Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • Lübnan'da siyasî bir cinayet işlendi [ŞARK B.B.A.BEYRUT,19 Bugün öğleden sonra Beyrut'un işlek caddelerinden birinde,Lübnan'a iltica etmiş olan Suriye siyasi şahsiyetlerinden Yarbay Gassan El Cedit,Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • ESKİŞEHİR'DE ALARM TECRÜBESİ YAPILIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,19 Yarın saat 10 da başlamak ve 11 de nihayete ermek üzere umumi bir alarm tecrübesi yapılacakttr.Buna şehrimizdeki askeri ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • CHP.II Başkanı ve 3 arkadaşı istifa etti Muhlis Sırmalı ile birlikte il idare Kurulu üyesi ismail Arar,Abdurrahman Arslan ve Güzide Tanrıyar da istifalarını verdi CH.P.İstanbul İl Başkanı Avukat Muhli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • ÖLÜME MAHKÛM IA.P.1 Budapeştede 5 Macar vatanseveri,gayri ıneşru olarak silâh saklamak suçundan,ölüme mahkûm edilmiştir.Bes Maçamı evinde yapılan araştırmalarda,«bir bölüğe yetecek kadar» silâh bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • CASUS ARMAN VARTANYAN HAKKINDA-VERİLEN KARARİ DİNLERKEN.BİR RUS CASUSU NÂHHÛH Yedek Subaylığı sırasında casusluk yapan Arman Vartaryan'ın idam cezası müebbet hapse çevrildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • r/'fc i 'i MM-V IRUÇHAN UNVER] Evvelki gun vefat eden emekli koramiral Şükrü Okan'ın cenazesi dün askori merasimle kaldırılmıştır.Merhumun,Türk bayramına sarılı abutu evinden alınarak cenaze namazı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE DÜNKÜ KIBRIS MÜZAKERELERİ SIRASINDA OF.SİLÂH ŞEVKİNİ İTİRAF ETTİ Yunan Hariciye Vekili,tedbirlere rağmen bası kimselerin ıbrıs*a silah gönderdiklerini söylemek sorunda kaldı NEW-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • MARTHA Tören öldü Beyin hastalığından ölen yıldız,31 yaşındaydı rASSOCIATED PRESS] STOCKHOLM,19 Evvelki gece Stockholm'ün «Aile» tiyatrosunda verdiği bir temsili müteakip ağır surette hastalanan Holly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • Eden ağır HASTA LMİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,19 Hasta olduğu için istirahat elmek üzere Yeni Zelanda'ya gitmekte olan eski İngiltere Başvekili Sir Anthony Eden,yolculuğu esnasında,vapurda iki defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • DAMGA RESMİ ARTTIRILIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Damga Resmi Kanununu tâdil eden ve muayyen evrak ve senetlere bugünkünden yüzde yüze kadar,zamlı pul yapıştırılmasını icap ettiren kanun lâyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • MADALYA ALDI IRUÇHAN ÜNVER Geçenlerde Gaskonya körfezinde büyük bir fırtına atlatan Volar şilebinin scrdümeni Süer Bilgin'e bu fırtına esnasında gösterdiği yararlıktan dolayı Gemi Adamları Sendikası t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • Bütçe müzakeresi bugün başlıyor MALİYE VEKİLİ'NİN BÜTÇEYİ TAKDİM NUTKUNDAN SONRA GRUP SÖZCÜLERİ TENKİDLERİNİ YAPACAKLAR [HUSUSÎ MU-HABİRİMİZDEN] ANKARA,19 1957 bütçe kanun lâyihasının müzakeresine bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1957
  • ^ffiwh formülü sauesinJe alminyum kaplarınızı dahî j^ kafiyen tahriş etmez L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • €m MUDANYA AJANSIMIZ YAKIN ZARİF AÇILIŞ HÂTIRALARI ZENGİN HUSUSİ KEŞİDESİYLE Hizmetinize giriyor.Hesap açtıranlar 2 milyon liralık İkramiye plânından istifade ederler.GARANTİ BANKASI 10.000 Kişiye Kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT DİLSİZLİK Konuşamamak,söz soyleyememek haline dilsizlik denir.Başlıca sebepleri şunlardır:1 Doğuştan dilsizlik,işitme uzvu olan kulağın ana rahminde iyi teşekkül edememesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • Tekaüdîyesî olmayan bir işte çalışmak tekaüdiyeden tamamen mahrum olmak mı demektir?Evet,şimdiden başınızın ça-tarafından tasarruf sahiplerinin resine bakmazsanız hayatınızın istifadesine arzedilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • iri OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Beklemediğiniz bir hâdise,sizi değer verdiğiniz insana yaklaştıracak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İşlerinizi itinâ ile görünüz.Fakat kimsenin sizi yormasına göz yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • BULMACA SOLDAN *AĞA 9 10 11 12 1 Kötü kullanma,2 Bir maden Divan şair-lerimizden biri,I 3 Müsbet ilim,Altında gizli hüveyle anlat-ma Yıldız,4 O Bir deniz teknesi,a 5 Duman lekesi Bir memleket c Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • I MIHI I İlli IM III lllimill I Mllimill MM II HIMHIM I III I İlli 11IIMIMIH MIHI II III ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Afife Ediboğlu 13.30 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • r SİNEMALAR j TİYATROLAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kardeş Kurşunu Ayhan Işık Türk filmi.2 Kahpe Gülistan Güzey Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 b2)Amber Rai Kapoor Türkçe ATLAS Tel:44 83 35)Vahş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • ÖLÜM Hamide Karaağaç'ın Zevci,Bediiye Öznıen,Lemiye Karaağaç ve Dr.Mahmut Karaağaç'ın babaları,Dr.Tules Karaağaç,Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müşaviri Hüsnü Özmen'in ve Tüccardan Memduh Ağaoğlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • VEFAT Nadide Sübaşının eşi,Müzeyyen Sökhan,Hacer Tükel!Talia Muılu'nun babaları,Tüccardan Hacı Hüseyin Hilmi Tükel,Binbaşı Oğuz Sökhan,Tüccar Terzi Kaya Mutlu'nun kainpederleri,Sümerbank Defterdar Fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • VEFAT Merhum Kemalettin beyin kerimesi,Hayri Işıkel,Ferhunde Bozok,Mürvet Akal,Hikmet Tamer,Şüheda Yasaman'ın valdeleri,Reşit Akal,Remzi Tamer,Ekrem Yasaman,Hikmet Bozokun kayın valdeleri.Bayan Müeyye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • Sun'i yağmur yağdırma tecrübeleri yapılıyor UÇAKTAN ATILAN BUZ PARÇALARI İLE YAPILAN TECRÜBELER İSTENİLEN NETİCEYİ VERMEDİ Kurak havalarda yağmur yağdırmak maksadiyle tecrübelere girişilmiştir.Bu faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • Bir kömür şilebi,başka bir gemiye bindirdi Sadıkoğluna ait bir şilep kömür yüklü olduğu halde limana girdikten sonra Kuruçeşme önlerinde «Karadere» isimli bir gemiye çarpmış ve geminin yaralanmasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Haz.rfayan Dr.Halûk CILLOV Dış Ticaret Açığımız Azalmıştır.1956 yılının dıs ticaret istatistikleri elimize geçmiş bulunuyor.Memleketimizde hazırlanan iktisadi istatistikler arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • artık bir hayal değildir I Modern fen sayesinde bu hayal hakikat olabiliyor.Güzellik,şimdi bütün bayatların elindedir Tokalen kremini kullanmak gayet kolaydır.Bir Viyanatı mütehassıs tarafından keşfed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • TEŞEKKÜR Akbıyık camiinde 19/2/957 sah günü okunan mevludda Ağa camii müezzini Kemal Tezergile,Hasan Akkuşa,H.Hüseyin Gökmene,Hayrullah Sesigüre,H.İbrahim Aslana,Necdet Talaka,Bigalı H.Sami Aşkına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • KISA HABERLER BELEDİYE Meclisi üyelerinden Yüksek Mühendis Besim Akovanın vefatı ile açılan Belediye Meclisi azâlığına,D.P.Beyoğlu teşkilâtından birinci yedek üye "Niyazi Gültekin davet edilmiştir.AHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • v,t i 1111 1111111111111111111.Ill It.I.Ill III.ri II.111!llirillll I i Bir hârika çocuk daha E ÖRT yaşında mü/ik dehâsı belirmiş.Beş WtM yaşında İstanbul Belediye Konservatuarına girmiş.Evvelâ Rânâ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1957
  • Umum Müdür,yeni otobüsler hakkında geniş izahat verdi Belediye Meclisinin dünkü toplantısında konuşan Kâmuran Görgün 200 adet daha Skoda otobüsü alınacağını söyledi Belediye Meclisi dün de toplanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • HÜRRİYETİN SESİ_Yeni Gün ANKARA'NIN EN BÜYÜK GAZETESİ 22 ŞUBAT CUMA GÜNÜ ÇIKIYOR YENİ GÜN'de okuyacağmız imzalar arasında Cihad Baban,Muhlis Ete,Ekrem Ali Can,Fethi Çelikbaş,Safaeddin Karanakçı,Enver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Pek yakında BEYOĞLUNDA 3 BÜYÜK SİNEMADA BİRDEN HAYIRSIZ EVLÂT PESEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • ANTIDOT POMA *NEZL£ *G«İP «OİŞ AĞRISI ADALE ROHATİ1HASI YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI AIII.BOCLK SOKMASI I KESİK «YARALAR ğ «KAŞINTI S »EKZEMA ERGENLİK 60 «DONUK ^fc DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAN SONRA KULLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • MUHTEREM ANADOLU MANİFATURACI ESNAFININ NAZARI DİKKATİNE BOSSA BASMA FABRİKASININ Bütün çeşitlerini,her mevsim ve devamlı olarak en müsait fiatlarla yalnız mağazamızda temin edebilirsiniz.ÖDEMELİ OLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • SATILIK OTOBÜS Şoson marka 52 model yeni fevkalâde vaziyetle İstanbul Belediyesine 99037 numara ile mukayyet 40 kişilik otobüs İstanbul Sekizinci İcra memurluğunca satışa çıkarılmıştır.Birinci satış:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • BAYANLAR SİZİN İÇİN s Yüksek Dikiş'in en son Kreasyonları BAYLAR SİZİN İÇİN Paris'in en güzel kızları Bütün bunlar:PARİS MANKENLERİ Renkli Sinemaskop Fransızca sözlü Filminde Yaratıcıları:MADELEINE RO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • SARAY Sineması NİL VADİSİNDE KASIRGA RENKLİ SİNEMASKOP SON HAFTA SON HAFTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • İkizler merkebi analarına tercih etti İZMİR,19 Dünyaya getirdiği ikiz çocuklarını bırakıp kaçan bir ana,idari makamlar tarafından yakalanmıştır.Bergamalı ikiz bebekler annelerinin gaybubeti esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • 1957 Tasarrufu teşvik plânı 10.000 Kişiye Para İkramiye-Hesaplarında en az 200 Lira olanlar kuraya katılırlar GARAHTİ BANKASI Her 100 Liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • AMERİKADA TENEZZUH STİLİNDE KAMYONET İMÂLİ TEMAYÜLÜ 1957 modeli bu kamyonet biraz da gözlerin zevkine hitap etmiyor mu?300 küsur yeni kamyon modelini hazırlanmak ve prodükspona geçmek için Amerikan Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • İNGİLİZCE BİLENLER Bütün Meslek sahipleri,Doktor,Mühendis,İş Adamı,Fabrikatör ve Teknisyenlere büyük istifâdeler temin edecek Amerikan Mecmualarına abone olmak ve Türk parası ile Amerikadan kitap geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Bu akşamdan itibaren KERVANSARAY'da DODO VON HAMBURG Avrupa'nın 1 numaralı STREAP TEASE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Martha Tören öldü t Baştarafı 1 incide rupada bulunmaktaydı.Bilhassa İtalyan sinema filmcileriylc işbirliği yapmıştı.Martha Tören,ölümünden bir kaç ay evvel Stockholm'e düıımüg ve Kraliyet Tiyatrosund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Karadeniz ve Marmara tütün piyasaları açılıyor İktisat ve İnhisarlar Vekâletleri piyasaların 11 ve 25 Mart tarihlerinde açılacağını ilân etti IANADOLU AJANSİ)ANKARA,19 İktisat ve İnhisarlar Vekâletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • I "Şubat» m cevâbı B^fc İKİNCİ günü «Şubat» m aleyhinde yazdığun yazıya bir oku-E *J yucum «Şubat» in ağzından şu cevabı veriyor:«Bizim o küçük yapraklarımızı her gün takviminizden birer E birer kopar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Averof,silâh şevkini itiraf etti t Baştarafı 1 incide termination prensibini destekleyen lege,Yunanistan'ın da Kıbrıs'ı ilka hie bir hakkı olmadığını bildirilir.Seylan delcgosi,su acaib müâayı ileri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Damga resmi arttırılıyor t Başturajı 1 incide neblâğı havi mukaveleler,akti muazaminin sipariş kabul mektupları ve elgrafları.ticari ve nıütedavil evrak miattır kefalet,teminat ve rehin enctleriı alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Trakya'da yeni petrol yatakları bulundu [Hususî muhabirimiz Güngör Biiyiikgöneııç'denl KIRKLARELİ,19 Şehrimizin Pınarhisar kazasının Ceylân köy sahasında zengin petrol yatakları bulunmuştur.Trakyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • Türk ve Yunan generalleri İzmir'de toplantı yapıyor NATO Karargâhında yapılan toplantıda bölgeye bir taarruz vukuunda alınacak hava tedbirleri müzakere ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • MÜLTECİLERE İS TEKLİFİ YAĞIYOR I İLHAN DEMİRELİ Halen Sirkeci misafirhanesi ile Pendik kampında bulunan Macar mültecilerine çeşitli iş teklifleri yapılmaktadır.Ancak verilen karar gereğince,bu müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • {us Liderleri Oria oğu memleketlerini rine tehdit etliler r 'ulganin ve Kruşçev Amerika'nın bu «mleketleri atom ve Hidrojen karine sürükleyeceğini söylüyor [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,19 Sovyet Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • YILDIZ BEŞİKTAŞ I 1 L D 1 L Sinemasında Matinelerden itibaren RENKLİ SİNEMASKOP TÜRKÇE JEAN SİMMONS FİRAVUNUN Gfi7DFÇİGENE TİERNEY VICTOR MATURE1 w,tfnun WUfcWLgı K.PURDON CİNAYET YOLÜSSfeSSSS Matinel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1957
  • ŞEHİR TİYATROLAR!Komedi Kısmı Yeni Tiyatroda Bu Akşamdan İtibaren Yalnız 15 gün için M E M A K î Komedi 3 perde Yazan:Molier Adapte eden:Ahmet Vefik Paşa Sahneye Koyan:Behzat Butak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • CİCİ CAN BlTriS)HALDE NİÇİN HÂLÂ K B0VANtYDRSÜM HUR'ıYEP V EVE GİTMİYORl^ifW MÜYÜZ?ERTESİ AKŞAM i proskam HAYlf?CİCICAN BEN Bû GECE ŞAKİRUE PAVYO-NA GİDECEĞİM WE-MEMMUP4 ZAHMET HTM& Cİ-OLDUM-SE*Ü CtCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • JOHNNY HAZARD '"AAfCSADıMtZ HARARET DUVA-RINI AS/W4K L.SON KAlAN MANİA SU YALNIZ TEH.FRANK ROBBİNS Z\mm':W 1 1/SuR AT FAZLAL-AS 1 EVET.GOR-TlKÇA WARARET AR 1 OÜM SOĞuT.TAR.Bu SuRETLE 1 AA TERM.OE 'AET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • CISCO KID en—H-J OSE S^tfNÂS» J*0$ Mf D ANLAŞILDI,PANCO İYİ V MİSANCı OLA/WAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY EV ALTÜST.BuNJLAR.1 TEMİZ 4-EMEK ÇİN 3l.TÜN Sil?HAFTALIK SUL^KSI YıKAMAK İÇİN PRATİK 8lR.ÇÂRE VOK MU ACABA J NE O ALİ 8EY MAN'lfA HENÜZ VAUİDESTNıN YANIN.OAN OOiC*\SDİ Mİ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • Medeniyetin henüz uğramadığı ülke RUS YAPISI TÜFEKLERLE ADEN'İ ELE GEÇİRMEĞE ÇALIŞAN 4.5 MİLYON YEMENİ!HÂLÂ ORTA ÇAĞI HATIRLATAN İPTİDAÎ BİR ŞEKİLDE YAŞİYOR SENELERCE İsrail sınırlarını maktadır.Bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • HAZRET-I-ALİ YAZAN:REFİ' CEVAD 151 ü L U N A Y Ne oluyor?dedi,ben bunları nuıkateleden nehyetmedim mi?Ashâbdan biri:Yâ Resûlallah!Zannedersem,Kureyş'den bir kuvvet Halid'e karşı harb ettiler.Oraya kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • PARİSLİ KADIN Omuzlarından kadife kapı aldı.Ve Jeanne,makine gibi bir hareketle sırtına mavi bir akşam elbisesini geçirdi.Kızı başından savdı.Yalnız kalmak istiyordu.Uzaktan,salondan doğru hâlâ sesler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • AŞK HİKAYESİ ÇİFTLİKTEKİ SIR TEFRİKA No:10 Melihin bütün Vatllğmi dehşet sardı.Bu deli ile kalkıp gidecek mi idi simdi?Allalı korusun.Gitmeyip E ne yapabilirdi.Bağırsa,çağına,onu ele ini verse'.E llüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • ENSTANTANE İR kadın görüyorum.Şıngır şıngır.Küpcılerinin,kolyesinin sesini duyacak gibi oluyorsunuz.Sacının kuzgun boyası,kulaklarının halkası İspanyol dansüzleıininkini hatır-latiyor.Geri kalan nesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • TOM BIK Bu BİR SlR'-DiR çocuklar BU 8EMİAA UZUN ÇAu'5-ESERİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • DEMİR YUMRUK OuR.8AKAUM Evt_at 3U UMUT AUĞIN BANA 50O OOi-ARA AAAL OLDü_ONU TEUAPl ETMEK y—N Mtl_U MAÇTA ©LUENTIN KOL.E3INI 6 PUAN PARKÇA YENECEĞİNİZE t 3AHSE GldOlMı GEÇİ DÖNE.MEM.OMA GÖZ.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • SOZJ-EJ2ı/we.'SAN mi.YO* MUSUN BAK ÖL-MEK ÜZEREYİM,YALAN SÖYUİYECEK j DEĞİLİM.EvET.MAKL.IS1NI2,SİZE İNANIYORUM AUM BÜTÜN BABA-LAR.BURAOA f GENÇ VE GÜZELSİN " 0OO DOLARA KARS' 2 MİLYON)DOLAR.'KAkZANMAI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1957
  • MARUF BEY MARTIN *2*^T uTS!ğ\[jtS jjfeAu-yy V3 J3yo ^Cx WT^_A»9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.02.1957
  • OPON SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞİ FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale,siyatik ve soğuk algınlığından ileri gelen ağnlara karşı faydalıdır SS-S3 OPON günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • NAKLİYE İLÂNI Türkiye Demir Ve Çelik işletmeleri istanbul Mümessilliğinden s 1 Türkiye Demir ve Çeli'c İşletmeleri Umum Müdürlüğü veya Müesseseleri tarafından mubayaa edilecek her nev'i malzeme ve emt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • VİTA ile hazırladığınız yemekler,besleyici,hafiftir ve bilhassa kolay hazmedilir.Karım,ağzımı sulandıran yemeklerini pî şirmek için,muntazaman onu kullanır,çünkü VİTA çok lezzetlidir.VİTA'nın,daima-yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • Tecrübeli Muhasebe Yardımcısı Aranıyor Sanayi müessesede çalışmak üzere idarî işlerden anlar Referans verebilecek muhasebe yardımcısına ihtiyaç vardır.Taliplerin elyazılariyle tercümei hallerini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • işçi Sigortaları Kurumu istanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sağlık tesislerinden Nişantaşı,Sultanahmet Hastahanelori ile Eyüp Dispanserinin bir senelik beyaz,kaşar peynir ve kaymak ihtiyacı kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığt yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • HİCHÎ 1376 Recep 20 Çarşamba 20 ŞUBAT 1957 RUMÎ 1372 Şubat 7 VAKİT VASATİ EZANİ Güne$ 6-50 102 Öğle 12.28 6.40 İkindi 15.26 9.38 Akçam 17.48 12.00 Yatsı 19.19 1.31 İmsak 5.10 11.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • İNŞAAT İLANI Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Ordu Vilâyetinde betonarme fındık deposu ve idare binası inşaatı olup,keşif bedeli 805.334.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • KOCAMUSTAFAPAŞA ISTANBUL SİNEMASINDA Çılgın danslar hârikası ROCK-AND-ROLL KELEPÇELİ ÂŞIKLAR GARY GRANT GRACE KELLY Seanslar:1.40 Çılgın danslar harikası 3.10 Kelepçeli Aşıklar Seanslar:5.05 Çılgın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • ¦¦tltkkaü lltıMIKt •ımuMi MN4IUSI i-ItUlUbfl us!İl II 199 120.000 hesabile bir kişiye 500 Lira Aylık Gelir Ayrıca 15.000 Liral.k PARA İkramiyelerinden faydalanmak için ayda 25 Lira yatırarak Küçük Tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • TRİBÜN İNŞAATI YAPTIRILACAK BEDEN TERBİYESİ ANKARA BÖLGESİ BAŞKANLIĞINDAN:1 19 Mayıs Stadyomu ilâve arka tribünler ikmal inşaatı,kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • Bilûmum Temizlik İşlerinde artık fazla vakıf kaybetmeyiniz Harika temizleme tozu FAY görülmemiş bir sür'at ve kolaylıkla ev kadınının bilûmum temizlik meselelerini kökünden halleder.Fay,bıçak,çatal,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR te rrritler mMamelertn!açar.lentU fûsünükolaylaştırır.eençfıgînltiiW hHf»4» «der if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • İNŞAAT İLÂNI Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdülrüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Trabzon vilâyetinde betonarme fındık deposu ve idare binası inşaatı olup,keşif bedeli 829.059
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • fcv hanımları Türkiye toptan satış yeri:İNCİ ITRİYAT DEPOSU İstanbul Marpuççular,Çaı-şılı Gürün Han,No.29 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • Bulana Mükâfat 18.2.957 pazartesi gecesi saat 10-11 arasında Taksim Kervansaray Pavyonunda aile hâtırası olan bir Broş kaybolmuştur.Bulan zat 48 60 92 ye yahut 48 55 09 No.ya telefon ettiğinde fazlasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.02.1957
  • ZAYİ 36092 numaralı ehliyetimi zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mehmet Ali Başaran Haver Laboratuarı Çengelköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.02.1957
  • ESKİŞEHİR KOTLARI F.BAHÇE YÂNLIS TERTİP VE TAKTİĞİNE KURBAN GİTTİ Futbolcular neşeli,idareciler ümitli ve mütebessimdi.Antrenör Szekeily takımından son derece emin Korunuyordu.Taraftarlar ise,bu seyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • KIRSAN'IN İSTİSARÎ TOPLANTİSİ.ANKARA,19 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün tertip etmiş olduğu toplantının mahiyeti bugün anlaşılmıştır.Beden Terbiyesi Umum Müdürü tarafından bu toplantıya aşağıdaki şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • ARSENAL PRESTON'U 2-1 YENEREK ELEDİ Altıncı turda Manchester U.3kümeden Bournemouth'a düştü LONDRA,19 Cumartesi günü oynanıp 3—3 berabere biten Arsenal Preston Nord End maçının ikincisi,dün 62 bin sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • [İLHAN DEMİREL] 1 MARTTA BAŞLAYACAK OLAN DÜNYA DEMİRYOLLARI SERBEST GÜ-REŞ ŞAMPİYONASINA HALİT BALAMİRİN HAZIRLADIĞI GÜREŞ TAKI-MININ DÜN İLK SEÇMESİ YAPILMIŞTIR.RESMİMİZDE,GÜREŞÇİLER SABAH JİMNASTİĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • BUGÜNKÜ okul maçları KIZ LİSELERİ BASKETBOL FİNALİNİ İSTANBUL İLE KANDİLLİ OYUVYOR Okul spor yurtlarının tertiplediği* müsabakalara bugün de muhtelif salon ve sahalarda devam edilecektir.Türk sporu iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • VCUil CD Mi»!takıma ilk defa çağırılan İstanbulsporlu Kenan ve Vefalı Hilmi.ANTRENMAN maçını Tek Seçici tatminkâr buldu Millî Takım Namzedleri 2 nci Profesyonel karmayı 4 0 yendiler.Gollerin ikisini M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • I BASKETBOLDE ON İKİNCİ HAFTA I Moda yenildi,fakat oyunu göz doldurdu I Fenerbahçe ile Vefa ise beklenen galibiyetlerini rahat elde ettiler Modaspor takımı lig sonuncusu Karagücü'ne yenilse bile ertes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • Eskişehir Demirspor'u,Adaleti davet etti Eskişehir Demirspor takımı Adaleti davet etti.Teklif genç takımılar kar-şılaşmnsım takip etmek için Eskişehire gitmiş olan Adalet kulübü umumî kaptanı Fahri So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • KISA HABERLER MİLLÎ KARŞILAŞMA:ANKA-RA,19 Hususî)Spor Oyunları Federasyonundan bildirildiğine göre,Basketbol millî takımımız bu sene biri Eylül 957 de,Türkiye'de,diğeri de Ekim ayında Bükreş'te olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.02.1957
  • italya Ordu maçı biletleri rağbette On bin kişilik Alsancak Siadındaki maça giremeyen çok olacak İZMİR.19 Hususi)Türkiye İtalya ordu maçı Ege'de büyük bir alâka uyandırmıştır.Civar şehir ve kasabalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor