Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • İs Bankasının ¦MU bir milyan geçil İş Bankası,1956 blânçosu bir milyar 100 milyon lira mevduatla kapanmıştır.Bu münasebetle dün basına beyanatta bulunan Banka Umum Müdürü Üzeyir Avunduk,bu neticeyi el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • 'RÜÇHAN ÜNVER I Lâleli Camiinde namaz kılmağa gelenler,15 giindenberl şadırvandan »u akmadığı İçin abdest alamamakladırlar.Bu sebeple mü'minler daha •Ante gtaudnı «filan* ü»m Uta—kamda bastaaMktaduta»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • I)[İLHAN DEMİREL] OÜLEK,BAŞVEKİLİN BEYANATINI CEVAPLANDIRMAK İÇİN «ZAFER» KOLEKSİYONUNU KARIŞTIRIRKEN Başvekil'e cevap vermek için Çelikbaş ve B ölükb aşı' nd an sonra 60LEK DE BASIN İmâr programının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • I FOTO BASINI ALBERTO'NUN CESEDİ İZMİR'DEN ÇIKARILDIKTAN SONRA Amerikan filosu kurtarm.ya hazır Dün uçakla izmir'e gelerek tetkikler yapan Amerikan askerî hey'eti ümitli olduklarını bildirdi [HUSUSÎ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • Ferhan ve Doğan Onat,İtalya'da temsil verecek [ANADOLU AJANSI} ANKARA,9 Devlet operasının tanınmış sanatkârlarından Soprano Ferhan Onat ile eşi tenor Doğan Onat İtalya'da bir sene müddetle temsiller v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • Bedelsiz mal ve otomobil ithaline dair yeni kararlar alındı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Hükümet,«Türk parası kıymetini koruma» mevzuunda yeni bir karar alarak,gerek hususi ve gerekse ticarî mâhiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • Sis yüzünden dün vapurlar kaza nesirdi Radarlı Dolmabahçe bir mavnaya çarptı.Fazla yolcunun bindiği Çengelköy su alınca kaptan gemiyi boşalttı [NECMİ ONUR] ün sabah Kadıköy iskelesindeki saatin altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ Çin Hariciye Vekili Crûlrlî Mİ,lyetÇl C,n Hariciye VegclUl kiH Dr.George K.C.Yeh,bir kültür anlaşması imzalamak için memleketimize gelmiştir.Türk milletinin İstiklâl Savaşında hürriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • Kıbrıs Türkleri haklarını sonuna kadar koruyacak Hususî Muhabirimi* Tekin YÜKSEL'den] LEFKOŞE,9 Kıbrıs Türktür Partisi Başkam Dr.Fazıl Küçük,«Irkdaşlarımızın kanının akıtılmasına sessiz kalamayız.Bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • M.KIBRIS MESELESİNİ MÜZAKEREYE BAŞLIYOR Yarın yapılacak müzakereler için Türk heyeti bütün hazırlıklarını tamamladı.Kıbrıs'ta üç Türk genci hapse mahkûm edildi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] NEW YORK,9 Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] TOMSİTZ AİLESİ YENİ VATANLARI TÜRKİYEYE AYAK BASMANIN MEMNUNİYETİ İÇİNDE Mülteci bir Macar ailesi dün geldi İki küçük çocuklarıyla bataklıklardan kaçan genç çift vatan olarak Türkiye'yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Ml rjnkapaninda![250 dükkân!|inşa ediliyor] Balikpazari esnafı için yapılacak dükkân-ların ilk partisi yarın ihaleye çıkarılıyor.J Balikpazari Unkapanı istimlâki dolayisiyle bu bölgedeki es-ŞE ni4 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • e Banimki 30 Mart Çekilişinde yainı* hanımlara mahsus 15.000 liralık keşideden maada,Boğaziçi nde en büyük ve en kıymetli ikramiye apartmanı dairesi ile zengin ve çeşitli para ikramiyeleri TURK EKSPRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Hatırlayan Dr.S.RECEP D OKŞAT BURUN AĞRISI Bu belirtiye,burun tıkanıklığı ve akıntısından daha seyrek rastlanır.Sebepleri:Had burun nezlesi esnasında,yanma hissi ile beraber.Bâzı gaz ve tozların tahri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • IllllllllllllllllllllIII IIlllllllll ISTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Akordeonla hafif melodiler 9.45 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • BU LMACA SOLDAN SAĞA:1 Ruhun gıda-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*11 rısı.2 Aşk ko-1 nusunda haddini bilmeyen bir hay-van Sinir has-talıkları kolu r\3 Işık Hak O hukuk dağıtıcısı.a 4 Gemisinin Ş uğradığı faciayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] Yalnızlık duyacaksınız.Rastgele beraberliklerden bugün sakınınız.Ağzınızı sıkı tutunuz.KOVA BURCU T21 Ocak 19 Şubat] Bir mektup sizi biraz düşündürecek.Aksanı,ferahlık g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • r;SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Affet Beni Allahmı Eşref Kolçak Türk filmi.2 Çifte Kavrulmuş Aziz Basmacı Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Ahtapot Kenneth Tobey İng.ATLAS Tel:4408:55)Fira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Öylesi de var,böylesi de.E f AŞI yirmi doku/Hukuk mezunu.Edebi-^T yata meraklı.Yazmıyor,okuyor.Bir kaç kişiden Fikret'in Sis'ini dinlemiş.Daha ilk E nıısrâlardan hiç bir şey anlamamış ve sonuna kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • KISA HABERLER 9 DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 1 milyon 568 bin lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.BELEDİYE Zabıtası 416 esnafı kontrol etmiştir.Bu kontrollarda 345 esnafa ihtar veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • PENDİK'TE «KUBİLÂY LİSESİ» AÇILIYOR Maarif Vekâleti tarafından alınan bir karar gereğince,inkilâp şehidi Kııbilât adına bir lise açılması uygun görülmüş ve faaliyete geçilerek lisenin yeri tesbit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Süt tozları ilkokul öğretmenlerine dağıtılacak Birkaç gün evvel Maarif Müdürlüğünün Müdürlük binasında çalışan memurlara Amerikadan gönderilen süt lozu,peynir ve tereyağ gibi gıda maddelerini dağıttığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • M O İTO Kİ İSTANBUL eLL BANKASININ 1957 IJfCmtia TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI İKRAMİYE PLÂNI TUTARIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Hava Kurumu Apartmanlarında oturan sakinlerin minnet teşekkürü Hâlen içinde oturduğumuz Türk Hava Kurumuna ait apartmanların talebe sitesi yapılmasından vazgeçilerek tekrardan apartman sakinlerinin ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • MEVLİD Sevgili Babamız Hacı Hüseyin Kütiik'üıı vefatının 52.nci gününe tesadüf eden 11 şubat 957 pazartesi günü öğle namazından sonra Beyazıt camiinde ruhuna ithaf edilmek üzere Hafız Hasan Akkuş,Abdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • cennetle le Getiren Şahane manzaralı ÇAMLICA ARSALARINI Muhakkak görünüz Hefflün h V-jj 11.15 ta Ücretsiz vasıtalarla Gidip görülebir ARMAĞAN EVLER UsAudar İskele meydanı PçTrol oft sı uzerı TEü 2 731
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • 12 Şubat Salı günü akşamı Saray Sinemasında Alâeddin Yavaşça KONSERİ Biletler sinema gişesinden temin edilebilir.Kon-ti-Bal.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Darülacezeye yeni bîr şekil veriliyor Darülaceze müessesesinin,mütedavil sermaye ile tedviri hakkında yeni bir talimatname hazırlanmıştır.İsletmenin marangozhane,demirhane ve terzihane olarak fic serv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Bir mütecaviz,6 sene hapse mahkûm oldu Irza geçmek suçundan I üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Yılmaz Sehergül adında birinin duruşması dün sona ermiştir.Yılmaz 6 sene,3 ay hapis cezasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Amerika'dan yeni bir parti buğday geliyor Amerikadan ithâl edeceğimiz 550 bin ton buğday peyderpey getirtilmektedir.Bu arada 64 bin tonluk yeni bir partinin 35 güne kadar muhtelif limanlara gelmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • İtalya ile ticarî münasebetlerimiz geliştiriliyor Memleketimiz ile İtalya arasındaki ticarî münasebetleri daha da geliştirmek maksadiyle görüşmeler yapılmaktadır.Mübadele hacmi genişletilecektir İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • 14 yaşında bir kızı sokak ortasında öpen adam 14 yaşında bir kızı sokak ortasında öpmeğe teşebbüs eden Yasemin adında 20 yaşında bir genç dün Adliyeye verilmiştir.Yasemin,10 gün kadar evvel de,Aadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Edebiyat Fakültesindeki yasak kaldırıldı Bundan bir müddet önce Edebiyat Fakültesi binasında öğrencilerin koridorda kız erkek gezmeleri yasak ed; mlş ve bu i.ş için koridora bir nöbetçi de konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Lâstik almayan vasıtalara lâstik veriliyor 1956 yılında hiç lâstik atmamış taksi,kamyon ve kamyonetlere bundan böyle Vilâyet Tevzi Bürosunca lâstik verilecektir.Geçen yıl içinde iki veya dört lâstik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • BREZİLYA'DAN 500 TON KAHVE GELİYOR Brezilya'dan alınan 500 ton kahve önümüzdeki günlerde limanımıza gelecektir.Toprak Mahsulleri Ofisi kahve ithalâtına devam edecek ve 600 ton kahve daha ithal edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Sahte polisler,arama yapmağa kalkışmışlar Kendilerine polis sii.su vererek arama yapmağa kalkışan Üzeyir ve Necdet adında iki kişi hakkında takibat yapılmaktadır.Kartalda oturan sanıklar,İstkilâl cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • KUYUYA DÜSEN BİR KADIN BOĞULDU Dolapderede ölümle neticelenen bir kaza olmuştur Bu semtte oturan Osanna Gümüşoğlu adında 65 yaşında bir kadın,evin mutfak kısmında bulunan kuyuya düşmüş ve boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Berbat Süleyman hakkında yeni bir dâva açıldı Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması sırasında bir şahidi ölümle tehdit eden Berbat Süleyman hakkında dün Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde yeni bir dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Uyuşturucu madde satıcısı 8 aya mahkûm oldu Eski kanun hükümlerine göre uyuşturucu madde satmaktan İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Salih Kurtdere,dün 8 ay hapis,400 lira para,1 sene,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Ticaret Okulunda öğrefi sisteminin tâdili isteni Bu sabah Ankara'ya gidecek olan 5 kişilik hey'et,mektep için yeni bir bina teminine de çalışacak Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulundan beş kişilik bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.02.1957
  • Kaçak 10 ton kauçuk ELE GEÇİRİLDİ Kuruçeşme'de bir fabrikaya götürülen kauçukları alanlarla satanlar hakkında takibata geçildi Sanayi ihtiyaçları meyanmda,resmî sektör elile ithâl edilen ham kauçuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1957
  • H ŞUBAT 1957» MİLLİYET' IIMIIIllliailllillllillllllilMII SAYFAt S IA.P.UĞUR PASTASI Ptensea arac* Pren» Hainier'ye evvelki gün tie Hollandalı meşhur pastacı,muazzam «arav j bir pasta hediye etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1957
  • •41FA.4' MİLLİYET-111 ŞliüAl.W1 MARUF BEY I DEVAMI s'AJt wmm ALLAHLIK ALİ BEY SWAM t ANNE KAVAK TAKIMIM T NERDE ARKADAŞLARLA Baz TUTAN BAHÇEDE CAYACAĞIZ j/t ^DÜŞMESİNJ^^ CE V AD 141 Kureyş bu iki tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1957
  • W ŞUBAT 1957* Mülteci bir ailesi dün MİLLİYET' t Baştarajı 1 incide Hürriyet mücadelesine siz de ka-Wduuz mı?G*nç adam üzüntülü bir ifade ile:Maalesef»,dedi,«çünkü mücadelenin kızıştığı o üç günde biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1957
  • Gününde bir Fenerbahçe gün Adalet'i yenebilir Adalet takımının normal bir oyunla Sarı-Lacivertliler karşısında işin içinden kolay kolay çıkacağını zannetmiyoruz.Geçen haftaki mağlûbiyetten sonra,Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • HARB OKULLARI BAYRAMI BİTTİ Silâhlı Kuvvetler Harb Okullarının İkinci Spor Bayramı,dün sona ermiştir.Bu münasebetle Heybeli Deni» Harb Okulunda büyük bir merasim yapılmıştır.Bir hafta devam eden müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • İstanbul Boks Birincilikleri bu gece başlıyor İstanbul Boks Birincilikleri bu gece saat 20 de Spor ve Sergi Saraymd» başlayacaktır.İki gün devam edecek müsabakaların hayli çekişmeli geçeceği tahmio ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • Karagümrük Eyüp yenişemediler İkinci profesyonel ligin dünkü maçları büyük alâka görmüş ve Şeref Stadına hayli seyirci toplamıştır.Günün ilk maçında Beylerbeyi hâkim bir oyundan sonra Vedat,Sami ve Bl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • Kır koşusu tehir edildi Atletizm Ajanlığından bildirildiğine göre,bugün Büyükada'da yapılacak olan Federasyon Kır Koşusu,havanın sisli olması dolayısiyle 17 şubat 1957 pazar gününe tehir edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • Dünkü Basketbol Lig Maçlarında KADIKÖYSPOR MODA'YI yenmeğe muvaffak oldu istanbul basketbol lig maçlarına dün Spor Sarayı'nda devam edilmiş ve aid arda beş karşılaşma yapılmıştır.Günün ilk maçında Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • Demiryolu Şampiyonasında Avusfurya'yı 7-1 mağlûp eftik Adanadaki maçta Türk Demiryolu karması fevkalâde güzel bir oyun çıkardı ADANA,9 Hususî)Dünya Demiryollar futbol şampiyonasında ilk maçını Avustur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • ç-PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 12 10 2 34 13 22 Fenerbahçe 11 9 2 31 6 18 Beşiktaş 12 6 3 3 22 17 15 Istanbulspor 12 4 5 3 20 17 13 Adalet 11 3 4 4 18 16 10 Vefa 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • B E Y K 0 Z 1 Kasımpaşa ile KARŞILAŞIYOR Bugün «Profesyonel Lig» irin mühim günlerden biridir.Zira.Fenerbahçe ile Adalet şampiyonluğa tesir edecek bir karşılaşma yaparken,sabah saat 11 de de Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.02.1957
  • Oyun değil,netice tatminkâr:Galatasaray:4-Beyoğluspor:0 Sarı Kırmızılı takımın bilhassa bek ve hat hatları dağınık,ahenksiz çalıştı.Gollerin ikisini Metin,birini İsfendiyar,birini de penaltıdan Saim a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor