Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • [RUÇHAN UNVER] PRENS ABDÜÜLÂH ŞEHRİMİZDE gilköy hava meydanına inememesi yüzünden geciken Irak Veliahdı Prens Abdiililâh,dün şehrimize gelmiş ve hava alanında Başvekil Adnan Menderes,Hariciye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • A K Ç I T i n Türkçe İngilizce Okul Lügati Öğrenciler için sureti mahsusada hazırlanmış özel bir lügattir.50.000 kelime,geniş malûmat,bez ciltli itinalı baskı,743 sahife T.L.8.KÜLTÜR KİTABEYİ İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • ÎSRAÎT.1UXL11±JJ ALMADAN geri çekiliyor Ben Gurionun kararı İsrail'de nümayiş ve kargaşalıklara sebep oldu [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,4 İsrail,Mısır topraklarındaki kuvvetleri «Hiç bir teminat al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ S.S.Tarcan'ın cenazesi Uzun yıllar Türk maarifine ve sporuna hizmet etmiş bulunan Beden Terbiyesi öğretmeni Selim Sırrı Tarcan'ın cenazesi dün kaldırılmıştır.Cenaze töreninde meb'uslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • Malatya'da bir çocuk annesini öldürdü I Hususî Muhabirimiz TURHAN KURT'tan] MALATYA,4 Bugün şehrimizde yeni yılın beşinci cinayeti işlenmiş ve bir çocuk annesini öldürmüştür.İsn^etpaşa nahiyesine bağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERI yCDEVCO medenî çehresini bozmak için elbirliği ettiğimiz kadar,hiç bir mevzuda birlesemedifcimiz nuıllElıEI E hakkak.İşte asfaltta sahipsiz bir eşek.Sırtında da kendi kilosundan fazla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • YEŞİLIRMAK YÜKSELİYOR [Hususî Muhabirimiz Namık KİTAPÇI'dan] AMASYA,4 Devamlı yağan bereketli yağmurların tesiri ile Yesilırmak son 24 saat içinde 1 metre 10 santim yükselmiştir.Irmak üzerindeki sulam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • Kahire'den açıklandığına göre:Abdiinnâsır,bu sene içinde Yunanistan'ı ziyaret edecektir.Ziyaret tarihi tesbit edilmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • C.H.P.ile C.M.P.bir muhtarı paylaşamıyor Eyüp Kazası İmrahor köyünde yapılan seçimi kazanan muhtar İsmet Çelik'i,C.H.P.ve C.M.P.paylaşamamaktadırlar.Pazar günkü seçime Çelik müstakil olarak katılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • TOPKAPI SARAYI restore edilecek Maarif Vekili,Ankara ve Ege Üniversitelerinde de dişçi ve eczacı kısımlarının açılacağını söyledi [KKREM ALTINKAYNAK] Şehrimize gelen Maarif Vekili Ahmet Özel,Topkapı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • I I ı M MALÛM rfvATRÛ m ı MM l I ceptWat*o$o MESKEN SIKINTISI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • OTOMOBİL LÂSTİĞİ TEVZİİNE BAŞLANDİ 3 Kamyon lâstiklerinin tevziini bitiren Tevzi Bürosu,elindeki otomobil lâstiklerini de dünden itibaren dağıtmaya başlamıştır.Evvelce tâyin edilen esaslar dahilinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • KÜR.P.de HUSUSUNDA görüş ayrılıkları İbrahim öktem,Feridun Ergin'in aleyhteki beyanatının partiyi ilzam etmediğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 C.M.P.ile Hür.P.nin birleşmesi meselesi,Hür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • TAHKİKAT HEYETİ İŞE BAŞLADI [RÜÇHAN ÜNVERI C.H.P.il idare kurulunda istifalar üzerine genel merkezden gönderilmiş üç kişilik hey'et,dün çalışmalarına başlamıştır.Genel Sekreter Yardımcısı Kâmil Kırıko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • SOĞUK EVVELKİ GÜN YAĞAN KAR SEBEBİYLE ANTAŞ ŞİRKETİNE AİT BİR OTOBÜS YEŞİLKÖY YOLUNDA KARA ANCAK BİR TANK TARAFINDAN ÇEKİLEREK KURTARILMIŞTIR.ŞİDDETİNİ azaltıyor!İhtiyaçlarından fazla ekmek J alanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • KIRŞEHİRLİLER ay ram yapıyor Başvekile,hükümet erkânına,İsmet İnönü ve Osman Bölükbaşı'ya yüzlerce telgraf çekildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] KIRŞEHİR,4 Kırşehir'in tekrar vilâyet olmasına dair hükümet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • Monako'Bular Prensesi gördüler ^HBtfİH:talik Prenses Caroline'!Monako halkına ilk defa olarak göstermişlerdir.Monako sarayının önünde toplanan binlerce insan,neş'e içinde havaya,Prensese saadetler dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • BİR MACAR MÜLTECİSİ ADLİYEYE VERİLDİ Hürriyeti seçerek memleketimize iltica eden Macailardan Laszlo Köszegey adında bir genç,kalmakta olduğu Sirkeci Göçmen Misafirhanesinde komünizm propagandası yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.03.1957
  • İSKENDERUN'DAN yılda 60 milyon ton PETROL AKITILACAK Musul iskenderun payplayndı 19B1 de bitmiş olacak 2 milyar liraya mal olacak petrol boruları için yetkili Fransız çevreleri «Avrupa'nın en büyük üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Hazırlayan Dr.S RECEP DOKSAT GÖĞÜS AĞRILARI Göğsün yanlarında,ön ve arkasında,ekseriya bir tazyik ve ezilme gibi hissedilen ağrıların teşhis bakımından pek önemi yoktur.Çok defa akciğerlerde ve akciğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • E OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Birşeyler yapmak İstiyorsunuz.Kendi ölçünüzü aştığını düşünüp cayıyorsunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bâtıl itikatların tesiri altındasınız.Bugün bu yüzden enerjik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • rt*NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Mayıs çekilişinde 1)1)1)1 taM cfocmûfekb daâcfofol 5 Temmuz f üUUUtl.5 Kasım SO.OOOtl 5 Eylül SO.OOO I 31 Aralık 75.000» Her 150 liraya bir kur'a nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • X—î="J Sal.m I* s T3 CO c c=oif3 Daima i almak k 1001 G cu ini INI CO 55 CO ca coca ca E ca Zevkini;sıhhatin 1001 G tercih e Türkiye her yeri 70 lik 31 35 lik 15 riEBKE* Tel:21 522)ISTANBUL Op 220097
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Bakırköy'de bir ilkokul daha açıldı Bakırköy Yeşiltepe İlkokulu dün saat 12 de yapılan bir törenle tedrisata açılmıştır.Törene Vali Muavini ile Maarif Müdür Muavini Ali Oğuz katılmışlar ve her ikisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Hapishanede doğuran 20 yıl hapsi talep edi Öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Zekiye dünkü duruşmaya 20 günlük çocuğu ile geldi Dostunu tabancayla öldürmeğe teşebbüs eden Zekiye Omay adında bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Kahve fevziafına bugün başlanıyor Kaymakamlıklarca bayilere verilen kahveler 50 şer gramlık paketler halinde satılacak Halka tevzi edilecek 19 ton kahve,dün öğleden sonra Kaymakamlıklara tevdi edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Gürültü ile mücadele mevzuu yeniden ele alındı Gürültü ile mücadele mevzuu yeniden ele alınmış bulunmaktadır.Dün sabah Vilâyette,Vali Prof.Gökay'ın başkanlığında,Vali Muavinlerinin,Kaymakamların,Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Bakır fiatlarına yüzde 30 nisbelinde zam yapıldı Etibank tarafından yapılan ayarlamanın mamul bakır fiatlarına da tesir edeceği söyleniyor Etibank Bakır fiatlarına yeniden zam yapmış ve Bakırın tonu 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • «Akşam Lisesi» açılamadı Bir müddet evvel Avrupa memleketlerinde olduğu gibi şehrimizde de bir «Akçam Lisesi» açmak için teşebbüse geçilmişti.Ancak,dün açılacağı söylenen lise,Vekâletten izin gelmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Istanbul Beyrut İskenderiye vapur seferleri Gerek siyasî durum ve gerekse akaryakıt tahdidi dolayıslyle tatil edilmi;bulunan İstanbul Beyrut İskenderiye seferlerine mart ayı sonunda tekrar başlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 998.158 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.YALOVA Devlet Üretme Çiftliği,cins damızlık tavuk yumurtaları «atmağa başlamıştır.Yumurtalar 25 kuruştan satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • I Evvelâ itiraf edelim!E M ALKIN ağzuıda «Her işimiz alaturka» di-İl ye °ir soz vardır.Ne demektir bu?Her işimiz hesapsız,metodsuz,tesadüfe bağlı,f dağınık,rastgele,savruk,düşeş,aklımıza es-tiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Bir muhasebeci dün tevkif edildi Bir zimmet hadisesiyle ilgili olarak dün bir kişi daha tevkif edilmiştir.Kenan Canıtez adında bir İcra Veznedarı,zimmetine 35 bin lira geçirdiği iddiasiyle 8 ay evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • 29 NİSAN keşidesinde 1 kişiye olmak üzere 50.000 Para ikramiyeleri Ayrıca 20 kişiye 400.000 LiraUk Mesken Edinme Kredileri Ipoiek karşılığı)Her 150)liraya bir kur'a Son Yİ,£9 Bu keşide içinde ÖĞRENCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • B U LMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 cYârini seven ağyara müdura eyler» mısraımn şairi.2 Bir kısım tatlıların genel adı Bir meyva,3 Sert bir muameleyle uzaklaştırmak.4 Atarak Evcil,5 Edebî yazı şekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • ı ııı m 11 ııı mu m 11 ıı 11 m ı minin ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra,İdare eden:Orhan Borar 13.00 Şarkılar,Ayla Doğanay 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri,Enise Can Fulya Akaydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • sinemalar V_BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Vahşî bir Kız Sevdim Ayhan Işık Türk filmi.2 Beklenen Şarkı Zeki Müren Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25 62)Hayırsız Evlât Talât Artemel Türk filmi.ATLAS Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Gençlerden Cehrimizde türlü talebe teşekküllerinin tiyatro kurmak husufunda gösterdiği gayretler yanında Konservatuar Tiyatro Bölümü öğrencileri de bu seneki çalışmalarının sonuncusunu dün halka göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • Bütün dünyada hâsılat rekorlarım kıran ve Beyoğlunda 4 sinemada 9 hafta)izmir'de 3 sinemada 5 hafta)ve saire.Görülmemiş rağbetle gösterilen bu müstesna film nihayet İstanbul'da YALNIZ AKSARAY)BULVAR S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.03.1957
  • KÜÇÜK HABERLER s FİLARMONİ konserlerinde bugün İsrail'den gelen bir orkestra şefi dinleyeceğiz.Şelıir Orkestrasını idare edecek f,inıi Georac Singer,Avrupa'nın tanınmış şeflerindendir.AYLA ERDURAN,per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • 33ty(fit5j:ÜMİT DENİZ fiftugtof:JtÜÇHAN ÜNgR 3f Merihten gelen aeaip mahlûklar Ruhpolding tren istasyonunda yağan şiddetli kara rağmen bir takım aeaip yaratıklar dolaşıyordu.Bunların baş yerlerinde dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • I Vicdansız stokçular %M IŞI atlattık,artık bundan ötesi yazdır,dediğimiz sırada ha-i İ VV va birdenbire bozdu.Fırtına,önüne bütün kışın kar stokla-ğ rını katarak memlekete yüklendi.Bizde böyle devaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • UCyZveKOiAV BV SAHİBİ L Ev sanayiini geliştirerek,fiile ekonomisinıle inkılâp.TÜMSUBANK ı i ıı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • Soğuk şiddetini azaltıyor t Baştaraft 1 incide nn irtibatı kesilmiştir.Antalya'dan gelen narenciye yüklü 50 kadar kamyon,Ahi dağını açamamak korkusu ile Bozüyük ve Pazaryerlnde beklemektedirler.Yola ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • HATTINDA DA ÇÖKÜNTÜ OLDU Toprak ve kaya yığınına çarpan lokomotif yoldan çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,4 Madendeki toprak kaymasından sonra,Muş hattında da bir heyelan olmuştur.Hâdise,Kale ile S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • SON GÜN 75.000 LİRALIK MART Çekilişine katılmak için SON Para yatırma Günü Her 150 liraya bir kur'a numarası AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • Sayın Doktor,Eczane ve Ecza Depolarına ANTMX ALFA öksürük Şurubu)TONiQUE ALPHA Vitamine Tonik)adlı müstahzarlarımızın bol miktarda piyasaya arzedildiğini bildiririz.ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUARI T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • ÖLÜM Bakırköy Behram Ağa İlkokulu 4 B öğrencilerinden Nurten ve Murat Önder'in yavruları,Mehmet ve Cezibe Kösem'in torunu,Fahrettin,Mehmet,İbrahim,Recep Önder,Ferdi Kösem,Birsen Özant,Ayla Işmen ve Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • KAYIP ARANIYOR Evini terk ederek semti meçhule giden ve zabıtaca da aranan yanda fotoğrafı ilişik Fatma Kuzu'nun hayat ve mematından endişe edilmektedir.Tanıyanların veya bilenlerin insaniyet namına S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • Derince'de bir gümrük tnemurunun daha cesedi bulundu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT,4 Bundan bir müddet önce Derince açıklarında vukubıılan kazada ölen 8 gümrük memurundan 6 incisinin cesedi bu sabah D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • YELDEĞİRMENI CİNAYETİ HAKKINDA BİR İHBAR YAPILDI İbrahim adında bir şoförle metresi Aysel Özbekler'in ölümü ile neticelenen Yeldeğirmeni cinayeti failinin,İbrahim'in kayınvalidesi Fatma Karasu olmadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • Baruthane Sitesi için bir italyan mimarı geldi Baruthanede kurulacak olan modern şehirle ilgili olarak.Emlâk Kredi Bankası tarafından davet edilen meşhur italyan mimarı Prof.Luigi Piccinato dün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • açılmıştır.Tamamiyle amatör bir ruhla ve hiç iddiası/olarak sırf san'atla olan alâkayı belirtmek maksadiyle açılan sergi,çok alâka toplamış ve beğenilmiştir.Sergide 40 kadar tablo teşhir edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • İNGİLİZCE BİLENLER Bütün meslek sahipleri.Doktor,Mühendis,İş Adamı,Fabrikatör ve Teknisyenlere büyük istifadeler temin edecek Amerikan mecmualarına abone olmak ve Türk Parası ile Amerikadan kitap geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • İzmit'te D.D.Tfabrikası kuruluyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT.4 İzmit Kayıt Fabrikaları Umum Müdürlüğüne bağlı bulunan klor fabrikasının lesisleri genişletilmektedir.Aynı zamanda,bir Amerikan ve Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • SINDIRGI' DA D.P.6,C.H.P.İSE 3 MUHTARLIK KAZANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,4 Vilâyetimize bağlı Sındırgı kazasının muhtelif köylerinde muhtar seçimleri yapılmıştır.Bu köylerden 6 sında D.P.3 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • TRAFİKTEN KURTULMAK İSTEYEN EISENHOWER,helikopter kullanacak [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,4 Başkan Eisenhower'in Millî hava alanı ve golf sahası ile Beyaz Saray arasında helikopter kullanarak caddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.03.1957
  • B.Almanya'daki İngiliz askerleri birbirine girdi LUNEBURG'DA ÇIKAN KAVGA ASKERİ BİRLİK-LER TARAFINDAN GÜÇLÜKLE BASTIRILDI [ANADOLU AJANSI] LUNEB'URG,4 Aşağı Saksonya bölgesinde üslenmiş bulunan İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • CİCİ CAN 661X1 t)E 69M SEN'l KO-V TOPUĞUNA ftURSUZ 8\R eKKEKCL/vW-ÂŞlK OLDUM.T5\G 1M KlM SEV'ıYÜ-ONU BOLA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • İ:Oİl;İ;İİİlİİİll jSÜSÜI r oyuE BÜ~ÜM IMESİDİK VAR O İMA DEAAE O,ÇOCUKLARIN AN.ZA»AANINDA VETİŞMESİMİ OB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • DEMİR YUMRUK 3IAA DEMİN MİDGE İLE KONjUŞTu TAMAM GARANTİ EDERİM «i STİU-VİU-E TAKıMı 6 PUAN OAN FAZLA KAZANA\A|YACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • CİSCO KID VE** 6-R VAZ».PİM* AU * ŞEfcFLE 8EKABE* CAUS^VOR BE*] l2L şev eu JOSE SALINAS,RO0REED:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • YEMİ ViZON NASıu Bulu.SE/ARA,Cl/A 7 KARJKUZ FEvtcAcÂDe e* «a»n au aey.k*ma*x £ ÇOK »«Sot Oc*VAUS«n*lZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • Yazan:SOMERSET MAUGHAM 10 Öyle mi,şekerim?Dün akşam yediğimizin çok sert olduğunu söylemedim mi?Mister Craddock'la ne zaman tanıştınız?Craddock cevap verdi:Bana bütün ömrümce gibi geliyor.O bile yetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • HAZRET-I ALI YAZA N K E F İ CEVAD 164 ÜLUNAY Diye bağırıyor ve düşmanın içine dalıyordu.Abbas'a:Yâ Abbas!Senin sesin yüksektir.Onları buraya çağır!Dedi.Abbas,gür sesiyle:Ey Akabe'de bîat eden ensâr!Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • Yıl 1912.Sakız Adasının Kaleiçi denilen mahallinde oturan Sakızlı Bayjtar Şerif Çavuşun eski Yunan harbi sıralarında hayatından ümidi* ni kesen refikası ihtiyar Vafire Hanım,biricik yetim kız evlâdı Â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • Koca bir dertten bir damlacık ANADOLU yollarından şöyle bir geçtim.Güneş j yalancıktan açmıştı.Düştük yola.Bunıbuz,bomboş ber yan.Bu yollar böyledir,uzar,uzar j gider.Sabrınızı kendine oyuncak eder.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.03.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kanayan Heyk TEFRİKA No:11 Lisettc kocasını öğle uykusuna yatmış sanıyordu.Valizini aldı.Usulca aşağı indi.Saat dörtte köyün dışında Michel'le buluşacaklardı.Fakat tanı merdivenin dillind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Soğuk algınlığına karşı ALMAK FAYDALIDIR!soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları ve sızıları derhal teskin ederbaş,diş,adale,sinir,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ETLLERDE inşaatı yeni ikamet edilmiş 2 katlı bodrumlu,kaloriferli,parkeli bina müsait fiat ve şartlarla acele olarak satılıktır.Mür:63 65 82 T-48)LÂLEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Sayın Toptancı ve Perakendeci Müşterilerimize FÎAT İNDİRMESİ Muamele Vergisi kanununun 1 Mart 1957 günündenberi mülga bulunmasının HAYIRLI BİR NETİCESİ OLARAK imâl etmekte olduğumuz TUVALET SABUNUNUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • SÖYLEDİKLERİ GİBİ İMİŞ ÇOK GÜZEL NESRİNİN MUVAFFAKİYETİNİN SIRRINI ŞİMDİ ANLADIM.ARTIK BUNDAN İYİSİ OLAMAZ.BUNDAN İYİSİ OLAMAZ.MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Mamulleri daima üstündür NUH ESKİYAPANve Ort.Koll.Ştİ FABRİKA İskitler Cad.Ankara Tel.12395 Deposu Zındankapı Cad.56 Tel 22 10 72 Tevzi yeri Tel 27 36 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Şeker Sigorta A.Ş.idare Meclisinden Aşağıda ruznamede yazılı hususları müzakere etmek üzere Şirketimizin adî umumî heyet toplantısı 28/3/1957 perşembe günü saat 10.00 da Istanbulda Asirefendi caddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • SATILIK DAMIZLIK İNEKLER 13 adet sağmal,ayrıca 2 düve,1 boğa.Cinsleri Montofon,Simental,Polonya.Satış açık arttırma ile 7 Mart Perşembe günü saat 10 da.Yeşilköy,Bademli sokak No.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • D.B.Deniz Nakliyatı T.A.0.lığı İdare Meclisi Riyasetinden:Ortaklığımız İdare Meclisi:Hissedarlar umumî heyetini 22/Mart/1957 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10 da Galata Yeni Yolcu salonu binasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Oto Rasek Türk Anonim Şirketinden:8/2/1957 tarihli Milliyet Gazetesinde 22/3/1957 tarihinde yapılacağı ilân edilen Umumî Heyet toplantısı ilânımıza zeyildir:İdare Meclisi ve Murakıplar taralından hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • VİLÂYET TEVZİ BÜROSUNDAN 1.Fotoğraf kâğıdı tevzi edileceğinden 9.3.1957 günü akşamına kadar ihtiyaç sahiplerinin dilekçe ile Büroya müracaat ermeleri.2.Tevzi Günleri 14.3.1957 perşembe Atelyeciler,15.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Miiliuef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • HİCRİ 1376 Şaban 3 SALI RUMİ 5 1372 MART Şubat 1957 20 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.28 12.26 15.38 18.05 19 33 4.50 12.25 6.21 9.33 12.00 1.30 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Antalya Umumî Nakliyat T.A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN:Şirketimiz yılık hissedarlar umumî heyetinin aaşğıda yazılı gündemindeki işlerin müzakeresi için 22 Mart 1957 tarihine müsadif Cuma günü saat 10 da Şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Güvem Türk Anonim Sigorta Sosyetesi Yıllık Alelade Heyeti Umumiye Toplantısı Sosyetemiz ortaklarının 1956 yılı alelade heyeti umumiye toplantısı 29/3/1957 cuma günü saat 15 de yapılacağından Ticaret K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Amerika ile iş Yapmak İsteyenlerin Dikkat Nazarına New York Fuarı münasebetiyle Amerikan İş Adamîarma aksettirilmek üzere Amerikaya iş teklif etmek isteyenlerle Türkiyede Amerikan sermayesi ile çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • %10 kârla satış RHEİNMETALL yeni model)portatif yazı makineleri.Mehmet Şerment Perşembepazan,Arapcami Nafe sokak İşçen han No.4 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.03.1957
  • Linyit Kömürü Üstün Kalorili Fabrika ve kaloriferler için 447837 telefondan temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.03.1957
  • "B„fakımı Hazırlığı Devam Edecek Mayıs ayı içinde Mısır ile oynayacağımız B)millî maçının ilân edilen tarihinde muhtelif sebepler dolayısiyle,değişiklik olacaktır.Ancak Futbol Federasyonu,maçın normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • Genç Millî takım Bursa'da seçilecek Grup maçlarının nihayete ermesinden sonra önümüzdeki haftadan itibaren Genç takımlar final maçları Eıırsada oynanacaktır.Finale kalan Eskişehir.İstanbul,İzmir ve An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • mJm.jrM.ML AjtMJ-w ml w FUTBOL SOHBET Küçük adamın büyük kararı Geçen pazar günü saat 11.30)sıralarında futbolseverler «maç oynanacak mı?Oynanmıyacak mı?diye telefonları paralarlarken Mithatpaşa Stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • 8ü HAFTAKİ M4ÇI aovij-oabir/vmça T] ev IT* *rK S 5 İLGlU^ŞAHte tJ-GlU ŞAHIS iUSTut*$AHlS U.61S1Z,ŞAHIS v SO*H£kU SAKATU616e^»T NAŞ^Ol» ^Itt^te ^^EoflSf Bfa^ ÖALATASA^AVU *GAUMA5AÇAY BEŞİKTAŞ DÜz£UYOfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • İLHAK DEMIRELI Atatürk Kız Lisesi-WWl till ni|,5 jnci senei devriyesi dün kutlanmış ve bu arada talebeler velilere jimnastik gösterileri yapmışlardır.Resimde,gösteriye katılan genç bir kızımız beden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • ORDU TAKIMINDA TURGAY OYNAYACAK:13 Mart tarihinde Baride oynanacak olan İtalya Türkiye Ordu maçında Turgayın oynatılacağı söylenmektedir.Bu münasebetle ilgili bir zat Şark B.B.A)muhabirine şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • 2 Takımın mukadderatı 3 kişilik heyetin elinde Yeten,Ekin ve Akm'm raporundan sonra Federasyon,Birinci Ligin 8 takıma inip inmemesi mevzuunda kat'î kararını verecek Futbol Federasyonu,profesyonel ligd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ 1 Pazar günü Galatasaray Beşiktaş maçının tehirine sebeb olan kar'ı,dün sahadan kaldırmak için hummalı bir faaliyet vardı.Çünkü,saha yarınki maça hazırlanacaktı.Resimde,bu ameliye görülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • Galatasaray Adalet yarın karşılaşıyor Hava müsaade ettiği takdirde Cumartesiye Beşiktaş Beykoz,Pazar'a Fenerbahçe-Vefa maçları yapılacak Birinci Profesyonel Küme Tertip Komitesi,dün Bölge binasında mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • BUGÜ MAÇ YO î Kar,Millî namzı l lerin bugünl çalışmasını aksattı Millî Takım namzetleri,bugün hava muhalefeti olmasaydı—üçüncü hazırlık maçlarını Vefa ile oynayacaklardı.Fakat karın bir kaç gündenberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • İSTANBULSPOR NİSAN SONUNDA Avrupa'ya gidiyor Nisan nihayetinde İstanbulspor'un Orta Avrupa'da yapacağı maçlar İçin mutabakat cevabı Çekoslovakya'dan gelmiştir.Anlaşmaya göre,nisan sonunda Istanbulspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • Turgay Seren 15 Nisan'da Arjantin'e hareket edecek Galatasaray Divan hey'etinin dünkü toplantısında Kulüp Reisi S.Giz sosyal cemiyetin ikilik yaratmayacağını söyledi Galatasaray ve millî futbol takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • [T.H.A.J RÛCKN' ROLI MÜ^ Cumartesi günü oynanan İngiliz Kupa maç-¦ww»ıı ııwkh ıııv iarından en enteresanı,birinci ligden Manchester United ile üçüncü ligden Bournemouth arasındaydı.Manchester^ 2-1 gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.03.1957
  • Futbol Hakem Eğitim Merkezi dün açıldı.Açılış merasiminde B.T.Umum Müdürü Kırşan,Futbol Federasyon azaları hazır bulundular Uzun boylu,gözlüklü bir şahıs:«Arkadaşlar bu lıayırlı teşekkülü açmak vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor