ile ticarî mübadele yapılıyor Alâkalılar tarafından verilen malûmata vöre,memleketimiz 10.r yabancı memleket ile ticari mübadele yapmaktadır'.Amerika,İngiltere.Batı Almanya,Fransa ve İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Ulubatlı Hasan ilkokulunun tertiplediği gece yapıldı Ulubntlı Hasan ilkokulunun Şehzâdebası Yeni Saray salonunda fakir çocuklar menfaatine tertiplemiş olduğu gece eğlenceli geçmiştir.Bu gece sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • T^NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os lâtlt foılhl 5 Mayıs çekilişinde Iff il S Temmuz DÜUUtl.5 Kasım SO.OOOtl S Eylül 50.000 1 31 Aralık o 75.000» Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • EYÜP'tekl dispanser,sağlık merkezi hâline getirilecek ve Hasköy'de bir dispanser inşa edilecektir.BELEDİYE Meclisi,yarın yapacağı toplantıda,Florya tesisleri için hazırlanan plânlar hakkında komisyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şimal Yıldızı Aynîm İşık Türk filmi 2 Son Şarkı Bülent Oran Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Gözümün Nuru-Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 83 35ı Kara Şövalyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Kendisine dilenci dendi için intihara teşebbüs etmiş Köprü altında dilenirken yakalanan bir genç Ben halkın merhameline sığman bir zavallıyım diyor Dün sabah köprü altından geçenler,oturma odalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Talebenin çaylı toplantı yapması yasak edildi İmtihanların yaklaştığı bir devrede talebenin çaylarla vakit geçirmesine izin verilmeyecek Ders yılı sonu yaklaşması sebebile şehrimiz Maarif Müdürlüğü ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Apartman kapıcıları durumlarından şikâyetçi Apartman' kapıcıları durumlarından şikâyet etmektedirler.Bunların iddialarına göre,yatıp kalktıkları yerler gayri sıhhidir ve kendileri ile alâkalanılmamakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Zeytinyağı ihracı için hazırlığa başlandı Zeytinyağı ihracı için hazırlıklar yapılmaktadır.Prim verilmesi de bahis konusudur.İhraç edilecek zeytinyağı miktarı 20 bin ton olarak hesaplanmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • Devlet Tiyatrosunun İstanbul'da dram ve komedi temsilleri Devlet Tiyatrosunun,15 günde bir İstanbul'da vermekte olduğu opera temsilleri yanısıra haftada bir gün de dram ve komedi temsillerine başlamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1957
  • I Adam asmak çirkinliği URSA'dan Semih Soyer imzasiyle şu "J mektubu aidini:«2 gün evvel şehrimizde bir kaatil asıldı.Kanıın-E larımızın kestiği parmak acımaz,buna hiç bir müda-E halede bulunmağa hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • ÛU TAŞING aloları Garınisch'e bir aksanı üzeri girdik.Dükkanların kapanma,işçilerin evlerine dönme zamanı idi.Basılmaktan beyaz asfalt hâline gelen karlı yollar insanın içine bir ferahlık veriyor,ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Düşün Yayınevi Mizah Serisi üçüncü kitabı Kazan Töreni,mizah edebiyatımızın övüneceği eserdir.Okurken güleceksiniz,gülerken düşüneceksiniz.YARIN ÇIKIYOR Fiyatı 2 lira Taşra bayii:Sabri Özakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • NİSAN ÇEKİLİŞİNDE GÖZTEPE'DE APARTINAN DAİRESİ 25.000 Liralık Para İkramiyeleri BUGÜN AKŞAMA KADAR açılacak 100 liralık 1 besap size saadet getirebilir.İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • HHİHİ "ÜNSANLAR.HER.ZAMAN MANEN DOLABA GİRMEZ.Bu DA MADDİSİ:HDOLABl SIKICA BAĞLADILAR.&YM ANDA.«4.FİYE DE,KÜÇÜĞÜN KENDİNİ KURTA-RACAĞI HAYÂUNDE.WUR'UN KADINLIK TARAFI GALİP GElMEĞE BAŞUYOR.KQRKMASA HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • KARAKOU HiZMETiNiZDEDiR HUSUSÎ SU*ETT£ fatLETTfetLMŞ KfVUETLİ Af İLİŞ l kişiye 500 »rank AVLIK GELİR 1 u 50.000 liralık on sene vadeli FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 25 Kışlık Kömür 147 Zengin PARA ikramiyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Belâzedegân Apartmanları S STANBUL'U sık sık yakıp kül eden yangınlardan sonra E I sokakta kalan ailelerin barınabilmeleri için Lâleli'de blok apartmanlar yaptırıldı ve bunlara «Harikzedegân apart-E m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Nehru,Nâsır'a nasihat edecek [Anadolu Ajansı Associated Press,Ajanslar] YENİ DELHİ,10 Yeni Delhi'nin güvenilir kaynakları,dün «El Ahram» adlı Kahire gazetesinde çıkan bir yazıya dayanarak,Hint Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • JAPONYA VE PASİFİK'TE DEPREMLER OLDU [Associated Press Şark] TOKYO,10 Japonyada cumartesi gecesi çok şiddetli bir zelzele olmuştur.Zeazelenin şiddetinden Matsuşiro rasathanesinin hassas sismografının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • PHI m T/1 Hfö'iö EL-5f "ÎVİ fcartP mi ÇİÇEK HARBİ!B.B.A.I Kallcıranche kasabasında evvelki «ün an'anevi «Çiçek Harbi» cereyan etmiştir ık çiçek demetleri kullaı muharipler» arasında cereyan lanhr.«Çiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • JAPONYA VE PASİFİK'TE DEPREMLER [ASSOCİATED PRESS ŞARK] TOKYO,10 Japonya'da cumartesi gecesi çok şiddetli bir zelzele olmuştur.Zelzelenin şiddetinden Matsuşiro rasathanesinin hassas sismografının kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • BATI ALMANYA'YA ÇİLEK SEVKEDİLECEK Önümüzdeki mevsim memleketimizden Batı Almanya'ya çilek sevkedilecektir.Durumla alâkalı olarak memleketimizde tetkikler yanan Almanyalı uzmanın temasları müsbel neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • TİTO AMERİKA'YA DAVET EDİLECEK [SARK] WASHINGTON.10 Yugoslav Devlet Başkanı Mareşal Tito'nvm eylül ayında,Amerika'yı ziyarete davet edileceği Beyaz Saray'a yakın çevrelerden ısrarla bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • İRAN ŞAHI SALI GÜNÜ RİYADA GİDİYOR [Şark Türk Haberler Ajansı] TAHRAN.10 Bugün resmen açıklandığına göre.İran Sahi Mohammed Rıza Pehlevî,Suudî Arabistanı resmen ziyaret etmek üzere Salı günü Tahrandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Baroda ihtilâf devam ediyor Baro Sekreteri Reise hücum ederken,Başkan Arsal,İstifa etmek hakkını haizdirler diyor Evvelki gün gürültülü bir kongre yapan İstanbul Barosu İdare Heyeti ile Reisi arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Hastahâne yemeklerinin daha iyi çıkması temin ediliyor Belediyeye bağlı Haseki,Cerrahoaşa,Beyoğlu,Zeynepkâmil.Cilt ve Zührevî hastalıklar hastahanelerinin bu yılki bütçeleri '4.622.100 lira olarak tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Arkadaşını domuz zannederek öldürdü rHlîSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,10 Savaştepe kazasına bağlı Sarıbeyler köyünde bir cinayet işlenmiştir.Bu köyden Mustafa Taskovun adında bir çoban sürüsü ile köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Bir sarhoş arkadaşını bıçakladı Selim Taşkın adında biri,evvelki gece Fatih semtinde ikâmet edenleri korku ve heyecana düşürmüştür.Son derece sarhoş bir halde nâra atarak kapıları tekmeleyerek sokakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • KARADENİZ TÜTÜN PİYASASI BUGÜN AÇİLİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SAMSUN,10 Karadeniz tütün piyasası yarın açılacaktır.İnhisarlar Vekili Hadi Hiisman i[e Genel Müdür Ömer Refik Yaltkaya şehrimize gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Ayakkabı fiatları yükseliyor Kâr hadleri kararnamesi ve buna muvazi çalışmalara rağmen ayakkabı fiatları devamlı olarak yükselmekte piyasada bir istikrarsızlık müşahede olunmaktadır.Erkek iskarpini fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1957
  • Uçyiiz odalı iki otel inşa edilecek Ankara ve İstanbul9da inşa edilecek otellere ait hazırlıklar tamamlanıyor [LEYLÂ UMAR] Amerikan Hava Şirketlerinden biriyle,Türk sermayedarlarının iştirak ederek ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • 08 RUH HİÇ BıR.AM4N K£N D» MlU-l HUDUT-LARI DtSiNA cı KAMAZ' BUNUN İÇİN RÜH V KlUĞlNÛAN ÇIKMAM J50UMUN4UK Pfw?W/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • l:eiiliilllilllie AH\NEKI i-OKEy.3İGİ.PEDRO.NEGE.I ZlĞİ REGE.DEGE.UGU.YUGU.TUGU- ~e^ç-U S P«t OS.i&CtTR Y iCopr Willi 31' 'Tin Chir»|o Tribunt.Y r,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • İIIİiIllMllil KOLEJE.VE ME KAR$I HIYANET EDıVORUM.FAKAT NE YAPABİLİRİM YO-RULDUM ARTIK.İSTİRAHATA EMNİYETE MUHTACIM.8UN_LAK.ı'çİN PARA LÂZJM •TAKİM YENİLSE.BİLE,LAR BUNU ÇABUK UNUTUR.DOĞRU DEĞİL Bu.'S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • SAyEMiZDE ^URTCluDuAA SAĞOı_UNi GuStv A/wAtvt dİkkAktü olda Şİaadi YERE OÜŞAAİyESİNI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • HAZRET.I ALI V A Z A N RLH LEV A D ÜLUNAİ 170 Yâ Resûlallah!Mademki bizi mal ile haseb beyninde muhayyer kıldın,bizim için haseb.mala müreccahtır.Biz çoluğumuzu çocuğumuzu esarette bırakıp koyun ve de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYÎİRE 16 Bâzan korkuyorum senden,diye gülüyordu.O kadar kuvvetlisin ki senin yanında öyle cılızmışım gibi geliyor ki bana.Edward gülüyordu:Döverim diye mi korkuyorsun?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • ¦l[ini|lll!llllıl!IIIIJI!lll!il!lll!imilllMIIIUŞ AŞK HİKAYESİ İNCİ TEFRİKA No.5 Neja.telefonu kapar kapamaz,evine dönmek S üzere yola çıktı.Fakat yirmi dakika geçmeden ne ka-daı yorgun olduğunu farket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • WW ^wwwmrmnrmrır*r9-w*n BİZ KADINLAR Neyyire Karaköy yolcularından Valimize SAYIN.VALİMİZ,meydan açıldı ama biz,yâni Karaköy meydanının dolmuş yolcuları hâlâ bir kör düvüşündeyiz.Hâlâ çamurda çekirgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1957
  • TÜRK TÂRİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR BİZİM JANDARKTARIMIZ Derleyen:LÜTFİ ARİF K£NBEK XIII Kahraman Emîr Ayş Yıl 1919.Aydın Millî Kuvvetler cephesi Yunanlılar için cehennem yolu olmuştu.Aydınlılar,düşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • BEBSBfö VE DAİMA mmmm MAKARNASINI İSTEYECEKSİN!2.MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 PİYALE Telefon 23431 ^ISTANBUL,YENİ ADRES Yağ İskelesi,Çardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • HİCKÎ Pazartesi RUMİ 1378 11 1372 Şaban MART Şnbat 9 1957 26 VAKİ T VASATÎ EZANİ Günej Öğle İkindi Akçam Yatsı İmsak 6.19 12.24 15.42 18.11 19.41 440 12.08 613 9.31 12.00 1.30 10.2»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Nilliııet Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi «dına ERCÜMENT KARACAN Yaz\İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldfğı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • ANKARA UN ve İRMİK FABRİKALARI Mamulleri daima üstündür NUH ESKİ YAPAN vc Ort Kolc.Ştİ I FABRİKA Isk.tler^Cad.Ankara Tel.12395 Deposu Zındankapı Cad.56 Tel.22 10 72 Tev*i yeri Tel 27 36 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Istanbul 13.Sulh Hukuk Hâkimliğinden 957/5 Tereke 14/12/956 tarihinde Gedikpaşa Neviye sokak 12 sayıda mukim ve Yemiş Kuruyemiş çarşısı Değirmen sokak 4/1 sayıda zahlreclllk yapmakta İken vefat eden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • ağrılarını OPON TESKİN EDER!OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrılara karşı faydalıdır.J bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdırfis-sr günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Dr.SUPHİ SENSES İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postahane sırası Tel:44 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Istanbul 13.Sulh Hukuk Hâkimliğinden 957 5 Tereke Mahkememizce terekesinin resmen tasfiyesine karar verilen müteveffa Anastas Nevşehirlioğlu'na alt Balıkpazarı Yemiş Kuruyemiş çarşısı Değirmen sokak 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • YENt MELEK Yarın akşam saat 9.15 de sinemasında Mevsimin en nefis ve şahane filmi:PRENSESİN AŞKI BAŞLICA YARATICILARI:HR AfT KFI î Y L0UİS jourdan UIY/V,E IVL.L.L.1 ALECGUiNNESS Renkli,M.G.M.Sinemask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Eski Şiire Hasret Çekenler!Eski ile yeni bir arada:44 şiir,2 Nesir ve 35 Vecize İHSAN TEMELEVREN'in KÜNYE adlı 2 nci kitabı satışa çıktı.150 Kr.İNKILÂP KİTABEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • PEREJA Hakikî Limon Çiçekleri Kolonyasıdır ÇARPINTILARA BAYGINLIKLARA SİNİR BUHRANLARINA [4LERİ KİMYA UBÛ?ATlURl KOV.%W\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ IWgBliw^ffil^^ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SAT.arsa Yeşllyurtta Mür:Cağaloğlu Hasan Rasih han kat 4 No:28 G-12)SAT.Apt.4 kat 4 odalı 14ü bin Taşkasapta.Tel:22 22 32 G-6)SAT.DÜK.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • BU HAFTA da gösterilmekte olan,JOHN FONTAINE ve LOUİS JOURDAN'm yaratmış oldukları renkli I Dekameron Geceleri)Muvaffakiyetle devam etmektedir.Göremeyenlerin bu fırsatı kaçırmamaları £ inema4l Ul tavs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Dulles Komünizmin çökeceğini söyledi Amerikan Hariciye Vekili Peyklerden sonra Rusya' da da mukavemet hareketlerinin başladığını bildirdi [ASSOCIATED PRESS] CANBERRA,10 SEATO Bakanlar Konseyi,pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • ŞOFÖRLERİN İHTİYACI KARŞILANIYOR [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]!ANKARA,10 Türkiye I I Şoförler Federasyonu Merke-3 zinden aldığımız haberlere I göre,şoförlerin ihtiyaç his-i settikleri lâstik,akümülâtör ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Çukurova'da bu yıl mahsûl iyi [ANADOLU AJANSI)ADANA,10 Son bereketli yağmurlar buğday tarlalarının süratle inkişafına imkân vermiş ve ekinler at yelesi tâbir edilen duruma gelmiştir.Bütün Çukurova'da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • BİR BÜYÜKANNE 73 YAŞINDA EVLENDİ [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,10 73 yaşında bir «Büyükanne» olan Mrs.Annie Sibley,bundan beş yıl evvel dul kalmıştı.Cumartesi günü birdenbire 33 yaşında bulunan Leslie Ful
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Berberler zammı az buluyorlar t Baştarajı Birincide şikâyet etmiştir.y Başka bir berber ise «Bir müşteri gelmeyegörsün.Dükkânda kaç kisl varsa hepsi teker teker evvelâ «Hos geldiniz» sonra da «Merhaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • C.M.P.görüşünü bir tebliğle açıkladı Baştarafı 1 incide mlze düşman gözü İle bakmadan» diyen iktidar,C.M.P.lilerce bu mülayim havayı,muhalefetin bir kısmına tevcih etmiş,bu sebeple demokrasinin teessü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Batı Almanya diplomatları için şapka [ANADOLU AJANSI] BONN 10 Batı Almanya Hariciye Vekâleti Protokol Umum Müdürlüğü,Alman diplomatları İçin kenarları kıvrık fötr şapkalarını mecburi kılmıştır.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Gazze'de B.M.askerleri Araplarla çarpıştı [TÜRK HABERLER AJANSI] GAZZE,10 Gazze'de Abdünnâsır lehinde nümayişler yapan Araplarla Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasında ilk çatışma vukubulmııştur.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • PARTİLER İK t Btştarafı Birincide Eğer rahat ve huzur yoksa,izdi rap çekiyorsak bunun kahahati kendimizıledir.Demokrasi,vatandaş meselesidir,Herşeyi bilen vatandaşların memleketinde beceriksiz devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.03.1957
  • Bu akşamdan itibaren ATLAS SİNEMASINDA Irk farklarının bile mani olamadığı bir aşk ve kahramanlık filmi NAMUS BORCU «White FEATHER» RENKLİ-SİNEMASKOP Artistleri:ROBERT WAGNER DEBRA PAGET İKvfiteftj F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1957
  • ll!illlllllHHi NOT DEFTER I Üç Küçükler HALİT KIVANÇ Maç:Galatasaray Adalet.Tahmin:Galatasaray galip.Netice:Galatasaray mağlûp!Maç:Beşiktaş Beykoz.Tahmin:Beşiktaş galip.Netice:Beşiktaş mağlûp!Maç:Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ» DİYEN MUHALİFLERDEN BİR GRUP."Hız Beşiktaşı sevenleriz» İdare heyetine muhalif olan Beşiktaşlılar dünkü Basın toplantısında görüşlerini açıkladılar Beşiktaş kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] RİDİIIPİ DFIIAI Tl lurana ceza »ahası içinde yapılan faule hakem,haklı olarak penaltı vermiştir.Lefter,ustaca ve soğukkanlı sütle Özean'ı kolaylıkla mağlûp ediyor.Sarı Lacivertliler,bu p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • IRUÇHAN ÜNVER] Dİ E)İ Up İ Türkiye re kort inenleri n-DlnlliUİ it,merhum Ömer Besim Koşalay'ın hâtırasına izafeten dUn tertiplenen «Kırmızı Eşofman» kros müsabakasını,resimde görülen Beşiktaşlı atlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • BÖLGE GÜREŞ:İki gündenberi devam eden Serbest Güreş Bölge Birinciliğinin dört sıkletini şunlar kazanmıştır:52 Kilo İ.Yurdaeriş Dz.G.57 kilo Nuri Çakıcı Dz.G.62 kilo K.Demirsüren Dz.G.67 kilo T.Kotil İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • Galatasaray,baskette B.Spor'u 86 52 yendi Basketbol lig maçlarına dün devam edilmiştir.Galatasaray,B.Spor'u 86 52 39 25)Begiktas da Kadıköyspor'u 65-63 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • ORDU TAKIMI BUGÜN GİDİYOR Turgay ve Coşkun kadroya dahil oldu Çarşamba günü Bari'de İtalya,pa-2ar günü de Nurnberg'te Amerika ordu takımları ile karşılaşacak olan ordu takımımız bugün 15.20 de İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • •A PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 14 11 3 39 10 22 Galatasaray 13 10 2 1 34 14 22 Istanbulspor 15 7 5 3 25 17 19 Beşiktaş 15 8 3 4 30 22 19 Beykoz 15 8 1 6 28 22 17 Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • İSTANBUL İZMİR'İ 3-1 YENDİ Finaller yarın yapılacak iki maçla nihayetlenecek Hususî surette giden Kahraman Bapçum'dan)BURSA,10 Mithatpaşa stadındakine hasret çektiren çamur içinde oynanan Genç takımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.03.1957
  • İSISPOR^Tr'U ÜÇÜNCÜ OLDU San Siyahlıların gollerini birinci devrede Aydemir 2)Salih attılar Lig üçüncülüğünde iddiası olan ve son haftalarda muvaffakiyetli oyunlar çıkaran Istanbulspor,dün saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor