Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • MMER 1'AYuANI DP ney İHRAC EDİL P Mil MU" evvxl uc" "l,u ;«ailmış alan Bilecik mebusu İsmail Sel-"tu InllHy tUlLCIıLCn Vı,k Çakıroğlu'na dün ihraç kıdemleri biraz fazla olan Hürriyet Partili mebuslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • i» YILIN YILDIZI IB B.A.Hafta aşıııda Amerika'da «Yılın Yıldızı» seçilen İngrid Bergman son çevirdiği «Anastasia» filminin Paris'teki prömyerindc hazır bulunmuştur.Filmin galası,İsrail'e yardım yararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • MEZAR HATLARI AYARLANDI Beledi» Meclisinin dün yaptığı toplantıda,mezar fiatlarında yapılacak,ayarlamalar kabul edilmiştir.Bilâhare Belediye Reis Muavinleri ile şube müdürleri ve müdür muavinlerine lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • Afyonda düşen uçağın pilotu da öldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] AFYON,1 Dün uçağının düşmesiyle ağır surette yaralanan pilot yüzbaşı Ahmet Dehlioğlu,bugün saat 13 da hastahanede vefat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR SEVDİĞİNE KAVUŞAMAZSIN AŞK OLUR.AŞIK VEYSEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • Kış yeniden BASTIRDI Memleketin her tarafını soğuk dalgası kapladı.Şehrimizde sühunet 5 e kadar düştü Trakya'da kardan yollar kapandı Batı'dan gelen soğuk dalgası*;bütün yurdu kaplamış ve her tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • «f IA.P.UİİinİCTAllinA CCPİM Hiııdistaıtda Pazar günü başlayan umumî seçimlerde kadınlar ve erkekler rcyle-MIIIIII31 Ali UA d Cif I İTİ r|ni ayrı sandıklara atmışlardır.Hindistan istiklâline kavustUKi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • SIRMEN İL BAŞKANI OLUYOR idare Kurulu yerine de müteşebbis bir heyet teşkil edilecek C.H.P.İstanbul İl Başkanlığına sabık Adliye Vekillerinden Fuat Sirmen getirilecektir.Sirmen bir kaç gündenberi Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • TUZLA'DA ÜÇLÜ BİR TRAFİK KAZASI OLDU Dün akşam saat 19 sularında İstanbul Ankara asfaltının Tuzla bölgesinde İzmit İstanbul arasında çalışmakta olan «Varan» otobüslerinden biri ile bir kamyon ve bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • DÖKÜl EM SÜTLER Amerikada sütçüler,istedikleri amini yapamadıkları için,bu hafta tonl wW I bbll kaklara dökmüşlerdir.New-York ve New-Jersey'in bâzı yerlerinde süt nin giriştiği boykot,bâzı kanlı hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • İsrail,kuvvetlerini GERİ İsrail Hariciye Vekili,8.M.de alınacağını,ancak emniyeti tehdit yeniden işgal edeceklerini bildirdi.İYO kuvvetlerin sür'atle geri edilirse çekildiği sahaları Mısır karardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • İki partinin tek Osman Bölükbaşı LMUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 C.M.P.ile Hür.P.nin işbirliğinden daha ileri olarak,birleşik bir parti hâline gelmesi ihtimali günün en önemli bir konusu olmuş tur.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • SİNASİ NAHİT Barker 1 yıl hapse [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 9 ay kadar evvel Reisicumhura hakaret suçundan mahkemeye verilmiş olan Ulus gazetesi fıkra muharriri Şinasi Nahit Berker.bugün 2 nci As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • Vefa'da dün gece 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Kabadayılık ve kumar yüzünden çıkan arbedede,2 kişi de koma halinde yaralandı [BEOİBHAM ÇINARj Bozası ile meşhur Vefa,dün gece saat 23 sıralarında kanlı bir arbedeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • lUAMıVİbıi CAUUCnEli C ADVA All IÂA Ankara Devlet Tiyatrosu sanatkâıoAfflllbUILII ^ArlWMUIUIUIl |ar„,dan Faize Ozvolkan.bir şapka mağazası açmıştır.Şapkacılığın da bir san'at olduğunu söyleyen Özvolka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • Piyasa mütereddit,altın Hatları yükseldi.Damga Kanununa ait malûmat gelmediğ i n d e n dün muamele yapılamadı [ERTUĞRUL ÜNAL)Beş yeni vergi kanunu dünden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • BİR OCAK BAŞKANI AÇLIK GREVİ YAPIYOR UIUSUSI MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,1 Şehrimizde yapılan bir parti toplantısı dağıtıldı diye sakal bırakan Hür.P.Çınarlı ocağı başkanı Necati Komanovalı,simdi de açlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1957
  • Yaptığı hırsızlığı kedisine yükledi Hırsızlık suçu ile i t hanı olunan ve Taşhtarlada ikâmet eden Fahri Yücel adında biri,dün Emniyet Müdürlüğüne koltuğunun altında iri bir tekir kedi ile gelmiş ve ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • DENİZCİLİK BANKASİ 28/Şubat/1957 TALİHLİLERİ Beyoğlu 5 inci Noter huzurunda yapılan bu çekilişte 5000 2500 1000 500 200 100 liralık PARA İKRAMİYELERİ ile İÇ ve DIŞ SEYAHATLER,YALOVADA BİR HAFTALIK İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • DOKUZ YENİ KİTAP Varlık Yayınevi bu ay size dokuz yeni kitabını sunar:1.Cahit Sıtkı Tarantı:Sonrası Şiirler)2.Pierre Loti:İzlanda Balıkçısı Roman)3.Ziya Osman Saba:Nefes Almak Şiirler)4.Ziya Osman Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • MOTORLU ve YELKENİ.GEMİ ARMATÖRLERİ İSTİHLAK VE SATIŞ KOOPERATİFİNDEN 19.rıfi-1957 devresi 3 üncü Trans İ.C.A.yardım programı çerçevesi dahilinde küçük tonajlı jemiler için dizel yedek parçaları ithâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • Senelerdenberi büyük itina ile toplanmış eşya KOLLEKSİYONU MÜZAYEDESİ 3 Mart 1957 pazar günü saat 10 da TAKSİM HARBİYE Cumhuriyet caddesi 16 No.lu Kanan Apt.D.3 Radyoevi sırası Kordon Blö yanı)NADİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP D OKŞAT GEBELİK HANGİ GÜNLERDE MÜMKÜNDÜR?1)Ve hangi günler gebe kalınmaz?Bu çok enteresan bahse âdet bahsinde temas etmiş ve gebe kalman günlerle gebe kalınmayan günler kısır gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Bir memleket Ansızın.2 Bir nota Sır.3 Sinemanın ağababası Hitler'in emniyet kuvvetlerinin kısa adı.4 Kuşat-ma Bir vilâye-timiz.5 Müz'iç bir böcek.6 #î Kanuni ile Sün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • jvANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI QS S âiıa 5 Mayıs çekilişinde Ü1Ü 5 Temmuz OUUUtu.S 5 Kasım SO.OOOtl 5 Eylül SO.OOO 31 Aralık n 75.000» Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • TEŞEKKÜR Aile reisimiz Emekli Koramiral ŞÜKRÜ OKAN'ın Ani kayıbı üzerine bizzat gelerek,mektup,telgraf ve telefonla acımızı paylaşan akraba,dost ve arkadaşlarımıza ve bu arada azalarına sigortalanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • BU AKŞAM Saat 21.30 da İstanbul Radyosunda MEHMET KARACA Ve arkadaşlarının sizin için hazırladıkları progı-amı dinleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • ÇORUH KURTULUŞ BALOSU 6 Mart 1957 Çarşamba gecesi TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU Salonlarında verilecektir,saat 20 den sabaha kadar:Zengin Program ve dekor İLHAM GENCER CELÂL ŞAHİN ZIT KARDEŞLER MİLLÎ OYUNL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • dairesi Beyoğlu Şubesi müşterilerinden 25363 sayılı cüzdan sahibi Bay ŞALOM SAMUEL'e isabet etmiştirıııııı İstanbul şubesi müşterilerinden 7791 sayılı cüzdan sahibi de 3000 Lira Kazanmıştırıııııı 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • 2.5 LİRA İÇİN arkadaşını bıçaklamış Kasımpaşada,küçük bir alacak meselesi yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur Semt sakinlerinden Ali Kara adında biri,kendisinden 2.5 lira alacağını isteyen Sami Öztürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • Bakırköy'de bir lise binası yapılacak Maarif Müdürlüğü Bakırköy Yenimahallede yeni bir lise İnşasına karar vermiştir.Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan binanın arsası temin edilmiş ve buna ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • SİPAHİ Şarabı Satışı yapacak Plâsiye aranıyor Adres:Beyazıt,Yapı Kredi Bankası karşısı Morgiil Saray No.34 Tel:22 65 27/34 isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • LİNYİT KÖMÜRÜ Fabrikalar ve kalorifer için 44 10 23 telefondan temin edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • ninninin ııı unu mı ıı ı ı ı ıımı ıııı un ıı ninnimi.ununun mm im.unu ıı.ıı.m m mmmı mm umumunu umumu İstanbul 12.27 Açılı?ve program 12.30 Radyo Salon Orkestrası.İdare eden:Semih Argeşo 13.00 Şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • HER ŞEYİN USTÜNU MAKBULDÜR 4 İŞTE SI PAH ŞARABI ŞARAPLARIN ÜSTÜNÜDÜR İSTANBUL UMUMİ SATIŞ VE TEVZİ YERİ:HİSAR TİCARET KONTUARI beyaz.t morgül SARAY AKMAMLAR KOLLEKTIF ŞTL TELEFON 22 b5 27/a ANKARA İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • ft AMERİKA,memleketimizin zeytin ve nebati yağ rekolteleri ile yakından ilgilenmektedir.Durumla alâkalı olarak Tarım Vekaletinin bir temsilcisi şehrimize gelmiş ve dün ticaret odasında izahat almıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • TENKİD ve TARİH HÜKÜM veremediğimiz veya hüküm vermek istemediğimiz her meseleyi tarihe havale ederiz.Eminim ki,şu cümleler,E dünyanın hiçbir dilinde bizde olduğu kadar E çok kullanılmamıştır:«Tarihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • BİR OTOMOBİL KAÇAKCİL HÂDİSESİ MEYDÂNA ÇIKTI Alman tab'alı birisinin memleketimize getirdiği otomobilin satışına yardım eden İsmail tevkif edildi Alman tebaalı Yuhan adında biri,yanında Barbara Stein
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Tereddütleriniz hamle yapmak kudretinizi kırıyor.Size çok şey kaybettiriyor.Biraz gayret.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Üzüntü ettiğiniz şey çok değersiz.Zihninizi başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1957
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Vahşi bir Kız Sevdim Ayhan Işık Türk filmi.2 Beklenen Şarkı Zeki Müren Türk filmi.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Hayırsız Evlat Talât Artemel Türk filmi.ATLAS,Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • ad** TAŞİNG ^Bpe^tümjDEmJö^ı^ijıüçmN ikim TH7PPI\IRF DÜNYA Arap mücadelesi,Yemendeki kanlı çarpışmalar,Macarista)i I Wfcl s-lılUI» l#UIı I fi felâketi,Kıbrıstaki tedhişçilik,üçüncü dünya harbine doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA SANVİT-B Amp.300 Ngr.General Ayhan Ecza Deposu'na gelmiştir.Aşir Ef.Cad.GÜRÜN HAN kat 3 No.344 364 Tel:22 66 34 22 53 69 Telg.Ayhan İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • İLÂN Mahdut Mes'uliyetli ERZURUM BÖLGESİ YAPI KOOPERATIFI'nin yıllık adî toplantısı 17/Mart/1957 pazar günü saat 14.00 te ÇEMBERLİTAŞ MUALLİMLER BİRLİĞİ konferans salonunda yapılacaktır.Kooperatifimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Nilliagef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • ŞUHU 8u SİNEMASKOP BENZE.Kİ SAHNEYE İY/DİKKATİ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Vefa'da dün gece iki kişi öldürüldü t Bastarafı 1 incide Er ve Nuri Kurt adında iki adamı ile henüz isimleri tesbit edilemiyen bir kaç kişiyi alarak hasımlarının arkasından Berber Cemalin dükkânına gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Elbise 40 0 gram eksilince davacı oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ÇANKIRI,1 Hüseyin Atatüre adında bir Çankırıh.terzilerin artan kumaşları Jade etmediğinden şikâyetçidir.Son defa ısmarlayacağı elbisenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • İKRAMİYELER DÜN TEVZİ EDİLDİ Memur ikramiyelerinin ilki dün mart aylıkları ile birlikte tevzi edilmiştir.Dul,emekli ve yetim maaşlarının dağıtımı ise devam etmektedir.Durum piyasaya da tesir etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • israil kuvvetlerini geri çekiyor t Baştarafı 1 incide yan Golda Meir'in açıklamasını ıniıteakib,Birleşmiş Milletlerin Orta Doğudaki kuvvetleri başkumandanlığına,derhal İsrail kuvvetleri başkumandanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • CM.P.HÜR.Pbirleşmesi ¦a t Bcıştarafı 1 incide ceğinl ve 1953 bütçe müzakerelerinde bir kerrc daha tekrar edilen bugünkü sözlerin altında yatan ince hesapları kolaylıkla takdir ederler.Menderes Meclist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Çaldıkları koyunlarla bir sürü ieskil etmişler HIRSIZLARDAN BİRİ 4 SENE 9 AY,DİĞERİ 3 SENE 7 AY HAPSE MAHKÛM OLDULAR Koyun hırsızlığından 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Mehmet Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • HIMfW iiilimiuiliiMiiiitiixiK i ii im i ¦iinnintiniiiiiiiiiiiii i imin 1 Sülün Beylere dair GEBZE'de bir köy,fare istilâsına uğramış,bu muzır hayvanlar ağıllarda koyunlara,keçilere saldırmışlar,büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • ASKER.ÖĞRETMEN.ÖĞRENCİ VE MERAKLILARI TAM MANASİYLE TATMİN EDEN RESİMLİ HARİTALI,MUFASSAL OSMANLI TARİHİ YENİ tarih dergisi İçinde geniş ölçüde ilâve olarak devam etmektedir.3 Noiu mart sayısı çıktı.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Onlar kazandı,Siz de Kazanabilirsiniz.DEMiRBANK'ın AYLIK GELİRLİ HESAPLARININ KAZANAN TALİHLİLERİ 1000 Liralık Gruptan Aylık Gelir Kazanan İSTANBUL Şubesi:Hesap No.5124 500 Liralık Gruptan Aylık Gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • ANKARA MAKARNA UN ve İRMİK FABRİKALARI Mamulleri daima üstündür NUH ESKİ YAPAN ve Ort.Koll Ştİ FABRİKA İskitler Cad.Ankara Tel.12395 Deposu:Zmdankap.Cad.56 Tel.2210 72 Tevzi yeri Tel 27 36 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Gülek'in yaptığı kazaya ait dosya incelendi C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in otomobili ile Ankarada yaptığı kaza ile İlgili dosya,bilirkişi tarafından tetkik edilmek üzere Sekizinci Asliye Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Bir taş ocağı çöktü bir işçi öldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA.1 Şehrimizde Devleke köyünde taş ocağında çalışan Aziz Bir isimli bir usta,taş ocağının çökmesi neticesinde üç metre derinlikteki top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • BURSA'DA BELFDİYL YİNE REİSSİZ KALDI [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURDUR,1 Hürriyet Partili üyelerin gecikdiği iddiası ile Belediye Reisi sevimi,bugün yine yapılamamıştır.Belediye azaları ve idare heyeti.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Kıbrıs ihtilâfının NATO'ya havale edilmesi isteniyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] NEW-YORK,1 cThe Evening Star» adlı Amerikan gazetesi,Kıbrıs hakkında yayınladığı bir makalede.Amerikanın,bu meseleyi,«Dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • DÜNYA ALTI,ŞEHİR GAZETESİ BİR YASINDA 5 Dünkü nüshalarıyla Dünya gazetesi altı Şehir gazetesi ise bir yaşını doldurmuş bulunmaktadır Refiklerimizi tebrik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • BOŞ PAZARINIZI DOLDURACAK,SİZİ MEŞGUL EDİP OYA-LANDIRACAK YEGANE GAZETE!YARIN ÇIKIYOR 16 BÜYÜK SAYFA*25 KURUŞ Yarın TATİL Almayı Unutmayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Çakıroğlu D.P.den ihracını anlattı t Baştarafı 1 incide müttcflken verilmesi lüzumu belirtilmiş.Bu suretle ihraç edildim.Şimdi İç huzuruna kavuştum.Cenabıhaktan istediğim yegâne husus,ideal ölçülere u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • intikam için sevgilisinin saçlarını kökünden kazıdı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,1 Bir delikanlı sevdiği bar artistinin saçlarını dibinden kesmiştir.Bu suçtan dolayı yakalanan Nâmık ismindeki sanık,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • HİCRÎ Cumartesi RUMl 1376 2 İ372 Recep MART Şubat 30 19 5 7 17 VAKİT VASATİ EZANÎ Günej Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.33 12.27 15.35 18.01 19.30 4.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1957
  • Kış yeniden bastırdı Baştarajı 1 incide baeski.Babaeski Lüleburgaz,Babaeski Uzunköprü yolları yağan kar yüzünden trafiğe kapanmıştır.Kar fırtınası devam etmektedir.Sühunet 5 e düşmüştür.BANDIRMADA KIÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • Bu kAG'.t Bu VAZİYETTE ELMA KALİN T.SlMA YAPIŞIK OUK.U-VORDj LI5TUNDE 3İR.Yu.'AAK SAÇ y Bu_UNMASl DA,ONUN ÇÖP,KUTUSUN ATILDIĞINI GÖS-I TESİYOfS KASIT ATILMIŞ v/E ELMA KALINTISINA YAPIŞMIŞ DEMEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • FAKAT,SOM OE BENİM YAŞIMA GEL O ZAMAN BANA «AK VERECEKSİN VISE WAW-TfNIN SON SENELERİNİ ZARuKET tÇİNO* A GEÇİRMEK t İ6TE-*MEZ SEN GENÇSİN ONUN İÇİN KORKMAZ ZiN FAKAT SEN KORKUYORUM Bu gece 40 yw-l.ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • ALLAHUK ALİ BEY ZZT AUDI ÇAVDANUĞIM PRİZİ '^BOZULDU GEÜP TA.AAİR.EDERn MlSİN DUR.BAKAUM BANA ÇEKİÇ »CERPETEN ÇİVİ TDRNAV/OA OESTEJ2S CAZIM BO$VER AUİCİM.SENJ Âl_ET.UERİ ALIP ĞEÜNCEyE KADAR BEN TAMİR.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • Çatlak eU&twifi.Şahsiyetinizi kötüler bulaşık yıkamasından mütevellit cild tahribatı,soğuktan mütevellit sertlik ve çatlaklıklar,hepsi.PRINCESSE EL LOSYONU İh ile izale edilir.PAMUK ELLER İÇİN PRINCES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • AŞKA S ÜS AY AN KADI M Y a a ıı SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYtRE 7 Craddock'un kalın kalın dilimlediği ekmekte de,birada da bir başka tad vaıdı.Fakat,ya «Bu ne garip kız böyle?derse.Kendi kendimi sofr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • YAZAN:KETİ' C E V A D ÜLUNAY İGI Sâre'den mektup alındıktan sonra kadının tekrar Mekke'ye döndüğü anlaşılıyor.Çünkü irtidad etmiş ve evvelce olduğu gibi hanendelik ettiği meclislerde Resûlallah aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • f.V\V\VV\İl KADİNLAR Neyyire HIBIIÜiil TERZİNİN BİZE VERDİĞİ ANTALYALI bir terzi ne hoş şey yapmış,duydunuz mu?Fransa'da bir terzinin,bir mantoyu,oturduğu yerden hiç kalkmadan diktiğini okumuş.«Ben da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • il|||l!ll!ıl!llll!ılilililll!lj| AŞK HI KAY EŞ(Kanayan Heykel TEFRİKA No.8 k-^f g Michel bunu zâten biliyordu.Biliyordu ama yine de her gün bir bahane bulup kalıyordu.Liselte için tabii.Avluya çıktı.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • DEvAV* BENCE,KABA' DA BİR NEFRET KOMPLEKS' VAR OMA ARKADAŞ Utf.j lâzi/v MERHABA ARKADA NASILS'N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1957
  • BİZİM jandark larimiz Derleyen:LUTFİ ARİF KENBER VI Yıl 1877.93 Moskof harbinin en hararetli günlerinden biri idi.Ruslar Erzurumu zabtetmek için bütün kuvvetleriyle şehir civarındaki istihkâmlara sald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • ssîz 9 temizleme hassası.KOLAYLIK ve SÜR'AT,Fay Temizleme Tozunun bilûmum temizlik işlerinde ev kadınına temin edeceği hususiyetlerdir!FAY eşsiz temizleme hassasını haizdir,çünkü FAY Temizleme Tozu Pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • 'no pe jA»f,*o DijtMOS neii LUFTHANSA ALMAN HAVA YOLLARI Saki £övwe te bahip ueni kava uoUabı HAMBURG DUSSELDORF FRANKFURT MÜNCHEN Seyahat acenienne müracaat edımz BUENOS AIRES CHİCAGO DAKAR KOLN BON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • Sayın Doktor,Eczane ve Ecza Depolarına ANTfVIX ALFA öksürük Şurubu)TONİÛUE ALPHA Vitamine Tonik)adlı müstahzarlarımızın bol miktarda piyasaya arzedildiğini bildiririz.ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUAR!T.A.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and Co.Ltd.in Hirfanlı Barajı inşaatı için muhtelif eb'atta 4Î500 metre mikâbı birinci kalite çam kereste teklifi acele olarak istenmektedir Buna ait şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • Peşin,taksitle,ucuz Şişli Kâğıthane koyu içinde Ar İnşaat Mahallesi Arsaları satışa başladı 260 metre kareden aşağı parselimiz yoktur.Su,Elektrik mevcuttur.Melrekaresi 12 İlâ 14 liradır.400 hanesi var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • ANKARA'DA ORTAK ARANIYOR Kârlı,temiz ve zevkli bir ise sermaye iştiraki yapacak veya Yenişehir'de dükkânı olanların lisan bilip fiilen çalışacakları tercih olunur.İzahlı mektupla P.K.1166 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • Eğleneceğiniz en nezih aile yeri ES Em GAZİNOSU Her akşam üstad SELÂHATTİN PINAR idaresinde muazzam fasıl heyeti *Â8i.0 ve TOTO Safa 24 de kadar Alaturka ve Alafranga numaralar.Saat 24 den sonra pavyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1957
  • SATILIK EMLAK SAT.katlar 50 300.000 lira arası 7 oda 130.000 T.L.Mür:Kristal Emlâk Tel:48 61 69 G-2)SAT.apt.Şiglide 5 daireli 5 er odalı kaloriferli ve iratlı 275.000 T.L.Mür:Yapı Emlâk 44 15 71 G-l)S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.03.1957
  • r A B ERLER i D.ALMANYA TAKIMI:Bir muddettenberi Mısırda bulunan Doğu almanya milli futbol takımı Kahıreüe oynadığı İki maçın birinde 1 1 berabere kalmış,diğerinde ise 5 1 galip gelmiştir.Mısır gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • DEVLERİN KORKTUĞU TAKIM IT.H.A.Kral Kupasında götuetU birinci küme takımlarını elimine ederek son turlara kadar yükselen üçüncü küme takımı Bournemouth antrenmanda,Forvetler,yedeklerile beraber,başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • [SAMİ ÖNEMLI1 BEŞİKTAÇ GENÇLERİ FUTBOLDAN GÜREŞE BAŞLAMIŞLAR.MODA'DAKİ KAMPTA NEŞ'E İÇİNDE BÜYÜK MAÇI BEKLERKEN,ARADA BÖYLE MİNDER DIŞI GÜREŞLER DE OLUYOR.G.Saray Beşiktaş yarınki maça hazır Sarı-Kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • 4 GÜREŞÇİ CEZA HEYETİNE YERİLECEK Federasyondan müsaade alımdan muhtelif yerlerde müsabaka yapan beynelmilel güreşçilerimizden dördünün Merkez Ceza Heyetine sevkedileceği haber verilmektedir.Ceza heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Aranılmak veya Aranılmamak B IR mahallede kulübe de bulunabilir köşkler de.Ve kulübedekiler pekâlâ köşktekilerle «Komşuyuz» diye övünebilirler.Gazetemizde benim de buna benzer komşuluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • Güreş Şampiyonası dün gece başladı 62 kiloda Abdullah Saraç İranlı rakibine tuşla galip,52 kiloda Ahmet Bilek İranlıya sayı ile mağlûp oldu Yayüz S.BAYRAKTAR Birinci Dünya Demiryolları Güre.1;Şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • Gol rekoru'nuıt revcmşı:Fenerbahçe Emniyet Baştan ikinci Sarı Lâciveri'li karşısında ilk devredeki bol gollü lakım sondan ikinci rakibi galibiyeti tekrarlamağa çalışacak Şampiyonluğa yükselmeğe çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • VW&P:A-WM [KEYSTONE| PAMIIDT Londra'da oynanan Chelsea Bolton maçında,Chelsea safeaçıfcının müdafaadan bir top söküşünü görüyorsunuz.Yalnız mUdafaadan değil çamurdan da.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • YÜP FERİKÖY E II.PROFESYONEL LİG MAÇLARININ 16 ncı HAFTASI ÇETİN GEÇECEK 2 nci profesyonel lig maçlarına bugün ve yarın devam edilecektir.Haftanın en mühim maçları bugünkü Eyüp Feriköy,ve yarınki Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • 1 II.PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.a.B.M.A.Y.P.Karagümrük 15 11 1 3 34 12 23 Eyüp 15 9 5 1 33 13 23 Galata 15 ît 4 2 30 11 22 Sarıyer 15 0 4 2 27 11 22 Feriköy 15 8 4 3 28 16 20 Beylerbeyi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • Futbol Federasyonu bugün Hasan Polat başkanlığında toplanıyor Futbol Federasyonu bugün Hasan Polat'ın da İştiraki İle bir toplantı yapacaktır.Federasyon üyeleri millî takım antrenörlüğüne getirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • Futbolculara centilmenlik mükâfatı BU TEŞEBBÜSE GİRİŞEN BANKA YÜZ BİNLİK STAD İNSASINÎ DA DÜŞÜNÜYOR Şehrimiz bankalarından biri İstanbul Profesyonel Birinci Lig maçları için bâzı mükâfatlar tesis etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • BEŞİKTAŞ STAD İŞİ HALLEDİLDİ Belediye Meclisinin dünkü toplantısında Beşiktaş Jimnastik Kulübüne stad yaptırması için Ihlamur deresinde Fulya tarlasının verilmesi uygun görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.03.1957
  • ARSENAL MAÇLARININ PROGRAMI YAPILIYOR Fenerbahçe kulübünün 50 nci yılını Kutlamak için teşkil edilmiş olan ana komiteler dün kulüp lokalinde toplanmışlardır.İki saat süren toplantı neticesinde azalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor