Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:7 SAYI:2431
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE KIBRIS İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI Sar per Birleşmiş Milletlerden şu taleplerde bulundu:1 Yunanistan'ın tedhişe son vermesinin temini 2-t/ç devlet arasında bir konferans sağlanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • Kıbrıs'tı Rumlar dün grev ve nümayiş yaptı [Hususî Muhabirimiz Tekin YÜKSEL'den)LEFKOŞE,18 Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde ele alınması münasebetiyle bugün Lefkoşe'de ve Kıbrıs'ın diğer büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • Başvekil Yunanistan'ı Aklıselime Dâvei etti Menderes,Yunanistan için Türk dostluğunun zarurî olduğunu söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Başvekil Adnan Menderes,Amerikan M.B.C.radyoları şebekes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • Bütçe müzakereleri yarın başlıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Bütçe kanun lâyihasının müzakeresine Meclisin çarşamba günkü İçttmaında bağlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • İzmir'de sühunet 30 dereceye çıktı [TÜRK HABERLER AJANSI] İZMİR,18 İzmir ve havalisi bugün tam bir bahar havası yaşamıştır.Bugün şehrimizde sıcaklık gölgede 21,güneşte ise 30 derece olarak kaydedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • İsrail Gazze'nin tahliyesi talebini tekrar reddetti Eisenhower9in sözcüsü İsrail'in İsrarının yeni karışıklıklara sebep olacağını söyledi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ ve AJANSLAR] LONDRA,18 Başkan Elsenhow
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ Yasak olmayan cinsi I Spor ve Sergi Sarayında tertip-I lenen dans müsabakası,dün ge-1 ce saat 21 de yapılmıştır.Büyük I bir seyirci topluluğu tarafından takip edilen müsabakaya,6 çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • BEŞ ÇOCUKLA HÜRRİYETİ SEÇTİ [RÜÇHAN ÜNVER] Macar mültecilerinin dün gece gelen dördilncü kafilesi içinde en çok dikkati çeken,beş çocuklu Malmeister İstvan ailesi olmuştur.İstvan'm bu beş kızından baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.02.1957
  • Hususî otolara konacak vergi Ağırlığa göre alınacak İSO 1800 lira arasındaki vergi iki taksitte ödenecek.Vergi,tahakkuk yılından 2 yıl evvelki modellere kadar yüzde 50,3 4 yıl evvelkilerden yüzde 30 z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN.DÜNYADAN SANAT HABERLERİ HULKISANER Milinin ı ııı ı mu Düşünce Tiyatrosu Afif Yesari hem karşısındaki adama bakıyor hem düşünüyordu.Uzun müddet hiç bir hareket yapmadan düşünmeye deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BİL ve HASTALIKLAR Eskidenberi,hekimlerin nabızdan sonra dil muayenesiyle işe başlamaları âdet olmuştur.Zira dil,bir çok hastalıkları teşhiste,kıymetli ip uçları verir.Sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • I III I III,II,I III 111111111111% ISTANBUL E 12.27 Açılış ve Program 12.30 E Küçük orkestra 13.00 Şarkılar,İ Ahmet Üstün 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık E orkestra müziği 14.30 Berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • ti M OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Dikkatinizi işinize vermekte güçlük çekeceksiniz.Fikrinizi kurcalayan bir şey var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Emrinizde bulunan veya mesuliyetini taşıdığınız İns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • BULMAC A SOLDAN SAĞA:1 Eski zamanın zifaf hediyesi.2 Bir ajana Bir sayı Askeri bir birlik.3 Zâlim.4 Eski zaman tüfeklerinden biri Kârsız değer.5 İsim Bir ünlem İkametgâh.6 Bir kadın adı.7 Hoşnutluk.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Dr.Biilend Köprülü Avukat Burhan Güngör İ.Ü.Medenî Hukuk ve Toprak İstanbul Belediyesi Hukuku Doçenti Avukatlarından NOTLU İZAHLI SİSTEMATİK İMAR kanunu ve Alâkalı Mevzuat ile İçtihatlar ÖNSÖZ:İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • VEFAT İranlılar Hayır Cemiyeti kurucularından Türk İran Dostluk Cemiyeti İdare Heyeti âzasından ve İranlı tüccardan Bay İsmail KASIMZADE 18/2/957 tarihinde dari bakaya irtihal etmiştir.Cenazesi 19/2/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Et ve Balık Kurumu parça et satacak MAYIS AYINDA ŞEHRİN BİR ÇOK SEMTLERİNDE PERAKENDE ET SATAN DÜKKÂNLAR AÇILACAK Et ve Balık Kurumu paket halinde koyun ve sığır eti satacaktır.Bu hususta kendisiyle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • YENİ TERSANE ÇAYIROVA MEVKİİNDE KURULACAK 300 milyon liraya mal olacak modern tersaneye îslinye ve Haliç'teki tesisler de nakledilecek Bundan bir müddet önce Denizcilik Bankasmm Pendikte bir tersane a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Kadınlar için trenlerde ayrı yer isteniyor Dün gerek Haydarpaşa ve gerekse Sirkeci banliyö trenleri hakkında iki bayan vatandaş,ilgili idarelere birer dilekçe İle garip müracaatta bulunmuşlardır.Bu ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Bir Amerikan şilebi 20 balıkçının ağını parçaladı Evvelki akşam limanımıza gelen Amerikan bandıralı Expeditor şilebi kılavuz kaptanın idaresinde limana demir atarken,o civarda avlanan balıkçılardan 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • GEÇEN SENEKİ İHRACAT VE İTHALÂTIMIZ Hazırlanan istatistiklere göre geçen seneki ihracatımızın tutarı 854 milyon lira,ithalâtımız ige 1140.6 milyon Uradır.Buna nazaran dış ticaret açığımız 1955 te 516.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Sicilli Ticaret gazetesi yeni şekilde çıkıyor Sicilli Ticarat gazetesi perşembe gününden itibaren yeni şekilde çıkmaya başlayacaktır.Türk Ticaret Kanununa göre gazete.Ankarada Ticaret,Sanayi Odaları v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Anadolu yakasının imâr durumu tetkik edildi Şehircilik İmâr,Fen İstişare Heyeti,dün sabah Vilâyette toplanmıştır.Belediye Reis Muavini Sedat Erkoğlu 11e alâkalı daire müdürlerinden başka Ordu Müfettiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili annemiz AYŞE GÜNEL'in vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen ve ziyaretimize gelerek veya telgraf ve mektupla acımızı paylaşmak lUtfunda bulunan sayın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • r;SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)I Kanlariyle Ödediler Eşref Kolçak Türk filmi.2 tzmir Sokaklarında Türk filmi.A L K A Z A B(Tel:14 25 62)Zavallı Yavru Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 83 35)Vahş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Hazırlopçuluk B KIDEBIR,lise,yüksek okul ve üniversite I gençleri,bir münazarada müdafaa edecekleri tezin delillerini öğrenmek için,E bana gelirler.Zahmetlerini boşa çıkarmam.Fal kat kendi araştırmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • KISA HABERLER PERAKENDECİ Kasaplar Derneğinin yıllık kongresi,pazar günü Şehzâdebaşı'ndaki Saray salonunda yapılacaktır.SİVAS tankeri,memleketimize getirmek üzere İtalya'dan yüklediği 3515 ton akaryak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Şekerli maddelere gelişi güzel zamlar yapılıyor PASTACI VE MUHALLEBİCİLERİN BELEDİYEYE YAPTIKLARI ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ Mamul şeker,helva,tatlı ve reçel Hatlarında artış müşahede edilmektedir.Fiat yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • İşportacıların sayısı gün geçtikçe artıyor Uzun müddettenberi,gümrüklerde bekleyen malların satışa çıkarılması sebebile İşportacıların sayısı yeniden fazlalaşmıştır.Bu malların ucuz fiatlarından dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Nebiye şilebinin kurtarılmasına çalışılıyor 3800 tonluk cNebiye» gemisi evvelki gece Süreyya plajında karaya oturmuş ve geminin kurtarılması iğin dün teşebbüse geçilmiştir.Gemi Kurtarma Müdürlüğünün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Kadıköy Kız Lisesinde dün tedrisata başlandı Kadıköy Kız Lisesi dün sabahtan itibaren törensiz olarak tedrisata başlamıştır.Hazırlıklardan bir kısmının İkmal edilmemiş olması sebebile tören bilâhare y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • Troleybüs tesislerinin kurulmasına başlanıyor Istanbulun münakale İhtiyacının karşılanmasında mühim bir adım teşkil edecek olan Troleybüs tesislerinin bir an evvel kurulması için yapılan çalışmalara d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • BEYOnUJ'NPa BİR FIRIN KAPATILDI Belediye Sıhhî Murakabe ekipleri,son günlerde fırınların kontroluna daha fazla ehemmiyet vermeğe başlamışlardır.Yapılan kontrollar sonunda Beyoğlu mıntakasında bir fırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.02.1957
  • İngiltere île ticarî görüşmeler devam ediyor Memleketimiz İle İngiltere arasında ticaret görüşmeleri yapılmaktadır.Müsbet bir şekilde gelişen müzakerelerin konusu ticaret hacminin arttırılması ve malî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • roscanini'nin cenaz mersiyeyi Gençer söyledi Muazzam cenaze merasiminde La Scala Korosunun refakatinde mersiyeyi okuyan Leylâ Gençer,meşhur Sopranolar arasındaki denemeden sonra seçilmişti.[ASSOCIATED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • PLATİN JÜBİLESİ [A.P.Prens All Han'a evvelki gün Bombay'da,platin bir plâka takdim edilmiştir.Hediye kendisine,babası Ağa Han'ın reisi bulunduğu Ismaili mezhebi ileri gelenleri tarafından merasimle su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • Hastalık ve Analık Sigortaları Kanunu dün kabul edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında iş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigortası hakkındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • İhraç malları Hatlarında ahenk temin edilecek Ankara'da yapılan toplantıda değişik fiatlarla ihracat yapılmasını önliyecek tedbirler alınmasına karar verildi ihraç mallarının satış tescili ve fiat kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • MARYLİN'İN KOCASI Amerikan Kongresine İTAATSİZLİKTEN SUÇLU [ASSOCIATED PRESâ] WASHINGTON.18 Sahne yazarı ve aktris Marylln'in kocası bugün,¦Kongreye itaatsizlik» mahiyetinde görülen iki hareketten suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • Güzel havalar bir kaç gün daha devam edecek Şehrimizde hava dün de tıpkı bir bahar gününü andırmış ve hafif lodos akşama kadar devam etmiştir.Meteorolojinin bildirdiğme göre bugün de hava gene az bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • Kaatil Zeki özer mektupla af dilemiş Teşvikiye'de karısı Şükran Özer'i bıçak ve havan eli darbesiyle öldüren Zeki Özer'in duruşmasına dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde devanı edilmiştir.İlk şahit,Sükr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • *m IRÜÇHAN ÜNVER] "IE yıl a il ¦7|n| IV Güzel San'atlar Akademisi Talebe Cemiyeti tarafından dün saat 15 de bir basın 10 INİII I İLA llAftılIlLIlt toplantısı yapılarak,akademinin 75 inci kuruluş yıldö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • BİSİKLETLİ ÇIPLAKLIK SUC BİSİKLETSİZİ MUBAH SAYILDI [ANADOLU AJANSI] LONDRA,18 Londra'nın en büyük müzikhollerinden birinde gösterilen numaralar meyanında,tamamiyle çıplak genç bir kadın sahnede bisik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • MACARİSTAN'DA YENİ BİR KIZIL ORDU KURULUYOR Ordu,Komünist Partisinin sıkı kontrolü altında olacak Budapeşte'de milliyetçilerin muhakemesine başlandı [ASSOCIATED PRESS A.A.VİYANA,18 Macar Hükümeti,Komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • Profesörlüğe yükseltilen Doçentler Verilen bilgiye göre.1st.Tek.Üni.Mk.Fak.makine elemanları kürsüsü profesörü Dr.mühendis Hilmi ileri,ayni kürsünün ordinaryüslüğüne,İstanbul Üniversitesi Orman Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • 567 GRAMLIK BİR ÇOCUK DOĞDU [ANADOLU AJANSI] LONDRA.18 Dün Londra hastahanelerinden birinde 567 gram ağırlığında bir çocuk dünyaya gelmiştir.Doktorun avucunun içini ancak dolduran bebek bu gibi haller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • BİR KADIN KARLAR ÜZERİNDE DOĞURDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,18 İmranlı kazasında GiiTlü Acar adında bir kadın,sırtında odun yükü,aşırı bir semte çamaşır yıkamağa giderken karlar üzerinde bir erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • Yoğurt Atom hastalarına da iyi geliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS Paristen geçerken bir basın toplantısı yapan tanınmış Japon âlimi Sukehiro Higuci,son 2 yıl zarfında yapılan çalışmalar sonunda «Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • FRANSIZ KOMÜNİST LİDERİ BİR VİLLA DAHA SATIN ALDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Komünist Partisinde yaptığı konuşmalarla mülkiyet ve miras aleyhindeki komünist tezlerini savunaa Fransız Komünist Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • IA.P.I Almanya'da,Wiesbaden şehrinde acılan spor malzemesi sercisiııde.kıvrılabilen ve bir el çantasına sıkabilen plâ.i ı' mesi bilhassa dikkati çekmiştir.Çok pratik bir şey olan bu plaj kabinesi plâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • JAPONYA'DA DA 13 KİŞİ YANDI [ANADOLU AJANSI] TOKYO,18 Kiu Siu adasında Kagosima kasabası çarşısında vukua gelen bir yangın sırasında,üçü çocuk olmak üzere,onüç kişi yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • AMERİKADA 71 KADİN DİRİ DİRİ YANDI [ASSOCİATED PRESS] WARRENGTON,18 Buradaki düşkünler evinde çıkan yangında 71 ihtiyar kadın diri diri yanmıştır.Alevler söndükten sonra dahi şiddetli sıcaklar,yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • Yeniden serbest bölgeler ihdas ediliyor [TÜRK HABKRLER AJANSI] ANKARA.18 Mevcut Gümrük Kanununun ihtiyacı karşılamadığı göz önünde bulundurularak,tâdili cihetine gidilmesi kararlaştırılmış ve bu yolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • MEŞHUR PİYANİST JOSEPH HOFMANN 81 YASINDA ÖLDÜ S [ASSOCIATED PRESS] LOS ANGELES,18 Meşhur piyanist Joseph Hofmann dün gece Los Angeles'deki evinde ölmüştür.81 yaşında bulunuyordu.Müzik sahasındaki büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • Amerika'da hayvanlar sendikası kuruldu Sendikaya kayıtlı hayvanlar için mesai saati ve tekaüdiye tesbit edildi [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,18 Birleşik Amerika müzzikhollerinde numaralara çıkarılan telev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • mııı11ıı nil.il TAKVİMDEN BİR YAPRAK û t ıtırtrf i İ *û Pazar Konseri Münâsebeti ile 1 BELEDİYE Konservatuar konserlerinin yirmi birincisini teşkil eden bu E konseri,mevsimin alaturka musiki konserler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • w IA.P.J 17'flC till IIQTIII AD 1, Ml avl,k 1,il' ayrılıktan sonra Kraliçe Elizabeth ile kocası Edinburgh rUrİltKIt Ut uULUOlULAtl Dükü,evvelki gün Portekiz'de buluşmuşlardır.Dük,«Britannia» yatiyle u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • 105 YASINDA EVLENİYOR!IA.P.I Güney Afrika'da yaşayan genç ruhin iki ihtiyar,evvelki gün nişanlaumıslaırtır.John Henry King 105,Fannie Kxcell de 87 yaşındadır.Kasım 1851 de Mclhourne'da dünyaya gelen K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.02.1957
  • nteresan BİR DÂVA "Akis,aleyhine açılan dâvada Menderes,Kılıçlıoğlu ve Erimi Bülent Esen,Metin Meride Turhan Feyzioğlu temsil edecekler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Başvekil Adnan Menderes,Yeni S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • CİCİ CAN ZEN6İNİM.SENiCİM,YAıC.SKUY'lM.rlER-HA^DE HÜR'.YE.6E-İ-NV.HK 'ST'iVOK-NlMi-E y^tX)4V\A SüNLARı NE-ONA YAKIŞI U,ZBN6ÎN,ÜSTE tX HOfciYEYÎDE S£VÎ-YCK,EVLENMEK İSTı-YOR,BUNDA HÎCBif* KÖTOLCK.V&K.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • EVET JAMAİKA" DA Dön/mE vAPAN BENDiAA İKİ KIŞI 'DİK OAHA DOÂürf*l?j8Sî5 HARİTANIN VARıSl 8lR.ÇOCUĞUN AYAĞINDA.DÜE» VARIŞI DA ÖBÜRÜNDE.v—OZON ARKADAŞIMI OLDUR-DU-BEN 6UYUN)ALTINDAN YÜZEREK KAÇABİLDİM.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • KEF'S U6lit ffiMIt YEflftUjW jKv rjj i ANCAK f\M(I '"ida&iİI 1 V EF gfc?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • DEMİR YUMRUK John a Mumm W Wm mâ M k-Mı voasuN VAV VkİDGE t SENİ BURADA GÖRME ME tv» TESADÜF I.GEL DE BİRAZ KONUSALIM DOSTUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • CISCO Kİ D beceremedim CİSCO 2=DiMj^ AyNAyt doğbu TUTAAUVORSUN iose saunas;tODREED İTTİ W(ı-ıfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • TOMBIK TROG B2 ÇUVAL.PİRiNÇ T?KAC TAME PRSaC.BİR ŞİŞİ YAĞDA KAÇ a OAMLA VAHr v VER.O:Gı.W I l CEVAPLAR y\FEV ALÂOe TOM-ftİK.MUDÜfÇ Ofi ŞAŞACAK jv 1 f90Wg^t *t v' ^t S il lL İl" Kip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • ALLAHLtK ALİ BEY karjaa ille TuTTuRDu beni Ev ı'jueaiNoe ça-UiŞTi^ACA mAlBuki BEN:Şu ali BEVE BAK KARıS» Or«Wt Şunu vap Bunu vap oiyH MİC EmREDİvoH v\u OEOİM AH KE5KE SENiNKt Gı3 ASLAyiŞL» DAVRAMSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • Amerika'nın "Bilmece kr hakiki bir canlı 30 yaşındaki Charles Van Doren,Televizyondaki Yirmi Bir Sual programından şimdiye kadar 138.000 dolar kazandı!Hususî Muhabirimiz İSKENDER SONGUR 'dan New-York
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • HAZRET-İ-ALİ YAZAN RE Fİ CE V AD 150 UL U NA Y Muhammed bana:«Her kim ki senin evine girerse,her kim ki silâhını bırakırsa,her kim ki evine girer,kapısını kaparsa,amanda olsun.dedi.Siz de öyle yapınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • PARİSLİ KADIN Perde kapandığı zaman alkıştan yer yerinden oynadı.Tam yirmi dört kere kapanan perde açıldı ve Jeanne tekrar tekrar sahnede görünmeye mecbur kaldı.Sel hâlinde bir heyecan operayı doldurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • Illillllli;ll!l!li!ll!|l;ÇİFTLİKTEKİ SİR t TEFRİKA No:9 Merih yavaş yavaş kendine geldi.Bir divâna uzanmış olduğunu gördü.Bir şeyler söylemiş olduğunu hatırladı.Evet birşeylcr sormuşlardı,o da cevap v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • I Hâlâ mı Hâlâ.ŞÖHRET başına vurmuş bir Amerikan yıldızı delice otomobil sürüyor,«Azraille randevum var» diyordu.Azrail duydu.Arkasından matem tutanlarımız,kulüp açanlarımız,unutmamaya andiçenlerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.02.1957
  • VAN DOREN BU HAFTA-Kİ KAZANCINI MARMA-RA DENİZİNE BORÇLU!Bu hafta Van Doıen'e 138 bin dolar kazandıran sual «Marmara Denizi» ile ilgiliydi.Diğer müsabık bu suale cevap veremeyince,Van Doıen'e sorulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • BAŞ ve ADALE AGR'URJNA KARSI H OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago,ve romatizma ağrılarım dindirir/OPCXN bayanların muay yen zamanlardaki sancılarında faydalıdır Sağlık mevzuunda ailenin en yakın doktoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU m a mu tâ 11 Üstün evsaftı Yüksek randımanlı ZlRAAT_MAKlNALARI VE ALETLERİ r Olakaroiar Mibzerle» KUltivatörler Tırmıklar Pulvarlzatörler,AV TÜFEKLERİ ve AV MALZEMESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • TffiCHZiraafBBankası En az iki milyon liralık zengin ikramiye planının çekilişini takdim eder 1 ADET tOO OOO LİRA 1 ADET SO OOO LİRA 1 ADET 25 OOO LİRA 5 ADET 5 OOO LİRA 50 ADET 1 OOO LİRA 100 ADET SO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • Milliiwf Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1376 19 1372 Recep ŞUBAT Şubat 19 19 5 7 6 VAKİ' r VASATİ ezan!Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.52 12.28 15.25 17.47 19.17 5.12 1.04 6.41 9.38 12.00 1.31 11.25 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 Bir adet deniz servis motörü satın alınacaktır.2 Kapalı teklif mektuplarının en geç 12/3/1957 günü akşamına kadar 500.TL.lık iştirak teminatı ile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • 3-14'Mart 1957-LEIPZIG FUARI TEKNİK ve NUMUNE FUARI IEIPZIGER MESSEAMT LEİPIİG CI HAINSTRASSE 16 Türkiye Umumi Mümessili s SADİ ATAGÖKSEL Asîrefendi cad.Cemal;Nadir sok.Büyük Milas han No.206 Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • üzakereler başladı r.KARAR SURETLERİ Kıbrıs müzakereleri açıldığı zaman Yunanistan ve İngiltere tarafından Siyasî Komisyon'a iki karar sureti tevdi edilmiştir.YUNANİSTAN TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN KARAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • HER ÇARŞAMBA ABDULLAH Pavyonunda AYNUR AKIN ve arkadaşları,ARMAĞAN ŞENOL Kuarteti caz,saz.Dans ve eğlenceler Sulukule ekibi Zurnacı Emin tertibile cumartesi,pazar 17-19 matine.Salonlarında her nevi zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • YARIN AKŞAM İKİ ATOM JANE RUSSELL-GROUCHO MARX SİnemUbl D Frank Sinatra Arsak Palabiyikyan)İki atom arsak ve Esmer Bomba,zevk ve neş'e içinde seyredeceğiniz bir şaheser.SUR'AT FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • TÂLİ ACENTELİK VERİLECEK Bir turizm müessesesi hazırladığı hac seferleri için yurdun her yerinde mümessil arıyor.Mektupla posta kutusu 1252 İstanbul adresine müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • TECRÜBELİ DADI Bir buçuk yaşında bir çocuğa bakacak ecnebi tecrübeli bir dadı aranmaktadır.Maçka Palas kapı 2 No.15 Teşvikiye Tel:48 61 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi Türk Anonim Şirketinden:POSTA KUTUSU 5 İZMİT Fabrikamız imalâta başlamış bulunmaktadır.Şimdilik yalnız siyah boru taleplerini karşılamaktayız.Fiat ve şartların Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • İSKENDERUN'DA BİR TACİR KARISINI ZİNA YAPARKEN YAKALATTI [Husus!muhabirimiz TACETTİN SAKARYA'danl İSKENDERUN,18 Şehrimiz tacirlerinden birinin karısı,hr istivan bir ger" ile zina halinde yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • Ayda 25 Lira yatırarak Küçük Tasarruf Hesabı açlırırsanız bir kişiye 120.000 Lira h s b I I m 20 yıl boyunca 500 Ura AYLIK GELİR,15.000 LfVa/ıfc PARA İkramiyelerinden faydalanabilirsiniz Her 150 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • ZAYİ Talât Paşa İlkokulundan aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Zeynep Şapcı No.61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • FİLARMONİ DERNEĞİ 1956 57 Mevsimi 5.nci Aboneman SENFONİK KONSERİ Şef Cemal Reşit REY Solist:Piyano Virtüözü MONIQUE DE LA BRUCHOLLERİE Programda:Mozart ve Tschaikowsky Konçertoları 21 Şubat Saat Perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • Hususî otolara konacak vergi t Baştarafı 1 incide Yıl içinde mükellefiyete girenlerden,taksit müddetlerinin iptidasından kayıt ve tescil tarihini takip eden ayın ba.şına kadar olan devre için vergi al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.02.1957
  • Türkiye'ye gelmek isteyen mülteci sayısı artıyor t Baştarajı 1 incide sağaçık oynadığını.Türkiyede de ayni sahada muvaffak olmağa çalışacağını bildirmiştir Bu kafile mensuplarının verdikleri bir haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.02.1957
  • 9 i".mw.m .[ERDOĞAN BAYRAKTAR] |JA|fEMJ Mİ ICIRAOA V Evvelki gün Eskişehirde oynanan Fenerbahçe Demirspor maçında bir ara sahaya bir köpek girmiş ve bu hal,kalı-IİNMH IwinMUMIV I kabalar doğurmuştur.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • [ERDOĞAN BAYRAKTARI 5 İNCİ TUR Cumartesi Künii oynanan F.A.Cup maçlarında üçüncü v IH VI W İl kümeden Millvvall,Birmingham City'e mağlûp oldu ve elendi.Resimde millî kaleci Merrick,rakip golle Shepher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • Futbolda F.i.F.A.Avrupa GRUBUNA GİRDİK Federasyona gelen karar suretinde "Türk Federasyonu kuruluşundanberi rakiplerinin daima Avrupalı olmasına dikkat etmiştir,deniliyor RUSYA MÎLLÎ MAÇ TEKLİF EUİ AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • [ERDOĞAN BAYRAKTAR] ADAPAZARI!riıı Eskişehirde Şekerspora karsı denedikleri Adapazarlı Necati ve Necdet dün Adapaacarına dönmüşlerdir.Her iki futbolcu hakkında antrenör ve İdareciler bir sev söylememi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • lll!İki bölgemizi SEVİNDİ.B I Liglerin,Ordu Maçı münasebetiyle tehiri üzerine istanbul sönük günler geçirdi Yazan:EŞFAK AYKAÇ Lig maçlarının bidayeten tesbit olunan programı gereğince ve puan cedvelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • KISA HABERLER İSTANBUL GENÇLERİ ŞAMPİYON:Evvelki gün yaptıkları maçta 0—0 berabere kalan İstanbul Bursa gençleri,dün tekrar karşılaşmışlar ve İstanbul takımı maçı 4—1 kazanmıştır.Birinci devresi 1—1 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • 5ay\n Okuyucular,4^2 lik maç 4771 Y/M,173V/M AMAtNBRBYBp frn"6ol SA^n2^ı,cierirt-tŞ!tirn.ÖzûrdJerrr»u FENE# ^ÖSBtiESPDR KAPTANLARI SBREMONİDfcl DEŞARJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Futbol komedyenleri Şu bizim bildiğimiz,bayıldığımız futbol bilmem nedense Amerikalıları pek sarınıyor.Onlar «Amerikan futbolu» denilen kendi futbollarına deli divâne oluyorlar.Eski şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • Dünya Demiryolları Güreş Şampiyonası ANKARA,18 Türk Demiryolları tarafından organize edilen ve 1,2,3 mart 957 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Dünya Demiryolları Güreş Şampiyonası hazırlıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • F.BAHÇE BU HAFTA BURSA'YA GİDECEK Fenerbahçeliler İki karşılaşma yapmak üzere bu hafta Bursa'ya gideceklerdir.Bu kararı verirken idareciler Eskişehir'deki sakatlıkları kaplıcalarda tedavi etmeyi de dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • Naci ve Seracettin sakat Eskişehir'de iki karşılaşma yapan Fenerbahçeliler,dün sabah trenle şehrimize dönmüşlerdir.Demirspor maçında sakatlanan Serâeettin ve Naci,dün muayene edilmişlerdir.Doktorlar,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • VEFA İTALYA'YA DAVET EDİLDİ Vefa kulübü,İtalya Roma takımından bir maç teklifi almıştır.Yapılan mukaveleye göre liglerin bitiminde Vefa profesyonel takımı Roma'ya gidecektir.Daha sonra Roma takımı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • ORDU TAKIMI Amerika'yı açık farkla mağlûp edişimiz İtalyanları ürküttü Hususî surette giden YAVUZ BAYRAKTAR'dan ADANA,18 Pazar günü Amerika takımını 19-0 gibi açık farkla mağlûp eden Ordu takımımız 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • F.Bahçe ve Galatasaray'ın maçları tekrar tehir edildi I İST.SPOR ADALET,BEŞİKTAŞ BEYOĞLUSPOR 1 VEFA EMNİYET KARŞILAŞACAKLAR Birinci Profesyonel Lig Tertip Komitesi,dün akşam Bölgede haftalık toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.02.1957
  • NAMZED KADRO Bugün Antrenman MAÇI YAPIYOR NAMZEDLER GELECEK SALI GÜNÜ KASIMPAŞA İLE OYNAYACAK Bugün saat 14.45 te milîî takım namzetleri Mithatpaşa stadında ilk antrenman maçını,ikinci profesyonel küm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor