Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • AKBABA MİZAH YAYINLARI:17 DÜĞÜN GECESİ ORHAN SEYFİ ORHON MİZAH ve HİCİV HİKÂYELERİ Okurken gülecek,gülerken düşüneceksiniz!Büyük cep kitabı.Fiatı 2 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • İthalâttan Alınacak Hazine Hissesi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 İthal maddelerine tahsis edilen dövizlerden yüzde 40 hazine hissesi alınması hakkındaki kanun lâyihası bugün B.M.M.Ticaret Encümenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • [İLHAN DEMİREL] YIITII IYDRI AR Kabata3'ln açılması için kaldırılması kararlaştırılan İnhisarlar Genel Müdürlüğü binasının I UnLIin önünde örülmekte olan tuğla duvar sökülmeğe başlanmıştır.Umum Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • *X-REKOR SATIŞ [FOTO BASINI Ege tütün piyasasında dün akşama kadar 49 milyon kilo tütün satılmıştır.Bu miktar bir rekor teşkil etmekte olup,fiatlar umumiyetle 330 290 kuruş arasındadır.Yerli ve yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ HIRSIZ İMAM BAHATTİN HIRSIZ İMAM YAKALANDI Hafız ve Müezzinlik yapan ayni zamanda İmam Hatip Okulunda talebe bulunan Bahattin Ergin adındaki asker firarisi bir hırsız İkinci Şube memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • f I İLHAN DEMİREL] AKADEMİ OLUYOR Guzel San'aîlar Akademisinin ihtiyacı karşılamadığı gü/üminde tutularak «Atatürk Kız KtVMUblUl UlaU I Un Lisesi» nin Akademiye devri kararlaştırılmıştır.Liseye yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • IRAN PETROLLERİ TÜRK UMANLARINA AKITILACAK [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,6 Bugün bildirildiğine göre,İran'ın muhtelif bölgelerinde yeni petrol kaynakları bulunmuştur.Bu haberi açıklayan bir Iran söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • ŞARLO MEKSİKA'DA GAZETEL ERDEN)LU ¦1 I I jmı 1 İL' i um 5W i 1 v AA^£^ I ^L*h MSm»\1 ı w% r l','l 1 1 YAZİ 1 SIZ tliii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • Adana'da yeni BİR YA1SGW Çimento fabrikasının 250 kişilik lojmanı yandı,2 işçi öldü 21 kişi yaralı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,6 Bugün şehrimize 10 kilometre mesafede bulunan Çimento Fabrikasının lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • Kıbrıs a beyanatı Kıbrıs9a silâh ve adam göndererek tedhişçilik yapmasının bir skandal olduğunu söyledi Başvekil Adnan Menderes Associated Press ajansına verdiği beyanatta,Yunanistan'ın Kıbrıs'a silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • 450 E.O.K.A.CI TEVKİF EDİLDİ [Husus!Muhabirimiz Tekin YÜKSEL'den LEFKOŞE,6 Son tedhiş vakalarından sonra yapılan araştırmalar esnasında 450 EOKA tedhişçisinin tevkif edildiği bugün açıklanmıştır.Tedhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • BİR DÜZELTME Dünkü nüshamızda Nihat Erim'in beyanatında «Hatay'ı bir türlü vermeğe yanaşmayanların,ufukta İkinci Cihan Harbi gözükünce Aman,Türkiye bizim tarafta kalsın)diye nasıl tabağa koyup getirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • İşletmeler Vekili dış piyasaları tutmak için zararına dahi olsa ihracat yapılacağını söyledi Taş kömürü ihraç maddesi olarak ele alınacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Bütçe Komisyonunun bugünkü to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • [A.P.J If urların f Ba Azab Yemenli IVUIiailUla liderlerden biridir.Aden'e karşı hücumları idare edenlerin arasında bulunmaktadır.Yemenliler,kendisine «kurtarıcı» demektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • Denizcilik Bankası tazminat dâvası açtı Amerikan acenfasından zararın ödenmesi isteniyor.Amerikan Akdeniz filosu kurtarma işini kabul etli.[HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Denizcilik Bankası,İzmir vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • Deliren baba iki kızını kuyuya atlı Karısının kendisini terketmesi üzerine çıldıran babanın kurbanları 4 ve 6 yaşında idiler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Karısının evden kaçmasından müteessir olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.02.1957
  • Dün geceki sis Dün gece bütün şehri kesif bir sis kaplamıştır.Sis yüzünden vapur seferleri yapılamamıştır.Saat 24 de siı en kesif halini almıştır.Kara nakil vasıtaları da seyrüseferde güçlük çekmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • o© Viyana valslerine hayran olanlar herhalde 25 şubat gecesi Hıltonda bulunacaklar.Çünkü Avusturyalılar Cemiyetinin tertiplediği «Avusturyalılar Balosu» Viyana valsleriyle açılacak ve bu müzik beldesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • YARIN-AKŞAMA KADAR BANKAMIZDA HESABINIZI AÇTIRARAK 100.000 LİRALIK IVIjQ^F^l1 KEŞİDESİNE Katılabilirsiniz SUADİYEDE APARTIMAN DAİRESİ MESKEN KREDİLERİ VE TA LİHLİ 129 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • P RP DIG E CREMt PUFF Kre mli Pudra PROOKJE KftEMÜ PUDRA »mttiak,«nc«.f*9İıauı.çok pratik ve cazip renkli bir mak»fjtjdis.Btr deıa tûrütmekla tenintxa teraufci kadticmtl btr matlık lemm «der.ABORATOIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan O t RECEP DOKSAT BÖBREK İNFARKTÜSÜ Belirtileri:Böbrek bölgesinde ağrı,kan işeme,hafif ateştir.Sebebi:Böbreği besleyen kırmızı kan damarının bir kolunun tıkanmasadır.O b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • I,Mill'I.II I MİM I III I I Mill III 11 t mı I ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar.Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Sa?eserleri 14.00 Öğle konseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • K Iff OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Büyük bir muvaffakiyet kazanacaksınız Yakınlarınız da sevincinizi paylaşacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İsinizde yeni bir hamle yapmaya çalışınız.Yıl dızlar mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • B U L M A C A SOLDAN SAĞA I Bir çeşit torba.ağ Yazılı san'atiara ait.2 Müterakki oluş Bir sıfat eki.3 Atlı bir bestekâr 2 Bir ağacın bir cinsi.4 İmkânı yok Yerden fışkıran maden.S Bir harf Malûm.C Göç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • 24 adet Apartman Dairesi 5 adet Bahçeli Ev 4 adet yazlık' Dinlenme Evi ayrıca 1 Milyon Ura Her 150 liraya 1 kur'a numarası TÜRKİYE ğ BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • i Komediden şaşmasınlar!OPTAN yerin dibine geçirici hükümler I vermeyi benden fazla seven dostunu»'* Ulunay,dünkü şirin yazısında,Tenessee Williams aduıdaki şöhretli Amerikan tiyatro muharririni bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 G5 02)1 Affet Beni Allahım Eşref Kolçak Türk filmi.2 Çifte Kavrulmuş Aziz Basmacı Türk filmi.A L K A Z R Tel 44 25 62)Ahtapot Kenneth Tobey İng.ATLAS Tel:440835)Firav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • Kamdı Başar,Muhlis Sırmalı ile görüştü İstanbulu Kalkındırma Derneği başkanı eski D.P.mebusu)Hnnıdi Başar,dlün akşam,C.H.P.il merkezine gelerek,il başkanı Muhlis Sırmalı'yı ziyaret etmiştir.Başar'ın r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • MİGROS,ET SATIŞI İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR Bir müddet evvel et satışına başlamaya karar veren Migros teşkilâtı,hazırlıklarına devam etmektedir-Kıyma,parça ve pirzola halinde paketlenecek etler yarımşar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • KISA HABERLER MİLLİ Piyangonun 7 Şubat çekilişi bugün 13.3ü da Ankarada yapılacak t kazanan numaralar gece 23 de Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.GALATASARAY Lisesi müzik kolu ve Konservatuvar Taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • Şilepçilik Şirketinin bir aylık hâsılatı Denizcilik Bankası Şilepçilik İşletmesi son yapılan istatistiklerden anlaşıldığına göre,bir ay zarfında mevcut şileplerinin faaliyeti neticesi 2.161.000 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • Taşradan gelen veremli hasta sayısı artıyor Sehrimizdeki hastahaneler ihtiyacı kaşılayamadığı için hastalar aylarca sıra bekliyor Son günlerde şehrimize bilhassa Anadoludan veremli hasta akmı başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • Kapalıçarşı yangın le İç Bedestandaki bir kuyumcu dükkânından çıkan yancın itfaiyenin vaktinde yetişmesi ile kısa zamanda söndürüldü Kapalıçarşı dün yeni bir yangın tehlikesi atlatmış tır.Yangın,Çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • BİR AMERİKALI İŞ ADAMI ŞEHRİMİZDE Muhtelif memleketlere yatırım yapan bir Amerikan müessesesinin temsilcisi Thomas Price,dün uçakla şehrimize gelmiştir.Müessesenin ismini açıklamayan Mr.Price,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • ÖLÜM Merhum,Işık Lisesi Öğretmenlerinden İsmail Hakkı Kızı Şenime Şenay'ın evlâdı Mustafa Bükülmezbilek'in eşi,Gülten ve Gülen Bükülmezbilek'in anneleri,Sezai Şenay,Leman Pakkan,Zafer Yumulcay'ın abla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • 564 tâeir kontrol edildi Millî Korunma Dairesinin İstanbul teşkilâtına mensup müfettişler ocak ayı İçerisinde 564 taciri kontrol etmişlerdir.Kontrol edilen firmalardan 20 si hakkında zabıt tutulmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • Bir enstitü talebesi intihara teşebbüs etti Selçuk Kız San'at Enstitüsü talebelerinden Nurten Fırat adında 17 yasında bir kız,kendisini Heybeliada açıklarında Emirgân vapurundan denize atmak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • İki çocuk,kaynar suda haşlanarak öldü Son 24 saat içersinde şehrimizde ölümle neticelenen iki vak'a olmuştur.Beşiktaşta oturan bir ailenin 15 aylık kızları Yurdanur Çokduru,salıncakda uyuduğu bir sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.02.1957
  • YAKACIK'A BELEDİYE OTOBÜSÜ İŞLETİLİYOR İ.E.T.T.İdaresi Kadıköy ile Yakacık arasında otobüs seferleri ihdas etmiş* tir.Otobüs seferlerine bu sabahtan itibaren başlanacaktır.İlk otobüs Kadıköyden 5.30,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • SrkryujL'ti ffuM nâni S Yeni kıyafet Er kıyafetlerinde sadece kep kaldırılarak yerine önü siperli kasket biçimi şapka konuldu K adın ve erkek subayların merasim ve salon kıyafetleri,21 ocak târihinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • liWıi iiViııiiıVİı:TiiWyıı llllli»!lü.a.A.j Dilli AV U AVİVAT Bu san in âfet,Vanda lludson'duı Ti yaşındadır.Sarısın ve mavi gözlüdür.Po-«IflrLMİV NAlUivAl» lonya'da doğup büyümüş olan bu cazip kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • İLHAN ıJjSMlttELI Afll İYFnFI ER X sc Nai,u ve ıa" dün adliyedeydiler.AULI I El/Ayşe Nana,Veıükapı'da bir polis memuruna hakaretten İkinci Asliye Ceza Mahkemesinde,Özcan Tckgül de çıplak resim çektirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • ARSALARIN TEVZİİ HAKKINDA:Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi inşaat sahası yanında,50 metrelik yeni Marsal Bulvarı üzerinde,Küçükçekmece Memur ve Öğretmenler Sitesi içersinde ihtiyaç sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • r namriiw» İNGİLİZCE BÖYLE ÖĞRENİLİR Türkiye'de İngilizce öğretmeye muvaffak olmuş ilk kitap.Grapho-çıktı.Fiatı 5 Uradır.Taşraya ödemeli yollanır.NOT:Mektupla İngilizce derslerine devam ediyoruz.Ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Aylık Fikir ve San'at Dergisi TÜRK DÜŞÜNCESİ'nin Şubat 1957 sayısında BEDEN VE RUH ÇIPLAKLIĞI Yazan:Peyami SAFA,KO-MÜNİZMİN İSLÂMİYET HAKKINDA GÖRÜŞÜ Rusyada yayınlanan aslından tam tercümesi,YAPICI A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • IB.B.A.JAPON TAKLİDİ Japon kılığındaki bu Fransız yıldırımı tanıdınız mı?Bu meşhur Daelle Oariıiıvılın.Kendisi bir Fransız Japon koprodiiksiyonunda başrolde oynamaktadır.Filmin adı:¦Nagasaki Üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • SULTANHAMAMINDAKİ işportacılar kaldırılacak Bahcekapı ile Sultanhamam arasındaki sokaklarda işportacıların çalışmalarına müsaade edilmeyecektir.Bu «abahtan itibaren,bu sokaklardaki işportacılar yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Sivas'ta bir kadın hamamda doğurdu IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,6 Şehrimiz kadın hamamlarından birinde enteresan bir doğum hâdisesi olmuş,çırılçıplak kadınlar,genç anneye diplomasız ebelik yapmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Bayram Aracı hırsızlık malı satarken yakalandı Polis bir müddet evvel kaybolan bir tabancayı aldığından şüphe ederek takibe başlamıştı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Ses sanatkârı Bayram Aracı bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Zeki Müren para cezasını ödemiyor Üsküdar vapur iskelesinde vazifeli bir polis memuruna hakaret suçundan ses sanatkârı Zeki Müren hakkında verilen 1 ay hapis ve 1000 lira para cezası,Temyizce tasdik o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • BİR TAVZİH* MİLLİYET Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne İstanbul 29/Ocak/1957 tarihli Dünya gaetesinde İlâç darlığı)başlığı ile ntişar eden bir yazı üzerine,ga-'etenizin 30/Ocak/1957 tarih ve 2411)3)ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • M.T.T.B.Başkanı talebe için yapılan işleri izah etti Şehrimizde bulunan M.T.T.B.Genel Başkanı dün saat 14 de birlik lokalinde bir basın toplantısı yaparak faaliyetleri hakkında izahat vermiştir.Gene B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Emnivet Müdürü ile zina edenin adı «Saadet» miş SİİRT.6 Hususî)Siirt Emniyet Müdürünün bir zina suçundan dolayı tevkif edildiğine dair haberimizde bahsi geçen kadının isminin «Sabahat» değil «Saadet o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Başvekilin Kıbrıs'a dair s yeni beyanatı t Bafftarajı 1 incidp alâkadar eden mevzularla meşgul olmuştur.Sabahleyin Vilâyette.Devlet Vekil)"imin Kalafat,Vali Proi Gökay ve Belediye Reis Muavini Sedat E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Yunanistan'la Mısır'ın arası açıldı [MİLLİYET RADYO SFRVISI1 LONDRA 6 Mısır'ın yanancı memleketler tab'asına tatbik ettiği yeni tehditler ve mallarına el koyma kararları.Yunanistan'ın Mısır'ın arasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • 14 köyün parti başkanları 3 saat süren toplantı yaptı [Hususi Muhabirimi?AHMET SERT'ten^ TURGUTLU,6 Turgutlu'ya bağlı 14 köyden C.H.P.D.P.ve C.M.P.İi Ocak Başkanları ile muhtarlar ve taraftarları,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Merle Oberon nişanlandı 3 [ASSOCIATED PRESS HOLLYWOOD,6 Zengin maliyeci ve kıymetli eserler koleksiyoncusu Bruno PaRİiai,dün Merle Oheron'u burada ziyaret ettikten sonra dün Mexico Clty'ye avdet ermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • CFIÂL YAPOIMCI'NIN OTOMOBİLİ YİNE TAKIŞMAYA YOL AÇTI IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Devlet Vekili Celâl Yardımcı'va tahsis edilmiş olan resmî otomobilin Üsküdar'da yaptığı kaza,bugün yeniden Meclist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Ercüment iftçi'nin duruşması başladı Akıl Hastahanesinin raporu üzerine duruşmaya İştirak etmeyen Ercüment "Mesnevi,okuyor Saat 10.Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesinin mübaşiri iki defa:Ercüment Çiftçi.di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • lA.P.J İffîİİNfMİ 17 MM HP yaşındaki film yıldızı Elizabeth l'aylor,ev UyUnüll l£UIIMlf velki gün Meksiko'da Puerto Marquez köyünde,49 yaşındaki prodüktör Mike Todd ile evlenmiştir.Basit evlenme meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Züppelik rekora DÜN bir gazetenin telefonla istihbaratına göre Ankara'da Amerikalı bir erkek sinema artisti için bir kulüp teşekkül j etmiş.Tüzüğü doğru yazabildim mi?hazırlanan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.02.1957
  • Denizcilik Bankası tazminat dâvası açtı t Baştarajı 1 incide j UH ŞAHİT DİNLENDİ Diğer taraftan İzmir faciasına ait tah-kikata bugün de devam edilmiş.15 &a-ı hit daha dinlenmiştir.Bu suretle sim-diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • CİCİ CAN DURUN SİZİ GOTüKEYıM ZATEN ATAMADAN FAZLA ^UZAKLAŞMIŞ SAYILMAM.USt HASPA,«EMDİ AR4SAMLA BEN giM NAZ^-A &ÖTu*îOYO£».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • PEDRO W İÇ OR.TAI_AR.0A 1 vo 3Ay DAVuT Buğu.AGA.D ASA/A.KOGOR.KUĞUNÇsugu.DEĞEN.GEGEL-DiGi rbi^ NİGİZ-^T *AGA.NEGE.X Bu ESHAPA Kl'/VS OLDUKLARIN» TANIMIYORUM AMA SİLÂHIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • DEMİR YUMRUK BAK GÖRDÜN AMJ DOSTUM TAM «O PUANLİK rARKLA VEM.V.ŞLERbOO BORÇLU-Sln JOHN C.MURPBY U\Ç ZANNETMEM.MtiCXaB BU OVUMOA FAZLA BİR.HÜNtd «OSTgREMKOİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • CISCO KID JOSE SALINAS.BOD REED SHAfZK GZRi ÇEKİLİRKEN ONA DA BİR KURŞUN İSABET EDİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • TOMBİK YALAN.ISPAT EDB-X C£Sİ/V\£FEN-İSl/A SÖYLE.M£K t6TEMe/V\AAAA SİSARA tÇENJ TOMBİK fi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • Clark Gable'in canlı kopyası LONDRA'DA YAŞIYOR!Her bakımdan meşhur ariiste benzeyen John Shelley geçenlerde evlenmekle kendisine hayran kızları sukuluhayâle uğrahj UZUN boylu,kara saçlı ve yakışıklı L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • PARİSLİ KADIN sık sık kavga eder mi?Henri:Allanın günü,diye içini çekti.San'attan çakmaz ki.Paraya tapar ve budala.Uzun elleriyle çaresizliği anlatmak istedi.Ne yaparsın insana bir dam altı lâzım.Açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • HİKÂYESİ KUKLAC TEFRİKA No.9 Komiser Faillet,Frank'ııı odasının düzeltilmesine müsaade verdiği için çok pişmandı.Ortalığı silip sii-|9 pürmüşler,kuklaları valizlere koyup kapamışlardı,E Merakından büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • 5 YAZAN R E F İ C E V A D 138 U L U M A Y Resûlallah beni bu orduya emîr nasbetti,siz hepiniz benim maiyetimdesiniz.Biz maiyetinde olabiliriz.Fakat Ebû Ubeyde senin maiyetinde olamaz.Sen nasıl kendi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.02.1957
  • ARRİVEDERCİ ROMA l i ÖYLE kılı kırk yarmağa lüzum yok elen-dim.Keşfedenler etmiş de Denizcilik Ban-kasma mektupla yetiştirmişler bile.İzmir vapuru ne rota hatâsından,ne teknik yanlışlık-tan,ne dikkats
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.02.1957
  • dctf&âdûttHt,Âc.Gönül rahah ile VİTA'yı kullanınız:daima' yüksek olan kalitesinden emin olabilirsiniz.Böylece,pişirdiğiniz her şeye yüksek kalis teye elzem olan unsurları ilâve etmiş olursunuz:yemekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • w Jj|faTafrr'^J* fazladır işte bundan dolayıdır ki FAY Temizleme Tozu 6ize çok daha ucuza gelir.daha İKTİSA-DİDİR.Tamamen hususi bir formülle imal edilen FAY Temizleme Tozu,kalite bakımından da çimdiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • TEKLİF İSTEME İLANI Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Ereğli Müessesesi ile Hereke fabrikası ihtiyacı için cem'an 8 ton Sabunluk Zeytinyağı ve 2 ton Pamukyağı satın alınacaktır.Evsaf,teslim yeri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • PURO SABUN FABRİKASININ YENİ TELEFON NUMARALARI 47 47 60 2 Ha Telefon numaralarımızın yukarıdaki şekilde değiştiğini sayın müşterilerimize bildiririz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • ÜSTÜN VASIFLARI İLE MAKARNASI ŞÖHRETİN ZİRVESİNE yÜKSELİyûR.I MAKARNACİLİK ve TİCARET T.A.S.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 suk.No.15/1 PİYALE Telefon 23431 İSTANBUL,YENİ ADRES Yağ İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • eUdu.Hayır,PRINCESSE EL LOSYONU sayesinde siz de güzel ellere maîlk olabilirsiniz.J Türkiye toptan satı^ yeri:İNCİ ITRİYAT DEPOSU İstanbul Marpuççular,Çarşılı Gürün Han,No.29 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • MÜMESSİLLİK VERİLECEK AKDENİZ SEYAHAT ACENTESİNDEN Hac seferlerimiz için yurdun her tarafında mümessillikler verilecektir.Çarşıkapı P.T.T.üstü)Baysal Saray 11-12-13 P.K.1166 Telgraf ASALAR İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • Müşterilerimize Müjde Gayet iyi Ömerli Çalı Kireci gelmiştir.Diğer inşaat malzemeleri de mevcuttur.Kum,Çakıl,Tuğla,Kiremit)Satış yeri:Fındıklı Mebusan Cad.No.64 Ali Ketenci Tel:49 19 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • ıııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ HİCRİ Perşembe RUMİ 1376 7 1372 Recep ŞUBAT Ocak 7 19 5 7 25 VAKİT vasat!eza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • AKSARAYDA Aksaray meydanile Valde camiinin bulunduğu mıntakada tramvay caddesi üzerinde arsası veya binası olanlara,zemin katının kiralanması veya satılması şartile ucuz faizle inşaat kredisi verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • ip:a M s/İLERİ KİMYA LABORATUARI KOMANDİT Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 07.02.1957
  • İNŞAAT SAHİBİ,MÜHENDİS VE MİMARLARA MÜJDE İnşaat plânlarınızı,ATERMİT amyantk çimen to levhalarına göre h?iılarsanız Fabrika,imalâthane,Depo inşaatlarında yüzbinlerce lira tasarruf eder siniz.ATERMİT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.02.1957
  • mm [İLHAN DEMİREL] PA Ml IPJI flDTA C AMDIVflll °kul sl)or Yurtlarının tertiplediği yUmLİUM İlli I A ŞHIflrlIUN müsabakalara,dün devam edilmiş,tir.Eminönü Halkevinde yapılan kız okulları maçlarından Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • Blok pakt üyeleri dün akşam toplandı Blok Paktı İmzalayan yedi profesyonel kulübün idarecileri dün aksam Beyoğluspor kulübü lokalinde bir toplantı yapmışlardır.Muhtelif mevzular üzerinde duran üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • FENERBAHÇELİ idealistler mühim arara vardılar Teşkil edilen komisyonlar kongreye kadar program hazırlayacak Dün gece saat 20 de Fenerbahçeliler Cemiyetinde toplanan yüze yakın Fenerbahçeli idealist,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • Basri Bu hafta Oynuyor Sarı-Lacivertliler kısa pasa veda ediyorlar.Bir müddettenberi Sinüzit ameliyatı geçirdiği için takımdaki yerini alamayan Basri Dirimlili bu hafta Adalete karşı oynayacaktır.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • Harb Okulları Spor Bayramı Silâhlı Kuvvetler Harb Okulları Spor Bayramı münasebetiyle tertiplenen müsabaklara dün de devam edilmiştir.İlk olarak kapalı salon Atletizm karşılaşmaları yapılmıştır.Umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • Beyogluspor'lu Napolyon «Federasyonun anlayış göstereceğinden eminiz» diyor Futbol Federasyonunun profesyonel kulüplerin 10 dan 8 e indirilmesi mevzuunda almış olduğu kararın spor çevrelerinde akisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • Polonya,Genç Millî maçı teklif efti ilk maçın 17 Mart'ta istanbul'da,revanşıri ise bir hafta sonra Varşova'da oynanması isteniyor.Polonya Federasyonu dün Genç Millî Futbol Takımımızla oynamak istediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • mmmm 5-1' IN REVANŞI OYNANIYOR İSTANBULSPOR VEFA KARSI KARSIYA Bugünkü maç iddialı iki takımın ilk devredeki 5—1 lik revanş için karşılaşmaları olmak bakımından ayrı bir cazibeye sahiptir.Buna yılları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI İLERLİYOR Haziran'ın 1-3 üncü günleri Mithatpaşa Stadında yapılacak 1957 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası hazırlıkları İlerlemektedir.3 lisanda basılan davetiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.02.1957
  • i v:'3:i«.r J fmMW A"-[SAMI ÖNEMLİ] OYUNUN İLK DAKİKASINDA MÜDAFAANIN KALECİYE BIRAKTIĞI TOPU,ARAYA GİREN RECEP,USTACA BİR VURUŞLA KALEYE ATARKEN BİRİNCİ DAKİKA HENÜZ DOLMUŞTU BEŞİKTAŞ EMNİYETTEN 2 PU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor