Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1957
  • [İLHAN ÜEMİRELI MtiunCİBUES.ALANA İNDİĞİ ANDA,SİVİL VKYA RESMÎ ŞAHIS,HERKES SICAK BİR HÜSNÜKABUL YARISINA GERMIÇTİ.İSTE BİR POLİS BİR KÜÇÜĞE «HOŞ GELDİN» DERKEN,BİRİSİ DE ANNESİNİ KARŞILIYOR.İlk Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1957
  • Kıbrıs'ta,Atina'da ve Amerika'da RUMLAR iş yaptılar Nümayişçiler Türklere ait polisle çarpıştı.Limassol'da bâzı binalar ateşe verildi [MİLLİYET RADYO SKRVISI] î LONDRA,12 Kıbrıs meselesinin Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1957
  • İSTANBUL LONDRA ARASI 5 SAATE İNİYOR Kiliz,erin %f JHHIb İIIBlUn dün ilk lefa 0ıarak Yeşilköy hava alanına inmiştir.En iyi seyahat şartlarını haiz 68 yolcu taşıyan hu uçağın diğer hir hususiyeti de sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1957
  • RLS HARİCİYE VEKİLİ DİMİTRİ ŞEPİLOV Rusya'nın OrlaDoğu Plânı Şepilov,4-devletin Orta Doğu için işbirliği yapmaların ı teklif etti [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,12 Sovyet Rusya Hariciye Vekili Dimitri Şepi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1957
  • ECJTjl ÂC RÖB PCQİ Dünyanın nazarları bu haritada gösterilen bölgeye doğru çevrilmiş bulunuyor.Sina ¦il DULHMI savaşını durduran Birleşmiş Milletler İsraile işgal ettiği araziyi tahliye etmek emrini v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1957
  • Dün Metin Toker'i ziyaret için Ankara Cezaevine niden fakat ziyaret jrünii olmadığı bildirilerek içeri alınmayan Mebuslar Cezaevi kapısı önünde soldan sağa doğru)Ekrem Ali CAN* Hür P.Cihat BABAN Hür P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1957
  • Tartışmalı geçen Büiçe Komisyonunun dünkü celsesinde Hazine hissesi kabul edildi Başvekil,Erataman'a verdiği cevapta memur ikramiyelerinin azaltılmıyacağlnı söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET I Hazırlayan Dr.Halûk C1LL0Vİ ithalâtçılar Müşkülât içindeler İthalâtçıların toptancılık ve perakendeciliği terketmek mecburiyetinde kaldıkları 12 aralık 1956 tarihinden bu yana,ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Daima iyisini s 1 almak 11 j kârlıdırla f 50 kuruş S!fazla vererek 11001 6 E C E if Şarabı g alınız.Zevkiniz S ve sıhhatiniz 1 mevzuu bahistir.51 2 1001 GECE S£ Türkiyenin her yerinde net 310 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Hazırlayan u ı:S.RECEP DOKSAT Ç ÇARPINTI Çarpıntı tıp dilinde palpitasyon adını alır.Kalb vuruşlarının normalden fazla olmasına ise Taşikardi denir.Taşikardi her zaman çarpıntı değildir.Çarpıntı palpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Ekrem Kongar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Küçük konser 14.20 Ev kadınıyla başbaşa 14.30 Şarkılar.Nigâr Uluer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • BU İM A 8 9 10 11 3 4 5 SOLDAN SAGA:1 Büyük Çan ta Hırs,aç gözlülük,2 Papa-nın en ağır cezası Lâyık,3 O Sekte Yarım,4 Seciye Baştaki harfi atın,günle ilgili bir kadın adı 5 Ehli diller Favori,6 Mubaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • fi fi OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak| Para veya başka bir yardıma ihtiyacınız varsa sabahleyin teşebbüse geçiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat J Çetin bir durum karşısında kalacaksınız.Telâ,göstermeyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Mart çekilişinde II 1)1 Rnnnnİ sEy,B' nsooo° 6 Mayıs TLÜUUUU s S Kasım m SO.OOO 5 Temmuz "75.000 5 31 Aralık n 75.000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Şahıslardan prensiplere SAHİBİ hapse giren nıâluıd siyasî mecmuayı u/un zamandır elime almadım.Arada bir bana da sataştığı için değil.İftiralarının bir ikisini bu sütunda açıkladım.Umursamadı.Böylece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kanlariyle Ödediler Eşref Kolçak Türk filmi,2 İzmir Sokaklarında Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Zavallı Yavru Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 83 35)Kanlı Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • İMÂR Müşaviri Prof.Högg İla Plânlama Bürosu için yeni bir bina tutulacaktır.RUMELİHİSAR'ın bahçesinin tanzimi için hazırlanan proje önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacaktır.BEYOĞLU havagazı tesisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • ÜSKÜDAR'DA İKİ KIZ KARDEŞ DENİZE ÜÇTÜ Kardeşler bir kaza neticesinde ölen Işık'ın düştüğü yeri gösterirlerken ayni yerden yuvarlandılar Son günlerin en garip kazası dün sabah Üsküdar araba vapuru iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • BU SABAH 500 TON KAHVE GELİYOR Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Brezilya'dan ithal edilen 500 ton kahve bu sabah Siiggorton şilebi ile limanımıza gelmiş olacaktır.Kahvelerin kısa bir zamanda tahliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Vilâyetin tahsisatı okul inşaatına yetmiyor Vilâyet hudutları dahilinde yapılması kararlaştırılan okulların inşâsı İçin,Maarif Müdürlüğünün gösterdiği 20 milyon liralık İhtiyaca karşılık Vilâyet bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Havalandırılmış Yeni Pudra O derece ince ve hafif bir pudra ki havada dalgalanır.İşte Parisli bir kimyagerin cazip ke*fı.Bunun içindir ki Tokalon pudrası cildi görünmez bir güzellik tülü ile kaplayara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Büyük tipte uçaklar alma meselesi Bir kaç gündenberl şehrimizde tetkiklerde bulunan Türk Hava Yolları Umum Müdürü Ulvi Yenal dün akgam üzeri Ankaraya gitmiştir.Umum Müdür gazetelerde çıkan New-York ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Turist celbi işinde Türk gemileri kullanılacak Kurulması kararlaştırılan Turizm Umum Müdürlüğünün,bilhassa turist celbi işinde Denizcilik Bankasının gemilerini kullanması için teşebbüse geçilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Şimalî Akdeniz hattı gününde açılıyor Denizcilik Bankası Umum Müdürü Y.Ziya Öniş evvelki gün gazetecilere verdiği izahatta mazot sıkıntısı sebebile şimalî Akdeniz hattının 22 şubatta yapılıp yapılmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • TARABYA İSTİNYE YOLU İNŞA EDİLİYOR Yıldız Kefeliköy ve Tarabya tstinye iltisak yolları inşaası 4,5 milyon liralık keşif bedeli üzerinden dün Vilâyet Encümenince açık eksiltmeye çıkartılmıştır.Yolların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • İSTANBUL'un EN KÜÇÜK HIRSIZI İstanbulini en küçük hırsızı bugün adliyeye verilecektir.Henüz on yasjna yeni basmış olan ve daha önce de sirkatten iki sabıkası olduğu bildirilen küçük hırsız,dün Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Fenalık geçirerek öldü Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Bir hafta kadar önce Burdurdan gelen ve Sirkecideki otellerden birine inen Osman cesur adında biri,dün Nuruosmaniye camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • Park yapan vasıtalardan işgaliye resmi alınacak Tesbit edilen yerlerde 15 dakikadan fazla duran kamyonlar için 100,otomobiller için de 75 er kuruş ödenecek Park yapan motorlu vasıtalardan işgaliye res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.02.1957
  • BİR MAKİNİST BİR tankeri kurtardı Kuruçeşme iskelesine bağlı tankerde çıkan yangını hayatını tehlikeye atarak söndüren Rüstem ağır surette yaralandı Rüstem Kıran adında bir ma] yesinde bir tankerin in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Dostlar arasında dargınlık kalkıyor Eisenhower'in şahsî dostu olan MacMillan'la Bermuda'da buluşmaya karar vermesi Eski dostlar in barışmasını sağlayacak Amerikan ve İngiliz radyoları,gazeteleri,günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Nebahat Güven'in duruşmasına dün devam edildi [EKREM ALTINKAYNAK] Kocası Necdet Güven'i havagazıyla zehirliyerek öldürdüğü iddia olunan,Nebahat Güven'in gayri mevkuf olarak duruşmasına dün de 3.Ağır C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • BİR VAİZ HAKKINDA ZİNA DÂVASI AÇILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,12 Şehrimizin tanınmış vaizlerinden ve Diyanet İşleri Müfettişi İrşadı hakkında,Müddeiumumilikçe zina suyundan dâva açılmıştır.Yakışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Amerika'dan alınan buğdaylar geliyor Ayrıca imzalanan 19 milyonluk anlaşma ile süttozu,peynir,pamukyağı,mısır ve arpa getirtilecek IASSOCİATED PRESS] NEW YORK,12 Dün ihracatçıların bildirdiklerine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • VAKİT NAKİTTİR!Boş zamanlarınızda AKÇİT DİL METODLARİLE kendi kendinize,zahmetsizce kolay ve çabuk,yabancı bir dil öğreniniz.Bir dil bir insan,iki dil iki insana bedeldir.TL:4.Kültür Kitabevi İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • The IKESYTONEI Royal dans sa-MİNIMİNİI FR HANCI Londra'daki meşhur IIHIII III III Ik fall VHIigl lonunda haftada bir sırf çocuklar için dans partileri tertiplenmektedir.Bu partilere ancak 6 ve 7 yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Türkiyeye tahsis edilen akaryakıt [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,12 İktisadî İşbirliği Teşkilâtı Türkiyeye şubat ayının son haftası için yeniden 4000 ton mazot,2OO0 ton benzin ve 1000 ton da gaz tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • BELGELİ TALEBELERİN İMTİHAN ŞEKLİ DEĞİŞTİRİLMİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Lise mezuniyet imtihanlarına hariçten girerek 1,2 ve 3 dersten muvaffak olamayıp haklarını zayi edenlerin durumların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • İşletmeler Vekili bu hususta çıkartılan rivayetleri kat'iyetle yalanladı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,12 Şekerin vesikaya bağlanacağı hakkında mahsusen çıkartılan rivayetler üzerine İşletmeler Vekili Samet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • 70 UK BİR KADININ ÜZERİNDE SUSTALI BIÇAK BULUNDU [ŞARK B.B.A.GAZİANTEP,12 70 yaşında bir kadının üzerinde 10.5 santimetre boyunda sustalı bir bıçak bulunmuştur.Nizip kazasının Fevkani mahallesinde otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • DİNAMİTLE BALIK AVLARKEN ÖLDÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MUĞLA,12 Bodrum kazasının Mumcular nahiyesine bağlı Mazı köyünde,Mustafa Özçelik isminde bir balıkçı,deniz kenarında ölü olarak bulunmuştur.Yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Isveçte Ormancılık mevzuunu tet kik etmekte olan Hasan ASMAZ.Bir Türk Eksperi isveç'te ormancılık mevzuunu inceliyor Ormancılık istatistikleri bundan sonra İsveç sistemine göre tanzim edilecek IHusu's
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • 1957 Tasarrufu teşvik plânı 10.000 Kişiye Para İkramiye-Hesaplarında en az 200 Ura olanlar kuraya katılırlar.GARANTİ BANKASI Her 100 Liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • James Dean hayranları aieş püskürüyorlar Dernek kurucuları,kendilerini züppelikle itham edenlerin geri kafalı olduklarını söylediler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN*^-ANKARA,12 James Dean Derneği kurucuları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Bir de bize sorun ET.T.Umum Müdürü dün gazetelere,yeni otobüslerden memnun olduğunu söyledi.Bu mevzuda bize de söz söy-lemek düşerse biz ne eskisinden,ne de yenisinden mem-î nun olmadığımızı söyleyebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Ffiı k#i fira Cif İDİ Avrupa ve Asya'nın muhtelif memleketlerinde temsiller veren Çekoslovak folklor ÇEK rukivbun biti ekibi,dün uçakla şehrimize gelmiştir.16 kadın,35 erkekten müteşekkil ekip istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Norstad NATO'nun takviyesini istedi Müttefik Kuvvetler Başkumandanı,atom silâhlarının Avrupa müdafaasına kâfi gelmeyeceğini söyledi [ANADOLU A.TANSI] LONDRA,12 Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkumandanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • M,m ı uSr' m 111 rt m in» m»ı ı IA.P.1 Bu şiddetli solu indiren Sophia Loren'dir.Yumruğu yiyen de John Wayne!Bu,İtalyan yıldızı ile Amerikalı aktörün birlikte Libya'da Guadames'te çevirdikleri «Kaybol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Kızılay Eminönü Şubesi dün heyecanlı bir kongre yapfı Başkanlarının işten el çektirilmesini kabul etmeyen üyeler Merkeze şiddetle hücum ettiler TNEDRET SELÇUKER] Kızılay Eminönü Şubesi başkanlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1957
  • Hür.P.gençleri «Atatürk'ün izindeyiz» diyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.12 Hürriyet Partisi Gençlik Fikir Ocakları Koordinasyon Komitesi Ankara,İzmir,İstanbul delegelerinin iştirakiyle yapılan topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • DEMİR YUM içİn Lzü uue.BOLT.JOHN C MURPHY NEDEN ÇIKTI BU KflVSAÎ SEMİ SOYMAK *U İSTEDİ-w=E YOKSA BOLT,SEN GAZETE.CİSİN EĞEfc BunuN SEBEBıNİ ÖĞRENİRSEN,6EL BANA PA AtMLAT,Olmaz mi z.o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN J AU AtU KADASLARlLE POKER OYNAMAĞA GİDECEĞİNİ ZANNEDİYOR A/AA ASufNOft BAHÇEDE CAU^ACAIC.HAÜME BENİ BAHÇEDE ÇALIŞTIRACAĞINI 24NNEDfyO£İ AMA ASLINDA.BEN POKER j OYNAJWA3A CiDiVOa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • muhakemesine STOKHOLM'DA başlanan Casus Bedros Zartaryan ilk cebede soğuk ferle,döktü Reddediyorum!Stokholm adliyesinde,Bedros Zartaryan'ın muhakemesinin yapıldığı salonu da dolduran samiin,casuslukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • PARİSLİ KADIN Neden benim için yazdınız'.Çünkü size ne zamandır hayranım.Ne zamandır.Kaç yasaldasınız ki,Çocuk kızardı:Yirmi iki.Pek de gençsiniz canım.Hele opera yazmak için.Zannederim beğeneceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • HAZRET-J-ALI YAZAN:REFİ CEVAD.144 ÜLUNAY Diyorlardı.Resûlallah ashabı davet etti,hepsi huzurunda el bağladılar.Evvelâ yüzünü Ebubekir'e çevirdi.İbrahim Peygamber,dedi,Allah yolunda yağdan daha yumuşak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • AŞK HİKÂYESİ ÇİFTLİKTEKİ SI TEFRİKA No.3 Hüsrev bezgin bir sesle:«Dur,dedi,sana her şeyi itiraf edeceğim.Bu Mâlike,on sene evvel burayı gezmeye gelmiş bir genç kızdı.Burada öldürüldü.Polis lıi/den,biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • YİNE O HİKÂYE SJS yüzünden geç Kalkan Kadıköy vapurunda bir volin seyyar radyosunu açar Herkes de zevkle dinler.Sıra Arrlvederci Itoma'ya gelince yolcular huylanırlar,söyle lirler.Kontrol n» nuru aray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • FtI e Bu ESNADA:SEN.ŞU HAVAGAZI OCAĞINI YAK BİTİRİ/A 6U KAYNARKEN 05 ÜÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1957
  • CİCİ CAN pNBfSE.HEM&N BaSt_Ava-fllM AĞANIN AŞKI eavdde ZÛBEVÎR AU-AH AŞKINA g\£AK güNLA£t DA Ş'iMDl FİFİ N&R&DE?ONU GÖSTER-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Hazine hisses Buştarajı 1 incide masının derpiş olduğunu belirtti ve dedi ki:«Çimento fabrikalarımız mevcut programa göre anımı m la bitirilememiştir.Bu yüzden çimento ithaline bıı yılda mecbur olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Herkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz.Her kadın saçlarını modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına göre tanzim eder.Kısa »açlar gayet pratiktir.Evet,fakat uzun saçlar ite o kadar güzel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Yarın akşam saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında 19 5 7 y ılı ROCK AND ROLL Dans müsabakası Mehmet Akter caz orkestrası Ozcan Tekgül Ateşböcekleri 1957 Türkiye ROCK AND ROLL dans müsabakası Müsabakaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Paris Radyosu Kral Suud'un Türkiye'ye geleceğini söyledi [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,12 Paris radyosu bu akşamki Arapça neşriyatında Suudi Arabistan Kralı Suud'un Türkiye Hükümetinin resmi davetlisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • TÜRKİYE ÇİN KÜLTÜR ANLAŞMASI İMZALANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Türkiye Milliyetçi Çin kültür anlaşması bu sabah Hariciye Vekâletinde,Milliyetçi Çin Hariciye Vekili ile Hariciye Vekâleti Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • İlk Macar mülteci grupu dün gece geldi t Baştarafı 1 incide Vakit gece yarısını geçerken Yeşllköyden peşpeşe dizilen otobüsler müstakbel vatandaşlarımızı Sirkecideki misafirhaneye getiriyordu.Uzun yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • SALÂH SALİM HAPSE ATILDI [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,12 Bir zamanlar Albay Nâsır'ın kurduğu ihtilâl konseyinin en nüfuzlu üyelerinden biri olan binbaşı Salâh Salim. Rejime kasıt suçundan» muhakeme edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • mmısk Mm PRINCESSE EL LOSYONU y ellerinizi güzel-leşlirir ve ellerdeki çatlaklık* arı geçirir^ ve önler Her gün,ev işinizin hif»« mında ellerini' zi sıcak su ile yıkayıp kurula* diktan sonr» PRINCESS6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Rumlar nümayiş yaptılar t Baştarafı 1 ine'ıdi Bugün Lefkoşe'de 18 yağında adlı bir Rum silâh taşımak suçu ik idama mahkûm edilmiştir.Diğer 9 Rum da muhakemeleri sonunda muhtelit hapis cezalarına çarpt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Rusya'nın Orta Doğu plânı t Baştarafı 1 incide Elsenhower plânına mukabil «Rus teli» nl İfâde etmektedir.KAPALI TEHDİT Nisbeten mutedil bir konuşma yapan Çepüov,İsrail kuvvetlerinin Mısır topraklarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • inönü,dün de Toker'i göremedi t Baştarafı 1 incide göre önce davetiye ile savcılığa çağırılır ve gerekiyorsa orada tevkif edilerek cezaevine gönderilirler.Toker'e yapılan muamele fikir suçluları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Piyasanın işlek yerinde her işe elverişli devren acele satılık BERBER DÜKKÂNI Müracaat:Kasımpaşa Piyale Eczanesi yanı başmda terzi TUFAN'a müracaat.15.2.957 cuma günü saat 11 den 17 ye kadar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • RAHAT EDİNİZ dünyanın en tecrübeli havayolu ile gidiyorsunuz Radar!Clipper yolunun daha sakin olmasının isle diğer bir sebebi Gece veya gündüz olsun,Pan American Clipper* uçaklarındaki kudretli radar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • mmmm—Bugün Matinelerden itibaren Aksaray BULVAR Şehzadebaşı URAN Sinemalarında Büyük masraf ve fedakârlıklarla hazırlanmış olan bir sanat kordelâsı BÜYÜK SIR Cahide SONKU Cüneyt GÖKÇER İ.Galip ARCAN Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Kocamustafapaşa f\İl D U L Sinemasında İki Büyük Film Birden İNTİKAM ALEVİ AYHAN IŞIK KENAN PARS MUALLA KAYNAK-TURGUT ÖZATAY-DENİZ TANYELİ Türk Futbol Yıldızları ve Millî Maçlar Seanslar:1.20 İntikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Z A Y t Firuzağa ilkokulundan 949-950 senesinde almış olduğum diplomamı gaip ettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ayla KUçUkçavuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Beşiktaş İLl U i l Sinemasında* Matineden itibaren RENKLİ GRACE KELLY S?"Y11* GARY GKAND KELEPÇELİ ÂŞIK RENKLİ SİNEMASKOP Türkçe STEWART KORSAN UZAĞI Geov«e Sanders GRANGER Viveca Lindfords Seanslar:K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • ZAYİ Giresun İş Bankasından almış olduğum 11619 No.lu para cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin nükmü yoktur.Ayge Akyıldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Pfiliiıgeff Sahibi;Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • hi-Çarşamba 13 ŞUBAT 19 5 7 n RUMÎ 1372 Ocak 31 VAKİT VASATI EZANÎ G ineç Öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 6.59 1.20 12.28 6.49 15.20 9.40 l 17.40 12.00 19.11 1.32 5.19 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • akşamdan itibaren LÜKS SİNEMASINDA Denizler Melikesi UNDERVATER)Sinemaskop Technicolor İJane RUSSELL Richard EGAN Gilbert ROLAND,HOWARD HUGHES'in en büyük prodüksionu.Deniz dibinde eşsiz maceralar,Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • Bu akşamdan itibaren VATAN KURTARAN KADIN LADY GODİVA Filminde MAUREEN OH ARA GEORGE NADER VICTOR Mc.LAGLEN REX REASON'ı takdim eder.Bir vatanın kuruluşu,halkı biı-birine düşürenler,silâhlı büyük müca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • MEMUR ALINACAK Muhasebe işlerinde devamlı olarak çalışacak bir erkek memura İhtiyaç vardır.Ticaret Lisesi mezunları tercih olunur.Adres:Karaköypalas,4 üncü kat No.7 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • ELEKTRİKLİ EL MATKAPLARI Satışa arzedilmiştir.Mehmet Şerment Arapcami Nafe sokak İşçen han kat 1 No.4 Galata.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • PAMUK ve İPLİK DÖKÜNTÜSÜ SATILACAKTIR:ADANA BOSSA BASMA FABRİKASI Depolarında Preseli balya halinde teslim,temiz üstüpü,şapka emme ve hallaç altı döküntüleri satılacaktır.Alıcıların:İstanbul'da Asiref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • y BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN.İYİ„ KOLONYADIR CM\nit\lemteler mesamelerini açantene^ JfisünüVolaılisting gençliRmin/nuhalaz» «der ^^I^^M-MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.02.1957
  • SENENİN EN MUAZZAM FİLM ABİDESİ HAFTALARCA UNUTAMIYACAĞINIZ BİR ŞAHESER Robert MITCHUM Frank SINATRA Gloria GRAHAME Broderick CRAWFORD Charles BICKFORD YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN LÂLE ve ELHANRA Sinemala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1957
  • G.Saraylı Ergun antrenmana çıktı Dün Galatasaray takımı kendi sahasında antrenör Gündüz Kılıç nezaretinde bir antrenman yapmıştır.Antrenmana nıinüsküs ameliyatı geçiren santrhaf Ergun da iştirak etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • w H:mm m HADQIC'C VCIII TCIfl ICI CD Türkiye yarı orta sikin boks UHnDld L I CHI ltHLiri.cn şampiyonu Garbis Zaharyan,Avusturya'dan yeni bir maç teklifi almıştır.Peter Hani adlı Avusturyalı menejer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • Atletizmin Rakibi Futboldur Federasyon Asbaşkanı Basın toplantısında iki ecnebi antrenör getirtileceğini söyledi Türk atletizmini kalkındırmak için Federasyon yeni ve faydalı teşebbüslerde bulunmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • Haftanın Basketbol Panaroması:Hattanın sürprizini Kad,köyspor yaph BEŞİKTAŞ BEYOĞLUSPOR MAÇI SİSTEMSİZLİK İÇİNDE GEÇTİ Şişliye yenil,arkasından gel Modaspor'u yen.Basketbolde son iki haftada iki sürpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASINA DAVET EDİLDİK Dünya Halter şampiyonası kasım ayında Tahranda yapılacaktır.Bu münasebetle İranlılar Güreş ve Halter Federasyonumuza bir mektup göndererek bu şampiyonaya İştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • F.Bahçe İzmir veya Ankara' ya gidiyor Ordu maçları sebebiyle lig maçlarının tehir edilmesi üzerin» Fenerbahçe,haftayı boş geçirmemek için izmir'e veyahut Ankara'ya gidecektir,idareciler henüz bu mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • Macarlar revanşı 14 Nisan'd a oynamak istiyorlar [ŞARK B.B.A.Budapeşte,Avusturya makamları,14 nisanda Budapeşte'de yapılması kararlaştırılan Avusturya Macaristan maçının iptaline karar vermiştir.Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • 48 millete Güreş Şampiyonası davetiyeleri gönderildi I Hususi MuhabirJmia Veli Necdet Arığ'dan] ANKARA,12 Güreş Federasyonu bugün yaptığı iki müracaatla Sümerbankta mayo ve eşofman.Ticaret Vekâletinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • Ordu maçları hakkında Basın toplantısı yapılıyor ANKARA,12 Ordu Beden Terbiyesi Müdürülüğü yarın bu gün)17.30 da Orduevinde bir basın toplantısı tertip etmiştir.Toplantıda Amerika ve italya takımlariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • VEFA TAKIMININ MİLLÎ KADROYA VERECEĞİ KABİLİYET HİLMİ MİLLÎ FORMAYI İLK DEFA GİYECEK HİLMİ HEYECA Resmen çağrılmadığını söyleyen Vefalı futbolcu:«Millî formaya lâyık olmaya çalışacağım» diyor.Dün mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • Fransızlar Olimpiyadlardan futbol branşının çıkarılmasına muhalif ŞARK B.B.A.PARİS,Olimplyadlardan futbol müsabakalarının kaldırılman hususunda ileri sürülen ve Olimpiyat komitesinde müzakere edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • KISA HABERLER AVRUPA LİGİ HAZIRUKLARI İLERLİYOR:Londra,İngiltere Futbol Federasyonu ve Lig Komitesi toplanarak,İngiltere'de geceleri tertiplenmesi tasavvur edilen Avrupa ligi ile ilgili hazırlıklara d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • Mayıs'ta Avrupa turnesine çtkacak olan:Adalet,Basri'yi götürmek istiyor Sarı Lacivertlilerin,bir ay sürecek turne için Basri'ye müsaade edeceği sanılıyor.Adalet kulübü mayıs ayı içersinde Avrupa'da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • GROTS w—eon»**jtfVlERA-HAi,Rotterdam m BERRtiM HttS HESEJiAHH ^M ut vwo*co ofr t »yete»°o*,Efljl nî Aralıkta Rotterdam şehrinde Hollanda yarı orta MılOU kWlkUl şampiyonu «Piet V.Klaveren» ile karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • FENERBAHÇE KULÜBÜNE İKİN-Cİ BİR TEKLİF YAPAN BRİSTOL ROWERS KULÜBÜNÜN GENEL SEKRETERİ JOHN GUMMOW Bristol Rowers gelmek istiyor ingiliz kulübü ilk teklifi tekrarlayan mektubu F.Bahçe kulübüne gönderdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • GALATASARAYLI TUĞRUL GELİYOR Bir müddettenberi sakat olarak İtal yada bulunan Galatasaraylı basketbolcu Tuğrul Demiı'in ameliyatı muvaffakiyetle neticelenmiştir.Galatıasarayın kıymetli bir elemanı ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • H£^9^^ m i SAMİ ÖNEMLİ] AĞABEY itken görüldü.If ARDFÇ Dünku Fenerbahçe antrenmanında Fikret KırnMnlILO can haftanın muvaffak kalecisi Şükrü ile ko-[SA Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacak beyazlılardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.02.1957
  • AVCILIK TURHAN TAMERLER ıı.mı ninnini HAFTANIN AVCILIK DURU-MU:Çulluklara,bütün meralar-M da umumiyetle az Taşlanmaktadır En yüksek rakamlar Kısırmandıra taraflarında ve Karadenize yakın ormanlarda el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor