Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • Eden'in istifası üzerine Başvekilliğe getirilen MaeMillan Muhafazakâr Parti Başkanlığına seçilmekle Eden'in bütün vazifelerini üzerine almış ol-maktadır.Kongre'de Butler'in bajkan olarak MacMillan'ı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • Tüccar,der Ticaret Odasındaki toplantıda tesbit edilen dertler bir takrirle Meclise aksettirilecek [ERTUĞRUL ÜNAL] Şehrimiz tüccarı dün Ticaret Odasında,saat 15 de başlayan bir toplantıda mebuslara de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • Vaii "Hiç bir esnafa zam niyetimiz yok,diyor Şeker fiatlarında yapılan son değişikliklerden sonra dün kendisiyle konuştuğumuz Vali Prof.Oökay,muhallebici,kahveci gibi esnafın,zam istedikleri takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • Bayar ve Misafir Başvekiller geliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDKN] ANKARA.22 Reisicumhur Celâl Bayar beraberinde memleketimizde bulunan İran ve Pakistan Başvekilleri ile Başvekil Adnan Menderes olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • i İLHAN DEMİRELİ Âmerikaya gönderilecek Dün Olgunlaşma Enstitüsünde tertip edilen bir defilede modernize edilmiş millî kıyafetlerimiz teşhir edilmiştir.Bilhassa Amerika'ya hediye olarak gönderilecek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • C.H.P.MECLİSE GENSO VERDİ Takrirde şekere yapılan zama dâir Başvekilden izahat isteniyor LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Başvekil Adnan Menderes hakkında gensoru açılması için C.H.P.den 5 mebus,busu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • UÇ PAKİSTANLI HACI İstanbul'da İslâmiyet propagandası yapıyor Cami cami dolaşıp Arapça vaiz veren Hacılar halkı günde beş vakit namaz kılmaya davet ediyor PAKİSTANLI HACILAR DÜN ÇEMBERLİTAŞTA ATİKALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • ÜNİVERSİTELİLERİN MÜNAZARASINDA,YALANCILIK AHLÂKSIZLIK DEĞİL,ZARURETTİR TEZİ KAZANDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • NİHAT ERİM'in!BEYANATI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Prof.Nihat Erim riyasetindeki Kıbrıs heyetimiz bugece Esenboğa hava meydanına inmiştir.Nihat Erim.Kıbrıs'ta kendisine bomba atılma hâdisesini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • Semavî bir hâdise Memleketimizde ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde görülen garip kızıl bulutun aydınlığı yangın zannedilerek itfaiyeye ihbar yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Dün gece yarışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • WM lİLHAN DEMİRELJ FMİNfıllH MFYflANI fiFNİÇI FTİI İYflR Eminönü Meydanının genişletilmesi maksadiyle Emlâk CıiTlIllUIIU İHblUMllI UCnl^LC I ILI I Un Bankasının bulunduğu adanın yıktırılması hazırlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • f İLHAN DEMİRELİ «BERBAT SÜLEYMAN» JANDARMALAR TARAFINDAN ZAPTEDİLIYOR BERBAT SÜLEYMAN yine hâdise çıkardı Beş jandarma muhafazasında mahkemeye getirilen Berbat Süleyman bir şahide hücum etti [İBRAHİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • GOMULKA OY KULLANIYOR IA.P.J Polonya'da yapılan seçimler sonunda,«Millî Cephe» adı altında toplanan kızıllar grupu,başta Başvekil Gomulka olmak üzere çoğunlukla oyları almışlar ve iktidarda kalmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1957
  • Kıbrıs'tan Ankara'ya dönmek üzere hava alanına giderken Türk Heyetine Bomba Atıldı Heyet asalarına bir şey olmadı.Ankara'ya gelen Erim "Kıbrıs bir harb manzarası gösteriyor» dedi Türkler ve Rumlar ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • UBEMİZ BUGÜN AÇILD TÜRKİYE St BANKASI Gikktt Eski binamuda da müşterilerimize hizmet faaliyetine devana edilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • Milimin.ti.11¦ 11ti¦ t• ı¦ 11¦ 11• ı ı ı¦ 1111111.I.M milimim I mil.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Afife Ediboğlu 133 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • BUL M A G A SOLDAN SAĞA:1 Olay Bir hayvancağız,2 Bir başşehir,3 Oy Kumaş veya mâden dalgası,4 Dinî rehbere aid Haya Bir harf,5 Kanlı bir fiil Tanrı,6 S a h 1 b Bir erkek adı Bir nida,7 Selâhiyet Tanrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • m ü ş APARTMAN DAİRESİ İKİ KATÜ BAHÇELİ EV YAZLIK DİNLENME EVİ MİLYON Para İkramiyesi TÜRKİYE St BANKASI paranızın.İstikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • m M OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Gündüzün aksilikler çıkacak,gece ferahlık getirecek.Sabrediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bag ağrısı çekeceksiniz.Açık havaya çıkınız.Evden dışarıda tatlı bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • Mart sonu.50.000 Ura Haziran sonu.75.000 Ura Eylül sonu.50.001 lira Aralık sonu Apartıman katı ve Para ikramiyesi 75.000 lira YENt AÇILAN ŞUBELERE 50.000 LİRA Ocak sonuna kadar para Ya*,ran'a* Mart çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAB Tel:44 25 62)Kumarbazın Sevgilisi Terry Moore İngilizce.ATLAS Tel:440835)Rock'n Roll Bill Haley Orkestrası İng.2.Hafta)E L!I A M R A Tel:44 43 94)Beş Hasta Var Muzaffer Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • Üç kardeş bir olup iki kişiyi bıçaklamış Kücükpazarda 5 kişi arasında cereyan eden kanlı bir hâdise olmuştur.Aslen Niğde'li olan İhsan,Mehmet ve Niyazi Ege adında üç kardeş,bu semtte gittikleri bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • KISAHABERLER NARA Buınu açıklarında karaya oturan Danimarkalı Rodolf gemisi için gönderilen Hora kurtarma gemisi,arada mukavele mevcut olmadığı için kurtarma faaliyetine geçememiştir.DÜN limanımızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • I EMhM MAARİFİ İ WF% ÜTÇE Encümeninde kırk beş yıllık bir jÖp münakaşa tazelendi:İlkokul mu lâzım,üniversite mi?Rahmetli Maarif Nâzın E Emrullah Efendinin Tuba ağacı nazariyesi.İlkokul isteyen mebusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • Dün de limanımızdan 4 Rus gemisi geçti Dün yine limanımızdan 4 Rus şilebi Akdenize geçmiştir.Gemiler limanı geçerken doldurdukları beyannameye göre İskenderiyeye gitmekte ve bu limana götürülmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • y İKİİS i:Hazırlayan;Dr Halûk CILLÖVİ FİÂT KONTROLÜ İLE İLGİLİ KARARLAR ithal malları fiatlarının dünya harındaki en ucuz fiatlara uygun olmasını temin maksadiyle Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • Kızılayın fakir talebeye yaptığı erzak yardımı Amerika'dan gönderilen gıda maddelerinden 650 tonu okullara verilmiş.Yüksek okullardaki yemek yardımı devam ediyor Amerika'dan fakir çocuklar için gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • Yolcu ve yük navlunlarında yapılacak ayarlamaya ait tetkikler sona erdi.Yeni tarife Şubat'ta başlayacak Denizcilik Bankası tarafından gerek iç ve gerekse dış hat gemilerinde tatbik edilmekte olan ücre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • TAHSİL İÇİN 7 HEMŞİRE Amerika'ya gönderilecek Hemşireciliğin kurucusu Floranc» Nightingale hemşire mektepleri ve hastahaneleri tesisi)yeni bir teşebbüs» girişmiş bulunmaktadır.Tesis başkanı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 100.25 Reşat 117.50 Hâraid 97.50 Kül«« t 14.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Birada bir grizu İNFİLÂKI OLDU yır Linyit ocağında çıkan yangında bir teknisyenle aç işçi muhtelif yerlerinden yandılar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,22 Dün Mustafa Kemalpaşa kazasının Deveci Konağı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • ÇEK CUMHURREİSf MOSKOVA'YA GİTTİ [ASSOCIATED PRESS] VİYANA,22 Prag radyosunun bildirdiğine göre,Cumhurreisi Anthony Zapotoky riyasetinde bir Çekoslovak hükümet heyeti,Kremlin liderleriyle resmî görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Hür.P.Grup toplantıları hakkında Meclise bir sözlü soru verdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Bir müddeltenberi Hürriyet Partisi Meclis Grupunun acık loplantılarına iştirakleri Büyük Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • GEMLİK SUN'Î İPEK ABRİKASINİ HUSUSÎ TEŞEBBÜS ALACAK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,22 Hükümet tarafından hususî teşebbüse devri düşünülen Gemlik Sun'î İpek Fabrikasını satın almak üzere şehrimizin tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Sahile vuran malları paylaşamayınca tekrar denize döktüler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,22 Geçenlerde Kapıdağ fener adasına çarparak batan «Hürriyet» motorunun sahile vuran malları,Kapıdağ köylüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Formoza'da kazaen patlayan mermiler 27 kişiyi öldürdü [ASSOCIATED PRESS] TAİPEİ,22 Merkezî Formoza'da deneme top atışlarında mermilerin kazaen patlaması neticesinde 27 kişi ölmüştür.30 kişiden fazlası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • APARTMAN DAİRESİ İKİ KATLI BAHÇELİ EV YAZLIK DİNLENME EVİ MİLYON Para İkramiyesi TÜRKİYE Sv BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • ACI BİR ÖLÜM Gümrük Nazırlarından merhum Hasan Bayburtluoğlu'nun oğlu.Fazilet Bayburtluoğlu'nun eşi,Hasan ve Teoman Bayburtluoğlu'nun babaları,Adviye Divitçioğlu,Mirat Türel.Hidayet Karacan,Belkıs Dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • ŞUBEMİZ 30 Ocak 1957 çarşamba gününden İTİBAREN HİZMETİNİZDE w&?90.000«h ÜRAUK Hususi Kesit!Zarif açılış tahraları^ AKDANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Kadın öğretmenine aşk mektubu veren öğrenci [Hususî Muhabirimiz Hilmi KÜRKÇÜ'den] ADANA,22 Bugün şehrimizde mahiyeti itibariyle pek garip bir hâdise cereyan etmiştir.İstiklâl Ortaokulu birinci sınıf t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Rock'n Roll'cular Turgutluda bir sinemayı altüst ettiler Fakir çocuklar balosu için Elvis Presley,Turgutlu'ya davet edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Fakir ve kimsesiz çocukları himaye maksadiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • KRALİÇE DİNA YARIN ÜRDÜN'E DÖNÜYOR [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,22 Ürdün Kralı Hüseyin Kahire'yi ziyareti esnasında Kraliçe Dinayı memleketine dönmeğe ikna etmiştir.Kral Hüseyin dün Ürdün'e yalnız dönmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • HIRSIZLIK YAPAN KARI-KOCA YAKALANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,22 Vilâyetimizin Altınova nahiyesinde bâzı şahıslar evde bulunmadıkları bir sırada,evlerinin altüst edildiğini ilgililere şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Acele işler için Belediye bir milyon lira ayırdı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,halkın âcil dileklerine derlıal cevap verebilmesini temin için Belediye Encümenine bir teklifte bulunmuş ve bu kabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Köprü önünde bir sandal devrildi,bîr kişi boğuldu Dün saat 14 sıralarında Köprü önlerinde bir kişinin boğulması ile neticelenen bir deniz kazası olmuştur.Ahmet Kaşıkçıoğlu,Basri Çakartaş,Rafet Sessiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Doğumevinde çıkan yangında 18 kişi öldü SEYLAN.22 Dün Kandy şehrindeki bir düğün evinde çıkan yangın,18 kişinin ölümüne sebep olmuştur.17 yaşındaki gelin ağır surette yaralanmış damat hafif yanıklarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • VEFAT Bay ve Bayan Vitali Hayim Hason ve oğulları,Bay ve Bayan Nesini Eıgas ve oğulları.Bay ve Bayan İzak Baruh ve oğulları,Bay Mario Hason Paris)Bay ve Bayan Lazar Hason ve oğulları,anneleri ve büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • KALBİ DISARDA OLAN BİR ÇOCUK DOĞDU [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,22 Dün vaktinden önce ve kalbi dışarıda doğan bir çocuk doktorların gayretî ile üç defa yaşama alâmetleri göstermişse de sonunda ölmüştür.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Bir film reklâmcısı izmir'de trafiği aksattı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Konak meydanının en kalabalık bir saatinde ilk bakışta seyyarelerden geldiği intibaını veren iki ayaklı bir mahlûkun dolaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNDE TEŞHİR EDİLEN MODFRNİZE EDİLMİŞ MİLLÎ TÜRK KIYAFETLERİ MANKEN ÜZERİNDE OKLA GÖSTERİLEN LÂLE USLU'NÜN GİYDİĞİ ELBİSE,AMERİKAYA GÖNDERİLECEK TUVALETTİR.Amerikctya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • İLHAN DEMİREL] UC YAPIYOR?Bu re.sinı 3"4 sün evvel saat ^m I5 de Parmakkapı-Mr I 1 lilt daki İnhisarlar Satış Bürosunun penceresinden çekilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Hazret i baya Mektup YÂ NEBİYYULLÂH!Yaratıldığı gündenberi bir türlü düzelemeyen şu karmakarışık dünyadan semâvata urûc etmek suretiyle kavuştuğun sulh u sükûn içinde seni rahatsız ettijj ğimden dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • GAZ İSTİHLAKİ BİR MİKTAR AZALTILDI Vilâyet tebliğinde nakil vasıtalarına verilen benzin ve mazotun azaltmayacağı bildirildi Vilâyet,akaryakıt tevziatıyle ilgili yeni bir tebliğ yayınlamıştır.Vah Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • [KESYTONE1 Dadının basın toplantısı Bugünlerde dünyaya gelmesi beklenen Grace Kelly'nin çocuğuna İsviçreli bir dadı bakacaktır.23 yaşındaki Margaret Stahl Monte Carlo'da Prensesin doğurmasını merakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • TERSİNE DÜNYA![KESYTONEl Japonya'da Kyoto sayfiye yerinde,gerilmiş bacaklar arasında manzaraya ters bakan kimseler görülür.Sebep:Japonlara göre,manzaranın güzelliği bu şekilde daha iyi görülürmüş!Myaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1957
  • Asyalı komünistler Çu'ya Moskova'nın yolunda gittiği için artık itimad etmiyor [ANADOLU AJANSI] TOKYO,22 İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,Komünist Çin Başvekili Çu En Lai,Varşova ve Buda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • CİCİ CAN BEDRİ w6?eca-MAJs?me.veî?leş.tiroem AMA.SiR SEN BlÜRıM ÇEKTİ-£"ıMt.ODADA NE VARSA KIRDI VÜKTOL.«ER^AL-DE 6-İRtCAC &DN &ORER SU HAL!DİKKAT ET AĞAM G-OK HIRÇIN BJ ÖIZ.8Üİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • De MIR YUMRUK JOHN C MURPHY •CABA Mi DAVRANDIM BELKİ İNSAN CEBİNDE BE9 PARASI OLMAYINCA KİMSEYİ GÖRMEK Buna memnum oldum ama,OEmIn SÖYLEDİĞİM GİBİ,BAS.K8TBOL KARIN DOyuRMUYOR.YALNIZ ŞÖHRET,"ZAFER,TEVJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN BANA BİR «DONDURMA ALSAN A BABACIĞIM NOO-UURSUN «hj tSBtUâmA MAALESEF DONDURMA KÜLAHIMIZ KALMAD» EFEM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • ZENGİN GÖLLER,ZENCİN TOPRAKLAR,ZENGİN İNSANLAR DİYARI:HALÎT KIVANÇ CâEIL BUHRAMI VAH Kanada güzel memlekettir,halk)refah içinde yaşamaktadır.Fakat bizim için gıpta edilecek,örnek alınacak taraf,memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • K İki gün için ben gitsem olmaz mı?Olmaz.Çünkü Mösyö Süra'ya seni kandırmak fırsatını vermek istemem.Mükemmel bir primadonnadan mahrum kalırım sonra.Ne?Demek yalnız primadonnayı düşünüyorsun.Tabiî ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • AŞK HİKÂYESİ BATAN ADA TEFRİKA NO.6 Kemikler,hususî sandıklarla.Dr.Bartet'nln evine taşındı.İhtiyar âlim bunların MUâttan 10-15.000 yıl ünce yaşamış «Cro-Magnon» ırkından olduklarına İnanıyordu.«Mâden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • HÂLÂ MERAKTAYIM.K ARŞIMDAKI tabloya hayran hayran bakı-yorunı.Ressam,sanat heyecanı içinde,konuyu bir yana atmış.Renklerin büyüsü-ne daimi!Ve ne ahenk yaratmış.Alladım,ne 2 ahenk.Gözünüzü alamıyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1957
  • YAZAN:R E F İ CEVAD 123 ULUNAY Bu büyük teessürü müşrikler tarafından duyulursa kendisine hakaret edeceklerinden korkarak hizmetkârlarına emretti,evinin iki kapısını ardına kadar açtırdı ve oğlu Kusem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • IKESYTONE] «Yakalayamazsın.Joey adlı kıısıı,Polly isimli yaramaz kedinin pençesinden kurtaran şey,sâdece ufak bir camdır.Polly,kuşu elde etmek için uzanmakta,fakat ona bir türlü crişenıemektedir.Bu du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • MACARİSTAN'DA HERKES KONTROLA TÂBİ TUTULDU Nagy hükümetinin Savunma Vekili General Pal Mal eter idama mahkûm edildi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,22 Kukla Macar hükümeti bugün yeni bir kararname neş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • PAL MALETER'İN DURUMU [ŞARK 3.B.A.VİYANA,22 Kadar hükümetinin emriyle hareket eden örfî idare mahkemesi,son kurulan Nagy hükümetinde Savunma Vekilliğine getirilen General Maleter'i idama mahkûm etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • İGİÂR,GENÇ LUNU KA Sivas'ta soğuktan mektepler tekrar tatil edildi.Brezilya'da ise halk plajlara akın ediyor Hususi Muhabirimiz Rahim Özkan'dan] MUŞ,22 Çığlar,Genç ile Muş arasındaki demiryolu hattını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • SİVAS'TA MEKTEPLER TATİL EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS.22 Bir haftadanberi bahar havası geçiren şehrimizde soğuklar tekrar başlamış,bugün ilkokullar tatil edilmiştir.Rasathaneden verilen malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • BREZİLYA'DA SICAKLAR [ANADOLU AJANSI] BUENOS-AİRES,22 Brezilya'da müthiş sıcaklar hüküm sürmektedir.Plajlara ve otomobil yarışlarını takibe gidenlerden 100 küsur kişi güneş çarpmasından hastahaneye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • 1Q yaşında bir çocuk sinema parası vermeyen ablasını çifte ile öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 10 yaşlarında Ali Doğruyabakar,kendisine sinema parası vermeyen ablası Nevin'i,babasının çifte t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • AKSARAY'DA DÜN GECE ELEKTRİKLER KESİLDİ Aksaray semti dün gece saat 23 sıralarında elektriklerin arıza yapması sebebiyle karanlıkta kalmıştır.Arıza 20 dakika kadar devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Türk heyetine bomba atıldı Baştarajı 1 inci'de Bugün Kıbrıs'ta bulunan Türk Rum müşterek işçi birlikleri bir beyanname nesretmiştir.Bu beyannamede,iki grup arasındaki çarpışmalara derhal son verilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • IKESYTONE] RAnAMAPI!Her sene bu za~ DMVMIlMVli manlarda Londra' da yapılan Maskeli Çocuk Balosu,evvelki gün gayet neş'eli ve parlak bir şekilde Hyde Park Hotel'de yapılmıştır.Baloda,akla hayâle gelmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Münhal Profesörlüklere tayin yapılamadı Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu,dün münhal Kadrolar için profesör seçmek üzere toplanmış,fakat yine bir karara varamamıştır.Bunun sebebi,Fransız Edebiyatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • S ÖRFÎ İDARE İLÂNI Son 24 saat zarfında vuku bulan hâdiseler dolayisile Kıbrıs valisi 3 defa örfi idare ilân etmek ve yeniden kaldırmak zorunda kalmıştır.Durum sakinleşir sakinleşmez örfi idare kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • AVEROF'UN İDDİALARI ATİNA,22 Yunan Hariciye Vekili Averoff,bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarsjold'e gönderdiği bir protesto notasında,İngilizlerin Kıbrıs'ta,Türklerle birlik olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • SOFYA ELÇİLİK MÜSTEŞARIMIZ ÖLDÜ Sofya Elçilik Müsteşarımız Reşat Aktur'un geçen cumartesi gecesi otomobilinin İçinde Ölü bulunduğuna dair gazetelerde çıkan havadisler üzerine,dün telefonla Sofya Elçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • GİRESUN'UN EN YAŞLI ADAMI ÖLDÜ Hususî Muhabirimiz Oktay KASAP'tan] GİRESUN,22 «80 yaşından beri bekârım.Öldüğüme değil de.30 yıl bekâr durduğuma yanarım.Gözüm arkamda kaldı.Dünyadan böyle gidiyorum.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • TÜRKİYE'DEN SİLÂH GÖNDERİLİYORMUŞ Averoff,bunlardan başka,1956 yılından itibarçn,Türkiye sahillerinden Kıbrıs Türklerine,muhtelif motörierle silâh gönderildiğini ileri sürmüş ve bu sevkiyatın devam et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Muş'ta bir adam oğulları tarafından öldürüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZt EN] MUŞ,22 Varto kazasının Kara Pungar köyünde çıkan bir kavgada,Ömer Hacıkaya,oğulları tarafından sopa ile öldürülmüştür.Kaatiller y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • MISIR,TÜRKLERİ BARBARLIK-LA İTHAM EDİYOR [ŞARK B.B.A.KAHİRE,22 Kahire radyosu bu akşam yaptığı neşriyatla,Kıbrıstaki Rumların,«Barbar Türklerin tecavüzüne mâruz kaldıklarını iddia etmiş ve Kıbrıs'ın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • VURULAN RUMUN İFADESİ Bugün bildirildiğine göre,bir ormana getirilerek vurulan iki Rum gencinden biri bir müddet yaşamış ve bu arada,kendilerini oı-mana getirip vuranların Türkler değil,fakat İngilizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • İSRAİL KUVVETLERİ MISIR TOPRAKLARINI TAHLİYE EDİYORLAR ANADOLU AJANSI] TEL-AVİV,22 İsrail kuvvetleri bugün Ebu Ageyla Kuseyma ve Kontlllah'a çekilerek Sina yarımadasını tahliyeye devam etmektedirler.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Ankara'ya bir Cezayirli Milliyetçi Lider geldi [ŞARK B.B.A.ANKARA.22 Cezayirli Milliyetçi liderlerden biri birkaç gündenberi şehrimizde bulunmaktadır.Senelerdenberi Fransızlara karsı girişilen millî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Nihat Erimin beyanatı t Baştarafı 1 incide Kaymak'ı rahatsızlığı dolayısiyle evinde ziyaret ettik.Evden çıktığımız zaman binanın önündeki meydanda tam ilerlerken biraz ilerimizde bir bomba patladı.All
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Bir kâiıf detsosu.vanma fehlıke*?î atlattı Dün sabalı Cağaloğlunda Osman Kanık adında birine ait hurda kâğıt deposunda yere atılan bir sigaradan yangın çıkmıştır Depo içerisindeki eşyanın tamamen kâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • BOMBALI DELİ YAKALANDI [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,22 Polis makamları New-York'un meşhur «Deli bombacısı» nın yakalandığını söylemektedir.George Metesky adındaki bu adam 54 yaşındadır.«Deli bombacı» a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • 18 yaşında bir genç arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,22 Adana'nın mesire yeri ve yegâne plajı olan Karataş nahiyesinde bugün fecî bir cinayet işlenmiştir.18 yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • üç Pakistanlı Hacı istanbul'da islâmiyet propagandası yapıyor t Baştarafı 1 iticide kistanlı Müslüman misyonerler Hazreti Muhammedi bir ideal olarak ele almakta ve insanlara onun emirlerini yerine get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • ZAFER C.H.P.YE ŞİDDETLE ÇATTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 C.H.P.Meclisinin iki gün önce yayınladığı tebliğ,iktidar çevrelerinde ağır tenkitlere uğramaktadır.Zafer gazetesinin bugünkü başmakalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Ercüment kazayı hatırlayamıyor Hâlen Bakırköy Akıl Hastahanesinin 33 numaralı bölümünde yatan Ercüment Çiftçl'nin sıhhî durumu ilgililerin ifâdesine göre normalleşmektedir.Evvelki gün babası tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • C.H.P.Meclise Gensoru verdi t Baştarujı 1 incide fiaflanna da şekere yapılan yama mütenazır bir ilâve yapılıp yapılmayacağı ve dünya piyasaları ile aramızdaki farkın ne seviyeye varacağı izaha muhtaçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Tophane'de sabaha kadar sığır kovalandı Dün gece yarısı,Bandırma'dan şehrimize gelen Gemlik vapuru ile getirilen kasaplık hayvanlardan 80 sığır,gemi rıhtıma yanaşır yanaşmaz iskeleye fırlamış ve Topha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • KAHVE KAPATAN KAYMAKAM [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,22 Manyas Kaymakamlığı,dün aldığı bir kararla,Kızık köyündeki üç kahveden ikisini kapatmış ve her köyde bir kahve kalacağını bildirmiştir.Kaymak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Köy okulları tahsisatı 40 milyon liraya çıkarıldı Bütçe Encümeninde Doğu Anadolu'da daha çok yatılı okul açılması istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Bütçe Komisyonunda bugün Maarif Vekâleti büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Ev hanımları Türkiye Toptan Satış Yeri İNCİ ITRİYAT DEPOSU İstanbul Marpucçulaı-Çarşılı Gürün Han No.29-30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Berbat Süleyman yine hâdise çıkardı t Baştaraft 1 incide müstenit bilgileri olmadığını beyan ediyorlardı.Paris Varmıser adında bir Şahit,Muharremle Necati arasında bina meselesinden ihtilâf mevcut old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • KOCAMUSTAFAPAŞA İ S T A N B U L Sinemasında Matinelerden itibaren BERDUŞ ZEKİ MÜREN Turan Seyfioğlu Deniz Tanyeri Feridun Karakaya Seanslar:2 4.30 6.50 Suare 9.15 Her Pazar 11.15 de Matine Numaralı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basûdıâı yer MİLLİYET MATBAASİ V_HİCRÎ 1376 Cema-Çarşamba 23 ziyel*-âlı.r OCAK 22 1 9 5 7 1 1372 RUMÎ Ocak 10 VAKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • İNCİ HAFTA-^ÜKS Sinemasında ¦DEVAM EDim TOTO TIMARHANEDE mı ıiHiiBrırrMiM-ı KOÇANGA FİLM h^—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • BÜYÜK SIR GAHİDE SONKÜ—CÜNEYT G Ö KÇ E R Beklenen Şarkı yaran:SADIK ŞENDİLin Bu yeni seriyle SONKü FİLM A San'at kurdelâsına bir yenisini ilâve etmekle şeref duyar.Pek yakında:Pangallı İNCİ-Beyoğlu FA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Beşiktaş YILDIZ Sinemasında matineden itibaren aİdV Mii GÜNAHKÂR GÖNÜLLER „V,^n'c'e.DONNA BEED U A R D A HÜCUM Robert FBANCİS Seanslar:G.Hücum:1.30-5-8.35 G.Gönüller:3-6.90-10.05 Sabah:11.90 Yerlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Cöte d'Azur'de çiçek toplayan kadınları» elleri hayret edilecek derecede beyazdır.Bu müşahede fevkalâde bir güzellik mu» tahzarının ortaya çıkarmasına sebeb/olmuştur.Bu usare güzelliklerine itina eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • CAIIİDI C D t II c Yazın soğuk,kığın sıcak hava veren ve siper camını buzlandırmayan Amerikan yapısı,her otoya takılan oto kaloriferleri gelmiştir.Posta tedlyeli sipariş kabul edilir.İBRAHİM BARIŞTA J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1957
  • Kırmızı kutunun içindeki temizleme tozu.yağdan kirden pastan eser bırakmaz!iıitiiıiımrfSfjÇ FAY öyle bir Temizleme Tozudur ki ıslak bir bez üzerine bir miktar dökmeniz ve bu bez ile temizlemek istediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1957
  • 100 binlik stad ıcm HAZIRLIK İLERLİYOR Stadın en iyi şekilde yapılmasına çalışılacak Yüz binlik stad için bir yer bulunduğu ve incelemelere başlandığı haberi,spor çevrelerimizde büyük memnunlukla karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • VEFA STADI TAMAMLANACAK Vefa stadının ikmali için Beden Terbiyesince 1;"8 bin liralık yardım vaad edilmiştir.Ancak senenin yardım fonunda bu,bütçeye konmamıştır.Hâlen Ankarada bulunan kulüp reisi Selâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • LEFTER TEK SEÇİCİ FUTBOLCULARI TAHLİL EDİYOR Yazan:EŞFAK AYKAÇ Kendisini memleketin en popüler jutbolcusu hâline getiren şöhrete hakikaten lâyık olmuş bir gene.Türk futbolu var oldukça daima anılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • Ceza Hey'etine verilen boksörler müsabakalara katılabilecekler Hususî Muhabirimiz Veli Necdet Arığ'dan| ANKARA,22 Bir müddet önce Boks Feuerasyonu tarafından Merkez Ceza Hey'etine verilen boksörlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O C.B.M.A.Y.P.Galatasaray Fenerbahçe İstanbulspor Beşiktaş Kasımpaşa Beykoz Vefa Adalet Emniyet Beyoğluspor i 4 10 17 9 K 1 27 5 16 1)3 4 2 14 10 10 9 4 2 3 12 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • v 'x m m.YENİ KADRO YENİ RUH Vefalılar yeni idare heyetiyle beraber sanki yeni bir ruha sahip oldular.Futbolcular da bunu idrâk ederek canla başla çalışıyor,kendilerine bağlanan ttmitleri boşa çıkarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • TEK SEÇİCİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR Tek seçici Eşfak Aykaç.Dünya Kupasında Avrupa grupunda oynamak İstemimiz ve F.İ.F.A.'mn cevabı mevzuunda dün sorduğumuz suali şöyle cevaplandırmıştır:Teknik hir ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • Galatasaray takımı yarın bir antrenman yapacak Galatasaray profesyonel takımı,tam kadrosuyla yarın saat 10.30 da Mecidiyeköy Ali Sami Yen stadında bir antrenman yapacaklardır.Bu antrenmana.Turgay,B.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • Puşkaş Macaristan'a dönüyor [ANADOLU AJANSI] BUDAPEŞTE,22 Budapeşte Radyosunun dün akşam yayınladığı bir haberden öğrenildiğine göre,Macar millî futbol takımının kaptanı olan Ferenc Puşkaş,şubat ayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • YALIM'A İTİRAZ EDİLDİ ANKARA,22 Hususi)Geçen pazar günü yapılıp 59^39 Ankaragücünün mağlubiyetiyle neticelenen Ankaragucu Harbokulu basketbol maçında Ankaragüçlü idarecilerin Harbiye takımında yer ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • TOKYO,ASYA OLİMPİYAT-LARINA HAZIRLANIYOR [TÜRKTEL] TOKYO,22 Japonya Spor oyunları federasyonunun yakın çevrelerinden bildirildiğine göre Japonya hükümeti 1958 yılının mayıs ayında Tokyo'nun banliyöler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • ÜÇ KİŞİNİN SEYRETTİĞİ FUTBOL MAÇI [ŞARK B.B.A.BARSELONA,22 Burada tramvaylara karşı girişilen boykot hareketini,şimdi de eğlence yerlerinin fiatlarınm artırılması üzerine,bu gibi yerlerin boykot edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • K ISA HABERLER a ADALET bu pazar 2 nci Profesyonel kümede Feriköy takımı ile bir karşılaşma yapacaktır.Maç saat 10.30 da Serel' Stadında oynanacaktıra ANTALYADA 2 müsabaka yapmış bulunan Kasımpaşa fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • İSTANBUL BASKETBOL LİGİNDE Modaspor takımı her şeyden evve!Bol'antrenmana muhtaç göründü Basketbol'de 8.hafta iki lakını için pek memnuniyet verici şekilde geçti.Bunlardan birisi Karagücü'nü açık lark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • EL L STÜ Tarih MİTHATPAŞA STADI F.BAHÇE STADI 2;Ocak 24 Ocak 26 Ocak 27 Ocak 30 Ocak S3 Ocak 2 3 Şubat Şubat 6 7 9 10 Şubat Şubat Şubat Şubat F.BAHÇE B.SPOR ADALET BEYKOZ G.SARAY İST.SPOR BEŞİKTAŞ VEF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • Bugün saat 14.30 da Mithatpaşa stadındaki F.Bahçe Beyoğluspor maçı ile Jl Jl ^LP-İ-^Ki^ Lig'in rdesi açılıyor Fenerbahçenin lig sonuncusu rakibini yenmesi normaldir Bir aylık fasıladan sonra lig maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • AVCILIK Turhan T AMERLER ÇULLUK:Mevsimin ilerlemiş olmasından,çulluklar çok seyrelmiştir.Pazar günü en ümitli meralarda gezenler 1-3 kuş vurabilmişlerdir.Avrupadan gelmekte olan so£uk dalgasının memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • Ömer Besim kros yarışması tehir edildi Dün bildirildiğine göre bâzı sebepler karşısında ileri tarihe bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • İZMİR KULÜPLERİ İKİYE AYRILIYOR [TÜRKTEL] İZMİR,22 İstanbul birinci profesyonel liginin 3 büyükler ve 7 küçükler olarak ikiye ayrılmalarından sonra şimdi de şehrimiz profesyonel liginin ikinci senesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1957
  • Yeni Güreş Federasyonu Başkanı diyor ki:Vehbi Emre dünkü görüşmede yeni Reise evrakları teslim etti Federasyon teşkili için bâzı şahıslarla görüşmeler yapmak üzere,şehrimize gelmiş bulunan Güreş Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor