Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • Kıbrıs müzakereleri yeniden tehir edildi Zorlu,Kıbrıs Türklerinin korunması için Adanın taksiminin sarf olduğunu söyledi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] NEW-YORK,14 Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • fRUÇHAN ÜNVERı ON BİN TON BUĞDAY Amcrikadan ithal 10 hin tonluk vcııi bir partisi daha «Cittcı' W M,n T™.f*.1 Palermo» gemisi ile dün limanımıza gelmiştir.Bugdnj'lar tahlije edilmeğe ba& lanauıur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • 25 Kıpti hudut DIŞI EDİLDİ Bir kaç ay önce İrandan memleketimize gelen ve Taşlıtarla mevkiine yerleştirilen 80 göçmenden yedisi erkek,sekizi kadın ve onu çocuk olmak üzer» 25 kişilik bir kafile,dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • Hür.P.nig yeniseçim Kanunu Teklifi [NEDRET SELÇLKER] Hürriyet Partisi Meclis Grup Başkanı Fethi Çelikbaş,dün şöyle demiştir:iktidar çevrelerine soruyorum:Eğer meb'us olarak memlekete dolaşıp vatandaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ MJUAYFT lîFI HI Isvfc -B»«dıralı «r'tig Gortlıan» isimli bir gemi ilt dün limanımıza 500 ton tutarında kalımüteakip başlanacaktırve gelmiş ve derhal tahliyesine boşlanmıştır.Kahvelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • T i R S AT Sesli ve sessiz gazocağı başlıklarımız ve pompalı gazocaklarımız satışa arzedilmiştir.TİRSAT Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.İstanbul,Sultanhamam,Sadıkiye lıan No.29 Tel:27 37 51 22 54 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • Ik 1 WtT*.1 *3*JL.Kğt HftT.T lA.P.l Hafta başında Süveyş Kanalındım ilk defa olarak yabancı bir ticaret gemisi geçmiş,fakat,temizleme isi beniia bitmediğinden dolayı yolun ortasında İsmailiye'de kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • ALMAN ÜNİFORMASI Batı Almanyada subayların yeni kıyafeti budur.Nazi subaylarının kıyafetinden farklı olan bu üniforma,dört cepli bir ceket,kravat ve gömlekten mürekkeptir.Yalnız,Alman ordusunun eski k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • şportacılık artık Tarihe karışıyor Kapalıçarşıdaki yolların genişlemesi için 1500 dükkânın vitrinleri de içeri almıyor £NECMİ ONUR] «Haydi,ikizlere takke!«Külotlar yüz yirmi beşe bayan.«Ne olursunuz,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • EISENHOWER Plânı Rusları yola getirecek [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,14 Amerika müşterek Kurmay Başkanı Amiral Radford'un bir müddet evvel gizli bir toplantıda Temsilciler Meclisine Orta Doğu hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • satan randevucu Aslen Rus olduğu bildirilen,fakat Yunan tablyetinde bulunan Zeovanniye Miloviç adında bir kadın randevuculuk suçundan dolayı adliyeye verilmiş,duruşmasına 5 inci Sulh Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • Başvekil Ankara camii için 100 bin lira teberru etti [ANADOLU AJANSI] ANKARA.14 Ankarada Kocatepe mevkiinde inşa edilecek büyük cami için Başvekil Adnan Menderes 100 bin lira teberruda bulunmuştur.Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • Bir D.P.kongresinde D.P.fenkid edildi Çok hararetli geçen Salihli kaza kongresinde yüz delege toplu halde salonu terketti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,14 D.P.Kaza kongresi bir hayli tartışmalı geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • 33 YILLIK MUHTARLIK EL DEĞİŞTİRDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.14 Ödemiş'in Karadağ köyünde yapılan muhtar seçimi çok çekişmeli geçmig,neticede seçimi D.Pnamzedi kazanmıştır.Karadoğan 33 senedenberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • Uğursuzluk getiren şapkalar!"Dikkat.ölüm sebebiyle dükkânımı/kapalıdır.Dün Sirkecideki bir dükkâna şapka almak ivin gidenler kepenkleri indirilmiş olan mağazanın üzerinde bu yaftayı görmüş ve bir hayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • SURİYE' DEKİ karışıklıklar 3 yayılıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] BAGDAD,14 Şamdan buraya gelen haberlere öre,darbel hükümet iddiası ile tevkif edilenlerden bâzılarının idam edildiklerine dair çıkan şayia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • TOPTANCI KASAPLARDAN BİRİ DERT YANARKEN TOPTANCI KASAPLAR ZARAR EDİYORMUŞ ı Dün bir basın toplantısı yapan kasaplar Et ve Balık Kurumuna şiddetle hücum ettiler [ERTUĞRUL ÜNAL] ISTANBUL'un toptancı kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • Yağmur yağmadan Eyüp'ii sel bastı Eyüpte dün sabaha karşı bir ana terkos borusu patlamış,Eyüp camiinin etrafını,iki fabrika,iki dükkân ve sekiz evi sular basmıştır.Patlayan boru «ÜÜA lük» tâbir edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1957
  • BÜTÇE 4 MİLYAR144 Milyon 355 Bin Lira Meclise sevkedilen bütçe lâyihası Encümende hükümetin teklifinden 48 milyon 710 bin fazlasıyla kabul edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 1957 Yılı Bütçe raka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Hurda yedek parça ve ziraat âletleri satışı TÜRK MOTOR A.Ş.Taksim,Elmadağ caddesi No.104 114 Tel:47 22 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Hazırlayan;Dr.S.RECEP DOKSAT D DALAK ve HASTALIKLAR Dalağın kan tevekkülünde rolü vardır.Eskiyen ve yıpranan kan hücrelerini parçalayıp yenileyen,safranın öd'ün)ana maddesini temin eden dalaktır.Kanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • ISTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Salon orkestralarından karışık mü-E zik 13.00 Şarkılar.Radife Erten i 13.30 Haberler 13.45 Saz eser-E teri 14.00 Orkestra müziği İ 14.30 Şarkılar.Nadir Hilka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • VEFAT Merhum Prevezeli Haci Şakir Beyin oğlu.Merhum Asir Kumandanı Rifat Paşa'nın damadı,Naciye Somer'in eşi.Sadık Eğilmez'in kardeşi,Şaklr Turah ve Hâmit Turalının enişteleri,Yüksek Mühendis İzzettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • VEFAT Merhum doktor Avni beyin kızı rahmetli Neş'et Önen'in refikası,Vefa Lisesi İngilizce öğretmeni Lâmia İren'in annesi.Garanti Bankası müşavirlerinden Nejat İren'in kain validesi.Can İren'in büyüka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • MölffOK] İSTANBUL ıHLıBANKASININ 1957 TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN hazirladiği İKRAMİYE PLANI tutaridip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hesap islerinizde bugün en ufak dalgınlığı ağır Ödeyeceksiniz.Uyanık olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Sizden haber bekleyen biri var.Onu daha fazla bekletmemelisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • 16 ŞUBAT CUMARTESİ ÖĞLEYE KADAR HESAP AÇTIRMAKLA 125.000 Liralık,Zengin Şubat sonu Çekilişine İştirak Edebilirsiniz PAMUKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kanlariyle Ödediler Eşref Kolçak Türk filmi,2 İzmir Sokaklarında Türk filmi.A I.K A A R Tel-44 25 62)Zavallı Yavru Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 83 35)Kanlı Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • 10 DESTE İSKAMBİL KÂĞIDI İMHA EDİLMİŞ!Belediye Sağlık kontrollerinde 10 deste iskambille 7440 adet simit ve çörek «matluba muvafık olmadığı» kaydı ile imha edilmiştir.Sağlık ekipleri,kontrol ettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Küçük sanayicilere,ham madde tevzi edilecek Şehrimiz Ticaret Odasına kayıtlı küçük sanayicilere ham madde tahsisi yapılacaktır.Durumla alâkalı olarak Sanayicilerin kapasiteleri tesbit edilmektedir.Diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • BÖLÜKBAŞI,DUN ANKARA'ya DÖNDÜ C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dün saat 17 de uçakla Ankaraya gitmiştir.Bölükbaşı,Bütçe görüşmelerinden sonra,bir yurt seyahatine çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • 2 zarfçı,415 lira çalmış Çeşitli suçlardan sabıkalı bulunan Ali ve Nâzım adında iki kişi dün sabah Fatih parkı civarında Ramazan Bıçakçı adında taşralı bir tacirin zarfçılık usulü ile 415 lirasını çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Denizcilik Bankası,Amerika'da açılacak sergiye katılıyor Denizcilik Bankası,1958 yılında Amerikada açılacak bir sergiye katılmak kararını vermiştir.Beynelmilel mahiyet taşıyan bu sergi için Banka tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Üniversitede talebe kaydı sona erdi Şubat devresinde Üniversiteye yapılan talebe kaydı müddeti dün aksam sona ermiştir.Kontenjan fazlası müracaat olan fakültelerde test imtihanlarına önümüzdeki günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Beş kişilik bir hırsız şebekesi yakalandı Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü hırsızlık bürosu memurları,bir şebeke halinde çalışan Mehmet Aksoy,Yaşar Yener,Muammer Başkaya,Atilla Uymaz ve Tekin İdij adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Ucuz gıda maddesi satacak bir şirket kuruldu Halka ucuz gıda maddesi temini maksadiyle yeni bir şirket kurulmuştur.Şehrin muayyen yerlerinde satış yapacak olan şirket önümüzdeki ayın ilk haftasında fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • 0 DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 1.784.203 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.9 JAPONYA ile memleketimiz arasındaki ticaret anlaşması 31 temrauı da sona erecektir.GENERAL Elektrik Amp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Kadıköy Sirkeci araba vapuru seferleri başlıyor Kömürle çalışan gemiler bu ay sonunda tamirden çıkarılarak sefere konulacak Mazot sıkıntısı sebebiyle uzun müddettenberi çalıştırılmayan Kadıköy Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • t,I Oynak fiai Sabit gelir İ l oynak fiat dünyasında sabit gelirli ol-|J m ak felâketine karşı,Avrupa Hükümetlerinden bâzıları çâreler aramışlardır.Fiat E dalgalamalarına karşı,aynı nisbette,ücret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • 4 BM* HAFTANIN FİLMLERİ liatecuc Ç)KIRIK OK «Broken Lance» Rejisör Edward idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir 20th Century lu\Amerikan)filmi.Oynayanlar Spencer Tracy,Robert Wagner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • 20 ev soyan iki hırsız,mahkûm oldu Hırsızlık yapmak ve çalınan malları bilerek satın almaktan sanık Vahdet Duman,Fehmi Buğdayoğlu ve Hakkı Öngülen adındaki üç kişi hakkındaki dâva dün Birinci Ağır Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • 3 günde 77 gecekondu sakinine tapu verildi Zeytinbumu Gecekondu sakinlerine apu tevziatına dün de devam edilmiştir.Son 3 günde 77 kişiye tapu verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • HİNDİSTANDAN 350 BİN KİLO AY İTHÂL EDİLECEK inhisarlar Umum Müdürü S elimiye Kışlasının İnhisarlar İdaresine devredildiğinin asılsız olduğunu söyledi Bir müddettenberi Izmirdeki tütün piyasası ile meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1957
  • Emniyet mensubu 60 kişi emekliye ayrılıyor Önümüzdeki günler içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda vazifeli 60 âmir ve memur emekliye ayrılacaktır.Münhallere yapılacak tâyinlere ait listeler ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • Mülteciler İstanbul'u "Mes'ut Şe buldu Küçük not defterlerile Türkçe öğrenmeğe başlayan Macar kardeşlerimiz,dün Boğazı gezerken,"Çok güzel,çok güzel,diyorlardı lisafirhane bahçesinde dolaman ı ûülteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • TAKVİMDEN APRAK Doktor Frank MEMLEKET,büyük bir evlâdını kaybetti.Or.Pr.Doktor I Frank evvelki gün vefat etti.Müteveffa yahut merhum demekte mütereddit kaldığım bu büyük adam için yazdığım j bu yazıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • 'Jff^a,i^r y IAJ».HAVADA BİR KİZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GETİREN ANNE VİYANA'YA İNDİĞİ ZAMAN TEBRİK EDİLİYOR.BİR KADIN 5000 METRE yükseklikte doğurdu Havada sancılanan kadını geçen yıl güzetfijl Kraliçesi seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • Ankara'daki uçak kazasının sisten olduğu anlaşıldı UIUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN];ANKARA,14 Dün Gölbaşı semtinde bir jet uçağı-I nuı düşerek parçalandığını 1 ve pilotun öldüğünü bildir-I mistik.Bugün mahalli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • MARLEN DİETRİCH 227 bin boncuktan dikili elbise giydi tASSOCİATED PRESS] LAS VEGAS,14 Marlene Dietrich*ht Las Vegas'ta Sands otelindeki üç haftalık programının ilk gecesi,basın mensuplarının fikrine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • SUUD,ISPANYA'da KESYTONE ı Suudi Arabistan Kralı Ibni Suud'un İspanyaya yapmış ulduğu resmî ziyaret sona ermiştir.Bir kaç gün daha hususi olarak İspanya'da kalacak olan Kral,bizzat İspatiye1 Havacılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • Tank Eğiti] modern hal Zırhlı birliklerin teknik eleman ihtiyacını karşılayacak olan tümende binlerce er ders görüyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Ankara'da bir tank tümeni dün bâzı gazeteciler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • Akhisarda 13 çocuktan müteşekkil bir hırsız şebekesi yakalandı [Hususî Muhabirimi* Ahmet Cevdet Sidal'danl AKHİSAR.14 Şehrimiz polisi 12-IH yaşları arasında çocuklardan müteşekkil 13 kişilik bir hırsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • [İLHAN DEMİRELI PASİF KORUNMA KURSUNA İŞTİRAK EDENLERDEN BİR GRUP İstanbul'da 800 bin kişi Pasif Korunma kursu görüyor 16 ile 60 yaş arasındaki vatandaşların katıldığı kurs sonunda bir tatbikat yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • KARNAVAL PRENSİ Alınanyada simdi Karnaval mevsimidir.Muhtelif şehirlerde kadın erkek,rchç ihtiyar.herkes olumca eklenmektedir.Karnaval esnasında her şehir,kendine bir Prens ve bir Prenses de seçmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • AHLÂK ZABITASI TAKVİYE EDİLECEK Emniyet Müdürlüğü Ahlâk Zabıtası Bürosu önümüzdeki günler içinde yeni memurlarla takviye edilecek ve emirlerine telsizle mücehhez iki de motorlu vasıta verilecektir.Diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • DOÇENT KARAHAN meselesi Senatoya intikal ettirildi Talebesine ders verirken.C.H.P.Genel Başkanı İnönüne hakaret ettiği bir talebe tarafından iddia edilen Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Abdüldün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • [KESYTONE] Oil QAV ACI Arjaııtiııde hnvaiar ısındığı zaman halk bunu bir Karnaval tes'it eder!Fakat Arjantinde havalar öyle bir ısınır ki,Karnavala katılanlar,serinlemek için birbirlerinin üzerine kov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • Temyiz Gülek hakkındaki bir beraat kararını bozdu Karamürsel'de Toplantı Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasiyle yargılanmış olan Gülek'in dâvasına yeniden bakılacak Bundan bir müddet evvel Karamürs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • Bk kamyon iki kartma çarpıp bir eve girdi I Hususi Muhabirimiz AHMET SONAT'tanl İZMİT.14 Dün sabah saat 9 sıralarında Sapanca'da çok feci bir kaza olmuştur.Bolu'dan tomruk yüklü olarak İzmit'e gelmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • İki Türk'ü öldüren 4 Rum mahkûm ol İSLEDİKLERİ CİNAYETİ İFTİHARLA ANLATAN KAATİLLERDEN BİRİ İDAM CEZASINA DİĞERLERİ İSE AĞİR HAPİS CEZALARINA ÇARPTIRILDILAR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] EDİRNE,14 Batı Trak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1957
  • 17 yaşında bir genç kardeşini iple boğmak istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ÇANAKKALE,14 Gelibolu kazasının Alâeddin mahallesinden 17 yaşındaki Hasan Azak adında bir kasap çırağı,9 yaşındaki kardeşi Süle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • CİCİ CAN HADi SÖYLE,BANA İNATC ıSiNl İÇTE BU "N.1 £ÖYLE Fl'R'I TEKRAR NECEKSİ GZCWORum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • fcj GENİŞ KEN ARA.l ŞAPKA GİYcN BİR KADIN VİjZİj KISMEN ÖRTMÜŞTÜ.SAÇINIM R£!SARİ «SKARPINt-ERı SİYAH-BSY\2.Ol.ÇOK İYİ HATlRU-v\ARŞİV aaeaauRunu KARARGÂHA GETİR.DAVUD'UN OĞLU,MEMURUN İFADESİNE eÖRB BÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • MARUF BEY ı 1 1 1 1 1 ı 1 i ı J^ S-r^v—11 ı ı l 'ÜÎEr 0 1 f 1'7^=&ğH I ^fefc:Wtr^_j3İfejS^^ 1 1 ı V^ t ı^^gM^.aggg ı i1' pi ı i|''fl^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • BUGÜSJ YENİ BtR MACERA I HAYIR İŞLEMEK İ i ŞEy-V/MR-AMA KARIN OOYURMlJ.I MAZAED YOR.SNAP BEN KEN.l SİZE BİR OİME BİR İŞ ARI-TELGRAF VACAĞiM.ti-Jl^X.v/AR Bn£5ÎBB «W—TİL I Tl ül SSBİ ¦ tt SCOT T.HAA HAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • JOS£ SAifNAS,ROD ftEED PANÇO Şu» BElAULAR,DİYA-RINDAN SAĞ SALİM KURTULDU-ĞUMUZA ŞÜKREDELİM-BAŞIMIZA OERTLERİ OE HEP Şu i OBüR.r LUdüN AÇTI Tq PANÇO'nUN KARNI T nVİNE AÇ.YÖO.SAKIN HAİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • BABAN ORADA »ST|_RAHAT EDİYOR.GÜ-RÜLTÜSÜZ oyNAyiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • BİR-ERKEK ÇOCUĞU OLDUKTAN SONRA KADIN OLDU Babam bana' Artık beni anne JEANETTE'in karısı Solange eski kocasma pudriyerini ve rujunu uzattı.Fotoğraf çekilmeden önce tuvaletini şöyle bir tazelemesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • YAZAN:R E F î CEVAD 146 ÜLÜNAY Burada bir mukayese yapalım,Hudeybiye sulhunun imza edildiği sene Medine"den hareket eden ordu bin beş yüz kişi idi.İki sene sonra Mekke fethi için çıkan orduda on iki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • Rakamlardaki gerçek B U rakamlar benim değil hâşa—sâhiplerinindir.Ben de hâlâ kulaklarıma inanmamak sevdâsındayım.Kimlerdi bilmiyorum.Menekşe gri şapkalı,sarışını sordu:r Kaça almıştın sen bunu?Sanki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • Şimdi hatırlıyordu.Dün akşam gözlerine bakıp gülüsündeki o tatlılık Pierre'i hatırlatmıyor muydu?Pierre de eskiden tıpkı öyle gülerdi.Piyano çalarken tam bir çocuktu.Kanı kaynamıştı,az kaldı bağrına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1957
  • ÇİFTLİKTEKİ SIR I t E TEFRİKA No.5 Merih bıı sözlere kanmadı.Israr etti:«İnkâr etme Er Nedim,buraya cinayetin kaatilini bulmaya geldin.EE Genç adam nihayet)itiraf zorunda kaldı:«Vazifemi EE yapıyorum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • VİT.Vyı muntazaman kullandığım takdirde her yemeğin besleyici kıymetim arttırmakla beraber mutfak bütçemde esaslı bir tasarruf yapmış oluyorum.Ve» daima yüksek olan kalitesinden de eminim.Böylece,pişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • M i İHA SÜT MAKİNELERİ Finfancfiua ma m ula fi dır.BAŞAK fm MARKA BİSMİLLAH-ASLAN BEREKET-LEYLEK MARKALI TIRPANLARIMIZ MEVCUTTUR ntelil* için müracaat edilebilir.PORSEMAY ŞİRKETİ tıribl 1834 Yegâne to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • VfiûAT PIVALE yegâne itimat edilir MAKARNADIRffffcftfas MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş SATIŞ BÜROLARI İZMİR.Belediye karşısı Erler 90i sok No.15/1 PIYALE Telefon 2343i İSTANBUL.YENİ AORES Yağ Iskeltsl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • Muhterem Anadolu Manifaturacı Esnafuun nazarı dikkatine BOSSA BASMA FABRİKASININ Bütün çeşitlerini,her mevsim ve devamlı olarak en müsait fiatlarla yalnız mağazamızda temin edebilirsiniz.Ödemeli olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • Mâllitıetf Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • HİCRİ 1376 Recep 15 CUMA 15 ŞUBAT 19 5 7 VAKİT vasati ezani 6.57 12.28 15.22 17.42 19.13 5.17 1.15 6.48 9.39 12.00 1.32 11.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • İşportacılık artık tarihe karışıyor t Baftaraft 1 incide «Buyurun efendim.iflâs eden fabrikanın malları bunlar.Istanbulun bir nevi kendisi sayılan bu işportacı esnafı,bir müddet sonra artık görünmez o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • Kıbrıs müzakereleri yeniden tehir edildi t Başiaraft 1 incide nasebetle bütün dükkânlar,hükümet binaları,is yerleri,mektepler,eğlence yerleri 1 saat için kapatılmış,fakat bu grev yer yer aksama kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • Bir Macar kasabası Milliyetçilerin elinde [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,14 Kadar hükümetinin resmî kızıl organı «Nebszabadsag» gazetesi bugün,Macar milliyetçilerinin elan Yugoslav hududunda Toemoerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İSTANBUL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kurumumuz sigortalılarının ihtiyacı olan Gözlük çerçeve ve camları 27/2/1957 çarşamba günü saat 15 de teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • DAKTİLO ARANIYOR Bir ecnebi şirket,seri daktilo yazan,Türkçe ve Ingilizceye bihakkın vâkıf daktilo istemektedir.İngilizce stenografi bilenler tercih olunur.Taliplerin PJC.572 Beyoğlu c Personel Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • Saçlarınıza ipek yumuşaklığı verecek,tabif bir parlaklık kazandıracak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • MÜLK ARANIYOR 50.000 lira pegirı verilir.Azami 80.000 lira olabilir.Farkı 21 ay vâde.Yüksek kira ve temiz yapı şarttır.Mutavassıt kafiyen kabul edilmez.İstanbul P.K.572 y» Mülk)rümuzile mufassal yatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • SATILIK OTOMOBİL 49 modeli iyi vazlyetta FORD VEDETTE Otomobili satılıktır.Müracaat Tel:44 92 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • KELEPİR APARTİMAN Teçvikiyede İpotek dolayısıyla yedi daireli apartiman sahibi eliyle acele satılıktır.Tel:22 64 62.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • TÜRK AMBALAJ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nden İstanbul'da Kartal Maltepesinde kurulmakta olan T.A.S.A.Ş.fabrikası için aşağıdaki teknik elemanlara ihtiyaç vardır.1 Teneke ve pres işlerinden anlayan teknisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • İTHALATÇI ve SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE ANLAŞMALI MEMLEKETLER İÇİN 39 MİLYON TÜRK LİRALIK TAHSİS YAPILMIŞTIR.Çelik,makine,fabrika teçhizatı v.s.ihtiyaçlarınızın en kısa zamanda ve en uygun şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • KİMYA MÜHENDİSİ ARANIYOR Turyağ Fabrikası Laboratuarında çalışmak üzere askerliğini yapmış,30 yaşından genç bir Kimya Mühendisi aranmaktadır.İsteklilerin tercümei hallerini,evvelce ve hâlen çalışmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • BÜTÇE 4 MİLYAR 144 MİLYON 355 BİN LİRA t Baştarafı î incide nisbetinde bir fazlalık göstermektedir.Bütçenin gelir kısmı ise,Encümende yeni bir revizyona tâbi tutulmuş,bu arada Hükümetin 7 milyon lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • Toptancı kasaplar ziyan ediyormuş t Baştarajı 1 incide Bütün söylenenlere göre:D Et ve Balık Kurumunun et meselesinin hallinde tuttuğu yol yanlıştır.Nitekim son dcfaki buhran bu yüzden olmuştur.Mubaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1957
  • Bir çocuk iki tramvay arasında kaldı Dün saat 20 «ıralarında Sehzadeba-¦ında feci bir kaza olmuştur.Varman Hüseyin Öz'ün idaresindeki Edimekapı Bahçekapı tramvayının ters tarafına asılarak seyahat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1957
  • MAÇLARI LİG SONUNA TEHİR EDİLEN İKİ BÜYÜKLER BU HAFTA:Fenerbahçe Eskişehir'de Galatasaray Alpullu'da SARI-LACİVERTLİLER BU SABAH,SARI-KIRNIZILILAR DA GECE HAREKET EDECEKLER Lig maçının tehir edilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • TEKSEÇİCİ Millî Takımı Bupn açıklıyor Takımın esasını,Çekoslovakya'ya karşı oynayan eüemanlar teşkil edecek 5 Nisanda Doğu Almanya ile yapacağımız milli maçının elemanlarını,tek seçici Eşfak Aykaç,bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • İSTANBUL KARMASI BELLİ OLDU Bursada,İstanbul,Sakarya,Kocaeli,Bursa genç karmaları arasında oynanacak maçlar için İstanbul karması 17 futbolcu olarak tesbit edilmiştir.Maçlarda futbolcuların hepsi dene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] DUn Vefalılar maçlarının tehire uğramasına ehemmiyet vermeden çalıştılar.Resimde,Antrenör Sabrl Kirazın nezaretinde topsuz hareket yapan iki Vefalıyı görüyorsunuz.TOPSUZ İDMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • Ünal için 10 bin lira İstendi Bugün tst.Spor ile G.Saray arasında yapılacak toplantıda katı karara varılması muhtemel İstanbulsporlu Ünal'ın Galatasaraya transferi mevzuunda,iki kulÜD temsilcilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • 3 MACAR FUTBOLCUSU İSI.SPORDA DENENDİ Dün Şeref stadında Ciha* Armanın müdafaa ettiği kaleyi Mülteci futbolcular şüt yağmuruna tuttular Memleketimize mülteci olarak' gelmiş bulunan üç Macar futbolcusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • V.M, «4tt$fo„ SAMI ÖNEMLİ Istaubulspor kaptanı Me soliç İltsanın temposuna uyarak nefes aran rligor İs-UUİbafcpsrlvlar.Sarı Silahlılar bu haf,a yapılması gereken Fenerbahçe maçının tehiri üzerine Jıaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • EMNİYET ÇALIŞTI:Yarın Adaletle lig maçını oynayacak olan Emniyet futbol takımı dün Şeref Stadında normal antrenmanını yapmıştır.Çalışmalara nezarel eden antrenör Şükrü Gülesin,takımının Adalet karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • Macar Millî Takımının yapacağı maçlar LSARK B.B.A.BUDAPEŞTE.Budapeşte radyosunun verdiği bir habere göre,bu sezon Budapeştede dört milli maç yapılacaktır.1 5 Mayıs Macaristan İsviçre,2 16 Haziran Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • I" LİM adamlarının kendi mevzularında yeni birşeyler bulabilmek İçin durmadan:«Neden?Niçin?Acaba?diye soruşturmalarına canım kurban.Zaten «merak» in bundan faydalısı,bundan sevimlisi de yok galiba.Zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • BEŞIKIÂŞ kampa giriyor SİYAH BEYAZLILAR BUGÜNKÜ ANTRENMANDA MACAR FUTBOLCULARINI DENEYECEK Beşiktaş takımı bugün antrenör Meşaroş'un nezâretinde bir antrenman yaptıktan sonra Kadıköy'deki Manopalas Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • Honved hezimete UĞRADI [TÜRKTEL] RİO DE JANEİRO,Güney Amerika'da sıcaklar ve yaptıkları maçlar yüzünden bir hayli yorgun düsen Macar Honved takımı,burada bir karma ile yaptıkları karşılaşmayı 6-2 mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • A.KARABİBER DÜN İSTİFA ETTİ İstanbul Güreş Ajanı Alp Karabiber dün bu vazifesinden istifa etmiştir.Karabiberin yerine beynelmilel güreş hakemlerimizden Sadık Koparan getirilmiştir.5 yıldan beri muvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • F.K.voleybol maçları Federasyon Kupası voleybol maçları bugün saat 16 da İ.T.U.Spor salonunda başlayacaktır.A ve B grupu şeklinde devam edecek olan müsabakaların programı şöyledir:Saat 16.00:Karantina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • STADI YAKTILAR TBOSFOR] PARİS Dordogna'da maç yapıldığı bir sırada gözü kararmış spor hastaları Mussidan stadını ateşe verilişlerdir Stadda bulunan bine yakın seyirci güçlükle dışarı çıkabilmiş,sahada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • Honved,Viyana'ya dönüyor TBOSFOR] CRACAS.Brezilya)Macar Honved takımı 17 ve 19 şubat tarihlerinde Flamengo ile iki mac yaptıktan sonra 21 şubatta Viyanaya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • REAL MADRİT:3 N İ C E O TBOSFOR] MADRİT.Şampiyon kulüpler turnuvasının kardöfinali Real Madrit ile Nice arasında yapılmış,Kopanın pasından faydalanan Jose İto İspanyolların ilk golünü atmıştır.İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • F.A.Cup'un 5,luru Oynanıyor En mühim karşılaşma Preston Nord End ile Arsenal arasında.[ŞARK B.B.A.l LONDRA,F.A.Cupun besinci turu yarm oynanacaktır.Karşılaşacak takımlar şunlardır:Aston Villa Bristol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • i IG.Saray Moda!İkarşilaşiyor!I Sarı-Kırmızılıların ilk devredeki mağlûbiyetin g revanşını alması normaldir Liglerin ilk devresinde Galatasaray'ı yenen Modaspor'a bu ak-eğ Eğ şam 20.30 da yapılacak re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • BEYKOZ'8 HAZIRLIK Beyoğlusporlular,antrenörleri birini yapıyorlar.I SAMİ ÖNEMLİ]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1957
  • ALMANYANIN WİESBADEN ŞEHRİNDE YAPILAN VE 5-0 ORDU TAKIMIMIZIN LEHİNE BİTEN MAÇTAN EVVEL TAKIM KAPTANLARI SEREMONİDE.SOLDA TAKIMIMIZIN KAPTANI MUSTAFA GÖRÜLÜYOR.Ordu Takımı tesbit edildi KORKUT-RIDVAN,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor