Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • HAVAYOLLARI BÜYÜK UÇAKLAR ALIYOR [TÜRK HABERLER AJANSI] NEW-YORK,11 Bundan üç ay kadar evvel Amerika'da dev Transatlantik)yolcu uçakları alınması ve kredi İle Türklyede büyük bir tamirhane kurulması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • I Zeki Müren'in smokini ile i Arşen Lüpen' lik yapan hırsız Fransızların meşhur Arşen Lüpen'inl taklide yeltendiği anlaşılan Ali Saymalı adında kibar bir hırsız,evvelki gece saat 24 sıralarında,sırtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • İZMİR'İN YERİNE YENİ bir gemi yaptırılıyor Denizcilik Bankası U.Müdürü idarenin geminin kurtarılmasından vazgeçtiğini,iç hat navlun ücretlerine de zam yapılacağını söyledi YAZISI BEŞİNCİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • PRENSES CAROLINE İÇİN ÂYİN Monako Prensi Rainier ile Prenses Grace'in bir çocuğu olması münasebctile,geçen pazar günü,Monte Karlo'daki Katedral'de özel bir dinî âyin yapılmıştır.Âyinden sonra Prenses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • SURİYE'KİN ESKİ HARİCİYE İLİ BİZE İLTİCA ETTİ İdama mahkûm edilmiş olan vekilin,siyasî mülteci olarak kabul edilip edilmiyeceği bugün belli olacak [BEDIRHAN ÇINAR] Türk dostu olarak tanınan ve Samda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • %V 2Sr [MUAMMER TAYLAK] UNIT AHİRDE Bir kültür anlaşması imzalamak üzere Anka raya gelen Milliyetçi Çin Hariciye Vekili l)r.Milli IVMDIIIUE George K.C.Yeh,dün Anıt Kabri ziyaretle ihtiram duruşunda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • ADAPAZARI,11 15 köyde yapılmış olan muhtar seçimlerinin kat'î neticesi alınmış ve 10 köyde D.P.2 köyde Hür.P.2 köyde de müstakiller kazanmışlardır.Bir köyde ise ihtilâf çıkmıştır.Köylerin isimlerini v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • Türk ve İngiliz Elçiliklerine doğru yürümek isteyen nümayişçilerden 27 si ile onları durdurmaya çalışan 30 polis yaralandı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATINA,11 Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • Seçimini Kâzsndı Adapazarmda D.P.nin 10 muhtarlığına mukabil Hür.P.ve müstakiller ikişer muhtarlık aldılar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] Mükerrem Sarol hakkındaki neşriyatından dolayı 7 ay 23 gün hapse mahkûm edilen Akis der-TOKER,TEVKİFHANEYE GÖTÜRÜLÜYOR gisi sahibi Metin Toker,dun saat 16.30 da tevkif edilerek 2 sivi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • FLORYA SAHİL YÜLI I î lol'Va İl(stanbuI arasınl sahilden bağlayacak yolun insaasına hız-w.t.n w».c».wkw Ia devam edilmektedir.Yenlkapı kömür deposunun bulunduğu kıs-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • Sarol davasındaki mahkûmiyeti tasdik olunan TIN TOfCf R Toker,hapishaneye geç geldiği için kendisi ile görüşemeyen kayınpederi İnönü'ye şu notu yolladı:«Her hangi,bir kimseye bir müracaat yapılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • İstanbul sokakları ASFALTLANIYOR İlk olarak Aksaray ile Fatih arasında 10 sokak ele alındı,imâr faaliyeti hızlandırılıyor [OĞUZ ONGEN] İstanbul sokaklarının asfaltlanmasına sür'atle başlanmıştır.Bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.02.1957
  • I Yeni İmâr Talimatnamesi 1 ÎBina inşaatı,Nafİa Vekâleti tarafından* Itasdik edilen talimatnameye uygulanacakl ŞE W^ eledlye Meclisince hazırlanmış olan İstanbula ait imâr talimat-ŞJ EJ jf^L namesi,Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.02.1957
  • SAYFA:2-MİLLİYET' 12 ŞUBAT 1957 ŞERİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN" SANAT HABERLERİ Merdivenin en üstü HULKI SANER •ı m ııı ı mı linin ı Bütün dünyadaki'opera ar-üstlerinin bir tek emeli vardır.Gü n birinde Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • NAMUS!f% ECEN gün gazetelerde tam mânasiyle bir rezalet haberi i ^J gördüm:JS yaşmda lise talebesi bir genç kız.sevgilisinin Galata'daki yazıhanesine gitmiş.Orada âşıkı ile biraz cil-E veleştikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • um&iiffli*fâ«i&titı İ||f*İ| TCDE'MİII Çil DİİYİİY IIP A fil ***tt1*T,wi" tepkili pervaneli motörlerle mücehhez en büyük İHUlLILftL mil Eli DUl U1V UtfMlII yolcu uçağı olan «Bristol Britannia» bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • [B.B.A.J KTAUDEII 'A PCI IVftD Bu sarl5in afet l"'k yakında istanbul'a gelecektir.«İtalyan IdlAHDULA UCLIIUlf Marilyn Monroe» su olarak tanınan Kosalina Neri,şehrimizde İngilizce bir film çevirecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Turizm faaliyetini verimli hâle getirmek için yeni bir kanun teklifi yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Doğrudan doğruya Başvekâlete bağlı bir «Turizm Umum Müdürlüğü» kurulması hakkında bir kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Kıyamet 1958'in Temmuz ayında vuku b »laca km ıs [ANADOLU AJANSI] TOKYO,11 Japonya'nın sözü dinlenen kâhinlerinden 92 yağlarında Hiro Matsuguro tarafından bildirildiğine göre,dünyanın sonu 1958 senesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • SİS,2 GEMİNİN KARAYA OTURMASINA SEBEP OLDU Fransız tankeri ile İtalyan şilebinin kurtarılmasına çalışılıyor.Vapur seferlerinde aksaklık dün de devam etti Bir kaç gündenberi ortalığı kaplayan kesif sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Maraş'ın kurtuluş yıldönümü İnönü,bu münasebetle C.H.P.İl Başkanlığına bir telgraf gönderdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,Maraş'ın kurtuluşunun 37 nci yıldönümü mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Sanayi ihtiyaçlarının hazine hissesinden muaf tutulması istendi fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Sanayi Odasında müşterek bir toplantı yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası İdare Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • AĞA HAN,PLATİN JÜBİLESİNDE HAZİR BULUNAMIYACAK [ASSOCIATED PRESS] BOMBAY,11 Ismailiye Mezhebinin Başimamı Ağa Han,sıhhî durumunun müsaadesizliği sebebiyle cuma günü,platin jübilesi dolayısiyle burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • İLHAN DEMİ RELİ TÜRKİYE HER YARDIMA LÂYIKTIR «Halktan Halka» komitesinin başkanı Mr.Mark Bortman,dün bir basın toplantısı yapmış ve teşkilâtın Türkiyeyc hususî yardımda bulunacağını,Amerika'nın muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • 0 mrmm ON BEŞ İNSANA BEDEL [İLHAN DEMİREL)Telefon İdaresi tarafından Tahakkuk Servisinin isini kolaylaştırmak maksadiyle,yukarıda resmini gördüğünüz 10 makine getirtilmiştir.Bu makineler,bir yıl içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • EN İYİ KOCALAR DANİMARKA'DA [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,11 Meşhur Gallup Müessesesi tarafından Amerika ve Avrupa memleketlerinde yapılan tetkiklere göre,en iyi kocalar umumiyet itibariyle Danimarka,İsve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • TEL ÜZERİNDE DURMA REKORU KIRILDI [ANADOLU AJANSI] TOULOUSE,11 Bayan Pary adında bir genç canbaz kız,34 saat 15 dakika gerili bir demir tel üzerinde kalarak bir dünya rekoru tesis etmiştir.Bundan önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • IA.P.Hollywood yıldızı Susan Ha.ward,Eton Chalkley adında bir avukatla evvelki gün Arizona'da evlenmiştir.Bu,37 yaşındaki aktrisin ikinci izdivacıdır.Susan'ın birinci kocası,aktör Jess Barker'di.SUSAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • İLHAN DEMIRELI AftAPI AR RlinANIYDR Baharın yaklaşması dolayısiyle yolları ve parkları süsleyen ağaçların budankilecektirmasına başlanmıştır.Bundan başka şehrin bir cok yerlerinde yeniden ağaç di-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Encümenlerin lüzum görmemiş olmasına rağmen Turan Güneş teşriî masuniyetini kaldırılmasını bizzat talep e Adliye mekanizmasını tenkid eden Güneş Vatandaşlarla konuşmak suçundan mahkûmiyet benim için ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • ELİZABETH TAYLOR'UN sıhhi durumu ağırlaştı Artist ameliyat edilmek üzere hususî bir tayyare ile Meksiko'dan New York'a getirtti [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,11 Bir müddet evvel geçirdiği bir ameliyat son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • W^we-m [RÜÇHAN ÜNVER] Kürk meraklısı hlVCITİAf AI",lllaİ1 ve İskender IlllSIXICtr adlarında kürk meraklısı iki hırsız bugün adliyeye verileceklerdir.Hırsızlar Nisantaşmda iki tacirin evinden 15 20 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Faruk'un bütün malları müzayede ile satılacak [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,11 Yakmdağou Haberler Ajansının bildirdiğine göre,sabık Kral Faruk'a ve ailesine ait olan saraylar ve çeşitli gayrimenkuller bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Lf B ER ACE' Yİ SOYDULAR [ASSOCIATED PRESS] CHICAGO,11 Caz orkestrası şefi George Liberace,bu sabah erken saatlerde küçük kardeşi piyanist ve şarkıcı Liberace ile beraber çalıştığı gece kulübünden ote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • MACARİSTAN KAYNASIY Budapeşte Radyosu halkı Mart ayı içinde ihtilâle teşvik eden beyannameler dağıtıldığını açıkladı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] 4 LONDRA,11 Budapeşte radyosu,memleket dahilinde halkı mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Atına şarap içirip satılığa çıkaran adam [Hususî Muhabirimiz Mukbü Öztunah'dan] BANDIRMA,11 Marmara nahiyesinde enteresan bir alış-veriş olmuştur.Mustafa Çakmak ismindeki bir şahıs,satılığa çıkardığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.02.1957
  • Bütün Dünyada senede 5 milyar kitap satılıyor [ANADOLU AJANSI] PARİS,11 Fransız Editörleri Cemiyeti tarafından hazırlanan bir istatitiğe göre,her sene dünyada bes milyar kitap neşredilmektedir.Bu kita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • CÎCİ CAN E5K DEN RUHLAR KEND'iLÇRiME ORULAN SUALLERE YALAN AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • JOHNNY HAZARD FRANte*©B8ÎNf 30.30MMNY.ONC!NATO VESİKALAR Nl KURTARMAK LİJ ZlM SANA GİZLİ NATO TOPLANTI LARlNf IS.ERDF VAPiUACAGlNI rovL lyEyİAA.BÖYLE,BÎR,SiRKl IKLAMAN HİÇ DOĞRU DcĞİl_BEN DAHA YORUL-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • ALLAH LI K Âti BEY PtfC?ı BABASI SlKATiLE SİZİtL.ŞU WUSUSTA WEA\Ifci/A ÇOCUKLAR KAVGA ETMEK HUVUNCAN VAZGEÇİRMEM ONUARA İVİ P İC(RJ_ER.AŞıcAAAAL.1 »öOAAŞUNUN çocudu GÖ~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • Bu,Amerikalı Rock'n Roll Kralı Bill Haley'in sebep olduğu hastalıktır İngiltere de Haley Hastalığı Geçen hafta bir gün çoğu genç kız ve delikanlılardan mürekkep,5000 kişiyi aşan kalabalık bir kütle,Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • TEFRİKA No:2 Fakat,Hüsrevln sıcak askı uiitün bu şüpheleri hir j kaç gün içinde sildi.Merih şimdi rahattı ama çiftlik-E teki sessiz,hirteviye hayattan tad alamıyordu.Ne ge-ler.gid' oluyordu.Ne de onla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • PARİSLİ KADIN Nihayet sonbaharın ıssızlığına dayanamaz oldu.Paris'e döndü.Gözünde hiç bir şeyin değeri kalmamıştı.Konserler enteresan olmaktan çıkmıştı.O havaya doymuştu.Kapıda bekleyeni,orkestrayı id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • HAZRET-J-ALİ YAZAN Jt E F I C E V A D 14.U LUNAY Ümit ederim ki Muhammed benim bu civarımı reddetmez.Oradan mescide geldi.Orada da aynı cümleyi tekrar ettikten sonra Resûlallah'a:Yâ Muhammed!Dedi.seni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.02.1957
  • TESADÜF VE BİZ u NLÜ Paris modacısı Madam Shiaparelli'nin hikâyesini bilir misini/Shiae:tı elli çok gençtir.Amerika'ya yeni gitmiştir.Bir aksanı koca •addede yapayalnız,meteliksiz ve açtır.Yerde on do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • w Muayyen zamanlardaki rahatsızlıklarda ve baş ağrılarına karşı OPON rAYDALIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • KIZILAY BEŞİKTAŞ ŞUBESİ Yararına 15 Şubat Cuma gecesi saat 21.15 de ATLAS Sinemasında 50 kişilik ÇEKOSLOVAK BALESİ Tek Gala Gecesi Biletler ATLAS sineması gişesinde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU NECMİ KOMİLİ İSTANBUL ^Sİ^r J T.l.27 3118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • üflâllifiiet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • HİCRİ SALI RUMİ 1376 12 1372 Recep ŞUBAT Ocak 12 19 5 7 30 VAKİ r VASATÎ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 7.00 12.28 15.19 i 17.38 19.09 5.20 1.22 6.50 9.40 12.00 1.32 11.42 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Sağlamlığı laboratuarda tecrübe edilen makaradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • HER CARŞANBA ABDULLAH PAVYONUNDA AYNUR AKIN,arkadaşları,ARMAĞAN ŞANOL KU-ARTETİ,CAZ,SAZ,DANS ve sürprizler.Sulukuie Ekibi ve Çifte Kumrular Her cumartesi,pazar 17 19 a kadar matine.Her nevi ziyafetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Apartmanların ve fabrikaların ihtiyacı olan her cins linyit kömürünü yerine teslim)satışa devam ettiğimizi bildiririz.Müracaat:Madencilik Limited Şirketi Galata:Gür Han 37 Tel:44 65 56 44 71 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • MADEN MÜHENDİSLERİ ARANIYOR Müşavere ve maden işletmelerinde çalışmak isteyen tecrübeli maden mühendislerinin posta kutusu 774 İstanbul adresine müracaat etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • HERKESİN BEĞENEREK ALDIĞI VE SEVEREK YEDİĞİ ANKARA MAKARNASI AİLE İÇİNDE YEGANE MUHABBET KAYNAĞIDIR NUH ESKİ YAP AN ve Ort.Kolu.Ştt FABRİKA Ukitler Caddesi,ANKARA Tel:12395 iâ.Satış Deposu;Zindankapi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Ustabaşı Aranıyor Kurulmakta olan bir pompalı gazocağı imalâthanesine bu işte mütehassıs bir ustabaşı aranmaktadır.P.K.749 Galata adresine yazı ile müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Yarın aksam SARAY Sinemasında ANTHONY STER IAMES ROBERTSON lUSÎttl Storm CINEMASCOPE TECHNICOLOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • İstanbul Sokakları Asfaltlanıyor Baştarafı 1 incide günlerde başlanacaktır.TARİHÎ ESERLERİN ETRAFI AÇILIYOR Tarihî âbidelerimizin etraf)arının açılması ve restorasyonu için sarfedilen gayretler her gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Metin Toker tevkif edildi t Baştarafı 1 incide «METİN,METİN OL.Metin Toker'in Ankara Merkez Cezaevine götürüldüğünü Parti Genel Merkezinde bir komisyona başkanlık ederken Genel Sekreter Muavini Turgut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • i Yeni imâr Talimatnamesi j E t)Baştarafı 1 incideî ŞE 1 Kat veya 1 Bodrum 1 Kat 6.50 Mt.E 2 2 9.50 3 3 12.50 4 4 j 15.50 5 ı 5 18.50 6 »a 6 21.50 I Bina yüksekliği ile sokak genişliği arasında şu öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Suriye'nin eski Hariciye Vekili bize iltica etti t Baştaraft 1 incide Beyruttan gelmekte olan sabık Hariciye Vekili,hakkında takibata girişildiğini haber alır almaz Suriyeden Lübnan'a kaçmıştı.Hiltond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • İzmir vapuru,tazminat dâvası için 120 bin lira harç yatırılacak [HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN] İZMİR,11 Izmir,faciası ile ilgili olarak ehlivukuf çalışmaları bugün de devam etmiştir.Ehlivukuf bugün gemiye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • İZMİR'İN YERİNE YENİ bir gemi yaptırılıyor Denizcilik Bankası Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş,dün gazetecilere geniş izahat vermiş,bu arada İzmir'in kurtarılması faaliyetinden Bankanın vazgeçtiğini,dış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • enç millî takımımız Nisaıt'da İspanya'da oynayacak Grupumuzda Lüksenburg İtalya,D.Almanya bulunuyor [ANADOLU AJANSI] MADRİD,11 Milletlerarası Futbol Federasyonunu temsilen Stanley Rouss ve Joseph Crah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • GARBİS BU HAFTA G.SARAY'A KARŞI OYNAYACAK Bu cumartesi günü.Galatasaray ile lig maçını oynayacak olan Vefa takımı,bugün haftanın ilk antrenmanını yapacaktır.Çalışmalara uzun müddettenberi,belinden sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • KASAPOĞLU 2 AY FUT-BOL OYNAYAMAYACAK İstanbulsporlu Kasapoglu yeniden sakatlanmıştır.Uzun müddet,sağ kasık bağındaki lif kopukluğundan muzdarip olan Kasapoğlu,Vefa maçında oynatılmıştı.Fakat aynı ârâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • HAKEM OKULU EĞER AÇILIRSA İSTANBUL LİSESİNDE FAALİYETE GEÇECEK Şehrimizde faaliyete geçecek oJan "Futbol hakem okulun açılışı,Maarif Vekâletinin,hiç bir teşekkülün okul acamıyacağmı,bildirmesi üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Beşiktaş Kulübünün muhaliflere cevabı t Baştarajı Altıncıda lcre mukabele zarureti hasıl olmuştur.Çok evvel kulübümüzün B)takımında teşehhüt miktarı futbol oynayan muhterem Nuri Togay alâkasını kesere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • istanbul Boks Birincisi:Elektrik Baştarajı Altıncıda «Sümerspor».Murat Has «İ.E.T.T.ye birinci raundda abandone ile,75 kiloda Vedat Karakurum «İ.E.T.T.Fikri Baykuç «F.B.ye ittifakla,81 kiloda Şahin Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Atina'da nümayiş yapıldı t Baştarafı 1 incide zamanı yaklaştıkça,Kıbrıs'ta tedhişçiler faaliyetlerini arttırmışlar,bütün Kıbrıs'ta rumlar şiddetli bir grev hareketine girişmişlerdir.Bugün Kıbrıs'ın 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • Hususî otomobil sahiplerinden alınacak vergi Bu husustaki tasarı aleyhte rapora rağmen Bütçe Encümeninde kabul edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Bütçe Komisyonunun bugünkü toplantısında Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.02.1957
  • vmını edecekle 1943 1944 yıllarında sürgün edilen Kalmuk,Çeçen,İnguş,Karaçaylı Kabardin ve Balkırlar yurtlarına dönebilecekler [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,11 Sovyet hükümeti bugün,1943 ve 44 yıllarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.02.1957
  • SAMİ önemliı ÇAN'IN SAKATLIĞI TEDAVİ EDİLİYOR Adalet macında dizinden sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Can Bartu'yu,dün Dr.Ueşat Dermanver muayene etmiştir.Doktorun ifâdesine göre,Çan'ın dizinde zedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • Lefter,Ahmet,Hilmi MİLLÎ KADRODA Takımın nihaî kadrosu Perşembe günü açıklanacak Mısırlılar millî maçının tehirini istediler Millî Takım kadrosuna 3 yeni eleman çağırtmaktadır.Bunlardan ikisine yeni d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • ıı.ıııımt.TX¦ üüü",SPRINTER değil.Beşiktaşlı futbolculardan dördü Metin «Qm!uw» 1,1 [SAMI ONEMI reliyle koşuva hazırlanıyorlar SIvT R™ 'J Ş f" kaIe d'regl 1Çİnden ant*enör Mesaroş'un i Siyah Beyazlıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • Futbol Federasyonu teklifi üzerine:j F.Bahçe 1st.Spor'la[ Cumaya oynuyorl Kadri Cuma günü Adana'da bulunmak| mecburiyetinde olduğundan Galatasaray!maç gününe itiraz ediyor| Dün toplanan Profesyonel Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • X;"y"X:v x ¦yy.GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.DÜNYA VARMIŞ.Geçen hafta şehir zaman zaman sisler altında kaybolup gitti.Bu arada bâzı lig maçları da alışamadığımız,daha doğrusu kısmen alıştığımız bir dekor içinde oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • BU HAPTA YAPILAN Lİ& MAÇLARINDAN 3HeYeCANU ENSTANTANE FENER-ADALET MAÇINDA 4 SAûNAK;SOL SENASI TEKME 5AĞNAĞI ASIL SAĞNAK ZÜL8AHARS1ĞNAK RADYO İLE MAÇ DİNLEYENLERLE,ANLATANLARA İTHAF;S"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜN Muhaliflere CEVABI Kulüp İkinci Reisi "isnadları kongrede cevaplandıracağız diyor.Bir müddettenberi Beşiktaşlı muhalifler muhtelif toplantılar yapmakta ve idare hey'etini ağır tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • N.Boytorun Federasyon teklifine cevap verdi Antrenör Nuri Hocaya Güreş Federasyonu tarafından bir mektup gönderilerek,mütehassıslık vazifesini kabul edip etmeyeceğinin acele olarak bildirilmesi istend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • Şeref ve Akgiin Adana'ya gidiyor Bu pazar Adana'da Amerikan Ordu Millî Takımı ile karşılaşacak olan Ordu Millî Takımımızın kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Akgün ve Şeref,bu sabah uçakla Adana'ya gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] 4*1?I flİ İtalya'da ameliyatı muvaffakiyetle yapılan Galatasaray saııtrhafı ¦BUM Ergun Ercins,dün şehrimize dönmüştür.Yukarıdaki resimde Ergun,ameliyat olduğu yeri gösteriyor.İtalya'da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.02.1957
  • "SZEKELLY MESELESİ YOKTUR,Fenerbahçe İkinci Reisi dedikoduları yalanladı.İdare heyeti dünkü toplantıda yapılan neşriyat hakkında Haysiyet Divanının dikkatini çekti Fenerbahçe İdare Heyeti dün akşam bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor