Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • ÎNÖNÜ,İSTİFALAR hakkında izahal aldı SIRMALI,İSTİFAM KATİDİR,YENİDEN VAZİFE ALMAM DA BÂZI ŞARTLARA BAĞLIDIR,DİYOR C.H.P.İl Başkanı Muhlis Sırmalı ve arkadaşlarının istifası etrafında İl Merkezi dün sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • AMERİKA KIBRIS MESELESİNİN SULH YOLUYLA HALLİ İÇİN konferans istiyor Müzakereler sırasında Yunanistan'ı destekleyen Romanya hariç delegeler tarafların anlaşması fikrini müdafaa ettiler AMERIKA'mn eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • DCCİİIAİ If AEİI C ÜÇ PCI IIİ Vlacar mültecilerinin 62 kişilik besinci kafilesi de DEŞİNuI RArlLL Ut UELUI dün gece uçakla gelmiştir.Türkiye'ye gelmek isteyen mülteci adedinin 750 ye çıktığı haber ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • meclisteki hâdiseler Azizoğlu Hür.P.dışarı çıkarıldı.Ekrem Ali Çan'ın tenkidleri üzerine kopan fırtına arasında reis celseyi talik ederek salonu terkettı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Bugünkü bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • Ord.Prof.Sadri Maksudi öldü Tanınmış hukukçularımızdan Sadri Maksudî Arsal,müptelâ olduğu kanser hastalığından kurtulamayarak,tedavi edilmekte olduğu Gureba Hastahânesinde dün gece saat 21.30 da^ vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • ŞAPKA SATAN MAĞAZALARDA İZDİHAM GAZETELERDEN)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • KBABA BUGÜNKÜ SAYİSİ Evinizi Neşeler,Nükteler» Kahkahalarla Dolduracaktır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.02.1957
  • BÜTÇE MÜZAKERELERİ BAŞLADI Polatkan'ın nutkundan sonra konuşmaların radyoda yayınlanması isteği ve Ali Çan'ın tenkidi hâdise çıkardı ¦sür MECLİSTEN NOTLAR LTEVFİK DOĞAN J ANKARA,20 7,5 saatlik devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Cemiyetimizde hiç hakla hayale gelmeyen bir değişikliği Ma-car mültecileri yaptılar.Senelerdir evlenmeğe namzet genç I kızlarımızın bu sahada karşılaştığı güçlükleri Macar mülteci I genç kızları kolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • KISA HABERLER BUGÜN Cagaloğlunda,eski halkevinde Talebe Bitliği ı konferans salonunda laat 17.30 da Reşat Beyatlı tarafından İstanbul Âbideleri ve merkatlerit hakkında bir konferans verilecektir.OL'N"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • 20 MART'o «kadar Hesabımızda en az 150 Ur« bulundurunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Hazırlayan Dr.S RECEP ÜOKSAT DÖKMELER Deride husule gelen ve gözle görülebilen âfetlere dökme adı verilir.Dökmeler türlü türlüdür ve çeşitli isimler alırlar.Leke ve çürükler,içi su dolu kabarcıklar,pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Eşyanıza dikkat ediniz.Bir şey kaybedecek veya bir zarar göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostlarınıza yaklaşınız.Uzak durmanızdan alınıyorlar.B »Kİ BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar.Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Türküler Cemile Cevher)Çalanlar:Ahmet Yamacı ve arkadaşları 14.00 Öğle konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • BU L M A |TM 8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1 Bir renk.2 Hademe.3 Senli benli ol-ı mania hali.4 Ulak mağara Bir sahne eser Coğrafya terimlerinden biri.5 Sâde Hedefi buluş.6 Seçimlerde avcılığı yapılan şey İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Sevgili annemiz.kardeşimiz,ablamız ve kayınvalidemiz MEYMENET SELEN'in aziz ruhunu taziz etmek maksadiyle birinci ölüm yıldönümüne müsadif 23 şubat 1957 cumartesi günü ikindi namazını mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • M E V L I D 14/Odak/1957 sabahı henüz bahar çağında iken bağrımızdan çok acı bir şekilde ayrılışı ile bizleri matemlerin en elimine garkeden eşsiz kızımız IŞIK BERKAY'ın temiz ve müstesna ruhuna ithâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • via SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE.Yeni «FRESKOFİL YAKKO» kumaşlarının satışına mağazamızda devam edilmektedir.ÜÇ FİL Beyoğlu)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • HÜRRİYETİN SESİ-Tfenı Gnn ANKARA'NIN EN BÜYÜK GAZETESİ YARIN ÇIKIYOR YENİ GÜN'de okuyacağınız imzalar arasında Cihad Baban,Muhlis Ete,Ekrem Ali Can,Fethi Çelikbas,Safaeddin Karanakçı,Enver Güreli,Tura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • v^.SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02,1 Kardeş Kurşunu Ayhan Işık Türk fil mi.2 Kahpe Gülistan Güzey Türk filini.A L K A Z A R(Tcl;44 25 62)Amber Rai Kapoor Türkçe ATLAS Tel:44 83 35)Vahşî Vadile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • PRODIGE CREME PUFF Kremli Pudra.PRODIÜE KREMLİ PUDRA yumuşak.Jnceyağlımsı,çok pratik ve cazip renkli bir makiyajdır.Bir defa sürülmekle teninize teravet ve kadılemsi bir matlık temin eder.Tahlakale To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • İtalya ile ticaretimiz karşılıklı olarak gelişiyor Türkiye ile İtalya arasında yapılan ticari görüşmeler sona ermiş ve iki memleketin biribirinden alacağı mallar tesbit edilmiştir.İBuna göre memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • 3d 1 Ki,iy.15.000 ti» ulmu» Uxara 22.500 Liralık PARA İKRAMİYELERİ DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • METRO PROJESİ TETKİK EDİLİYOR Mecidiyeköy ile Yenikapı arasında inşaası kararlaştırılan İstanbul Metrosunun projeleri Ankarada Vekâletçe incelenmektedir.Mevcut otobüs sayısının ileride artacağı gözönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Dün 5000 kuzu kesildi Şehrimizde kuzu kesimi' birdenbire artmış ve dün 5 bin kuzu kesilmiştir.Anadoludan bol miktarda canlı hayvan gelmektedir.Durumla alâkalı olarak Ticaret Borsasında fiatlar 300 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • LİMANDAKİ SANDALLAR vapur seferlerini aksatıyor ŞEHİR HATTI VAPURLARININ KÖPRÜYE YANAŞIP KALKMALARI BİR MES'ELE HALİNE GELDİ Torik akınının fazlalaşması sebebiyle bir kaç gündenberi balıkçı sandalları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Najüskül hikâyesi UNUTULMAZ dostum,rahmetli Hakkı Târik Us,gazetede çıkan yazılarında ve mektuplarında majüskül kullanmazdı.Bunda E o kadar ısrar ederdi ki,bütün lojik delilleri red-E dettikten başka,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Narenciye Hatları geçen yıllara nazaran çok yüksek Havaların iyi gitmesi dolayısiyle şehrimize bol miktarda turfanda sebze gelmeye başladı Bu sene normal fiatla narenciye yiyemeyeceğimiz anlaşılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Şehirdeki atlı arabalar peyderpey kaldırılacak Araba yerine 3 tonluk kamyon çalıştırılması hakkındaki teklit yakında görüşülecek Şehir içinde sefer yapan atlı arabaların peyderpey kaldırılarak,yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Saat kaçakçılarının duruşmasına devam edildi Yurda kaçak olarak soktukları saatleri hileli yollarla piyasaya sürmekten sanık Hazarik Berç ve 11 arkadaşının yargılanmasına dün 2.Ağır Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • 1956 yılında memleketimizde yayınlanan kitap ve broşürler Derleme Müdürlüğünden bildirildiğine göre 1956 yılı içinde Türkiyede 3080 kitap ve broşür yayınlanmıştır.Bunların 2226 sı kitap 854 ü broşürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • İmâr Müdürlüğü kadrosu takviye edilecek Son aylar içinde büyük bir sür'atle gelişen imâr faaliyetine İmâr Müdürlüğünün gereği şekilde ayak uyduramadığı görülmüştür.İmâr Müdürlüğünün ihtiyaçlara cevap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Soygunculuğun başka bir şeklî Yeniköydeki Kapri gazinosunun sahibi Metin Kaşkalay ile Ali Kurtiş adındaki şef garson hakkında Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre tahkikat yapılmaktadır.Metin ve Ali,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • İnhisarlar Umum Müdürü Ankara'ya gitti İnhisarlar Umum Müdürü Kabataştaki İnhisarlar binasının yıkılması sebebile bina aramak ve temin etmek maksadı ile evvelki gün Ankaraya gitmiştir.Yakında yıkılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Rusya'ya 450 bin kilo tütün ihraç edildi Rusya'ya 450 bin kilo tütün ihraç edilmiştir.Bunun tutarı 2,5 milyon liradır.Tütünlerin son partisi dün yüklenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • İki kalıp altın diş çalmış Zabıta garip bir sirkat hâdisesine el koymuştur.Taksimde oturan Necati Başar adında bir diş tabibinin evvelki gece muayenehanesine giren meçhul bir hırsız,buradan 500 lira k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.02.1957
  • Denizcilik Bankası,yeni zamlar için hazırlıkta Ankaradan verilen malûmata göre,benzin ve diğer akaryakıt maddelerinden alınmakta olan devlet vergi ve resimlerinin arttırılması mart ayından itibaren ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Şehrimize son birkaç gün zarfında,hol miktarda turfanda s»bze gelmiş-bunun neticesinde de fiatlar düşmüştür.Bu arada geçen hafta 6.5 liradan satılan taze baklalar 4.50 ye düşmüştür.Doma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • Bir Rus Muharriri Türkiye' ye dair kitap yazacak Şehrimizde bulunan Rus romancılarından Lev Nikouline,dün sabah Vali Prof,Gökay'ı ziyaret etmiştir.Bu görüşme esnasında Sovyet Başkonsolosu da hazır bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • MACAR MODAsT Bu resim,demirperde gerisinde yapılan bir moda defilesini göstermektedir.Macaristan'da yapılan bu moda gösterisinde,yeni stil plaj kıyafetleri teshir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • BİR KUZU YİYEN İKİ ÇOBAN 80 dönümlük araziyi kazandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] AKHİSAR,20 Şehrimiz Berbere nahiyesinde çobanlık yapan iki kardeş,25 kilo ağırlığında bir kuzuyu yiyerek 80 donum arazi sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • WRUPA IKT1SAD1 İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTINA GORE Türkiye'nin iktisadiyatı İnkişaf yoluna girdi YAYINLANAN BİR RAPORDA YATIRIMLARLA BANKA KREDİLE-RİNİN TAHDİDİ VE KONTROLÜ LÜZUMUNA İŞARET EDİLİYOR IHÜSUSÎ MUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • I ERDOĞAN BAYRAKTARI YENİ KARAKUL BÖLGESİNDE RADYOAKTİVLENMİS HIK SAHADA ARAMA YAPAN EKİP Eskişehir'de tecrübesi yapıldı 27 dakika süren alârm'a Jet uçakları katıldı ve büyük intizam içinde cereyan et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • [MUAMMER TAYLAK I yi y nOf'U ODFRAQI Va" G°Kn Operasının dünyada ilk temsili,f MU UUUn UrCnMOl Ankara'da oynanmıştır.Verem Savaş Derneği yararına verilen bıı temsil,Ankara'da bir san'at hâdisesi olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • I İLHAN DEMİREL] DÜNYA ÇAPINDA ŞÖHRET YAPAN LEYLÂ GENÇER YEŞİLKÖY'DE Leylâ Gençer dün İtalya'dan döndü Scala'da başrol oynayan ilk Türk sopranosu Toscanini'nin cenazesinde mersiyeyi okuduğu için duydu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • Kadın asker olmalı mı?Ankara Kolleji ilk,kısım öğrencileriyle orta kısım öğrencileri arasında,kadınlar asker ol ı;ıl» m.H.r konulu bir münazara yapılmıştır.Berabere sona eren münazara çok çekişmeli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • Bir Bektaşinin mezarına 20 kilo şarap döküldü Kadıköy'lii Bektaşiyi sevenler bir gece sabaha karşı mezarına giderek şişeleri boca ettiler [XECMt ONUR] Evvelki gece Göztepe'de,ölmüş bulunan bir Bektaşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • İstanbul'da senede 400 takma ayak ve 500 kol yapılıyor «İstanbul'da her yıl vasati olarak 400 ayak.500 de kol yapılır.İzahatı veren takma ayak ve kol yapıcısı,bunların hakiki kol ve ayakdan çok farklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • KAHVE TEVZİATI Mart'ta başlıyor İstanbul'a tahsisi muhtemel 100 ton kahvenin ne şekilde tevzi edileceği henüz belli değil Geçenlerde Brezilya'dan gelen 500 tonluk kahvenin tevziatına ancak Mart ayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • iiiimiimii.Katledilen Türkçe I f%.ÜZEL Türkçcmizin hâli günden güne perişan olmaktadır.j E Bu,böyle devam edecek olursa ortada lisan diye bir şey E kalmayacak.Lisan kalmayınca yüksek hisler de ifade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • Dün 9 kişilik bir göçmen kafilesi geldi Dün şehrimize Yunanistan'dan 9 kişilik bir göçmen kafilesi gelmiştir.Aralarında l kadın,2 çocuk bulunan göçmenlerden 6 sı Yugoslavya'dan,3 tanesi de Bulgaristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • BARO UMUMİ HEYETİ TOPLANIYOR İdare heyeti ile reis arasındaki ihtilâf sebebile Baro umumî heyetinin toplantıya çağırıldığım evvelce bildirmiştik 1500 avukatın katılacağı tahmin edilen toplantı için,Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • Âlfı Avrupa devleti bir birlik kuruyorlar [ASSOCIATED PRESS] PARİS,20 Altı Avrupa devletinin liderleri bugün,memleketleri arasında müşterek bir piyasa kurulmasını ve bir atom enerjisi ittihadı ihdasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • öldüğü hastahaneden tedaviye çağırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Ölü bir vatandaş,öldüğü hastahâne tarafından tekrar tedaviye çağırılmıştır.Bu enteresan hâdise,Aydm'da geçmiştir.Yusuf Sağlam,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • AFYON KAÇIRAN KAMYONDA 25 KİLO MORFİNDE BULUNDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,20 Bir kaç gün evvel Suriye'ye geçirilmek üzere Konya'dan şehrimize getirildiği bir sırada yakalandığını bildirdiğimiz 381
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • İZMİR'Lİ PEYNİROİi ER ANKARA'YA 10 AYR!HEY'ET GÖNDERDİLER IZMIR,2ü Haber aldığımıza göre,muhtelif bölgelerdeki peynircileri temsilen 10 kadar heyet Ankara yolunu tutmuştur.Nitekim şehrimiz peynirciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.02.1957
  • Giresun'da hamsinin kilosu 5 kuruş IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,20 Şehrimizde çok fazla miktarda hamsi akını vardır.Gerek şehir halkı,gerek köylü tenekeler dolusu hamsi taşımaktadırlar.Fiat,kilosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • CÎCİ CAN AAT CtNİN ÛÇO Oj-Oü1 SCK.Axvi.AR.9A KiMSfe KAL-MAO' HÂ_OC?NMS0'ıtEI?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • ŞU OZON UN EVİ NE KADAR BASİT VE ACAıP BİTİRİM 1q Si i-M ATİ NİDAN BAŞKA 3İRSEY DÜSÜNMı'yEN BİR.ERİR'N EVf DE SU KADAR Ot-UE.BUNE?y{ TÜFEK VE BIÇAK KOLEKSİYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • DEMİR YUMRUK JOHN C MURPHY Şife OE İSIN KARIN» DÜŞÜN AAİl-U M*J 8u ~A\10.000 DOt-AR,v^AR,PARAYA iuTİvAON VOX MU SENİN',EVET,Ol-AAA.Sina vAR AAA AAA.H ^2L v S ¦L^t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • ALLAH UK ALI BEY Au'nİn Şu rAKCTlKA 0_TUĞu EVE VAKıŞ.NE SuRPBiZ HAÜ/vsE Bu akşama şomİnevİ yakmiş MEMEM KOLTUĞUMA OTURUP ATEŞİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • SICAKLARIN ŞUBAT SONUNA KADAR DEVAM ETMESİ MUHTEMEL Havalar neden böyle anormal?ÂLİMLER,BAHARIN AVRUPA'YA ERKEN GELİŞİNİN SEBEBİNİ ANTİSİKLON ALANININ AFRİKA'YA DOĞRU KAYMASINA ATFEDİYORLAR Böylesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • AŞK M J *A T e sı ÇİFTLİKTEKİ SIR TEFRİKA Xo.11 Merih,nefes nefese küçük otele yetişti.Otelcinin karısı boş oda olmadığı için ona Nedim'in odasını Er açtı.«Biraz ısının da bir şey düşünürüz.dedi.Belki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • PARİSLİ KADİN Sonra yavaş yavaş sis hafifledi.Yahut sisten uzaklaştı.Şimdi etrafa kaim bir tül arkasından bakar gibiydi.O yana bu yana koşuşan insanları bir karartı gibi farkedebiliyordu.Karışık gürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • DOĞUM GÜNLERİ ELIŞIGUZEL Batı kopyalarınıizin arasında biri var ki manalı ve güzel:Doğum günü.Kendi doğuşunuza sevinip sevinmemek size kalmış bîr iş.Fakat sevdiklerinizinkine sevinmekten tabiî ne var?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • YAZAN:REFÎ' CEVAD ÜLÜNAÎ 152 Hazret-i-Peygamber «İnnâ Fetahnâ» sûı-esini okuyordu.Harem-i-Şerife geldi,elindeki çevkân İle Hacer-i-Esved)i istilâm eyledi ve tekbir getirdi.Bütün ordu da muvafakat edip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.02.1957
  • CISCO KID JOSE SALINAS,ROD REED iv\nişancı ol.*aAK İçİn Sik Sik taüm yapmak,la.ZlM SEN SiWO' Klf YAPACAdiW n MERAK ETME PANÇO SANA 8İR KOlAyuK SÖSTEREVİAA BANA BİRKAÇ CAAA TOP ûETıRSENE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Bütçe müzakereleri başladı t Baştarafı 1 incide korumayı,daima ilk plânda düşünmekte ve lüzumlu tedbirleri almaktadır.Emisyon hacmi,muhtelif gayri safi hasılanın artışı ile münasip bir seyir takip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • ÖLÜM Kimyager Osman Karaali ve Dr.Şahap Sıtkı Krom kızı,Mehmet ve Sema Karaali'nin anneleri ZERRİN KARAALİ Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • KARDEŞLER BONMARŞESİ Bol ve zengin çeşitleriyle eskisi gibi Beyazıttaki yeni binalarında TAKSİTLE satışlarına devam etmektedirler.Bilhassa zarif kumaşlarla ısmarlama Elbise,Manto,Tayyörler 1.inci sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • BİR MÜLTECİ KADİN DOĞURDU Türkiye'ye yerleşecek Macar mültecilerinin 62 kişilik beşinci kafilesi dün gece saat 20.10 da uçakla memleketimize geldiği sırada.İstanbul'da bulunan Macar mültecilerinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • 1 Bir haftada yüzbinlerce kişiyi hayran bırakan yılın en muhteşem filmi.BİR YABANCI GİBİ Not As A Stranger)Robert Mitchum Frank Sinatra Olivia De Havilland Gloria Graham e-Charles Bickford Broderick C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Matbaa,Müceilit ve Bavulculara Muhtelif renklerde yıkanabilir cilt bezimiz gelmiştir.Ankara Caddesi No.111 Af itap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • KONGRE Türkiye Kızılay Cemiyeti Bakırköy Şubesinin senelik adi kongresi 24.2.1957 pazar günü saat 10 da Sakızağacı Zümrüt gazinosu Eski Miltiyadi)salonunda aktedilecektir.956 yılı aidatmı 31 Aralık 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • jet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI HİCRÎ 1376 Recep 21 Perşembe 21 ŞUBAT 1957 RUMÎ 1372 Şubat 8 VAKİT VASATİ EZAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • KİRALIK SALON Beyazıt meydanına ve Marmara'ya nazır her işe elverişli 225 M2 lik salon.Müracaat:Beyazıt Kardeşler Bonmarşesi Tel:22 00 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı alıdır fWiWl baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve sinir ağrılarını teskin eder bayanların muayfen zamanlardaki rahatsız* ıklarında faydalıdır Sağlık mevzuunda ailenin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • LİSANS SAHİBLERİNE İthal lisansı olupta her türlü değirmen ve ekmekçilik sanayiine mahsus makineler almak ye bu husustaki formaliteleri yaptırmak istiyen sanayicilerin TÜRK ELLAS T.A.Şirketine müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Kimyevi maddeler istihsal eden dünyaca mâruf DIAMALT AKTİENGESELLSCHAFT Münih Batı Almanya)Fabrikasının umumî mümessilliğine tâyin edildiğimizi kıymetli müşterilerimize ve tekstil,apre,boya,empresyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • v 9 m v ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İşlerimizin gittikçe genişlemesi dolayısı ile,25 Şubat 1957 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizi aşağıdaki adrese nakledeceğimizi kendileri ile iş yapmakta olduğumuz bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ ¥MBO MARKASINI ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Daktilo Alınacak Seri ve doğru yazabilen bir daktilo alınacaktır Kbussuud Caddesi No:75.Üst katta Resmî İlânlar Şirketine müracaat edilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Daktilo Aranıyor Seri Daktilo yazan bir bayana ihtiyaç vardır.Müracaat:Hisar Ticaret Kontuarı Morgül Sarayı Beyazıt Telefon:22 65 27/24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • ZAYİ DEPOZİTO MAKBUZU İstanbul Giriş Gümrüğünden almış olduğumuz 184161 sayı ve 9.6.1954 tarihli 830.73 liralık depozito makbuzunu zayi ettik.Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Kiryako Pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Bilûmum.artık azla vakit kaybetmeyiniz Harika temizleme tozu' FAY görülmemiş bir sürat ve kolaylıkla ev kadınının bilûmum temizlik meselelerini kökünden hallederray,bıçak,çatal,kaşık,mermer,fayans,çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • Meclisten notlar t Baştarajı 1 incide etmiyorlardı.Nitekim sıra kapaklarını yeniden vurmağa başladılar ve Reise de «İndir,indir» diye bağırdılar Reis de bu arzuyu yerine getirince Bölükbaşı kızdı.«Sıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • MECLİSTEKİ t Baştarafı 1 incide tlaki parti mücadeleleri de radyoya intikal ettiriliyor,bunları keseriz,eğer kesmezsek muhalefete de imkân veririz.Biz kendi grupçumuzun konuşmasını radyoda neşrettirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.02.1957
  • «Benini bildirime göre,Kkrem Ali Can,namuslu insandır.Namuslu insanlara düsen vazife,suiistimali ifade etmektir.Ali Çan'ın vazifesi şimdi kürsüden İtirafta bulunmaktır.demiştir.Bunun üzerine Ali Can k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.02.1957
  • Bugünkü maçta:VEFÂ FAVORİ Karşılaşma saat 15 te başlayacak Liglerin ikinci devresinde oldukça düzelen ve son haftaların en başarılı takımlarından biri olan Vefa,bugünkü maçın normal favorisidir.Yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • ÜNAL UYGUÇ Yürüyen adam Tanımadığımız bir Spor:YÜRÜYÜŞ Türkiye Yürüyüş Rekortmeni •Bu sporu memlekete sevdirmeye çalışacağım» diyor «Junk adında Polonyalı bir atletin resmiydi bu.diyor.Evet onun ilk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • K.Pasa Pazar 3 günü Alpullu'da oynayacak Kasımpaşa bir maç yapmak üzere Şekersporun davetlisi olarak Alpulluya gidecektir.Lâcivert beyazlı takım cumartesi günü Alpulluya hareket edecek ve pazar günü G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • 7 kulüp ligin 10 takım kalmasını istiyor.Dün Beyoğluspor kulübü lokalinde toplanan «Blok Pakt» üyeleri Futbol Federasyonunun profesyonel ligdeki takımları e indirmek kararı üzerinde görüşmüşlerdir.Yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • Millî Basketbol takımı dün çalıştı Milli Basketbol takımımız dün Spor ve Sergi Sarayında antrenman yapmıştır.Çalışmalara 11 basketbolcu iştirak etmiştir.Diğerleri mazeret dolayısiyle gelememişlerdir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • Haftanın basket maçları 23 şubat 1957 Cumartesi Saat 18.00 Galatasaray Darüşşafaka Saat 19.30 Modaspor Şişli Saat 21.00 Vefa Beşiktaş 24 şubat 1957 Pazar Saat 19.30 Beyoğluspor K.Spor Saat 20.30 Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • HİBE EDİLDİ LONDRA,20 Plymouth Argyle,Grimsby Town'u 2—1 yendiği gece,takımın malî kriz içinde bulunması sebebiyle ismini açıklamayan bir taraftar,Plymouth Argyle takımına 30.000 İngiliz lirası teberr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • ADANA NOTLARI ADANA,KURTULUŞUNU BİLE bu kadar heyecanla kuflayamazdı 19 gol yiyen Amerika takımının İngiliz antrenörü ziyafette Amerikan futbolunun mezarlığını seyrettiniz dedi 19—0.Evet,hâlâ herkes o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • Centilmen takımlara kupa verilecek ANKARA,20 Hususî)Spor Oyunları Federasyonundan bildirildiğine göre:a)Voleybol grup Federasyon Kupası ve Türkiye Birinciliğine katılarak centilmence hareketlerde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • B)MİLLÎ TAKIMI SEÇİLİYOR ANKARA.20 Hususî)B)milli takım antrenör ve tek seçicisi Şeref Görkey,bugün şehrimize gelerek B millî takımına alınacak elemanlar hakkında Hasan Polatla bir görüşme yapmıştır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • KISA HABERLER RUSYA'da LİG MAÇLARINDA DA OYUNCU DEĞİŞTİRİLEBİLECEK:Güvenilir bir kaynaktan bildirildiğine göre Ruslar,lig maçlarında da oyuncu değiştirmeğe başlayacaklardır.Verilen malûmata göre,her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • Kapalı salon atletizm birincilikleri Türkiye kapalı salon atletizm birinciliklerine 24 şubat pazar günü Ankara Gazi Eğitim spor salonunda İstanbul,İzmir ve Ankara atletizm takımlarının iştiraki ile ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • ISAMi önemli i ÇAMPİYON Kandilliye hükmen galip gelerek liseler arası basketaradubol şampiyonu olan İstanbul Kız Lisesi basketçilcri bir İSTANBUL KIZ USES' ŞAMPİYON OLDU [SAMI ÖNEMLİ] İTİRAZ İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • G.Saray Ankara'ya gitmekten vazgeçti Galatasaray kulübü bu hafta iki maç yapmak üzere Ankaraya gidecektir.Daveti yapan Ankaragücü takımına müsbet cevap verilmişti.Fakat dün akşam toplanan idare heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • Tek seçici/D.Almanya hakkında izahat verdi "7 NÎSAN'DA KARŞILAŞACAĞIMIZ RAKİBİMİZ,WM İLE MACAR SİSTEMİNİ KARIŞTIRARAK OYNAMAKTADIR,Doğu Almanya ile yapacağımız(millî maça millî takımımızın hazırlanmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • [İLHAN DEMİREL] FERİDUN BUGEKER,UÇAĞIN MERDİVENİNDE KARŞILAYICILARINI SELÂMLIYOR Fenerbahçe Santrforu FERİDUN dün gece geldi 20 günlük tatilini geçirecek olan millî futbolcumuz,Fenerbahçe'de antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • Ordu Takımının antrenman maçı Maç,Alsancak Stadından Ankara Radyosu ile naklen yayınlanacak •İZMİR,20 Hususî)İtalyan Ordu Takımı cuma günü şehrimize gelecektir.Hazırlanan programa göre,İtalyan ve Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.02.1957
  • Fenerbahçe bir oyuncu İLE ANLAŞTI Eskişehir Demirspor'unun santrhafı Cevat 23 yaşında [Hususî Muhabirimiz Erdoğan Bayraktar'dan] ESKİŞEHİR,20 Fenerbahçe son Eskişehir seyahatinde çok beğendiği Demirps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor