Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.02.1957
  • YENİ İNGİLİZCE w TÜRKÇE.«SİMLİ %LÛGAT Resimli bir lûgatiıı üstünlüğü muhakkaktır.İNGİLİZCE TÜRKÇE RESİMLİ LOGAT felâffuzlu ve ansiklopedik 2000 resim ve tablo 65000 kelime,tâbir ve cümle Gayet zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1957
  • Kasımpaşa O.P.kongresi yapılırken polis ekibi hazır bekliyor Bir D.P.kongresinde dün hâdiseler oldu Beyoğlu Merkezinde yapılan Kasımpaşa Bucağı kongresinde bâzı delegeler salondan çıkarıldı [NEDRET SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1957
  • 244 yolcusuyla İzmir limanına girerken bir Amerikan şilebinin çarptığı Kazâda4 yolcu 1 mürettebat öldü.Amerikan şilebinde Türk klavuz kaplan bulunuyordu Howell şilebi İzmir'i kurtarmak için 800 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1957
  • E.O.K.A.mn Türklere karşı katliâma hazırlanması üzerine Küçük,Başvekilden YARDIM İSTEDİ Tedhişçilerin yaraladığı bir Türk polisinin ölmesinden sonra Adada karışıklıklar çıktı.Gençler Ata'ya söven Ruml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1957
  • BAŞVEKİL'in dünkü tetkikleri Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes dün sabah şehrin muhtelif semtlerindeki imâr ve istimlâk hareketlerini yerlerinde tetkik etmiş ve gerekli direktifleri vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • »imin;SERMAYESİ:17.000.000 T L.1957 İKRAMİYELERİ FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ PARA İKRAMİYESİ 25.000.BURSA ve PANGALTI ŞUBESİ AJANSI ıçtn 10 SENE MÜDDETLE AYLIK GELİR 40ı000 TL.PARA İKRAMİYELERİ.5.000 TL j*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Onlar Kazandı:Siz de Kazanabilirsiniz DEMİRBANK'ın 31 Ocak çekilişinde AYLIK GELİRLİ HESAPLARININ KAZANAN TALİHLİLERİ lOOO LİRALIK GRUPTAN AYLIK GELİR KAZANAN İSTANBUL Şubesi:Hesap No.5082 500 Liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • ^D İSTANBUL m BANKASININ 1957 TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN hazirladiği İKRAMİYE PLÂNI tutaridir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Hazırlayan RECEP ÜORSAT BOYUNDA ŞİŞLİK Boyunda şişlik,ya lenf bezlerinin bir iltihabı olan bir adenit sonucudur Bk:S:20-21)veya bir ur yüzünden olur.Boyunda iç salgı bezlerinin en önemlilerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • |l»i|.ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar.Ahmet Üstün 13.30 Haberler 13.45 Oyun Havaları.Radyo Bağlama Ekibi 14.00 Öğle Konseri 14.30 Beraber şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İçinizde yarım kalmış işlerin sıkıntısı var.Ar tık bunları ciddiyetle ele almanın tam zamanı KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntülerin arkasından yeni bir ümit parlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • AKBANK «957 İKRAMİYE PLÂNI i »M LYON URA I_ass YUZ EVLER MAHALLESİNDE Uparwan AK BANKI 896683
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Turistik Florya semtinde siz de bir arsa sahibi olabilirsiniz.Müracaat:TAHSİN KARAKASLI Beyoğlu,İstiklâl Caddesi 258 Elhnrnra Han Kat 1 No.1 Telefon:44 27 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Otobüslerin taşıdığı yolcu sayısı artıyor Geçen yıl içinde getirtilen 100 otobüsün servise girmesiyle İ.E.T.T.İdaresi otobüslerinin taşıdığı yolcu miktarı ehemmiyetli şekilde artmıştır.Bu yıl içinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • DÜĞÜN GECESİ Düğün Gecesi,Akbaba mizah yayınlarının 17 nci kitabıdır.Biribirinden güzel 40 tane mizah ve hiciv hikâyesidir.Hem güldüren,hem düşündüren bir sanat eseridir.En zarif mizah üstadı Orhan Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Deniz Adamları,ödenmeyen ikramiyeleri istiyor Deniz Adamları Sendikası tarafından Denizcilik Bankasına,geçen sene ödenmesi gereken ikramiyelerin verilmemesi sebebiyle yeni bir müracaat daha yapılmış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • ŞEHİRDEKİ ELEKTRİK SARFİYATI ARTIYOR Silâhtarağa'daki elektrik fabrikasının tevsii müsbet neticeler vermiş ve köylerin elektrifikasyon işlerinin de ele alınması sebebiyle İstanbul'daki elektrik sarfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Taksim'de bir filede,ölü bir çocuk bulundu Polis,uzun boylu,sarışın,genç bir kadını aramaktadır.Henüz hüviyeti tesbit edilemeyen bu kadın,10 günlük kız çocuğunu ölü olarak terketmekten sanık bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Belediye ile İ.E.T.T.bir protokol imzaladı I.E.T.T.İdaresinin 1952,1953 ve 1954 yılları bilançoları tetkik ve tasdik edilmiş,Belediyenin,I.E.T.T.İdaresinden menfaat payı olarak bu seneler için 5.791.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Zorba müşterileri korkutmak için ateş etmiş Evvelki gece Fâtih'te,semt halkını heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Nurettin Osmanoğlu,Süleyman Mayi,A2mi Kesici ve Rasim Şahin adında dört kişi,«500 ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Üniversite ismi rasigele yerde kullanılmayaca Dükkânlarına başka bir isim alması için berber ve lokantacı gibi esnafa tebligat yapıldı Şehrlmizdeki bâzı lokanta,boya salonu,berber ve kırtasiyeci gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • BİR MESLEKDAŞIMIZ BABA OLDU Gazeteci arkadaşlarımızdan,Yeni istanbul Gazetesi Y~zı »şleri Müdürü Muzaffer Soysal ile eşi P'erdan Soysal'ın dün bir erkek evlâtları dünyaya gelmiştir.Genç ana-babayı teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • A EVVELCE Belediye resmine tâbi olmayan bir çok menbâ suları,resim mevzuu içine alınmıştır.Çağlayan,Çınar,Kayadelen,Damla gibi menbâ suları satanlardan da bu yıl Belediye resmi alınacaktır.0 ŞEHİR yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • I Kuş olmak özlemi VVELKİ gece uçakla Ankara'dan döndüm,î J™ Kara,fırtınaya,gündüze,geceye bakma-dan uçak yolculuğunu daima tercih edi-yorum.Tren artdt benim için bir devedir.Bir çokları mecbur olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • ŞEREFİYE TAHSİLİNE VERGİSİNİN BAŞLANIYOR ARSA SAHİPLERİNDEN BU SENE TAHSİL EDİLECEK PA-RANIN 3 MİLYON LİRA CİVARINDA OLACAĞI SÖYLENİYOR imâr ve istimlâk hareketleri sırasında bir çok semtte yeni cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Bir şoför ile bir bekçiyi yaralayan kadın tutuldu Gece yarısı "Var mı bana yan bakan,diye nâra atan Sabahat mahalle halkını da ayağa kaldırdı Var mı bana yan bakan.Bana kafa tutanın.Umumiyetle içkiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Otellerde çalışan yabancı personel sayısı azalıyor Şehrimizde muhtelif lokallerde ve bilhassa Hilton'da çalışan yabancı elemanlar,memleketimizden ayrılmak üzere hazırlanmağa başlamışlardır.Bu hazırlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Silsile,soy listesi Mısır'ın taptığı hayvanlardan.2 Bayağı oluş Ten cere,kapı tuttu rur.3 Küçüklerini burnu büyükler mallanır At için kullanılan bir tâbir.4 Cevher,ruh Cin değil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • i SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 İlk ve Son Canide Sonku Türk filmi.2 Sihirli Define İsmail Dümbüllü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 02)Acı Su Milly Vitale İtalyanca.ATLAS Tel:440835)Dişi Örümcek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Türk Devrim Ocakları Abana'da bir ocak açıyor Türk Devrim Ocakları,turistik köy Abana'da bir Ocak açmağa karar vermiştir.Bu Ocağın kurucuları arasında D.P.C.H.P.Hür.P.ve C.M.P.Başkanları da bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1957
  • Rüyalarına giren koltuğu çalarken yakalandı Zabıta,enteresan bir hırsızlık hâdisesine el koymuştur.Sabıkalı hırsızlardan Ahmet Hüner adında biri,Şişli'de,Halâskargazl caddesinde,Sadıkoğlu apartmanının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • ezayir'de kanlı çarpışmalar oldu YENİ SİLÂHLAR ALAN MİLLİYETÇİLER KARŞİ TAARRUZA GEÇTİLER [ASSOCIATED PRESS ve ŞARK] CEZAYİR,3 Milliyetçi kuvvetler cumartesi-gecesi Sidi Bel Abbas yakınlarında bir Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • SH-IRES YTONE] FIRÇA YERİNE.Diş fırçası devri artık kapanmak üzeredir.Bir Alman firması bunun yerine «•atomcu» adı verilen bir âlet imâl etmeğe başlamıştır.Bu âletle dişlerin üzerine ve arasına bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Yüksek tahsil gençliği memnun Lâlelideki Türk Hava Kurumu apartmanlarının Yüksek Tahsil talebesi için yurt olarak kullanılacağını,bunun için de formalitelerin tamamlanmasını müteakip harekete geçilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Nehru B.Milletlere meydan okuyor [ASSOCIATED PRESS] YENİ DELHİ,3 Hindistan Başbakanı Nehru bugün «kendi topraklarına hiçbir yabancı nskerin girmesine müsaade etnıiyeccklerini» söylemiştir.Nehrunun bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Eisenhower plânını sadece 3 Mısırlı desteklemiş [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,3 El Şaab gazetesi,okuyucuları arasında «Ortadoğu için yeni Eisenhower plânı» hakkında bir anket yapmıştır.Bu ankete alınan ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • ROMANYA'DA DÜN SEÇİMLER YAPILDI [ANADOLU AJANSİ] VİYANA,3 Romanya'da Meclis seçimleri bu sabah başlamıştır.Seçmenler tek listeye oy vereceklerdir ki bu liste Guerghin Dej'in lideri bulunduğu Komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Konya'da bir köy harb MEYDANINA DDNDU AĞIZ KAVGASI SONUNDA 10 KİŞİ AV TÜFEK-LERİYLE BİRBİRİNE GİRDİ 5 KİŞİ YARALANDI Hususî Muhabirimiz ALİ İHSAN TUNA'dan] KONYA,3 Karaman'da bugün bir meydan kavgası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • ingiliz Ürdün anlaşmasının feshi 9 görüşmeleri başlıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] AMMAN.3 1948 tarihli İngiliz Ürdün Müdafaa anlaşmasının feshi hususundaki resmî görüşmelere yarın burada başlanacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Sigara kanser yapıyormuş [ASSOCİATED PRESS1 PARİS,3 Fransa'da okumuş olan Vietnam'lı bir ilim adamı,sigara dumanında,fareye aşılandığı zaman kanser yapan bir madde bulduğunu açıklamıştır.Dr.Buu Hoi'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • RUS LİDERLERİNDEN biri ölüm döşeğinde BİR DÜZİNE DOKTOR TARAFINDAN BAKILAN ESRARENGİZ HASTANIN HÜVİYETİ AÇIKLANMADI [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,3 Almanya'da Kolonya'dan tanınmış bir kan mütehassısı ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • IKESYTONE] Wiııı-modayı yine değiştirdi:Etekleri uzattı.Bundan sonra,eteklerin,yerden yüksekliği 13 iııç,yâni 32.5 santim olacak.Bakalım bu modaya karsı hanımların reaksiyonu ne olacak?ETEKLER YİNE UZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Eceabat limanı ihaleye çıkarıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ÇANAKKALE,3 Çanakkalenin Tuzla,Lâmbalı,Kösedere,Kızılköy ve Evciler köprüleri 1.163.227 liraya,Eceabat barınak limanı 1.200.000 liraya ihaleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Bir otomobille bir tren çarpıştı [ANADOLU AJANSI] LAHOR,3 Dün gece Lahor yakınında Tanflianvala istasyonunda bir yolcu treni ile bir otomobilin çarpışması neticesi sekiz kişi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • ANKARA'LI KADINLAR BİLETÇİ OLMUYOR [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,3 Ankara Elektrik,Otobüs ve Gaz Şirketi bir müddet evvel troleybüslerde kadın biletçi çalıştırmak İçin kadın memur alınacağını bildiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Imre Nagy Komünist partisinden çıkarıldı [ANADOLU AJANSI] BUDAPEŞTE,3 Budapeşte Radyosu dün g' eki neşriyatında sabık Başvekil İmıe Nagy ve Matayos Rakoçi ile Ernest Gerö gibi müfrit komünistlerin par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • [KESYTONE] BU RESİM İÇİN Almıınv:1'(ia Kolonya şehri üzerinden uçarken,w ¦¦•¦wiiii iwiii.Keystonc'un foto-muhabiri,Alman paraşütçüsü Jupp Vıeth'ın atlarken bir resmini çekmek Lstedi.Fotoğrafçı resmi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • [İLHAN DEMIREL] ¦»mavmv-i-Su dervâ kuzuları da olmasa,et yüzüne daha çok hasret kalınacak.Dün havayı müsait bulan «RASTGELE» w,S" İta WW frdü".AU« ekiyordu.Yüzblnlerce torik,Jthkeıtan» da,İstanbullula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK i Neredesin Karakuş YAZARKEN ellerim titriyor.Adana'da beş kişilik bir aile-den dördünün görülmemiş bir vahşetle öldürülmesi cina-yetini okuduğum zaman kaatiller daha yakalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • B.M.israil'in çekilmesine karar verdi 2 muhalife karşı 74 oyla alınan karara göre Mısır-İsrail hudutları arasına polis kuvveti yerleştirilecek [ANADOLU AJANSI ve ŞARK] NEW-YORK.3 Birleşmiş Milletler G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • REKTÖR FEHİM FIRAT Hukuk Fakültesi yönetmeliğinin tatbik ihtilâfı [NECMİ ONUR] Bir müddet önce Hukuk Fakültesi Yönetmeliğindeki intibak kararının tatbiki neticesinde mağdur duruma düşen öğrenciler,hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • ÇALDIKLARI TAKSİYİ BIRAKTIKLARI YERİ sahibine bildirdiler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,3 Şehrimizde mahiyeti itibariyle enteresan bir taksi kaçırma vak'ası olmuş şoför Ahmet Gürbüz'e ait 199 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • ingiliz-Amerikan ihtilâfı giderildi I [ANADOLU AJANSI];LONDRA,3 Savunma Vekili Duncan Sandys,Ame-I rika'ya yaptığı seyahatten bugttn Londra'ya dönmüştür.Washington'da savunma meseleleriyle ilgili tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • İstanbul dün bir bahar günü geçirdi SÜHUNETİN BUGÜN DAHA DA ARTMASI BEKLE-NİYOR.KARADENİZDEKİ FIRTINA DA DÜN DİNDİ Bir kaç gündenberi devam eden soğuklar,kar yağışı ve fırtına dinmiş,hava dün tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • OKUL DEFTERİ SIKINTISI GİDERİLİYOR Piyasada hissedilmeye başlayan defter sıkıntısını önlemek maksadiyle İzmit Kâğıt Fabrikası tarafından imâl edilen 124 bin adet okul defteri daha İki gün önce şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Dünya'nın en iyi PİLOTLARI TÜRKİYE'DE [TÜRK HABERLER AJANSİ] ANKARA.3 Orta Şark memleketlerinde havacılık çalışmaları ila ilgili etüdlerde bulunmak üzere Amerikan hava uzmanlarından biri intibalarıni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Hindistan ingiltere'den 68 bombardıman uçağı alıyor [ANADOLU AJANSI] LONNDRA,3 «Observer» adlı İngiliz gazetesinin verdiği bir haberden öğrenildiğine göre,Hindistan İngiltereye 68 adet tepkili cCanber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Elizabeth Taylor tekrar evlendi [ANADOLU AJANSI] MEXICO,3 Tanınmış sinema yıldızı Elizabeth Taylor prodüktör Mike Todd ile Meksika'nın Puerto Marque» isimli küçük bir kasabasında dün evlenmiştir.Nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Rusya yeni bir [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,3 Bugün resmî makamlar tarafından açıklandığına göre,Sovyet Rusya yeni bir Enternasyonal Komünist teşkilâtı kurmak üzere plânlar hazırlamıştır.Parlâmentonun iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • SUDAN DA MISIR Ataşemiliterini kovdu [TÜRK HABERLER AJANSI] HARTUM,3 Irak,Lübnan.Libya ve Habeşistan'dan sonra Sudan Hükümeti de Mısır'dan Ataşemiliterini geri çekmesini istemiştir.Sudan Hükümeti,Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • Şekerli sabun yapılıyor LONDRA,3 Büyük bir İngiliz şeker fabrikası,şekerli sabun imâline başlayacağmı bildirmiştir.Bu sabunun gayet iktisadî olacağı gibi cildi tahriş etmeyeceği bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1957
  • EVLİ ERKEKLER İÇİN BAHANELER [ANADOLU AJANSI] OSLO,3 İsveçli evli bir muharrir,evlerine çok geç gelecek kocaların,zevcelerine ne gibi bahaneler ileri süreceklerine dair bir kitap neşretmiştir.Kitap,15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • CİCİ CAN BEDRİ HA?YARDIM M!TESEKKÜ* SDBRiM.AMA,6ü-A İMKÂN YOK!A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • 41 nS.u arasa «onuşuyor.bir.adam •AZETEDE ÖLÜ BüLUNOu.«O-VUSER.ORAYA GİDİYOR.ADAAA MENUZ ÖLMEDİ NEFES ALIYOR i&Wİ OZ©ni DERHAL BİR CANKURTARAN GÖMDETRİN.Cav ur konuşuyor İKİ SAATTİR OZON'U AR».VQRDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROBBİNS i Uçak alçak İştiradan uçazak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • TOM BIK [2D5 1QMMC ÇABUK Ol-VOKSA KAHtfALT.YA ĞEC KALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • PARİSLİ KADIN Vermesen de bankadaki paran yeter.Jeanne dalgın dalgın:Para değil,dedi.Başka bir şey olmalı bu.Galiba,benden ayrılmayacak birine bağlanmak ihtiyacını duyuyorum.Birkaç ayda bir âşık değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • TEFRİKA No.6 E Ka garsonu kızın çığlığına Koştu.Kapıyı zorla-dılar.açılmadı.Garson:«Dur,dedi,bütün katı vel-EE veleye verme.Gidip patronu çağırayım.Fakat palro-E ıııın getirdiği maymuncuk da hir ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • HAZRET-I-ALI YAZAN REFİ C E V A D 135 V L V N A Dediyse de faydası olmadı.Şercil,evvelâ onu hapsetti,sonra da öldürttü.Bu haber Resûlallah'a gelince çok ağırına gitti,o âna kadar sefirlerinden hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1957
  • D ŞUBATIN DEDİKLERİ ÜN.hava ne güzeldi.Sanki birden,şu-bat,ettiğinden utandı.Bize bir »pazar» verdi.Pazara benzer pazar.«Alın,dedi.Alın da öyle benden yaka silk-S meyin.Boyumu,boşumu kırpan kırpmış zâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • İzmir vapuru batlı t Baştarafı 1 incide larla vapur,havsalaya sığmaz bir dehşet manzarası vermiştir.Bimassa anbarlarda olan güverte yolcuları her şeyden habersiz olduklarından bu fecî sürprize gözleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • Bir D.P.kongresinde dün hâdiseler oldu t Bastarafı 1 incide birleri alınmıştı.Fakat «sinirli» hava gözden kaçmıyordu.Bu,çok geçmeden patlak verdi.Zira 4 Ocağın delegelerine itiraz vardı:Çakma Mescit,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • C.H.P.NİN KONGRELERİ C.H.P.Bostancı Ocağının yıllık kongresi dün sabah saat 10 da Ocak binasında yapılmıştır.Normal ve sessiz Keçen kongrede söz-alan hatipler,muhalefet vazifelerinin esasını teşkil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • SIRMALI,YENİ OCAKLAR PEŞİNDE C.H.P.İl Başkanı Muhlis Sırmalı,partisinin yeni prensip-kararı gereğince,her seçim sandığı başına bir yeni Ocak açmak üzere dün de Şişli İlçesinde tetkikler yapmıştır.Bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • ben ifeM&'j,bugün,bu tarzda pişiriniz i l Lezzetimi,tam manasile muhafaza edeblîmerrv için,beni ŞANA ile pişirmenizi istiyorum.Nefis,becleyid olan ve en iyi pastörize sütler ile imal edilen SANA* dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • MUAMMER KARACA ACA TİYATRO San' at T emsilleri TENNESSEE W!LLİAMS'ın The Glass Menagerie)Tercüme eden:M.VASSAF M.SERPEN BU AKŞAM 2.1 de GALA MÜSAMERESİ Her Sah Perşembe Cuma saat 17 de.Fiatlar:150 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • Ş A^Rr A P L A R Sofranızın süsü.Ailenin sıhhatidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • BİR ADAM CİĞ CİĞ 11 DALAK YEDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,3 Bugün şehrimiz mezbahasında enteresan bir hâdise olmuş,bir adam on bir tane dalağı çiğ çiğ yemiştir.Pulur mahallesinden M.S.adında şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • MİLLİYETÇİ ÇİN Hariciye Vekili geliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Hükümetimizle bâzı temaslarda bulunmak üzere Milliyetçi Çin Hariciye Vekili ve Birleşmiş Milletler daimî Çin delegesi Yeh yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • Batı Almanya Devlet Reisi geliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Federal Almanya Devlet Başkanı Teodor Haas Reisicumhur Celâl Bayar'ın daveti üzerine önümüzdeki Nisan ayı ballarında memleketimizi re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • îToerrjsKzı El işi kadın ressam çamaşır,nakış işlerinde tecrübeli işçi aranıyor.İstiklâl caddesi 307 BeyoğlunnlTWYIIHIfllfilTMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • Sivas'ta bir tren kar'a saplandı H u s u s î Muhabirimiz Ahmet Turan Gürcl'den] SİVAS,3 İhsarll istasyonu civarında bir ekspres kara saplamış,yolcular 24 saat karlar arasında kaldıktan sonra kurtarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • KÜÇÜK,BAŞVEKİLDEN VARDIM İSTEDİ t Baştarajt 1 incide Amerika Başkanı Eisenhower ve İngiliz Başvekili MacMillan'a da gönderilen bu telgrafta Dr.Fazıl Küçük ayrıca Adada cereyan etmekte olan bu hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • S o h b ı Ercüment Karacan ŞlrlteU adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı ı/e?I MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • HİCRÎ 1376 Recep 4 Pazartesi 4 ŞUBAT 1957 RUMİ 137» Ocak 22 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akçam Yatsı İmsak 7.09 12.28 15.11 17.28 19.01 5.28 1.41 7j00 9.43 12.00 1.33 12.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • OTO,TRAKTÖR Sahiplerine Her türlü çatlak ve kırık motorların silindir içi supap ve enjektör yuvaları Alman metodla riyle garantili onarılır.Kadıköy P.T.T.Karşısı Neş'et Ömer So.5 Akın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • ARANIYOR Yeni bir pastalıane için tecrübeli satıcı bayan aranmaktadır.Müracaat:İş günleri saat 10-12 ve 15-17 arası Tel:48 12 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • DÖŞEMECİLERE MÜJDE.Sun'î Derilerimiz Gelmiştir!Leopar,lezar,yılan,tavşan tüyü,ekose,kapitone ve envai çeşit her renkte deri imitasyonlarımız müşterilerimizin emirlerine amadedir.Oteller,sinemalar,arab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • CAN BOĞAZDAN GELİR ATALAR SÖZÜDÜR Siz de bir an evvel ÜNİVERSİTE LOKANTASI ve Aile Mutfağına Abone olunuz.Kolaylık,Temizlik,Ucuzluk yalnız ÜNİVERSİTE LOKANTASINDADIR.Adres:Beyazıt Mithatpaşa Cad.No.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • İSTANBULLULARA MÜJDE İstimlâk dolayısiyle yıkılan Karaköydeki meşhur Köşe Lokantası ve Döner Kebapçısı Kemal SERTKOL Bu kerre yeniden SULTANHAMAM İŞ BANKASI yanmd» 51 sayılı mahalde BUGÜN 4/2/957 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • M.Bu akşamdan itibaren ATLAS SİNEMASINDA Eski Mısır ihtişamının bütün zenginliklerini gösteren RENKLİ SİNEMASKOP film FİHmmh gözdesi EGYPTİAN)Artistleri JEAN SİMMONS VICTOR MATURE GENE TİERNEY MICHAEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1957
  • daha kazançlısınız bakımdan VAKİT KAZANDIRIR:FAY,bilûmum eşyanın kirini,yağını ve pasını daha çabuk ve daha iyi temizler HARİKA TEMİZLEME TOZU 0 fay EMEĞİ AZALTIR:Bilûmum temizlik işlerinde FAY,şimdiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.02.1957
  • HARP OKULLARI SPOR BAYRAMI Silâhlı kuvvetler harb okulları spor bayramı 5 şubat günü başlayacaktır.Zengin bir programla hazırlanan bu bayramda çeşitli spor karşılaşmaları bu arada ping-pong,güreş,vole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • Cr-PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Galatasaray 11 9 2 30 13 20 Fenerbahçe 11 9 2 31 6 18 Beşiktaş 11 5 3 3 18 16 13 Istanbulspor 11 3 5 3 18 16 11 Adalet 11 3 4 4 18 16 10 Vefa 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • G.Saray Vefa'yı 81-55 yendi Basketbol lig maçlarına dün de devam edilmiştir.İlk maçta Dârüşşafaka Karagücü'nü 115—49 yenmiştir.Maçın ilk devresi 49—15 Dârüşşafaka lehine bitmişti.Bu maçın skoru lig re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • ORDU TAKIMI BÜKREŞ'E MAĞLÛP:2-1 ANKARA,3 Hususî)Ordulararası şampiyonaya hazırlık olarak bugün Bükreş karması ile karşılaşan Ordu takımımız sahadan 2-1 mağlûp ayrılmıştır.«Turgay Rıdvan,Yaşar Mustafa,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • PROFESYONEL LİG MAÇLARI II.Profesyonel lig maçlarına dün devam edilmiş şu neticeler alınmıştır:Taksim Hasköy:4-0,Eyüp Süleymaniye:2-1,Karagümrük Davutpaşa:5-0.Taksim Hasköy maçının son dakikalarında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • BEŞİKTAŞ,GAZETEMİZ VASITASI İLE TEBRİK EDİLDİ Besiktaşın dünkü İstanbulspor galibiyetinden sonra kuliilje tebrik telgrafları gelmece başlamıştır.Karşıyaka'dan gazetemize gönderilen Mehmet Oğurlu ve Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • VEFA K.PA$A'DAN REVANJI ALDI:2-1 Hâkim oynayan Yeşil Beyazlılar böylece altmolığa yükseldiler Dün saat 11 de,Fenerbahça Stadında,hakem Dündar Karakaplan İdaresinde Vefa Kasımpaşa takımları karşılaştıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • 9 not deften SON GÜLEN İYİ GÜLER HALİT KIVANÇ lllllllimillMIIIIIIIIIIIIIIIIII ir Bir gün evvel kar fırtınası,bir gün sonra güneş.Dünkü maç da bu havaya benzedi.Bir devre evvel İstanbıılspor Uci farkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • GÜREŞ FEDERASYONU:İlk toplantısını dün yapmıştır.Bugünkü toplantıda faaliyet programı teabit edilecektir.VOLEYBOL:Galatasaraydan sonra Dışkapıyı 2-0 yenen Altay Türkiye Gençler birincisi olmuştur.NAMZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1957
  • BEŞİKTAŞ 2 FARKLI MAĞLÛBİYETTEN 2 FARKLI GALİBİYETE ULAŞTI:4-2 Çok çekişmeli ve zevkli geçen "üçüncülük maçı„nda Siyah-Beyazlılar seri ve kombine oyunla İstanbulspor'u ikinci devrede yendiler İLK ÜMİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor