Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • Akbaba MİZAH HİKÂYELERİ AHTOLOJİSİ Cemil Cahil Cem Rakım Calapala Zahir Giivemli Haldun Taner.En güzel Mizah hikâyeleri.Fiatı 1 Lira BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • Kırşehir'de VİLÂYET HAZIRLIĞI [Hususî surette giden arkadaşımız ÜMİT DENİZ'den] KIRŞEHİR,6 Kazanın tekrar vilâyet hâline getirileceği haberinden sonra Kırşehir'de esmekte olan bayram havası devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • IİLHAN DEMİRELİ Adliyede çay verdi Dansöz Özcan Tekgül,dün adliyede çay ziyafeti vermis ve 3C0 kuruş çay ücreti ödemiştir.Müstehcen realm neşretmekten sanık bulunan dansöz,Toplu Basın Mahkemesinde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • BAŞVEKİL Ankara'ya gitti Başvekil Adnan Menderes dün Vilâyete giderek şehri alâkadar eden mevzular etrafında ilgililerden izahat almış ve gerekli direktifleri vermiştir.Menderes dün akşam uçakla Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] ŞERAFETTİN BÜRGE İL BAŞKANI OLDUKTAN SONRA,KASIM GÜLEK TARAFINDAN TEBRİK EDİLİRKEN C.H.P.nihayet dün bir II Başkanı buldu Sancar'ın sıhhî sebepten vazife almaması üzerine başkanlığa Şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • [A.P.lu Al M «I PAVftlAII AB Kıbrıs'ta evvelki jriin,askerleri,Trodos dağlarında EOKA elebaşla-ESLİM OLAN fcUKA UİLAn rımn sakİHmlığı hi -mağarayı keşfetmiş ve onu havaya uçurmuştur.On» da bulunan Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • İTALYA'DA KARNAVAL Avrupa'da bugünlerde yer yer karnaval şenlikleri yapılmaktadır.Evvelki gün İtalya'nın sayfiye şehri Viareggio'da tertiplenen Karnaval Yürüyüşü çok eğlenceli olmuş ve saatlerce devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • İsrailGazze'yi tahliye etti |Ben Gurion gürültülü müzakerelerden sonra ütimad aldı.Boşaltılan yerleri B.M.kuvvetleri işgal ediyor.Mısır'da fevkalâde hal sona erdi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,6 İsr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • [A.P.BURNS DAYAM GÖRÜŞMESİ feSS*^ *5£2K5 sonra.B.M.kuvvetleri kumandanı General Burns solda)derhal Tcl-Aviv'e giderek İsrail Genel Kurmay Başkanı General Moşe Dayan ile görüşmüşün.Hava alanında yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • Dicle yükseldi civarı sular bastı Nehrin seviyesi normalin 5 metre üstüne çıktı.Bitlis Muş yolu kapandı.Erzurum'da da bir köprü çöktü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,6 Devamlı ve şiddetli yağmurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • HAPİSHANEDE NİKÂH KIYILDI Muhtelif hırsızlık hâdiselerinden ötürü Birinci Ağırceza Mahkemesinde 25 yıl ağır hapis cezasına mahkûm olan Uğur Emiralp,cezaevinde evlenmiştir.Cezaevi futbol takımında sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • İşçileri ev Sahibi Yapacak Kanun Teşkil edilecek kurumun yapacağı meskenler işçiye 20 sene vâdeyle devredilecek ANKARA,6 İşçileri ucuz ve sıhhi meskenlere kavuşturmak gayesiyle kurulacak olan aişçi Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • ¦vây^T 251"-W&f,r ij mum Nk**İİİ ^Lv a."'38'v• KÂGITHANE'deki HAVAGAZI FIRINI l İLHAN DEMİREL] Dolmabahçe gazhanesinin Kâğıthane'deki poligon mevkiine nakli için yapılan çalışmalara devam edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1957
  • KONGREDE TEKRAR MÜZAKERE EDİLMEK ÜZERE Eisenhower plânı kabul edildi Doktrinin ekseriyetle tasvibinden evvel Rusya'ya açık ihtarda bulunulması teklifi de kabul olundu I r_PLANIN ANA HATLARI WASHINGTON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • &v Vereceği partinin hazırlıklarıyla harıl harıl uğraştığını yine bu ali-f ;tunumuzda yazdığını iz Handan Ilarmankaya'nın partisi cuma gecesi I muvaffakiyetle verildi.Birbirini tanımayan birçok kimsen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • 29 NİSAN keşidesinde Lira olmak üzere Para ikramiyeleri Ayrıca 20 kişiye 400.000 Llrahk Mesken Edinme Kredileri İpotek karfiJıtjı)Her 150)liraya bir kur'o Bu keşide içinde ÖĞRENCİ HESAPLARl'no 2SOO Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • OLUM Vebolit Komandit Şirketi Kurucum Ziya Tahsin Aygün'ün 6 mart 1957 çarşamba günü vefat ettiğini bütün dostlarına teessürle bildirir.Cenazesi 7 mart 1957 perşembe funü öğle namazını müteakip Beyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • ÖLÜM Admel Komandit Şirketi Kurucusu Ziya Tahsin Aygün'ün 6 mart 1957 çarşamba gtlnü vefat ettiğini bütün dostlarına teessürle bildirir.Cenazesi 7 mart 1957 perşembe günü öğle namazını müteakip Beyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • Hazırlayan Dr.S RECEP OOKSAT H HAFIZA BOZUKLUKLARI Hafıza,intihaların,dimağda yayılma ve zaptolunma kabiliyetidir.Hıfzedilen intihaların senelerce iz bırakması,onların şiddetine,yeniliğine,çokluğuna,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • BELEDİYE 400 OTOBÜS DAHA GETİRTMEYE KARAR VERDİ îlk partide «Skoda» marka-200 otobüs getirilecek.Mersedes firmasına da sipariş verildi I.E.T.T.İdaresi yeniden 200 Skoda marka otobüs getirtmek için Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • Baro Umumi Heyeti Cumartesi toplanıyor Toplantının yapılmaması için Baro Reisliğinin Vekâlete bir yazı yazdığı anlaşılıyor Bir müddet önce Barodaki ihtilâfla ilgili bir yazı yazmıg ve bu yazıda avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • «Izmir» i batıran gemi serbest bırakıldı İzmir vapurunun batmasına sebep olan Howel Likes şilebinin hareketten menedilmesine dair verilen karar dün kaldırılmış ve şilep serbest bırakılmıştır.Gemi hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • Bâzı gıda maddelerinin fiatları yükseliyor Mevsim dolayısiyle gıda maddesi piyasasında bflzı maddelerin stokları azalmıştır.Durum fiatlara da tesir etmiş ve umumi bir yükselme olmuştur.Bahis konusu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • HHBHMMHB9 r-Vallahi ben düşündüm taşındım,paramı Pazartesi günü açılacak EtibankKaraköyŞubesi'ne yatıracağım.Neden?Bir kere isabet ihtimali pek fazla.İkincisi,emniyetli Sermayesi 500 milyon lira.Bira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • B İK OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] BugUnU tatlı,güzel,ise yarar bir gün yapmak sizin elinizde.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Öğleye doğru yıldızların tesiri değişecek.Şansınız açılacak.İsiniz rastgit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • HUIMI.ıııııııılll.ram ve i«pani|.16.57 Açılış ve program 17.00 İnce «azdan Nihavent Faali 17.30 Radyo İle İngilizce 17.45 Mus-Ufa Seyran'dan şarkılar 18.00 Rsdyo Köy Postası 18.10 Çeşitli türküler 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • Sanayi bölgesinin Haliç'ten kaldırılması İle ilgili çalışmalar Sanayi bölgesinin Haliç'ten kaldırılması hususu,yine günün mevzuudur.Sanayi Odası Umumi Kâtip Muavini Rızâ Ormancı ise şunları söylemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Memelile-İllerin dıj kulağı.2 Bir nota.3 Bir kuş.4 Verme.5 Girip çıkanı belirsiz ve çok olan yer.6 Pokerde bir oyuncunun ttntindekl bütün para.7 Hasta yemeklerinden biri Bir soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • Paşabahçe fabrikası ucuz bardak çıkaracak Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası,yakında piyasaya gayet ucuz flatla bar* dak çıkaracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şimal Yıldızı Ayhan Işık Türk filmi.2 Son Şarkı Bülent t Oran Türk filmi.Al.KAZ AR Tel:44 25 62)Gözümün Nuru Mısır filmi Türk «e.ATLAS Tel:44 83 35)Kara Şöval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • l 11111111111111111 11 111111111 1 i EI 111111111 11111 111111111111 11 1111111111111111 1111111 I 11 j Tiyatro Sahtekârlığı I l-ÜN Shakespearean aktörlere tavsiyelerini [J hatırlattım.Bunların hulâsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • KISA HABERLER İSTANBULA yapılan bakır tah.ilsi 2690 tondan S bin tona çıkarılmış* KDİKNEKAP1DAKİ Tekfur Sarayının restorasyonu tamamlanmak üzere» dir AVRUPA Konseyi Etüd Dairesi Mü* dürü Von gönderdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • kUU W» tarihJ Iİ6İ 5 Mart 1957 tarihinde yapılan çekilişte muhtelif şubelerimizin müşterilerine isabet eden ikramiyelerin listesidir.25.000 LİRALIK Büyük ikramiye BEYOĞLU İstanbul)a isabet etmiştir.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • Maarif Müdürlüğünden üç müfettiş emekliye ayrıldı Maarif Vekâleti tarafından,şehrimiz MaarL' MUdUrlUğUnde çalışmakta olan Uç müfettiş,emekliye sevkedllmiştir.Şevki Erkson,Baki Ursan ve İsmail Hakkı Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1957
  • gider vergisine ait beyannameler veriliyor BAHANE İLE SATIŞLARINI DURDURAN MÜES-SESELER HAKKINDA TAKİBATA GEÇİLECEK Gider Vergisi beyannamelerinin verme müddeti cumartesi günü sona ermektedir.Durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • be RABEJZ VSv/HAD/SEL&Z BAŞLİYOR,TE ŞlMOl ÇAvtAK HAnVEVI «AK BAĞLARIZ.SONRA HEM6N '98A9I HaRASAKAL İLE KARA3ELÂ KAP KAKA.BlR GONDOLLA KANALA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • PAMÜKBANK T.A.Ş.den:Bankamız kurucu ortaklarından ve murakiplerimizden ZİYA TAHSİN AYGÜN 6.3.957 de vefat etmiştir.Cenazesi bugün Beylerbeyi Yalıboyu caddesi 40 No.lu evinden alınarak Beylerbeyi Camün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • 14 YASINDABİRKIZ 3 GÜNDÜR KAYIP Okuluna gitmek için çıkan ve dönmeyen Yüksel' in felçli babasının tek isteği kızına kavuşmak 3 mart sabahı evinden çıkan küçük Yüksel Yesin,çamurlu sokaklardan geçerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • Suriye'deki idamlar müebbet hapse çevrildi [ANADOLU AJANSI] SAM,6 Bir hükümet darbesi hazırlamakla itham edilen ve bir askerî mahkeme tarafından ölüme mahkûm «diilmiş bulunan Adnan Attasî,Hayal Sürür,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • Lübnan Reisicumhuru' nun Abdüllilah'a gönderdiği mesaj Şehrimizde bulunan Irak Kral Naibi Prens Abdülillah ile Hariciye Vekâleti Vekili Ethenı Menderes beraber öğle vemeği yemiştir.Abdülillah ve Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • HANIMLARIN HANIMLARIN KAZANMA KAZANMA ŞANSI ŞANSI Şansın Zaferi Şansm Zaferi İKİ MİSLİDİR İKİ MİSLİDİR Türk Ekspres Bank'ta hesabı olan hanım müşteriler Boğaziçindeki muhteşem Apartman Dairesi ile çeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • Sinema âleminin en şöhretli artisti BURT LANCASTER.Dünyanın en cazip yıldızları DİANNE FOSTER DİANA LYNN'in zaferleri.KENTAKİ KAHRAMANI Renkli Sinemaskop)«The Kentuckian» Burt Lancaster Dianne Foster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • TASS AJANSININ UYDURMA HABERİ [ANADOLU AJANSI] ANKARA,6 Hariciye Vekâleti Mautbuat Bürosundan bildirilmiştir:Tass Ajansının ve Bulgar haberler ajansının neşrettikleri Şam menşeli bir haberde,güya İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • 1 M o*ı LIRA 20 EV APARTMAN PA)Rfii ft?LİRAYA BÎR kux'a A/L/MAXASI VİRİLİR AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • ACI BİR ÖLÜM Ord.Prof.General Süreyya Aygün ve Servet Elbir'in kardeşi,Hatice Aygün'ün zevci ve Tarık Ziya Aygün'ün babası,Dürrü Aygün,Fikret Kıral,Faruk Aygün.Nezihe Özgüven ve Muhterem Demircan'ın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • t-TEKKEYİ BEKLEYEN İŞTE FAŞİNG BUDUR Hadi gidelim olmaz mı Resmî Fasing balolarında güzel Alman kızlarından en ziyade istifade edenler yine de o müsamereyi tertib eden yaşlı başlı idarecilerdir.Her me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • Kırşehir'de Vilâyet hazırlığı Baştarafı 1 incide Niğde valisi Cemil Keleşoglünun tâyin edileceği ileri sürülmektedir.PARTİLERİN FAALİYETİ Bugün Hürriyet Partisi mebuslarından Cihat Baban ve emekli gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • C.H.P.nihayet dün bir İl Başkanı buldu t Baştarafı 1 incide run Tuna,Tacettin Özgüder ve Fikret Yüzatlı.Abdurrahman Arslan,eski başkan Muhlis Sırmalı ile istifa etmişti.Eskiden Tekel ve Sıhhat Vekilli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • Eisenhower olanı kabul edileli t Baqtara.fi 7 incide KARAR.HAFTA SONUNDA KESİNLEŞECEK Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri John MacCormack,Eisenhower'in Ortadoğu hakkındaki karar suretinin dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • Pazar günkü konser KONSERVATUARIN Türk musiki konserinde bizzat hazır bulunmak üzere pazar günü inmeyi göze alamadım.Konseri evde radyodan dinledim.Böyle fevkalâde ahvalde Konservatuar tarafından zapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1957
  • Yunan muhalefeti Kıbrıs siyasetini tasvip etmiyor Karamanlis ve Averoi dün Mecliste izahat verdiler.Muhalefet Partileri kabinenin istiia etmesini istiyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA.6 Yunan kabines
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • FT CİCİ CAN KıM OLDUĞUNU B'ı\J5WDİM OMJ BULURDUM!K\MC»-OUGUMy SVNAGARCALAW-Ml ARAYACAĞIM ZOR İŞ I 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • JOHNNY HAZARD "DEŞS'IN ÖBÜR.UÇAKTAN |vf«û/s/TAUMATA KÖRÜ KOHÜNg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • CİSGÖ KID EWAM HAPİSHANEDE AMCA-LARINI GÖRÜRLERSE FELAKET,OLUR BUNA MÂNÎ OLAAAM lA.ZiM MAW 1.BlR CARE BULDUM.JOSE SALINAS,ROD REED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • BuGuN HAVA «ÜZEL.KEVFİM VERİNDE.YA SEMİN 8EN.M ÇE.BAK Ç© CUKtAS ÖGuEDEN SOnRAjo MAÇA HAZ.Rj_ANrvO*uAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • A L L A H LİKÜİ1B E PRQSTESOK.ÇALANER i ÇAGlgACAdlM KARARI O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • HAZRET.İ A YAZAN R E F I C E V A D 1G6 U L U N A Y Resûlallah Huneyn harbini bitirir bitirmez Tâif üzerine hareket etti.Pişdar olarak Halid ibni Velid'in kumandası altında bin kişi gönderdi.Yolda Havâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • İZİN JANDARKLARIMIZ Derleyen:LU I Fi AKİF K E N B R X Yü:1914 Çanakkale harblerinin kadın kahramanlarından biri de meşhur Alaşehirli Hatice Abladır.Hatice Belkis Hanım gönüllü olarak Birinci Cihan Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • Un\UUHVUV İZ KADINLAR NeyyW GÜNÜN SAYGISI BİZİM saygı anlayışımıza günden güne bir hal oluyor.Başınızı eğmiş,yazınızı yazıyorsunuz.Kapı ardına kadar açılır.Gelen,yabancıdır.Vurmaya lüzum görmez.«Sorsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • dlJIIIIIIIIIIIII!lll!AŞK HİKÂYESİ INC TEFRİKA No.1 Ayşen uzandı,arabasına yerleşen kocasını bir "re daha öptü.«Gider gitmez hana telefon edeceksin,söz mü?dedi.Gülümsemeye çalıştı.«Peki şeker rim,söz.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1957
  • ESİ Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 12 Kuru bir gülüşle:Gelinliğini ne biçim yapacaksm?dedi.Sessiz sedasız evleneceğiz.Düğün istemiyoruz ikimiz de.Çok akıllılık ediyorsunuz.Evlenenler orijinal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1957
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'HIN 31/ARALIK/1956 TARİHİNDE BİTEN YİRMİBEŞİNCİ HESAP YIU BİLANÇOSU AKTİF ALTIN:Safi Kg.127.625,167 DÖVİZ BORÇLULARI:Türk Lirası 42.016.24.7,94 3.844.157,25 93.753.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • VÎTA'ycTrehk~veren madde bir vitamin kaynağı olup sıhhatinize iaydahdırn ben VİTA ile hazırlanan her şey,hakikaten nefistir;Annem,VİTA'nın,daima yüksek olan kalitesinden eminolduğunu söylüyor.Ve,ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • ANKARA YENİŞEHİR'DE KALORİFERLİ APARTMAN DAİRESİNİ ve ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNİ Kazanabilmek için 11.Mart akşamına kadar Sümerbank'da en az 150.liralık bir hesap açtırmayı ihmal etmeyiniz.MEVDUAT SAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • r ı i I HBU awv.bankamıza yatırdığınız para da*/WlliU'WUUUU imiMew/t/I'bANKAMJZ t914 yiUNOA KUROUMUI OiXI*l »STAMBuuDA «921 dan BE» FAAUYETTEOM*" I HOIANTSE BANK ÜNİ NV L GALATA t;KARAKÖY PALA»;İSTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • Linyit Komuru Apartmanların ve fabrikaların ihtiyacı olan her cins linyit kömürünü yerine teslim)satışa devam ettiğimizi bildiririz.Kömürlerimiz tozsuz olup sırf parçadır.Müracaat:Madencilik Türk Limi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • GÜVEN TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİNDEN Hissedarlar Umumî Heyetinin 29 Mart 1957 tarihinde vukubulacak umumi heyet toplantısı için Cumhuriyet Gazetesinin 4 Mart 1957 Pazartesi,Milliyet Gazetesinin 5 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.O/na HOSTES VE KABIN MEMURU ALINACAK Hava hostesliğinde ve kabin memurluğunda hizmet görmek üzere aşağıdaki şartları haiz memurlar alınacaktır:1 18-25 yaşları arasında olmak.2 Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • Milliuet Sahibi:SrcUmant Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • HİCRÎ 1376 Şaban 5 Perşembe RUMİ 7 1372 MART Şubat 1957 22 VAKİT VASATİ EZANİ 6.28 12.26 15.39 18.07 19.35 4.47 12.19 6.18 9.32 12.00 1.30 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sultanahmet Hastahânesi binalarından Beler ve İs* tanbul Apartmanlarında yaptırılacak 8031,83 lira bedelli tamirat ve tadilât İşleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • %10 kârla satış RHEİNMETALL yeni model)portatif yazı makineleri.Mehmet Şerment Persembepazan.Arapcami Nafe sokak İşçen han No.4 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 m 10 SATİLİK EMLAK ETİLERDE inşaatı yeni ikmal edilmiş 2 katlı bodrumlu,kaloriferli,parkeli bina müsait fiat ve şartlarla acele satılıktır.Mür:63 65 82 T-48)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1957
  • "GEÇMİŞTEKİ MAÇLARIN ACISINI ÇIKARDIM,Günün muvaffak kalecisi Adaletli Ömer "Galatasaray maçlarında takımımın mağlûbiyetine hep ben sebep olurdum,diyordu Dün nimağlûp lider Galatasaray'ı yenmenin sevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • Galatasaray'a "Nâmağlûp,unvanını kaybettiren gol:G.Sarayın "Nâmağlûp,unvanım Adalet sildi:1-0 Kırmızı Beyazlılar ilk devredeki 1-0'lık)mağlûbiyetin revanşını aynı netice ile alırken,Fenerbahçe'nin lid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • ¦A İ i ws#m W;I SAMİ ÖNRMLİ] PCMC İkinci devrede Galatasaray bernberlik peşinde koşarken,hemen bütün al;i ular sıuılrlıaf Gün-UCOıt UITlLıı Ula g0r tarafından kesiliyor veya ömerln ellerinde eriyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • Kasımpaşa B.Spor bugün oynuyor Lig puan cetvelinin 8 ve 9 uncu sıralarında bulunan Kasımpaşa İle Beyoğluspor,bugün saat 15.15 de Mithatpaşa Stadında karşılaşacaklardır.9 puana sâhlp bulunan Lâcivert B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • a PROFESYONEL LÎG PUAN CETVELİ Takımlar O O B M A T P Fenerbahçe 13 11 2 38 8 22 Galatasaray 13 10 2 1 34 14 22 Beşiktaş 14 8 3 3 28 18 19 IstanbuJspor 14 6 5 3 22 17 17 Beykoz 14 7 1 6 24 20 15 Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • ic Pazar günkü maç tehir edilince,iki taraf da «Ah oynansaydı yenerdik» diye hayıflanmışlardı.Hani mahallede İki küçük İlkokul talebesinin yumruklarını sıkıp «Gelsene!Gelsene!diye birbirine meydan oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • GÜZEL ŞAMPİYON B?Hanna Eigel 1957 Avrupa buz üspatea gösterilerinde «n çok alâka toplayan fahişti.Hanna Eiffel'in gösterilerde lamlnden en fazla bahsedilen İnsan olusu,zarafeti ve güzelliğinden çok me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • C.HUMEZ ÜNV4NİM KORUDU FRANSIZ ŞAMPİYONU ALTI RAUNDTA RAKİBİNE FAİK DÖVÜŞTÜ [ŞARK B.B.A.PARİS.6 Humez Ballarin maçı,Paris'in Spor Sarayında,rekor teşkil •den bir kalabalık huzurunda yapılmış ve Humez,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • Aston Villa Burnley!elimine e 11 [ŞARK B.B.A.LONDRA,6 Bugün yapılan Aston Villa Burnley F.A.Cup karşılaşmasında Aston Villa takımı 47.000 kişi önünde oynanan maçı 2-0 kazanarak rakibi Burnley'i Kral K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • Güreş Antrenör kursu açılacak Bunun için bir ecnebi mütehassıs getirilecek Şehrimizde bulunan Güreş Federasyonu Reisi Seyfi Cenap Berksoy,pazartesi günUndenberi güreşle ilgili bâzı şahıslarla temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • ANKARADA GOL REKORU:Ankara 6 Husus!Bugün yapılan lig maçlarında gol rekoru kırılarak Ankaragücü,Hllâl'l 14-0 mağlûp etmiştir.Diğer maçta Güneşspor,Yolsporu 3-2 yenmiştir.İSTANBUL KIZ VOLEYBOL TA-KIMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • BASKET MİLLİ TAKIMI SALI GÜNÜ İLAN EDİLİYOR Millî Basketbol takımı dün 17.30 da Spor ve Sergi Sarayında çalışmıştır.Antrenör Samlm Göreç salı günü 16 kişilik kadroyu ilân edecektir.Ayrıca yine 16 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • «Kümeden Düşme» Komitesi kuruluyor Profesyonel İlgin 8 takıma indirilip indlrilmeyeceğl meselesi el'an bir neticeye bağlanamamıştır.7 kulübün Federasyona verdiği temenni muhtırası Futbol Federasyonunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.03.1957
  • Sebes'in teklifini kabul etmeyeceğiz FUTBOL FEDERASYONU REVANŞIN YIL SONUNA DOĞRU OYNANMASINI İSTİYOR Ujpest takımı ile gelmiş bulunan Macar spor otoritesi Sebes'in Futbol Federasyonuna 3 1 in revanşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor