Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • SANDALLAR YÜZÜNDEN HALİÇ'TE SEYRÜSEFER AKSIYOR GAZETELERDEN)ALLAH ALLAH,HALİÇ'TEKİ ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYÜ NE ÇABUK DA YAPMIŞLAR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • Erim,New-York'fa C.H.P.yi tenkid etti Partiden ayrılacağı haberini tekzip eden Erim Kıbrıs işini millî dâva diye kabul ettim diyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Hâlen New York' ta bulunan Kıbrıs He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • MU* IİLHAN DEMİRELİ Dün Sirkeci misafirlıânçsindeki mültecilere bir küçük ziyaretçi gelmiş ve elindeki hediyeleri kendi gibi küçük mülteci kardeşlerine vermiştir.Resim,Türk çocuğunun,Macar kardeşlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] AH All A Yfll II NH AV İ V A7Â Adana Konya yolunda demir ve portakal yük-AUHI1A lUkUlIUAlU IVHfcH ıü ]0 ar tonluk iki kamyon çarpışarak hurdahaş hâle gelmiş ve kamyonda bulunanlardan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • TRUMAN GELMİYOR I ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,17 Eski Başkan Truman mart ayı içinde Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret etmesi hususunda kendisine yapılmış olan daveti reddetmiştir.Kendisinin ifâdesine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • BİR KADIN EVLÂTLIĞINI DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Hiç çocuğu olmayan evli bir kadının,geçenlerde evlâtlık edindiği beş yaşlarındaki kızı döve döve öldürdüğü iddia edilmektedir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • Nehru tehdit savuruyor HİNDİSTAN BAŞVEKİLİ,B.MİLLETLERİN KEŞMİR KARARINI TANIMAYACAĞINI TEKRARLADI.[ANADOLU AJANSI] YENİ DELHİ,17 Hindistan Başvekili Nehru,«Hindistan Birleşmiş Milletler Kurulu tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • [ERDOĞAN BAYRAKTARI CCIf İÇFHİR'nF 7C| 7FI F Eskisehir'de evvelki gece saat 23.00 de Vb ttUttUt 4 Hatif süren şiddetli bir zelzele olmuş ve halk korku içerisinde sokaklara fırlamıştır.Geçen sene de ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • Gülek,dün Polis müdahalesine uğradı Yeni Ocaklar açarken polis C.H.P.Sekreterine merasimin kanuna aykırı olduğunu ihtar etti C.H.P.Salihli kongresi hâdiseli oldu [NEDRET SELÇUKER] C.H.P.Genel Sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • tören İçin hazırlık yapmış değillerdi.Ancak,gecekondular arasındaki yeni Ocaklarının kapısının «Genel Sekreterlerinin cliyle açılmasını» bekliyorlardı POLİS MÜDAHALESİ Gülek,bir otomobille gelince Oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • Millî Korunma Kanununda tadilât yapılıyor Millî Korunma Kanununda bâzı tâdiller yapılacaktır.Bu husustaki çalışmalar son şeklini almıştır.Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre kanunda kâr hadleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • 9m# e!8tçm!TELEFOTO MİLLİYET SAMI ÖNEMLİ] Dün Ordulararası Şampiyonada bir dünya rekoru kırdık r 19-0 Dün Adana'da oynanan maçta Türk Ordu Takımı,Amerika karşısında doksan dakikada da hâkim bir oyun ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • Kıbrıs müzakereleri BM de bugün başlıyor Yunan ve İngiliz delegesinden sonra Sarper,fezimizi açıklayacak.Yunan tezinin reddedileceği anlaşılıyor [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] NEW YORK,17 Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ I KAHRAMAN I f YÜZBAŞI E Kendisine vatan olarak Tür-ş 5 kiye'yi seçen Macar mülteci-E E lerinden Szakaly Ferenc,ih-E E tilâlde hava subayı olarak E hürriyet için çarpışmış,ku-E mandası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA KREMLİN'DE YENİ DEĞİŞİKLİK Kremlin dahilindeki mücadelede,Stalinciler prupu,yeni bir muvaffakiyet daha kazanmış bulunuyor.Kruşçev'in adamı olan genç Hariciye Vekili Şepilov âni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan ı Dr S.RECEP D O K S A tf Deride Hastalık Belirtileri Deride hâsıl olan âmâlar ve hastalıklar hekimlikte ayrı bir ihtisas şubesi teşkil edecek kadar geniş ve karışık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • I'llmıımı unu m m ilimin ılımımı mm mı umumi ıi" İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Türküler.Azize Tözem 14.00 Öğle konseri 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • ft SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 021 I Kanlariyle Odedilei Eşref Kolçak Türk filmi.2 İzmir Sokaklarında Türk filmi A L K A Z A R Tel 44 25 02)Zavallı Yay Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 83 351 Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • »•TV?r^:BU LMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 SOLDAN SAĞA:1 Dokunulmaz* lık Bağışlama.2 İnsan adam.3 Eski Darülfünun profesörü.İdari bölümlerden biri.4 Fakrüddeın,ele verilmemesi gereken şey.5 El içi Şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • to K W OĞLAK BURCU f22 Aralık 20 Ocak J Neş'eli bir muhit içinde tatlı bir gün geçireceksiniz.Siz de etrafınızdakilere uvunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostlarınıza sâdık kalınız.Ve bunu isbat edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • AMERİKAN KAMYON SANAYİİNDE YEENİ GE-LİŞMELER Modern nakliye içleri,daha fazla manevra kabiliyetini haiz,daha kullanışlı kamyonlara ihtiyaç göstermektedir.Bu ihtiyacı karşılamak gayesiyle Ford Şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • VE F A T Kski valilerden merimin Halil İbrahim Paşa kızı ve merhum Prof.Dr.Asaf Derviş Paşa'nm refikaları.Kahrünnisa ve Kerim Biikey'in valdeleri,Leylâ ve Demir Biikey'in büyükanneleri.Nadire Bükcy,Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • MEVLİD Afife Ersöz'ün eşi.Sabri Ertöz'ün kardeşi,Av.Perihan Ersöz.Lcman Ersöz.Dr.Nâmık Ersöz,Y.Müh.Sezai Ersöz,Dr.Orhan Ersöz'ün pederi HAKKI ERSÖZ'ÜN ruhuna ithaf edilmek üzere 1!2 957 salı günü Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • ÖLÜM Dinka Şpatof'un e^i.Kristo Şpatof Slaveyko Yotel Doçka Petkoi'un babaları Petro Blaga Denka'nın kayınpederleri,Lambrin ve Bistra'nın dedeleri LAMBO ŞPATOF vefat etmiştir.Cenaze merasimi 18 şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • ELEKTRİKLİ TREN seferleri arttırılacak Sirkeci Halkalı elektrikli tren seferlerini çoğaltmak maksadiyle tetkikler yapılmaktadır.Günde 70 gidiş ve geliş temin edilebileceği belirtilmektedir.Bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • Belediye otobüslerinden şikâyetler artıyor İ.E.T.T.otobüslerinden yapılan şikâyetler son günlerde yine artmaya başlamıştır.Umumiyetle,otobüslerin nisbetcn bos oldukları halde ara duraklarda durmamalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • Fırından 500 lira çalan birisi yakalandı Yusuf Çalışkan adında biri dün hırsızlık suçundan Adliyeye verilmiş ve 4 üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından evkif edilerek ceza evine gönderilmiştir.Birkaçgün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • Bankamız Umum Müdürlük Şubeler Müdürü CELÂL ORALLI 17/2/1957 günü vefat etmiştir.Çok değerli ve iyi bir insan olan bu arkadaşımızın cenazesi 18/2/1957 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Aksaray Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • Bir kısım esnafın zam isteği tetkik edilecek Kurulacak bir komisyon tarafından bütün tarifeler yeniden gözden geçirilecekmiş Bâzı esnaf teşekkülleri zam yapılması hususunda ısrar etmektedirler.Durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • KISA HABERLER AKADİMİ Karnavalı,bu sene 5 mart salı günü yapılacaktır.Hazırlıklara başlanılmıştır.SAHİL yolunun açılması »ebebiyl» Kabataş'ta yıkılan çay depolarının malzemeleri,Bomonti Bira Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • Şehir içinde hayvan BESLENİLMİYECEK 30 Nisan tarihinden sonra süt dâvasının da esaslı surette ele alınması kararlaştırıldı Şehir içindeki ahırların Belediye hudutlarından dışarıya çıkartılmasına dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • Başsız diktatörlükler DİKTATÖRLÜK rejimleri,devam ettikleri müddetçe,istikrar rejimleridir.1932 denberİ Portekiz'de Salazar,lî)3t dan beri İs-E panya'da Franco yerlerinden kımıldamıyorlar.E Hitler'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1957
  • İSTANBUL'DA TAM BİR BAHAR HAVASI HÜKÜM SÜRÜYOR Dün sühunet 17 dereceye kadar yükseldi.Şehir haiiı vapurları Adalara ve Boğaza 143 bin kişi laşıdı Üç gündenberi İstanbulda bir bahar havası hüküm sürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Cezayir'de kanlı çarpışmalar oldu Milliyetçiler 3 kamyon ve otobüsü yolcülariyle birlikte kaçırdılar [ANADOLU AJANSI ve T.H.A.CEZAYİR,17 Cezayir milliyetçileri ile Fransız kuvvetleri arasındaki çarpıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Bir İspanyol kadını bir Türk garsona âşık oldu [BEDİRHAN ÇINAR] Yirmi gün kadar önce,genç ve güzel bir İspanyol dilberi olan eşi ile birlikte İstanbııla gelen Madritli bir avukat,karısını kaybetmek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Giilek,dün polis müdahalesine uğradı t Baştarafı 1 incide üzerine bitişik kahvede bulunanlar da ortaya fırlayınca,polislere bir hayli iş düşmüştür.Oğuz Oran,karakolda durumu izah ve «Ocak açılışının T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • C.H.P.MANİSA KONGRESİ IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 610 delegenin iştirakiyle yapılan Manisa CHP.kongresi,baştan sona kadar gürültülü bir şekilde cereyan etmiş ve sık sık hâdiseler çıkmıştır.D.P.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Aksaray'da bir otobüsle tramvay çarpıştı Aksarayda dün bir otobüs tramvayla çarpışmıştır.Şoför Ferhat Uzun idaresindeki Belediye otobüsü,Valde camii caddesinden geçerken,vatman Şükrü Elbaz'ın idare et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • ÜÇÜNCÜ TÜBERKÜLOZ KONGRESİ AÇILDI Üçüncü Türk Tüberküloz Kongresi,diin saat 15 de Teknik Üniversitenin Taşkışla binasında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.Nafiz Körez'in nutku ile açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • irlandalı milliyetçiler iki köprüyü uçurdular [ASSOCIATED PRESS] BELFAST,İngiltere)17 İrlandalı milliyetçi tethişçiler bugün Tyron bölgesinde iki demiryolu köprüsünü havaya uçurmuşlardır.Polisin bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • [FOTO BASINI fMİDCÇİ Gazeteciler Sendikası tarafından tertiplenen «deve güreşleri» dün yapılmış ve büyük UfclE UUHEŞI bur alâka ile takip edilmiştir.Güreglere bilhassa İzmir'deki NATO Karargâhındakl A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • James Dean iptilâsı bütün dünyayı sardı Mezarı başında genç kızların ağladığı san'atkârın otomobili parçalanarak binlerce dolara satıldı [ANADOLU AJANSI] PARİS,17 Bir otomobil kazası neticesinde ölen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Mültecilerin sayısı 200 ü buldu t Baştarajı 1 incide için Avusturya'ya kaçmaktan başka çâre bulamamışlardı.Sarışın güzel İvo yüz kilometreye yakın yolu yürüyerek kaçarken,hayatının en korkunç ıstırabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • AfwNLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os Tcılı lariM S Mart çekilişinde lit 9 s Eylül rL50'00° 6 Mayıs TL.JuUUU 5 Kasım 50.000 5 Temmuz 75.OOO 31 Aralık 7S.OOO Her 150 liraya bir kurva numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • 10 YAŞINDAKİLERİN YAPTIĞI GREV [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Dünya tarihinde ilk defa olarak ortalama yaş seviyesi 10 olan talebeler grev yapmaktadırlar.Fransa'nın Chevry Sous Bignan kasabasındaki ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Kızıl Çin'de binlerce Tibetli öldürüldü KIZIL İDAREYE KARSI BAŞLAYAN AYAKLAN-MANIN GİTTİKÇE YAYILDIĞI BİLDİRİLİYOR [ASSOCİATED PRESS] TAİPEİ,17 Milliyetçi Çin kaynakları tarafından açıklandığına göre.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Yıldıza bakan Âşık Memo büro kuruyor [NECMİ ONUR] İzmitte bulunan «Âşık Memo» isimli bir vatandaş bir müddettenberi yıldızlarla konuşmaya ve herkesin yıldızı ile konuştuktan sonra kendilerine haber ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • BAHARDAN EVVEL YAZ İstanbul dün tam bir yaz günü yaşadı.Bahardan evvel gelen bu yaz gününde İstanbullular tatilden istifâde ederek kırlık yerlere gitmişlerdir.Günün güzelliğine en çok sevinenler,çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • İNÖNÜ DÜNDE Tüker'le görüştü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 «Akis» Dergisi sahibi Metin Toker'i,bugün bulunduğu cezaevinde C.H.P.Genel Başkam İsmet İnönü tekrar ziyaret etmiş ve 10 numaralı koğuşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Bir kadın arabada üçüz doğurdu Hususî Muhabirimiz Ali İhsan Tuııa'dan] KONYA,17 Bugün şehrimizde enteresan bir' olay cereyan etmiş ve dogumevine gelmekte olan bir kadın,araba içinde üçüz doğurmuştur.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Bir adam kardeşini tabanca ile 21 e!ateş ederek öldürdü fTÜRK HABERLEB AJANSI] SAMSUN,17 Çarşamba kazasında şoförlük yapan 32 yaşında Ömer Kaygana,saat 17.00 raddelerinde otomobili ile evinin bahçesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • ıı ıı ı'l İLHAN DEMIRELİ Şehirdeki imar lıareketlerine hummalı bir şekilde devam edilmekte ve modern şehir hüviyetinin başlıca vasıflarını teşkil eden geniş yolların açılması ön plânda yer almaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • LUGATTA ATATÜRK'ten BAHSEDEN KISIM Atatürk hakkında küstahça bir iddia PARİS'TE ÇIKAN BİR LÜGATTE ATATÜRK'ÜN BULGAR ASILLI OLDUĞU YAZILI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS Paris'te 1956 yılı sonlarına doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • Seyahat yevmiyeleri yeniden teshil edildi Bütçe lâyihasında,memuriyet derecesine göre yevmiye alacaklar 6 225 lira olarak gösterildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Bütçe Encümeni tarafından tamamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • S° J 1 1 11 urıye de kışlalara bombalar atıldı Halep,Humus ve Cebel Dürz'deki hâdiseler üzerine 3 şehre takviye kuvvetleri gönderildi [ŞARK B.B.A.BEYRUT,17 Arab Haberler Ajansının verdiği bir habere g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1957
  • inning I Jandarmanın yıldönümü!E B^ İR aile dostunu ebedî istirahatgâhma teşyi vazifesi,benim ğ "J cıunartesi günü jandarma teşkilâtmm yüz onbirinci yıldönü-E mü münasebetiyle Harbiye Orduevinde terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • CİCİ CAN BEDRİ YAfcJİ SEN ŞİMDİ,FÎFİYi BAŞKA BİR KIZI 4 SEVİYORSUN HA?PBK\KİM BU?SEN DIŞARDAYKEN "OCiCAN ŞEK\NUe EV-LENMEK ıSTtYOR NÜ?OWE SORDUM.«HAYlR* OEQV KIZMIYORSUN.YORSüN,D'l.Ml.CİClCAKl?ben Mi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • DEMİR YUMRUK SEviNSENB MİOGE TAKI-MIMIZ 8U 8Açakısını sama borçlu.İOHNCMURPHY ŞEEV.ÇOK HEyECANUVlA* OA özüe DİLERİ K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY COM «AZANDĞı DAVADAN 60K«A KENOİNİ 3_YÜ BİRŞEy 7" BABANIZ SAHİ Mİ DEAAEK BENDEN EwEl.SAŞıCASı İLE EVL.İ İDİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • Kraliçe Elizabeth ile Edinburgh Diikü'nün ikinci balayıları başlıyor DEDİKODULARA SEBEBİYET VEREN DÖRT AYLIK BÎR AYRILIKTAN SONRA DÜK İLE KRALİÇE BUGÜN LİZBON'DA TEKRAR BULUŞUYORLAR İNGİLİZ Kraliyet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • A\V*\V*V\V\*VVV\**VV\VV\Dünkü Pazar STANBUL soğukta siniyor,uslanıyor.Isındı mı I uyuşukluğundan nazla sıyrılacağına kendini şaşırıyor.Sanki yer yerinden oynuyor.Vapurlardolmuşlar,tramvaylar inliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • AŞK HİKÂYESİ ÇİFTLİKTEKİ SIR TEFRİKA No.g 1 ES ik^t^vmg E L u»iHA-SİLLEMİ Sorgu haşladı.Nedim,gözlerini Merih'in sitemli bakışlarından kaçırıyordu.Gene kadın birden titredi.Polis:«Peki,siz llıisrev Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • HAZRET-I-ALİ YAZAN REFİ C E V AD 149 ü L U N A Y Benî Gaffardan sonra Hazâa)kabilesinin bir şubesi olan Benî Ka'b)beş yüz kişilik bir süvari alayı olarak çelik zırhlar içinde geçtiler.Onları Müzeyne)k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • CISCO KID ^OSE SAltN*S;ROD REED I-YEĞENLERİME DÜNYANIN EN KESKİ" NİŞANCISI OLDU.GUAAU SÖYLEMİŞTİM y^r'^k*4 VBUNU İSW ETMEK İL İSTİYORUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1957
  • PARİSLİ KADIN Koridorlardan geçip localarda kayboldular.Orkestra şefi yerine geçti.Değneğini kaldırdı.Fısıltılar durdu.Ve müzik başladı.Perde açıldı ama Carneau beş dakika görünmedi.Dinleyicilerde hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1957
  • Bilûmum Temizlik İşlerinde artık fazla vakit kaybetmeyiniz Harika temizleme tozu FAY görülmemiş bir sür'at ve kolaylıkla ev kadınının bilûmum temizlik meselelerini kökünden halleder.Fay,bıçak,çatal,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • 3-14.Mart 1957 LEIPZIG FUARI Fuarın Türkiye Umumi Mümessili SADİ ATAGÖKSEL Cemal Nadir sok.Büyük Milas han Firmasının verdiği giriş kartı ile İSTANBUL AMSTERDAM LEIPZIG Yolu İle seyahat ederseniz.T-Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • TEHİR EDİLEN SERGİ SARAYINDAKİ 18-2-1957 bu akşam saat 21 de yapılacaktır.Ateş böcekleri,Özcan Tekgül,Mehmet Akter caz orkestrası,Taç giyme töreni.Biletler:Spor ve Sergi Sarayında 2.5-3 ve 5 liradan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • T^C^ZiraafMBankasa En az iki milyon liralık zengin İkramiye plânının çekilişini takdim eder 1 ADET ÎOO OOO LİRA 1 ADET SO OOO LİRA 1 ADET 25 OOO LİRA 5 ADET S OOO LİRA 50 ADET 1 OOO LİRA ÎOO ADET 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • TRİBÜN İNŞAATI YAPTIRILACAK BEDEN TERBİYESİ ANKARA BÖLGESİ BAŞKANLIĞINDAN:1 19 Mayıs Stadyomu ilâve arka tribünler ikmal inşaatı,kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • Milliueft Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • VAKİT VASATİ EZANI 6.53 1.07 12.28 6.42 15.24 9.38 17.46 12.00 19.16 1.3?5.13 11.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İSTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 9 Kurumumuz sigortalılarının ihtiyacı olan Gözlük çerçeve ve camları 27/2/1957 çarşamba günü saat 15 de teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • TECRÜBELİ DADI Bir buçuk yaşında bir çocuğa bakacak ecnebi tecrübeli bir dadı aranmaktadır.Maçka Palas kapı 2 No.15 Teşvikiye Tel:48 61 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • FHEP© En üstün Çocuk pudrasıdır.YAVRULARINDIN SIHHATİ İÇİM YALNIZ FREDO ARAYINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • Sayın Doktor ve Eczacılara İ Z 0 P A S Komprime)Bir miktar piyasaya arzolunmuştur.Abdi İbrahim İlâç Fabrikası İstanbul I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • Acele satılık Avrupa malı Marangoz Makineleri Adres:Bankalar Cadd.Şâir Ziya Paşa Cadd.Lakerdacı sokak No.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • MUHTEREM ANADOLU MANİFATURACI ESNAFININ NAZARI DİKKATİNE BOSSA BASMA FABRİKASININ Bütün çeşitlerini,her mevsim ve devamlı olarak en müsait fiatlarla yalnız mağazamızda temin edebilirsiniz.ÖDEMELİ OLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • İLÂN İstanbul Üçüncü Noterliğince tanzim edilmiş 17.1.1956 tarihli 853 sayılı vekâletname ile tevkil ettiğim Sirkeci Yahköşkü caddesi Alâiye Han birinci katta BAHAETTİN KEMAL BUYUN-HAN'ı,vekâletnamede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • Bu akşamdan itibaren ATLAS SİNEMASINDA Cenubî Afrika Çiftliklerinde Tabiat ve Korkunç karınca sürüleriyle mücadele eden iki gencin aşk maceraları VAHŞİ VADİLER KRALİÇESİ The Naked Jungle)RENKLİ Artist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi Türk Anonim Şirketinden:POSTA KUTUSU 5 İZMİT Fabrikamız imalâta başlamış bulunmaktadır.Şimdilik yalnız siyah boru taleplerini karşılamaktayız.Fiat ve şartların Şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • KİMYA MÜHENDİSİ ARANIYOR Turyağ Fabrikası Laboratuarında çalışmak üzere askerliğini yapmış,30 yaşmda bir genç Kimya Mühendisi aranmaktadır.İsteklilerin tercümei hallerini,evvelce ve hâlen çalışmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • DAKTİLO ARANIYOR Bir ecnebi şirket,seri daktilo yazan,Türkçe ve İngilizceye bihakkın vâkıf daktilo istemektedir,ingilizce stenografi bilenler tercih olunur.Taliplerin P.K.542 Beyoğlu «Personel Servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • baş,diş,adale ve sinir ağrılarını teskin için FAYDALIDIR '09-91 OPON,baş,diş,adalesinir ve soğuk algından mütevellit ağrıları teskin İçin faydalıdır.OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancı,rahatsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • MAKARNASINI 2 TATTIveBEĞENDİ "O i s m malda s f f ÎMKTİIŞ MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karsısı Erler 901 sok.No.15/1 PIYALE Telefon 23431 İSTANBUL,YENİ ADRES Yaj İskeles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.02.1957
  • YENİ MELEK'te:V" Dünya sinemacılığının 2 B Ü Y Ü K yıldızı AVA GARDNER STEWART GRANGER tarafından yaratılan nefis bir aşk ve macera şaheseri.HİND GÜNEŞİ M.G.M.Renkli Bhowani Junction)M.G.M.Renkli ¦¦¦ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1957
  • Fenerbahçe G.Saray berabere G.Saray Alpullu'da mağlûbiyetten Turgay'ın golü ile kurtuldu:11 [Hususi Muhabirimiz Gündüz ONAN'dan] BABAESKİ.17 Bugün kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan maçta Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1957
  • Ordu takımı Kaptanı Mustafa attığı 6 golden birini Amerikalı müdafi'in önünden kaydediyor Sol.ı ık Nusret sert bir sütle üçüncü Ordu takımı golünü atıyor.Yine Mustafa Ertan,bu defa Amerikalı sağ beki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1957
  • HABERLER BASKETBOL LİG MAÇLARI'nda Fenerbahçe Kadıköysporu 94-66 41-18)Darüşşafaka da Beyoğlusporu 68-53 27-26)mağlûp etmiştir.DÜN bölgede S.O.F.Teknik Danışma Kurulu ile Federasyon bir toplantı yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1957
  • BEYKOZ KARŞISINDA B.Spor hakeme kurban p:2-3 Bütün tahminler hilâfına sonuncu Beyoğluspor.Beşinci Beykoz'u yeniyordu,fakat hakem!Bir hakemin maçın neticesine bu kadar tesir ettiği doğrusu az görülmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1957
  • FAVORİ BEŞİKTAŞ I.Paşa'yı 3 O yendi Siyah Beyazlılar Kasımpaşa'nın canlı müdafaa oyununu dağıtmağa muvaffak oldular [RUÇHAN UNVER] NAZMİ BAŞARISIZ BİR GÜNÜNDEYDİ fakat takımının ilk golünü atarken hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor