Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • Sıra Kadıköy'e geldi Şehirde imâr faaliyetine hızla devam edilmektedir.Kadıköy is-j kelesi ile Altıyolağzıııda yıktın-B lacak 100 den fazla dükkânın is-timiâk muamelesi tamamlanmaktadır.Yeni tesisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • Gülek,dostluk için konuşmak islemedi C.H.P.Genel Sekreteri İl İdare Kurulundaki durumu tetkik için Ankaradan heyet geleceğini bildirdi [NEDRET SELÇUKERİ Ankara'dan dün gelen C.H.P.Genel Sekreteri Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • HÎUDÎSTAHDA 7£7lŞ£N CANAVAR.tAFRIKADA YETİŞEN.CANAVAR;ÇÖLDEVrfİŞESTCANAV/1^ $£BE VEtlŞE^CANAYAR)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • Bir terzi uçakta üc saat içinde manto dikti Dün gece Ankara'dan kalkan son D.H.Y.uçağı,Yalova üzerine yaklaştığı zaman yolcular hayretle ayağa kalktılar.Zira,yakalarında bir sürü iğneler bulunan esmer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • i"!lllill!lll!illl!KÜÇÜK Tel;Milliyetsin okuyucularına büyük ı£ı Tjj0$şyi?nh)en büyük okuvucu lalelerinden birine hitap edenMİLLİYET'in KÜÇÜK İLÂNLAR servisi yarından itibaren faaliyete geçecektir %v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • l L-[İLHAN DEMİREL1 Yugoslavya'dan gelen ırkdaşlarımız İİV$S&£ mızdan dün bir kafile daha gelmiş ve misafirhaneye yerleştirilmişlerdir.Mülteciler gerekli muameleleri tamamlandıktan sonra,akrabalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • I MUAMMER TAYLAK 1 AVCC K"n ünce dünyaya gelen Ayşe Toker'in sağlık durumu gayet i idir.İstikbalde çok gü-I wfc I WIVtII zcı hir |ıanını olacağını belirten işaretler ve mimiklere de sahiptir.Ayşe'yi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • Bütçe müzakereleri bugün tamamlanıyor Başvekil bugün kapanış gider kısmı gece yarısı nut kunu söyliyecek.Bütçenin sona erdi ve gelirlere geçildi Hür.P.bâzı Şartlarla Görüşmelere Taraftar [HUSUSÎ MUHAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • Maktul öğretmen için hazırlanan yağlı kazıklar I Hususî Muhabirimiz Hilmi KÜRKÇÜden] ADANA,27 Lise öğretmeni Hasan Pekdemlr'j boümak suretiyle öMüren yüzbaşı Mehmet Emin Özdemir üe suç ortaklarının du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1957
  • Dün Amerika'dan dönen Zorlu,Yunanistamn Türk dostluğunu elde edebilmek için büyük bir imtihan geçirmekte olduğunu söyledi Fatin Rüştü Zorlu,dün Yeşilköy hava alanında gazetecilere verdiği beyanatta «K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • «wsm/jMti tm Mason ve Millî Tesanüt Balolarının aynı geceye rastlaması sosyetemizin neşesini kaçırmadı.Kimse plânlarında bir değişiklik de yapmadı.Hele Millî Tesanüt Balosuna gidenler i Liman Lokantas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • BAYAN İŞÇİ ARANIYOR MİGROS TÜRK T.A.ŞİRKETİNDEN İstanbul Zeytinbumunda açılacak olan et kesim yerinde ambalaj işlerinde çalıştırılmak üzere 15 bayan işçiye ihtiyaç vardır.İsteklilerin Yemiş Kerestecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • ATLANTİK TİCARET ve MÜMESSİLLİK T.A.Şidare Meclisinden Şirketimiz hissedarları Umumî Hey'eti aşağıdaki gündemde yazılı hususatı müzakere ederek bir karara bağlamak üzere 18 Mart 1957 tannine tesadüf e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • Kahve tevzi şekli nihayet bir karara bağlanab Dün yapılan toplantı sonunda kahveciler vasıtasıyla halka 50 şer gram kahve verilmesi kararlaştı Dün Vilâyette yapılan bir toplantıda,Istanbula yapılan 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • Gider Vergisi Kanunu yarın meriyete giriyor VERGİNİN YARISI MART AYI İÇİNDE DİĞER YARISI DA EYLÛL'DE TAHSİL EDİLECEK Giderler vergisi kanunu yarından itibaren meriyete girecektir.1956 yılı Gelir vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • Dilencilerden para alan sahte polis mahkûm oldu İKİ DİLENCİDEN 610 KURUŞ ALAN AHMET TUNCER 1 AY HAPİS YATACAK Kendisine polis süsü vererek iki dilenciden para sızdıran Ahmet Tuncer adında biri,dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • I Münakaşa ve Kavga E ÜRKIYE'de kavgaya çevrilmeyen münakaşa pek azdır.İkisinin arasındaki farkı kili saca hatırlamamı/faydasız olmaz.Münakaşada taraflar birbirinin düşmanı dez ğildirler.Hakikati bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • Verdâ Erman dün bir konser verdi Müzik tahsili için devletçe Avrupaya gönderilecek olan hârika çocuklarımızdan Verda Erman dün saat 18.30 da bir konser vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • GİOVANNİ GUARESCHI DON CAMİLL KÜÇÜK ALEMİ Türkçe metoh BURHAN FELEK İtalya,Fransa,İngiltere ve bütün dünyada 100.000 leree satılan kitap.Fiatı 'JÖO Krş.ı REMZİ KİTABEYİ ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir memleket.2 Elem Lâyık.3 Değen göz Fasıla.4 Bir deniz Borç olarak.5 2 Bir meteor Yüzsüz ve sırnaşık 3 Zemin.6 Yemek Bir iş için 4 gerekli şeyler.7 Matematikte kul-5 lanılan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • jmimmimmmiimnmniimimminimiiiimiiimimmi İSTANBUL j 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müj ziği 13.00 Şarkılar.Ahmet Çağan 13.30 Haberler 13.45 Sa?eserleri.Çalanlar:Enise Can,Rana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • Jff W)İKİ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Üzüntünüzü paylaşacak biri var.İğinizi açınız.Maddî bir ferahlık size neş'e getirecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir hamle yapmak istiyorsunuz.Tereddütten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Yapı Kooperatifi Ortaklığı Kooperatifimizin 17 mart 1957 pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar İnhisarlar Cibali Kutu fabrikası lokalinde,tüzüğümüzün eski ve yeni şekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • iki tramvay arasında kafan çocuğun bacağı kesildi İki tramvay arasında sıkıdan 12 yaşında bir çocuğun sol bacağı kesilmiştir.Beyoğlu'nda,Sakızağacı gecekondularında oturan Erol Aşova adındaki çocuk.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Vahşî Bir Kız Sev dim Ayhan Işık Türk filmi.2 Bek lenen Şarkı Zeki Müren Türk filmi.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Hayırsız Ev lât Talât Artemel Türk filmi.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • ŞOFÖR ve MAKİNİST KURSU 4 martta başlayacak devre kayıtları açıldı.Her öğrenciye 109 ders verilecek,meslekî bütün bilgiler öğretilecek ve ehliyet aldırılacaktır.Bir ders ortalama 3 liradır.18 yaşını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • e ft OLCU İlmî Siyasî Fikir mecmuası PEK YAKINDA ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • O MEMLEKETİMİZ ile Fransa arasındaki ticaret anlaşmasının bir yıl daha uzatılması kararlaştırılmıştır.O DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 1.560.219 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.İLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • BANKASI OSMANLİ BANKASI OSMANLI BANKASI Os s 5 Mart çekilişinde İMİ I SEVfül TX.SO.OOO 6 Mayıs Tİ.bOUÜÜ S Kasım SO.OOO 5 Temmuz "7S.OOÖ 31 Arahk 75.000 Her 150 liraya bir kur'a numarası fazla fzatıat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.02.1957
  • Küçük tasarrufla jmtötoi ft:WAV 'wmw olabileceğiniz BANKA TÛMSUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • cûUTAŞING 4fy ftity:ÜMLPENİl^^ Bir sabah Rüçhan otelden erken ayrıldı.Akşam gideceğimiz baloda çekeceği resimler için yeni film alacaktı.Ben de kahvaltıdan sonra şehri gezmeye çıktım.Miinilı'de dondur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • ISTANBUL HILTON I Otelinin Telefon Santral numarası 1 Mart 1957 Cuma gününden itibaren 48 32 00 olarak değişecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • SATILIK Kadıköy Mühürdar caddesi No:izaleyi suyu suretiyle satılacaktır.İlk Fazla malûmat isteyenlerin Kadıköy rica olunur.¦HIIIMIII—II—w.DÜKKÂN 15 sayılı 50 metre karelik dükkân artırması 5/MART/957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • HAFTALIK BOŞ PAZARINIZI DOLDURACAK,SİZİ MEŞGUL EDİP OYA-LANDIRACAK YEGANE GAZETE!3 Mart Pazar Günü çıkıyor!ifi BUYUK SAYFA*25 KURUŞ Pat mı Presley mi?Rock'n Roll Kralı hangisi?fSsEBSBBESsBSâ Mâruf Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • I İngrid Bergman I I Yılın En iyi(Artisti Seçildi)[ANADOLU AJANSI JŞ NEW YORK,27 İngrid j S Bergman,Look mecmuası ta-E rafından 1956 nın en iyi ak-g irisi olarak gösterilmiştir.Ge-g H çen yılın en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • 1957'nin İLk keşidesi 20.000 Liradır.10.000 Bir kişiye Ayrıca:5 aded 1,000 Lira 10 aded JJQ0 Lira Tafsilât gişelerimizde SELANİK BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • NEHRU,GENEL seçimleri kazanıyor [ŞARK ASSOCIATED PRESS] YENİ DELHİ,27 Hindistan genel seçimlerinde bugüne kadar tasnifi biten oylardan anlaşıldığına göre,Nehru'nun Kongre Partisi 311 kişilik Mecliste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • uy I Hâl Hatır Sorma İ |LJ|LTHTEREM mütefekkir ve münevver Hasan Âlî Yücel bey İ I yi pazar günkü Cumhuriyet'te yazdığı bir makalede «Hal lıa-E tır sorma» nın yeni terbiye,yahut yeni terbiyesizlikte a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • İŞLEDİĞİ SUÇLARIN sayısını unutan sabıkalı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 BURSA,27 Polis,şimdiye kadar İşlediği suçların miktarını bilmeyen Makara Mehmet adında bir sabıkalıyı yakalamıştır.Makara Mehmet,sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • TİREBOLU'DA BİR MOTOR BATTI Dümencinin uyuması yüzünden kayalara çarpan motorun mürettebatı kurtarıldı [Hususî muhabirimiz OKTAY KASAP'tanJ GİRESUN,27 Tirebolu kazasının,Karaburun mevkiinde 20ü tonluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Af* A If Vilâyetin karşı köşesindeki İzzettin İranı ve İzzettin hanı IIVItHUMlV iie jandarma kumandanlığı binası arasındaki gayrı menkuller istimlâk edilecektir.Lüzumlu formalitelerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • «s IRÜÇHAN ÜNVERI KOLYE VERİLDİ 2.1 Nisan Itt.îG da Kıbrıs'ta bir Türk polisini öldüren E.O.K.A.cıyı yakalayarak adalete teslim eden kahraman Türk kızı Emine Nevzat'a İzmir Kadınlar Birliği tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • Türkîyeye 650 Km.lik pipe-line döşenecek Şebeke sayesinde memleketimize yılda 76 milyon dolarlık döviz sağlanacak [Hususî Muhabirimiz İskender Songur'dan)NEW-YORK,Birleşik Amerika,Türkiye'de 650 Km.uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • ayaklanma Bir garnizon kumandanının idamı üzerine halk Ruslara ait binalara hücum etti Hususi Muhabirimiz Ergin Nıırtangür'denl EDİRNE,27 Sofyadan alman haberlere göre,bugün Bulgaristan in bazı bölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • Macaristan'da TEVKİFLER [ASSOCIATED PRESS A.A.BUDAPEŞTE,27 Budapeşte Radyosu dün gece yayınladığı bir Dahiliye Vekâleti açıklamasında yeni bir silâhlı ihtilâl çıkartmağa hazırlanan 15 Macarın tevkif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • DİCLE'NİN SEVİYESİ İNMEĞE BAŞLADI DİYARBAKIR,27 iki gün evvel taşarak bilhassa Bismil kazasında hafif hasar yapan Dicle ile Murat suyunun seviyesi inmeğe başlamıştır.Şiddetli yağmurlar sebebiyle 4 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • HASTA İÇİN Tekerlekli Sandalye ARANIYOR Satmak istiyenlerin «Sandalye» rumuzu ile P.K.176 No.ya yazmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.02.1957
  • Koca Popoviç Rusya9ya çatU Yugoslav Hariciye Vekili,Sovyetlerin Yugoslavya aleyhine kampanya açtığını söyledi [ANADOLU AJANSI] BELGRAD,27 Yugoslav Hariciye Vekili Koca Popoviç,bugün Mecliste yaptığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • CİCİ CA NE ÇİRKİN MANZARA-NEREDEYSE ÖPÜŞECc y n fcîfâ.NAStLT»-«îSû PAR8UNU?PERDEtf I KAPATR KALDILAR».BEN' ARTIK 7 BÜ-BURALARDA CX3RAMAM.Mm^£zA AS)Q6«g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • ÇOCUK.GÜZEl_BANA 4947 LAK j ALMANLAR OOSYA.BURDA,SİNİ ÇIKAR OA PEDKO DAVUT.HAKKINCA MALUMAT EDİNEYİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • BONCUK ov*,Kie ĞÜrzB—Bütün BUNLAR,EROIİUN VAŞ GÜNÜ ^fe 0 o °o!o?S DO.WAIT DISNEY 0 oIO I 4&S-M1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHY JTEKIJPI.EROE 8LU.UNOU.€ umu 9 ıyDR wuy.©UM OTUZ SOJEOIR.ANTRENÖR OLARAK ÇAUŞıyORUM Bu İŞTE ÇOK SIKINI» ÇEtCTİM.NİMA YET BİRAZ PARA NAZAN MAK F«SAT» euB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • YAZ BAKAVl/W EWELA GÜZEL.BİR ÇORBA SONRA KU2ü KIZART-V\ASl ETRAFINDAKİ PATATES PÜRE OLSUN YAUNIZ.SONRA TAvuKLAJ PİLAV KARIŞIK KOMPOSTO.MEYVE.ORTA ŞEKERLİ KAHVE.TAMAM MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • TOMBIK NE.VAR.CEA/VA^ ŞEY.TOMBıK MEK-T BEy BİİİŞEV i TE.PTSN KAÇTI Ml AXZU ETTİNİZ ZANNETTİM OE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY •1ASAM BEKİ BABAMDAN 'STER.«CEM EĞER SANA ı-lAKABET EDERSE LÂPıM AuTıNDA »GAU\AA SENİ 8ÖVLE OAHA PAZlA BEĞENECEK OEUKANU BEN* »üZimi UAALETTAVİN BiR.6ENCE TESLİM EDEMEM ANLAŞIL Oı vü2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • AŞKA S US A YA N KADIN Yazan:SOMERSET MAUGHAM Çeviren:NEYYİRE Cevap vermedi.Yüreğinin üstünden ağır bir yük kalkmıştı.Öyle mes'uttu ki.Demek seviyordu.Ve darıltmaktan korkuyordu.Seni bekliyordum,diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • YAZAN:RE Fİ' 1 Uhud çengine gelirken efendim bana «Eğer Hamza'yı öldürebilirsen azad ol.dedi.Ayrıca Ebû Süiyan'ın karısı Hind de beni Hamza'nın katline teşvik ederdi.«Ey Vahşî!senin iyi muhârib olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • TÜRK TARİHİNDE KADIN KAHRAMANLAR BİZİN JANDARK LAPIMIZ Derleyen:LUTFİ ARİF KENBEB IV Yıl 1877.Sabaiı ezanı okunuyordu.Ayaspaşa Camii minaresinden gür bir sesin mütemadiyen:«Ey ümmet-i Muhammed.Düşman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kanayan Heykel TEFRİKA No.6 Fcruand heykeli almak için uzandı.Fakat heykel elinden kaydı.Yere düştü.«F.yvah,dedi,bu,Allah taralından bir cezadır bana.Hep birden yere eğildiler.Heykeli yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.02.1957
  • İUUUUH\UU\UU\UV\U\UİUUV\UV "KADINLAR BİRLİĞİ,K IBRIS'ta,Türk polisini öldüren E.O.K.Acıyı genç bir Türk kızı yakalamıştı,biliyorsunuz.Ürkmeden,yılmadan kaatilin vakasına yapışmış,bırakmamıştı.İzmir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.02.1957
  • 2* ŞUBAT 1957 MİLLİYET SAYFA:B Büfçe müzakereleri bugün tamamlanıyor t Bajmrafı 1 incide doğan,soz almış.bu.durumdaki ailelere hükümetin 4.5 nül on lira borcu ol-BU,bunun 100 bin lira ile ödenedeyeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.02.1957
  • a,r TEK SEÇİCİ VE ANTRENÖR ¦m 1 Milliyet i GUNUN TEK GOLÜ GALİBİYET GOLÜ İlk devrenin 34 üncü dakikasında solaçık Abdullah,topu ofsayt pozisyonunda kaptı ve demarke vaziyette bulunan Erdoğan'a pasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor