Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • r |jli!j!li!i!lli!yiljjli üüiiL:iİ!İİi(j]j ADRES Cagaloglu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492r İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral ym: lı:t:j:ı:rj:r:^stj.r»rî;H:r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • KUS Askerleri İltica Ediyor Macaristan'daki yüzlerce Rus askeri Yugoslavya'ya sığındı LANADOLU AJANSI] VİYANA,25 Macaristan'dan gelen haberlere göre,yüzlerce Rus askeri Kızıl Orduyu terkederek Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • I İLHAN DEMİRELI rtrto-r naOMCI/İI I CD rİTTİl CD Ankara'claki dörtler toplantısı münasebetiyle DOST ÖAoVtMLLtK Ull I ILLK memleketimize gelmiş bulunan Iran Başvekil)Hüseyin Âlâ ve Pakistan Başvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • Nasır rotayı şaşırmış Böğaziçinde bir yalının iskelesini parçalayan Mısır şilebi tamire alındı Dün sabaha karşı Boğaziçinde bir kaza olmuş Mısır Bandıralı «Nasr» şilebi bir yalıya bindirmiştir.Odesaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • "FENERBAHÇE,ADLI PARTİ KURULUYOR Kavrakoğlu,Gülek ve Turan Güneş haberi hayretle karşıladı,fakat müteşebbisler nabız yokluyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİ/DEV] İZMİR,25 Türkiye'nin Beşinci büyük siyasî partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • *Y:r'W.£&s^d&ö k IA.P.J MONAKODA BAYRAM Prenses Grace'in dünyaya bir kız H Çocuğu getirmesi,Monako'da bir bayram havası yaratmıştır.Ev-M lere Monako ve Amerikan bayrakları çekilmiş,halk sokaklara dökü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • Amerika'dan yeniden e!ve buğday satın alınıyor Dün imzalanan 19 milyon dolarlık anlaşma ile bu seneki mubayaa 65 milyon doları aştı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,25 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • fM fr mmm;UCUZ ATLATILAN KAZA IİLHAN DEMİREL] Dün Dolmabahçe önünde nisbeten ucuz atlatılan bir trafik kazası olmuştur.Şoför Osman Gülseren'in idaresindeki Taksim Sarıyer otobüsü,Fuat Yüce'nin idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • KEDİ YÜZÜNDEN MAHKEMEYE DÜŞEN KAR!KOCA Y.adında 60 yaşında bir şahıs,50 yaşındaki karısı N.aleyhinde Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesinde garip bir boşanma dâvası açmıştır.Y.dilekçesinde ıKarım son dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • Üniversitedeki hâdisenin akisleri devam ediyor İstanbul Edebiyat Fakültesi Doçentlerinden Abdülkadir Karahan'ın,ders takriri sırasında kürsüden C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün şahsını hedef tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • Bunak bir Yunan Meb'usun hezeyanı [ASSOCIATED PRESS] ATİNA.25 Emekli Amiral ve Liberal Demokrat mebus John Tumbas,parlâmentoya sunduğu bir sual takririnde,B.Amerikanın Tüıkiyeye «gayrimuayyen» tiplerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • pil fi t|;[İLHAN DEMIRELI SAHİPLERİNİ AÇIKTA BIRAKTIKTAN SONRA YAND7 KÜL OLAN 11 BİNADAN ARTA KALANLAR KASIMPAŞADA11EV yandı,63 kişi açıkta Yangına gaz ocağının parlaması sebep oldu.Bir çocuğu alevler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • I İLHAN DEMİRELI BKLEUIYE ZABITASI MENSUPLARI TAKSİM'de Belediye zabıtası Faaliyete geçiyor Dün diplomalarım alan mezunlar 1 Şubatta çalışmaya başlayacaklar Belediye Zabıtası Kursunu başarı ile bitire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1957
  • DURUM karıştı için Rum mağazalarına ra'da temaslara başladı LEFKOŞE,25 Bir müddettenberi Kıbrıs'ta başgöstej ren kargaşalık,bugün de muhtelif şekillerde devam etmiş,Sivil bir İngiliz EOKA'cılar tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • HAFTANIN j FİLMLERİ ^TlutOcuc Ç}k.Gut ~Mit ACEMİ DOKTOR'DAN BİR SAHNE Tıbbiyeliler alaya alınıyor ACEMİ DOKTOR Doctor in the House.Rejisör Ralph Thomas idaresinde renkli olarak çevrilme,bir J.Arthur R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • b ROZET BEXARBETE MI E.Totah Nişanlandılar j tanbul 20.1.1937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Ha7'H;»v;nı D r RECEP DOK S AT Bel Kemiğinin yana çarpıklıkları Belkemiği yani omurganın yana çarpıklığına tıp dilinde Skolyoz* denir.Omurga,birbiri üzerine oturmuş kemikçiklerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Zeki Müren Özel plâk)13.20 Üç Viyana valsi 13.30 Haberler 13.45 Şarkılar 14.15 Dans ve caz müziği 14.45 Saz eserleri 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU A L K A Z A R Tel:44 25 52)Kumarbazın Sevgilisi Terry Moore İngilizce.ATLAS Tel:440835)Rock'n Roll Bill Haley Orkestrası İng.2.Hafta)E L H A M R A Tel:44 43 94)Sarışın Yosma Kim No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • «ft NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Mart çekilişinde mıı 5 s EyIUI Tt-50*000 6 Mayıs xLO ü U U U 5 Kasım SO.OOO S Temmuz İV7S.OOÖ S 31 Aral*;000 Her 150 liraya bir kurt numarası Fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • MEVLİD Çok sevgili annemiz ALİYE GÜLERSOY'ım vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 27 ocak pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdar Şeyh Camiinde Hafız Mecit Sesigür,Hafız Zeki Altın ve Duahan Yahya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • ME VL I D Sevgili babamız ERCÜMEND EKREM T A L U'mın Aziz ruhuna ithafen vefatının 40 inci gününe rastlayan bugünkü cumartesi günü öğle namazını müteakip Beyoğlu Ağacamiinde tanınmış Ehli Kur'an ve Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • BUL MAĞA SOLDAN SAĞA:1 İnsanların paylaştığı mekân Bir ay.2 Sihirli lâmba'nın sahibi Bir sıfat eki.3 Bir talep emri Geri göndermeli.4 Bir fasıl alaturka)Bir çeşit türkü.5 Bir tiryakilik mevzuu.C Yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • MART KEŞİDESİNDE SUADtYEDE Apartiman Dairesi Mesken Kredileri ve PARA İKRAMİYELERİ TUTARI 232 MÜŞTERİYE 100.000 LİRA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • ÇOCUK Esirgeme Kurumu Alemdar kolunun yıllık kongresi 7 şubat perşembe günü 16.30 da Divanyolundaki Alemdar Çocuk Yuvasında yapılacaktır.DOLMABAHÇE ile Kabataş arasındaki tramvay raylarının yeri değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • II INI İMİ İMİ II MM III Sokak ve çocuk PJklit «Üniversiteli Kadınlar Derneği» var-*5mış.Yeni öğrendim.Terbiye Kolu Başkanı İ değerli bir pedagogdur:Kefia Semin.On-dan aldığımız bir mektupta,demeğin,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • Kahve yerine 2400 liraya çakıl taşı salmışlar Bir kahveciyi dolandıran Emin Aydın istanbul'dan firar ederken yakayı ele verdi Zabıta,enteresan bir dolandırıcılık hâdisesine el koymuştur.Emin Aydın adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • Müddeiumumiye hakaret suçundan tevkif edildi Mehmet Sertkaya adında biri,Ba-'cırköy Müddeiumumisi Şevket Arbak'a hakaret suçundan tevkif edilmiştir.İddiaya göre Mehmet,vaktin gecikmesi münasebetiyle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • Adalar ve Yalova Ekspres seferleri başlıyor Denizcilik Bankası Adalar ve Yalova hattında yeniden ekspres seferler ihdas etmiştir.Yarından itibaren başlanacak seferlere Bahçe tipi gemiler tahsis edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • cariye yeni emaye ya mı Sevim Başay'm dayısı Murat Tokay Taksim'de oturan bir kızı zorla kaçırarak tecavüzde bulunmuş Sarıyer cinayeti ile ilgili olarak hakkında bir müddet tahkikat yapılmış olan makt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • •Awrr.VXY-XV 1 YILINDA Jh adet apartman Dairesi adet bahçeli Ev W J adet yazlık dinlenme Evi ve milyon Lira 1 MART ÇEKİLİŞİNDE:3 adet Bahçeli Ev çeşitli ve zengin para ikramiyeleri a cem'an rt 355.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • to K ft OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir kalabalıkta canınızı sıkan bir hal olacak.Fakat çabuk unutacaksınız KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat)Yeni bir iş ihtimali var İyi ölçüp biçmeden ka rar vermeyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • KARIŞIMIN YÜZÜNÜ JİLETLE DOĞRAMIŞ Kıskançlığın sebeb olduğu bir karı koca kavası dün zabıtaya intikal etmiştir.Şehremininde ikamet eden İbrahim Çatal adında biri,karısı Nuriye ile kavgaya tutuşmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • Kail çalan bir hırsız iki ay hapis yatacak Eminönünde resmî bir arabadan halı çalan Enver adında birinin Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması dün sona ermiştir.Enver,iki ay 10 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1957
  • Bâzı semtlerde yarın sular kesilecek Eyüp Silâhtar yolu inşa edilirken,şehrin İstanbul yakasına su veren ana boruların da yerlerinin değiştirilmesi lüzumu hâsıl olmuştur.Bu yüzden yarın sabah saat 8 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • OEK DANSÖZLERİ GELİYOR SLUK adile tanınan Çekoslovak r.wit foiijior dansözlerinin vitrimin manva.2%RClemk,erİ son »nIhtan ve Bir!manya da temsiller vermiştir.Hâlen Prag'da provalar yapmakta olan dan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Rus-Yunan DOSTLUĞU Rus Komünist Partisi organı iki memleket arasında müşterek menfaatler olduğunu yazıyor [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA,25 Sovyetler Birliği Komünist Partisinin organı olan İzvestia gazetes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Mo I let,"Cezayir dâvası Fransa'nın mes'eiesi diyor [ANADOLU AJANSIJ PARİS,25 Bugün yaptığı bir konuşmada,Fransa Başvekili Guy Mollet,«Fransa,Cezayir'de güttüğü dâvada ninnimle haklıdır» demiş ve Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Kasımpaşa'da 11 ev yandı 63 kişi açıkta t Baştarafı 1 incide kısmı dost ve akrabalarının yanına sığınmıştır.Kendilerini misafir edecek bir yer bulamayanlara Kızılayın Kası mpaşadnki Dispanseri ile Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Amerikalılar Ankara'da askerî bir hastahane kuruyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Amerikalılar tarafından Ankara'da tam teşkilâtlı modern bir hastahane kurulmaktadır.«Orta Hoğu Askerî Hastahanesı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Rus askerleri iltica ediyor t Baştarafı 1 incide İTİBARLARI İADE EDİLENLER [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,25 Budapeşte Radyosu bugün,102 san'atkârın itibarlarının iade edildiğini bildirmiştir.Rakosi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • "Fenerbahçe,adlı Parti kuruluyor Baştarajı 1 incide Fenerbahçe Partisi ise Güneş'in söylediği parti nevilerinden birine dahil olamıyordu.Nitekim haberi duyar duymaz Güneş:Böyle bir partiyi namütenahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • üniversitedeki hâdisenin akisleri devam ediyor t Baştarafı 1 incide Rektör Profesör Fehim Fırat,«Hâdise nakledildiği gibi ise,elbette bütUn öğretim üyelerini müteessir eder» demiştir.Fakat Ankara'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Hindistan B.M.in Keşmir KARARINI TANIMIYOR Nehm,ilhak kararını tatbik edeceğini söyledi.Menderes,Pakistan'ı desteklediğimizi tekrarladı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,25 Hindistan Başvekili Nehm,Keşmir'de st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • PazaR Elizabeth TAYLOR t ti *ı Perdeden Ayrılacak m?th~ mm.t^-j H »UUrrt Mr pWjM Onları Olum Ayırabilirdi.18.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • SINAÎ BİR MÜESSESEDE Askerliğini bitirmiş bir Lise mezunu aranıyor.Lise)rumuziyle P.K.176 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Hür.P.nin 11 ocak idare heyeti Mebuslarla b i r toplantı yaptı Hürriyet Partisi Genel Sekreteri Dr.İbrahim Öktem ile meb'uslardan Cihad Baban.Muhlis Bayramoğlu ye Hasan Kangal,dün sabah Üsküdar İlçe M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı OPON faydalıdır E233 ba$,diş,nir,lumbago,romatizma ve sinir ağrılarım teskin eder EESO bayanların ınuayy mi zamanlardaki rahatsız* tıklarında faydalıdır Sağlık mevzuunda ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • öğrenciler daimi olarak diş muayenesine tâbi tutulacak İstanbul Üniversitesinin yeni bütçesi 27 milyon 220 bin liradır.Ankara daki bütçe müzakerelerinden dün dönen Rektör,Prof.Fehim Fırat «Teklif olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Vafidis hakkında onuncu dâva açıldı Muhtelif döviz kaçakçılıklarından sanık bulunan Sava Vafidis hakkında açılan onuncu dâvaya dün Birinci Adliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Sava'nın mevkufiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • BİR KAYNAKTAN İNSAN KEMİKLERİ FIŞKIRIYOR fHusus!Muhabirimiz Al ıık İtil Ö/tu mili'dan BANDIRMA,25 Manyas kazasının Hamamlı köyünde Şaban Arıcı'nın bahçesinde bundan bir müddet evvel zuhur eden su kayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Edebiyat toplantısında davetliler jüri vazifesini gördü Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti dün Fakültede «kendi kendimize edebiyat günü» isimli bir toplantı tertiplemiştir.Bütün davetlilerin «jüri» ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Köy Öğretmenleri intibak Kanunu kabul edildi Stajyer öğretmenler 20 lira aslî maaşa geçiriliyor.Köy Sağlık Memurları da faydalanacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Büyük Millet Meclisinin bugünkü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • KALKINMA DERNEĞİ şehrin imarı hakkında GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI İstanbul Kalkınma Derneği Başkanı Hamdi Başar,dün tertiplediği basın toplamışında,İstanbul'un imarı mevzuunda Derneğin görüşünü açıklamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • I.H.I.IS I Yine Pendik Tersanesi 1 DÜNKÜ gazetelerden biri Denizcilik Bankası Umum Müdürü f Yusuf Ziya Beyin,Pendik'te kurulması tasavvur edilen ter-f sane hakkında beyanatını neşrediyor.Bundan evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • I İLHAN DEMİRELj YEMİN Sehrimizdeki Süvari,İstihkâm,Levazım,Maliye ve Tuzla'da bulunan Uçaksavar Okullarının 45 inci dö-killin nem Yedek Subay öğrencilerinin And içme törenleri dün yapılmıştır.Okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • EISENHOWER PLÂNI TATBİK SAHASINA KONUYOR Temsilciler Meclisi Hariciye Komitesi plânı büyük bir ekseriyetle kabul etti.Proje Salı günü görüşülecek [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,25 Amerikan Temsilcile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • I İLHAN DEMIREL] Bir kaza neticesi vefad eden Sofya Elçiliğimiz Müsteşarının cenazesi dün kaldırılmıştır.Sofya'dan trenle getirilmiş olan müteveffanın cenazesinde Harici ye mensupları hazır bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Üvey çocuğuna işkence yapan kadın yakalandı Beş yaşındaki çocuğu dövdükten sonra tavana asıp gezmeye giden KADIN ADLİ YE'YE VERİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Ulviye adında bir kadın bugün beş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1957
  • Dizanteri basilini bulan âlim öldü [ANADOLU AJANSI] TOKYO,25 Meşhur Japon bakteriologlarından Dr.Kiyoşi Şiga,bugün Tokyo'da 86 yaşında zatürreeden ölmüştür.Dr.Şiga,bugün kendi ismini taşıyan dizanteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • CİCİ CAN ANLADI eiOlVOS ZAVALLI ÇOK CJZSÜISİ.BEN DE OZÜ LOYOR'JM AMA NEyA-9\Bİ^İR'lM?PATRONU DİNLEMEĞE MEC-BURUM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • AH BAŞIM.'ÇOCUKLAR NEK-J YENİLDİM*?BU *Ç0CUK3 1 J DE 5E BENİ ÖLDÜRECEKLER-LARi-A BEN BAŞA CU Di KAMAM.PcORO'YU DA KOVMAMA i İMKÂN YOK t*E YAPACAĞIMI SASIR-A DIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • MARUF BEY ip ıu.X;DİKKAT DsAİAÂA İğ a estYA MARTIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • DEMİR YUMRU *VDSE SENİNLe BİR DAKİKA GÖRÜŞEBİLİR A\İVİM J&^İ AH SİZ AM51Nİ2 AAR.WHITECAP ACELE İŞİM VAR.ACE^-E İŞİM JOHN C.MURPHY FAKAT BU KAZANDIKLARIM yİNE AZ I.EGER,SEM SAMA VARDIM ETSEYDİM Bu GECE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • JOHNNY HAZARD FRANKRÖ8BİNS F BROOK.SEKER.IM MERAK EJME BEN BURADAYIM BİR SAAT VAKTİMİZ VAR.BEN BU ESNADA BlRŞEylER.YAPMAĞA ÇALIŞA-CAĞIM CJ 3? W M OEVAMI V4E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • CISCO KID WJ^ JOSE SAUNAS;ROD REED HAYIR.YALNIZ SAYILDI.FAKAT OEOİGimi VAP-MAZSAN BAŞINA BELÂ GELE-BİLİR.ŞARTIMIZ ŞU SHARK 'A KARŞI KAV-GAMIZA BURNU SOKMIYACAKSIN.Q ZAMAN PANÇO'YU SANA SAS TESLIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • TOMBIK TROG SeN HEP Y/NE AAUNASEBET YEMEK.AAİ I!GECE UVUDUKTAN VERSİN SONRA VEAAEK.t yEAAİVORUAA Kİ».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY ali busun tenzilatli ai satış var.bana 50 lika f| verir misin ALİCİM 'BANA 50 LİRA VERİRSİN DEĞİL Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • ZENGİN GOLLERİ ZENGİN TOPRAKLAR,ZENGİN İNSANLAR DİYARI:Uçakla Pasifik yeşilliklerini geride bırakıp kutup beyazlıklarına yaklaşırken,«İşte,diyordum,bizde Şark,Kanada'da Şimal.İki mahrumiyet bölgesi.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • AŞK HİKÂYESİ BATAN ADA TEFRİKA No.9 O günden sonra Nezaupal bir çok kereler daha geldi.Kasabadan uzakta bir yerde,gizlice iniyordu.Lııla tepede onu bekliyordu.Dev adamın ölüsünü bulan kasabalılar,dişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • c muMHm VW WW* VW %WWW EKSİK OLAN.BİR sahalı yepyeni bir enerji,yeni bit hayat anlayışı,bir ideal ateşi ile uyansak.Siz,ben,he|)imiz.İler gün,mutlaka daha iyiye,dalın ileriye gitmek arzusuyla adeta ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • HAZRET-İ-ALİ YAZAN:REFİ C E V A D 126 ULUNAÎ Muhayyısa,Fedek'de iki gün kaldı,onlara söz anlatamayacağını görünce Hayber'e dönmeye hazırlandı.Fedekliler,adamları vâsıtasiyle Hayber muhasarasını günü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1957
  • Ballard kalktı.Elini uzattı:Bana saadeti yalnız sen verdin.Asla kırılmış değilim sana.Benim olduğun bu üç uy bir cennette idim.Bir gün mes'ut olacaksın.Ölene kadar kimbilir kaç erkek sana tapacak.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1957
  • jJÜ EN NEZİH EĞLENECEĞİNİZ YER BEBEK GAZİNO SUDUR 77efis l/emek Temizi Serı/is HER PAZAR İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Tel:63 62 69 63 67 11 838750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ ŞEHİR DRAM TİYATROSUNDA 28 Ocak pazartesi,29 Ocak salı,11 Şubat pazartesi,12 Şubat salı akşamları CAVALLERIA RUSTICANA PALYAÇO 11,12,13,14 üncü gece abonelerinin kağıtlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • Teniniz Daima Bakıma Muhtaçdır KREM W erteı^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • ÜCRETSİZ BİÇKİ DERSLERİ BAYSAL BİÇKİ KURSU Müessis ve Müdürü Şükrü Baysal tarafından akşamlan saat 40-22 arası erkeklere ücretsiz Biçki dersleri verilecektir.Broşür isteyiniz.Mektuplarınıza 50 kuruşlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • KUCUK SAHNE SOYTARI Son Hafta Yeni Piyes SaTW YAĞMURCU Sahneye koyan:MAHİR Canova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • $ftâili&ıe£ Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI HİCRÎ 1376 Ceınazâyel'âhır 25 Cumartesi 26 OCAK 19 5 7 RUMİ 1372 Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • "Uçuşa müsait hava,hakkında kimse Pan American'dan daha fazla bilgiye sahip değildir Pan American,ilk Clipper seferlerinden itibaren hava hakkında tam bilgi edinmeyi kendine iş edinmiştir.Filhakika pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • Telefon numaramız l.Şubat.1957 tarihinden itibaren 47 22 30 olarak değiştirilecektir.TÜRK MOTOR ANONİM ŞİRKETİ ve SANTRAL GARAJI Taksim,Elmadağ caddesi No.104 114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • BİR DAKTİLO ve ETİKETÇİ KİZLAR ALINACAK Laboratuarda çalışmış tecrübeli etiketçi kızlar aranıyor ve ayrıca seri daktilo yazan bir bayana ihtiyaç vardır.Müracaat:Hisar Ticaret Kontuarı Morgül Sarayı Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Tesis Başkanlığından:Hemşirelik tahsillerini ikmal etmek üzere tesisimizce Amerika'ya gönderilecek olan 7 hemşire için aşağıdaki şartları haiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • »o a r&Afsy/aAf#m*y/A/j/ŞÖHRETLİ İSMİNE LÂYIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • Şimdiye kadar eşine rastlamadığınız bir artık gerçek oldu.Harika temizleme tozu FAY sayesinde temizlik işleriniz eskisine nazaran yan yarıya çabuk Mraektedir.Çünkü FAY herşeyi daha iyi ve daha çabuk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 26.01.1957
  • Dr.Zekâi Muammer TUNÇMAN Bakteriyoloji Tahlil Laboratuarı Divanyolu No.103 Kat 2 Telefon:22 91 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1957
  • BÜKREŞ KARMASI İZMİR'DE İZMİR,25 Hususi)Şehrimizde iki maç yapacak olan Romanya Bükreş Karması bugün hususî bir uçakla 17 30 da Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Uçaktan inerken şehrimiz sporcuları ve id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • ALİ İHSAN VE AHMET YARIN OYNAYACAK MI?Dün geç vakit Beşiktaşlı Ali İhsan ve Ahmet Berman'ın kampı terkettikleri ve yarın yapılacak olan Vefa karşılaşmasında takımdaki yerlerini alrnıyacaklarj şeklinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • GALATASARAY ÖMFR n*W* MEZA-RINI YAPTIRACAK Galatasaray kulübü bir müddet evvel vefat eden değerli atlet ve spor yazarı Ömer Besim Koşalay'ın mezarını yaptıracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • Eiscnhowerin tenkidi WASHINGTON.25 Eisenhower,Başkan muavini Nixon'u kabul ederek Amerika sporunun inkişaf ve kalkınması için hükümetçe alınması gereken tedbirler mevzuunda görüşerek direktifler vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • Ligde yenemediği tek takım)Bugünkü maçta Sarı Kırmızılı takım akınların nâzımı Coşkundan,Sarı Siyahlılar da sağaçıkîarı Kasaboğlu'ndan mahrum oynayacaklar Profesyonel lig puan cetveline bakanlar,«nâma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] YEDİ KULÜP TEMSİLCİLERİ DÜNKÜ TOPLANTIDA "Blok Pakt,ı kuracak olan mukavele haftaya imza edilecek «Blok Pakt» ile birbirine bağlanacak yedi kulüp temsilcileri,anlaşmanın kararlaştırılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • KISA HABERLE TECRÜBELİLER ARASI GREKO ROMEN ve serbest güreç lakım birin cilikleri bugün saat 15 te Fatih Güreş kulübünde başlayacaktır.Müsabakaların tartı saati 13 14 arasındadır.Karşılaşmalara Melbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A P Fenerbahçe 10 Galatasaray 9 istanbulspor 9 Beşiktaş 9 Adalet 10 Kasımpaşa 9 Beykoz 10 Vefa 9 Emniyet 9 Beyoğluspor 10 9 1 31 5 18 8 1 24 10 17 î 4 2 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • Mithatpaşa sahasını kurtarmalıyız TRİBÜN SAÇAKLARINDAN İSTİFADE İMKÂNSIZDIR «MİLLİYET* Mithatpaşa Stadı gibi futbolumuzun bütün yükünü çeken bir sahanın kurtarılması mevzuunu ortaya attığı zaman,gayes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • "Kırkpınar Güreşleri kalkmalıdır Suat Erler dünkü konferansında Karakucakçıların K Profesyonel olduğunu ifade etti.Beynelmilel Olimpiyat Komitesinde Türk temsilcisi olarak bulunan Suat Erler dün aksam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • HONVED GALİP ÎŞARK B.B.A.RİO de JANEIRO.25 F.İ.F.Ave Macar Futbol Federasyonlarının kararlarına rağmen Honved takımı dün gece ikinci n»açını Brezilya kulüplerinden Botafogo'ya karşı oynamış ve maçı 4-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1957
  • F.Bahçe basketbolde G.Saray'ı gene yendi Hâdiseli geçen dün geceki maçta,ezelî rakiplerini yarım basket farkla 44-43)mağlûp eden Sarı-Lacivertliler,Ligin 1.devresini lider bitirdiler GÜRKÜT UŞAKLI BÜY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor