Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • DÜNYANIN IH BÜYÜK VE EN KÜÇÜK KİTAPLARI EN BÜYÜĞÜ Dünyanın en büyük kitabı Londra'da ki British Museum'daki Kral Charles II.nin atlasıdır.1,77 metre boyunda ve 98 santim eninde olan bu kitabın cildi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • V' II-PARİS'TE ÇOCUK MODELLERİ [KEYSTONEI Kadın ve erkeklerden sonra,şimdi de Paris'te çocuklar İçin bir moda defilesi tertiplenmiştir.Çocuk elbiselerine alt bir çok yenilikler takdim eden defilede,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • Beşiktaş cinayeti koku ile meydana çıkarılmış İkinci Şube Müdür Muavini,tahkikat sırasında fırında duydukları koku üzerine çuvalcıları öldüren fırıncıyı yakaladıklarını söyledi Seyit Ahmet ve Tahsin Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • ilhami Sancar'ın C.H.P.İl Başkanı olması kat'îleşti İlhami Sancar'ın yeniden il başkanı olacağı anlaşılmaktadır.Bu hususur yarın şehrimize gelecek olan Genel Başkan İsmet İnönü tarafından açıklanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • [MUAMMER TAYLAK I ANKARADA YAKALANAN KAÇAKÇI ŞEBEKESİNDEN İKİ KİŞİ VE ELE GEÇİRİLEN MERMİLER.KAÇAKÇILARIN ELİNDE AFYON TOPAKLARI GÖRÜLÜYOR.ITelefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul 1 Suriye'ye mermi kaçıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • ORTA-DOGU'YA Amerikan yardımı Yeniden başlıyacak yardımın 850 milyon doları bulacağı anlaşılıyor [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,5 Amerikan resmî şahsiyetleri Ortadoğu bölgesinde dondurulan Amerikan yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • IRÜÇHAN UNVERJ VEDAT SOKULLU CİNAYET HAK-KINDA İZAHAT VERİRKEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • ÜÇ PARTİ LİDERİNİN İZMİR'E GİTME KARARI ÜZERİNE İYASî FAALİYET intikal ediyor İnönü ve Karaosmanoğlu'nun konuşmalara büyük önem veriliyor Menderes,yapacakları [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,5 İç politi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • Fil Kaindi hapishanede çocuklara ders veriyor Muhtelif dolandırıcılık hâdiselerinden yargılanmakta olan «Fil» nâmiyle mâruf Hamdi Ersiper,mevkuf bulunduğu Sultanahmet cezaevinde,küçük yaştaki suçlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • Yunan Hükümeti Müşkül Durumda Muhalefet Kıbrıs siyasetinin değiştirilmesini istiyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,5 Yunan Millî Meclisi yarın bugün)toplanarak Hariciye Vekili Averof'un Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • [A.P.A İtin Coltîlî mîictobîl nlrlıı Bl|KÜne kadar bir müstemleke olarak tanınan Altın Sahili,bugün-Allin dcMIII mUSIaKIl UCTİCl OIUU den itibaren GANA ismi altında,müstakil bir devlet olarak faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • Mardin'de yağmur tahribat yaptı [ANADOLU AJANSI] MARDİN,5 Üç gündenberi aralıksız devam eden yağmur neticesinde Kızılnehir kazası ile Şenyurd nahiyesinin bâzı münhat mahalleleri suların istilâsına mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1957
  • 40 yaşındaki baba oğluna damat oldu Baba oğul doğacak çocuklarının akrabalık derecelerini şimdiden hesaplamaya başladılar [Hususî muhabirimiz ERGUN ONARIR'danJ MANİSA,5 Şehrimizde istikbalde akrabalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • HER GECE KORDON RUJ PAvyONUNOA 6ALATASARAY M E YUAN/ESKİ özgür bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • KARAKDV ŞUBEMİZ HMAPT1957 PAZAPTESi GÜNÜNDEN İTİBAREN HİZMETİNİZDEDİR err/p/İM/ş Kiy.'Aerü 1 kişiye 500 liralık AYLIK GELİR 50.000 liralık on ı.ne «iteli FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 25 Kışlık Kömür U7 Zeng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • Sirkeci Florya arasın istimlâkler devam ediyor Florya'da yapılacak yeni tesislerle ilgili olarak Belediye Meclisi fevkalâde toplantıya çağrıldı Sirkeci Florya sahil yolu için istimlâklere devam edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • 15 günde bir programı subaylara tahsis edildi İstanbul Radyosunun 9 Mart Cumartesi günü yapılacak 15 günde bir programı tamamen Birinci Ordu Subaylarına tahsis edilecek ve davetlileri şehir dışı gam^z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Yeni vergilerin yürürlüğe girmesi münasebetiyle 1957 yılına ait umumi bütçe ile katma bııtçeler Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • Sokaklara tükürenlerden 10 lira ceza alınacak YILDIRIM CEZASINA ÇARPILAN SUÇLULAR PARAYI DERHAL ÖDEYECEKLER Sokaklara tüküren veya kuytu köşeleri hela haline getirenlerle mücadeleye başlanmıştır.Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • Günlük Gazete Teknisyenlerinin basın toplantısı İstanbul Günlük Gazete Teknisyenleri Sendikası başkanı,çalışmaları hakkında izahat vermek ve temennilerini bildirmek üzere cuma günü saat 15 de bir ba^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • BİR AMERİKAN FİLOSU GELİYOR Akdenizde bulunan Amerikan donanmasına ait bir filo,öbürgün limanımıza gelecektir.4 gemiden müteşekkil olan filoda bir kruvazör,bir uçak gemisi,iki de destroyer bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • NİSAN keşidesinde 7 kişiye 20.000 Lirolmak üzere 50.000 l.Para ikramiyeleri Ayrıca 20 Kişiye 400.000 Lirahk MESKEN EDİNME KREDİLERİ İpotek karşılığı Her 150)liraya bir kura 8u keşide içinde ÖĞRENCİ HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • E İK OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sevildiğinize inanınız.Bu inanış içinizdeki mânâsız huzursuzluğu giderecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir topluluk içinde sıkılacaksınız.Biraz da hakkınız var.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • mill Dram san'alinm alfabesi EVVELKİ akşam,Istanbul Konservatuarı Tiyatro Bolümü öğrencileri Sofokles'in Elektra'sını oynadılar.Dekor,kostümler ve ışıklar ustaca idi.Müzik yer yer iyi,danslar göz yumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • KISA HABERLER ISTANBUL Üniversitesine Dağlı Fakültelerde Doçentlik imtihanları açılacaktır.Müracaatlar Dekanlıklarca bu ayın sonuna kadar kabul edilecektir.ŞUBAT ayında Balıkhaneye 32.018 palamut,675.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • HI.II,mm.mill,in,1.I.UMUMİM ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık Hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Afife Ediboğlu 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Küçük konser 14.20 Ev kadirliyle ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Osmanlılar tarafından Polonya parasına benzetilmek suretiyle kesilen 30 para değerinde gümüş para İşler,2 Lüpçü,3 Hint kamışı Metot,Mızıka Arttırma 5 Tekin tıpkısı Devriye Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şimal Yıldızı Ayhan Işık Türk filmi,2 Son Şarkı Bülent Oran Türk filmi.A I,KAZ AR Tel:44 25 G2)Gözümün Nuru Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 83 35)Kara Şövalye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • K L Ö B X Cumartesi 9 Marttan itibaren GABOR SARKÖZİ Enternasyonal tanınmış Macar Çigan Violon Virtüözü ve Arkadaşları Ayrıca Mondadorl Orkestrası ve JOHNNY HİGSHMİTH Nişan,Evlenme,Kokteyl ve yemek zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1957
  • Kızınız evlenme çağma gelince CİHAZ MASRAFLARINI nasıl karşılıyacaksınız?Şimdiden tedbir almazsanız,o günler gelip çatınca,başınız bir hayli sıkışabilir.Halbuki kızınızın cihaz masraflarını karşılamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • TÜRK TİCARET BANKASI T E P E K O Y Torbalı)Ajansımız 7 Mart 1957 Perşembe ve FİNİKE Ajansımız 11 Mart 1957 Pazartesi günü faalivete geçecektir TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • BOGUBANK T.A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN Bankamız ana sözleşmesinin 45 inci maddesi mucibince hissedarlar senelik âdi Umumî Heyet toplantısı 27'Mart'1957 çarşamba günü saat 10 da İstanbul,Yeni Postahane cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • ANTIDOT POMA NEZLE vj *DI$ AĞRISI »ADALE ROMATİZMASI »YANIKLAR »GÜNEŞ YANIĞI ARI.pÖCEK SOKMASI »KESİK »YARALAR »PİŞİK »KAŞINTI »EKZ.EMA »ERGENLİK S ı »DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAM SONRA KULLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • TEŞEKKÜR Dul Bayan Elefteria L.Keçecioğlu ve çocukları Maria ve Vasiliki Bayan Zoi A.Hacopulos ve Eşi,Bay ve Bayan Hrisostomos V.Keçecioğlu ve çocukları,Bay Yorgi V.Keçecioğlu ve nişanlısı,Bay ve Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • ÖLÜM Eski vüzeradan Maliye Nâzın Musa Saffeti Paşa ve Cihan Seraskeri Hasan Rıza Paşa hafidesi merhum Rıfat Bey kerimesi Tepedelenli Veli Bey refikası,Sadiye İsmail Müştak'ın valdesi,Fatma İzzet Melih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • SEPETİN KESİTİNDEN BAKINCA kÜÇÜK ZEHİR*İN HA2/RLLAD1ĞI PLÂNI OĞKENİyOZ.Hakikaten küçük hafiyenin OLDUĞUNU Karasakal BE LŞMEOİĞf ÇAKI DLİfZTMESİYLE «4.YAYA PIRLADI YE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • 0/1 kaybolmuş f Ne değişiklik!Cildim pürüzler,sivilceler ve siyah benlerle kaplı idi.Tokalon Kremi ile kısa bir tedavi neticesinde cildim net.saf ve düzgün bir şekil almıştır Bu bir istisna değildir Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • 15000 Lira Her 150 liraya bir kur'a numarası Türk Ticaret Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • GANA'NIN HÜKÜMET MERKEZİ AKRA'DAKİ MODERN BİNALAR.GANA'DAKI TD?IK KÖYLERDEN BİRİNDE KOCALARINA YEMEK 9 HAZDtLAYAN KADINLAR.Altın Sahili artık bir macera müstakil devlet BUGÜN hür ve müstakil devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • KIS ve SUR COK şükür dün hava açtı.Fakat üç dört gün bizi hayli titretti.Her mevsimin kendine göre güzellikleri vardır.Böyle olduğu halde eski sairler ekseriya baharı terennüm ederler.Kardan,kıştan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • Yunan hükümeti müşkül durumda t Bnştarofı l incide KIBRIS'TA Lefkoşe mahkemesi bugün,EOKA'ya vardım eden ve geçenlerde öldürülen Afsengtiyu'yıı gizleyen Hristodulos adlı bir papazı 3 sene hapse mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • Batı Almanya Başvekil Muavini geliyor Batı Almanya Başvekil muavini Franz Bliicher.Lufthansa ııçağiyle 15 mart günü istanbula gelecek,burada bir gün kaldıktan sonra 'Karasiye gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • BİR KOORDİNASYON BÜROSU KURULDU [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Başvekâlete bağlı bir şef.bir memur ve bir daktilodan müteşekkil bir koordinasyon bürosu kurulmuştur.Bu Büro,milli korunma kanununun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • C.M.P.TEŞKİLÂTI BİRLEŞMEYE MUHALİF [Hususi Muhabirimiz AHMET SERT'ten] TURGUTLU,5 C.M.P.ile Hür.P.nin birleşeceklerine dair haberle» C.M.P.teşkilatında kaynaşmıya yol açmıştıı-Bugün bir basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • Hür.P.Fikir Ocakları gençlik teşekküllerini protesto etti Hür.P.Fikir Ocakları,bugün bir tebliğle,5 gençlik teşekkülünü birden ••Proteston edecektir.Hürriyet Partili gençler,dün bu teşekküllerin mümes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • Karıları ile eğlenirken metreslerinin baskınına uğradılar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.5 Nikâhlı karıları ile şehrimizin meşhur gazinolarından birinde eğlenilmekte olan iki koca,metreslerinin ani bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • ada TAS9NG ^p&itöj-ÜMİT DENİZ Totâğ^af:RÜÇHAN ÜNVER HUSUSÎ BİR FASİ ÂLEMİNE PİJAMA İLE GİTTİ Dostum olan Alman ailesinin erkeği bir sahalı bana telefon edip şunları söyledi:Ümit hazır ol,İm aksam seni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1957
  • Ger,çekilme fqr)A U T)V karan üzerine lü İL 111 Jj 1/Lı nümayişler yapıldı «Ben Gurion çekil» diye bağıran Siyah bayraklı nümayişçilerin Parlâmento binasına hücumu gaz bombalariyle durduruldu [ASSOCIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • rN£.ÛÜZELTQPİJKL.SAHİBİNİ Mütf I4AM 60UCAtHfv\ANUÖNCECES-j M»M D'.ĞEfc PARÇALARINI Ü£ 8UUWH V^ ı «e bonece bir ı f PARÇALARI BAŞKALARINDA.m OMLARI NASIL 8ÜLAtA&Mfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • r KÜÇÜK KÖrÜMÎjee hoş GeiD ti KUÇUtC KÖYÜ/üii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • *3 7/'LB.Ques/TTM KOLEJLERİ AHASHVOAKİ BASKETBOL MAÇI BAŞuYOK-TM&tOGC BASTA KSMOJSiNi SÛ5_¦"&ZJVOR.M Bİtt.OYUN ÇlKARr/OR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • CISCO KİD pANÇO' NUN yeğemuerİ coştu PAMCO'VU BiR KAHRA-MAN ZAMMEDİYORLAR.mAlBuKİ ZAVALLICIK ŞlAADİ KODESTE T!Mm SALINAS,800 BgEÎ PANCO'VU 'SONRA GÖRÜRÜZ.ŞİMDİ ME VAPMAK ıSTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • kor KAVA w 1 CANM l AClMIVACAx I V^CASBO J ffl^ "filM rânw] BLaJS yr' ""sİt^/SöO^ Nnls m\SENİ KURTARDIM.AMA ASH-DAVAĞ BEM V5DİM.ALDIRMA CABuK GbÇEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • ALLAH LI K ALİ B«Y Ol SARD A yAGvoÇ VAR. *AKıT TE GEÇ OuOj.Bo fcE.CE veu ilÇ ANNEAı\t_£e.D£ KALAGAĞ.1 SAAT OOKuZ VEU S£M xAT A«.TUC BRK4İM ANT »E-e»-EKTKiGi AÇ-KORüSUVOR.evE7 AMA O BİZİ/VS EVDEKİ KARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • K HİKAYESİ Kanayan Heykel!Ve kadın acı bir sesle anlatmaya başladı:«Seni aptal bulmuş.Mütemadiyen yalan söylemiş.O mucize» o benim kardeşimin gözlerinin açılması hep yalan.Hepsini o uydurdu.Bizi buray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • HAZRET-I ALI YAZAN 11 E F 1 C E V A D 165 ULUNAY Yok!dedi.böyle şey olmaz.Resûlallah,Allah ve Resulü yolunda mücâhede eden Allah arslanlarını haklarından mahrum etmez,onun hakkı olan silâh ve libasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE 11 Sarıldık,marıldık.Arabaya bindik.«Ne zaman kaldırılıyor.dedim.Şimdi boşanacak,şimdi.diye de nane ruhunu elimde tutuyordum.«Kaldırıldı.Bitti o işler,dedi.Boşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR Yıl:1914.Alaşehir'in Pepe köy imden Malûl Gazi Fatma Çavuş,babası ve ağabeyi ile birlikte ve gönüllü olarak Çanakkaleye giderek Anafartalar harblerinde savaşan kahrama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • E «İŞTE BUKADAR LINDE kezzap şişesi,mezar me-'S zar dolaşan biri varmış.Kitabe me raklısı imiş.Taşları bir bir silip okurmuş.Topladı»!bir avuç söz ama ne-5 ler söylemiyor insana.Varımızla,yoğu' muzla,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1957
  • TARİHİN MEŞHUR ELMASLARI 1)KOHİNUR Moğol hazinelerinden gelme bir elmastır.17.U de İran Şahı Nadir in hazinelerine intikal etmiş,ve 184i)yılımla Şarki Hindistan Şirketi tarafından İngiltere Kraliçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1957
  • TESKİN EDER!OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrılara karşı faydalıdır.JM-îiKL j bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır.İT -İT günde 6 tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • MASAJ ve FRİKSYON için PEREJA 80 derece)HeÜ?f9NYA^ 5PÖ^;kullanınız.İLERİ KİMYA LABORATUARI KOMANDİT Şti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • 27 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası c«i«5ö!5fi5ö^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • MilSiuet Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • HİCRİ 1376 Şaban I Çarşamba 6 RUMÎ 1372 MART Şubat 1957 21 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.27 12.26 15.38 18.06 19.34 4.48 12.22 6.20 932 12.00 1.30 10.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • SinemaU D Bu aksamdan itibaren Sinemasında DEKAMERON GECELERİ DECAMERON NIGHTS Technicolor)Renkli John Fontaine Louis Jourdan Joan Collins Dekameron hikâyelerini bilmiyen yoktur.Kocasmı aldatan kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • Bu akşamdan itibaren ÇILDIRTAN TAKİP 3 Sudden Fear Joan Gravford Jack Palance Gloria Grahame Üç büyük artist,Amerikada kadınların seksapel kralı ilân ettiği Jack Palance'in yarattığı bir hârika,zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • Kocamustafapaşa IoIANKjUL Sinemasında BERDUŞ ZEKİ MÜREK TURAN SEYFİOĞLU DENİZ TANYELİ ŞAZİYE MORAL MELÂHAT İÇLİ FERİDUN KARAKAYA Seanslar:2 de BERDUŞ 4.25 de BERDUŞ 6.50 BERDUŞ Pazar 11.30 Yerler numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • YİLDİZ Beşiktaş J Sinemasında Matineden itibaren TÜRKÇE SİNEMASKOP RENKLİ SPENCER TRACY KANI OK JEAN PETERS RİCHARD WİDMARK1Yrtlllj1 VFIV ROBERT WAGNER TÜRKÇE RENKLİ ELEONOR PARKER CHARLSTON HESTON Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • Her akşam TAKSİM KRİSTAL GAZİNOSUNDA Kıymetli Ses Sanatkârı NİGÂR ULUERER Her pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi Tel:48 26 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • Sayın Toptancı ve Perakendeci Müşterilerimize FIAT İNDİRİMİ Muamele Vergisi kanununun 1 Mart 1957 günündenberi mülga bulunmasının HAYIRLI BİR NETİCESİ OLARAK imâl etmekte olduğumuz LÜKS TUVALET SABUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • DOĞU İŞ T.A.Ş.İDARE MECLİSİM DEH Şirketimiz ana sözleşmesinin 37 nci maddesi mucibince hissedarlar senelik âdi Umumî Heyet toplantısı 23/Mart/1957 Cumartesi günü saat 10 da İstanbul,Yeni Postahane cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • ABDULLAH PAVYONUNDA 1 ARMAĞAN ŞENOL KUARTETİ Rock'n Roll dansları 2 SES SANATKARI AYNUR AKIN SAZ İLE 3 SULUKULE EKİBİ Zurnacı EMİN ile 4 DANSÖZ İNCİ ALTINTOP Beyazıt,Beyaz Saray Tel:27 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • FAY,bıçak,çatal,emaye eşyayı tertemiz yapar FAY,madeni eşya.mermer,çini,fayans temizliğinde eşsizdirt FAY,Evlerde,Fabrikalarda,Mekteplerde,Otellerde,lokantalarda ve* her yerde yegâne harika temizleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • LİNYİT KÖMÜRÜ Üstün Kalorili Fabrika ve kaloriferler için 44 78 37 telefondan temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • Ses Alma Makinası SATİLİK Tel.482474 Sabahlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM Yalnız I^H^^SRrajP TAKSİM KRİSTAL &**^1B fi Gazinosunda P^ Rakipsiz Dans Kraliçesi ¦ay j Özcan Tekgül Her Pazar Saat 14,30 da İçkisiz 'rZ',7 aile matinesi ^^3OTH Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • PERSONEL ALINACAK İlâç imalât laboratuarının ambalaj işlerinde çalıştırılmak üzere genç kadın veya en az 18 yaşında kız personel almacaktır.Nakil vasıtası müessese tarafından temin edilir.EMİL LABORAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • HER AKSAM Yalnız TAKSİM KRİSTAL Gazinosunda Memleketimizin hakikî ve tek Büyük Ses San'atkârı PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERİ FAHRİNISA SOLMAZ,A-TEŞ BÖCEKLERİ,YILDIZ ERDEM,FERDA Ş E N K A Y A Her Pazar saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • Eyvah,ktisfal sürahi kırıldı.UHU ile ıjapıştırırsamz kimyevî kaynak Tek rar ı/enfstgibi' kulkmhiiksimı UHU tvde sfaima azım!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • Kölem Ticaret Ve Sanayi T.A.Şidare Meclisinden Şirketimiz ana sözleşmesinin 37 nci maddesi mucibince hissedarlar senelik âdi Umumî Heyet toplantısı 23/Mart/1957 Cumartesi günü saat 12 de İstanbul,Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ SATILIK TELEFON 27 42 10 EMLAK AZİMET dolayısiyle isler vaziyette satılık lokanta.Beyazıt Bakırcılar Çükelik sok.Çarşı Lokantası T-103)FATİH'de imâr durumu hazır 80 marsa satılıktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1957
  • LIG'DE KRİTİK BİR MAÇ:G.SARAY ADALET Beşiktaş'a karşı hazırlanmış Sarı Kırmızılı takım maça çıkıyor.Netice,şampiyonaya tesir edecek Galatasaraylı taraftarlar lig maçlarının bu hafta oynanacağını duyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • TURGAY:«AYRILIK COK ZOR» I SAMİ ÖNEMLİ] YILDIZ KALECİ TURGAY MÜŞFİK BİR BABADIR.İŞTE EVİNDE YAVRUSUNU SEVİYOR Turgay bir an düşündü,Şahin bakılarla kübik bir masa etrafında oturan şahısları süzdü ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • f PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.B.M.A.Y.P.Galatasaray 12 10 2 34 13 22 Fenerbahçe 13 11 2 38 8 22 Beşiktaş 14 B 3 3 28 18 19 Istanbulspor 14 B 5 3 22 17 17 Beykoz 14 7 1 6 24 20 15 Adalet 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • Macar'lar revansı 14 Nisan veya 5 Mayısla isliyorlar Güstav Sebes resmî teklifi dün Hasan Polat'a yaptı.Federasyonumuz bu hususta tetkikten sonracevapverecek Şöhretli Macar idarecisi Güstav Sebes'in,U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • İSTANBULSPOR haziranda İsveçe gidiyor İstanbulspor kulübünün haziran ayımda İskandinavya memleketlerine yapacağı turne dün resmen tahakkuk etmiştir.Bu hususta varılan anlaşmanın kontratları iki suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • 2,PROFESYONEL KARMA SEÇİLDİ İkinci Profesyonel Küme Tertip Komitesi dün akşam Bölgede toplanmış ve haftanın maçlarını tesbit etmiştir.Buna göre geçen pazar hava muhalefetinden tehir edilen maçlar bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • GÜREŞ FEDERASYONU YENİ KARARLAR ALDI İzmir Fuarında bir Greko Romen lurnuası tertiplenecek.Dünya Halter Şampiyonasına iştirak edeceğiz Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Güreş Federasyonu Reisi Sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • 1.Demiryolları Şampiyonasında Türk güreşi ufak bir imtihan geçir Yavuz S.BAYRAKTAR Birinci Dünya Demiryolları Serbest Güreş Şampiyonası geçtiğimiz pazar gecesi Demiryolları takımımızın birinciliği ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ)KARAKARTALLARIN KAPTANI RECEP,DÜNKÜ ANTRENMANDA MEŞİN TOPA TEKRAR KAVUŞTU.Recep Beykoz'a karşı oynuyor Beşiktaşlılar Cumartesi günkü maça büyük ehemmiyet veriyor.Dünkü idman çok sıkı geçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • F.Bahçe 50.9 yıldönümüne hazırlanıyor Arsenal,Tottenham veya Manchester United gelecek Fenerbahçe kulübü,haziran ayının onundan sonra kutlayacağı ellinci yıl dönümü için komiteler halinde faaliyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • G.Saray Sosyai Kulüp kurucuları bir teklif yaptı Galatasaray Sosyal Kulüp kurucuları Sarı Kırmızılı cftmiâda «ikilik» havası dedikodularını ortadan tamamiyle kaldırmak için Galatasaray Spor kulübü baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • AVCILIK Turhan TAMERLER ÇULLUK:Son yağan karlardan sonra don yapması üzerine,yüksek bölgelerde bulunan çulluklar,dünden itibaren sahillere inmişlerdir.Bu sebepten,vilâyetin deniz kıyısı ve sulak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • ARSENAL ile Wast Bromwich Albion arasında dün yapılan maç 2-1,Wast Bromwich Albion'un galibiyetiyle neticelenmiş ve Arsenal Kupadan elenmiştir.ADALET futbolcuları dün rahatsız bulunan Mehmet Aliyi Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1957
  • Nihaî Ordu kadrosu 8 Mart'ta belli oluyor Turgay'la Coşkun son hazırlık maçında oynadıktan sonra haklarında karar verilecek Ordulararası 1957 futbol şampiyonası dolayısiyle Ordu takımımız,memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor